archive-nl.com » NL » K » KNOV.NL

Total: 763

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vervangingsmiddelen moedermelk - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  van zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden KNOV gedragscode Vervangingsmiddelen voor moedermelk De KNOV gedragscode Vervangingsmiddelen voor moedermelk geeft praktische richtlijnen voor de navolging van de WHO code door verloskundigen en de beroepsorganisatie Afwijken van de aanbevelingen is gerechtvaardigd voor zover dit gebeurt met expliciete uitleg van de beweegredenen en binnen de kaders van de Warenwetregeling Zuigelingenvoeding Deze KNOV gedragscode vastgesteld door het KNOV bestuur op 14 februari 2014 en goedgekeurd door de KNOV leden tijdens de Algemene LedenVergadering opp 27 juni 2014 KNOV gedragscode Vervangingsmiddelen voor moedermelk 280 KB WHO code Commerciële activiteiten van bedrijven die kunstmatige zuigelingenvoeding op de markt brengen beïnvloeden de manier waarop moeders hun kinderen voeden Daarom brengt de Wereldgezondheidsorganisatie in 1981 de Internationale gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk WHO code uit De WHO code en de latere aanvullende resoluties beschrijven regels voor de reclame en andere manieren van marketing van kunstmatige zuigelingenvoeding gefabriceerde babyvoeding en dranken flessen en spenen Ook de rol van zorgverleners zoals verloskundigen staat erin beschreven De KNOV onderschrijft de WHO code Zij ondertekende het Charter voor Borstvoeding waarmee zij zich verbindt aan het implementeren van de WHO code en aanvullende resoluties Zij doet dit samen met

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/644/vervangingsmiddelen-moedermelk/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Geneesmiddelenreclame - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  bepalingen terug te vinden over mondelinge schriftelijke en audiovisuele geneesmiddelenreclame Daarnaast worden ook regels beschreven omtrent de te hanteren gastvrijheid bij congressen symposia en andere bijeenkomsten de regeling van premies geschenken en andere voordelen en eisen die worden gesteld aan bepaalde vormen van onderzoek Een aantal aspecten uit de Gedragscode De zorg en voorschrijving van geneesmiddelen moet in overeenstemming zijn met de belangen van de cliënt en met de volksgezondheid waaronder ook de kosten De beroepsbeoefenaar is transparant over haar relaties met de farmacie en is daarop aanspreekbaar Beroepsbeoefenaren onthouden zich van het vragen of aannemen van premies of voordelen in geld of natura In geval van onderzoek met geneesmiddelen is de gedragscode ook van toepassing Gedragscodes In Nederland bestaan verschillende gedragscodes waarin regels worden gesteld voor het maken van reclame voor producten en over de samenwerking van zorgaanbieders en het bedrijfsleven De Stichting Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen KOAG en de Stichting Aanprijzing Gezondheidsproducten KAG stelt deze regels op De Keuringsraad houdt namens de Stichtingen KOAG en KAG toezicht op publieksreclame voor geneesmiddelen medische zelfzorg hulpmiddelen en gezondheidsproducten Daarnaast houdt de Keuringsraad namens de Stichting CGR toezicht op geneesmiddelenreclame richting beroepsbeoefenaren De regels waaraan publieksreclame moet voldoen zijn vastgelegd in drie

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/663/geneesmiddelenreclame/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Personeelsbeleid - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  0 Menu Home Werk organisatie Organisatie van het werk Personeelsbeleid Personeelsbeleid Gepubliceerd 23 augustus 2013 Handleiding Personele zaken Handreiking Functioneringsgesprek Praktijkassistente Risico inventarisatie en evaluatie RI E Verplichtingen werkgever Deel via Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen Word lid KNOV Over de KNOV Werken bij de KNOV Contact KNOV websites de Verloskundige Kwaliteitsregister Verloskundigen midwives4mothers Contact Bel 030 282 31 00 of mail info knov nl

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/137/personeelsbeleid/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Praktijkassistente - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  In het informatieblad praktijkassistentie staat omschreven welke taken en werkzaamheden u van een praktijkassistente kunt verwachten Ook staat er een toelichting op de salarisschalen in Deze informatie is alleen voor leden Log in en krijg direct toegang tot alle informatie Inloggen Deel via Lees ook Contracten loondienst Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen Word lid KNOV Over de KNOV Werken bij de KNOV Contact KNOV websites

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/280/praktijkassistente/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  de bevalbedden altijd op de juiste hoogte geplaatst Of is de bureaustoel in hoogte verstelbaar Werktijden Bijvoorbeeld zijn goede afspraken gemaakt over de achterwachtregeling Wordt er na maximaal 5 5 uur spreekuur een half uur pauze gehouden Werkstress Bijvoorbeeld is er voldoende personele bezetting Kunnen medewerkers problemen in het werk in overleg met collega s of met de leidinggevende bespreken en oplossen Gevaarlijke stoffen en infectiepreventie Bijvoorbeeld weet u hoe te handelen na een prikaccident Zijn de medewerkers op de hoogte van de juiste wijze om de ampullen verdovingsvloeistoffen te breken Bedrijfshulpverlening Bijvoorbeeld zijn er afspraken gemaakt over wat te doen bij brand Beeldschermwerk Bijvoorbeeld zijn stoel en bureau juist ingesteld Klimaat Geluid en Licht Bijvoorbeeld is het binnenklimaat in de praktijk aangenaam Is er voldoende verlichting Plan van aanpak Een verplicht onderdeel van de RI E is het opstellen van een plan van aanpak In dit plan van aanpak geeft de werkgever aan binnen welke termijn de praktijk concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico s en wat deze maatregelen opleveren Als u de ontwikkelde branche RI E voor verloskundigenpraktijken doorloopt resulteert dit in een plan van aanpak Het is belangrijk om de RI E actueel te houden

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/281/risico-inventarisatie-en-evaluatie-ri-e/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Handleiding 'Personele zaken' - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  door de aanstaande werkgever te voeren personeelsbeleid Inhoud handleiding In de handleiding Personele zaken worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandeld Werving en selectie Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden Verzekeringen Wet en regelgeving Administratieve personele zaken Aanvullingen en opmerkingen op de handleiding kunt u doorgeven aan aoostveen knov nl Deze informatie is alleen voor leden Log in en krijg direct toegang tot alle informatie Inloggen Deel via Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/285/handleiding-personele-zaken/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Verplichtingen werkgever - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  De werkgever voert een ziekteverzuimbeleid Daartoe laat de werkgever zich verplicht bijstaan door een gecertificeerde Arbo dienst NB Een werkgever is verplicht de eerste 24 maanden bij ziekte het salaris door te betalen Dit risico kunt u verzekeren inclusief de bijbehorende werkgeverslasten zoals sociale premies die boven op het bruto salaris komen Meestal zal er sprake zijn van een eigen risico van twee tot vier weken waarvoor u als werkgever een reservering dient te treffen De werkgever is verplicht via een risico inventarisatielijst de mogelijke risico s die het werk met zich meebrengt te inventariseren Nadat de lijst is opgesteld dient u deze ter toetsing voor te leggen aan de Arbo dienst Deze verplichting geldt ook voor kleine werkgevers De verplichting een bedrijfshulpverlener aan te wijzen geldt niét voor bedrijven met minder dan 15 werknemers In dat geval kan de werkgever zelf optreden als bedrijfshulpverlener mits hij zij beschikt over voldoende deskundigheid en ervaring op het gebied van de risico s die zijn vastgesteld in de reeds genoemde risico inventarisatielijst De werkgever moet een goede vervangingsregeling treffen Binnen de verloskundige praktijk zullen de risico s over het algemeen beperkt zijn Wanneer u eenmaal een risico inventarisatie heeft gemaakt kunt u

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/413/verplichtingen-werkgever/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Handreiking Functioneringsgesprek - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  functioneren en hun taken adequaat uitvoeren Om goed te functioneren is het nodig dat de medewerkers gemotiveerd zijn zich verantwoordelijk voelen voor hun taak en initiatieven nemen Het voeren van een functioneringsgesprek is een instrument om hen daarin te sturen en stimuleren De KNOV handreiking Functioneringsgesprek is een handig middel voor het voeren van functioneringsgesprekken Handreiking functioneringsgesprek 222 KB alleen voor leden Deel via Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Beroepsorganisatie

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/657/handreiking-functioneringsgesprek/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive