archive-nl.com » NL » L » LEEFBAARHILVERSUM.NL

Total: 424

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ONDERWERPEN RUIMTELIJKE ORDENING DISCUSSIE | Leefbaar Hilversum
  IEDEREEN BEDANKT BEDANKT VOOR UW STEM WAAR WAS HART VOOR HILVERSUM OP DE FIETS NAAR HET STEMLOKAAL KANDIDATEN TOP 10 GOEDE ZORG ALLEEN MET EEN TOTAALVISIE 10 REDENEN OM LH TE STEMMEN LH VOOR EEN VEILIG HILVERSUM ZMOKSCHOOL MOGELIJK IN HUIZEN UIT DE FRUSTRATIETROMMEL VAN DE HILVERSUMMER ONTMOET DE KANDIDATEN VAN LH DAG VAN DEMOCRATIE FEESTJE VOOR INCROWD ALWEER EEN AMBTENAAR ERBIJ PLEK VOOR MULOCK HOUWERSCHOOL IN HUIZEN GEEN KLEURIGE VLINDER MAAR GRIJZE MOT KOM NAAR DE DAG VAN DE DEMOCRATIE VUIL OP STRAAT LEIDT TOT MEER WANGEDRAG GELUKKIG NIEUWJAAR 12 dec 2010 Tijdens de laatste discussie van de gemeenteraad zijn o a de volgende onderwerpen aan de orde geweest Jaarverslag welstand 2009 Uit het Jaarverslag welstand 2009 bleek dat er in 2009 898 welstandsadviezen zijn gegeven waarbij alle positieve adviezen door B W zijn overgenomen Zes keer werd een negatief advies niet overgenomen De basis voor een welstandsbeoordeling is de Welstandsnota Deze Nota werd niet tijdig aangepast waardoor welstandstoetsing steeds moeilijker is geworden en moet dus nodig en snel worden geactualiseerd Wethouder Van Osch heeft ook op verzoek van Leefbaar Hilversum toegezegd daar middelen van geld en capaciteit voor te gaan inzetten om de herziene nota in de zomer 2011 af te hebben Structuurvisie Hilversum 2030 De gemeente is druk doende met de Structuurvisie Hilversum 2030 De bedoeling is om de komende jaren een visie te ontwikkelen over hoe Hilversum er over 20 jaar uit zou moeten zien Het gaat dan vooral om de vraag naar ruimte het aanbod daarvan en welke ruimtelijke ontwikkeling de gemeente voorstaat De ruimte rond Hilversum is o a door de ring van natuurgebieden rondom beperkt De ruimtevraag is veel groter dan het aanbod Een raadsteam met vertegenwoordigers van de fracties w o Leefbaar Hilversum denken actief mee over deze visie De planning is dat eind 2012 de Structuurvisie zal worden afgerond Er is nu een zgn droomfase begonnen waarbij burgers gevraagd is om mee te denken en vooral mee te dromen Dat meedenken ziet LH wel zitten maar dat dromen niet zo Het gaat namelijk vooral om het dichtgooien van het grote gat tussen de vraag en het aanbod van allerhande ruimte in de gemeente De aanbodkant is tot nu toe veel te weinig uitgewerkt Het gaat dus om het heel concreet zoeken naar extra ruimte Dat zal een moeizaam proces worden waarbij dromen die leiden tot extra ruimtevraag volgens ons gewoon niet reëel is LH heeft daarom gevraagd om deze droomfase niet uit te laten monden in te hoog gespannen verwachtingen van de burgers en vooral de onvoldoende en beperkte aanbodkant nu dan allereerst uit te werken Dat werkt efficiënter Verwachtingsmanagement en duidelijkheid over de beperkte mogelijkheden zijn van groot belang Bestemmingsplan Mediapark Voor het Mediapark moet op 15 december a s een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld Het Park moet namelijk een uitbreiding krijgen van 170 000 m2 voor multimediabedrijven De grondeigenaren zijn TCN en de NOS Op 30 juni j l was het al of niet uitvoeren van een Milieu Effect

  Original URL path: http://www.leefbaarhilversum.nl/nieuws/onderwerpen-ruimtelijke-ordening-discussie (2015-11-01)
  Open archived version from archive


 • LH ZOEKT NIEUWE VOORZITTER EN PENNINGMEESTER | Leefbaar Hilversum
  VEILIG HILVERSUM ZMOKSCHOOL MOGELIJK IN HUIZEN UIT DE FRUSTRATIETROMMEL VAN DE HILVERSUMMER ONTMOET DE KANDIDATEN VAN LH DAG VAN DEMOCRATIE FEESTJE VOOR INCROWD ALWEER EEN AMBTENAAR ERBIJ PLEK VOOR MULOCK HOUWERSCHOOL IN HUIZEN GEEN KLEURIGE VLINDER MAAR GRIJZE MOT KOM NAAR DE DAG VAN DE DEMOCRATIE VUIL OP STRAAT LEIDT TOT MEER WANGEDRAG GELUKKIG NIEUWJAAR 07 dec 2010 Per 1 januari 2010 treden de huidige voorzitter ad interim Ad Decker en penningmeester Menno Kohn af nadat zij jarenlang de partij hebben bijgestaan in hun huidige functie als in andere functies Daarom zijn wij naarstig op zoek naar vervangers Er valt de komende jaren veel te doen We zijn van 5 zetels naar 2 gegaan en we willen weer groeien na alle vooral negatieve publiciteit van voor de verkiezingen Er zal een nieuwe strategie moet worden uitgedacht hoe we meer zichtbaar kunnen worden en blijven als oppositiepartij en een nieuwe koers uitgezet moeten worden Hoe kunnen we meer mensen warm maken voor juist die lokale belangen in de plaatselijke politiek waardoor juist een puur lokale partij zich kan onderscheiden van de landelijke Hoe kunnen we meer jongeren politiek bewust en dus actief en betrokken maken Hoe kunnen we als oppositie de komende jaren gezamenlijk optrekken en een kritische vuist maken richting coalitie en college Dat kan de fractie niet alleen Daar is een goed bestuur voor nodig De voorzitter zou in onze visie daar een grote rol in kunnen spelen als animator analist generator sparringpartner intermediair We zijn dus op zoek naar die vrouw of man die het leuk spannend en uitdagend lijkt om hierin een voortrekkersrol te spelen Ook is een goede penningmeester bij iedere vereniging dus ook de onze onontbeerlijk De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beleid en bijbehorende zaken innen van jaarlijkse contributies van de leden maar

  Original URL path: http://www.leefbaarhilversum.nl/nieuws/lh-zoekt-nieuwe-voorzitter-en-penningmeester (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • LH STEMT TEGEN SLAPPE BEGROTING | Leefbaar Hilversum
  10 GOEDE ZORG ALLEEN MET EEN TOTAALVISIE 10 REDENEN OM LH TE STEMMEN LH VOOR EEN VEILIG HILVERSUM ZMOKSCHOOL MOGELIJK IN HUIZEN UIT DE FRUSTRATIETROMMEL VAN DE HILVERSUMMER ONTMOET DE KANDIDATEN VAN LH DAG VAN DEMOCRATIE FEESTJE VOOR INCROWD ALWEER EEN AMBTENAAR ERBIJ PLEK VOOR MULOCK HOUWERSCHOOL IN HUIZEN GEEN KLEURIGE VLINDER MAAR GRIJZE MOT KOM NAAR DE DAG VAN DE DEMOCRATIE VUIL OP STRAAT LEIDT TOT MEER WANGEDRAG GELUKKIG NIEUWJAAR 11 nov 2010 Door de interpellatie van Leefbaar Hilversum gesteund door alle oppositiepartijen is er toch nog inspraak van burgers en instellingen geweest omtrent de meerjarenplannen van het college De bezuinigingen waren echter al verwerkt in de begroting 2011 en er heeft helaas maar een heel beperkte brede maatschappelijke discussie plaatsgevonden Dat is een gemiste kans op echte burgerparticipatie en op het creëren van een maatschappelijk draagvlak in deze moeilijke tijden Tijdens het Besluit met betrekking tot de Begroting 2011 gisteravond heeft LH een een motie ingediend om er voor te zorgen dat in de komende jaren er discussie plaatsvindt van en met burgers raad en college over de meerjarenplannen voor de rest van deze raadsperiode en de begroting Deze motie is door het college overgenomen Door het nieuwe beleid van het college in het collegeprogramma worden de lasten verhoogd met 900 000 euro in 2011 Wij hebben het college gevraagd om ook in dat nieuwe beleid meer concrete bezuinigingen te vinden Het college zegt De opslag voor politieke keuzes van 2 5 miljoen euro is vervallen De raad moet nu zelf onderzoeksopdrachten gaan formuleren De raad heeft op deze manier geen inspraak gehad om zelf keuzes van te voren voor 2011 in te vullen Het college zegt Schulden moeten beperkt worden Maar dat gebeurt dus niet deze worden alleen maar hoger zonder enig reëel uitzicht op verlaging integendeel Het risico is groot dat de rentelasten zullen zeer waarschijnlijk stijgen omdat de rente thans op een historisch laag peil staat LH heeft een motie ingediend om alle eventuele financiële meevallers te gebruiken om de schulden te verlagen Het college heeft wel haar sympathie uitgesproken maar deze motie niet aangenomen en behoudt zich het recht voor om dit geld toch aan andere doelen te spenderen Het college zegt Financieel en sociaal zwakkeren moeten worden ontzien Maar dat gebeurt niet En ook worden jeugd en ouderen niet gespaard Het gratis OV voor ouderen en evenementen worden geschrapt en er wordt bezuinigd op sport groenruimte en speelvelden Het college zegt Het resultaat van de grondexploitaties moet verbeteren en financiële risico s beperkt worden Echter enig inzicht in de sanering van de grondportefeuille ontbreekt Het is nú relevant i v m eventuele noodzakelijke extra bezuinigingen op de reguliere exploitatie LH heeft een motie ingediend om externe expertise aan te trekken om de grondexploitatie gezond te maken Wij vinden dat bij de gemeente niet de juiste kennis aanwezig is terwijl hier miljoenen in omgaan Deze motie is helaas niet overgenomen Het college zegt verdere t a v grondexploitaties Het projectportfolio mag niet meer drukken

  Original URL path: http://www.leefbaarhilversum.nl/nieuws/lh-stemt-tegen-slappe-begroting (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • NEE TEGEN (TRACÉ) HOV! | Leefbaar Hilversum
  lijn de tunnel onder de Oosterengweg er niet zal komen en dat het gereserveerde bedrag elders besteed zal worden Dat vinden wij een vorm van politieke chantage waar wij ons niet door moeten laten intimideren en beïnvloeden De tunnel moet los gezien worden van dit hele project Als we straks een nieuwe wijk Anna s Hoeve krijgen dan zij we verplicht om voor een goede ontsluiting van deze wijk te zorgen Dan zal er opnieuw gekeken moeten worden door zowel Rijk provincie als gemeente 3 De kosten Waren de in eerste instantie begrote kosten bijna 200 miljoen deze zijn nu naar beneden bijgesteld tot minder dan 100 miljoen Dat lijkt mooi maar helaas blijkt in vele gevallen van overheidsprojecten dat de uiteindelijke kosten vele malen hoger uitkomen en de duur van veel projecten veel langer is Kijk maar naar de Betuwe spoorlijn die pas in 2020 rendabel lijkt te gaan zijn en al die jaren miljarden heeft gekost Of naar de Noord Zuidlijn die Amsterdam op de rand van een faillissement heeft gebracht terwijl het nog val te bezien wanneer zij ooit gereed is de uiteindelijke kosten zullen zijn Ik denk 3 a 4 keer zo hoog als oorspronkelijk beraamd Kijk naar wat er met vliegveld Twente gebeurt miljoenen pompen in de ontwikkeling van een vliegveld terwijl de animo tegenvalt omdat in Wese net over de grens in Duitsland al een vliegveld aanwezig is Pure prestige van de provincie Overijssel over de rug van de belastingbetaler Waanzin De scheidslijn tussen ambitieus en pretentieus wordt bij veel grote projecten vaak overschreden Zeker in deze tijden van de broekriem aanhalen is verantwoord uitgeven van belastinggeld absolute noodzaak Bezint eer ge begint Er zijn 2 weken geleden vele vragen gesteld met betrekking tot de financiering en de risico s De antwoorden van de wethouder waren boterzacht en allerminst overtuigend Een risicoanalyse is nog niet gedaan en zal in het voorjaar van 2011 het licht zien Veel te laat als we nu al moeten beslissen over het tracé Hoe kun je nou besluiten als de risico s niet helder en afgebakend zijn De bijdrage van 2 5 miljoen van Hilversum is wel erg fors als je die vergelijkt met de 7 ton van Huizen terwijl zij toch de meeste baat lijken te hebben bij deze HOV verbinding Verder denken wij dat die 2 5 miljoen bij voorbaat niet voldoende zal zijn gezien de slechte reputatie die de gemeente heeft bij onteigeningen en rechtszaken Wat te denken van de financiële compensatie voor bedrijven die moeten wijken voor de tunnel Of de mensen wier huis onverkoopbaar wordt De meerkosten worden in mindering gebracht op het tracé staat in het onderzoek Maar risicobudgetten zijn bijna nooit toereikend Hoe valt dit te rijmen Boterzacht veel aannames Ik weet het niet het geeft mij in ieder geval een onbehaaglijk gevoel 4 Het tracé Er wordt erg gepocht over de uitkomsten van het onderzoeksbureau dat in opdracht van de provincie een onafhankelijk onderzoek heeft verricht dat door professor Meurs is

  Original URL path: http://www.leefbaarhilversum.nl/nieuws/nee-tegen--trac---hov- (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • SUBSIDIESTOP: KLEINE ORGANISATIES LUIDEN NOODKLOK | Leefbaar Hilversum
  deze behoefte te voldoen en is maandelijks een laagdrempelige informele bijeenkomst voor mensen met dementie partners familieleden hulpverleners en andere belangstellenden Het Alzheimer Café wordt geleid door professionals van Hilverzorg Amaris Versa en Symfora Daarnaast zijn er veel vrijwilligers actief aanwezig in het café om de mensen te begeleiden en te helpen aan informatie Het is dus niet zomaar een vorm van lotgenotencontact Er is een gedegen voorbereiding van ruim een jaar voorafgegaan aan de oprichting van het Alzheimer Café in Hilversum Samen met zorgorganisaties welzijnsinstelling Alzheimer Nederland en met medewerking van gemeente Hilversum is het Café tot stand gekomen Het Alzheimer Café in Hilversum heeft sinds haar oprichting in september 2008 ongekend veel succes Er komen bij elk café zo n 40 bezoekers en dat is meer dan het landelijk gemiddelde Het draaiende houden van het Alzheimer Café kost nu eenmaal geld Bij de oprichting van het Alzheimer Café is afgesproken dat zorgorganisaties Alzheimer Nederland en de gemeente de kosten zouden delen Dat komt neer op 7500 euro voor gemeente Hilversum De inwoners krijgen daarvoor een professioneel vraaggestuurd product voor een zeer aanvaardbare prijs dat ook nog eens binnen het gemeentelijke beleid past Het college moet dan ook dit Alzheimer Café moet omarmen en koesteren als een belangrijke bijdrage aan ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten Het kan dus niet zo zijn dan per 2011 deze subsidie niet meer verstrekt wordt Onze definitie van bezuinigen is zuiniger zijn niet iets niet meer doen Het advies aan de raad en het het college is om vooral de inhoud niet uit het oog te verliezen en daarmee de behoeften van de mensen met dementie en hun naasten Mieke Bos Alzheimer Café Hilversum e mail mieke webwork nl Stichting Omgevingseducatie Gooi Vecht en Eemstreek Deze stichting werkt sinds 1994 aan de ontwikkeling van lessen over de natuur milieu en het erfgoed in de eigen omgeving voor het basis en voortgezet onderwijs Dat doen we altijd in samenwerking met de scholen en erfgoedinstellingen In samenwerking met de Van Leeuwenhoekschool de Lorentzschool het Kruispunt en met de Hilversumse erfgoedinstellingen zijn in afgelopen schooljaar vier Erfgoededucaties gerealiseerd Deze projecten worden aanstaande woensdag 10 november gepresenteerd van 14 00 15 30 uur in de Bibliotheek s Gravelandseweg 55 in Hilversum Stichting Omgevingseducatie laat leerkrachten het erfgoed van Hilversum kennen Leerkrachten zijn de motor van de klas omgevingseducatie is de motor van de leerkrachten Veel leerkrachten zijn niet bekend met wat Hilversum aan lesstof te bieden heeft Zij kennen de erfgoedinstellingen en de mogelijkheden niet het waardevolle erfgoed van Hilversum niet en zijn altijd verrast als Omgevingseducatie hen meeneemt naar het Regionaal Archief of op een wandeltocht door Hilversum Met een meerjaren subsidiebedrag van 3 000 euro kan Omgevingseducatie samen met de drie pilotscholen bij de andere Hilversumse scholen Hilversum Buiten promoten gebruikersinstructies geven leerkrachten ondersteunen Erfgoededucatie valt onder de binnenschoolse cultuureducatie kunst erfgoed media genoemd in Programma 9 Cultuur en Monumenten Erfgoededucatie is geen kunsteducatie en vraagt zeer zeker een eigen aparte benadering naar

  Original URL path: http://www.leefbaarhilversum.nl/nieuws/subsidiestop---kleine-organisaties-luiden-noodklok (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • COLLEGE BEZUINIGT OP DE VERKEERDE POSTEN! | Leefbaar Hilversum
  EN NU AL FAILLIET DE UITSLAG EN IEDEREEN BEDANKT BEDANKT VOOR UW STEM WAAR WAS HART VOOR HILVERSUM OP DE FIETS NAAR HET STEMLOKAAL KANDIDATEN TOP 10 GOEDE ZORG ALLEEN MET EEN TOTAALVISIE 10 REDENEN OM LH TE STEMMEN LH VOOR EEN VEILIG HILVERSUM ZMOKSCHOOL MOGELIJK IN HUIZEN UIT DE FRUSTRATIETROMMEL VAN DE HILVERSUMMER ONTMOET DE KANDIDATEN VAN LH DAG VAN DEMOCRATIE FEESTJE VOOR INCROWD ALWEER EEN AMBTENAAR ERBIJ PLEK VOOR MULOCK HOUWERSCHOOL IN HUIZEN GEEN KLEURIGE VLINDER MAAR GRIJZE MOT KOM NAAR DE DAG VAN DE DEMOCRATIE VUIL OP STRAAT LEIDT TOT MEER WANGEDRAG GELUKKIG NIEUWJAAR 14 okt 2010 Bezuinigen op bureaucratie en niet op veel sociale basisbehoeften Leefbaar Hilversum komt op voor lokale democratie inspraak voor burgers over de bezuinigingsoperatie De rijksbijdrage aan de gemeente Hilversum zal de komende jaren flink worden verlaagd Het college heeft een ingrijpend bezuinigingsprogramma voor de periode 2011 2014 van 13 5 miljoen euro opgesteld De maatschappelijke gevolgen zullen zeer groot zijn Door de nalatigheid van het college dreigde de inspraak van burgers en instellingen te vervallen Leefbaar Hilversum heeft daarom een interpellatie gehouden en motie ingediend om inspraak te waarborgen die werd gesteund door alle oppositiepartijen Als gevolg daarvan zal op woensdag 20 oktober a s om 16 uur een speciale discussie van de gemeenteraad worden gehouden met inspraak voor burgers 1 De Onroerende Zaak Belasting OZB zal volgens het college met de inflatiecorrectie van 1 5 worden verhoogd Voor bedrijven komt er een extra verhoging bovenop van 1 5 Leefbaar Hilversum vindt dit een slecht plan de OZB moet niet verhoogd worden in deze moeilijke tijden 2 Alhoewel het college aangeeft de ambtelijke organisatie ca 650 voltijdbanen slanker en efficiënter te willen maken blijkt hier in hun plannen bitter weinig van Er komen zelfs nog banen bij Een lage efficiencykorting op

  Original URL path: http://www.leefbaarhilversum.nl/nieuws/college-bezuinigt-op-de-verkeerde-posten- (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • NIEUW KABINET WIL MCO WEGBEZUINIGEN: NO WAY! | Leefbaar Hilversum
  JEUGD LOVE2 DANCE TIJDELIJKE HUISVESTING LORENTZSCHOOL EEN FEIT HILVERSUM WACHT FORSE INGREPEN AFZIEN NIEUW COLLEGE MAAK DE BORST MAAR NAT BESTEMMINGSPLAN WITTE VLEKKEN ZORGEN VOOR ARGWAAN DE VORSTIN NOG NIET EENS OPEN EN NU AL FAILLIET DE UITSLAG EN IEDEREEN BEDANKT BEDANKT VOOR UW STEM WAAR WAS HART VOOR HILVERSUM OP DE FIETS NAAR HET STEMLOKAAL KANDIDATEN TOP 10 GOEDE ZORG ALLEEN MET EEN TOTAALVISIE 10 REDENEN OM LH TE STEMMEN LH VOOR EEN VEILIG HILVERSUM ZMOKSCHOOL MOGELIJK IN HUIZEN UIT DE FRUSTRATIETROMMEL VAN DE HILVERSUMMER ONTMOET DE KANDIDATEN VAN LH DAG VAN DEMOCRATIE FEESTJE VOOR INCROWD ALWEER EEN AMBTENAAR ERBIJ PLEK VOOR MULOCK HOUWERSCHOOL IN HUIZEN GEEN KLEURIGE VLINDER MAAR GRIJZE MOT KOM NAAR DE DAG VAN DE DEMOCRATIE VUIL OP STRAAT LEIDT TOT MEER WANGEDRAG GELUKKIG NIEUWJAAR 09 okt 2010 In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet staat letterlijk en zonder meer Het muziekcentrum voor de omroep wordt afgeschaft Het zinnetje Het Muziekcentrum VOOR de omroep wordt afgeschaft geeft al aan dat men niet eens weet wat de functie van het Muziekcentrum is en hoe de functie van het MCO wordt ingevuld in het culturele leven van Nederland De juiste omschrijving geeft wel aan wat de functie van het MCO wél is en welke bijzondere functie het heeft binnen het culturele leven in Nederland en voor de regio in het bijzonder Het is namelijk Het muziekcentrum VAN de omroep Zonder enige argumentatie wordt de toekomst van internationaal hoog aangeschreven orkesten en een koor op losse schroeven gezet De poten worden weggezaagd onder een typisch Nederlandse muziekpraktijk Het Radio Filharmonisch Orkest de Radio Kamer Filharmonie het Groot Omroepkoor en het Metropole Orkest moeten na 65 jaar onderscheidend artistiek werk het veld ruimen De Muziekbibliotheek de grootste van Nederland wordt gesloten en MCO Educatie zal duizenden leerlingen uit de regio

  Original URL path: http://www.leefbaarhilversum.nl/nieuws/nieuw-kabinet-wil-mco-wegbezuinigen--no-way- (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • LH LAAKT ON-DEMOCRATISCH COLLEGE | Leefbaar Hilversum
  GRONDEXPLOITATIE UITBREIDING VERSTREKKING ENERGIEBOX MINIMA HEET WEEKJE RAAD MET OA DE VORSTIN HILVERSUM ALIVE 2010 VEILIG EN GEZELLIG ZAAK GEWELDSDELICT GEMEENTE GEEFT NIET THUIS LARENSEWEG BLIJFT MAAR VIES KOP LARENSEWEG KLEURT ORANJE BEZUINIGEN EN BEZUINIGEN IS TWEE VRAGENUURTJE EN BESLUIT 19 MEI HOV LIJN HUIZEN HILVERSUM DOGMA PROVINCIE LH LUISTERT NAAR DE BURGERS WIJKINDELING COLLEGEPROGRAMMA DE BAKENS VERZETTEN SLAPPE HAP CULTUUR IMPULS VOOR DE JEUGD LOVE2 DANCE TIJDELIJKE HUISVESTING LORENTZSCHOOL EEN FEIT HILVERSUM WACHT FORSE INGREPEN AFZIEN NIEUW COLLEGE MAAK DE BORST MAAR NAT BESTEMMINGSPLAN WITTE VLEKKEN ZORGEN VOOR ARGWAAN DE VORSTIN NOG NIET EENS OPEN EN NU AL FAILLIET DE UITSLAG EN IEDEREEN BEDANKT BEDANKT VOOR UW STEM WAAR WAS HART VOOR HILVERSUM OP DE FIETS NAAR HET STEMLOKAAL KANDIDATEN TOP 10 GOEDE ZORG ALLEEN MET EEN TOTAALVISIE 10 REDENEN OM LH TE STEMMEN LH VOOR EEN VEILIG HILVERSUM ZMOKSCHOOL MOGELIJK IN HUIZEN UIT DE FRUSTRATIETROMMEL VAN DE HILVERSUMMER ONTMOET DE KANDIDATEN VAN LH DAG VAN DEMOCRATIE FEESTJE VOOR INCROWD ALWEER EEN AMBTENAAR ERBIJ PLEK VOOR MULOCK HOUWERSCHOOL IN HUIZEN GEEN KLEURIGE VLINDER MAAR GRIJZE MOT KOM NAAR DE DAG VAN DE DEMOCRATIE VUIL OP STRAAT LEIDT TOT MEER WANGEDRAG GELUKKIG NIEUWJAAR 26 sep 2010 Vlak na haar benoeming heeft het college de raad toegezegd haar alsook de burgers intensief te zullen betrekken bij de beoordeling van de bezuinigingsmaatregelen voor de komende jaren Daardoor zou het maatschappelijke draagvlak worden vergroot In plaats van de beloofde informatie ontvingen de raadsleden 15 september een brief waarin stond dat het college haar analyse nog niet af heeft en zich nog verdiept in de maatschappelijke effecten van de op handen zijnde maatregelen En dat terwijl LH twee weken daarvoor nog van de wethouder Financiën Van Osch te horen had gekregen dat men op schema lag Het niet doorgaan van deze toegezegde extra Discussie

  Original URL path: http://www.leefbaarhilversum.nl/nieuws/lh-laakt-on-democratisch-college (2015-11-01)
  Open archived version from archive