archive-nl.com » NL » L » LEEFBAARRIDDERKERK.NL

Total: 473

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Milieu en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020
  benoemd wordt dat we te weinig rekening houden met de beleving van de inwoners Communicatie blijft dan ook van groot belang Er is nog een wereld te winnen Stimuleer burger en verenigings initiatieven het gescheiden inzamelen bij een tennisvereniging in Ridderkerk is hier een mooi voorbeeld van Zo ook de plastic Aktie van de winkeliers vereniging Vlietplein Verder staan de doelenstellingen thema s en rollen wat Leefbaar Ridderkerk betreft helder

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/233-milieu-en-duurzaamheidsprogramma-2016-2020?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • Leefbaar Ridderkerk
  E mail deze link naar een vriend vriendin Venster sluiten E mail aan Afzender Uw e mailadres Onderwerp Verstuur Annuleren

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/component/mailto/?tmpl=component&template=leefbaardynamisch&link=b3a4ee5ea58e861c3ea0797bbc85b8054c935cf2 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Nieuws
  de decentralisaties zit er alweer bijna op Een bewogen jaar waarin gestart werd met de gebiedsteams in de wijken dit traject is niet vlekkeloos verlopen Er was een hoop werk aan de gemeente winkel de raad heeft dit proces op de voet gevolgd en Leefbaar Ridderkerk heeft er meerdere malen vragen over gesteld aan de wethouder Er wordt binnenkort geëvalueerd maar vooral ook vooruitgekeken Hoe gaan we in 2016 de plannen nog meer uitvoeren Aanstaande donderdag komen deze plannen tijdens de Begrotingsraad aan bod Lees meer Terugblikken maar vooral vooruitkijken Vragen Overlast Sporthal Drievliet 23 oktober 2015 Afdrukken E mail Lettergrootte Voorzitter Leefbaar Ridderkerk werd wederom geconfronteerd met klachten op en rond het vlietplein in verband met overlastgevende hangjongeren met name onder de sporthal Als eerste geven wij dan ook de betreffende inwoners terug dat zij bij overlast de politie dienen te bellen Tevens zijn wij ervan doordrongen dat ook de jeugd een plek nodig heeft om te kunnen hangen cq chillen Echter opmerkingen als voetballen tussen auto s kleine brandhaarden en uiteindelijk zelfs een auto op zijn kant gaat Leefbaar Ridderkerk veel te ver Leefbaar Ridderkerk heeft dan ook de volgende vragen 1 Is er bij de gemeente en bij de politie bekent dat het gedag van de onder de sporthal verblijvende hangjongeren regelmatig buitenproportioneel is wordt dit ook daadwerkelijk gemeld door omwonenden 2 welke maatregelen zijn of kunnen er worden genomen om een en ander te voorkomen 3 In hoeverre heeft het jongerenwerk een beeld van de situatie en anticiperen zij daarop en in welke mate Aankopen huizen Rijksstraatweg 23 oktober 2015 Afdrukken E mail Lettergrootte Voorzitter Voor ons ligt de zienswijze van het college met betrekking tot de eventuele aankoop van de woningen aan de rijksstraatweg te Ridderkerk Leefbaar Ridderkerk kan er kort en duidelijk over zijn Het wordt tijd dat er duidelijkheid gegeven wordt aan de betreffende inwoners Men leeft al lang genoeg in de onzekerheid met betrekking tot de stellingname van de gemeente Afgelopen maandag heeft het Algemeen Bestuur besloten om niet tot aankoop over te gaan van de woningen aan de rijksstraatweg Het is dus aan Ridderkerk om in haar eentje wel of niet het financieel risico te nemen Als drie partijen gezamenlijk een project aangaan dan is het niet meer dan redelijk dat alle partijen hun verantwoordelijk nemen Gezamenlijk deze stap nemen zou een optie kunnen zijn Leefbaar is van mening van dat Ridderkerk in zijn eentje dit risico niet kan nemen Daarnaast is het nog maar de vraag of echt iedereen uitgekocht wil worden Leefbaarheid is en blijft een subjectief begrip en zal zeker door een ieder op andere wijze worden ervaren Het bevestigt bovendien de zorg die wij al eerder hebben uitgesproken Barendrecht en Rotterdam beschouwen dit project als een zakelijke beslissing Ridderkerk kijkt door de ogen van haar inwoners Graag willen wij nog wel geïnformeerd worden wanneer de formele afspraken zijn gemaakt met betrekking tot geluidsbelasting Tevens zijn er naar verluid diverse op en aanmerkingen gemaakt met betrekking tot wateroverlast

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws?start=5 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Nieuws
  gestart met het bouwrijp maken van fase 3 in het Zand Afgelopen weekend ontvingen de bewoners uit de omgeving een bewonersbrief waarin stond De gemeente Ridderkerk is eind juli gestart met het bouwrijp maken van fase 3 Per abuis is deze brief niet vooruitlopend op de werkzaamheden verzonden Hier voor onze excuus en volgende week worden de rioleringen aangelegd en de bouwwegen De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd tussen 07 00 en 18 00 uur Ik heb hierover een drietal vragen 1 Heeft de gemeente nu nog niet geleerd van een voorgaande situatie in dit gebied waar ook de bewoners pas achteraf werden geïnformeerd over de werkzaamheden die toen ook al in volle gang waren Ik doel hier op de aanleg van de rotonde 2 Is het u bekend dat afgelopen weken de bewoners vóór 7 00 uur al uit hun bed werden getrild terwijl in de afgelopen weekend verzonden brief duidelijk wordt aangegeven dat de werkzaamheden niet voor 07 00 uur zullen aanvangen 3 De 3e vraag gaat over de werkzaamheden op dit moment en het vervolg hiervan De bewoners zijn nu al geschrokken over de gevolgen van één en ander Zij maken zich dan grote zorgen wanneer er daadwerkelijk met de hei werkzaamheden zal worden begonnen In het kader hiervan verwijs ik naar een door Leefbaar Ridderkerk afgelegde stemverklaring bij het agendapunt voorontwerp bestemmingsplan Het Zand en de Gorzen in de raadsvergadering 28 november 2013 waarin nadrukkelijk werd aangegeven dat er ruim voor aanvang van de bouwactiviteiten zoals gebruikelijk nul metingen gedaan moeten worden om trillingsschade aan de bestaande niet onderheide woningen aantoonbaar te kunnen maken Vraag hebben deze nul metingen inmiddels plaatsgevonden of worden die nog gedaan voordat de heiwerkzaamheden van fase 3 gaan plaatsvinden Dank u voorzitter De antwoorden van Wethouder Smit kunt u beluisteren via deze link Beluister fragment in agendapunt 2 vragenuur Reorganisatie To Be 14 september 2015 Afdrukken E mail Lettergrootte Voorzitter Leefbaar Ridderkerk is voorstander van een goed en gevarieerd aanbod op gebied van cultuur muziek en dans Dat maakt immers dat inwoners en vooral de jeugd hier volop en met plezier gebruik van kunnen maken En niet zonder resultaat we hebben allemaal vast wel één of meerdere keren geluisterd naar het Ridderkerks Symfonie orkest een exponent van ToBe Het loslaten van ToBe zou voor Ridderkerk niet goed zijn In het collegevoorstel staat onder het hoofdstuk Beoogd effect dat het cultuurcentrum een bijdrage dient te leveren aan de realisatie van de beleidsdoelen die we gesteld hebben Denk hierbij aan een goed voorzieningen niveau Tijdens de commissievergadering van 27 augustus is dit onderwerp uitvoerig aan de orde geweest De nog maar kort geleden aangestelde directeur van ToBe de heer Nekkers heeft in de commissie uiteengezet hoe het allemaal zo gekomen is en welke oorzaken hier aan ten grondslag lagen Lees meer Reorganisatie To Be Zonnepanelen de Fakkel 12 september 2015 Afdrukken E mail Lettergrootte Energie opwekken met hulp van de natuur staat hoog op het lijstje Leefbaar Ridderkerk Het past dan ook binnen ons

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws?start=10 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Nieuws
  door Leefbaar Ridderkerk en VVD in een amendement Windmolens De tekst indertijd De mogelijke bouw van 3 windmolens met een hoogte van 100 120 m vinden wij niet wenselijk hebben aangegeven te willen wijzigen in De mogelijke bouw van windmolens vinden wij niet wenselijk Om ieders geheugen op te frissen dit amendement is aangenomen met Voor 25 LR VVD PvdA CDA CU SGP en Tegen 2 D66GL Nu kunnen wij als Don Quichot blijven vechten tegen de windmolens echter kunnen we niet anders dan concluderen dan dat dit inmiddels een gepasseerd station is hier zijn we ingehaald door de Provincie Dit neemt niet weg dat we de bezorgdheid en onrust begrijpen Leefbaar Ridderkerk heeft van meet af aan afwijzend tegen de komst van de windmolens gestaan daarom zijn we ook blij met de aanvullende vraag om de GRNR te verzoeken om burgerparticipatie mogelijk te maken Motie PvdA van Hoornestraat 09 juli 2015 Afdrukken E mail Lettergrootte Voorzitter Mbt de motie van PvdA van Hoornestraat kunnen helder en kort zijn Met deze motie wordt de indruk gewekt dat we vanavond nog een BESLISMOMENT zouden hebben De vraag Project Graaf van Hoornestraat Doen we het wel of doen we het niet Voorzitter dat is vanavond NIET aan de orde De raad heeft in n 2007 2008 een besluit genomen De complete procedure is doorlopen Feitelijk zijn we vandaag aan het einde van de procedure aangekomen Juridisch en democratisch gezien staat de ontwikkelaar niets meer in de weg om het project te gaan starten Wie dat wel wil zal naar de Raad van State moeten stappen Het hele traject heeft overigens nu bijna 8 jaar geduurd Meerdere wethouders inclusief Wethouder Sjon Stout heeft zich hierover gebogen Deels met succes Deels met de boodschap dat we aan inhoudelijk ZONDER medewerking van de ontwikkelaar NIETS meer aan dit project kunnen veranderen Hoe moeilijk die conclusie ook is En hoe graag we ook zouden willen Voorzitter feiten zijn feiten Ook voor Leefbaar Ridderkerk De omwonenden en andere belanghebbenden verdienen een eerlijk antwoord Leefbaar Ridderkerk voelt er niets voor om een rookgordijn op te trekken ten behoeve van de bühne Of goedkope politiek te gaan bedrijven ten behoeve van de kiezer Zijn er partijen die het wel doen Wie de schoen past trekke hem aan We gaan voor feiten en eerlijkheid ten behoeve van de inwoners van Ridderkerk Hoezeer we ook de bezwaren van de omwonenden begrijpen Meegaan met deze motie schept verwachtingen die we niet kunnen waarmaken Een opmerking tot slot Er staat in deze motie de zins snede wanneer de projectontwikkelaar niet voldoende woningen verkocht krijgt dit is wat Leefbaar Ridderkerk nog het enige moment om stappen te kunnen ondernemen Mocht de situatie ontstaan dat de Projectontwikkelaar uit EIGEN beweging terugkomt bij het college of de raad met de boodschap dat hij er niet in slaagt het benodigde aantal woningen op voorhand te verkopen Dan ontstaat een andere situatie Wellicht kan dan gekeken worden of er een alternatief is Voorzitter wij kunnen dus duidelijk zijn

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws?start=15 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Nieuws
  wel voorzitter Om te komen tot het resultaat waar we nu staan betreffende de Nieuwe opzet voor de begroting vanaf 2016 zijn wij meerdere malen bijeen geweest Wij zijn dan de ambtenaren wethouders en raadsleden Door de ambtenaren is veel werk verzet waarvoor onze dank om al hetgeen wat ter tafel is gebracht te vertalen in een nieuwe programma indeling met daarbij de benoeming van de onderdelen die in ieder geval onder deze programma s gaan vallen en voorzien van een visie per programma De toezegging dat de ontwikkelingen beleidsnota s en de vragen wat willen we bereiken wat gaan we daarvoor doen wat mag het kosten en hoe gaan we het meten terugkomen in de nieuwe opzet spreekt ons aan LEEFBAAR RIDDERKERK spreekt bij deze haar waardering uit voor de VVD die in de beginfase van het proces het opgegeven huiswerk zeer serieus heeft behandeld Achteraf kunnen we wel concluderen dat niet iedereen hier dezelfde beleving bij had Later op de avond zal bij andere agendapunten over beleving en inleving nog wel het één en ander worden gezegd Bij de visie voor Programma 4 vragen wij aandacht voor de administratieve lasten voor ondernemers hiervoor dienen wij samen met de VVD SGP en 18 een amendement in De nieuwe opzet voor de begroting vanaf 2016 heeft als belangrijkste basis de wettelijk voorgeschreven hoofdfuncties maar zal ook de raad in staat moeten stellen haar toezichthoudende rol beter uit te kunnen voeren Met deze eerste opzet zijn we er nog niet LEEFBAAR RIDDERKERK ziet dan ook met grote belangstelling het vervolg tegemoet Dank u wel Hans Ipskamp Van Wieg tot Volwassenheid 26 mei 2015 Afdrukken E mail Lettergrootte Raadsbijdrage Jeugdbeleid 26 mei Jeugdbeleid Startnotitie Van Wieg tot Volwassenheid Keshia van der Geest Dank u wel voorzitter Vanavond staan we aan de wieg van het Ridderkerkse jeugdbeleid Een kort maar krachtige start notitie waarin wordt beschreven dat er domeinoverstijgend gewerkt zal gaan worden Een mooi plan waarbij het van belang is om de samenhang tussen de verschillende niveaus waarin onze jeugd opgroeit te benadrukken Waarbij LR het belangrijk vindt dat er wordt gekeken naar haalbare samenwerkingsvormen voor professionals en vrijwilligers door de veranderingen in de maatschappij is het voor de mensen in het werkveld soms nauwelijks bij te houden wat er op dit gebied allemaal gebeurt De notitie speelt in op relevantie thema s zoals u weet heeft LR veiligheid hoog in het vaandel staan We zijn dan ook blij om te lezen dat dit in deze notitie de aandacht heeft Waarbij het voorkomen en aanpakken van overlast en het respecteren van de leefwereld een belangrijk onderdeel is Lees meer Van Wieg tot Volwassenheid Duurzaamheid 26 mei 2015 Afdrukken E mail Lettergrootte Verduurzaming is een keuze staat er in het Raadsvoorstel Leefbaar Ridderkerk had niet voor niks in haar verkiezingsprogramma al staan dat grondstoffen voor het opwekken van energie en het vervaardigen van bouwmaterialen schaars worden Efficiënt gebruik van energie grondstoffen materialen en gebouwen moeten worden bevorderd Iedereen zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws?start=20 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Nieuws
  het voorlopige behoud van een waardevol pand c q panden Want het is nog niet zo lang geleden dat hier in de Raadszaal door Leefbaar Ridderkerk is gezegd dat er de laatste jaren of zeg maar de laatste decennia al genoeg waardevols tenminste als het om waardevolle panden in Ridderkerk gaat naar de filistijnen is geholpen Maar het lijkt er nu op dat dit College na de behandeling van het erfgoedbeleid waar duidelijk naar voren kwam dat particuliere bezitters van waardevolle panden binnen onze gemeente haar bezit beter verzorgen dan wat de gemeente tot nog toe heeft gedaan dat dit College het licht heeft gezien In ieder geval wordt voorlopig de belofte uit het coalitieakkoord dat we zuinig zullen zijn op cultuur historische pareltjes en deze zo goed mogelijk dienen te bewaren nagekomen Voorlopig ja want als we akkoord gaan met het voorliggende voorstel is dat nog geen definitief besluit iets wat Leefbaar Ridderkerk liever had gezien Helaas worden de panden waar het over gaat nog niet bestempeld als Gemeentelijk Monument waardoor het toch nog op termijn gemakkelijk mogelijk blijft dat de panden worden gesloopt En sloop daar hebben we in Ridderkerk ervaring mee als ik zo voor mij uitkijk en door muren heen zou kunnen kijken dan zou ik een grote lege plek zien een plek waar eens een bijzonder karakteristiek gebouw heeft gestaan en voor mij persoonlijk ook een waardevol gebouw immers mijn lagereschooltijd zo noemde je dat toen heb ik daar doorgebracht Als ik nu bedenk hoe mooi een gerestaureerde Kuyperschool eruit zou kunnen hebben gezien dan moet ik opletten dat ik niet wordt overmand door emotie Vaak wordt gezegd dat omkijken naar wat is geweest geen nut heeft maar nu lijkt het er toch op dat we van het verleden hebben geleerd misschien moeten we toch wat vaker achterom kijken Voorzitter de kosten om het pand nr 34 voor tijdelijke verhuur geschikt te maken zijn niet terug te verdienen op de mogelijke huurder op zich jammer maar het bedrag is niet van een dusdanige hoogte dat deze wat Leefbaar Ridderkerk betreft onoverkomelijk is om met het voorstel in te stemmen En als we het toch over kosten hebben in de stukken valt te lezen dat wanneer het pand nr 34 leeg zou blijven staan er kosten moeten worden gemaakt voor beveiliging hadden we dat bij andere panden ook maar gedaan Onwetendheid over het ware maakt dat je in het duister tast dat geld ook nu want na de beantwoording van de vele vragen in de commissie hebben wij toch nog wat vragen aan de wethouder Ten eerste wat hebben wij de beoogde burger die graag zijn geboortehuis wil gaan bewonen nu meer te bieden dan gebakken lucht want we weten nog niet wat er in de toekomst met het pand gaat gebeuren Ten tweede Er moeten kosten gemaakt worden voor tijdelijke bewoning welke niet kunnen worden terugverdiend op een tijdelijke gebruiker is een deel van de kosten wel te verhalen als er na tijdelijk verhuur van

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws?start=25 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Nieuws
  Verontrustend is wel de verscholen drugscriminaliteit we zijn dan ook zeer benieuwd wanneer dit beter in beeld is verkregen of dit daadwerkelijk strookt met de werkelijkheid Tevens baart de stijging in het aantal woninginbraken en autocriminaliteit ons zorgen Dit zorgt voor een onveilig gevoel bij onze inwoners In de scan staat vermeld dat het aantal geregistreerde jeugdoverlast meldingen af neemt jammer dat men kennelijk toch minder durft te melden er bereiken ons namelijk meerdere berichten dat er behoorlijk overlast wordt ervaren in met name het Reyerpark en rond het Cruijff court te Slikkerveer Graag zouden wij zien dat hier meer aandacht voor komt Waarbij wij ons terdege bewust zijn dat ook jongeren een plek verdienen om te kunnen hangen echter wel zonder overlast te veroorzaken voor de omgeving Zoals gebruikelijk verzoeken wij melders een en ander ook kenbaar te maken bij de juiste instantie zodat hierop actie kan worden ondernomen Lees meer Bijdrage Veiligheid Leefbaar rent mee met Santa Run 20 december 2014 Afdrukken E mail Lettergrootte Burgemeester Attema van Ridderkerk gaf rond 11 uur op het Koningsplein het startschot voor de loop Het winkelende publiek zag tientallen uitgedoste deelnemers een rondje rennen van 3 kilometer door het centrum De loop werd georganiseerd door Sport en Welzijn en Rotary Ridderkerk De opbrengst van de Santa Run in Ridderkerk ruim 4000 euro gaat naar het MS Fonds en De Zonnebloem Namens Leefbaar waren Keshia Gert Karin en Henk aanwezig Klik hier voor een korte impressie van de Santa Run in Ridderkerk Leefbaar Kiest Nieuw Bestuur 13 december 2014 Afdrukken E mail Lettergrootte De leden van Leefbaar Ridderkerk hebben afgelopen maandag met de benoeming van 2 nieuwe kandidaten een nieuw Bestuur gekozen Het nieuwe Bestuur wordt gevormd door oud fractievoorzitter Ben Neuschwander Wouter van den Berg en Irene Parren De voorzittershamer werd

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws?start=30 (2016-01-05)
  Open archived version from archive