archive-nl.com » NL » K » KNOV.NL

Total: 763

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Arbeidstijden - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  langer duren dan 10 uur Voor werknemers die regelmatig nachtdiensten draaien mag de werkweek over een periode van 16 weken gemiddeld niet meer dan 40 uur bedragen Na 1 of meer nachtdiensten geldt altijd een langere rusttijd Per 16 weken mogen maximaal 36 nachtdiensten worden gewerkt Alleen bij CAO of na een afspraak van de werkgever met de ondernemingsraad mag dit aantal verhoogd worden tot 140 nachtdiensten per jaar Bij

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/430/arbeidstijden/hoofdstuk/431/wettelijke-verplichtingen-arbeidstijden/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive


 • Arbeidstijden - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  2003 uitgesproken dat uren tijdens een aanwezigheidsdienst meetellen als werktijd Tijdens een aanwezigheidsdienst moet de werknemer op het werk aanwezig zijn om op afroep werk te verrichten Deze diensten worden ook wel slaap of wachtdiensten genoemd en zijn dus níet hetzelfde als een bereikbaarheidsdienst Deze regeling is alleen van toepassing op werknemers Dus niet op zelfstandig werkzame beroepsbeoefenaren Wettelijke verplichtingen arbeidstijden Bereikbaarheids diensten Deel via Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/430/arbeidstijden/hoofdstuk/432/aanwezigheids-ofwel-slaapdiensten/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Arbeidstijden - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  een tijdruimte tussen twee elkaar opeenvolgende diensten of tijdens een pauze waarin de werknemer uitsluitend verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten Deze diensten mogen alleen aan werknemers van 18 jaar en ouder worden opgelegd Dit artikel geeft verder aan wat de grenzen zijn aan het aan werknemers opdragen van bereikbaarheidsdiensten Aanwezigheids ofwel slaapdiensten Arbeidstijdensbesluit Deel

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/430/arbeidstijden/hoofdstuk/433/bereikbaarheids-shy-diensten/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Arbeidstijden - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  en in elke periode van 13 achtereenvolgende weken ten hoogste gemiddeld 40 uren per week arbeid verricht In een duo praktijk één praktijkhoudster en één verloskundige in loondienst betekent dit het volgende Een evenredige verdeling van het aantal diensten van 24 uur bereikbaarheid houdt in dat beide verloskundigen per dertien weken 45 of 46 diensten draaien De verloskundige in loondienst overschrijdt het wettelijke maximum derhalve niet Het aantal gewerkte uren moet dan krachtens lid b wel worden bewaakt maar ook dat lijkt realiseerbaar niet meer dan 60 uur werkelijke arbeidstijd per week en niet meer dan gemiddeld 40 uur gemiddeld per week over deze periode van 13 weken Als in een praktijk meer maten werkzaam zijn en één of meer verloskundigen in loondienst dan zal een evenredige verdeling van het aantal diensten tot een lagere belasting als hiervoor leiden Artikel 5 21 3 Arbeidstijdenbesluit en stagiares In het vierde sublid van artikel 5 21 3 worden de begrenzingen voor verloskundige stagiaires aangegeven 4 De werkgever organiseert de arbeid zodanig dat de werknemer in opleiding tot verloskundige a ten hoogste 12 maal in elke periode van 52 achtereenvolgende weken ten hoogste 7 maal achtereen een bereikbaarheidsdienst wordt opgelegd b ten hoogste

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/430/arbeidstijden/hoofdstuk/434/arbeidstijdensbesluit/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • CAO's - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  is een doel waaraan via deze regeling geld besteed kan worden Het voordeel zit hierin dat de contributie dan van het brutosalaris wordt betaald Bronnen die voor deze betaling gebruikt kunnen worden zijn de vakantietoeslag de eindejaarsuitkering de overwerkvergoeding de onregelmatigheidstoeslag gratificaties en andere uitkeringen en toeslagen De contributie kan ook met tijd worden betaald Als bronnen gelden dan o a de extra verlofuren op basis van de 55 regeling en vakantie uren bóven het wettelijke minimum afhankelijk van de hoogte van het salaris kan de contributie met circa 11 tot 15 vakantie uren worden betaald CAO Universitair Medische Centra 2015 2017 De nu geldende CAO UMC 2015 2017 kunt u downloaden via FBZ Meer informatie Hoofdstuk 18 van de CAO voor Universitair Medische Centra regelt de wijze waarop hier van het meerkeuzemodel arbeidsvoorwaarden gebruik gemaakt kan worden De CAO UMC heeft geen mogelijkheid om tijd voor geld te ruilen Hier kunnen dus geen vakantie of overwerkuren worden ingeruild Wél kan geld voor geld worden geruild Het gaat dan om een door de werkgever in overleg met de Ondernemingsraad vastgestelde regeling voor onder meer een fietsplan kinderopvang en of betaling van de contributie voor een beroepsvereniging Als bronnen voor deelname

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/494/cao-s/hoofdstuk/561/cao-ziekenhuizen/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Werkgevers zeggen Cao Gezondheidscentra/AHG op - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  werknemers die vóór 2015 een arbeidsovereenkomst met een gezondheidscentrum zijn aangegaan de arbeidsvoorwaarden uit de laatste cao behouden Uw huidige arbeidsvoorwaarden en alle rechten en plichten uit de Cao Gezondheidscentra AHG 2013 2014 blijven dus van kracht Zolang u tenminste na 1 januari 2015 zelf geen nieuwe arbeidsovereenkomst met uw werkgever sluit Nieuwe werknemers nieuwe arbeidsovereenkomsten Als gevolg van de opzegging is de oude Cao Gezondheidscentra AHG na 1 januari 2015 niet meer van toepassing voor nieuwe werknemers Een werkgever kan met nieuwe werknemers dus individueel andere afspraken maken over loon verlof werktijden onregelmatigheidstoeslag etc Hierbij is hij dus niet gebonden aan de cao Op werknemers die vóór 1 januari 2015 in dienst zijn gekomen van een gezondheidscentrum blijft de Cao Gezondheidscentra AHG 2013 2014 van toepassing De oude cao blijft van kracht op basis van een bestaande arbeidsovereenkomst Als u na 1 januari 2015 een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit bijvoorbeeld bij aanpassing van de omvang van het dienstverband dan is de cao niet meer van toepassing Behalve als u dit samen overeenkomt en duidelijk opschrijft Een werkgever kan nooit eenzijdig de arbeidsovereenkomst aanpassen Dat kan alleen als u het er zélf mee eens bent Let dus goed op Teken nooit zomaar een nieuwe arbeidsovereenkomst zonder na te gaan welke gevolgen dit voor u heeft Ondernemingsraad Ondernemingsraden zouden hier ook een rol kunnen pakken Ga als ondernemingsraad in overleg met uw werkgever en leg hem de vraag voor of hij van plan is nieuwe werknemers andere dus van de Cao Gezondheidscentra AHG 2013 2014 afwijkende arbeidsvoorwaarden aan te bieden Met meer of juist minder loon andere werktijden minder of geen onregelmatigheidstoeslag voor avonddiensten En minder of helemaal geen recht op wachtgeld na ontslag Overleg over een nieuwe Cao Gezondheidscentra AHG De opzegging van de Cao Gezondheidscentra AHG 2013 2014 gebeurt terwijl werkgevers en werk nemerspartijen intensief in gesprek zijn over een ingrijpende vernieuwing van de cao De gesprekken verlopen voortvarend en aan de horizon tekent zich steeds duidelijker een nieuwe toekomstbestendige cao af Een cao waar werkgevers en werknemers in de gezondheidscentra weer jaren mee vooruit kunnen Waarom voelen de werkgevers de noodzaak om de oude cao formeel op te zeggen Willen ze FBZ en Abvakabo FNV hiermee onder druk zetten om snel akkoord te gaan met verslechteringen Tactische misrekening De werkgevers in de gezondheidscentra willen al langere tijd een verdere verslechtering afdwingen van de wachtgeldregeling voor werknemers die in de toekomst als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden worden ontslagen Volgens FBZ en Abvakabo FNV maken zij een misrekening als ze veronderstellen dat het opzeggen van de huidige cao het vervullen van deze wens dichterbij brengt De nawerking van de Cao Gezondheidscentra AHG 2013 2014 betekent immers dat de huidige wachtgeldregeling van kracht blijft voor alle huidige werknemers Ook als de WW in 2016 en verder geleidelijk wordt teruggebracht van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden houden de huidige werknemers recht op maximaal 38 maanden wachtgeld Elke keer dat de WW duur in de toekomst met een maand wordt teruggebracht komt de

  Original URL path: http://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-overzicht/detail/werkgevers-zeggen-cao-gezondheidscentra-ahg-op/1499 (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Verplichtingen werkgever - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  Poortwachter De arbeidsomstandighedenwet is gericht op het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid Mocht een werknemer desondanks arbeidsongeschikt raken dan krijgt u te maken met de regelgeving uit de Wet Verbetering Poortwachter De kern van de wet is dat u en uw werknemer intensief moeten samenwerken om terugkeer op de werkplek te bespoedigen Meer informatie op de website van de Rijksoverheid Arbeidsomstandigheden wet Arbo wet Wet Verlenging loondoorbetalings verplichting bij ziekte

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/413/verplichtingen-werkgever/hoofdstuk/499/wet-verbetering-poortwachter/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive

 • Verplichtingen werkgever - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  wettelijke verplichting is niet verlengd naar het tweede ziektejaar Duidelijk is dat de overheid wil voorkomen dat de werkgever in het tweede ziektejaar een aanvulling betaalt op verplichte loondoorbetaling van 70 Vooralsnog is niet gebleken dat er in het wetsvoorstel een absoluut verbod is opgenomen op het maken van individuele afspraken over een aanvulling op de minimum loondoorbetalingsverplichting Naar onze voorlopige mening betekent dat dat individuen vrij zijn om hierover onderling afspraken te maken Overigens kunnen bestaande afspraken in arbeidsovereenkomsten niet éénzijdig worden beëindigd Bestaande individuele arbeidsovereenkomsten kunnen alleen in goed overleg veranderd worden De maximumduur van een ziektewetuitkering duurt twee jaar De ziektewet bestaat als vangnet voor werknemers met een oproepcontract of een arbeidscontract voor bepaalde tijd dan wel een uitzendcontract Voor de werkgever betekent het wetsvoorstel dat hij zij dient na te denken over een aanvulling op de verzekering voor het loonrisico over het eerste ziektejaar met een verzekering voor het tweede ziektejaar Uiteraard kan werkgever er voor kiezen om het risico niet te verzekeren Zonder een extra voorziening te treffen en of zonder eigen vermogen kan de keuze om niet bij te verzekeren grote consequenties hebben zowel zakelijk als privé Voor de werknemer geldt dat hij zij

  Original URL path: http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/413/verplichtingen-werkgever/hoofdstuk/500/wet-verlenging-loondoorbetalings-shy-verplichting-bij-ziekte/ (2015-11-02)
  Open archived version from archive