archive-nl.com » NL » K » KINDENZIEKENHUIS.NL

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 23 2000 Nr 2 Zeldzame aandoeningen Ouders en kind staan vaak alleen Een kind met een zeldzame aandoening is een grote zorg voor de ouders en vaak een pro bleem voor de dokter Inherent aan een aan doening die relatief weinig voorkomt is dat de kennis erover beperkt is Huisartsen maar ook kinderartsen en andere specialisten krijgen in hun praktijk slechts sporadisch te maken met een zeldzame aandoe ning Dat heeft vergaande consequenties De symptomen worden niet tijdig gesignaleerd of niet goed geďnterpreteerd een diagnose blijft uit of wordt pas laat gesteld en veelal worden ouders en kind niet tijdig doorverwezen In het vervolg daarvan doet zich een pijnlijk tekort aan adequate informatie voor ontbreekt het aan voldoende voorzieningen en blijft begelei ding van ouders en kind achterwege UIT DE INHOUD Onbekend maakt onbemind Ouders van een kind met een zeldzame aandoening ervaren veel onbegrip voor hun situatie en hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan Door Hanka Meutgeert manager van de Vereniging voor Kinderen met Stofwisselingsziekten VKS en moeder van een zoon met aspartylglucosaminurie VSOP spreekbuis en wegwijzer Er is een groeiende behoefte aan goede en evenwichtige informatie over erfelijke aandoeningen De VSOP Ver eniging Samenwerkende Ouder en Patiëntenorganisaties is betrokken bij erfelijke en of aangeboren aandoenin gen als informatie en kenniscentrum Door Ineke Roelofsz Beltman adjunct directeur VSOP Als het maar gezond is Ouders die een baby met een aangeboren of erfelijke aandoening

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=42 (2016-01-27)
  Open archived version from archive


 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Patiëntenrecht Over de WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 23 2000 Nr 3 Brochures voor ouders Brochures op de weegschaal De redactie van Kind en ziekenhuis wierp een kriti tische blik op de inhoud van veertig ziekenhuisbrochures voor ouders van wie een kind moet worden opgenomen Eén van de conclusies in veel brochures blijven de consequen ties van een opname voor het kind onderbelicht In dit ar tikel ook een reeks van voorbeelden van hoe het ook kan Door de info heen gekeken Ziekenhuizen vermelden het in hun brochures als het ouders is toegestaan bij hun kind te blijven bij de inleiding van en het ontwaken uit de narcose De ziekenhuizen waar het niet mag doen er het zwijgen toe of vermelden het in

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=43 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  tegen moet worden beschermd Omge keerd kan isolatie vereist zijn om een kind dat ziek en kwetsbaar is te behoe den voor besmetting door anderen Het verplegen van een kind in isolatie stelt hulpverleners per definitie voor een dilemma Het is zoeken naar het juiste evenwicht tussen enerzijds de effectiviteit van de maatregelen die moeten worden genomen en anderzijds de extra belasting die het isolatieregime voor het kind meebrengt Elk ziekenhuis bepaalt zelf hoe de landelijke richtlijnen voor isolatieverpleging voor vol wassenen worden toegesneden op het verple gen van kinderen De redactie van Kind en ziekenhuis pleit ervoor dat er specifieke landelijke richtlijnen voor kinderen komen Daarnaast moet de kennis over het onderwerp bij de hulpverleners worden verbeterd Dat zal hen in de praktijk van alledag helpen tot een betere afweging te komen van niet te weinig en niet te veel UIT DE INHOUD Beleid en praktijk laten veel te wensen over Kind en ziekenhuis sprak met de ziekenhuis hygiënist Leo Pors en de docent kinderverpleeg kunde Wilfried van Rijswoud over het verplegen van kinderen in isolatie Pors Wat isolatie inhoudt en wat de zin en onzin ervan is wordt slecht begrepen Van Rijswoud Wat kletsen we nou over richtlijnen als niemand zich eraan houdt omdat iedereen vanuit zijn eigen professie vindt dat hij ervan moet afwijken Door Annelies van Lonkhuizen journalist Infectiepreventie in een kinderziekenhuis Vijf tot tien procent van de opgenomen patiënten ontwikkelt in het ziekenhuis of na ontslag een infectie Eén op de drie ziekenhuisinfecties kan door het nemen van maatregelen worden tegen gegaan In dit artikel worden de uitgangspunten voor een goed isolatiebeleid op een rij gezet Daarnaast wordt beschreven hoe het Wilhelmina Kinderziekenhuis WKZ in Utrecht aan het isola tiebeleid gestalte geeft Door Lia de Graaf Miltenburg en Annet Troelstra ziekenhuishygiënist respectievelijk arts microbio loog

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=44 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 22 1999 Nr 1 Bouwen en inrichten 1 Ziekenhuis een open onderdeel van de maatschappij Een ziekenhuis zal zich in de komende eeuw moeten instellen op twee grote groepen pa tiënten acuut zieke kinderen en chronisch zieke kinderen Vooral voor de laatsten zal het dagelijks leven zo normaal mogelijk moe ten doorgaan Dat heeft grote implicaties voor de manier waarop je je ziekenhuis bouwt en organiseert zegt prof dr Hugo Heymans in een interview in dit nummer van Kind en ziekenhuis Het nummer is geheel gewijd aan het thema bouwen en inrichten van kinder ziekenhuizen en kinderafdelingen Prof dr Heymans is hoofd van de divisie Emma Kinderziekenhuis AMC in Amsterdam In het interview schetst hij een aantal toekomstige ontwikkelingen in de kindergeneeskunde en gaat hij in op de consequenties die deze hebben voor het bouwen en inrichten van ziekenhuizen Als hoofd van de kliniek Kindergeneeskunde was hij in de tweede helft van de jaren tachtig betrokken bij de bouw van de Beatrix Kinderkliniek van het Academisch Ziekenhuis Groningen Heymans Het ziekenhuis zal steeds meer een open onderdeel zijn van de maatschappij waar het leven ondanks de ziekte zo gewoon mogelijk doorgaat Margriet Dekker hoofd pedagogische zorg in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag stelt in een bijdrage aan dit themanummer de vraag aan de orde wat onder kindvriendelijkheid moet worden verstaan Zij kijkt

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=37 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 22 1999 Nr 2 Bouwen en inrichten 2 Kijken vanuit het perspectief van het kind Bij het maken van keuzes voor het gebouw en het interieur van een ziekenhuis hebben opdrachtgevers en ontwerpers gewoonlijk de volwassen patiënt voor ogen Ze zijn niet gewend er vanuit het perspectief van het kind naar te kijken In dit nummer van Kind en ziekenhuis wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten die gelden bij het bouwen en inrichten van ruim ten waar kinderen verblijven Ook worden een aantal praktische suggesties gepresenteerd De bijdragen gaan vergezeld van foto s en tekenin gen UIT DE INHOUD Verloop van het bouwproces De vele aspecten van een bouwproces op een rij Door mr L Van Zenderen College voor Zieken huisvoorzieningen Programma van eisen Aandachtspunten die van belang zijn als het

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=38 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Patiëntenrecht Over de WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 22 1999 Nr 3 Eerste hulp bij kindermishandeling Gebrek aan kennis kunde en motivatie Hoe treurig ook er zijn ouders die hun kind mishandelen Naar schatting zijn in Nederland jaarlijks 50 000 kinderen het slachtoffer van mishandeling Deze kinderen en hun ouders zouden geholpen kunnen worden als artsen en verpleegkundigen op de afdeling Spoedeisende Hulp SEH van een ziekenhuis de mishandeling zouden herkennen Dat gebeurt echter zelden Dit nummer van Kind en ziekenhuis besteedt aandacht aan deze schrijnende problematiek Prof dr Theo Compernolle bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam windt er geen doekjes om Hij spreekt in zijn bijdrage van een onvoorstelbaar gebrek aan kennis en kunde bij de hulpverleners op de SEH om gevallen van mishandeling te herkennen Hij signaleert ook een geringe belangstelling van artsen voor het onder werp Compernolle deed onderzoek naar de eerste opvang van kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling Zijn bevindingen hebben niet alleen betrekking op de SEH afdelingen De conclusie dat de meeste gevallen van kindermishandeling over het hoofd worden gezien geldt ook de kinderartsen en de huisartsen Het onderzoek van de hoogleraar heeft er in het VU ziekenhuis in Amsterdam toe geleid dat een protocol voor het systematisch signaleren van mogelijke geval len van kindermishandeling

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=39 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 22 1999 Nr 4 Zicht op 2000 Het perspectief voor de komende jaren In de toekomst zullen alleen nog ernstig zieke kinderen in de ziekenhuizen worden opgenomen zullen nieuwe vormen van zorg verlening ontstaan en zal de positie van de verpleegkundige een ingrijpende wijziging ondergaan Aldus de opvatting van professor R de Groot over de toekomstige ontwikke lingen in de kindergeneeskunde zoals die naar voren komt in een interview met hem in dit themanummer Bij de overgang naar het nieuwe millennium is er voor de vereniging Kind en Ziekenhuis alle reden om te kijken waar het in de zorg voor het kind in het ziekenhuis nog aan schort Het artikel Hoe kindgericht gaan ziekenhuizen het jaar 2000 in is gebaseerd op de resultaten van een onderzoek van de vereniging naar de aanwezigheid van een aantal basisvoorzieningen voor kinderen en ouders in de Nederlandse zie kenhuizen Het artikel vermeldt tevens welke ziekenhuizen het meest kindgericht zijn op het gebied van de klinische zorg en de dagverpleging Mevrouw I Haasnoot zorgmanager in het Wilhelmi na Kinderziekenhuis WKZ beschrijft een initiatief dat navolging verdient Het WKZ ontwikkelde een ziekenhuisbreed gedragen beleidsplan met betrekking tot ouderparticipatie Het artikel kreeg de veelzeggen de ondertitel U kent ze het beste dus delen we de zorg Ook in dit nummer een bijdrage van mr K Kloos terboer Deze in het jeugdrecht gespecialiseerde juris te wijst erop dat een kind volgens het VN verdrag inzake de Rechten van het Kind recht

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=40 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 21 1998 Nr 1 Spoedeisende hulp 2 Ouders en de reanimatie van hun kind Willen ouders erbij zijn als hun kind wordt gereanimeerd Voor de vereniging Kind en Ziekenhuis is dat geen vraag Veel ouders hebben er behoefte aan zo dicht mogelijk bij hun kind te zijn wanneer dat de moeilijkste momenten van zijn leven moet doormaken voor dat leven moet vechten of het zelfs moet loslaten Een telefonische rondvraag langs een aantal ziekenhuizen in ons land maakte duidelijk dat in enkele ziekenhuizen ouders aanwezig kunnen zijn bij de reanimatie van hun kind Andere gaven blijk van een meer terughoudende opstel ling Duidelijk is dat het gaat om een beladen onderwerp Veel hulpverleners veronderstellen dat het voor ouders een traumatische ervaring moet zijn Toch hebben deze hulpverleners in hun oprechte bezorgdheid voor de ouders geen gelijk wanneer zij om die reden ouders niet willen toelaten Is het voor ouders niet even traumatisch om op de gang of in een wachtkamer te moeten wachten In dit nummer van het tijdschrift Kind en ziekenhuis pleit de vereniging ervoor dat ouders zelf de keus wordt gelaten of zij wel of niet bij de reanimatie van hun kind willen zijn Dit nummer is verschenen onder de naam Spoed eisende Hulp 2 Het is een vervolg op Spoed eisende Hulp 1 dat in december 1997 verscheen UIT DE INHOUD Er is nog veel te verbeteren

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=33 (2016-01-27)
  Open archived version from archive •