archive-nl.com » NL » K » KINDENZIEKENHUIS.NL

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Handboek Kinderparticipatie in het ziekenhuis Bestelwijze Maak 5 00 over naar Rabobank rekening NL 48 RABO 01346 21 417 van Stichting Kind en Ziekenhuis te Utrecht Vermeld bij uw betaling Handboek naam en adres van degene voor wie het handboek bestemd is Kinderparticipatie in het ziekenhuis een praktische introductie In 2010 is onder leiding van Zorgbelang Nederland en Stichting Kind Ziekenhuis een project gestart met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis op basis van de ervaringen van kinderen en jongeren zelf Hiermee is het eerste kinderparticipatie project gestart waaraan tien ziekenhuizen deelnamen Het uitgangspunt van het project was we leren het beste door te doen en te reflecteren op het proces en de uikomsten daarvan De ervaringen van dat proces zijn in deze praktische introductie beschreven in acht participatiemethodieken Er zijn twee belangrijke pijlers voor kinderparticipatie in het ziekenhuis Klik op het plaatje van het Handboek om de digitale versie te bekijken English version below Kinderparticipatie staat niet op zichzelf In artikel 12 van het VN verdrag inzake de Rechten van het Kind staat dat kinderen het recht hebben om te participeren in alle beslissingen die hen aangaan Het gaat erom dat kinderen gedurende hun ontwikkeling leren participeren op het niveau dat past bij hun leeftijd en rijpheid Kinderen moeten in een veilige opvoedkundige en beschermde omgeving kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen Daaronder valt ook de zorg voor kinderen Kinderparticipatie is een recht Kinderen verschillen anatomisch en fysiologisch van volwassenen en reageren in emotioneel opzicht

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/handboek/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive


 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  Criteria voor een Smiley Aanvraag Bronzen Smiley Aanvraag Zilveren en Gouden Smiley Handvest Modelrichtlijn WGBO Vragenlijst Informed Consent Wetenschappelijk onderzoek Kwaliteit Helpdesk Medische Kindzorgsysteem Publicaties Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Patiëntenrecht Over de WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Rapport Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg Oplossing voor knelpunten zorg aan ernstig zieke kinderen Het rapport is tot stand gekomen door de samenwerking tussen V VN Kinderverpleegkunde Stichting Pal Stichting KinderThuisZorg en Stichting Kind en Ziekenhuis Daarnaast hebben nog 16 landelijke organisaties het rapport onderschreven Het is uniek dat een dergelijk rapport wordt ondersteund door alle mogelijke betrokken organisaties van patiëntorganisaties via beroepsverenigingen naar zorgorganisaties Uit

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/rapport-ernstig-zieke-kinderen/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Het BeterBoek Stichting Kind en Ziekenhuis en Bureau Méteau zijn samenwerkingspartners in het BeterBoek Het BeterBoek is een educatieve uitgave waarin kinderen direct worden aangesproken Een ziekenhuisopname is voor zowel kinderen als ouders een ingrijpende gebeurtenis Je belandt in een onbekende omgeving en doet veel nieuwe indrukken op Dat zorgt vaak voor onrust en onzekerheid Met de juiste zorg en voorlichting kunnen kinderen op hun gemak worden gesteld Waar ben je nu Wie ontmoet je in het ziekenhuis Waarom krijg je een bepaald onderzoek Het BeterBoek streeft ernaar om met de juiste informatie en voorlichting de zorgen en angst voor hetgeen er te gebeuren staat te minimaliseren Er zijn twee versies Het BeterBoek met Dobi Dartel voor kinderen van 2 tot 6 jaar en Het BeterBoek met Tiemo voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar Het boek wordt inmiddels in 60 Nederlandse ziekenhuizen gebruikt Het BeterBoek is en blijft eigendom van het kind Na de opname gaat het boek met daarin alle uitleg berichten foto s en ervaringen mee naar huis Op die manier is de uitgave voor het kind een waardevolle herinnering aan de tijd in het ziekenhuis Samenwerking K Z en Bureau Méteau Bureau Méteau is specialist op het terrein van kinderzorgcommunicatie Zij maken educatieve materialen voor kinderen in de gezondheidszorg Daarnaast verzorgt Bureau Méteau patiëntenvoorlichting die aansluit bij de belevingswereld van kinderen Hierbij maken zij gebruik van interactieve elementen en

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/het-beterboek/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  of er een noodzaak bestaat om een separate versie te ontwikkelen Een criteriaset in de vorm van een stroomschema biedt daar concrete handvatten voor Daarnaast zal de criteriaset de doelgroep zelf versterken empoweren waardoor ook de patiënt kan meehelpen aan het optimaliseren van zorgprocessen Hulpmiddelmiddel voor keuze voor een kinderrichtlijn Bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden wordt in sommige gevallen een aparte standaard of een addendum ontwikkeld voor de zorg aan kinderen b v bij astma en obesitas Hierin wordt de zorg aan kinderen beschreven Bij veel kwaliteitsstandaarden is specifieke aandacht voor de problematiek van het kind niet meegenomen Het ontbreekt ontwikkelaars van kwaliteitsstandaarden aan criteria en een tool om alert te zijn op het specifieke perspectief van kinderen en de integratie hiervan gedurende de ontwikkeling Een medische kwaliteitsstandaard zonder specifieke aandacht voor kinderen is geen kwaliteitsstandaard Kinderen zijn geen kleine volwassenen en hebben net zo goed recht op evidence based zorg Daarom moet bij elke ontwikkeling of herziening van een richtlijn kwaliteitsstandaard geïnventariseerd worden of er specifieke aandacht voor kinderen nodig is Dit model biedt daar een concreet handvat voor Daarnaast is het belangrijk dat bij de inbreng van het patiënt perspectief in de kwaliteitsstandaard wat een van de voorwaarden is voor opname van de kwaliteitsstandaard in het Register van het Kwaliteitsinstituut het kind perspectief specifiek wordt vertegenwoordigd Kinderen hebben immers vaak hele andere wensen behoeften en ervaringen met betrekking tot de zorg dan volwassenen Inhoudelijke aanbevelingen Kinderen met een chronische aandoening maken in de adolescentie de transitie naar de volwassenzorg Aangezien er grote verschillen zijn in de zorg voor het kind en de volwassene met een chronische aandoening is het belangrijk om de overbrugging van de kloof tussen kindergeneeskunde en volwassenzorg in medische kwaliteitsstandaarden expliciet te adresseren Daarnaast verdient het aanbeveling om in de kwaliteitsstandaard aandacht te besteden aan

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/wanneer-een-kinderrichtlijn/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Patiëntenrecht Over de WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Patiëntenrecht img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Over de WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek Rechten van de patiënt WGBO De relatie tussen een patiënt en een arts of andere hulpverlener hoort gebaseerd te zijn op wederzijds vertrouwen Meestal is dat ook zo Tegelijk wordt deze relatie geregeld door een aantal wettelijke bepalingen Dat gebeurt in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst kortweg aangeduid als de WGBO Deze wet heeft niet alleen betrekking op volwassenen Er zijn ook de rechten in vastgelegd van het kind als patiënt Toestemming geven De WGBO schrijft voor dat een medisch onderzoek en een medische behandeling alleen mogen worden uitgevoerd als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven Een patiënt kan moeilijk beslissen of hij al dan niet toestemming voor een onderzoek of behandeling zal geven als hij niet weet waar het om gaat Om die reden legt de wet de behandelaar de verplichting op ervoor te zorgen dat de patiënt alle informatie krijgt die hij nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen Het geven van toestemming op basis van geinformeerd zijn wordt vaak aangeduid met de Engelse term informed consent De patiënt moet in elk geval worden geïnformeerd over het doel van het onderzoek of de behandeling de aard van het onderzoek of de behandeling de te verwachten resultaten en de mogelijke risico s Ook

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/patintenrecht/rechten-van-de-patint-wgbo-/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Patiëntenrecht Over de WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Patiëntenrecht img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Over de WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek Het kind als patiënt In het normale dagelijkse leven zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers van het kind dat nog geen 18 jaar is Dit betekent dat een kind tot die leeftijd onder het gezag van de ouders staat en dat de ouders voor het kind beslissen Dat ligt anders wanneer het gaat om medische zorg De WGBO onderscheidt drie leeftijdscategorieën en regelt voor elke categorie afzonderlijk de rechten van het kind en die van de ouders De drie categorieën zijn kinderen tot en met 11 jaar kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar kinderen vanaf 16 jaar en ouder

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/patintenrecht/het-kind-als-patint/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen tot en met 11 jaar vallen volledig onder de zeggenschap van de ouders Toch zijn de wat oudere kinderen in deze leeftijdscategorie vaak al heel goed in staat om mee te denken over hun gezondheid en de problemen die daarmee te maken hebben Volgens de wet dienen ouders en hulpverleners bij het nemen van beslissingen over medische behandelingen of onderzoeken bij het kind dan ook rekening te houden met de opvattingen en de wensen van het kind zelf Samengevat leidt dit tot de volgende regels het zijn de ouders die een behandelingsovereenkomst met de behandelaar aangaan en die toestemming moeten geven het kind moet zoveel mogelijk worden betrokken bij de beslissingen die worden genomen de ouders dienen te worden geïnformeerd het kind moet ook worden geïnformeerd waarbij de informatie op het bevattingsvermogen van het kind moet zijn afgestemd de ouders hebben het recht het medisch dossier in te zien de kinderen niet Als de ouders dat willen kunnen zij het dossier of een gedeelte daarvan met het kind doornemen Bijzondere situaties Voor bijzondere situaties gelden bijzondere regels wanneer ouders hun kind een bepaalde behandeling willen laten ondergaan kan de hulpverlener besluiten aan deze wens geen gevolg te geven als hij van mening is dat de behandeling niet in het belang van het kind is Om dezelfde reden kan hij ook weigeren de ouders het medisch dossier te laten inzien soms weigeren ouders hun toestemming te geven voor een bepaalde behandeling Zij willen bijvoorbeeld niet op religieuze gronden dat hun kind een bloedtransfusie krijgt Die weigering kan het leven van het kind in gevaar brengen De hulpverlener mag dan de behandeling niet zonder meer uitvoeren Wel kan hij de

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/patintenrecht/kinderen-tot-en-met-11-jaar/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Patiëntenrecht img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Over de WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar hebben volgens de wet bij medische behandelingen of onderzoeken een belangrijke eigen stem Voor deze leeftijdscategorie gelden de volgende regels behalve de ouders moet ook het kind zelf toestemming geven voor een onderzoek of behandeling zowel het kind als de ouders hebben er recht op te worden geïnformeerd het kind heeft recht op inzage in zijn medisch dossier Het verlenen van inzage aan de ouders is niet toegestaan zonder de toestemming van het kind zij het dat de hulpverlener rekening moet houden met de betrokkenheid van de ouders Bijzondere situaties Voor bijzondere situaties gelden bijzondere regels wanneer kind en ouders met elkaar van mening verschillen hangt het van het bevattingsvermogen van het kind af of zijn mening zwaarder wordt gewogen dan die van de ouders Het is aan de hulpverlener om dit in te schatten Geven de ouders bijvoorbeeld toestemming maar wil het kind de behandeling niet dan zal de hulpverlener de wil van het kind volgen indien dit geen ernstige gevolgen voor het kind oplevert is de behandeling of het onderzoek zonder de toestemming van de ouders uitgevoerd dan hebben de ouders alleen recht op informatie en inzage in het dossier als het kind hierin toestemt Het kind kan willen dat zijn ouders niet worden geïnformeerd

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/patintenrecht/kinderen-vanaf-12-tot-en-met-15-jaar/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive •