archive-nl.com » NL » K » KNOV.NL

Total: 272

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Borstvoeding (Voeding pasgeborene) - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  het Platform Borstvoeding Dit platform is ingesteld om landelijk de afstemming en samenwerking rond de begeleiding bij borstvoeding te bevorderen In het Platform zijn cliënten borstvoedingorganisaties zorgverleners en de overheid verenigd Een van de initiatieven van het Platform Borstvoeding is het Charter voor Borstvoeding en de bijbehorende Pledge Hierin spreken de platformorganisaties uit dat zij vinden dat het geven van borstvoeding gewoon zou moeten zijn Ze hebben besloten zich daarvoor gezamenlijk in te zetten Vanuit het Platform is in 2012 ook de Landelijke Borstvoedingsraad LBR opgericht Ook hierin participeert de KNOV Waar het Platform onderling afstemt tussen betrokken partijen focust de LBR vooral op het niveau van bestuur en beleid om op dat niveau de zorg voor borstvoeding te blijven agenderen Richtlijn Borstvoeding De multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding doet praktische aanbevelingen om vrouwen uniform te adviseren bij borstvoeding en eventuele problemen hierbij De richtlijn is ontwikkeld door TNO samen met vertegenwoordigers van het Platform Borstvoeding De platformorganisaties zijn eigenaar van de richtlijn en gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer ervan Vanaf 2015 werkt de KNOV actief aan de implementatie van deze richtlijn Scholing verloskundigen De KNOV e learning Borstvoeding sluit aan bij de visie van de KNOV De e learning leert verloskundigen vrouwen optimale begeleiding rondom borstvoeding te bieden In 2015 zal de e learning multidisciplinair worden herzien samen met andere platformorganisaties Daarnaast zijn via het Voedingscentrum ook KNOV geaccrediteerde e learnings over kunstvoeding en smaakontwikkeling eerste hapjes beschikbaar WHO UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding Verloskundigenpraktijken die aantoonbaar werken volgens de Tien vuistregels voor het welslagen van borstvoeding kunnen het WHO UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding behalen Dit is mogelijk na een externe toetsing van de Stichting Zorg voor Borstvoeding De Stichting Zorg voor Borstvoeding geeft op haar website uitgebreide informatie over de voorbereiding het certificeringstraject en reeds gecertificeerde praktijken Ook heeft

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/107/borstvoeding-voeding-pasgeborene/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive


 • Anticonceptie - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  Anticonceptie is gebaseerd op de standaard Anticonceptie van het Nederlands Huisartsen Genootschap NHG Deze standaard geeft een uitgebreide beschrijving over de werking van de verschillende soorten anticonceptie op basis van onderzoek De praktijkkaart geeft een schematisch beeld van de anamnese en het advies over anticonceptie bij verschillende methoden van anticonceptie De voorkeur van de vrouw en de prospectieve risicoanalyse spelen hierin een belangrijke rol KNOV Standpunt anticonceptie 865 KB Praktijkkaart Anticonceptie 137 KB Ondersteunende producten Voor de organisatie van de anticonceptiezorg is een implementatiepakket beschikbaar waarin voorbeeldbrieven en voorbeeldrecepten Implementatiepakket 265 KB alleen voor leden Registratie Registratie van de voorgeschreven anticonceptie is verplicht Download een voorbeeld registratieformulier Anticonceptie Voorbeeld Registratieformulier 38 KB Scholing verloskundigen Om bekwaamheid te krijgen in het counselen en voorschrijven van anticonceptie het plaatsen van spiralen het inbrengen van het implantatiestaafje en het organiseren van de anticonceptiezorg zijn er een aantal verschillende scholingen en trainingen E learning Anticonceptiezorg voor verloskundigen Stichting Anticonceptie Nederland www stichtingkoel nl www dokh nl Scholing om kennis E learning toe te passen spiraal te plaatsen en anticonceptiezorg te organiseren Academie Verloskunde Maastricht In vivo begeleiding voor het plaatsen van spiralen Elektronisch voorschrijven In het kader van patiëntveiligheid is elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/108/anticonceptie/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Onderzoek van de pasgeborene - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  bood een handvat voor de inhoud van het lichamelijk onderzoek van de pasgeborene direct post partum en de samenwerking In de praktijk betekent het dat voor de inhoud van het onderzoek van de pasgeborene de NHG standaard Onderzoek van de pasgeborene nog steeds van toepassing is Voor de samenwerking tussen verloskundige en de huisarts wordt verwezen naar de NHG standaard Zwangerschap en kraambed uit 2011 Aan deze NHG standaard zijn

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/109/onderzoek-van-de-pasgeborene/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Zwangerschap en kraamperiode - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  van de KNOV Aan de orde komen onder andere prenatale diagnostiek voorlichting algemene medische taken bij bezoek aan de huisarts tijdens de zwangerschap borstvoeding en aandachtspunten en problemen tijdens zwangerschap en de kraamperiode In de herziene versie 2012 is een paragraaf toegevoegd met samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en verloskundigen De standaard Zwangerschap en Kraamperiode vindt u op de website van de NHG De standaard is door het Nederlands Huisartsen Genootschap NHG

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/110/zwangerschap-en-kraamperiode/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Hyperbilirubinemie - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  de zorg rondom de gele baby zoals tijdige herkenning van ernstige hyperbilirubinemie Ook de invoering van hogere referentiewaarden in 1994 bleek een knelpunt aangezien het optreden van kernicterus sindsdien is toegenomen De vernieuwde richtlijn van de American Academy of Pediatrics AAP dient als uitgangspunt maar is aangepast aan de Nederlandse situatie met thuisbevallingen en kraamzorg thuis Richtlijn Hyperbilirubinaemie 519 KB Samenwerking De multidisciplinaire en evidence based richtlijn is op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde NVK ontwikkeld Naast de KNOV werkten meerdere beroepsverenigingen mee aan deze richtlijn Betrokken partijen Kraamverzorgenden STING Jeugdartsen AJN Huisartsen NHG Gynaecologen NVOG Verloskundig actieve huisartsen VVAH Landelijke vereniging Kind en Ziekenhuis Website Baby ziet geel Om het gebruik van de richtlijn Hyperbilirubinaemie gemakkerlijker te maken voor alle betrokkenen is de website babyzietgeel ontwikkeld Op deze site zijn de taken en aanbevelingen verhelderd en naar zorgverlener gerangschikt Hulpmiddelen als tabellen en grafieken achtergrondinformatie de samenvattingskaart downloads en links zijn ook op de website te vinden Voor een goede afstemming van zorg zijn voor verloskundigen de specifieke richtlijnen en taken van de kraamverzorgende rondom signalering van hyperbilirubinemie interessant Op de website staat ook ouderinformatie over het geelzien bij pasgeborenen Dit kan gebruikt worden ter ondersteuning van

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/111/hyperbilirubinemie/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Zwangerschap, postpartumperiode en werk - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  door de zwangerschap loodsen De richtlijn Zwangerschap postpartumperiode en werk ondersteunt bij het adviseren over het arbeidsomstandigheden tijdens en na de zwangerschap Betrokken partijen De richtlijn kwam tot stand op initiatief van de bedrijfsartsen NVAB Meegewerkt hebben vertegenwoordigers van professionals waaronder verloskundigen KNOV Verzekeringsartsen NVVG huisartsen NHG gynaecologen NVOG Maatregelen Effectieve maatregelen voor zwangere werknemers zijn Vroegtijdige voorlichting over werk en zwangerschap en de wettelijke regelingen voor zwangere werknemers Werkaanpassingen zoals korter werken geen nachtdiensten na de 20e zwangerschapsweek lichtere werkzaamheden voorkomen van infectieziekten en vermijden van stress lawaai hitte kou en schadelijke chemische stiffen Het briefje van de verloskundige voor de werkgever met het advies een zwangere minder te laten werken heeft geen juridische waarde Wat kunnen verloskundigen wel doen Bij anamnese uitvragen van werkzaamheden werkverhouding en uren Gedurende de zwangerschap informeren naar de beleving van combinatie werk en zwangerschap Werknemers verwijzen naar de bedrijfsarts voor een preventief consult en bij werkgerelateerde klachten Nascholing volgen over de invloed van werk op zwangerschap en wet en regelgeving rond dit onderwerp Richtlijn downloaden Op de site van de NVAB vindt u de richtlijn de samenvatting in het Nederlands en in het Engels het achtergronddocument en hulpmiddelen Zwangerschap en werk voor aanstaande

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/473/zwangerschap-postpartumperiode-en-werk/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Vitamine D en K - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  alle leeftijden KNOV standpunt Vitamine D 295 KB Het KNOV standpunt Vitamine D gaat over suppletie adviezen voor baby s en kinderen van 0 4 jaar zwangeren vrouwen die borstvoeding geven In het standpunt staan adviezen over hoe vitamine D gebrek vastgesteld wordt wanneer suppletie met vitamine D zinvol is het geven van voorlichting Het Voedingscentrum heeft kaarten en folders ontwikkeld over vitamine D voor mensen met een verhoogde behoefte

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/536/vitamine-d-en-k/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Reanimatie van de pasgeborene in de thuissituatie of vergelijkbare omstandigheden - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  onderwerp in het KNOV standpunt is het beademen van de asfyctische pasgeborene Om voor een adequate beademing in de thuissituatie te kunnen zorgen moet een beademingsballon voldoende volume hebben om de longen te kunnen ontplooien Daarvoor moet de ballon een volume hebben van 450 tot 500 ml In eerste instantie beademt u met omgevingslucht Wanneer de pasgeborene onvoldoende daarop reageert gaat u over tot beademing met extra zuurstof en een flow van 3 liter per minuut Standpunt Reanimatie van de pasgeborene in de thuissituatie of vergelijkbare situatie 1 MB Praktijkkaart Reanimatie van de pasgeborene 64 KB Ondersteuning voor verloskundigen De KNOV heeft ook een toetsprogramma Samenwerking met de ambulancezorg ontwikkeld waarmee een groep Intercollegiale Toetsing Verloskundigen ITV zich kan voorbereiden op een zo optimaal mogelijke samenwerking met de ambulancezorg Het toetsprogramma bevat handvatten hoe dit onderwerp in een toetsgroep te bespreken en daarnaast ook achtergrondinformatie Aanvulling materialen voor reanimatie In het standpunt Reanimatie van de pasgeborene in de thuissituatie of vergelijkbare omstandigheden 2009 zijn een paar onvolkomenheden gesignaleerd met betrekking tot de materialen Het betreft bijlage 1 waarin de benodigde materialen worden genoemd Uitzuigcatheters Als diameter van de uitzuigcatheters staat 8 of 10 F genoemd Bij a terme pasgeborenen kunnen

  Original URL path: http://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/545/reanimatie-van-de-pasgeborene-in-de-thuissituatie-of-vergelijkbare-omstandigheden/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive