archive-nl.com » NL » K » KINDENZIEKENHUIS.NL

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 19 1996 Nr 2 Intensieve zorg Kinderen horen niet bij volwassenen Kinderen die levensbedreigend ziek zijn en intensieve zorg nodig hebben worden nogal eens opgenomen op een algemene afdeling intensive care IC voor volwassen patiënten Ten onrechte wordt dikwijls gedacht dat het van ondergeschikt belang is waar een kind ligt als de situatie kritiek is Kinderen blijken op een speciale kinder IC meer overlevingskansen te hebben dan op een algemene IC Bij kinderen die op een kinder IC opgenomen zijn geweest is ook de gezondheidstoestand op de langere termijn gunstiger dan bij kinderen die op een algemene IC werden behandeld Daarbij komt dat een kindvriendelijk klimaat beter te realiseren is op een afdeling waar uitsluitend kinderen worden behandeld en verpleegd Tegen deze achtergronden is het niet acceptabel dat kinderen worden opgenomen op een afdeling die bestemd is voor volwassen patiënten Een probleem is dat er soms geen plaats is op een kinder IC Uitbreiding van het aantal kinder IC plaatsen zou een oplossing kunnen bieden Een verschuiving van bedden van algemene IC afde lingen naar kinder IC afdelingen ligt als eerste voor de hand UIT DE INHOUD Op een kinder IC wordt doeltreffender doelmatiger en meer patiëntgericht gewerkt dan op een algemene IC Door dr R Gemke kinderarts intensivist Als ouder is het moeilijk te accepteren dat je kind plotseling zoveel minder aandacht krijgt na

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=26 (2016-01-27)
  Open archived version from archive


 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 19 1996 Nr 3 Kwaliteit dagverpleging In veel ziekenhuizen kan het beter De vereniging Kind en Ziekenhuis heeft kwaliteitskenmerken opgesteld voor dagverpleging van kinderen Aanlei ding daartoe waren de gegevens die de vereniging verzamelde voor de nieuwe editie van de consumentengids Welk ziekenhuis kiest u Daaruit bleek dat dagverpleging van kinderen in veel ziekenhuizen voor verbetering vatbaar is Bijna tachtig procent van de chirurgische ingrepen bij kinderen tot vijftien jaar gebeurt in dagverpleging Kind en Zie kenhuis vindt dit een goede zaak Het is immers belangrijk dat een kind niet langer dan noodzakelijk uit de vertrouw de omgeving weg is Dagverpleging van kinderen stelt echter specifieke eisen aan de communicatie de voorlichting de accommodatie en niet in de laatste plaats aan de deskun digheid van verpleegkundigen In zestig procent van de ziekenhuizen liggen de kinderen op andere afdelingen dan de kinderafdeling Naar de mening van Kind en Ziekenhuis is het bijzonder moeilijk op deze afdelingen goede zorg te bieden aan kinderen Kwaliteitskenmerken In dit nummer worden de 35 kwaliteits kenmerken gepubliceerd die Kind en Ziekenhuis heeft opgesteld voor dag verpleging van kinderen Deze kwali teitskenmerken kunnen dienen als hou vast voor het verbeteren van de zorg Toelichting kwaliteitskenmerken De kwaliteitskenmerken gaan vergezeld van enkele artikelen waarin een nadere toelichting wordt gegeven Gang van zaken op de dag van opname Het belang van ouderparticipatie Pijnbestrijding bij operaties Goede informatie is van groot belang voor het welslagen van dagverpleging Kinderen in dagverpleging zijn het best op hun plaats op de kinderafdeling Bij de planning van operaties in dagver pleging moet worden uitgegaan van het kind en zijn ouders opnamedatum tijd stip

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=27 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 19 1996 Nr 4 Thuis Beter thuis dan in het ziekenhuis De laatste jaren bestaat er een sterke tendens om bij kinderen de duur van een ziekenhuisopname zoveel mogelijk te beperken Dit is niet alleen het geval wanneer een kind een eenmalige ingreep moet ondergaan maar ook als kinderen worden behandeld vanwege een levensbe dreigende ziekte of een chronische aan doening De voordelen van een spoedig ontslag zijn duidelijk het kind wordt een onnodig lange scheiding van de ouders bespaard en is snel weer in zijn eigen vertrouwde omgeving Een ander belangrijk voordeel is dat kinderen thuis zijn gevrijwaard van ziekenhuisinfecties die van invloed kunnen zijn op het genezings proces In dit themanummer wordt aandacht besteed aan de positieve aspecten van een zo kort mogelijk ziekenhuisverblijf Daarnaast wordt ingegaan op wat thuis behandeling voor een gezin betekent Als het kind eenmaal thuis is wordt er vaak veel van de ouders verwacht Alle auteurs die in dit themanummer verslag doen van thuiszorgprojecten benadrukken dit ook In het kader van de beschreven projecten is veel aandacht besteed aan de ondersteuning en begeleiding van ouders Dit is een goede zaak De indruk bestaat echter dat de bege leiding veelal wordt toegespitst op het geven van instructies bij het verrichten van ver pleegkundige handelingen en het omgaan met technische hulpmiddelen De praktijk wijst uit dat er aanmerkelijk minder aandacht is voor de draagkracht van

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=28 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 18 1995 Nr 1 Operaties Kinderchirurgie geen kleinigheid Werden kinderen vroeger ook voor kleine operaties vaak meerdere dagen in het zie kenhuis opgenomen tegenwoordig vinden steeds meer ingrepen bij kinderen in dag verpleging plaats Dat steeds meer kinderen in dagverpleging worden geopereerd is een goede zaak Dit betekent echter niet dat in de kinderchirurgie alles naar wens gaat Een vooraanstaand medicus als prof J C Molenaar kinderchirurg in het Sophia kinderziekenhuis te Rot terdam blijkt zich ernstig zorgen te maken over de toekomst van de kinderchirurgie In dit themanummer spreekt hij de vrees uit dat chirurgen in algemene ziekenhuizen die een kleine kinderafdeling hebben te weinig kinderen zien om hun kennis en ervaring op peil te houden Concentratie van kinderafdelingen ziet hij als de aangewezen manier om ook in de toe komst verzekerd te zijn van

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=21 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 18 1995 Nr 2 Narcose Aanwezigheid van de ouders In 1985 hield de vereniging Kind en Ziekenhuis een symposium onder de titel Kind en narcose wanneer worden we wakker Sindsdien is de wereld van de anesthesie niet meer dezelfde als daarvoor Tegenwoordig wordt veelal ingezien dat ouders een belangrijke taak hebben bij de begeleiding van hun kind tijdens een ziekenhuisopname Hun wens om op emotionele momenten bij hun kind te zijn wordt als normaal en gerechtvaardigd be schouwd Helaas zijn er nog altijd ziekenhuizen waar ouders hun kind niet mogen begeleiden bij de inleiding van de narcose en niet welkom zijn op de uitslaapkamer In dit nummer wordt uiteengezet waarom de aanwe zigheid van ouders een vanzelfsprekende zaak zou moeten zijn Daarbij wordt ook ingegaan op de mo gelijke beweegredenen van de anesthesiologen die daar nog steeds moeite mee hebben Aangegeven wordt welke aspecten de vereniging Kind en Ziekenhuis naast ouderparticipatie kenmerkend acht voor een goede kwaliteit van zorg rondom de nar cose Daarnaast wordt aandacht besteed aan roesjes en sedaties pijnbestrijding bij puncties concentratie van kinderanesthesie voorlichting aan ouders en af spraken met de anesthesioloog in het licht van de nieuwe Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO UIT DE INHOUD Gewenste kwaliteit van zorg rondom de narcose vanuit de optiek van de vereniging Kind en Ziekenhuis Kwaliteit betekent dat je een aantal dingen niet meer kunt doen normering zal een lange strijd zijn Interview met N M de Zwaan voorzitter van de sectie kinderanesthesiologie van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Waarop is het wachten nog Beweegredenen van anesthesiologen

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=22 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Patiëntenrecht Over de WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 18 1995 Nr 3 Extra kwetsbaar 1 o a kanker aids leverziekten nierziekten Kinderen met een aangeboren of chronische aandoening Jonge kinderen zijn emotioneel kwetsbaar als zij in een ziekenhuis worden opgenomen Voor enkele categorieën kinderen geldt dit in ver sterkte mate Zij hebben een aandoening of ziekte die hen extra kwetsbaar maakt een levensbedreigende ziekte een chronische aandoening een lichamelijke verstandelijke of emotionele handicap Uit de bijdragen in dit themanummer van diverse ouderorganisaties wordt duidelijk dat er in de ziekenhuizen nogal wat onwetendheid bestaat Soms schiet de kennis over de aandoening zelf tekort Vaker ontbreekt kennis over hoe je om gaat met een kind met die bepaalde aandoening Herhaaldelijk komt naar voren dat ziekenhuis medewerkers met lege handen staan als het gaat om de begeleiding en opvang van deze speciale categorieën kinderen Een betere opleiding en meer concentratie van de zorg in specialistische centra kunnen bijdragen aan een verbetering van de situatie Daarnaast zou het goed zijn wanneer hulpverleners meer dan nu het geval is met ouders samenwerken en ook meer gebruik maken van de kennis die bij hen aanwezig is UIT DE INHOUD Kinderen met kanker Nu lachen of straks leven Wel cliniclowns maar geen multidisciplinaire behandelingsmogelijkheden Autistische kinderen Hulpverleners in het ziekenhuis weten wel wat het is maar niet hoe je

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=23 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  Wanneer een kinderrichtlijn Patiëntenrecht Over de WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 18 1995 Nr 4 Extra kwetsbaar 2 o a adolescent met aangeboren hartafwijking kind met MBD of AD H D Kinderen met een aangeboren of chronische aandoening Dit themanummer vormt een aanvulling op het themanummer van september 1995 met artike len over kinderen met kanker autistische kin deren kinderen met aids meervoudig gehandi capte kinderen en kinderen met een nierziekte Ouders weten als geen ander wat hun kind nodig heeft en zijn meer dan wie ook bedacht op het welzijn van hun kind zeker als dat kind door ziekte aandoening of handicap extra kwets baar is In de praktijk blijkt helaas dat ouders er niet altijd even gerust op zijn dat hun kind bij opname in het ziekenhuis de specifieke zorg krijgt die het nodig heeft Uit de artikelen in dit themanummer klinkt algemeen de oproep aan artsen en verpleegkundigen om toch vooral te luisteren naar ouders en gebruik te maken van de kennis en ervaring die bij hen aanwezig is UIT DE INHOUD Kinderen met een voedselallergie Ik leefde voortdurend in angst dat Nicole iets verkeerds binnen kreeg als ik er niet was MBD kinderen Soms zijn het raadsels die MBD kinderen Het gevaar bestaat dat het hyperactieve kind in het ziekenhuis voortdurend bestraffend en negatief wordt bejegend Dove kinderen Tips om te communiceren met een

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=24 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 17 1994 Nr 1 Kwaliteit 4 buitenlandse kinderen Een betere zorg Een goede zorg voor het buitenlandse kind in het ziekenhuis wordt nogal eens belemmerd door com municatieproblemen waarbij het cultuurverschil nog een extra bron van misverstanden kan vormen In dit themanummer wordt aangegeven op welke manier de zorg voor buitenlandse kinderen kan worden verbeterd De auteurs die in dit nummer aan het woord komen maken zelf deel uit van de bevolkingsgroep waarover zij schrijven of zijn beroepsmatig betrokken bij de zorg voor of de communicatie met buitenlandse patiën ten Vrijwel allen leggen er de nadruk op dat het Turk se Marokkaanse Chinese Vietnamese Surinaamse of Antilliaanse kind niet bestaat Ieder kind en iedere ouder is anders en reageert op zijn eigen wijze op ziekte en ziekenhuisopname al naar gelang zijn persoonlijke op vattingen en denkbeelden Deze zijn in sterke mate ge vormd door culturele achtergronden maar ook door per soonlijke ervaringen Hulpverleners kunnen bij de zorg voor buitenlandse patiëntjes te maken krijgen met allerlei zaken die zij niet begrijpen en wellicht ook als vreemd ervaren Wil een hulpverlener hiermee om kunnen gaan dan moet hij de individuele achtergronden van kind en ouder kennen Ouders en kind zijn hiervoor zelf de beste bron van informatie Voor een zinvolle commu nicatie met buitenlandse ouders is het verder nood zakelijk dat hulpverleners beschikken over specifieke gespreksvaardigheden en dat veel vaker dan nu het geval is een tolk wordt ingeschakeld

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=17 (2016-01-27)
  Open archived version from archive •