archive-nl.com » NL » K » KNOV.NL

Total: 272

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  vertegenwoordigd in De Federatie van Beroepen in de Zorg FBZ door het team Belangenbehartiging ten behoeve van de klinisch verloskundige leden De FBZ behartigt collectief de belangen van zorgprofessionals op het gebied van arbeidsvoorwaarden CAO s Hierbij is de constructie dat beroepsorganisaties in de gezondheidszorg wetenschappelijk onderwijs en onderzoek lid zijn van FBZ Meer informatie De website van FBZ Deel via Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Beroepsorganisatie van en voor

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/440/federatie-van-beroepsorganisaties-in-de-zorg-fbz/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive


 • Positionering klinisch verloskundigen - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  verloskundige te verduidelijken en te verstevigen De leidraad beschrijft de huidige juridische situatie en adviseert het aanleren en onderhouden van vaardigheden te ondersteunen door het gebruik van bekwaamheidsverklaringen In september 2014 organiseerde de stuurgroep KNOV NVOG klinisch verloskundigen in verschillende regio s voorlichtingsbijeenkomsten over de leidraad protocol klinisch verloskundigen Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten werd aandacht besteed aan de implementatie van de leidraad Presentatie voorlichtingsbijeenkomst protocol KV 3 MB alleen voor leden Leidraad protocol klinisch verloskundigen 661 KB alleen voor leden Portfolio voor klinisch verloskundigen Wat is een portfolio Het portfolio biedt ondersteuning bij het krijgen van overzicht in de bekwaamheden van werkzame klinisch verloskundigen en kan gebruikt worden bij het inwerken van nieuwe collega s Het portfolio met bekwaamheidsverklaringen zorgt voor verbetering van de juridische positie van de klinisch verloskundige op de werkvloer Het portfolio kan een bijdrage leveren bij het beschrijven van de medische taken en het vastleggen van het bekwaamheidsniveau van de klinisch verloskundige aangepast op uw lokale situatie Het portfolio wordt u aangereikt en het gebruik ervan is vrijblijvend De werkgroep portfolio De werkgroep portfolio heeft dit portfolio gebaseerd op verscheiden documenten die de afgelopen jaren zijn verschenen om de positie van de klinisch verloskundigen te beschrijven en heeft verschillende experts voor feedback geconsulteerd De werkgroep wilt het portfolio graag evalueren en wilt u dan ook vragen indien u gebruik maakt van het portfolio in de eerste periode het gestelde bekwaamheidsniveaus en het aantal uitgevoerde handelingen goed te registreren De stuurgroep KNOV NVOG Klinisch verloskundigen De leidraad protocol KV adviseert en stimuleert het aanleren en onderhouden van vaardigheden te ondersteunen door het gebruik van bekwaamheidsverklaringen Vanuit dit advies ondersteunt de stuurgroep dit initiatief en adviseert de verschillende zorgprofessionals aan de slag te gaan met het portfolio Evaluatie portfolio eerste kwartaal 2015 Het doel van de evaluatie is het

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/479/positionering-klinisch-verloskundigen/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • CAO's - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  april 2013 t m 31 december 2014 CAO Gezondheidscentra 2013 2014 2 MB CAO vergoedingsregeling KNOV contributie In bijgaand overzicht wordt voor de CAO Gezondheidscentra CAO Ziekenhuizen en CAO UMC aangegeven of u als lid van de KNOV in aanmerking kan komen al dan niet gedeeltelijk voor vergoeding van het KNOV lidmaatschap Contributie vergoedingsregelingen 51 KB CAO ziekenhuizen Deel via Lees ook Werkgevers zeggen CAO Gezondheidscentra op Koninklijke Nederlandse Organisatie

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/494/cao-s/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Functiebeschrijving klinisch verloskundigen - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  en bijgevoegd met een aanbiedingsbrief met relevante informatie over de te volgen procedure De functiebeschrijving is in Word toegevoegd zodat u naar eigen inzicht wijzigingen kunt aanbrengen de officiële versie is als bijlage in pdf Brief aan klinisch verloskundigen over functiebeschrijving 46 KB Raam functiebeschrijving klinisch verloskundigen 2012 91 KB Raam functiebeschrijving maart 2012 2 MB Deel via Lees ook Beroepsprofiel klinisch verloskundige Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Beroepsorganisatie van

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/511/functiebeschrijving-klinisch-verloskundigen/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Zorg voor zwangere illegalen - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  herkomst van de moeder Iedereen die aanwezig was bij de geboorte kan het kind aangeven dus ook de verloskundige als de ouders niet willen of durven Recht op zorg bij opgeven ander adres Als adres kan zelfs het adres van de verloskundigenpraktijk gebruikt worden Ouders kunnen dan geen aanspraak meer maken op het eventuele recht op kinderbijslag en dat het kind ook bij de GG GD en het consultatiebureau aangemeld moet worden om gebruik te maken van het recht op de hielprik en de JGZ vaccinaties Het is dus belangrijk dit recht op zorg te bespreken met de ouders Soms zal een cliënte bang zijn om een adres op te geven Wijs haar dan op de geheimhoudingsplicht van alle zorgverleners dus óók de artsen en verpleegkundigen in een consultatiebureau en op het feit dat adresgegevens deel uitmaken van het medisch dossier Daarnaast is het van belang goed door te praten wat de status is van de illegale moeder Wellicht is haar adres toch al bekend bij instanties als de IND of de politie Als zij nog midden in een procedure zit zal zij doorgaans niet het land worden uitgezet Het kan dan voordeliger zijn om de aangifte met de juiste

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/481/zorg-voor-zwangere-illegalen/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Veiligheid - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  De volgende 10 minimale veiligheidsnormen zijn voor de eerstelijns verloskunde opgesteld 1 De verloskundige is ingeschreven in het BIG register 2 De verloskundige heeft in de lopende registratieperiode van 5 jaar tenminste 20 uur gemiddeld 4 uur per jaar deelgenomen aan de geaccrediteerde door de KNOV vastgestelde modules van vaardigheidstraining spoedeisende handelingen Meer informatie over herregistratie BIG 3 De verloskundige of haar waarneemster gaat direct na een noodoproep naar de cliënte toe of zorgt voor andere snelle adequate zorg 4 De verloskundige of haar waarneemster is 24 7 bereikbaar en beschikbaar 5 De verloskundige garandeert de continuïteit van de zorg voor haar cliënten 6 De verloskundige kan 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikken over de cliëntendossiers waarin alle relevante en actuele medische en sociale gegevens zijn vastgelegd 7 De verloskundige draagt zorg voor een optimale handhygiëne in overeenstemming met de standaard Hygiëne en Infectiepreventie 8 De verlostas en het zuurstof worden voor elke dienst gecontroleerd op compleetheid en werkzaamheid 9 De verloskundige draagt er zorg voor dat alle instrumenten medicijnen en materialen die gebruikt worden zo nodig steriel zijn en niet over de houdbaarheidsdatum heen zijn 10 De verloskundige draagt er zorg voor dat de benodigde

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/532/veiligheid/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Gedragsregels - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  Gedragsregels Gepubliceerd 03 juli 2014 Beroepscode Vervangingsmiddelen moedermelk Geneesmiddelenreclame Deel via Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen Word lid KNOV Over de KNOV Werken bij de KNOV Contact KNOV websites de Verloskundige Kwaliteitsregister Verloskundigen midwives4mothers Contact

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/642/gedragsregels/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Beroepscode - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  niet leden die in het Kwaliteitsregister staan ingeschreven Maar de beroepscode is ook voor niet leden van belang De rechter kan de beroepscode immers gebruiken wanneer het handelen van een verloskundige aan wet en regels getoetst moet worden Deze beroepscode is een aanvulling of verdere invulling maar geen vervanging van de bestaande wettelijke voorschriften Zij geeft ook een verdere invulling van vaak gehanteerde begrippen als verantwoorde zorg en zorg van

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/643/beroepscode/ (2015-11-01)
  Open archived version from archive