archive-nl.com » NL » L » LEEFBAARRIDDERKERK.NL

Total: 473

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Onderwijs
  krijgen Gemeentelijk toezicht op schooluitval en verzuim evenals voortijdig schoolverlaten blijft een vereiste Leefbaar Ridderkerk gaat ervan uit dat basisscholen tot de wijkvoorziening behoren naast sportvoorzieningen Daarnaast moeten scholen goed bereikbaar zijn Door de integratie van scholen in de wijk worden sociale samenhang en controle gestimuleerd Goede beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de cultuur zijn belangrijk voor integratie De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs voorzieningen en huisvesting Dit alles moet voor de toekomst gegarandeerd zijn Leefbaar Ridderkerk ziet veel in de Brede school waar al veel is gerealiseerd Dit geldt eveneens voor het bijzonder onderwijs met veel leerlingen uit andere gemeenten Het onderwijsachterstandenbeleid baart ons zorgen Vooral als we vaststellen dat een deel van de leerlingen in het basisonderwijs in Ridderkerk in een achterstandspositie verkeert Leefbaar Ridderkerk is van mening dat deze groepen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs nauwlettend gevolgd moeten worden Door middel van het voortgezet en beroepsonderwijs zal in de toekomst elke jongere met een startkwalificatie de arbeidsmarkt moeten kunnen betreden Aandacht aan technische opleidingen mag niet worden verslapt Leefbaar Ridderkerk wil meer aandacht schenken aan onderwijs met daaraan gekoppeld het belang van de werkgelegenheid Zo is bijvoorbeeld de Gezondheidszorg

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/onderwerpen/educatie/164-onderwijs?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • Leefbaar Ridderkerk
  E mail deze link naar een vriend vriendin Venster sluiten E mail aan Afzender Uw e mailadres Onderwerp Verstuur Annuleren

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/component/mailto/?tmpl=component&template=leefbaardynamisch&link=0085cd40f0328ba6abbd8a8a5becf74c7472caea (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Algemene Beschouwingen 2014
  er al een stap gezet naar de nieuwe samenwerkingsverbanden op het gebied van groen en recreatie c q de oprichting van de zogenaamde landschapstafel IJsselmonde BAR samenwerking Begin van dit jaar is de BAR organisatie van start gegaan de ambtelijke organisatie werd ondergebracht in deze organisatievorm De start kende nogal wat aanloopproblemen met namen de telefonische bereikbaarheid wekte vooral bij de inwoners veel irritaties op Vraag Voorzitter Kan het college aangeven wat de stand van zaken nu is Eind 2013 heeft Leefbaar Ridderkerk vragen gesteld over een kostenpost van de BAR deze kostenpost bestaat uit het samengaan van de organisaties en het samenwerken bevorderen Naarmate dit verder uitgevoerd zou worden zou hierdoor een kostenbesparing moeten ontstaan Het samenwerken zou immers steeds beter moeten gaan Dit heeft het college toen ook aangegeven De vraag die over bleef was of de opgeleverde gelden naar ratio zouden worden verdeeld Voorzitter kan het college hierover antwoorden Maatschappij Zorg Waar zorg nodig is moet zorg beschikbaar zijn De taken die vanuit het rijk naar gemeenten zijn overgebracht met daarbij krappe financiën hebben een zware wissel getrokken op het gemeentelijke uithoudingsvermogen LEEFBAAR RIDDERKERK BEGROTING 2015 3 Er zullen moeilijke beslissingen genomen moeten worden om als gemeentebestuur iedereen die het nodig heeft van zorg welzijn en maatschappelijke dienstverlening te kunnen blijven voorzien De WMO heeft als doel iedereen mee te laten doen aan de maatschappij De overgrote meerderheid van onze inwoners kan voor zichzelf zorgen en heeft nog energie om anderen te helpen Talloze vrijwilligers en mantelzorgers vervullen dagelijks en vaak ook s nachts een zware taak We moeten ons wel realiseren dat onze vrijwilligers steeds ouder worden en nieuwe vrijwilligers moeilijk te vinden zijn Van mantelzorgers wordt veel verwacht De gemeenteraad heeft onlangs nog weten te voorkomen dat mensen met een persoonsgebonden budget in het nadeel zouden geraken De keuzevrijheid is op deze wijze bewaard gebleven bescherming van deze vrijheid is toch het minste dat een gemeente zou kunnen en moeten doen Maatwerk is bij alle 3 gedecentraliseerde taken die de gemeente per 1 januari 2015 overneemt van het Rijk hét sleutelwoord Dit vraagt om individuele afwegingen en samen werken aan oplossingen voor brede en complexe maatschappelijke vraagstukken Vraag Van het college horen we graag wat de huidige stand van zaken is rondom motie 2013 147 inzake mantelzorg Participatie Communicatie Ook dit jaar vragen wij uw aandacht voor dit belangrijke onderwerp Inwoners van Ridderkerk hebben recht op goede voorlichting en informatie Trajecten rond ingediende zienswijze bij bouwplannen zijn hiervan een goed voorbeeld Tijdig informeren en meepraten zijn onderdeel van de ideale vorm van participatie Hier voorzitter is wat ons betreft nog veel te winnen Meepraten is belangrijk Zeker in deze tijd Op tal van onderwerpen zijn er binnen Ridderkerk overlegorganen actief Gezamenlijk zullen we moeten zoeken naar oplossingen En alles begint met goed luisteren en oor hebben voor problemen van anderen Eerder heeft leefbaar Ridderkerk al aangegeven groot voorstander te zijn van de Civil Society gedachte Deelname aan de samenleving geeft vertrouwen en zorgt ervoor dat burgers minder afzijdig zullen zijn In het collegeprogramma 2014 2018 staat dat de notitie van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie wordt omgezet Vraag Voorzitter Leefbaar Ridderkerk wil graag van het college vernemen of er een plan van aanpak bekend is en zo ja of de raad deze kan inzien Jeugdhulp Opgroeien en opvoeden in Ridderkerk Met de decentralisatie Jeugdhulp grijpt onze gemeente de kans om de ondersteuning en zorg voor gezinnen en jeugdigen te optimaliseren en adequaat te organiseren Waarbij we zoals in het coalitieakkoord wordt vermeld willen veranderen in kracht Zeker op het gebied van jeugdzorg het versterken van de eigen kracht Leefbaar Ridderkerk ziet graag dat alle jeugdigen in een schoon heel en vooral veilige omgeving kunnen opgroeien Waarbij ouders de eindverantwoording hebben maar ook een beroep kunnen doen om hun omgeving Denk aan school sport en andere maatschappelijke instanties We hopen dat er voor elk kind passende hulp en onderwijs wordt gevonden zodat er niemand buiten de boot valt De signalen vanuit het werkveld indien nodig moeten dan ook snel bij de het college terecht komen zodat er tijdig kan worden bijgestuurd zodat de juiste zorg geboden kan worden en om zo ook onnodige extra uitgaven te voorkomen LEEFBAAR RIDDERKERK BEGROTING 2015 4 Sport Recreatie Sport heeft een bijzondere plek in onze Ridderkerkse samenleving Vele Ridderkerkse gezinnen maken hier wekelijks gebruik van Ridderkerk telt veel sportverenigingen als je op zaterdag ziet hoeveel kinderen er in trainingspak met hun sporttas naar hun favoriete cluppie gaan dan is Ridderkerk echt een sportgemeente Langs de lijn is het altijd op de vroege zaterdagmorgen al een bonte verzameling van ouders opa s en oma s die hun kind o f kleinkind staan aan te moedigen Het belang van goede accommodaties staat hierbij centraal Dit vergt een duidelijke visie voor de toekomst waarbij alle partijen hun verantwoordelijkheid zullen moeten nemen Het college heeft aangegeven met een integrale nota sportaccommodaties naar de raad te komen Vraag Voorzitter Kan de het college aangegeven hoe het hiermee staat Dit jaar is het zo gewenste kunstgrasveld bij RVVH aangelegd en in gebruik genomen Hiermee is een verruiming van de speel en trainingscapaciteit tot stand gekomen De vv Rijsoord kent op dit moment ook een capaciteitsprobleem zowel op de wedstrijddagen als op de trainingsavonden Evenals bij vv Slikkerveer zou een tweede kunstgrasveld bij Rijsoord de enorme overbelasting van het reguliere natuurgrasveld kunnen oplossen Het is niet alleen de voetbalsport waar wij aandacht voor vragen Ridderkerk heeft ook veel inwoners die de korfbalsport een warm hart toedragen Een groot aantal inwoners hebben wel iets met korfbal al is het alleen maar hun man of vrouw die ze via de korfbal hebben ontmoet Wij vragen dan ook aandacht voor de zorgen rond de accommodatie van KCR Ook de aanleg van de parkeerplaats op het sportcomplex Reijerpark is op tijd gereed gekomen De wethouder heeft hierover zijn woord gehouden oktober is de parkeervoorziening gereed aldus de wethouder op vragen van Leefbaar Ridderkerk waarvoor onze dank en niet in de minste plaats namens

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/onderwerpen/financien/190-algemene-beschouwingen-2014 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Algemene Beschouwingen 2014
  wat aanloopproblemen met namen de telefonische bereikbaarheid wekte vooral bij de inwoners veel irritaties op Vraag Voorzitter Kan het college aangeven wat de stand van zaken nu is Eind 2013 heeft Leefbaar Ridderkerk vragen gesteld over een kostenpost van de BAR deze kostenpost bestaat uit het samengaan van de organisaties en het samenwerken bevorderen Naarmate dit verder uitgevoerd zou worden zou hierdoor een kostenbesparing moeten ontstaan Het samenwerken zou immers steeds beter moeten gaan Dit heeft het college toen ook aangegeven De vraag die over bleef was of de opgeleverde gelden naar ratio zouden worden verdeeld Voorzitter kan het college hierover antwoorden Maatschappij Zorg Waar zorg nodig is moet zorg beschikbaar zijn De taken die vanuit het rijk naar gemeenten zijn overgebracht met daarbij krappe financiën hebben een zware wissel getrokken op het gemeentelijke uithoudingsvermogen LEEFBAAR RIDDERKERK BEGROTING 2015 3 Er zullen moeilijke beslissingen genomen moeten worden om als gemeentebestuur iedereen die het nodig heeft van zorg welzijn en maatschappelijke dienstverlening te kunnen blijven voorzien De WMO heeft als doel iedereen mee te laten doen aan de maatschappij De overgrote meerderheid van onze inwoners kan voor zichzelf zorgen en heeft nog energie om anderen te helpen Talloze vrijwilligers en mantelzorgers vervullen dagelijks en vaak ook s nachts een zware taak We moeten ons wel realiseren dat onze vrijwilligers steeds ouder worden en nieuwe vrijwilligers moeilijk te vinden zijn Van mantelzorgers wordt veel verwacht De gemeenteraad heeft onlangs nog weten te voorkomen dat mensen met een persoonsgebonden budget in het nadeel zouden geraken De keuzevrijheid is op deze wijze bewaard gebleven bescherming van deze vrijheid is toch het minste dat een gemeente zou kunnen en moeten doen Maatwerk is bij alle 3 gedecentraliseerde taken die de gemeente per 1 januari 2015 overneemt van het Rijk hét sleutelwoord Dit vraagt om individuele afwegingen en samen werken aan oplossingen voor brede en complexe maatschappelijke vraagstukken Vraag Van het college horen we graag wat de huidige stand van zaken is rondom motie 2013 147 inzake mantelzorg Participatie Communicatie Ook dit jaar vragen wij uw aandacht voor dit belangrijke onderwerp Inwoners van Ridderkerk hebben recht op goede voorlichting en informatie Trajecten rond ingediende zienswijze bij bouwplannen zijn hiervan een goed voorbeeld Tijdig informeren en meepraten zijn onderdeel van de ideale vorm van participatie Hier voorzitter is wat ons betreft nog veel te winnen Meepraten is belangrijk Zeker in deze tijd Op tal van onderwerpen zijn er binnen Ridderkerk overlegorganen actief Gezamenlijk zullen we moeten zoeken naar oplossingen En alles begint met goed luisteren en oor hebben voor problemen van anderen Eerder heeft leefbaar Ridderkerk al aangegeven groot voorstander te zijn van de Civil Society gedachte Deelname aan de samenleving geeft vertrouwen en zorgt ervoor dat burgers minder afzijdig zullen zijn In het collegeprogramma 2014 2018 staat dat de notitie van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie wordt omgezet Vraag Voorzitter Leefbaar Ridderkerk wil graag van het college vernemen of er een plan van aanpak bekend is en zo ja of de raad deze kan inzien Jeugdhulp Opgroeien en opvoeden in Ridderkerk Met de decentralisatie Jeugdhulp grijpt onze gemeente de kans om de ondersteuning en zorg voor gezinnen en jeugdigen te optimaliseren en adequaat te organiseren Waarbij we zoals in het coalitieakkoord wordt vermeld willen veranderen in kracht Zeker op het gebied van jeugdzorg het versterken van de eigen kracht Leefbaar Ridderkerk ziet graag dat alle jeugdigen in een schoon heel en vooral veilige omgeving kunnen opgroeien Waarbij ouders de eindverantwoording hebben maar ook een beroep kunnen doen om hun omgeving Denk aan school sport en andere maatschappelijke instanties We hopen dat er voor elk kind passende hulp en onderwijs wordt gevonden zodat er niemand buiten de boot valt De signalen vanuit het werkveld indien nodig moeten dan ook snel bij de het college terecht komen zodat er tijdig kan worden bijgestuurd zodat de juiste zorg geboden kan worden en om zo ook onnodige extra uitgaven te voorkomen LEEFBAAR RIDDERKERK BEGROTING 2015 4 Sport Recreatie Sport heeft een bijzondere plek in onze Ridderkerkse samenleving Vele Ridderkerkse gezinnen maken hier wekelijks gebruik van Ridderkerk telt veel sportverenigingen als je op zaterdag ziet hoeveel kinderen er in trainingspak met hun sporttas naar hun favoriete cluppie gaan dan is Ridderkerk echt een sportgemeente Langs de lijn is het altijd op de vroege zaterdagmorgen al een bonte verzameling van ouders opa s en oma s die hun kind o f kleinkind staan aan te moedigen Het belang van goede accommodaties staat hierbij centraal Dit vergt een duidelijke visie voor de toekomst waarbij alle partijen hun verantwoordelijkheid zullen moeten nemen Het college heeft aangegeven met een integrale nota sportaccommodaties naar de raad te komen Vraag Voorzitter Kan de het college aangegeven hoe het hiermee staat Dit jaar is het zo gewenste kunstgrasveld bij RVVH aangelegd en in gebruik genomen Hiermee is een verruiming van de speel en trainingscapaciteit tot stand gekomen De vv Rijsoord kent op dit moment ook een capaciteitsprobleem zowel op de wedstrijddagen als op de trainingsavonden Evenals bij vv Slikkerveer zou een tweede kunstgrasveld bij Rijsoord de enorme overbelasting van het reguliere natuurgrasveld kunnen oplossen Het is niet alleen de voetbalsport waar wij aandacht voor vragen Ridderkerk heeft ook veel inwoners die de korfbalsport een warm hart toedragen Een groot aantal inwoners hebben wel iets met korfbal al is het alleen maar hun man of vrouw die ze via de korfbal hebben ontmoet Wij vragen dan ook aandacht voor de zorgen rond de accommodatie van KCR Ook de aanleg van de parkeerplaats op het sportcomplex Reijerpark is op tijd gereed gekomen De wethouder heeft hierover zijn woord gehouden oktober is de parkeervoorziening gereed aldus de wethouder op vragen van Leefbaar Ridderkerk waarvoor onze dank en niet in de minste plaats namens de bezoekers van het Reijerpark De scouting heeft haar nieuwe plek gekregen in het Park Ringdijk waarbij na velen jaren van onzekerheid zij eindelijk duidelijkheid hebben gekregen over hun nieuwe onderkomen Juni van dit jaar ging de eerste paal de grond in Woningbouw Ruimtelijke Ontwikkeling Vorig jaar spraken wij de

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/onderwerpen/financien/190-algemene-beschouwingen-2014?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Leefbaar Ridderkerk
  E mail deze link naar een vriend vriendin Venster sluiten E mail aan Afzender Uw e mailadres Onderwerp Verstuur Annuleren

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/component/mailto/?tmpl=component&template=leefbaardynamisch&link=b09254dc5dbd42272479d09b2a19117baa1ef972 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Raadsvergadering 10 juli, Kadernota
  initiatieven blijven helaas nog nodig Een ander deel van onze inwoners hebben zorg van andere nodig een combinatie van beide komt helaas ook voor Dhr v d Spoel heeft het al gezegd ongelijkheid in behandeling bij het innen van gelden door de gemeente zou wat ons betreft tot het verleden moeten behoren Daarvoor dienen wij samen met de VVD en andere partijen een motie in De drie decentralisaties komen op ons af waarvan nog niet bekend is of de beschikbaar komende gelden toereikend zijn omdat domweg nog niet bekend is hoe hoog de kosten voor de gemeente zullen zijn Inmiddels is ook duidelijk dat er nog wat zorgtaken bij komen en dat de gemeente moet bepalen wie recht heeft op welke zorg Met deze wetenschap moet je vooruit kijken en ligt de Kadernota Begroting 2015 voor ons het uitgangspunt voor de uitwerking door het college van de meerjaren begroting Wij zijn zeer benieuwd hoe de uitwerking eruit komt te zien Op het moment gaan we er vanuit dat nieuwe opgelegde taken kunnen worden uitgevoerd binnen de beschikbare cq beschikbaar komende gelden De toekomst zal moeten uitwijzen of de onlangs ingestelde reserve Sociaal domein zal moeten worden aangesproken Duidelijk is in ieder geval dat er geen of nauwelijks ruimte is voor nieuw beleid scherper ramen is als instrument geïntroduceerd en word gehandhaafd wat risico s met zich meebrengt Voorzitter Leefbaar Ridderkerk ziet meer heil in reëler ramen en handhaven zodat er minder kans bestaat op tekorten of zoals u wilt minder overschrijdingen aan het eind van een boekjaar En als we het dan toch over overschrijdingen hebben dan is de overschrijding van de onderhoudskosten buitenruimte een mooi voorbeeld hoe het ramen wel of niet scherper uitgevoerd dus mis kan gaan in dit geval meerdere jaren achtereen is misgegaan Blijven we even

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/onderwerpen/financien/182-raadsvergadering-10-juli-kadernota (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Raadsvergadering 10 juli, Kadernota
  het verleden moeten behoren Daarvoor dienen wij samen met de VVD en andere partijen een motie in De drie decentralisaties komen op ons af waarvan nog niet bekend is of de beschikbaar komende gelden toereikend zijn omdat domweg nog niet bekend is hoe hoog de kosten voor de gemeente zullen zijn Inmiddels is ook duidelijk dat er nog wat zorgtaken bij komen en dat de gemeente moet bepalen wie recht heeft op welke zorg Met deze wetenschap moet je vooruit kijken en ligt de Kadernota Begroting 2015 voor ons het uitgangspunt voor de uitwerking door het college van de meerjaren begroting Wij zijn zeer benieuwd hoe de uitwerking eruit komt te zien Op het moment gaan we er vanuit dat nieuwe opgelegde taken kunnen worden uitgevoerd binnen de beschikbare cq beschikbaar komende gelden De toekomst zal moeten uitwijzen of de onlangs ingestelde reserve Sociaal domein zal moeten worden aangesproken Duidelijk is in ieder geval dat er geen of nauwelijks ruimte is voor nieuw beleid scherper ramen is als instrument geïntroduceerd en word gehandhaafd wat risico s met zich meebrengt Voorzitter Leefbaar Ridderkerk ziet meer heil in reëler ramen en handhaven zodat er minder kans bestaat op tekorten of zoals u wilt minder overschrijdingen aan het eind van een boekjaar En als we het dan toch over overschrijdingen hebben dan is de overschrijding van de onderhoudskosten buitenruimte een mooi voorbeeld hoe het ramen wel of niet scherper uitgevoerd dus mis kan gaan in dit geval meerdere jaren achtereen is misgegaan Blijven we even bij het onderhoud van de buitenruimte dan weten we dat de uitstraling van de buitenruimte wordt bepaald door een van te voren vastgesteld kwaliteitsniveau het huidige kwaliteitsniveau door de Raad vastgesteld roept nu het wat langer wordt toegepast en het resultaat zichtbaar is ongenoegen op bij onze inwoners

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/onderwerpen/financien/182-raadsvergadering-10-juli-kadernota?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Leefbaar Ridderkerk
  E mail deze link naar een vriend vriendin Venster sluiten E mail aan Afzender Uw e mailadres Onderwerp Verstuur Annuleren

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/component/mailto/?tmpl=component&template=leefbaardynamisch&link=3c1caadad37ced102c5d8fd666a9b44d7e39993f (2016-01-05)
  Open archived version from archive