archive-nl.com » NL » K » KNOV.NL

Total: 272

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Belinstructies - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  dat zij altijd direct moet bellen bij de volgende signalen Bij vaginaal bloedverlies Bij hoofdpijn sterretjes zien braken pijn in de bovenbuik of bovenrug Bij minder bewegingen van je kind dan anders Bij nog geen 37 weken zwangerschap en buikpijn of rugpijn die komt en gaat Bij vruchtwaterverlies Wanneer zij ongerust is Het is voor de cliënten fijn als zij deze informatie ook op papier hebben U kunt uw cliënten de patiëntveiligheidskaart geven Hierop staat bovenstaande informatie goed toegankelijk beschreven Bovendien kunt u deze informatie onder een duidelijk tabblad op uw praktijksite zetten De belinstructie rondom de bevalling De andere situatie is de belinstructie rondom de bevalling De laatste tijd zijn er nieuwe inzichten ontstaan over deze belinstructie Uit onderzoeken blijkt dat zwangeren het erg waarderen als zij gedurende de baring niet alleen gelaten worden Dit heet continue begeleiding Continue begeleiding heeft positieve effecten op het verloop van de bevalling De bevalling duurt gemiddeld korter en eindigt minder vaak in een kunstverlossing of een sectio caesarea Bovendien hebben de kinderen minder vaak een lage Apgar score na 5 minuten Het vergroot de tevredenheid van de kraamvrouw over haar bevalling Tot slot zijn er sterke aanwijzingen dat door continue begeleiding er minder verwijzingen naar de tweede lijn zijn Het is dus van belang dat de begeleiding tijdens de bevalling vroeg wordt ingezet Hiervoor moet de zwangere u op tijd bellen De nieuwe belinstructie is eigenlijk heel simpel maar ook heel duidelijk D e cli ë nt moet bellen wanneer zij denkt dat de bevalling is begonnen Dit betekent dus dat er geen minuten belinstructie meer is Uw cliënt hoeft niet meer ingewikkeld te doen met het meten van de minuten en bijhouden van de weeën Nadat u door uw cliënte bent gebeld omdat de bevalling is begonnen gaat u naar haar

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/669/belinstructies/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive


 • Partusverslag en partogram - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  Gebruik van het partusverslag bij zowel nulliparae als multiparae bevordert de kwaliteit van de overdracht omdat dit bijdraagt aan een volledige en eenduidige gegevensregistratie Dit is ondermeer belangrijk bij de evaluatie van de zorg en de perinatale audits Om het partusverslag goed te kunnen gebruiken is ook een instructieblad ontwikkeld Waarom een partogram Gebruik van het partogram geeft een goed overzicht in de voortgang van de partus Op grafische wijze geeft het inzicht of er eventueel sprake is van een onvoldoende vorderende ontsluiting Bovendien is de cliënt meer betrokken bij het bevallingsverloop omdat zij hierdoor inzicht krijgt in het te voeren beleid De KNOV heeft een toetsprogramma Partogram ontwikkeld voor gebruik bij intercollegiale toetsing Hierin staat het eigen maken van de visie op het normale ontsluitingsproces centraal evenals het registreren van het baringsverloop met een partogram Perinataal Webbased Dossier PWD Er zijn veel initiatieven in het land voor digitale gegevensoverdracht ook op landelijk niveau De KNOV is betrokken bij de landelijke initiatieven en pleit voor gebruik van het KNOV partusverslag en partogram binnen een digitale omgeving Zie ook de informatie over het PWD Bestellen en downloaden Download het geactualiseerde KNOV partusverslag inclusief instructievel en partogram of bestel het op KNOV

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/98/partusverslag-en-partogram/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Meconium houdend vruchtwater - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  de NVOG en de NVK hebben nieuwe landelijke afspraken gemaakt in de Verloskundige Indicatie Lijst over het omgaan met MHV De werkgroep VIL adviseerde in 2011 over de noodzaak van onderzoek naar de mogelijkheden van begeleiding door de eigen verloskundige bij dun meconium houdend vruchtwater zonder bijkomende risicofactoren Dit advies heeft geleid tot het INCAS onderzoek dat wordt uitgevoerd door de vakgroep Midwifery Science van het EMGO instituut Ondersteunende producten

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/99/meconium-houdend-vruchtwater/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Niet-vorderende ontsluiting - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  eerste bezoek het geven van adequate ondersteuning en het eventueel toepassen van interventies om het verloop van de ontsluiting te bevorderen of het comfort van de vrouw te verhogen KNOV standaard Niet vorderende ontsluiting 2 MB Praktijkkaart Bij de standaard horen vier praktijkkaarten Drie kaarten geven stroomdiagrammen en aanbevelingen voor de verloskundige begeleiding in de latente de actieve fase en tijdens het eerste bezoek De vierde kaart bevat een partogram en de kenmerken van de ontsluitingsfasen NVO praktijkkaart eerste bezoek 150 KB NVO praktijkkaart latente fase 156 KB NVO praktijkkaart actieve fase 220 KB NVO praktijkkaart partogram 76 KB Wetenschappelijke onderbouwing In de wetenschappelijke onderbouwing wordt de wetenschappelijke literatuur waarop de aanbevelingen gebaseerd zijn besproken Er is een uitgebreid overzicht beschikbaar van de literatuur over het natuurlijke beloop en het beoordelen van de voortgang van de ontsluiting En ook over de effectiviteit van diverse interventies om het verloop van de ontsluiting te bespoedigen en het comfort van de barende te verhogen Wetenschappelijke onderbouwing Niet vorderende ontsluiting 4 MB Ondersteunende producten Om verloskundigen te ondersteunen bij het in de praktijk brengen van de aanbevelingen zijn er diverse producten beschikbaar Cliëntenfolder Om de zwangere vrouw te informeren over niet vorderende ontsluiting heeft

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/100/niet-vorderende-ontsluiting/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Continue begeleiding tijdens de baring - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  heeft een visie verwoord in reactie op het Stuurgroeprapport De KNOV visie is onderbouwd in de standaard Niet vorderende ontsluiting tijdens de baring KNOV visie op continue begeleiding 189 KB alleen voor leden Pilot en handreikingen De KNOV heeft in 2011 en 2012 over een aantal aanbevelingen van de Stuurgroep Zwangerschap en geboorte Een goed begin december 2009 pilots uitgevoerd Zo ook over continue begeleiding tijdens de baring In de pilot is de werkwijze uitgeprobeerd zoals beschreven in de twee handreikingen Belinstructies voor de bevalling en Continue begeleiding tijdens de baring Uit de pilot blijkt dat de ervaringen van verloskundigen om continue begeleiding te geven volgens de werkwijze uit de handreikingen overwegend positief zijn Handreiking Continue begeleiding eerstelijn 210 KB alleen voor leden In opdracht van het Platform Klinisch Verloskundigen is er ook een handreiking geschreven voor continue begeleiding aan vrouwen met een medische indicatie Deze handreiking is tot stand gekomen in een werkgroep waarin klinisch verloskundigen eerstelijns verloskundige O G verpleegkundigen kraamverzorgsters een vertegenwoordiger van de Actiz en een gynaecoloog zitting hadden Daarnaast is de handreiking voorgelegd aan cliëntenorganisaties zoals de NPCF de geboortebeweging en het ouderschap Met behulp van deze handreiking kunt u continue begeleiding in uw eigen ziekenhuis introduceren Er staan tips en tricks in die u kunt gebruiken om iedereen op de afdeling mee te krijgen met deze nieuwe werkwijze Handreiking Continue begeleiding aan vrouwen met een medische indicatie 247 KB alleen voor leden Verslag pilot Continue begeleiding tijdens de baring Wilt u meer weten over de ervaringen van verloskundigen hun aanwezigheidsduur verwijscijfers samenwerking met de kraamzorg en de aanbevelingen Lees dan het verslag van de pilot Verslag pilot continue begeleiding tijdens de baring 618 KB alleen voor leden Toetsprogramma Het toetsprogramma Ondersteuning tijdens de ontsluitingsfase is ontwikkeld voor gebruik in de toetsgroepen Dit programma staat

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/537/continue-begeleiding-tijdens-de-baring/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Langdurig gebroken vliezen a terme - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  de eerstelijnsbevallingen wordt om deze reden de zorg overgedragen naar de tweedelijn In de tweedelijn kan de bevalling zonodig worden ingeleid Het belangrijkste risico bij langdurig gebroken vliezen is het ontstaan van een infectie bij het kind Dit risico is klein 1 maar stijgt als de vliezen langer dan 24 uur gebroken zijn Landelijke afspraken De KNOV de NVOG en de NVK werken aan nieuwe landelijke afspraken in de Verloskundige Indicatie Lijst VIL over het omgaan met langdurig gebroken vliezen bij een a terme zwangerschap In 2013 is een concept afspraak tot stand gekomen Deze moet nog formeel worden bevestigd door de KNOV NVOG en NVK In dit concept worden afspraken gemaakt over het moment van overdracht en de noodzaak van klinische observatie in overleg met de kinderarts na een spontane geboorte en 24 uur gebroken vliezen Ondersteunende producten De KNOV ontwikkelt hulpmiddelen factsheets en TTM s ter ondersteuning van verloskundigen in VSV overleg over dit onderwerp Met behulp van deze hulpmiddelen kunnen afspraken gemaakt worden in het regionale ketenoverleg en kan een zorgpad gemaakt worden TTM Langdurig gebroken vliezen a terme 139 KB Deze informatie is alleen voor leden Log in en krijg direct toegang tot alle informatie Inloggen

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/547/langdurig-gebroken-vliezen-a-terme/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Neonatale screening: gehoor - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  Uitvoering gehoorscreening De gehoorscreening wordt meestal uitgevoerd door een medewerker van een JGZ organisatie of de kraamzorg In sommige JGZ organisaties in Zuid Holland en Gelderland wordt de hielprik nog uitgevoerd door de verloskundige De gehoorscreening wordt dan aangeboden op het consultatiebureau als het kind enkele weken oud is Als kinderen langer dan drie weken in het ziekenhuis verblijven dan wordt de kinderarts om toestemming gevraagd om de gehoorscreening vier

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/103/neonatale-screening-gehoor/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Neonatale screening: hielprik - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  onder hielprik professionals Bij het RIVM zijn verloskundigen samen met andere beroepsbeoefenaren als adviseur betrokken in diverse commissies omtrent de neonatale screening Draaiboek Hielprik voor professionals Informatie over de hielprik voor ouders Op de website van het RIVM voor ouders staat algemene informatie voor ouders over de hielprik Ook zijn folders opgenomen over het vervolgonderzoek na de hielprik en over dragerschap sikkelcel Deze folders dienen ter ondersteuning van de voorlichting door verloskundigen Informatie voor ouders Ondersteuningsmateriaal bij voorlichting Op de website van het RIVM staat aanvullende informatie zoals een instructie dvd voor screeners het draaiboek en een checklist Voor gedetailleerde vragen kunt u verwijzen naar het RIVM zoals vermeld in de folder Informatie voor aanstaande ouders is te vinden op de KNOV site voor zwangeren Op de website van het RIVM kunnen ouders een voorlichtingsfilm voor ouders over de hielprik bekijken Ook kunnen zij informatiebladen downloaden over de aandoeningen en dragerschap van de sikkelcelziekte Deze informatiebladen zijn gemaakt ter ondersteuning voor de verloskundigen in gesprekken met de ouders Afwijkende uitslag van neonatale screening Door de nieuwe hielprikscreening komt het vaker voor dat een afwijkende uitslag al in de kraamperiode bekend is Dit heeft gevolgen voor het verloop van de kraamperiode Zo kan kraamzorg in een gezin moeten worden aangepast Ook kunnen verloskundigen geconfronteerd worden met vragen van ouders over de betreffende uitslag Zeker zolang de definitieve diagnose nog niet bekend is Om te voorkomen dat verloskundigen voor onverwachte situaties komen te staan wordt aanbevolen dat zowel de huisarts als de verantwoordelijke verloskundige voor de kraamperiode over de afwijkende uitslag wordt geïnformeerd Het is nadrukkelijk niet de verantwoordelijkheid van verloskundigen om ouders te informeren over de uitslag of om het vervolgtraject te organiseren Dit is de taak van de huisarts De rol van de verloskundige is slechts ondersteunend Uiteraard is samenwerking

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/104/neonatale-screening-hielprik/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive