archive-nl.com » NL » K » KNOV.NL

Total: 272

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Prenatale verloskundige begeleiding - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  baring De KNOV standaard Prenatale verloskundige begeleiding geeft aanbevelingen voor een cliëntgerichte prenatale begeleiding Welke wensen en behoeften hebben zwangeren en hoe kan de verloskundige haar begeleiding daar zo goed mogelijk op afstemmen Daarnaast geeft de standaard ook aanbevelingen voor de risicoselectie voor psychosociale problematiek het prenatale consultschema en beschrijft het de kennis attitude en vaardigheden voor een cliëntgerichte begeleiding Bij de standaard hoort een praktijkkaart met daarop de belangrijkste aanbevelingen voor de psychosociale begeleiding in het consultschema en een checklist voor de voorbereiding op de baring KNOV standaard Prenatale verloskundige begeleiding 2 MB Praktijkkaart Prenatale verloskundige begeleiding 559 KB Wetenschappelijke onderbouwing In de wetenschappelijke onderbouwing vindt u informatie over het wordingsproces van de standaard Het beschrijft het opstellen van de uitgangsvragen en de verantwoording van het literatuuronderzoek Er is een uitgebreide beschrijving van de inhoud van de geïncludeerde studies Daarnaast wordt duidelijk hoe de conclusies uit de literatuur inclusief mate van bewijskracht samen met de overige overwegingen leiden tot de uiteindelijke aanbevelingen Wetenschappelijke onderbouwing standaard Prenatale verloskundige begeleiding 5 MB Ondersteuning voor verloskundigen Om de zwangere vrouw te informeren over prenatale verloskundige begeleiding heeft de KNOV cliëntenfolders geschreven in het Nederlands en een aantal andere talen zoals de folder Hoe bereid je je voo r en Hoe ga je om met pijn Daarnaast is er een draaiboek voor het geven van groepsvoorlichting Consultschema Ook is een consultschema prenatale zorg opgesteld Het consultschema prenatale zorg geeft een leidraad voor de timing frequentie en inhoud van de verloskundige zorg en begeleiding van zwangeren met een ongecompliceerde zwangerschap Wanneer tijdens de anamnese of het lichamelijk onderzoek blijkt dat er sprake is van risicofactoren of complicaties wordt u verwezen naar de time task matrix over betreffend onderwerp en de VIL Afstemming consultschema Primair is uitgegaan van de KNOV standaard prenatale verloskundige begeleiding Uitgangspunt

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/531/prenatale-verloskundige-begeleiding/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive


 • Zorg voor zwangere asielzoekers - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  die gecontracteerd zijn voor de zorg op een COA locatie blijkt een belangrijke factor voor het leveren van goede zwangerschapsbegeleiding en geboortezorg De ketenafspraken zijn goed vastgelegd de naleving is een aandachtspunt Risico s en knelpunten zitten in het tijdig op controle komen bij verloskundige zorgverleners en kraamzorg informatie uitwisseling en overdracht binnen de eigen organisatie en tussen organisaties onderling zoals verhuizingen en het taxi vervoer Deze knelpunten hebben geleid tot een aan aantal wijzigingen in de ketenrichtlijn De belangrijkste wijzigingen in de ketenrichtlijn zijn Het GC A meldt de zwangere aan bij de verloskundig zorgverlener De GCA informeert de verloskundig zorgverlener over de voor de zwangerschap relevante medische informatie Bij aanmelding van een zwangere asielzoekster aan een verloskundig zorgverlener stuurt de verloskundig zorgverlener een start zorg bericht via zorgmail ook indien er nog geen definitieve a terme datum is vastgesteld zoals procedureel vastgelegd in de ketenrichtlijn Bij verhuizingen geeft het COA zo snel mogelijk bij voorkeur voorafgaand aan de verhuizing het nieuwe adres van de asielzoekster door aan GC A en de verloskundig zorgverlener Elke organisatie doet een warme overdracht binnen de eigen organisatie Ketenpartner GGD GHOR Nederland is aangesloten als vertegenwoordiger van GGD en en JGZ instellingen die de Jeugdgezondheidszorg uitvoeren in de opvanglocaties van het COA Er is vastgelegd dat er een warme overdracht plaatsvindt van de verloskundige en kraamverzorgende naar de Jeugdgezondheidszorg De verloskundig zorgverleners hebben toegang tot een lijst van landelijk gecontracteerde verloskundig zorgverleners geboortezorg asielzoekers De lijst versimpelt en bespoedigt de warme overdracht bij verhuizing van asielzoekers naar de verloskundig zorgverlener van de ontvangende locatie Toegang tot zittend ziekenvervoer op medische indicatie vast gesteld door de verloskundige zorgverlener tijdens de gehele zwangerschap De procedure van aanvragen taxi vervoer verduidelijkt en omschreven in de bijlage 4 Indien de verloskundig zorgverlener een ambulance aanvraagt informeert zij

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/535/zorg-voor-zwangere-asielzoekers/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Tolkgebruik - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  hij inschatten of de taalbarrière het verlenen van adequate zorg in de weg staat Zo ja dan schakelt de zorgverlener een tolk in Dat kan een informele tolk zijn maar soms is de inzet van een professionele tolk noodzakelijk om verantwoorde zorg te kunnen bieden Bij het maken van deze keus spelen allerlei afwegingen een rol Het hangt af van het werkveld de omstandigheden en van de zorgvraag En natuurlijk van de wens van de patiënt Wil die zelf iemand meenemen om te tolken en is deze persoon voldoende in staat om de klachten van de patiënt te verwoorden De kwaliteitsnorm brengt dit soort afwegingen in kaart aan de hand van een aantal praktische vragen Dit helpt zorgverleners om gepast en doelmatig met tolkeninzet om te gaan Kwaliteitsnorm Tolkengebruik bij anderstaligen in de zorg 124 KB Onderzoek tolkenvergoeding Op 1 januari 2012 schafte minister Schippers de financiering voor de tolkendienst af Zorgorganisaties vrezen dat dit de kwaliteit van de zorg negatief beïnvloedt Het Nivel is gevraagd een offerte uit te brengen om te onderzoeken in welke situaties het noodzakelijk is om professionele tolken bij zorg aan anderstaligen in te zetten en wat de gevolgen zijn als er geen tolk wordt

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/550/tolkgebruik/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Voorlichting gericht op de baring - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  in 0 Menu Home Vakkennis wetenschap Bevalling Voorlichting gericht op de baring Voorlichting gericht op de baring Gepubliceerd 23 augustus 2013 Belinstructies Geboorteplan Pijnbehandeling Baringshouding 34 weken huisbezoek Deel via Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen Word lid KNOV Over de KNOV Werken bij de KNOV Contact KNOV websites de Verloskundige Kwaliteitsregister Verloskundigen midwives4mothers Contact Bel 030 282 31 00 of mail info knov nl Bereikbaar

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/62/voorlichting-gericht-op-de-baring/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Geboorteplan - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  wanneer de omstandigheden veranderen Waarom een geboorteplan Een geboorteplan draagt bij aan een positieve ervaring van de bevalling omdat de zwangere vooraf nadenkt over wat er tijdens de bevalling kan gebeuren en wat zij belangrijk vindt Dit kan haar rust en een gevoel van controle geven Het een aanleiding is om hierover te praten met haar partner en verloskundige De verloskundige de verwachtingen van de cliënt zo nodig kan bijstellen De verloskundige in korte tijd de zwangere en eventuele partner goed leert kennen Bij overdracht andere zorgverleners goed op de hoogte zijn van de wensen van de cliënt Informatieblad voor de verloskundige In het informatieblad voor verloskundigen staat het doel van het geboorteplan beschreven de voor en nadelen en tips voor een succesvolle toepassing Deze informatie is alleen voor leden Log in en krijg direct toegang tot alle informatie Inloggen Twee vormen van geboorteplannen Om voor zoveel mogelijk zwangeren het schrijven van een geboorteplan mogelijk en toegankelijk te maken heeft de KNOV twee verschillende geboorteplannen gemaakt een invulformulier en een online checklist Invulformulier Hierop kan de zwangere zelf haar wensen voor de bevalling schrijven Er is een lijst met vragen toegevoegd die haar op ideeën kan brengen De zwangere kan dit plan downloaden via Schrijf jouw geboorteplan Online geboorteplan Op deze lijst staan allerlei onderwerpen met specifieke wensen genoemd die de zwangere kan aanklikken Ook zijn er open invulvelden waarop de vrouw extra dingen kan toevoegen De zwangere kan de checklist online invullen via Schrijf jouw geboorteplan Na het invullen kan zij de aangevinkte items met haar eventueel zelf geschreven teksten uitprinten Op de cliëntensite staat een korte toelichting voor de zwangere op het geboorteplan Deze tekst benadrukt ook het belang van het bespreken van het concept geboorteplan met de verloskundige en bevat een aantal tips voor het schrijven Checklist

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/253/geboorteplan/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Pijnbehandeling - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  de bevalling Het KNOV standpunt Voorlichting over pijn en pijnbehandeling tijdens de baring evalueert de effectiviteit van 4 medicamenteuze pijnbehandelingen en 16 interventies die beogen de pijnbeleving te verminderen door het comfort van de vrouw te verhogen Daarnaast bespreekt het standpunt de eventuele consequenties van de behandelingen voor moeder en kind en praktische zaken Standpunt Pijn 726 KB Wetenschappelijke onderbouwing De aanbevelingen in dit standpunt zijn gebaseerd op systematisch literatuuronderzoek en overige praktische overwegingen In de evidencetabellen zijn de resultaten van dit literatuuronderzoek per vraag samengevat Evidencetabellen pijnbehandeling 277 KB Hulpmiddelen voor integrale zorg De KNOV heeft hulpmiddelen factsheets en of time task matrices ontwikkeld ter ondersteuning van verloskundigen in VSV overleg over dit onderwerp Met behulp van deze hulpmiddelen kunnen afspraken gemaakt worden in het regionale ketenoverleg en kan een zorgpad gemaakt worden Over de voorlichting over pijn tijdens de baring heeft zij een time task matrix ontwikkeld Time task matrix Pijn 246 KB Deze informatie is alleen voor leden Log in en krijg direct toegang tot alle informatie Inloggen Ondersteuning voor verloskundigen Om verloskundigen te ondersteunen bij het in praktijk brengen van de aanbevelingen zijn er drie cliëntenfolders beschikbaar Folder Jouw bevalling hoe bereid je je voor Folder

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/254/pijnbehandeling/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Baringshouding - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  vaginale kunstverlossingen als vrouwen zelf gekozen hebben voor de baringshouding geeft het een gevoel van controle en kijken zij in de eerste periode na de bevalling beter op hun bevalling terug Handreiking Baringshoudingen tijdens de uitdrijving De handreiking Baringshoudingen tijdens de uitdrijving bevat achtergrondinformatie en geeft praktische handvatten en specifieke aanbevelingen voor de voorlichting en de verloskundige zorg tijdens de uitdrijving Hiermee kan de verloskundige de barende vrouw ondersteunen bij het kiezen van voor haar geschikte baringshoudingen Deze informatie is alleen voor leden Log in en krijg direct toegang tot alle informatie Inloggen MIO pakket Baringshoudingen tijdens de uitdrijving Bij de handreiking is een MIO pakket gemaakt zodat de handreiking gebruikt kan worden als instrument voor de bespreking in een toetsgroep in plaats van een toetsprogramma Kijk hiervoor op MIO pakket Meer achtergrondinformatie Het KNOV standpunt Voorlichting over pijn en pijnbehandelingen tijdens de baring bevat achtergrondinformatie over houdingsveranderingen tijdens de bevalling en het effect daarvan op baringspijn Het geeft ook daaraan gekoppelde aanbevelingen voor het verloskundig handelen Dit standpunt dient als actualisering van het hoofdstuk over pijn in de KNOV standaard Niet vorderende ontsluiting en als specifieke aanvulling op de KNOV standaard Prenatale verloskundige begeleiding Folder Jouw bevalling welke houding

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/255/baringshouding/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • 34-weken huisbezoek - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  huisbezoek Thuis is er meer tijd en aandacht dan op het spreekuur om stil te staan bij de verwachtingen wensen en behoeften ervaringen ondersteuning en voorbereiding op de bevalling Het is een mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de medische en psycho sociale risico s voor moeder en kind in de laatste fase van de zwangerschap tijdens de bevalling en in de kraamperiode Het is een kans om een betere vertrouwensrelatie met de zwangere op te bouwen Dit is essentieel voor een goede begeleiding van de bevalling KNOV visie op het 34 weken huisbezoek De KNOV vindt dat het 34 weken huisbezoek een integraal onderdeel van de zorg door de verloskundige zou moeten zijn Maar omdat het huisbezoek een uur extra tijd per cliënt vraagt moet er eerst gezocht worden naar oplossingen hiervoor Mede daarom kan nog niet verwacht worden dat alle verloskundigen het huisbezoek brengen Lees meer over de ideeën van de KNOV voor het 34 weken huisbezoek in bijlage drie van de KNOV visie in reactie op het rapport van de Stuurgroep Zwangerschap en geboorte Deze informatie is alleen voor leden Log in en krijg direct toegang tot alle informatie Inloggen Handreiking 34 weken huisbezoek De handreiking

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/438/34-weken-huisbezoek/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive