archive-nl.com » NL » K » KINDENZIEKENHUIS.NL

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Patiëntenrecht Over de WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Over K Z img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Missie Organisatie Activiteiten Handvest Werkgroepen Deventer EACH Word Donateur Helpdesk Informatie werkgroep Deventer Uw kind in het ziekenhuis Opgenomen worden in een ziekenhuis is een ingrijpende ervaring voor ouders en kinderen Het dagelijkse leven wordt onderbroken Ouders en kinderen doen veel nieuwe ervaringen op die hen angstig en onzeker maken Een goede voorbereiding kan veel van die angst wegnemen De werkgroep Kind en Ziekenhuis helpt u graag Zij doet dit op verschillende manieren door informatie en voorlichting te geven Bel of mail ons door het uitlenen van ons voorbereidingskistje Klik hier voor meer info door het verstrekken van een Spreekbeurtenmap Klik hier voor meer info door het geven van gastlessen aan opleidingen Zie hieronder voor meer informatie door een ouderavond te verzorgen op scholen Zie

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/over-kz/werkgroepen/werkgroep-deventer/informatie-werkgroep-deventer/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  veel alleen gelaten Het is heel gewoon als de verloskundige even komt kijken en dan vier uur later terugkomt Maar eigenlijk zou ze erbij moeten blijven of in ieder geval heel regelmatig moeten komen kijken Wat meespeelt is het tekort aan verloskundigen van de afgelopen jaren Wat ook meespeelt is dat de kraamzorg is uitgekleed Vroeger kwam de kraamverzorgster zodra de bevalling begonnen was en zij speelde een belangrijke rol in de begeleiding Tegenwoordig heb je recht op vier uur kraamzorg bij een bevalling dus belt de verloskundige de kraamhulp pas op het laatste moment Maar ook in het ziekenhuis laat de begeleiding veel te wensen over De meeste vrouwen komen daar onder begeleiding van de gynaecoloog maar die is opgeleid voor moeilijke bevallingen en eigenlijk niet geďnteresseerd in normale bevallingen De normale bevallingen worden dus overgelaten aan anderen vaak assistenten die tijdelijk op de afdeling werken en die van de fysiologie van een bevalling niet altijd even veel kaas hebben gegeten Continue zorg We moeten kijken hoe we een continue zorg rond de bevalling kunnen organiseren Daarbij moeten we toe naar meer integratie van de eerste en tweede lijn Wat mij betreft gaan verloskundigen meer in het ziekenhuis werken want zij hebben veel ervaring en zijn goed in het begeleiden van normale bevallingen Ik stel me voor dat er een unit is waar verloskundigen vrouwen met een laag risico begeleiden en een tweede unit voor vrouwen die specialistische zorg nodig hebben Die zorg moet dan ook worden geboden door dokters die daar echt goed in zijn Als er iets aan de hand is kun je dan een deurtje doorgaan naar de tweede unit waarbij wat mij betreft de verloskundige meegaat Er is de laatste jaren al een trend om te werken met tweedelijns verloskundigen verloskundigen die in het ziekenhuis werken Door dit soort maatregelen is veel winst te behalen We moeten onze aandacht daarbij vooral richten op de vrouw die de eerste keer zwanger is Als zij normaal bevalt is de kans dat ze van latere kinderen ook normaal bevalt ruim 95 procent Deze vrouwen kunnen een volgende keer dus gerust thuis bevallen Als de eerste bevalling eindigt in een onnodige keizersnede is de kans op een vaginale bevalling in de volgende zwangerschap nog maar 50 procent Natuurlijk bevallen Je moet terug naar de vraag wat wil de cliënt Dat is het uitgangspunt Ik denk dat de gemiddelde Nederlandse vrouw graag normaal wil bevallen maar ze wil niet dat het 36 uur duurt Dan moeten wij daarvoor zorgen Om te beginnen moeten we zorgen dat er duidelijke criteria zijn om te bepalen wanneer een bevalling begonnen is Als je nu vraagt wanneer dat is ook aan artsen krijg je allemaal verschillende antwoorden Dat is natuurlijk heel raar We moeten vrouwen duidelijkheid geven de bevalling is begonnen en over een x aantal uur twaalf dertien uur heb je een kind Dat klinkt misschien wat wonderlijk maar het kán en het is voor de vrouw die bevalt buitengewoon plezierig We vergelijken

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/artikelen_zoalsthuis/interventies-bij-bevalling/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  c s 4 zien dat epidurale pijnstilling eerder een gunstig effect heeft Dit was voor de redactie van The New England Journal of Medicine reden om in een editorial nog eens aandacht te vragen voor het probleem van goede pijnstilling tijdens de baring 5 Medisch geďndiceerd In Nederland krijgt ongeveer tien procent van de zwangeren tijdens de bevalling epidurale analgesie gegevens SPRN Stichting Perinatale Registratie Nederland 2003 In België is dit 64 procent met een spreiding over de 74 kraamklinieken die varieert van 22 tot 87 procent 6 In Amerika ligt het percentage eveneens rond 60 procent 7 Vooropgesteld dient te worden dat er geen goed of fout percentage is Maar dat epidurale pijnstilling 24 uur per etmaal beschikbaar zou moeten zijn mag niet ter discussie staan Het American College of Obstetricians and Gynecologists ACOG stelt There is no other circumstance where it is considered acceptable for an individual to experience untreated severe pain amenable to safe intervention while under a physician s care In the absence of a medical contraindication maternal request is sufficient medical indication for pain relief during labor 8 Dit is in tegenspraak met de heersende opvatting in Nederland dat epidurale analgesie zelden medisch geďndiceerd is Los van de inhoudelijke en emotionele argumenten is het in Nederland niet duidelijk hoe het zit Is de behoefte bij de zwangeren veel lager en is de beschikbaarheid goed geregeld Of is de beschikbaarheid onvoldoende en wordt daarom vaker naar alternatieven gezocht Enquęte Om de vraag naar beschikbaarheid te beantwoorden heeft de NVOG een compacte enquęte gehouden bij alle klinieken in Nederland voor tweede en derdelijnszorg waarin werd gevraagd naar de mate van beschikbaarheid van epidurale pijnstilling De respons was honderd procent en de resultaten staan samengevat in tabel 1 Tabel 1 Beschikbaarheid K lein perifeer ziekenhuis maatschap 4 Groot perifeer ziekenhuis maatschap 5 Totaal perifeer Academisch ziekenhuis Niet beschikbaar 1 5 6 Alleen overdag 1 10 11 Overdag en s avonds tot 22 23 uur 5 6 11 Overdag en s avonds s nachts met beperkingen 6 26 32 7 Keer 24 uur 6 26 32 8 Anders 1 0 1 Totaal 20 73 93 Beperkingen wordt op meerdere manieren aangegeven van ernstig onderhandelen tot de gynaecoloog kan het wel aanvragen maar de assisten niet Beschikbaarheid van epidurale analgesie in 101 verloskundige centra volgens opgave van gynaecologen Hieruit blijkt dat in 40 klinieken epidurale analgesie gedurende 24 uur per etmaal gerealiseerd kan worden dat is 39 6 procent van het totaal In de niet academische klinieken is dat 34 4 procent 32 van de 93 klinieken In nog eens 32 centra is epidurale pijnstilling overdag en s avonds wel beschikbaar maar s nachts met beperkingen De drempel die dan aanwezig is varieert van ernstig onderhandelen tot kan alleen door de gynaecoloog zelf worden aangevraagd en niet door de assistent of tweedelijns verloskundige In slechts zes klinieken is epidurale analgesie voor zwangeren niet beschikbaar en in elf klinieken uitsluitend overdag In 1998 stelde de NVOG dat het de voorkeur heeft

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/artikelen_zoalsthuis/pijnstilling/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  de anesthesioloog de epidurale ruimte op Vervolgens wordt een katheter door de naald geschoven totdat deze uitkomt in de epidurale ruimte De naald wordt teruggetrokken en de katheter wordt goed gefixeerd Via de katheter bereikt de ingespoten pijnstiller rechtstreeks de zenuwen Op die manier worden de pijnsignalen uit de baarmoeder onderbroken Ook is er de mogelijkheid van spinale anesthesie hiervan is sprake als verdoving plaatsvindt in de spinale ruimte in de zogenaamde durazak Dit is de ruimte binnen de vliezen van het ruggenmerg waarin zich het hersenvocht bevindt Bij spinale anesthesie treedt binnen enkele minuten al verdoving op Ook de zenuwen die zorgen voor de aansturing van de spieren worden geblokkeerd de kraamvrouw kan de been en bekkenspieren gedurende de verdoving niet meer bewegen Omdat de zwangere hierdoor niet kan persen is spinale anesthesie niet geschikt voor een natuurlijke bevalling maar wel voor een keizersnede De eerder genoemde epidurale analgesie werkt minder snel dan de spinale soms pas na vijftien tot twintig minuten omdat de pijnstiller door de vliezen van de durazak moet om te kunnen werken Voordeel van epidurale pijnstilling is dat via de katheter telkens een nieuwe dosis kan worden toegediend Meestal wordt continu een kleine hoeveelheid verdoving toegediend via een pompje Bovendien houdt de kraamvrouw bij lagere doseringen controle over de spieren De zwangere kan dus zelf persen Bij hogere doseringen kan de epidurale analgesie ook bij keizersneden gebruikt worden Walking epidurals Recent wordt ook een gecombineerde techniek gebruikt meestal bij zwangeren die al veel pijn hebben op het ogenblik dat de epidurale katheter nog geplaatst dient te worden De bedoeling van de gecombineerde techniek is om via een kleine hoeveelheid spinaal toegediende lokaal anesthetica de pijn meteen weg te nemen Via de epidurale katheter kan daarna op dezelfde manier continu pijnstilling toegediend worden Uiteraard moet de kraamvrouw bij alle genoemde pijnstillingstechnieken bewaakt worden op het gebied van zuurstofsaturatie en bloeddrukmeting Een intraveneus infuus zorgt daarbij voor voldoende vochttoediening De gecombineerde techniek is afkomstig uit Londen en wordt ook wel walking epidurals mobile epidurals of gecombineerde epidurale spinale techniek CSE genoemd Aan de hand van een voorbeeld kan geďllustreerd worden hoe CSE werkt Een zwangere met drie centimeter ontsluiting en aardig wat pijn krijgt via de spinale naald een minimale hoeveelheid lokaal anestheticum plus een opiaat toegediend door de anesthesioloog Het voordeel van spinale verdoving is dat deze direct de pijn wegneemt binnen één ŕ twee minuten Toch laat de hoeveelheid lokaal anestheticum de spierkracht intact zodat de patiënt nog kan rondwandelen in de kamer Nota bene de kraamvrouw kan de kamer niet verlaten omdat zij gemonitord dient te worden Bovendien moet er iemand in de buurt blijven omdat zij zou kunnen vallen De zwangere kan wel zelf naar het toilet gaan ze hoeft niet continu in bed te blijven Ook kan zij het liggen zitten en lopen afwisselen Met een lage dosis spinaal toegediend lokaal anestheticum heeft de kraamvrouw de eerste periode al een goede pijnstilling de spinale toediening kan anderhalf tot twee uur werkzaam zijn

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/artikelen_zoalsthuis/pijnsignalen/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  evolutie zulke grote hersenen gekregen en waarom duurt het zo lang om als mensenkind op te groeien De hypothese die gedragsbiologen en evolutiepsychologen hierover het meest aanhangen is die van het sociale brein In het leven van alledag ontgaat ons vaak hoe complex ons sociale bestaan is Om gaandeweg zonder ouders te kunnen functioneren moeten kinderen in staat zijn zichzelf te kalmeren hun impulsen te beheersen samen te werken etc Dergelijke vaardigheden leren kinderen van hun beide ouders via direct contact en betrokkenheid Dit begint al meteen na de geboorte Zoals steeds zijn het de moeders die het vaakst voor dit geestelijk voedsel zorgen Maar met name de laatste vijftien jaar is steeds meer onderzoek gedaan naar de vraag of vaders ook van betekenis zijn in deze directe investeringen Kinderen kunnen niet geboren worden zonder moeders wel zonder vaders maar de aanwezigheid van de vader maakt wel degelijk verschil zo blijkt uit dit onderzoek Ontwikkelingen De afgelopen decennia zijn twee ontwikkelingen in ouderschap van groot belang geweest In de eerste plaats zijn moeders steeds vaker werkende moeders Een gevolg daarvan is dat vaders meer de gelegenheid krijgen of meer gedwongen worden direct met hun kinderen bezig te zijn In de tweede plaats zijn er steeds meer gezinnen waarin de vader ontbreekt ook in materiële zin De kwalijke gevolgen van die afwezigheid zijn in allerlei statistieken wereldwijd terug te vinden Het ontbreken van een vader maakt vaak dat de moeder overbelast raakt waardoor de kinderen vooral op emotioneel en pedagogisch vlak tekort komen Een aantal van deze kinderen ontwikkelen als gevolg van de chronische stress in hun omgeving een fysiologie en een sociaal emotionele instelling die past bij onveiligheid en onbetrouwbaarheid In een instabiele omgeving is het beter impulsief je kans te grijpen of er voor te kiezen om je af te sluiten Het opgroeien in een gezin waarvan de moeder het helemaal alleen moet doen is zo blijkt uit allerlei onderzoek een fors risico op het ontwikkelen van emotionele en gedragproblemen Soms wordt er denigrerend gedaan over de vader die voor de kinderen een grote onbekende is en die als zodanig op zondag het vlees komt snijden Het is in onze maatschappij niet zo dat kinderen zonder vader dood gaan dat kan wel in de derde wereld gebeuren maar de afwezigheid van indirecte investeringen van vaders heeft via de overbelasting van de moeder grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen Als het zeker is dat vader iedere zondag komt en blijft komen groeien kinderen daar wel bij maar dat hangt ook weer samen met de mate waarin de moeder zich gesteund voelt door de materiële inbreng van de vader Een indirecte vaderinvestering is goed directe is als extra nog beter Als vaders zich meer dus direct met hun kinderen bemoeien heeft dat een verdergaand effect op de ontwikkeling van hun kinderen Kinderen met vaders die van het begin af aan veel met hen bezig zijn geweest zijn beter in problemen oplossen zijn sociaal handiger hebben meer emotionele beheersing en scoren

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/artikelen_zoalsthuis/de-vader-maakt-het-verschil/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  gezin worden gerekend de personen die door de kraamvrouw worden genoemd als steunpilaren van het gezin ongeacht of zij biologisch gezien familie zijn Gezinsgerichte kraamzorg voorziet volgens Zwelling en Phillips in een nieuwe benadering van de relatie tussen de verpleegkundigen enerzijds en de kraamvrouw en haar gezin anderzijds In het gezinsgerichte verpleegmodel worden moeder en kind gezien als een twee eenheid en worden beiden gedurende de tijd dat zij in het ziekenhuis verblijven verpleegd door dezelfde verpleegkundige Deze verpleegkundige fungeert als een rolmodel voor de moeder en de andere gezinsleden en verzorgt het kind altijd in de nabijheid van de moeder Hij of zij maakt de moeder en de vader en eventuele andere gezinsleden al coachend vertrouwd met de zorg voor het kind tot het moment dat zij voldoende zelfvertrouwen heeft hebben om het kind zelf te verzorgen In het artikel van Zwelling en Phillips worden tien uitgangspunten van gezinsgerichte zorg onderscheiden thema s die kunnen bijdra gen aan positieve veranderingen in de kraamzorg voor zover die nog traditioneel gericht is 1 Het baren van een kind wordt beschouwd als een gezonde gebeurtenis en niet als een ziekte De zorg in het ziekenhuis blijft erop gericht de barensweeën de geboorte de postnatale zorg en de zorg voor de pasgeborene te zien als een normale maar belangrijke gebeurtenis in het leven die gepaard gaat met dynamische emotionele sociale en lichamelijke veranderingen 2 Prenatale zorg wordt toegesneden op de individuele psychosociale lichamelijke en spirituele behoeften het ontwikkelingsniveau en de culturele achtergrond van de kraamvrouw en haar gezin 3 De perinatale voorlichting is laagdrempelig en coachend en bereidt het gezin voor op actieve betrokkenheid bij het gehele proces dat leidt tot goed ouderschap De voorlichting omvat begrijpelijke informatie over conceptie zwangerschap geboorte en ouderschap 4 Het ziekenhuis helpt door het geven van informatie het gezin om weloverwogen keuzes te maken betreffende de gewenste zorg tijdens de zwangerschap de barensweeën de geboorte de postnatale periode en de zorg voor de pasgeborene Het ziekenhuis streeft ernaar extra begeleiding te verlenen daar waar deze wordt verlangd 5 De vader en eventuele andere naasten die door de moeder worden gekozen worden actief betrokken bij de perinatale voorlichting de bevalling de postnatale zorg en de zorg voor de pasgeborene 6 Als de moeder dat wenst zijn de naasten welkom gedurende de gehele periode dat zij in het ziekenhuis verblijft ook tijdens het geboorteproces 7 Vanaf het moment dat zij met weeën in het ziekenhuis arriveert tot het moment waarop dat zij na de geboorte het ziekenhuis verlaat verblijft de moeder in dezelfde kamer De geboorte vindt in dezelfde kamer plaats tenzij een keizersnede noodzakelijk is De pasgeborene blijft bij de moeder op de kamer en wordt verzorgd door dezelfde verpleegkundigen die ook voor de moeder zorgen tenzij het kind op een afdeling intensive care moet worden verpleegd 8 Moeders zijn de eerst aangewezenen om voor hun baby zorgen Zodra moeders daartoe in staat zijn verandert de rol van de verpleegkundige van zorgverlener in die van ondersteuner die de moeder helpt om zelf voor haar baby te zorgen Ook andere gezinsleden die voor de baby willen zorgen kunnen rekenen op advies en ondersteuning van de verpleegkundige 9 De verpleegkundige heeft zowel de zorg voor de moeder als voor het kind ook als het kind kortdurend is gescheiden van de moeder 10 Ouders hebben te allen tijde toegang tot hun kind indien dit op de neonatale intensive care unit verblijft en worden voor zover de conditie van hun kind dit toelaat betrokken bij de zorg Kraamsuites Een praktische uitwerking van gezinsgerichte kraamzorg is het systeem van de single room maternity care waarbij de zorg aan moeder en kind samen wordt verleend in een eenpersoons kamer Het idee werd in 1970 geďntroduceerd in Zuid Afrika waar het bekendheid kreeg onder de naam single unit delivery system of SUDS Het werd ontwikkeld als uitvloeisel van de discussie waarin enerzijds de bevalling thuis werd verdedigd als de enige manier voor een natuurlijke geboorte en anderzijds werd gepleit voor de bevalling in het ziekenhuis als de enige manier om een veilige geboorte te garanderen De SUDS kamers waren zo ontworpen dat zij bij elke eventualiteit rondom de geboorte dienst konden doen met uitzondering van een keizersnede De moeders en de baby s bleven er echter maar tot twee uur na de bevalling waarna zij verhuisden naar de kraamafdeling 2 Celeste Phillips maakte kennis met het SUDS systeem toen een gynaecoloog uit Zuid Afrika kwam werken in het ziekenhuis waaraan zij als verpleegkundige was verbonden Het SUDS systeem was in zekere zin een antwoord op de toenemende druk van vrouwenorganisaties die zich verzetten tegen de medicalisering van de bevallingen in de Verenigde Staten Daar kwam bij dat onderzoek intussen had aangetoond dat het scheiden van de moeder en haar pasgeborene negatieve effecten had op de binding tussen moeder en kind In het artikel samen met Zwelling schetst zij hoe in de Verenigde Staten de traditionele kraamzorg zich moeizaam ontwikkelde in de richting van een nieuwe opzet de verpleging van moeder en kind samen terwijl zij gedurende het gehele verblijf in het ziekenhuis bij elkaar blijven en waarbij ook de partner van de kraamvrouw en andere naasten welkom zijn In 2002 werd single room maternity care toegepast in zevenhonderd Amerikaanse ziekenhuizen Enkele maanden geleden was Celeste Phillips in Nederland waar zij voor een publiek van verpleegkundigen gynaecologen en anderen betrokken bij de ontwikkeling van bouw en zorgconcepten sprak over de voordelen en valkuilen van de single room maternity care Zij deed dit op uitnodiging van Hill Rom leverancier van onder andere bedden en andere voorzieningen voor kraamsuites Celeste Phillips zou Celeste Phillips niet zijn geweest als zij bij die gelegenheid niet een aantal veelzeggende uitspraken zou hebben gedaan Eén daarvan was dat op een afdeling waar volgens het systeem van de single room maternity care wordt gewerkt babykamers overbodig zijn Een ruimte voor een of twee wiegjes annex de teampost van de verpleegkundige waar de verpleegkundige vanachter haar bureau direct toezicht op kan houden is voldoende

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/artikelen_zoalsthuis/moeder-en-kind/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  eigen werkwijze die nodig zou zijn Elke verandering geeft onbekendheid en onzekerheid En de gezondheidszorg is onveilig werk professionals zijn constant bezig risico s te vermijden Op de meest onverwachte momenten kan er iets fout gaan Professionals hebben daarom een begrijpelijke behoefte aan veiligheid een omgeving waarin je blindelings kunt handelen een werkwijze die je kunt dromen Rommeltje Na een korte periode van oriëntatie zijn de betrokken zorgverleners uit zichzelf omgegaan zij durfden het aan Zij zeiden Alles afwegende is deze benadering zoveel beter dat moeten we gewoon doen Kraamsuites zijn in de eerste plaats bedoeld om de zorg meer patiëntvriendelijk in te richten Het geboorteproces is in 98 procent van de gevallen iets heel gelukkigs en plezierigs een intiem gebeuren van het gezin Uit studies blijkt maar dat kun je ook intuďtief aanvoelen dat het belangrijk is dat het nieuwe wereldburgertje meteen aan dat gezin wordt gehecht Dáár moet je de zorg omheen organiseren op een manier die ruimte laat om waar nodig in te grijpen Wat we in Westerse landen hebben gedaan met de beste bedoelingen is van de ziekenhuisbevalling een vrij fabrieksmatig gebeuren maken Een zwangere vrouw doet op een soort lopende band haar bevalling zij wordt misschien eerst opgenomen op de kraamafdeling gaat dan naar de weeënkamer als zij voldoende ontsluiting heeft gaat zij naar de verloskamer en na de bevalling gaat zij weer terug op transport naar de kraamafdeling Als het kind geboren is gebeuren daar ook weer allerlei logistieke dingen mee Veel mensen veel drukte Alles bij elkaar vind ik het eigenlijk een rommeltje dat gesjouw is niet nodig en niet goed De kraamsuite is een stap naar het humaniseren van de zorg Moeders blijven op één plaats later met hun baby en de zorgverlening vindt daar plaats Het is zonder meer betere patiëntenzorg Flexibiliteit Toen eenmaal was besloten dat de kraamsuites er zouden komen konden wij een vliegende start maken In het Utrechtse Diakonessenhuis de eerste plaats in ons land waar kraamsuites zijn gerealiseerd was namelijk al veel voorwerk gedaan er was bijvoorbeeld berekend hoeveel kamers je nodig hebt en hoe het zit met eventuele extra kosten Want je bent er als directie natuurlijk voor alle aspecten van de bedrijfsvoering ook voor de financiële Je kunt niet iedereen in de watten gaan leggen zonder te letten op de kosten Maar financieel zijn er geen belemmeringen voor de aanleg van kraamsuites Je investeringen zijn wel wat anders want in plaats van vijf of zes verloskameruitrustingen aan te schaffen schaf je er tussen de twaalf en achttien aan Maar die investering is op de totale exploitatiekosten uiterst klein bijna te verwaarlozen De kosten van exploitatie zijn ongeveer hetzelfde als bij het klassieke model je kunt daarop mogelijk zelfs besparen minder schoonmaaktijd minder tijd voor het rondsjouwen met patiënten en voor het overdragen Er is nog een bedrijfskundig argument voor kraamsuites het geeft meer flexibiliteit Verloskunde gaat met pieken en dalen en als je plotseling een babyboom pje krijgt heb je bij dit model veel meer

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/artikelen_zoalsthuis/kraamsuites/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  de aanstaande moeders opgenomen vinden de bevallingen plaats en krijgen moeder en kind kortdurende specialistische en verpleegkundige zorg Gemiddeld duurt een verblijf een ŕ twee etma a l en In één ruimte De poliklinische eerstelijns bevalling en ook de bevalling onder begeleiding van een gynaecoloog vinden plaats in de kraamsuite Alleen bij een keizersnede verlaat de moeder tijdelijk de ruime kamer Het gehele zorgproces vindt plaats in dezelfde ruimte Daarmee behoort het onderscheid tussen de verlos kamers en de kraamafdeling tot het verleden Moeder en kind blijven bij elkaar tenzij het kindje moet worden opgenomen op de couveuse afdeling Alles voorhanden De kraamvrouw en haar partner beschikken over een eigen badkamer een minikoelkast gevuld met blikjes frisdrank een Senseo koffiezetapparaat een waterkoker een telefoon een televisie en een dvd speler Kortom de aanstaande ouders zijn van alle gemakken voorzien De partner kan zelfs blijven slapen op een tot bed uit te klappen bank Verloskamer Als de bevalling begint kan de kraamsuite veranderd worden in een volledig ingerichte verloskamer Een CTG apparaat ter foetale bewaking een partuskar waarin al het benodigde instrumentarium te vinden is voor een infuus of een eventuele kunstverlossing een vacuümapparaat een Micro Bloed Onderzoekset voor foetaal bloedonderzoek en een reanimatietafel kunnen indien nodig vlot worden binnengebracht Na de bevalling wordt de verrijdbare apparatuur weer verwijderd zodat de kraamsuite weer een knusse kamer wordt waar de kraamvrouw en haar partner rustig kunnen genieten van de pasgeborene In alle rust kunnen de kersverse ouders kennis maken met hun baby Borstvoeding De medewerkers van de afdeling besteden veel aandacht aan borstvoeding Het streven is om binnen een uur na geboorte te starten met het geven van borstvoeding Moeder en kind blijven in de kraamsuite dag en nacht bij elkaar Dit komt het welslagen van de borstvoeding eveneens ten goede Blijven liggen Voor de kraamvrouw heeft de kraamsuite bovendien als groot voordeel dat ze niet verplaatst hoeft te worden In veel ziekenhuizen wordt de moeder na de bevalling van de verloskamer naar de kraamafdeling gebracht In de kraamsuite kan ze gewoon blijven liggen om bij te komen Het is dus een nieuwe manier van zorg waarin het gezin centraal staat De rust en de ontspannen sfeer in de kraamsuites leiden tot een groter gevoel van intimiteit dan de meer steriel aandoende ziekenhuiskamers Zelfzorg Zelfzorg wordt gestimuleerd in de kraamsuite De partner kan de baby verschonen temperaturen in bad doen bij de moeder leggen om te drinken etcetera Beide ouders worden voorbereid op de nieuwe thuissituatie De zelfzorg geldt ook ten overstaande van het bezoek de partner kan zelf thee of koffie zetten of iets fris te drinken aanbieden Minimaal 24 uur Hoe lang de kraamsuite gebruikt mag worden hangt af van de drukte op de afdeling maar er geldt een minimum van 24 uur Daarna kan de kraamvrouw overgebracht worden naar een één of tweepersoonskamer Maar de meeste jonge moeders gaan binnen een etmaal naar huis Het personeel is bijzonder ingenomen met de nieuwe afdeling Ook de situering ten opzichte van

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/artikelen_zoalsthuis/gezinsgerichte-verloskunde/ (2016-01-27)
  Open archived version from archive •