archive-nl.com » NL » K » KINDENONDERWIJSROTTERDAM.NL

Total: 128

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Voorschool | Kind en Onderwijs Rotterdam
  is gericht op taal ontwikkeling De gebruikte programma s in de scholen van de stichting Kind en Onderwijs zijn Caleidoscoop KoTotaal en Basisgoed In de peuter en kleutergroepen is voor minimaal vier dagdelen een onderwijsassistent aangesteld Alle onderwijsassistenten en leerkrachten die in de Voorschool werkzaam zijn worden begeleid door het CED en zijn verplicht een certificaat te behalen Ook worden de ouders sterk betrokken bij de ontwikkelingen in de peuter

  Original URL path: http://www.kindenonderwijsrotterdam.nl/voorschool/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Bijzondere Initiatieven | Kind en Onderwijs Rotterdam
  Rotterdam West Nieuwe Westen Bospolder Tussendijken Hoek van Holland De Driemaster Bijzondere Initiatieven Ouderinitiatieven Op enkele scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam is een z g Ouderinitiatief waarbij een groep ouders en aanstaande ouders zich verbindt aan de school om gezamenlijk zorg te dragen voor een gemengde school Met name in de wijk Kralingen zijn deze ouderinitiatieven zeer succesvol gebleken en zijn op de Nieuwe Park Rozenburgschool en de Arentschool steeds meer volledig gemengde groepen ontstaan Bij beide scholen wordt een z g gescheiden wachtlijst gehanteerd waardoor voldoende ruimte wordt gewaarborgd voor kinderen uit z g kansarme als kansrijke milieus In het Oude Noorden zijn succesvolle ouderinitiatieven ontstaan bij de Juliana van Stolbergschool Liskwartier en De Fontein Hoyledestraat Duaal traject Opleiden in school Op een groot aantal scholen van Kind en Onderwijs worden studenten van pabo 3 en 4 als onderwijsassistent benoemd in een duaal opleidingstraject Als medewerker van de school volgen zij een deel van hun opleiding tot leraar basisonderwijs aan de pabo van Hogeschool Inholland en 3 dagen per week worden zij intensief getraind en begeleid binnen de school Het duaal opleidingstraject is zeer succesvol gebleken en één van de landelijke Dieptepilots voor Opleidingsscholen van het ministerie van

  Original URL path: http://www.kindenonderwijsrotterdam.nl/bijzondere-initiatieven/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kind en Onderwijs Rotterdam | Kind en Onderwijs Rotterdam
  gevestigd Het bureau ondersteunt het College van Bestuur de directies en alle medewerkers van de scholen en alle geledingen binnen Kind en Onderwijs Rotterdam In het stafbureau is deskundigheid aanwezig die mede noodzakelijk is om goed onderwijs op de scholen te ondersteunen expertise op het gebied van financiën personeel en organisatie huisvesting en facilitaire zaken onderwijs identiteit en secretariële administratieve ondersteuning Postadres postbus 22009 3003 DA Rotterdam Bezoekadres Crooswijksesingel 18

  Original URL path: http://www.kindenonderwijsrotterdam.nl/organisatie/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Anno Nu! | Kind en Onderwijs Rotterdam
  culturele achtergrond Scholen in nieuwbouwwijken als Zevenkamp en Nesselande maar ook in historische wijken als Crooswijk of Delfshaven De populatie van elke school dient een goede afspiegeling te zijn van de buurt waarin hij staat Elke school wil daar een ontmoetingsplek zijn waarin we leven en leren vanuit gezamenlijk gedragen waarden als naastenliefde rechtvaardigheid en barmhartigheid De christelijke identiteit is het uitgangspunt van waaruit voortdurend de verbinding gelegd wordt met andere levensovertuigingen beseffend dat elk mensenleven gedragen wordt door de kracht van liefde die wij God noemen Op die manier willen wij ons doel bereiken elke kind dient tot zijn recht te komen en zich optimaal te kunnen ontwikkelen niet alleen als individu maar vooral als naaste Van medewerkers vragen wij niet alleen didactisch verantwoord goed onderwijs te kunnen geven maar vooral ook naast kinderen en hun ouders te staan en te gaan Iedere dag opnieuw samen te zoeken hoe wij iets zichtbaar kunnen maken van de kracht die ons draagt Dat betekent concreet verhalen vertellen samen zingen samen oplossingen zoeken voor problemen lezen schrijven rekenen werken en vieren en vooral er zijn als de ander jou nodig heeft Juist op die manier maken we iets zichtbaar van Hem die zichzelf noemde Ik zal er zijn Het werk op de scholen wordt ondersteund door een stafbureau dat gevestigd is aan de Crooswijksesingel 19 te Rotterdam De ondersteuning wordt niet alleen op administratief en personeelsgebied geboden die kenmerkt zich ook door onderwijsinhoudelijke impulsen en initiatieven op het terrein van identiteitsontwikkeling De stichting is ook één van de voorlopers op het terrein van Opleiden in School en levert op die wijze een grote bijdrage aan het opleiden van kwalitatief goed personeel voor de scholen in Rotterdam De maatschappelijke betekenis van het onderwijs heeft binnen de scholen van de stichting een grote rol

  Original URL path: http://www.kindenonderwijsrotterdam.nl/anno-nu/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Historische Achtergrond | Kind en Onderwijs Rotterdam
  Zevenkamp en Nesselande De stichting VPCS vindt de oorsprong in het centrum van Rotterdam en kent vele voorgangers met een langere geschiedenis In 1977 is de Stichting Verenigde Protestants Christelijke Scholen VPCS in het leven geroepen Daarin zijn op 1 januari 1978 de scholen van het College van Regenten van de Scholen der Hervormde Gemeente te Rotterdam ondergebracht Het College van Regenten fuseerde op die datum met de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Lager en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs te Rotterdam De wortels van het College van Regenten gaan terug tot in de zeventiende eeuw Destijds troffen de diakenen van de kerken voorzieningen voor mensen die geen onderwijs konden betalen Zij zorgden ervoor dat de salarissen van de schoolmeesters betaald werden Ook de kinderen kregen een vergoeding voor het ontvangen van onderwijs twee stuivers per kind per week Onderwijs was in die tijd een handelsartikel dat tegen betaling verkrijgbaar was Armenscholen Uit deze voorzieningen van kerken zijn de diaconiescholen ontstaan ook wel armenscholen genoemd Na verloop van tijd is op 31 oktober 1774 het College van Regenten van de Groote en Kleine Diaconiescholen der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente ter Rotterdam opgericht Dit college de voorloper van het

  Original URL path: http://www.kindenonderwijsrotterdam.nl/historische-achtergrond/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Identiteit | Kind en Onderwijs Rotterdam
  van groot belang Het inclusief denken is hierbij richtinggevend ieder mens is onze naaste en voor ieder mens zullen wij een naaste zijn Wij zullen er alles aan doen om binnen onze scholen elk mens tot zijn recht te laten komen Wij sluiten niemand uit noch bij kinderen en hun ouders noch bij het personeel noch in directie en bestuur F Boerwinkel Inclusief denken is een denken dat er principieel van uitgaat dat mijn welzijn niet verkregen kan worden ten koste van de ander of zonder de ander maar dat het alleen verkregen kan worden als ik de ander de kans geeft om tot zijn recht en bestemming tot zijn welzijn te komen Op alle scholen is levensbeschouwelijke vorming een essentieel onderdeel van het curriculum Hierbij is de christelijke levensbeschouwing het startpunt en is de interreligieuze dialoog een vanzelfsprekendheid met name daar waar de populatie kinderen en ouders voor een groot deel een andere religieuze achtergrond heeft Vanuit deze gezamenlijke visie kan op elke school op geheel eigen wijze invulling worden gegeven aan de identiteit Levensbeschouwing is niet een zaak die beperkt is tot godsdienstige vorming maar speelt bij het totale onderwijsproces een rol bij het pedagogisch didactische handelen bij

  Original URL path: http://www.kindenonderwijsrotterdam.nl/identiteit/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Medewerkers kantoor | Kind en Onderwijs Rotterdam
  bestuurskantoor ondersteund door het stafbureau het secretariaat en de administratie Rolf van den Berg Voorzitter College van Bestuur r vandenberg kindenonderwijsrotterdam nl Henk Moerland Directeur Bedrijfsvoering h moerland kindenonderwijsrotterdam nl Han Kooreman Projectleider Passend Onderwijs h kooreman kindenonderwijsrotterdam nl Kees Schouten Staflid Passend Onderwijs Zorg k schouten kindenonderwijsrotterdam nl Yvonne Buijink Hoofd Onderwijs en Kwaliteit y buijink kindenonderwijsrotterdam nl Coen Kalkhoven Hoofd Huisvesting c kalkhoven kindenonderwijsrotterdam nl Ewoud Verbakel Bovenschools

  Original URL path: http://www.kindenonderwijsrotterdam.nl/medewerkers-kantoor/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • College van Bestuur | Kind en Onderwijs Rotterdam
  Noorden Centrum Bergpolder Oude Westen Rubroek Crooswijk Kralingen Rotterdam West Nieuwe Westen Bospolder Tussendijken Hoek van Holland De Driemaster College van Bestuur Het College van Bestuur is het bevoegd gezag stuurt aan en stelt vast en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht keurt goed en houdt toezicht Regelmatig spreekt het bestuur met de schooldirecteuren om richting te geven aan het beleid en zich goed op de hoogte te stellen van het werk op de scholen van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Het College van Bestuur zet het strategisch beleid voor de stichting uit en zorgt voor voortdurende impulsen en beleidsontwikkelingen voor het onderwijs op de scholen Het College van bestuur vormt een belangrijke schakel met de omgeving in Rotterdam Zij onderhoudt de contacten met het Rotterdamse onderwijsveld en de gemeentelijke politiek Zij vormt daarmee een belangrijke inspiratiebron voor de scholen om richting te geven aan het onderwijs van de toekomst binnen de door het bestuur gestelde kaders In een managementstatuut is weergegeven welke en hoe de bestuurlijke taken en bevoegdheden aan stafmedewerkers en schooldirecteuren zijn gemandateerd Het College van Bestuur bestaat uit één lid De heer R van den Berg voorzitter College van Bestuur r vandenberg kindenonderwijsrotterdam

  Original URL path: http://www.kindenonderwijsrotterdam.nl/college-van-bestuur/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive •