archive-nl.com » NL » K » KNOV.NL

Total: 763

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Calamiteiten en incidenten - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  Voorvallen waarbij dingen gebeuren die niet de bedoeling zijn worden incidenten genoemd Bijvoorbeeld wanneer een zuurstofcilinder niet goed werkte op het moment dat dit nodig was Incidenten zijn niet alleen situaties waarbij schade is ontstaan Ook bijna fouten waarbij er alleen sprake is geweest van een onveilige situatie worden incidenten genoemd Calamiteiten Wanneer een gebeurtenis het overlijden of ernstige morbiditeit tot gevolg heeft heet dat een calamiteit Een calamiteit is Iedere niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die heeft geleid tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënte en of haar kind Een calamiteit moet u melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg Handreiking Omgaan met incidenten In de Handreiking Omgaan met incidenten staat beschreven Het verschil tussen incidenten en calamiteiten Praktische uitvoering stappenplan Registreren van incidenten Bespreken analyseren Verbeteren het formuleren van nieuw beleid Gesprek met de cliënte Ondersteuning van een collega Download de Handreiking Omgaan met incidenten en het Formulier Melden van incidenten Deze informatie is alleen voor leden Log in en krijg direct toegang tot alle informatie Inloggen Handreiking Opvang na traumatische gebeurtenis In deze handreiking leest u hoe u in de praktijk kunt zorgen

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/154/calamiteiten-en-incidenten/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Mediators en coaches - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  conflict Uitgangspunt is dat de deelnemers zelf verantwoordelijk blijven voor de beslissingen die genomen worden De KNOV beschikt over een lijst met mediators die goed bekend staan binnen de beroepsgroep en bekend zijn met de voorkomende problematiek in onze beroepsgroep Deze informatie is alleen voor leden Log in en krijg direct toegang tot alle informatie Inloggen Kosten en vergoedingen Het eerste consult bij een mediator of coach is gratis Het betreft dan een telefonisch contact of een eerste contact waarbij de vrager naar de mediator komt De tijdsduur is maximaal 1 uur Hierna brengt de mediator of coach een tarief in rekening voor zijn of haar diensten Bij uw rechtsbijstandverzekering kunt u ook de kosten voor mediation verzekeren Een rechtsbijstandverzekering dekt immers de kosten van rechtshulp en advies als u die nodig heeft Bij het afsluiten aanpassen van uw rechtsbijstandsverzekering moet u echter expliciet navragen of de kosten van mediation inderdaad zijn gedekt u vrij bent om zélf een mediator in te schakelen deze mogelijkheden ook gelden bij geschillen binnen de maatschap De KNOV heeft voor haar leden een marktverkenning uitgevoerd Daaruit kwam naar voren dat het kantoor Maarten Sikking en Sibbing Wateler C S een rechtsbijstandsverzekering aanbiedt waarin mediation

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/439/mediators-en-coaches/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Zichtbare Zorg - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  door indicatoren Indicatoren kunnen een aanwijzing geven dat de zorg substandaard gegeven wordt maar hoeft dat niet Een gemiddelde of juist een hoge of lage score is niet per definitie goed of fout Het is dan ook de bedoeling dat u de resultaten van de indicatoren in uw praktijk evalueert en daar waar dat aangrijppunten biedt voor kwaliteitsverbetering dit te doen Indicatorengids EVK verslagjaar 2011 797 KB Openbaar maken vijf ZiZo indicatoren De KNOV heeft samen met cliënten de Inspectie voor de Gezondheidszorg IGZ en Zorgverzekeraars Nederland ZN een set indicatoren ontwikkeld om de kwaliteit van zorg te bepalen Tijdens ALV s en themabijeenkomsten is regelmatig gesproken over die ZiZo indicatoren Zichtbare Zorg Sinds 2011 zijn gegevens voor de indicatoren verzameld via de LVR 1 registratie en een webenquête Vanaf deze zomer maakt een aantal zorgverzekeraars vijf indicatoren openbaar Dit betekent concreet dat zorgverzekeraars die informatie op hun website mogen zetten om cliënten te informeren over de uitkomsten van de indicatoren op praktijkniveau Per indicator worden de praktijkscores gegeven en het landelijk percentage De cliënten kunnen dan zien hoe bijvoorbeeld uw percentage episiotomieën zich verhoudt met het landelijk percentage Het kan voor u betekenen dat uw cliënt hierover uitleg vraagt De vijf indicatoren die openbaar zijn Het percentage vrouwen dat de zwangerschapsbegeleiding startte in de eerste lijn en waarbij het eerste consult plaatsvond voor de 10e week na de eerste dag van de laatste menstruatie Het percentage vrouwen uit een achterstandssituatie dat de zwangerschapsbegeleiding startte in de eerste lijn en waarbij het eerste consult plaatsvond voor de 10e week na de eerste dag van de laatste menstruatie Het percentage vrouwen dat een consult heeft gehad in de tweede lijn tijdens de zwangerschap Het percentage vrouwen dat is overgedragen naar de tweede lijn tijdens de zwangerschap Het percentage vrouwen waarbij een

  Original URL path: http://www.knov.nl/scholing-en-registratie/tekstpagina/168/zichtbare-zorg/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Digitale Gegevensuitwisseling in de Perinatale Zorg (PWD) - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  zwangere barende of kraamvrouw en haar kind bij overdracht onmiddellijk beschikbaar zijn voor de tweede of derdelijnszorgverleners aan wie de zorg wordt overgedragen Standaard PWD 678 KB Doelstellingen PWD Het PWD is een belangrijk middel om de informatievoorziening communicatie en samenwerking in de perinatale ketenzorg te verbeteren Hiermee willen de belanghebbende beroepsgroepen en het ministerie van VWS de zorg bij zwangerschap en geboorte verbeteren en de perinatale sterfte in Nederland verminderen Op termijn zal ook de zwangere via het PWD inzicht krijgen in het verloop van haar zwangerschap en de geplande zorg Eenmalige vastlegging van gegevens tijdens de zorgverlening bij de bron verbetert de compleetheid en betrouwbaarheid van de zorggegevens Ook verminderen de administratieve lasten door meervoudig gebruik van deze gegevens binnen de verloskundige keten Aanmelden verloskundigenpraktijk bij het PWD Verloskundigenpraktijken kunnen zich voor deelname aan het PWD aanmelden via de PWD website Zorgverlenerspagina op website PWD Deelnemende partijen PWD programma wordt geleid door de stuurgroep PWD waarin zijn vertegenwoordigd de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen KNOV de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NVOG de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde NVK het RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek CvB het College Perinatale Zorg CPZ Nictiz Het PWD programma wordt gesubsidieerd door het

  Original URL path: http://www.knov.nl/scholing-en-registratie/tekstpagina/170/digitale-gegevensuitwisseling-in-de-perinatale-zorg-pwd/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Registratie prenatale screening - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  centra voor prenatale screening Registratie prenatale screeningsgegevens In opdracht van het RIVM is de landelijke database Peridos ontwikkeld voor de registratie van prenatale screeningsgegevens van de combinatietest en de 20 weken echo Alle verloskundig hulpverleners in Nederland met een counselingscontract bij 1 van de 8 Regionale Centra voor prenatale screening zijn verplicht deel te nemen aan deze registratie bij Peridos Minimale dataset De minimale dataset en een format voor aanlevering

  Original URL path: http://www.knov.nl/scholing-en-registratie/tekstpagina/172/registratie-prenatale-screening/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Beroepenregistratie Nivel - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  het NIVEL naar praktiserende verloskundigen en afgestudeerde verloskundigen Met deze informatie wordt antwoord gegeven op vragen als Hoeveel verloskundigen zijn in Nederland werkzaam Wat is de leeftijdsopbouw Wat is de praktijkvorm Welk deel van de verloskundigen is klinisch werkzaam Hoe is de spreiding van de beroepsgroep over Nederland Cijfers uit de registratie van verloskundigen 2013 1 MB Meer informatie Lees meer over Nivel Deel via Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

  Original URL path: http://www.knov.nl/scholing-en-registratie/tekstpagina/485/beroepenregistratie-nivel/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Perinatale sterfte - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  gezondheidsuitkomsten van moeders en baby s in 25 EU landen en Noorwegen dat in 2008 is verschenen De Nederlandse cijfers zijn afkomstig van de Stichting Perinatale Registratie Nederland In de Stichting zijn de beroepsorganisaties van verloskundigen KNOV gynaecologen NVOG kinderartsen NVK en huisartsen LHV vertegenwoordigd Registratie niet volledig Daarnaast spelen ook tekortkomingen in de registratie een rol Zowel de registratie van het Centraal Bureau voor de Statistiek als van de

  Original URL path: http://www.knov.nl/scholing-en-registratie/tekstpagina/500/perinatale-sterfte/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Maternale sterfte - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  dan autochtone vrouwen Vooral Surinaamse en Antilliaanse vrouwen hebben een verhoogd risico Registratie door het Centraal Bureau van Statistiek Gevallen van moedersterfte worden in Nederland geregistreerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS Daarnaast kunnen de casus ook gemeld worden aan de Commissie Maternale Sterfte CMS van de NVOG De CMS classificeert de casus volgens de internationaal erkende definities van moedersterfte de International Classification of Diseases 10 ICD 10

  Original URL path: http://www.knov.nl/scholing-en-registratie/tekstpagina/501/maternale-sterfte/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive