archive-nl.com » NL » L » LEEFBAARHILVERSUM.NL

Total: 424

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • LH WIL HUIS VOOR DE KUNSTEN | Leefbaar Hilversum
  JAAR 2006 LH WIL SPORTBELEID MET GELIJKE RECHTEN JEUGD EN VEILIGHEID SENIOREN EN VEILIGHEID WETHOUDER WEIGERT ALTERNATIEVEN VOOR LIEVEN DE KEY LH WIL SPORTBELEID MET GELIJKE RECHTEN JEUGD EN VEILIGHEID SENIOREN EN VEILIGHEID WETHOUDER WEIGERT ALTERNATIEVEN VOOR LIEVEN DE KEY NIEUWE KANSEN IN EEN NIEUW JAAR NIEUWE KANSEN IN EEN NIEUW JAAR 06 mrt 2007 Initiatiefvoorstel Belang amateurkunst en cultuureducatie Het nieuwe kabinet wil 100 miljoen euro extra uittrekken voor kunst en cultuur waarvan een aanzienlijk deel bestemd is voor amateur en volkskunst Daarnaast is vorige maand een landelijk sectorinstituut voor de promotie en ondersteuning van amateurkunst Kunstfactor opgericht met het doel om de passie en het plezier van naar schatting 6 miljoen amateurs meer aandacht van politiek en media te geven De gedachte erachter is dat amateurkunst de ondergrond is waarop kunst kan gedijen Als die basis ontbreekt stort de kunstensector in elkaar Bovendien blijkt dat amateurkunst evenals sport verbroedert en kan bijdragen aan de noodzakelijke samenhang in de maatschappij De amateurkunst vraagt bijvoorbeeld aandacht voor kunst in probleemwijken en kan jongeren helpen bij het stijgen op de sociale ladder Het is dan ook belangrijk om kinderen actief in aanraking te laten komen met kunst en cultuur Problemen amateurkunst en cultuureducatie Helaas is er de afgelopen jaren veel bezuinigd op cultuureducatie Zo hebben veel scholen geen geld meer voor een muziekdocent Daarmee is het structureel muziekonderricht verdwenen De samenwerking tussen scholen en instellingen voor kunstbeoefening blijkt lang niet optimaal sowieso hebben de meeste scholen hun prioriteit bij de samenstelling van het lessenpakket niet bij kunst en cultuur liggen Daarnaast blijkt dat strengere naleving van brandvoorschriften de mogelijkheden voor repetities en bijeenkomsten schaars heeft gemaakt Ten slotte zijn er steeds minder vrijwilligers beschikbaar Voormalig minister van OCW Maria van der Hoeven heeft naar aanleiding van geluiden uit de sector amateurkunst een onderzoek gelast naar o m de behoeften en knelpunten bij samenwerking tussen scholen en instellingen voor kunstbeoefening de noodzaak van initiatieven om vrijwilligerswerk te stimuleren de vraag hoe kunstbeoefening probleemjongeren kan helpen de vraag wat de kunstsector van de sportsector kan leren en hoe van cultuureducatie een kernactiviteit van door het rijk gesubsidieerde instellingen kan worden gemaakt Situatie Hilversum Leefbaar Hilversum juicht deze landelijke ontwikkelingen van harte toe Als lokale partij willen wij de aandacht vragen voor de positie van de amateurkunst en de cultuureducatie in Hilversum Er is in Hilversum een tekort aan repetitie en zaalruimte voor de amateurkunst Amateurverenigingen hebben ook steeds meer moeite met het vinden van vrijwilligers voor bijvoorbeeld bestuursfuncties Ook in Hilversum blijkt dat het streven kinderen in aanraking laten komen met kunst en cultuur niet altijd in het reguliere onderwijsprogramma past en dat scholen vaak eenzijdig gebruik maken van het aangeboden programma cultuureducatie Daarnaast laat de huisvesting van sommige instellingen die cultuureducatie aanbieden te wensen over Stichting Kinderopvang Hilversum SKH Kinderen in contact brengen met kunst en cultuur zou heel goed kunnen gebeuren tijdens de naschoolse opvang NSO In Hilversum heeft de SKH met sportkids sport na schooltijd al bewezen dat zij heel

  Original URL path: http://www.leefbaarhilversum.nl/nieuws/lh-wil-huis-voor-de-kunsten (2015-11-01)
  Open archived version from archive


 • CREATIEVE BESTEMMING VOOR CAMPINA | Leefbaar Hilversum
  MEENT INLIJVEN BUSSUM WIL DE HILVERSUMSE MEENT INLIJVEN KAREN HEERSCHOP POLITICA VAN HET JAAR 2006 KAREN HEERSCHOP POLITICA VAN HET JAAR 2006 LH WIL SPORTBELEID MET GELIJKE RECHTEN JEUGD EN VEILIGHEID SENIOREN EN VEILIGHEID WETHOUDER WEIGERT ALTERNATIEVEN VOOR LIEVEN DE KEY LH WIL SPORTBELEID MET GELIJKE RECHTEN JEUGD EN VEILIGHEID SENIOREN EN VEILIGHEID WETHOUDER WEIGERT ALTERNATIEVEN VOOR LIEVEN DE KEY NIEUWE KANSEN IN EEN NIEUW JAAR NIEUWE KANSEN IN EEN NIEUW JAAR 06 mrt 2007 Initiatiefvoorstel De gemeente heeft in het kader van stedelijke vernieuwing de wijk Over t Spoor aangewezen als creatieve wijk Dit houdt in dat creatieve bedrijvigheid binnen deze wijk zal worden gestimuleerd en dat geprobeerd zal worden om nieuwe creatieve bedrijvigheid zo veel mogelijk in deze buurt te laten plaats vinden Dit uitgangspunt wordt vooral ingegeven vanuit het economische belang van de multi mediasector voor Hilversum maar het streven om Hilversum op een cultureel en creatief hoger niveau te tillen past hier uitstekend in De ervaring leert dat de relatief kleinschalige creatieve bedrijvigheid die met kunst en cultuur gepaard gaat met name goed in een volkswijk past Deze bedrijvigheid zal vervolgens een positieve aantrekkingskracht kunnen uitoefenen op andere uitingsvormen van kunst en cultuur Hilversum is in zekere zin al een kweekvijver voor creatieve mensen in het bijzonder op het gebied van multi media 1 en muziek De multimediasector biedt duizenden arbeidsplaatsen en drie gerenommeerde orkesten hebben hun standplaats in het Muziek Centrum voor de Omroep in Hilversum Toch blijkt tot onze spijt dat veel van deze mensen hetzij niet in Hilversum wonen hetzij hier niet hun inspiratiebron noch hun werkveld hebben Te veel creatievelingen richten zich op bijvoorbeeld Amsterdam omdat er een vals beeld bestaat dat er in Hilversum niets zou gebeuren Als deze individuele creatievelingen in Hilversum een thuisplaats zouden hebben waar zij hun ondernemingszin zouden kunnen ontwikkelen zal dit de vitaliteit van de cultuursector en dus de leefbaarheid in Hilversum enorm ten goede komen De klassieke grenzen tussen de verschillende disciplines binnen de kunst en cultuursector zijn aan het vervagen Autonome kunst grafische vormgeving design ICT research en development lopen steeds meer in elkaar over De klassieke media waarmee Hilversum groot is geworden krijgen steeds meer concurrentie van multimedia Door deze klassieke media heeft Hilversum zich een creatieve voorsprong verworven De potentie hiervan wordt ons inziens echter onvoldoende benut en het imago van Hilversum is daardoor onnodig negatief Creatieve wijk De ontwikkeling van de wijk Over t Spoor biedt naar onze mening kansen Leefbaar Hilversum meent dat wij om te beginnen een broedplaats zouden moeten hebben waar creatieve ondernemers elkaar kunnen treffen en elkaar vanuit hun eigen discipline over en weer kunnen be nvloeden en inspireren Er zou ruimte moeten zijn voor betaalbare startplekken voor creatieve ondernemers en kunstenaars om te werken en of te wonen HKU Hilversum hoort een creatieve opleiding binnen haar grenzen te hebben Geprobeerd zou moeten worden om de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht in haar geheel onderdak in Hilversum te bieden De gemeente zou hierover in contact moeten treden

  Original URL path: http://www.leefbaarhilversum.nl/nieuws/creatieve-bestemming-voor-campina (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • THEATER ACHTEROM NU SNEL STEUNEN | Leefbaar Hilversum
  MOET M R DAN WET HOUDEN WETHOUDER MOET M R DAN WET HOUDEN LH WIL HUIS VOOR DE KUNSTEN CREATIEVE BESTEMMING VOOR CAMPINA LH WIL HUIS VOOR DE KUNSTEN CREATIEVE BESTEMMING VOOR CAMPINA THEATER ACHTEROM NU SNEL STEUNEN THEATER ACHTEROM NU SNEL STEUNEN POTJE OM IDEE N JEUGD SUPERSNEL TE REALISEREN POTJE OM IDEE N JEUGD SUPERSNEL TE REALISEREN ZORGEN OM KWALITEIT OMROEP HILVERSUM STADSKANTOOR KOMT ER TOCH UITBESTEDING GEMEENTEWERKEN AAN TOMINGROEP ZORGEN OM KWALITEIT OMROEP HILVERSUM STADSKANTOOR KOMT ER TOCH UITBESTEDING GEMEENTEWERKEN AAN TOMINGROEP COLLEGE WIL PLAN ZUIDERKERK DOORZETTEN COLLEGE WIL PLAN ZUIDERKERK DOORZETTEN EEN LEVENDIG STADSPLEIN AAN HET LANGGEWENST EEN LEVENDIG STADSPLEIN AAN HET LANGGEWENST NOG ALTIJD GEEN DUIDELIJKHEID OVER TANKSTATION NOG ALTIJD GEEN DUIDELIJKHEID OVER TANKSTATION RAADSLEDEN ORGANISEREN FIETSTOCHT VOOR GOED DOEL LEEFBAAR HILVERSUM EN DE HERINDELING VAN T GOOI RAADSLEDEN ORGANISEREN FIETSTOCHT VOOR GOED DOEL LEEFBAAR HILVERSUM EN DE HERINDELING VAN T GOOI BUSSUM WIL DE HILVERSUMSE MEENT INLIJVEN BUSSUM WIL DE HILVERSUMSE MEENT INLIJVEN KAREN HEERSCHOP POLITICA VAN HET JAAR 2006 KAREN HEERSCHOP POLITICA VAN HET JAAR 2006 LH WIL SPORTBELEID MET GELIJKE RECHTEN JEUGD EN VEILIGHEID SENIOREN EN VEILIGHEID WETHOUDER WEIGERT ALTERNATIEVEN VOOR LIEVEN DE KEY LH WIL SPORTBELEID MET GELIJKE RECHTEN JEUGD EN VEILIGHEID SENIOREN EN VEILIGHEID WETHOUDER WEIGERT ALTERNATIEVEN VOOR LIEVEN DE KEY NIEUWE KANSEN IN EEN NIEUW JAAR NIEUWE KANSEN IN EEN NIEUW JAAR 19 feb 2007 Het College zet in op versterking van het cultureel klimaat in Hilversum Dat staat tenminste met zoveel woorden te lezen in het Collegeprogramma 2006 2010 Het huidige cultuurbeleid wordt in goed overleg met de culturele instellingen geactualiseerd en waar mogelijk versterkt En daar was LH erg blij mee Maar nu rijst er twijfel Want hoe is het dan mogelijk dat Theater Achterom nog steeds in onzekerheid verkeert over zijn financi le toekomst Al bijna

  Original URL path: http://www.leefbaarhilversum.nl/nieuws/theater-achterom-nu-snel-steunen (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • POTJE OM IDEE?N JEUGD SUPERSNEL TE REALISEREN | Leefbaar Hilversum
  DE KUNSTEN CREATIEVE BESTEMMING VOOR CAMPINA LH WIL HUIS VOOR DE KUNSTEN CREATIEVE BESTEMMING VOOR CAMPINA THEATER ACHTEROM NU SNEL STEUNEN THEATER ACHTEROM NU SNEL STEUNEN POTJE OM IDEE N JEUGD SUPERSNEL TE REALISEREN POTJE OM IDEE N JEUGD SUPERSNEL TE REALISEREN ZORGEN OM KWALITEIT OMROEP HILVERSUM STADSKANTOOR KOMT ER TOCH UITBESTEDING GEMEENTEWERKEN AAN TOMINGROEP ZORGEN OM KWALITEIT OMROEP HILVERSUM STADSKANTOOR KOMT ER TOCH UITBESTEDING GEMEENTEWERKEN AAN TOMINGROEP COLLEGE WIL PLAN ZUIDERKERK DOORZETTEN COLLEGE WIL PLAN ZUIDERKERK DOORZETTEN EEN LEVENDIG STADSPLEIN AAN HET LANGGEWENST EEN LEVENDIG STADSPLEIN AAN HET LANGGEWENST NOG ALTIJD GEEN DUIDELIJKHEID OVER TANKSTATION NOG ALTIJD GEEN DUIDELIJKHEID OVER TANKSTATION RAADSLEDEN ORGANISEREN FIETSTOCHT VOOR GOED DOEL LEEFBAAR HILVERSUM EN DE HERINDELING VAN T GOOI RAADSLEDEN ORGANISEREN FIETSTOCHT VOOR GOED DOEL LEEFBAAR HILVERSUM EN DE HERINDELING VAN T GOOI BUSSUM WIL DE HILVERSUMSE MEENT INLIJVEN BUSSUM WIL DE HILVERSUMSE MEENT INLIJVEN KAREN HEERSCHOP POLITICA VAN HET JAAR 2006 KAREN HEERSCHOP POLITICA VAN HET JAAR 2006 LH WIL SPORTBELEID MET GELIJKE RECHTEN JEUGD EN VEILIGHEID SENIOREN EN VEILIGHEID WETHOUDER WEIGERT ALTERNATIEVEN VOOR LIEVEN DE KEY LH WIL SPORTBELEID MET GELIJKE RECHTEN JEUGD EN VEILIGHEID SENIOREN EN VEILIGHEID WETHOUDER WEIGERT ALTERNATIEVEN VOOR LIEVEN DE KEY NIEUWE KANSEN IN EEN NIEUW JAAR NIEUWE KANSEN IN EEN NIEUW JAAR 01 feb 2007 Hij heeft er een maand of tien voor gehad om het voor te bereiden maar per 1 februari hebben we dan ook merkbaar een wethouder voor jeugdzaken Erik Boog deed de aftrap voor een gedachtenwisseling die het jeugdbeleid uiteindelijk vorm moet gaan geven Na het eerste deel van de kick off meeting was er in de raadszaal een ontmoeting tussen een aantal raadsleden en een groep studenten De meesten van hen werken met kinderen en jongeren Onder leiding van Marco van Stralen oud raadslid en docent aan de Hogeschool Utrecht werden zowel de studenten als de raadsleden geprikkeld om vrijuit te spreken over hun werk Over en weer werden ervaringen uitgewisseld Hoge drempel Dat de afstand tussen het werkveld en de politiek vaak groot is bleek uit de schroom die de meesten hadden om politici te benaderen Er is kennelijk een hoge drempel om hen te informeren over zaken die onder jongeren leven Raadsleden Frans van Osch VVD Joep Meddens SP Herman van Dijk PvdA en Karen Heerschop LH stelden dat zij die informatie juist nodig hebben om hun werk te kunnen doen Je kunt als raadslid nu eenmaal niet van alles op de hoogte zijn Er is ook niet altijd tijd om jongeren zelf op te zoeken Daarbij komt dat zo n bezoekje vaak formeel verloopt en mensen niet altijd durven te vertellen wat er echt speelt Jongeren adopteren Toch zou je een manier moeten vinden om in contact te komen met jongeren Een idee zou kunnen zijn dat ieder raadslid een groep jongeren adopteert Bijvoorbeeld een groep jongeren uit een buurthuis op een school of van een hangplek Het raadslid kan die jongeren dan geregeld ontmoeten Door regelmatig contact te hebben zou een meer ongedwongen sfeer kunnen ontstaan waardoor

  Original URL path: http://www.leefbaarhilversum.nl/nieuws/potje-om-idee-n-jeugd-supersnel-te-realiseren (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • ZORGEN OM KWALITEIT OMROEP HILVERSUM | Leefbaar Hilversum
  CREATIEVE BESTEMMING VOOR CAMPINA THEATER ACHTEROM NU SNEL STEUNEN THEATER ACHTEROM NU SNEL STEUNEN POTJE OM IDEE N JEUGD SUPERSNEL TE REALISEREN POTJE OM IDEE N JEUGD SUPERSNEL TE REALISEREN ZORGEN OM KWALITEIT OMROEP HILVERSUM STADSKANTOOR KOMT ER TOCH UITBESTEDING GEMEENTEWERKEN AAN TOMINGROEP ZORGEN OM KWALITEIT OMROEP HILVERSUM STADSKANTOOR KOMT ER TOCH UITBESTEDING GEMEENTEWERKEN AAN TOMINGROEP COLLEGE WIL PLAN ZUIDERKERK DOORZETTEN COLLEGE WIL PLAN ZUIDERKERK DOORZETTEN EEN LEVENDIG STADSPLEIN AAN HET LANGGEWENST EEN LEVENDIG STADSPLEIN AAN HET LANGGEWENST NOG ALTIJD GEEN DUIDELIJKHEID OVER TANKSTATION NOG ALTIJD GEEN DUIDELIJKHEID OVER TANKSTATION RAADSLEDEN ORGANISEREN FIETSTOCHT VOOR GOED DOEL LEEFBAAR HILVERSUM EN DE HERINDELING VAN T GOOI RAADSLEDEN ORGANISEREN FIETSTOCHT VOOR GOED DOEL LEEFBAAR HILVERSUM EN DE HERINDELING VAN T GOOI BUSSUM WIL DE HILVERSUMSE MEENT INLIJVEN BUSSUM WIL DE HILVERSUMSE MEENT INLIJVEN KAREN HEERSCHOP POLITICA VAN HET JAAR 2006 KAREN HEERSCHOP POLITICA VAN HET JAAR 2006 LH WIL SPORTBELEID MET GELIJKE RECHTEN JEUGD EN VEILIGHEID SENIOREN EN VEILIGHEID WETHOUDER WEIGERT ALTERNATIEVEN VOOR LIEVEN DE KEY LH WIL SPORTBELEID MET GELIJKE RECHTEN JEUGD EN VEILIGHEID SENIOREN EN VEILIGHEID WETHOUDER WEIGERT ALTERNATIEVEN VOOR LIEVEN DE KEY NIEUWE KANSEN IN EEN NIEUW JAAR NIEUWE KANSEN IN EEN NIEUW JAAR 26 jan 2007 De commissie Economie was er eensluidend over mediastad Hilversum zou de beste lokale omroep moeten hebben Veel kritiek werd geuit op het niveau van de programma s Maar de mediawet staat niet toe dat er over kwaliteit van inhoud en vorm wordt geoordeeld Daar worstelde de commissie dan ook mee De lokale omroep speelt voor Hilversummers een sleutelrol om te worden ge nformeerd over wat er zich binnen de gemeentegrenzen afspeelt Opinievorming draagt bij tot het democratische proces zoals ook de krant en de vele websites dat doen Omroep Hilversum heeft al jarenlang te maken met een deplorabele financi le toestand Er is

  Original URL path: http://www.leefbaarhilversum.nl/nieuws/zorgen-om-kwaliteit-omroep-hilversum (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • STADSKANTOOR KOMT ER TOCH | Leefbaar Hilversum
  ZAAK CREATIEVE IMPULS OPNIEUW SUCCESVOL CREATIEVE IMPULS OPNIEUW SUCCESVOL DOORGAAND VERKEER NIET GEWENST DOORGAAND VERKEER NIET GEWENST DE RIEBEECK GEEN TWEEDE LIEVEN DE KEY DE RIEBEECK GEEN TWEEDE LIEVEN DE KEY DE MEENT HILVERSUMS OF BUSSUMS DE MEENT HILVERSUMS OF BUSSUMS INITIATIEFVOORSTEL LH AANGENOMEN INITIATIEFVOORSTEL LH AANGENOMEN HILVERSUM HEEFT EEN IMAGOPROBLEEM HILVERSUM HEEFT EEN IMAGOPROBLEEM CREATIEVE IMPULS SLAAT IN ALS BOM CREATIEVE IMPULS SLAAT IN ALS BOM ER VALT EEN LIJK UIT DE ARCHIEFKAST ER VALT EEN LIJK UIT DE ARCHIEFKAST HILVERSUMMERS OVER OMROEP HILVERSUM HILVERSUMMERS OVER OMROEP HILVERSUM WETHOUDER MOET M R DAN WET HOUDEN WETHOUDER MOET M R DAN WET HOUDEN LH WIL HUIS VOOR DE KUNSTEN CREATIEVE BESTEMMING VOOR CAMPINA LH WIL HUIS VOOR DE KUNSTEN CREATIEVE BESTEMMING VOOR CAMPINA THEATER ACHTEROM NU SNEL STEUNEN THEATER ACHTEROM NU SNEL STEUNEN POTJE OM IDEE N JEUGD SUPERSNEL TE REALISEREN POTJE OM IDEE N JEUGD SUPERSNEL TE REALISEREN ZORGEN OM KWALITEIT OMROEP HILVERSUM STADSKANTOOR KOMT ER TOCH UITBESTEDING GEMEENTEWERKEN AAN TOMINGROEP ZORGEN OM KWALITEIT OMROEP HILVERSUM STADSKANTOOR KOMT ER TOCH UITBESTEDING GEMEENTEWERKEN AAN TOMINGROEP COLLEGE WIL PLAN ZUIDERKERK DOORZETTEN COLLEGE WIL PLAN ZUIDERKERK DOORZETTEN EEN LEVENDIG STADSPLEIN AAN HET LANGGEWENST EEN LEVENDIG STADSPLEIN AAN HET LANGGEWENST NOG ALTIJD GEEN DUIDELIJKHEID OVER TANKSTATION NOG ALTIJD GEEN DUIDELIJKHEID OVER TANKSTATION RAADSLEDEN ORGANISEREN FIETSTOCHT VOOR GOED DOEL LEEFBAAR HILVERSUM EN DE HERINDELING VAN T GOOI RAADSLEDEN ORGANISEREN FIETSTOCHT VOOR GOED DOEL LEEFBAAR HILVERSUM EN DE HERINDELING VAN T GOOI BUSSUM WIL DE HILVERSUMSE MEENT INLIJVEN BUSSUM WIL DE HILVERSUMSE MEENT INLIJVEN KAREN HEERSCHOP POLITICA VAN HET JAAR 2006 KAREN HEERSCHOP POLITICA VAN HET JAAR 2006 LH WIL SPORTBELEID MET GELIJKE RECHTEN JEUGD EN VEILIGHEID SENIOREN EN VEILIGHEID WETHOUDER WEIGERT ALTERNATIEVEN VOOR LIEVEN DE KEY LH WIL SPORTBELEID MET GELIJKE RECHTEN JEUGD EN VEILIGHEID SENIOREN EN VEILIGHEID WETHOUDER WEIGERT ALTERNATIEVEN VOOR LIEVEN DE

  Original URL path: http://www.leefbaarhilversum.nl/nieuws/stadskantoor-komt-er-toch (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • UITBESTEDING GEMEENTEWERKEN AAN TOMINGROEP | Leefbaar Hilversum
  OMROEP HILVERSUM EEN GOEDE ZAAK CREATIEVE IMPULS OPNIEUW SUCCESVOL CREATIEVE IMPULS OPNIEUW SUCCESVOL DOORGAAND VERKEER NIET GEWENST DOORGAAND VERKEER NIET GEWENST DE RIEBEECK GEEN TWEEDE LIEVEN DE KEY DE RIEBEECK GEEN TWEEDE LIEVEN DE KEY DE MEENT HILVERSUMS OF BUSSUMS DE MEENT HILVERSUMS OF BUSSUMS INITIATIEFVOORSTEL LH AANGENOMEN INITIATIEFVOORSTEL LH AANGENOMEN HILVERSUM HEEFT EEN IMAGOPROBLEEM HILVERSUM HEEFT EEN IMAGOPROBLEEM CREATIEVE IMPULS SLAAT IN ALS BOM CREATIEVE IMPULS SLAAT IN ALS BOM ER VALT EEN LIJK UIT DE ARCHIEFKAST ER VALT EEN LIJK UIT DE ARCHIEFKAST HILVERSUMMERS OVER OMROEP HILVERSUM HILVERSUMMERS OVER OMROEP HILVERSUM WETHOUDER MOET M R DAN WET HOUDEN WETHOUDER MOET M R DAN WET HOUDEN LH WIL HUIS VOOR DE KUNSTEN CREATIEVE BESTEMMING VOOR CAMPINA LH WIL HUIS VOOR DE KUNSTEN CREATIEVE BESTEMMING VOOR CAMPINA THEATER ACHTEROM NU SNEL STEUNEN THEATER ACHTEROM NU SNEL STEUNEN POTJE OM IDEE N JEUGD SUPERSNEL TE REALISEREN POTJE OM IDEE N JEUGD SUPERSNEL TE REALISEREN ZORGEN OM KWALITEIT OMROEP HILVERSUM STADSKANTOOR KOMT ER TOCH UITBESTEDING GEMEENTEWERKEN AAN TOMINGROEP ZORGEN OM KWALITEIT OMROEP HILVERSUM STADSKANTOOR KOMT ER TOCH UITBESTEDING GEMEENTEWERKEN AAN TOMINGROEP COLLEGE WIL PLAN ZUIDERKERK DOORZETTEN COLLEGE WIL PLAN ZUIDERKERK DOORZETTEN EEN LEVENDIG STADSPLEIN AAN HET LANGGEWENST EEN LEVENDIG STADSPLEIN AAN HET LANGGEWENST NOG ALTIJD GEEN DUIDELIJKHEID OVER TANKSTATION NOG ALTIJD GEEN DUIDELIJKHEID OVER TANKSTATION RAADSLEDEN ORGANISEREN FIETSTOCHT VOOR GOED DOEL LEEFBAAR HILVERSUM EN DE HERINDELING VAN T GOOI RAADSLEDEN ORGANISEREN FIETSTOCHT VOOR GOED DOEL LEEFBAAR HILVERSUM EN DE HERINDELING VAN T GOOI BUSSUM WIL DE HILVERSUMSE MEENT INLIJVEN BUSSUM WIL DE HILVERSUMSE MEENT INLIJVEN KAREN HEERSCHOP POLITICA VAN HET JAAR 2006 KAREN HEERSCHOP POLITICA VAN HET JAAR 2006 LH WIL SPORTBELEID MET GELIJKE RECHTEN JEUGD EN VEILIGHEID SENIOREN EN VEILIGHEID WETHOUDER WEIGERT ALTERNATIEVEN VOOR LIEVEN DE KEY LH WIL SPORTBELEID MET GELIJKE RECHTEN JEUGD EN VEILIGHEID SENIOREN EN VEILIGHEID WETHOUDER WEIGERT

  Original URL path: http://www.leefbaarhilversum.nl/nieuws/uitbesteding-gemeentewerken-aan-tomingroep (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • COLLEGE WIL PLAN ZUIDERKERK DOORZETTEN | Leefbaar Hilversum
  LH WIL HUIS VOOR DE KUNSTEN CREATIEVE BESTEMMING VOOR CAMPINA LH WIL HUIS VOOR DE KUNSTEN CREATIEVE BESTEMMING VOOR CAMPINA THEATER ACHTEROM NU SNEL STEUNEN THEATER ACHTEROM NU SNEL STEUNEN POTJE OM IDEE N JEUGD SUPERSNEL TE REALISEREN POTJE OM IDEE N JEUGD SUPERSNEL TE REALISEREN ZORGEN OM KWALITEIT OMROEP HILVERSUM STADSKANTOOR KOMT ER TOCH UITBESTEDING GEMEENTEWERKEN AAN TOMINGROEP ZORGEN OM KWALITEIT OMROEP HILVERSUM STADSKANTOOR KOMT ER TOCH UITBESTEDING GEMEENTEWERKEN AAN TOMINGROEP COLLEGE WIL PLAN ZUIDERKERK DOORZETTEN COLLEGE WIL PLAN ZUIDERKERK DOORZETTEN EEN LEVENDIG STADSPLEIN AAN HET LANGGEWENST EEN LEVENDIG STADSPLEIN AAN HET LANGGEWENST NOG ALTIJD GEEN DUIDELIJKHEID OVER TANKSTATION NOG ALTIJD GEEN DUIDELIJKHEID OVER TANKSTATION RAADSLEDEN ORGANISEREN FIETSTOCHT VOOR GOED DOEL LEEFBAAR HILVERSUM EN DE HERINDELING VAN T GOOI RAADSLEDEN ORGANISEREN FIETSTOCHT VOOR GOED DOEL LEEFBAAR HILVERSUM EN DE HERINDELING VAN T GOOI BUSSUM WIL DE HILVERSUMSE MEENT INLIJVEN BUSSUM WIL DE HILVERSUMSE MEENT INLIJVEN KAREN HEERSCHOP POLITICA VAN HET JAAR 2006 KAREN HEERSCHOP POLITICA VAN HET JAAR 2006 LH WIL SPORTBELEID MET GELIJKE RECHTEN JEUGD EN VEILIGHEID SENIOREN EN VEILIGHEID WETHOUDER WEIGERT ALTERNATIEVEN VOOR LIEVEN DE KEY LH WIL SPORTBELEID MET GELIJKE RECHTEN JEUGD EN VEILIGHEID SENIOREN EN VEILIGHEID WETHOUDER WEIGERT ALTERNATIEVEN VOOR LIEVEN DE KEY NIEUWE KANSEN IN EEN NIEUW JAAR NIEUWE KANSEN IN EEN NIEUW JAAR 25 jan 2007 SP TOCH AKKOORD ONDANKS BEZWAREN TEGEN PARKEERGARAGE De wijkbewoners zullen het er niet bij laten zitten Zij hebben in de commissie Stad van 23januari aangekondigd het hogerop te zoeken en de bouwplannen van een supermarkt annex parkeergarage op de plek van de Zuiderkerk tot het uiterste aan te vechten Bij de presentatie van de concrete plannen in de commissie Stad van oktober vorig jaar is Leefbaar Hilversum erg geschrokken van de grootschalige uitwerking De kerktoren bleek helemaal te zijn ingepakt Vooral het gedeelte van het bouwplan rondom de toren en aan de Neuweg komt ons te massaal over Het beschikbare terrein wordt te vol gebouwd Leefbaar Hilversum is altijd voorstander geweest van het behoud van monumentale panden Die opvatting hebben wij ook in het vorige college steeds beleden Een voorbeeld is de Tesselschadekerk Karen Heerschop kreeg als wethouder de ruimte dit behoud te realiseren Bij de Zuiderkerk was die ruimte er helaas niet Wel is het haar gelukt de toren in het plan te laten opnemen Behoud van de kerk lijkt helaas een gepasseerd station Leefbaar Hilversum is niet tegen een supermarkt met een ondergrondse parkeergarage De winkeliers willen twee koperstrekkers aan oost en westzijde van het winkelgebied Dat is op zich een realistische wens want zulke trekkers zijn moeilijk elders op de Gijsbrecht te realiseren De bewoners hebben terecht grote zorgen om de verkeerssituatie bij het laden en lossen kunnen onveilige situaties ontstaan De verkeersafwikkeling in de buurt is door de massaliteit van supermarkt en woningcomplex ook een probleem Er ontbreekt een uitgewerkt verkeerscirculatieplan terwijl het juist zo cruciaal is dat zo n plan er ligt voordat de raad zich een oordeel kan vormen over het plan De SP stelde zich in eerste instantie in de

  Original URL path: http://www.leefbaarhilversum.nl/nieuws/college-wil-plan-zuiderkerk-doorzetten (2015-11-01)
  Open archived version from archive