archive-nl.com » NL » K » KINDENZIEKENHUIS.NL

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 15 1992 Nr 2 Kwaliteit 1 Wat is goede kwaliteit van zorg In dit nummer wordt beschreven wat Kind en Ziekenhuis karakteristiek acht voor een goede kwaliteit van zorg voor kinderen in algemene ziekenhuizen Aan de orde komen onderwerpen als hulpverlening op de afdeling Spoedeisende Hulp de Polikliniek de afdeling Dagverpleging en de Kinderafdeling Daarnaast wordt aandacht besteed aan ouderparti cipatie informed consent voorbereiding van kinde ren accommodatie spel en onderwijs Na het beschrijvende deel wordt voor de verschil lende onderdelen aangegeven wat de voornaamste kwaliteitskenmerken zijn vanuit het perspectief van de vereniging Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde is in dit nummer ook vanuit historisch oogpunt aan dacht besteed aan de kwaliteit van de medische zorg voor kinderen Uit de bijdrage van dr H G Scholten kinderarts in Ziekenhuis Eemland te Amersfoort wordt duidelijk dat de zorg voor het

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=10 (2016-01-27)
  Open archived version from archive


 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Patiëntenrecht Over de WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 15 1992 Nr 3 Ouders Partners in de zorg In een groot aantal ziekenhuizen kunnen ouders zowel overdag als s nachts bij hun kind blijven en mogen zij hun kind bijstaan op moeilijke mo menten zoals rondom de narcose Steeds meer kunnen zij indien zij daarvoor openstaan ook een deel van de zorg voor hun kind op zich ne men Een gunstige ontwikkeling Helaas bestaan er in de praktijk van alledag grote ver schillen tussen de diverse ziekenhuizen en soms zelfs tussen afdelingen van een en hetzelfde ziekenhuis Hoe wel ouders in veel ziekenhuizen bij hun kind kunnen blijven wil dat nog niet zeggen dat zij altijd van harte welkom zijn Er is niettemin goede hoop voor de toe komst Een toenemend aantal artsen en verpleegkundi gen geeft de ouders het gevoel dat zij welkom zijn en gaat hen zelfs als onmisbaar beschouwen Onmisbaar voor het kind maar ook onmisbaar als partner in de zorg voor het zieke kind In dit themanummer worden de voor en nadelen geschetst van het inschakelen van ouders bij de verzorging en verple ging van hun kind Wanneer verpleegkundigen artsen en ouders samenwerken kan de zorg veel meer worden afgestemd op het individuele kind wat de kwaliteit

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=11 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 15 1992 Nr 4 Kwaliteit 2 adolescenten Veel veranderingen De adolescent ook wel tiener of puber genoemd is in een leeftijdsfase waarin zowel op lichamelijk als op emotioneel sociaal en intellectueel gebied veel veranderingen optreden Ziekte ongeval en ziekenhuisopname worden door de adolescent meestal als zeer ingrijpend ervaren Het gevoel van eigenwaarde is sterk afhankelijk van het lichaamsbeeld dat de adolescent van zichzelf heeft Ziekte zwakte verminkingen en littekens zijn meer dan bij volwassenen of kinderen dikwijls de oorzaak van minderwaardigheidsgevoelens onzekerheid en ver legenheid wat nadelige gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van de adolescent tot volwassene Om die reden moeten er specifieke eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de zorg voor deze patiënten in het ziekenhuis In dit themanummer wordt vanuit de visie van Kind en Ziekenhuis een beknopte beschrijving gegeven van wat de vereniging karakteristiek

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=12 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 14 1991 Nr 1 Rechten van kind en ouder Nieuwe wet versterkt positie patiënt De toekomstige Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO zal de juridische positie van de patiënt versterken ook als de patiënt een kind is Een belangrijk onderdeel van de WGBO is het zogenoemde informed consent Is een kind nog geen twaalf jaar oud dan moeten de ouders toestemming geven Vanaf twaalf jaar moet ook het kind zelf om toestemming worden gevraagd Deze toestemming moet gebaseerd zijn op infor matie aangepast aan de leeftijd en het bevat tingsvermogen van het kind Dit zal hoge eisen stellen aan de voorlichting door de hulpverlener Daar het wetsontwerp is gebaseerd op datgene wat er in de praktijk reeds gebeurt of hoort te gebeuren zal de wet een uitstralingseffect hebben op tal van ontwikkelingen die de laatste jaren in gang zijn gezet Kind en ouder zullen door de wet rechten

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=5 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Patiëntenrecht Over de WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 14 1991 Nr 2 Dagverpleging en kinderen Teksten symposium Kind en Ziekenhuis Dit nummer geheel gewijd aan het thema Dagverpleging en kinderen bevat onder andere alle teksten van de voordrachten die zijn gehouden op het symposium onder dezelfde titel dat de vereniging Kind en Ziekenhuis op 2 februari jl hield in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht Steeds meer onderzoeken en behandelingen bij kinderen worden in het kader van dagverpleging uitgevoerd De vereniging Kind en Ziekenhuis stimuleert deze ontwikkeling Het is immers belangrijk dat het kind niet langer dan nood zakelijk uit de vertrouwde omgeving weg is Kind en Ziekenhuis is van mening dat ook bij dagverpleging de kwaliteit van de medische verpleegkundige en psycho sociale zorg optimaal moet zijn ongeacht of dagverpleging plaatsvindt op een kinderafdeling op een dagverplegingseen heid voor volwassenen of op een speciale eenheid voor dagverpleging voor kinderen In dit themanummer wordt ingegaan op de kwaliteits eisen die moeten worden gesteld aan dagverpleging bij kinderen UIT DE INHOUD Welke kwaliteitscriteria stelt Kind en Ziekenhuis aan dagverpleging bij kinderen Door mw mr I M Harkema Dun Welke ingrepen komen in aanmerking voor dagbehandeling Door prof dr C Festen Anesthesie voor kinderen in dagbehandeling Door drs J Bouwmeester Hoe gaan we om met pijn bij kinderen

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=6 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 14 1991 Nr 3 Vroeggeborenen beslissen over leven of sterven De laatste decennia is er op het gebied van de kindergeneeskunde voor vroeg geborenen zeer veel vooruitgang geboekt Tegelijkertijd doen zich steeds meer vragen voor over de grenzen van deze vooruitgang Moeten we altijd alles doen wat mogelijk is Wanneer beslissingen over leven en dood moe ten worden genomen wie beslist er dan De arts de ouder de rechter In dit nummer wordt aandacht besteed aan de rol van de ouders in het besluitvormingsproces rond het wel of niet verder behandelen van hun pas geborene Aanleiding tot het themanummer waren de kanttekeningen die de Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis plaatste bij het interim rapport Doen of Laten van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Dit rapport was bedoeld als discussiestuk met betrekking tot de problema tiek rondom het al of niet beginnen met en staken van levensverlengend handelen De Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis ziet het als haar taak zowel ouders als hulpverleners bewust te maken van de specifieke rol van de ouder bij beslissingen over het leven of sterven van een vroeggeborene Zoals Inge Harkema en Margreet van Bergen in hun bijdrage betogen zal in het besluitvor mingsproces moeten worden uitgegaan van de grondge dachte dat de ouders de toestemming voor behandeling moeten geven en dat zij ook degenen zijn die uiteindelijk besluiten om hun ernstig zieke en gehandicapte vroeg geborene te laten behandelen of niet verder te laten behandelen Dat de communicatie tussen ouders en hulp verleners hierbij een grote rol speelt spreekt voor zich UIT DE INHOUD Doen of Laten samenvatting van Doen of Laten Door dr C

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=7 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Patiëntenrecht Over de WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 14 1991 Nr 4 Communicatie Aansprakelijkheid Vrije artsenkeuze en second opinion Het gesproken woord is een van de belangrijkste instrumenten in de geneeskunde Hoe belangrijk communicatie is wordt onder andere duidelijk uit de bijdrage in dit themanummer van een ouderpaar waarin wordt aangegeven dat ouders zich buitenge sloten kunnen voelen door de geheime code en ge barentaal van verpleegkundigen en artsen Ook uit het verslag van een onderzoek naar de communicatie tussen ouders en hulpverleners op een intensive care couveuseafdeling blijkt het belang van een goede communicatie Aansprakelijkheid Ouders nemen tegenwoordig vaak een groot deel van de zorg voor hun kind in het ziekenhuis over van de verpleegkundige Wie is er in zo n situatie aansprakelijk als er iets mis gaat Mevrouw mr A van Eikema Hommes van de Katholieke Universiteit Nijmegen gaat in haar artikel nader in op dit pro bleem Vrije artsenkeuze en second opinion Binnen bepaalde grenzen heeft een ziekenfondsver zekerde recht op vrije artsenkeuze en een second opinion Regels ziekenfondsen De heer mr G J A Hamilton van de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars beschrijft welke regels de ziekenfondsen hanteren met betrekking tot vrije artsenkeuze en second opinion Hierbij komt ook aan de orde wat op dit

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=8 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  Kindzorgsysteem Aanstaande ouders Zwanger worden Zoals thuis De ziekenhuisbevalling Kraamsuites Pasgeborenen Helpdesk Professionals De Smiley Criteria voor een Smiley Aanvraag Bronzen Smiley Aanvraag Zilveren en Gouden Smiley Handvest Modelrichtlijn WGBO Vragenlijst Informed Consent Wetenschappelijk onderzoek Kwaliteit Helpdesk Medische Kindzorgsysteem Publicaties Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Patiëntenrecht Over de WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Magazinearchief Jaargang 13 1990 Nr 1 Chronisch ziek 2 UIT DE INHOUD Ouders van chronisch zieke kinderen epilepsie diabetes over hun ervaringen De begeleiding van geboorte tot overlijden van een jongetje met een hartafwijking Jonge chronisch zieke kinderen komen in het ziekenhuis veel tekort Richtlijnen voor de zorgpraktijk Voor je kind doe je alles

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/magazinearchief/?id=1 (2016-01-27)
  Open archived version from archive