archive-nl.com » NL » L » LEEFBAARRIDDERKERK.NL

Total: 473

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zonnepanelen de Fakkel
  lijstje Leefbaar Ridderkerk Het past dan ook binnen ons gedachtegoed Schoon Heel en Veilig Bij het opwekken van elektriciteit in een zonnepaneel komen geen milieuvervuilende stoffen of broeikasgassen vrij schoner kan bijna niet Ongetwijfeld zullen er mensen zijn die het rendement van zonnepanelen in twijfel trekken of die vinden dat het aangezicht van zonnepanelen te wensen overlaat Het rendement is uiteraard afhankelijk van de natuur maar onderzoeken wijzen uit dat Nederland de laatste jaren opvallend veel zonuren heeft gehad Nu is dat natuurlijk geen garantie voor de toekomst Echter moeten we niet vergeten dat zonnepanelen ook met bewolkt weer elektriciteit op leveren Het aangezicht van zonnepanelen op Recreatiecentrum de Fakkel zal zeer beperkt zichtbaar zijn omdat het om platte daken gaat Het zal in ieder geval niet zoals het in welstandstermen heet zorgen voor een gedrocht In de duurzaamheidsagenda 2015 2018 staat al reeds vermeld dat de subsidieaanvraag is ingediend voor het recreatiecentrum de Fakkel In verband met het tijdsbestek subsidie aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreuren maar begrijpen wij dat een en ander op korte termijn beslist dient te worden Dat het genoemd krediet is gebaseerd op cijfers opgedaan met ervaring van soortgelijke projecten is begrijpelijk Dat

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/224-zonnepanelen-de-fakkel (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • Nieuws
  kunnen we niet genoeg benadrukken dat hier goede aandacht aan dient te worden gegeven Er wordt in verschillende stappen tijdens het proces geparticipeerd van advies vragen informeren tot raadplegen Leefbaar Ridderkerk vindt dat het creëren van draagvlak van groot belang is Er zal best spanning bestaan tussen het streven enerzijds naar een levendig en bruisend centrum maar anderzijds invulling te willen geven aan een goed woon en leefklimaat Dit geldt ook voor wat betreft de cultuurhistorische waarde versus een bruisend en levendig centrum In het vast te stellen bestemmingsplan dienen deze zaken vertaald te worden naar regels Dat participatie hier een belangrijk rol in speelt moge duidelijk zijn Voorzitter Leefbaar Ridderkerk kan zich vinden in het voorliggende raadsvoorstel Toekomstvisie Ridderkerk 13 december 2015 Afdrukken E mail Lettergrootte Raadsvergadering 10 december 2015 Agendapunt 7 Startnotitie Toekomstvisie Dank u wel Voorzitter Begin oktober heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de aanwezigen konden filosoferen over de toekomst van Ridderkerk en de toekomst in het algemeen om een aanzet te geven tot het komen van een toekomstvisie Tijdens die bijeenkomst werd door de aanwezige alles uit de kast gehaald om een zo n rooskleurig mogelijke toekomst op de kaart te zetten uiteraard was die toekomst niet voor iedereen hetzelfde maar er waren wel veel gelijkenissen Hoe de toekomst er echt uit gaat zien is van vele factoren afhankelijk en was het maar zo eenvoudig om nu al te kunnen inzien hoe de toekomst erover 20 jaar uit zal zien met of zonder inbreng van onszelf De meeste van ons kunnen zich nog wel herinneren dat de daken vol stonden met antennes om TV programma s te kunnen bekijken tegenwoordig kijken we al wandelend op IPad of Smartphone naar het internet en TV programma s die we zonder een VHS band in een apparaat te steken ook nog kunnen terugkijken wie had dat toen kunnen vermoeden Lees meer Toekomstvisie Ridderkerk Windenergie in Ridderkerk 08 december 2015 Afdrukken E mail Lettergrootte Voorzitter Molenwaard en Alblasserdam kijken met afgrijzen naar de plannen om in buurgemeente Ridderkerk eventueel windmolens te plaatsen Volgens de twee Alblasserwaardse gemeenten zullen die masten het karakteristieke beeld van molendorp Kinderdijk ernstig verstoren Om die reden hebben ze samen met de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk bij de provincie Zuid Holland een zogeheten zienswijze ingediend bij de provincie Die onderzoekt op 32 plaatsen of dat mogelijk is Wat betreft het ons voorliggende raadsvoorstel met betrekking tot de in te dienen zienswijze kan Leefbaar Ridderkerk hier kort en bondig over zijn Natuurlijk realiseren ook wij dat er in het gebied van de voormalige stadsregio meer plekken nodig zijn om windturbines te plaatsen om de energiedoelstelling te bereiken Maar op Ridderkerks grondgebied is het met de plaatsing van 3 windturbines in Nieuw Reijerwaard meer dan genoeg zoals ook al eerder opgemerkt zouden meer windturbines een te grote aantasting van de leefomgeving betekenen Wij kunnen ons vinden achter deze in te dienen zienswijze met slechts een paar aanvullingen Deze zijn neergelegd in de twee amendementen van de VVD waarvan

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws?limitstart=0 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Reorganisatie To Be
  directeur van ToBe de heer Nekkers heeft in de commissie uiteengezet hoe het allemaal zo gekomen is en welke oorzaken hier aan ten grondslag lagen Voornaamste oorzaken waren de zwakke bedrijfsvoering waardoor er een onduidelijke financiele positie is ontstaan een grote mate van afhankelijkheid van subsidies en de terugloop van het aantal cursisten en bovenal de zogenaamde B3 status Ook de wisseling van management in de laatste 3 jaar heeft de organisatie geen goed gedaan In zijn pleidooi gaf de directeur ook aan dat om de zaak te redden er noodzakelijke ingrepen dienen te worden gepleegd en ziet ToBe voldoende mogelijkheden om de organisatie om te vormen tot een financieel gezonde en flexibele Vraag gestuurde en toekomstbestendige organisatie De gemeenteraad werd begin april van dit jaar op de hoogte gebracht waarin ToBe over 2014 een verlies verwachtte van om en nabij de 550 000 en na bijstelling werd dit tekort verdubbeld tot 1 100 000 en dit kan nog hoger oplopen naar 1 7 miljoen In een persbericht van ToBe van afgelopen maand werden de deelnemende 9 gemeenten verzocht over een financiële hulpvraag van 3 5 miljoen Al met al slecht nieuws en Leefbaar Ridderkerk maakt zich zorgen over het

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/225-reorganisatie-tobe?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Zonnepanelen de Fakkel
  dat het aangezicht van zonnepanelen te wensen overlaat Het rendement is uiteraard afhankelijk van de natuur maar onderzoeken wijzen uit dat Nederland de laatste jaren opvallend veel zonuren heeft gehad Nu is dat natuurlijk geen garantie voor de toekomst Echter moeten we niet vergeten dat zonnepanelen ook met bewolkt weer elektriciteit op leveren Het aangezicht van zonnepanelen op Recreatiecentrum de Fakkel zal zeer beperkt zichtbaar zijn omdat het om platte daken gaat Het zal in ieder geval niet zoals het in welstandstermen heet zorgen voor een gedrocht In de duurzaamheidsagenda 2015 2018 staat al reeds vermeld dat de subsidieaanvraag is ingediend voor het recreatiecentrum de Fakkel In verband met het tijdsbestek subsidie aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreuren maar begrijpen wij dat een en ander op korte termijn beslist dient te worden Dat het genoemd krediet is gebaseerd op cijfers opgedaan met ervaring van soortgelijke projecten is begrijpelijk Dat we daarbij ingehaald kunnen worden door het heden is onvermijdelijk Leefbaar Ridderkerk vraagt aan de portefeuille houder de toezegging de raad te informeren wanneer bij de aanbesteding blijkt dat de werkelijke kosten hoger uitvallen dan nu geraamd De in het raadsvoorstel genoemde vervanging van het dak naar voren halen

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/224-zonnepanelen-de-fakkel?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Ondergrondsbrengen Hoogspanningsleidingen
  14 Henny Kempees Speerpunten 2014 Verkiezingsuitslag 2014 Verkiezingscampagne 2014 Website Archief Agenda Foto Albums Contact Ondergrondsbrengen Hoogspanningsleidingen 12 september 2015 Afdrukken E mail Lettergrootte Op 3 juli 2014 heeft Minister Kamp van Economische Zaken de tweede kamer geïnformeerd met betrekking tot de voortgang programma uitkoop en verkabeling De kern van deze brief is dat het kabinet vanaf 2017 wil tegemoet komen aan de maatschappelijke wens om ook in bestaande situaties bewoners te ontlasten van hoogspanningsverbindingen De kosten voor het ondergronds brengen eventuele uitkoop woningen komt voor een kwart rekening van de gemeente Zoals aangegeven in dit raadsvoorstel betreft het voor Ridderkerk het aanmelden van ondergronds brengen hoogspanningsverbindingen van de lijn vanaf de grens Hendrik Ido Ambacht tot noordelijk Oostendam en de toezegging tot het verlenen van medewerking tot het wijzigen van de woonbestemming Benedenrijweg 461a Voor Ridderkerk zou dit qua kosten neerkomen op 880 000 euro dit zou tot en met 2032 als reserve Ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen ten laste van de algemene reserve dienen te worden gebracht Leefbaar Ridderkerk is zich er van bewust is dat dit zogenoemde reserveleidingen betreffen Dat er geen sluitend bewijs is dat dit gezondheid risico s met zich meebrengt Uit epidemiologisch onderzoek blijkt wel

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/223-ondergrondsbrengen-hoogspanningsleidingen (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Ondergrondsbrengen Hoogspanningsleidingen
  Ambacht tot noordelijk Oostendam en de toezegging tot het verlenen van medewerking tot het wijzigen van de woonbestemming Benedenrijweg 461a Voor Ridderkerk zou dit qua kosten neerkomen op 880 000 euro dit zou tot en met 2032 als reserve Ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen ten laste van de algemene reserve dienen te worden gebracht Leefbaar Ridderkerk is zich er van bewust is dat dit zogenoemde reserveleidingen betreffen Dat er geen sluitend

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/223-ondergrondsbrengen-hoogspanningsleidingen?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Kadernota 2016
  of er nog een aantal financiële hobbels dienen te worden genomen Ook moeten we ons voortdurend afvragen welke taken we zelf moeten uitvoeren of aan anderen kunnen overlaten De mei circulaire was op het moment dat deze kadernota werd aangeboden nog niet bekend we hadden wel een vermoeden dat die lager uit zou komen maar al met al geeft dit voor de komende drie jaar een positief beeld Ridderkerk staat er financieel goed voor een fors weerstandsvermogen en een vastgestelde ondergrens van 20 miljoen algemene reserve Ridderkerk scoort op dit punt gemiddeld hoger dan andere vergelijkbare gemeenten Ook het overschot van de rekening 2104 heeft ook de nodige discussie opgeleverd Het motto scherper en realistisch is ook voor Leefbaar Ridderkerk van toepassing Je kunt beter aan het eind iets te kort komen dan jaar na jaar de bestemmingsreserve te vullen Ridderkerk telt volgens de armoedemonitor gemiddeld bijna 6 aan huishoudens die van het wettelijk sociaal minimum moeten rond komen terwijl het landelijk gemiddelde 11 5 is In dit kader heeft Leefbaar bij de raadsvergadering van vorige week een motie ingetrokken die er uiteindelijk op neer kwam om het college te vragen te onderzoeken naar de mogelijkheden voor gratis openbaar vervoer voor de verschillende doelgroepen binnen onze gemeente Ik geeft nu vast aan hier bij de begrotingsbehandeling in november op terug te komen Voorzitter Zoals in de kadernota staat aangegeven is de inzet voor de komende tijd gericht op een structureel sluitende begroting nieuw voor oud en vooral Reëel Begroten De ontwikkelingen die vanuit landelijke wetgeving op ons af komen kunnen en mogen we niet naast ons neerleggen en hebben nu eenmaal financiële gevolgen Wat betreft de wensen die uit het collegeprogramma voortvloeien daar worden een aantal thema s benoemd doch zonder indicatieve kosten In de begrotingsbehandeling zullen hierover keuzes moeten

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/222-kadernota-2016 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Windmolens Ridderkerk
  Berg 8 Arjan Nugteren 9 Keshia van der Geest 10 Marcel Huizer 11 Ben Neuschwander 12 Tony van Buren 13 Arie Stout 14 Henny Kempees Speerpunten 2014 Verkiezingsuitslag 2014 Verkiezingscampagne 2014 Website Archief Agenda Foto Albums Contact Windmolens Ridderkerk 09 juli 2015 Afdrukken E mail Lettergrootte Beantwoording Lucht en Geluid Voorzitter Voor ons ligt de beantwoording van de brief aan de werkgroep Lucht en Geluid Wat Leefbaar Ridderkerk betreft wordt deze brief helder en correct beantwoord Het is hopelijk een ieder inmiddels duidelijk dat er geen mogelijkheden meer zijn om de windturbines in Nieuw Reijerwaard te verhinderen en staan achter de vraag aan de GRNR om burgerparticipatie mogelijk te maken In de raadsvergadering van 26 april 2012 is er door Leefbaar Ridderkerk en VVD in een amendement Windmolens De tekst indertijd De mogelijke bouw van 3 windmolens met een hoogte van 100 120 m vinden wij niet wenselijk hebben aangegeven te willen wijzigen in De mogelijke bouw van windmolens vinden wij niet wenselijk Om ieders geheugen op te frissen dit amendement is aangenomen met Voor 25 LR VVD PvdA CDA CU SGP en Tegen 2 D66GL Nu kunnen wij als Don Quichot blijven vechten tegen de windmolens echter kunnen we

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/221-windmolens-ridderkerk (2016-01-05)
  Open archived version from archive