archive-nl.com » NL » K » KINDENZIEKENHUIS.NL

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Patiëntenrecht Over de WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 17 1994 Nr 2 Emoties Hoe ga je ermee om Nog te vaak worden emoties in het ziekenhuis beschouwd als een verschijnsel dat adequaat en rationeel handelen belemmert Het gevolg daarvan is dat zowel ouders als hulpverleners in moeilijke of spoedeisende situaties hun emoties onderdrukken De onderdrukte gevoelens blijven echter wel degelijk aanwezig en werken door in de relatie tussen hulpverleners kinderen en ouders Goed omgaan met emoties zou een essentieel onderdeel moeten zijn van de zorg voor het kind in het ziekenhuis Dit brengt met zich mee dat ook hulpverleners moeten Ieren om hun eigen emoties op een juiste wijze te hanteren Pas dan zullen zij in staat zijn zowel kinderen als ouders de nodige ondersteuning te bieden Met het themanummer Emoties wil de vereniging Kind en Ziekenhuis een bijdrage leveren aan het groeiende besef dat de emoties van allen die bij een ziekenhuisopname van een kind zijn betrokken een duidelijke functie hebben en daarom niet moe ten worden geweerd UIT DE INHOUD Emoties van ouders en het meebeslissen De emotionele betrokkenheid van ouders heeft geen negatieve maar een positieve invloed op hun overwegingen en beslissingen Artsen en emoties Om open te kunnen staan voor de gevoelens van kinderen en ouders moeten artsen Ieren hoe zij met hun eigen emoties dienen om te gaan

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=18 (2016-01-27)
  Open archived version from archive


 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 17 1994 Nr 3 Partners ouders en hulpverleners Vormen van participatie Voor velen ouders zowel als hulpverleners betekent ouderparticipatie vooral dat ouders zoveel mogelijk bij hun kind in het ziekenhuis zijn en dat zij de meeste alledaagse verzorgen de taken zelf verrichten Eenieder is ervan overtuigd dat deze vorm van ouderparticipatie bijdraagt aan het welzijn van een kind Dat een kind er ook wel bij vaart als ouders deelnemen aan de verpleging wordt nog lang niet door iedereen erkend Ouderparticipatie in deze vorm is nog geen gemeengoed evenmin als het participeren van de ouders in de besluit vorming ten aanzien van de behandeling en de verpleging van het kind Al deze vormen van ouderparticipatie komen in dit themanummer aan de orde Het accent ligt daarbij op de participatie van ouders van kin deren met complexe gezondheidsproblemen zoals gehandicapte kinderen en chronisch zieke kinderen De ouders van deze kinderen zijn vaak bijzonder deskundig op het gebied van de verzorging en begeleiding van hun kind Een toenemend aantal hulpverleners realiseert zich dat deze deskun digheid van grote waarde is en dat alle betrok kenen er bij gebaat zijn als ouders en hulpver leners als partners samenwerken In het nummer wordt bovendien het model van gezinsgerichte zorg geďntroduceerd Gezinsge richte zorg gaat uit van de opvatting dat het gezin centraal staat in het leven van een kind en dat het gezin in welke samenstelling dan ook moet worden betrokken bij de planning en de uitvoering van de hulpverlening aan kin deren met complexe gezondheidsproblemen Door te werken volgens dit model kan de kwa liteit van de zorg voor kinderen met

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=19 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 17 1994 Nr 4 Stress Spanning beïnvloedt het afweersysteem Mensen die onder stress staan zijn vatbaarder voor ziekten en infecties Dit ervaringsgegeven lijkt door recente onderzoeken wetenschappelijk te worden bevestigd De uitkomsten van recente onderzoeken naar de wissel werking tussen stress en afweersysteem is van groot belang Immers indien stress van invloed is op het afweersysteem dan heeft het verminderen van stress bij kinderen in het ziekenhuis tot gevolg dat het afweersysteem minder wordt belast en dat een kind voorspoediger geneest Bovendien zal een kind dan minder gevaar lopen een infectie te krijgen Niet alleen voor het psychisch welzijn van het zieke kind ook voor het lichamelijk welzijn is het dus van groot belang dat er maatregelen worden genomen om stress bij kinderen in het ziekenhuis te voorkomen UIT DE INHOUD Het lijkt wel of kinderen

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=20 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 16 1993 Nr 1 Kwaliteit 3 zuigelingen Ook baby heeft ouders nodig Bij geen enkele andere leeftijdsgroep dan de nuljarigen wordt zo weinig aandacht besteed aan de psychosociale aspecten van een ziekenhuisopname Ouderparticipatie bij zuigelingen loopt dan ook nog steeds flink achter ten opzichte van ouderparticipatie bij andere leeftijds groepen Het is verwonderlijk dat er tegenwoordig nog steeds van wordt uitgegaan dat een baby zijn ouders minder nodig heeft dan een peuter of een kleuter Temeer daar bekend is dat de ontwikkeling van een normale ouder kindrelatie kan worden belemmerd wanneer een baby gescheiden van zijn ouders in het ziekenhuis verblijft In dit themanummer wordt vanuit de visie van Kind en Ziekenhuis een beknopte beschrijving gegeven van wat de vereniging karakteristiek acht voor een goede kwa liteit van zorg voor zuigelingen in het ziekenhuis Aan de orde komen de kwaliteitskenmerken met betrekking tot de zorg voor

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=13 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 16 1993 Nr 2 Levensbedreigend ziek Adviezen voor ouders Wanneer wordt geconstateerd dat een kind een ernstige ziekte heeft moeten de ouders er reke ning mee houden dat het kind mogelijk zal over lijden In dit nummer wordt aandacht besteed aan de emotionele druk die een dergelijke situatie op een gezin legt en hoe ouders daarmee om zouden kunnen gaan In een aantal artikelen worden adviezen gegeven aan ouders van wie een kind een levensbedreigen de ziekte heeft Hierbij komen onder andere de volgende punten aan de orde Schuld angst en woede De touwtjes in handen houden De slechte dagen Je eigen gezondheid Eerlijk zijn Bij je kind blijven Je huwelijk Broertjes en zusjes Als het einde nadert Herstel Hoewel de artikelen in de eerste plaats zijn geschre ven voor ouders

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=14 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 16 1993 Nr 3 Ouderparticipatie Professionele aanpak voorkomt spanningen Langzaam maar zeker begint ouderparticipatie voet aan de grond te krijgen in de Nederlandse ziekenhui zen Zowel ouders als hulpverleners erkennen de positieve aspecten van ouderparticipatie Toch blijkt in de prak tijk dat het ook spanningen kan oproepen Deze spannin gen kunnen grotendeels worden vermeden als er maar professioneel met ouderparticipatie wordt omgegaan Ouderparticipatie moet niet langer afhankelijk zijn van de inspanningen van goedwillende individuen maar dient geďntegreerd te zijn in de ziekenhuisorganisatie Ook zullen ouders en verpleegkundigen tevoren duidelijke afspraken moeten maken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden bij de verzorging van het kind Deze afspraken kunnen van kind tot kind verschillen naar gelang de mate waarin ouders bereid en in staat zijn om

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=15 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 16 1993 Nr 4 Oren en horen Trommelvliesbuisjes Buisjes niet altijd nodig Tachtig procent van alle Nederlandse kinderen heeft voor het vierde levensjaar minstens één keer last gehad van vocht achter het trommel vlies slijmoortjes Bij de helft van de kinde ren verdwijnt het vocht spontaan binnen drie maanden Slechts bij enkele kinderen is de kwaal zeer hardnekkig Dit blijkt uit een recent onder zoek dat is verricht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen De vereniging Kind en Ziekenhuis vindt het belang rijk dat ouders worden geďnformeerd over de nieuwe inzichten met betrekking tot de behandeling van oor en gehoorproblemen bij kinderen Een meer afwachtende houding kan hun kind wellicht een operatie besparen Omdat het voor ouders niet altijd gemakkelijk is de juiste beslissing te nemen is het voor hen nuttig om te weten waar zij op moeten letten wanneer hun kind oorklachten heeft Ook moeten zij

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=16 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Patiëntenrecht Over de WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 15 1992 Nr 1 Klachten Ouderbriefje bij narcose Wat doe je ermee Ouders gaan er tegenwoordig steeds meer als vanzelfsprekend vanuit dat een kind in het ziekenhuis kindvriendelijk wordt benaderd Zij zullen daardoor ook eerder de behoefte hebben om een klacht in te dienen wanneer zij niet tevreden zijn over de geboden zorg UIT DE INHOUD Vaak is het niet duidelijk waar ouders terecht kunnen met hun klacht In zijn bijdrage aan dit themanummer geeft mr P O H Gevaerts aan wat ouders kunnen doen wanneer zij vragen of klach ten hebben over de behandeling van hun kind in het ziekenhuis Ook wanneer ouders de weg wel weten blijft het indienen van een klacht een moeilijke zaak De drempel om een klacht in te dienen is hoog Ouders zijn vaak bang dat klagen nadelige gevol gen zal hebben voor de verdere behandeling van hun kind Ook in praktische zin kan het indienen van een klacht een probleem vormen Daarom is in dit nummer ook een aantal praktische raadgevingen opgenomen voor ouders die een klacht willen indie nen De vereniging Kind en Ziekenhuis wordt door ouders veelvuldig op de hoogte gehouden van de wijze waar op ziekenhuizen omgaan met een klacht Zij ontvangt regelmatig kopieën van de correspondentie tussen ouders en ziekenhuizen

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=9 (2016-01-27)
  Open archived version from archive •