archive-nl.com » NL » K » KINDENZIEKENHUIS.NL

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Smiley s voor dagbehandeling amandelen knippen Uitgegeven op vrijdag 16 november 2007 De vereniging Kind en Ziekenhuis kent een Smiley toe aan zeven ziekenhuizen waar kinderen in dagbehandeling worden geopereerd Deze instellingen voldoen aan de basiseisen die Kind en Ziekenhuis stelt aan chirurgische dagbehandeling van kinderen Op deze website van de vereniging Kind en Ziekenhuis worden de gegevens over de kindgerichtheid van alle ziekenhuizen gepresenteerd Recent zijn de gegevens rondom chirurgische dagbehandeling geactualiseerd en aangevuld met gegevens over de kindgerichtheid bij het knippen van de amandelen Deze inventarisatie wees uit dat vier van de zeven ziekenhuizen die eerder een Smiley voor dagbehandeling ontvingen de onderscheiding behielden en dat drie ziekenhuizen haar verloren Tegenover dat laatste stond dat aan drie andere ziekenhuizen voor het eerst een Smiley voor dagbehandeling kon worden toegekend De ziekenhuizen die nu een Smiley voor dagbehandeling hebben zijn Amersfoort Meander Medisch Centrum locatie Amersfoort Elisabeth Arnhem Alysis Zorggroep locatie Ziekenhuis Rijnstate Doetinchem Slingeland Ziekenhuis Ede Ziekenhuis Gelderse Vallei Hardenberg Saxenburgh Groep Röpke Zweers Ziekenhuis Helmond Elkerliek Ziekenhuis locatie Helmond Nieuwegein St Antonius Ziekenhuis Basiseisen Kind en Ziekenhuis stelt de volgende basiseisen voor chirurgische dagbehandeling van kinderen Ouders kunnen bij hun kind blijven open bezoek op de verpleegafdeling Ouders kunnen aanwezig zijn bij het inleiden van de narcose Ouders kunnen aanwezig zijn op de verkoeverkamer bij het ontwaken uit de narcose De kinderen worden verpleegd door kinderverpleegkundigen Er is een kinderafdeling op dezelfde locatie in het ziekenhuis Ouders en kind worden vóór de opnamedag gezien door een anesthesioloog Ouders ontvangen schriftelijke informatie

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/nieuwsarchief/default.asp?id=37 (2016-01-27)
  Open archived version from archive


 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Meer informatie amandelen knippen Uitgegeven op woensdag 10 oktober 2007 Ouders van wie een kind een behandeling in het ziekenhuis moet ondergaan staan voor de opgave een ziekenhuis te kiezen waar de zorg zo veel mogelijk kindgericht is Dit is niet alleen van belang bij een meerdaagse opname maar ook bij een operatie waarvoor het kind maar enkele uren wordt opgenomen zoals bijvoorbeeld het knippen van de amandelen Opdat de ouders een weloverwogen keuze kunnen maken biedt Kind en Ziekenhuis op deze site uitgebreide informatie over de kindgerichtheid van alle ziekenhuizen in Nederland Deze informatie is recent geheel geactualiseerd T evens is de informatie die betrekking heeft op het verwijderen van keelamandelen uitgebreid met informatie over nuchter zijn en pijnbestrijding Nuchter zijn Ook kinderen moeten voor een operatie nuchter zijn Daarover ontvangen ouders vaak uitgebreide informatie Dat te lang nuchter zijn ook niet goed is wordt in de informatiebrochures voor ouders vaak niet vermeld Kinderen die niet langer nuchter zijn dan noodzakelijk knappen eerder op en zijn vaak minder misselijk na de operatie Bovendien is de kans groter dat zij niet zo snel overstuur raken In verband hiermee is het belangrijk ouders erop te wijzen dat het kind tot twee uur vóór de operatie nog heldere vloeistoffen mag drinken Pijnbestrijding Na het knippen van de keelamandelen zijn ouders thuis vaak te terughoudend met het geven van pijnstillende middelen aan hun kind Door ouders te adviseren dat zij

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/nieuwsarchief/default.asp?id=36 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  ontwikkeld om het aantal vermijdbare medische missers te reduceren Als uitvloeisel daarvan moet elk ziekenhuis in ons land met ingang van 2008 over een veiligheidsmanagementsysteem VMS beschikken Het themanummer Patiëntveiligheid van het tijdschrift Kind en Ziekenhuis oktober 2007 is vrijwel geheel gewijd aan recente initiatieven om medische fouten te voorkomen Zie Bestellen onderaan dit bericht U IT DE INHOUD Patiëntveiligheid Voorwoord bij het thema Patiëntveiligheid staat terecht volop in de schijnwerpers Het is niet terecht dat vooral de veiligheid van de oudere patiënt aandacht krijgt en niet die van de jongere terwijl kinderen meer dan volwassenen het risico lopen slachtoffer te worden van een fout Door M van Bergen Rodts Wat we niet willen is loze rituelen Interview met Lya den Ouden inspecteur ontwikkeling curatieve zorg bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg Tien thema s die in een actieplan voor veilige zorg aan kinderen thuishoren Door A van Lonkhuyzen Volop aandacht voor patiëntveiligheid Overzicht van recente activiteiten om het aantal vermijdbare medische fouten te verminderen Door M van Bergen Rodts Minder fouten door cultuuromslag Het is geen eenvoudige opgave de patiëntveiligheidscultuur in een ziekenhuis te veranderen Maar wie zaait zal oogsten Door dr V M D Struben Veilig melden in de praktijk Het openlijk onderkennen van fouten en bijna fouten zonder de schuldvraag te stellen brengt de zwakke plekken in de zorg eerder aan het licht Door drs C W Bilijam Ouders over patiëntveiligheid In het Flevoziekenhuis in Almere wordt ouders niet alleen gevraagd incidenten te melden zij kunnen ook aangeven of zij zich veilig voelen Een aanpak die tot verrassende inzichten leidt Door drs T Vreede Stuip door falende communicatie Communicatie en logistiek rondom laboratoriumuitslagen De specialist blijft ook zelf verantwoordelijk Door drs K Illy Medicatieveiligheid Kinderen lopen meer dan volwassen patiënten het risico van schade door medicatiefouten Door

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/nieuwsarchief/default.asp?id=35 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Good practice 5 Uitgegeven op dinsdag 5 juni 2007 In dit nieuwe themanummer van het tijdschrift Kind en Ziekenhuis juli 2007 wordt de aandacht van de lezers opnieuw gevraagd voor good practices voorbeelden van goede zorg die het verdienen te worden nagevolgd Het nummer verschijnt in de tweede helft van de maand juni en kan nu reeds worden besteld UIT DE INHOUD U lust geen schoenen De inzet van tolken in de gezondheidszorg betaalt zich op korte of lange termijn altijd uit Het Erasmus MC Sophia in Rotterdam ontwikkelde met succes een project om de eigen zorgverleners te stimuleren vaker een professionele tolk in te schakelen Door drs A M G Rouland van Boven Etnische diversiteit Tussen ouders van allochtone patiëntjes en behandelaars ontstaan soms misverstanden De nieuwe Mozaďek polikliniek in Amsterdam probeert deze vóór te zijn Door dr B H M Wolf en drs N Dahhan Telefysi Zorgverleners die kinderen met bewegings of houdingsproblemen behandelen kunnen met VideoTeleconsultatie een deskundige op afstand raadplegen Door drs J Visser Poli voor huilbaby s Met snel ingrijpen voorkomen dat een huilbaby in het ziekenhuis moet worden opgenomen Dat is de doelstelling van een speciale poli voor huilbaby s van het Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem Door dr I C Dijkstra Kinderen met eczeem Kinderen met ernstig eczeem kunnen in het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg deelnemen aan een bewegingsgroep Daar leren ze veel meer dan bewegen alleen Door drs A Schiffer en S Huijgen KNO traject herzien De KNO afdeling van het Meander Medisch Centrum bracht eenheid

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/nieuwsarchief/default.asp?id=34 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  dertig jaar geleden is er geen nummer verschenen waarin de rol van de ouders in het ziekenhuis niet ter sprake kwam Gelukkig heeft dat tot resultaten geleid ouders hoeven hun kind tegenwoordig niet meer alleen achter te laten in het ziekenhuis Uit onderzoek komt echter naar voren dat ouders zich nog steeds geen partners in de zorg voelen Ook blijkt dat verpleegkundigen soms onbedoeld veel macht naar zich toe trekken waardoor ouders zich buitengesloten voelen In het jongste nummer van het tijdschrift Kind en Ziekenhuis april 2007 met als thema Hete hangijzers 4 is participatie van ouders in de zorg voor hun kind in het ziekenhuis opnieuw één van de onderwerpen die om aandacht vragen OOK IN DIT NUMMER Euthanasie bij jonge kinderen Gesprek met kinderarts Paul Brand die vindt dat euthanasie bij jonge kinderen gelegaliseerd moet worden Om het onderwerp breed ter sprake te brengen schreef hij er een roman over Door I Pelgröm Informatie over anesthesie en sedatie Volgens professor J Legemaate hoogleraar gezondheidsrecht kan een behandelaar het geven van informatie delegeren mits er goede afspraken worden gemaakt en er een goede terugkoppeling is De behandelaar zelf blijft echter verantwoordelijk voor de voorlichting Door A van Lonkhuyzen Pijnstilling tijdens de bevalling Zwangeren die kiezen voor een ziekenhuis dat zegt dag en nacht epidurale pijnstilling te bieden komen soms bedrogen uit De organisatie rondom deze zorgverlening schiet tekort Door M Breedveld Pubers in de spreekkamer Jongeren met een chronische aandoening moet worden geleerd zelf het woord te voeren Dat maakt de overgang van de patiënt naar een specialist voor volwassenen een stuk gemakkelijker Door drs A van Staa drs M Kuijper dr S Jedeloo en J Latour MSc Overleden in de baarmoeder Linde overleed in de baarmoeder Haar ouders weken voor de bevalling uit naar een ander ziekenhuis De

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/nieuwsarchief/default.asp?id=33 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Patiëntenrecht Over de WGBO Het kind als patiënt Kinderen tot en met 11 jaar Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Verzekeraars gaan etc Uitgegeven op vrijdag 23 februari 2007 Verzekeraars gaan kind en gezinsgerichte zorg inkopen De vereniging Kind en Ziekenhuis stimuleert zorgverzekeraars om bij ziekenhuizen zorg in te kopen die kind en gezinsgericht is De zorgverzekeraars VGZ en CZ hebben besloten daartoe over te gaan De zorgverzekeraars VGZ IZA TRIAS en CZ gaan voor de contracten die zij met de ziekenhuizen afsluiten ook rekening houden met de mate waarin de instellingen voldoen aan de criteria die de vereniging Kind en Ziekenhuis stelt aan de zorg op de kinderafdelingen de kraamafdelingen en in de dagbehandeling van kinderen

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/nieuwsarchief/default.asp?id=32 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  tot en met 15 jaar Kinderen vanaf 16 jaar en ouder Toestemming bij onderzoek K Z magazine K Z magazine Publicaties img Rechten van het kind in de medische zorg lees onze handvesten Nieuwsarchief Basisschoolproject Patienteninformatie Magazine K Z Magazinearchief Artikelenarchief Handboek Aanmelden nieuwsbrief Rapport Ernstig zieke kinderen Rapport Samen op weg Het BeterBoek Online Nieuwsblog Kind Zorg Wanneer een kinderrichtlijn Verzekerd van gezinsgerichte zorg Uitgegeven op vrijdag 23 februari 2007 Het inkopen van zorg door een zorgverzekeraar houdt in dat de verzekeringsmaatschappij met een ziekenhuis afspraken maakt over de prijzen die het voor de zorg rekent over de maximale wachttijden en over de kwaliteit van de zorg De zorgverzekeraar heeft er belang bij zorg in te kopen die kwalitatief verantwoord is en die voldoet aan de wensen van zijn verzekerden Kind en Ziekenhuis streeft ernaar dat de zorgverzekeraars bij de contracten die zij met de ziekenhuizen afsluiten ook de criteria betrekken die de vereniging stelt aan kind en gezinsgerichte zorg Deze criteria gelden voor de kinderafdelingen de kraamafdelingen en de afdelingen voor dagbehandeling van kinderen Aan ziekenhuizen die optimaal aan de criteria voldoen kent de vereniging als een keurmerk zogenoemde Smiley s toe Klik hier voor een overzicht van de criteria voor een Smiley VGZ De zorgverzekeraarscombinatie VGZ IZA Trias hanteert een puntensysteem waarmee de prestaties van de ziekenhuizen in kaart kunnen worden gebracht Afhankelijk van het aantal punten kent VGZ ziekenhuizen eventueel de status van voorkeursziekenhuis toe Na overleg met de vereniging Kind en Ziekenhuis hebben VGZ en partners besloten ook punten te gaan toekennen als een ziekenhuis van de vereniging Kind en Ziekenhuis een of meer Smiley s toegekend heeft gekregen Daarbij zal worden gekeken naar de situatie per 31 december 2007 CZ Met zorgverzekeraar CZ heeft Kind en Ziekenhuis een overeenkomst gesloten waarin de partijen te

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/nieuwsarchief/default.asp?id=31 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  de stem van het kind niet gehoord In dit nummer wordt aandacht gevraagd voor een aantal initiatieven van ziekenhuizen om de communicatie tussen de zorgverlener het zieke kind en diens ouders te verbeteren Van de redactie De stem van het kind in medische gesprekken Ouders hebben vaak de neiging om tijdens een medisch consult op te treden als woordvoerder voor hun kind Voor de eigen inbreng van het kind blijft dan weinig ruimte over Artsen kunnen het gesprek sturen en ervoor zorgen dat het kind meer bij het consult wordt betrokken Met aanbevelingen voor de arts en valkuilen voor ouders Door dr K Tates Interculturele communicatie Met name de communicatie met niet westere patiëntjes en hun ouders kan problematisch zijn De taalbarričre en de culturele verschillen op pedagogisch gebied werpen vaak onoverkomelijke hindernissen op voor een wederzijds begrip In het Emma Kinderziekenhuis AMC te Amsterdam volgden medewerkers een workshop om zich beter bewust te worden van het eigen culturele referentiekader Door I van Eechoud en M Raiss Herkenning tijdens het groepsconsult Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam introduceerde een nieuwe vorm van communicatie het groepsconsult Een spreekuur niet voor één patiënt maar voor meerdere patiënten tegelijk zonder dat het individuele contact tussen patiënt en hulpverlener komt te vervallen In het groepsconsult wisselen kinderen en ouders hun kennis en ervaring onderling uit en zijn elkaar op die manier tot steun Het diabetesteam signaleerde naast dit lotgenoten contact nog als voordelen een betere informatieoverdracht verhoging van de productiviteit en meer plezier in het werk Door A Meurs en C Ramaker E health voor jongeren met astma Het Leids Universitair Medisch Centrum LUMC zette een langlopend project op om jongeren met astma te begeleiden via internet e mail en sms Deze ICT toepassingen sluiten goed aan bij de levensstijl van jongeren Het

  Original URL path: https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/nieuwsarchief/default.asp?id=30 (2016-01-27)
  Open archived version from archive •