archive-nl.com » NL » K » KNOV.NL

Total: 763

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Districts Verloskundig Platform (DVP) - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  rondom zwangerschap bevalling en kraambed Het DVP kan zo bijdragen aan versterking van de verloskunde in het algemeen een betere integratie binnen de eerste lijn en onderlinge afstemming van en met de tweede lijn Deelnemers DVP Deelnemers zijn vertegenwoordigers van verschillende disciplines en organisaties verloskundigen verloskundig actieve huisartsen gynaecologen kinderartsen kraamverzorgenden cliënten zorgverzekeraars en eventueel de lokale overheid of andere relevante organisaties Op dit moment zijn er 9 DVP s

  Original URL path: http://www.knov.nl/samenwerken/tekstpagina/326/districts-verloskundig-platform-dvp/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  professsionals Het uitwisselen van informatie over iedere zwangere op basis van de intake geboorteplan en PWD Het VSV nieuwe stijl legt met deze doelen vooral het accent op de inhoud van de zorg waarbij alle ketenpartners zijn betrokken Deelnemers De deelnemers aan een verloskundig samenwerkingsverband zijn in de eerste plaats de verloskundige zorgverleners die direct betrokken zijn bij de zorgverlening aan individuele cliënten de verloskundige de verloskundig actieve huisarts en de gynaecoloog Afhankelijk van de lokale of regionale situatie kunnen echter ook andere bij de verloskundige zorg betrokken zorgverleners of instanties in het samenwerkingsverband betrokken worden hetzij op structurele basis hetzij ad hoc Hierbij kan men denken aan kinderartsen huisartsen vertegenwoordigers van ziekenhuizen of kraamzorginstellingen vertegenwoordigers van zorgverzekeraars ambulancezorg public health en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties Organisatie en inrichting van een verloskundig samenwerkingsverband Uit de ervaringen van bestaande verloskundige samenwerkingsverbanden komt duidelijk naar voren dat vertrouwen en onderling professioneel respect belangrijke voorwaarden zijn voor het functioneren van verloskundige samenwerkingsverbanden Daarnaast is het belangrijk dat dezelfde vertegenwoordigers van de verschillende partijen aan het overleg deelnemen zodat men elkaar goed leert kennen Onderstaande zaken zijn van belang om met elkaar af te spreken en te regelen Inhoud Een gezamenlijk geformuleerde visie en missie Gezamenlijk overeengekomen doelstellingen Deze doelstellingen zijn bij voorkeur SMART geformuleerd Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch en met Tijdpad De doelstellingen worden door alle deelnemers onderschreven Het uitwisselen van verwachtingen van het overleg geeft duidelijkheid iedereen moet nut en belang van overleg inzien Ontwikkeling van gezamenlijke zorgpaden richtlijnen protocollen kwaliteitsbeleid Implementatie en evaluatie van zorgpaden richtlijnen protocollen en kwaliteitsbeleid Proces Evenwichtige verhoudingen tussen deelnemers gelijkwaardig in omgang Dit wordt bereikt door Wederzijds respect voor en vertrouwen in elkaars deskundigheid vakgebieden Goede communicatie op de hoogte zijn van en openstaan voor elkaar visies en belangen Bereidheid openheid te bieden over eigen werkwijze Voldoende cohesie binnen de lokale beroepsgroepen is noodzakelijk voor goed functioneren Belangen van alle partijen duidelijk krijgen verborgen agenda s open op tafel Resultaten inzichtelijk maken van het overleg in het dagelijks handelen Snelle resultaten motiveren vieren van successen Goede contacten werken bevorderend voor de ontwikkeling van een VSV elkaar persoonlijk kennen Structuur en organisatie Een formele samenwerkingsovereenkomst is afgesloten of een intentieverklaring Duidelijke vastgelegde afspraken over besluitvorming mandatering communicatie met de achterban en geschillenregeling Een duidelijke vergaderstructuur met voorzitter agenda notulen Een onafhankelijke externe voorzitter met goede sociale vaardigheden en een vaste notulist Tijdige en volledige verspreiding van schriftelijke stukken zoals de agenda notulen en notities Frequentie van vergaderen is vastgesteld en op vaste dag per periode Vaste werkgroep of bestuur die het overleg inhoudelijk voorbereidt met deelnemers uit de verschillende beroepsgroepen Mogelijkheden tot implementeren van de uitkomsten van het overleg tijd geld en mankracht beschikbaar Inzet en commitment vanuit deelnemers om tijd en energie te besteden aan het VSV ondanks werkdruk of andere interne en externe besognes Uitwisseling van best practices VSV met betrokkenen multidisciplinair in het veld VSV Overeenkomst Voor het vastleggen van de afspraken van het VSV is er een voorbeeldovereenkomst beschikbaar VSV Overeenkomst 78 KB alleen

  Original URL path: http://www.knov.nl/samenwerken/tekstpagina/330/verloskundig-samenwerkingsverband-vsv/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Landelijk - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  College Perinatale Zorg CPZ Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg FBZ Klankbordgroep Prenatale Screening Kraamzorg Landelijk Overleg Versterking Eerste Lijn LOVE Samenwerkingsafspraken STBN Stichting Perinatale Registratie Nederland PRN Stichting Preconceptiezorg Nederland SPN Stuurgroep Zwangerschap en geboorte VELO gezamenlijke eerstelijnspartners Verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg Verloskundig actieve huisartsen VVAH Werkgroep KNOV NVOG Zorgpoort Deel via Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen Word lid KNOV Over de KNOV Werken

  Original URL path: http://www.knov.nl/samenwerken/tekstpagina/36/landelijk/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Stuurgroep Zwangerschap en geboorte - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  december 2009 een advies uitgebracht over de inrichting van de zorg rond zwangerschap en geboorte in Nederland Aan dit advies hebben vertegenwoordigers van cliënten beroepsgroepen verzekeraars en relevante koepelorganisaties meegewerkt Dit advies is de aanleiding voor veel veranderingen in de verloskundige zorg in Nederland Ook de KNOV heeft deelgenomen Alhoewel de Stuurgroep inmiddels is opgeheven is het advies nog steeds relevant Rapport Een goed begin 1 MB KNOV visie rapport Stuurgroep De KNOV heeft een visie geformuleerd op een aantal aanbevelingen uit het Stuurgroeprapport over de inhoud van de zorg Deze informatie is alleen voor leden Log in en krijg direct toegang tot alle informatie Inloggen KNOV pilots De KNOV heeft een aantal pilots opgezet naar aanleiding van het advies van de Stuurgroep Continue begeleiding tijdens de baring Het 34 weken huisbezoek Werken met een zorgplan en geboorteplan Casemanagement College Perinatale Zorg De Stuurgroep adviseerde een College Perinatale Zorg op te richten Meer informatie over doelstellingen en betrokken partijen is te vinden op de website van CPZ Perinataal Webbased Dossier PWD Een ander advies van de Stuurgroep Zwangerschap en geboorte ging over digitale gegevensuitwisseling in de perinatale zorg De KNOV en NVOG willen met het PWD zorgen voor een betere

  Original URL path: http://www.knov.nl/samenwerken/tekstpagina/333/stuurgroep-zwangerschap-en-geboorte/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • VELO (gezamenlijke eerstelijnspartners) - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  het zogenaamde Eerstelijns overleg Zij nemen hun verantwoordelijkheid door bij te dragen aan een oplossing voor het stijgen van de zorgvraag en het krimpen van de beschikbare middelen Hierbij wordt uitgegaan van het stimuleren van elkaars kerntaken en vaardigheden en de visie dat zij complementair zijn aan elkaar Gezamenlijke visie Het Pact van Garderen is een eerste stap naar een gezamenlijke visie waarvan de realisatie een gedeelde verantwoordelijkheid is met

  Original URL path: http://www.knov.nl/samenwerken/tekstpagina/335/velo-gezamenlijke-eerstelijnspartners/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • College Perinatale Zorg (CPZ) - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  in Nederland samenwerken Het CPZ is op 1 september 2011 van start gegaan en heeft als opdracht de babysterfte in Nederland te verminderen Met de installatie van het CPZ wordt uitvoering gegeven aan het rapport Een Goed Begin van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte dat begin 2010 verscheen Meer informatie Website van CPZ Deze informatie is alleen voor leden Log in en krijg direct toegang tot alle informatie Inloggen Deel

  Original URL path: http://www.knov.nl/samenwerken/tekstpagina/336/college-perinatale-zorg-cpz/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Landelijk Overleg Versterking Eerste Lijn (LOVE) - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  gezamenlijke standpunten en intenties om te komen tot een sterke toekomstgerichte eerstelijnszorg Intentieverklaring versterking eerstelijns gezondheidszorg 140 KB Activiteiten LOVE LOVE werkt aan aanjagen van initiatieven agenderen van nieuwe onderwerpen monitoren wat er in het veld gebeurt partijen bijeenbrengen initiatieven bundelen Partners LOVE Naast de KNOV heeft LOVE de volgende partners ActiZ CVZ EN KNGF KNMP KNOV LHV LVE LVG MO groep NHG NMT NPCF NVAB NVD NVH NVLF NVM

  Original URL path: http://www.knov.nl/samenwerken/tekstpagina/337/landelijk-overleg-versterking-eerste-lijn-love/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Stichting Preconceptiezorg Nederland (SPN) - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  het gebied van preconceptie zorg Het genereren van financiële middelen Het bevorderen van publieksvoorlichting Het bevorderen van een kwaliteitsbeleid Het bijdragen aan de opleiding van hulpverleners in deze zorg Deelnemende partijen Deelnemers van Stichting Preconceptiezorg Nederland zijn de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen KNOV de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NVOG de Vereniging Klinische Genetica Nederland VKGN de Landelijke Huisartsen Vereniging LHV cq Nederlands Huisartsen Genootschap NHG de GGD

  Original URL path: http://www.knov.nl/samenwerken/tekstpagina/338/stichting-preconceptiezorg-nederland-spn/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive