archive-nl.com » NL » K » KINDENZIEKENHUIS.NL

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  hebben gepasseerd eigenlijk nooit echt zijn afgesloten Neem sedatie Sedatie wordt in Nederland sinds de jaren 70 steeds vaker toegepast Met behulp van medicijnen wordt geprobeerd kinderen rustiger te krijgen zodat vervelende behandelingen en onderzoeken beter verlopen De afgelopen jaren is de vraag naar sedatie enorm toegenomen Helaas zijn er wel risico s aan verbonden omdat onder de huidige omstandigheden de effecten niet altijd goed zijn te voorspellen Het is dus zeker geen onschuldig roesje zoals nog steeds wel wordt gedacht Kind en Ziekenhuis houdt zich sinds 1995 actief bezig met sedatie Pijn en angst bij kinderen moeten immers waar mogelijk worden voorkomen Maar vanwege het gevaar van complicaties is het wel belangrijk dat hier heel zorgvuldig mee wordt omgegaan En daar schort het nog wel eens aan In 1998 verscheen een richtlijn die helaas maar zeer beperkt werd doorgevoerd op de werkvloer Onlangs verscheen een nieuwe versie Maar ook nu is het de vraag hoe het met de implementatie van de richtlijn zal gaan omdat deze sterk afwijkt van de huidige gang van zaken in de ziekenhuizen Zo gaat de richtlijn uit van de aanwezigheid van sedationisten die speciaal zijn opgeleid voor het toepassen van sedatie Maar die tover je natuurlijk niet zomaar uit een hoge hoed Daar heb je voldoende geschikte mensen voor nodig en geld En dat gaat dus zeker nog een aantal jaren duren K Z vindt het heel belangrijk dat alle betrokkenen samen de schouders eronder zetten en veilige en effectieve sedatie voor kinderen mogelijk maken Dit betekent nadrukkelijk níet dat we pleiten voor het te pas en onpas toedienen van sedatie Als er andere mogelijkheden zijn om pijn en angst te voorkomen moet daar zeker de voorkeur aan worden gegeven En vanzelfsprekend bedoelen we dan niet het kind in de houdgreep nemen In dit nummer besteden we uitgebreid aandacht aan verschillende aspecten van sedatie Een ander voorbeeld van een onderwerp dat al heel lang speelt is rooming in Zelfs de rooming in van ouders op de kinderafdeling een terrein waarop K Z veel succes heeft geboekt is nog geen onderwerp dat we met een gerust hart los kunnen laten Natuurlijk laten alle ziekenhuizen aan ouders weten dat ze van harte welkom zijn bij hun kind overdag en s nachts Maar als je soms ziet hoe weinig ruimte er is gereserveerd voor dat opklapbed dan vraag je je toch af of ouders écht zo welkom zijn Hetzelfde geldt voor rooming in op vierpersoonskamers hoe gezinsgericht is dat Tegelijkertijd is er ook goed nieuws te melden rooming in breidt zich langzaam uit naar de intensive care voor kinderen Op pagina 8 leest u over de initiatieven in Maastricht Amsterdam en Nijmegen Enkele van de andere onderwerpen in dit nummer kindgericht bouwen zijn er nog vorderingen te melden of blijft het bij een vrolijk kleurtje op de muur slim en patiëntvriendelijk processen stroomlijnen op de dagbehandeling en het Máxima Medisch Centrum heeft een aandachtsfunctionaris benoemd voor patiënten met een verstandelijke handicap Ziekenhuizen blijf leren van elkaar Anders

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=81 (2016-01-27)
  Open archived version from archive


 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  we af TWEE Ouderen met een aandoening kunnen best lid worden van reguliere patiëntenorganisaties dus de ouderenorganisaties schaffen we ook af DRIE Samenwerken versterkt de positie van de patiënt en zal dus worden beloond maar alleen als er maar liefst zeven partners worden gevonden die meedoen Grote stappen snel thuis zal Schippers hebben gedacht Ze heeft weinig woorden nodig maar haar daden zijn groot U begrijpt dat de tweede redenering ook slecht nieuws is voor K Z Immers kinderen of hun ouders kunnen wanneer je deze redenering volgt ook prima aankloppen bij de categorale patiëntenorganisaties De instellingssubsidie zal dus vanaf 2014 volledig worden gestopt Tot die tijd zitten we weer in een afbouwregeling Nu denkt u misschien jeetje dit zal dan wel de mokerslag betekenen voor K Z want ze hadden toch al flink ingeleverd Maar nee dat is niet de stemming die bij bestuur en bureau overheerst Slecht nieuws went is onze ervaring In plaats van grote verslagenheid overheerst het gevoel van zoek het lekker uit Dan gaan we wel op eigen kracht verder zonder knellende subsidievoorwaarden en zonder beoordelingskader dat voorschrijft wat we wel en niet mogen doen Natuurlijk heeft het bestuur zich de afgelopen tijd ook wel afgevraagd of dit dan het einde van K Z zou moeten betekenen Hebben we ons doel bereikt Zijn we na 34 jaar overbodig geworden Want we willen geen zaken voortzetten louter omdat we er in 1977 mee begonnen zijn Maar helaas horen en zien we om ons heen dat dat nog niet het geval is Kindgerichte zorg lijkt misschien vanzelfsprekend als je de vrolijke kindgerichte websites van de ziekenhuizen bekijkt maar in de praktijk werkt het toch vaak anders Kortom we nemen de waarschuwingen serieus dat met het verdwijnen van de Smiley s ook de rooming in de kinderverpleegkundigen én het gescheiden verplegen van volwassenen en kinderen om maar drie voorbeelden te noemen wellicht snel tot de verleden tijd behoren En dat willen we niet We gaan dus op eigen kracht door om oude verworvenheden veilig te stellen maar vooral ook om nieuwe elementen van kind en gezinsgerichte zorg te initiëren en stimuleren In dit tijdschrift willen we het daarom graag hebben over de voordelen van E health Alle professionals en patiënten weten dat de communicatie in en rondom het ziekenhuis vaak niet optimaal verloopt Tussen zorgverleners onderling en ook tussen patiënt en zorgverleners Met soms grote gevolgen Je zou dus verwachten dat er dankbaar gebruik wordt gemaakt van de digitale mogelijkheden die er tegenwoordig zijn Zo n 80 van de Nederlanders ervaart dagelijks de voordelen van het digitale tijdperk bijvoorbeeld in de vorm van een handige app op de i phone of met telebankieren Helaas werkt het in de Nederlandse gezondheidszorg anders Wereldwijd schieten digitale initiatieven als paddenstoelen uit de grond maar niet in Nederland Hoewel uit onderzoek blijkt dat verreweg de meeste patiënten graag gebruik maken van de voordelen van digizorg laten de meeste professionals het afweten Enkele uitzonderingen daargelaten En die komen in dit nummer aan bod

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=82 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  inhoud over het thema zwangerschap en geboorte Een actueel thema vooral dankzij alle commotie rond de babysterfte in Nederland Er zijn talloze discussies gevoerd over de vraag wat er nu wel of niet fout is aan het Nederlandse verloskundige systeem en wat er wel of niet zou moeten veranderen De discussies gaan nog door maar daarbij is er wel iets veranderd zegt Barbara Wijsen op pagina 8 Algemeen wordt nu aanvaard dat de kwaliteit van zorg beter moet en dat dat alleen kan door samen op te trekken Barbara was tot voor kort directeur van Stichting Kind en Ziekenhuis nu werkt ze voor het College Perinatale Zorg Lees wat dit nieuw ingestelde college doet en wat er staat te gebeuren in de Nederlandse geboortezorg Iedere baby verdient een goede start samen met zijn of haar moeder en de rest van het gezin Daarom is het zo goed dat steeds meer ziekenhuizen na de kraamsuites nu ook couveusesuites inrichten waar de moeder de hele tijd bij haar pasgeboren kind kan zijn Enkele jaren geleden introduceerde Kind en Ziekenhuis het concept van de couveusesuite die in Amerika al bestond in Nederland Aanvankelijk was de scepsis bij professionals in de ziekenhuizen groot is dat nou wel veilig en is het echt praktisch haalbaar Dat het antwoord op beide vragen ja luidt wordt inmiddels ook in Nederland in de praktijk bewezen Natuurlijk vraagt het wel wat van de organisatie en van alle zorgprofessionals om over te stappen op couveusesuites Daarover kunt u lezen vanaf pagina 10 We vertellen er ook bij waarom het de moeite meer dan waard is Veranderen is nooit eenvoudig Maar waar Kind en Ziekenhuis al 34 jaar op hamert als het beter is voor het kind en voor de ouders dan moeten we het toch doen Dat geldt bijvoorbeeld ook

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=83 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  die maar weinig voorkomt In dit themanummer van Kind en Ziekenhuis laten we een aantal categorale patiëntenverenigingen aan het woord over de zorg voor kinderen in en rondom het ziekenhuis anno 2010 De vraag die we aan hen hebben voorgelegd was wat is er voor jullie specifieke groep kinderen en ouders anno 2010 van belang als het gaat om kwaliteit van zorg Wat gaat goed Waar liggen knelpunten Zijn er nog wensen En welke bijdrage levert jullie patiëntenvereniging hieraan Het resultaat is een veelzijdige serie artikelen geworden Sommige bijdragen spitsen zich toe op de actualiteit Anderen stellen een probleem aan de kaak waarop al langere tijd wordt gehamerd maar blijkbaar nog niet met het gewenste resultaat Toch is er wel een rode draad te ontdekken Wat in veel verhalen terug komt is de noodzaak om kennis en expertise te bundelen en deze goed en snel toegankelijk te maken Om onnodig tijdverlies te beperken tot een minimum Om te voorkomen dat het wiel telkens opnieuw wordt uitgevonden Maar vooral om goede voorbeelden best practices sneller gemeengoed te laten worden en zo de kwaliteit van de zorg op een hoger niveau te tillen voor iedereen De VOKK de Vereniging Ouders Kinderen en Kanker is hier het meest uitgesproken over Zij pleiten voor één Nationaal Kinderoncologisch Centrum in Nederland zie pagina 4 De discussie over concentratie van de zorg is actueel Voor en tegenstanders laten zich regelmatig in de media horen Naast de belangen van de professionals en de bestuurders van ziekenhuizen is het van groot belang het perspectief van de kinderen en hun ouders in de discussie te betrekken Veel ouders zijn van mening dat basiszorg dicht bij huis moet worden geleverd waarbij er dan bij voorkeur ook wat te kiezen moet zijn Maar als het om gespecialiseerde behandelingen gaat zijn ouders

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=79 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  verloskundige zorg of kindertandheelkunde het veld wil graag de wensen en behoeften van kinderen en hun ouders horen Oók als het gaat om de zogenaamde zorgconsument Dat wil zeggen de patiënt die slechts in tegenstelling tot de chronische patiënt kortstondig een beroep op het ziekenhuis of de zorg doet Zoals een kind waarvan de amandelen moeten worden verwijderd of met een gebroken pols Of de zwangere die zich voorbereidt op een bevalling thuis of in het ziekenhuis Professionals en ziekenhuizen beseffen in toenemende mate dat het tijdperk van de aanbodgestuurde zorg voorbij is Dat men dus niet zelf moet invullen wat patiëntgerichte zorg inhoudt maar dat men dit aan de kinderen ouders en zwangeren moet overlaten Het veld begrijpt dat de zorg daar alleen maar beter van wordt Ook als de boodschap soms niet zo leuk is Als de zorg nog niet aan alle wensen van de klant voldoet Maar om een organisatie als Kind en Ziekenhuis draaiende te houden serieus draaiende te houden zijn natuurlijk wel structurele inkomsten vereist Uiteraard heeft K Z daar ook zelf een verantwoordelijkheid in Door donateurs te werven door te laten betalen voor diensten zoals de Smiley en door subsidies te verwerven Maar hier zit ook een grens aan Van zorgconsumenten die dus slechts even een beroep doen op de zorg kun je redelijkerwijs niet verwachten dat ze structureel lid worden van een stichting die hun belangen behartigt En het is dus ook niet realistisch te verwachten dat het aantal betalende leden van K Z op korte termijn drastisch zal stijgen Hoe zeer we ons ook best gaan doen om meer ouders en aanstaande ouders bij onze stichting te betrekken Het zou mooi zijn als VWS ook voor de vertegenwoordiging van de tijdelijke zorgconsument een subsidieregeling in het leven roept Waardoor een stevige vertegenwoordiging van deze kinderen en aanstaande ouders mogelijk blijft Of liever kan worden uitgebreid Want een sterke vertegenwoordiging van de consument komt de kwaliteit van zorg alleen maar ten goede Hopelijk breken er binnenkort weer betere tijden aan en kan K Z zich weer volledig gaan bezig houden met de inhoud Dit decembernummer bewijst dat er nog genoeg thema s zijn die onze aandacht verdienen Wat dacht u van de op handen zijnde concentratie in de kindergeneeskundige zorg Een thema dat ook in 2011 het nodige stof zal doen opwaaien Al eerder hebben we de VOKK aan het woord gelaten over de kinderoncologie Nu is het woord aan de NFU het samenwerkingsverband van de academische centra en de CRAZ de gezamenlijke cliëntenraad van academische ziekenhuizen Twee geheel andere maar wel actuele thema s waarover het laatste woord nog niet is gezegd zijn het EPD en de mogelijkheden van 7x24 uur pijnstilling bij de bevalling Wat dit laatste betreft zijn de door Martine Wassen gepresenteerde cijfers aanzienlijk minder rooskleurig dan de cijfers die door de ziekenhuizen worden aangeleverd aan K Z Het bestuur van de stichting zal zich de komende tijd beraden of en zo ja wat hieraan te doen is Door

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=80 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 32 2009 Nr 1 Kindgericht Gezinsgericht Met een groot congres in De Doelen in Rotterdam vierde Kind en Ziekenhuis op 1 december 2008 haar dertigjarig bestaan Het thema van de dag was Kindgericht Gezinsgericht Ruim 450 verpleegkundigen kinderartsen managers en andere belangstellenden woonden het congres bij In dit themanummer februari 2009 wordt verslag gedaan van het congres Geïnspireerd door ontwikkelingen in de Verenigde Staten rondom het zorgconcept Family Centered Care introduceerde Kind en Ziekenhuis in 1989 in Nederland het begrip gezinsgerichte zorg waarbij gezin staat voor elke vorm van samenleven met een of meerdere kinderen Gezinsgerichte zorg wordt door Kind en Ziekenhuis gezien als de meest ultieme vorm van kindgerichte zorg Naast aandacht voor de eigenheid van ieder kind en zijn of haar specifieke behoeften beoogt gezinsgerichte zorg de zorgverlenende rol van ouders te beschermen en de zelfredzaamheid en de eigen kracht van het gezin te versterken Denken vanuit het kind is ons specialisme Interview met Margreet van Bergen een van de grondleggers van Kind en Ziekenhuis Zij nam op 1 december 2008 officieel afscheid Dit is het beste voor een baby Neonatoloog Robert White uit Amerika hield een warm en onderbouwd pleidooi voor eenpersoonskamers op de intensive care voor te vroeg geboren baby s Couveusesuites in Nederland Margreet van Bergen Jacobien Wagemaker en Anita Scholten over couveusesuites in eigen land Hoe kwam het idee naar Nederland en wat is de huidige stand van zaken We

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=77 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 32 2009 Nr 2 Patiëntervaringen centraal Het verlenen van kind en gezinsgerichte zorg vraagt om de aanwezigheid van diverse maatregelen en voorzieningen voor kinderen en ouders Maar kind en gezinsgerichte zorg is meer Het gaat bijvoorbeeld ook om de bejegening van en de communicatie met kinderen en ouders Om kindgericht denken en doen Het is daarbij belangrijk dat de medewerkers luisteren naar de wensen en behoeften van kinderen en ouders en de zorg hierop afstemmen want het centraal stellen van patiëntenervaringen is het begin van kwaliteitsverbetering Gezinsgericht denken en doen vereist specifieke kennis competenties en attitudes bij alle medewerkers Het vraagt ook om een goed doordachte visie In dit themanummer van het tijdschrift Kind en Ziekenhuis juni 2009 staan deze patiëntervaringen centraal UIT DE INHOUD Het patiëntenperspectief in beeld Om de patiënt daadwerkelijk centraal te stellen is het noodzakelijk om het patiëntenper spectief glashelder in beeld te hebben De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie NPCF beschrijft wat kwaliteit van zorg betekent vanuit het perspectief van de patiënt Door drs M Smit Kijken door de ogen van een kind Kind en gezinsgericht handelen begint bij het kennen van de ervaringen wensen en behoeften van kinderen en hun ouders Een bijdrage van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO over de instrumenten om dit te achterhalen Door drs T Binkhorst en drs E R Posma Mystery patients testen de kinderafdeling De polikliniek kindergeneeskunde van het VU Medisch Centrum in Amsterdam zette mystery patients in om de dienstverlening aan patiëntjes en hun ouders te

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=78 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  haar bestaan heeft de vereniging Kind en Ziekenhuis zich ingezet om het belang van een goede voorlichting aan zieke kinderen onder de aandacht te brengen In het themanummer Dertig jaar voorlichting januari 2008 wordt een aantal artikelen over dit onderwerp die eerder in Kind en Ziekenhuis zijn gepubliceerd herplaatst Inhoud en strekking hebben anno 2008 nog niets van hun waarde verloren Tegelijk bieden zij een terugblik op een weerbarstige praktijk UIT DE INHOUD Dertig jaar voorlichting Amandelen knippen Er is de afgelopen jaren op het gebied van de voorlichting aan zieke kinderen de nodige vooruitgang geboekt Niettemin ontbreekt in menig ziekenhuis nog steeds een duidelijke visie op de wijze waarop dit het beste kan gebeuren Er zijn nog bergen werk te verzetten voor de ziekenhuizen én voor de vereniging Kind en Ziekenhuis Dat blijkt ook uit de resultaten van recent onderzoek van de vereniging Kind en Ziekenhuis naar de kindgerichtheid van de ziekenhuizen bij het amandelen knippen Van de redactie Terugblik op dertig jaar voorlichting Ten tijde van de oprichting van de vereniging Kind en Ziekenhuis bestond vrij algemeen de gedachte dat je peuters en kleuters die in een ziekenhuis moesten worden opgenomen tevoren maar beter niets kon vertellen Daar is wel verandering in gekomen Een terugblik op het denken over voorlichten in de afgelopen dertig jaar Door M van Bergen Rodts Het is maar voor een paar dagen 1979 Het treurige relaas van een moeder Omdat haar dochtertje een oogoperatie moet ondergaan heeft zij grote behoefte aan meer informatie Haar verzoek daartoe wordt compleet genegeerd Goedbedoelde projecten vaak strijdig met belang van het kind 1983 Het groepsgewijze voorbereiden van kinderen op een eventuele opname in het ziekenhuis is uit den boze vindt de kinderpsychologe Joyce Robertson Voorbereiden bijdragen uit de literatuur 1989 Orthopedagoge Marguerite Kaptein gaat na wat de

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=73 (2016-01-27)
  Open archived version from archive •