archive-nl.com » NL » L » LEEFBAARRIDDERKERK.NL

Total: 473

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Motie PvdA van Hoornestraat
  13 Arie Stout 14 Henny Kempees Speerpunten 2014 Verkiezingsuitslag 2014 Verkiezingscampagne 2014 Website Archief Agenda Foto Albums Contact Motie PvdA van Hoornestraat 09 juli 2015 Afdrukken E mail Lettergrootte Voorzitter Mbt de motie van PvdA van Hoornestraat kunnen helder en kort zijn Met deze motie wordt de indruk gewekt dat we vanavond nog een BESLISMOMENT zouden hebben De vraag Project Graaf van Hoornestraat Doen we het wel of doen we het niet Voorzitter dat is vanavond NIET aan de orde De raad heeft in n 2007 2008 een besluit genomen De complete procedure is doorlopen Feitelijk zijn we vandaag aan het einde van de procedure aangekomen Juridisch en democratisch gezien staat de ontwikkelaar niets meer in de weg om het project te gaan starten Wie dat wel wil zal naar de Raad van State moeten stappen Het hele traject heeft overigens nu bijna 8 jaar geduurd Meerdere wethouders inclusief Wethouder Sjon Stout heeft zich hierover gebogen Deels met succes Deels met de boodschap dat we aan inhoudelijk ZONDER medewerking van de ontwikkelaar NIETS meer aan dit project kunnen veranderen Hoe moeilijk die conclusie ook is En hoe graag we ook zouden willen Voorzitter feiten zijn feiten Ook voor Leefbaar Ridderkerk De omwonenden en andere belanghebbenden verdienen een eerlijk antwoord Leefbaar Ridderkerk voelt er niets voor om een rookgordijn op te trekken ten behoeve van de bühne Of goedkope politiek te gaan bedrijven ten behoeve van de kiezer Zijn er partijen die het wel doen Wie de schoen past trekke hem aan We gaan voor feiten en eerlijkheid ten behoeve van de inwoners van Ridderkerk Hoezeer we ook de bezwaren van de omwonenden begrijpen Meegaan met deze motie schept verwachtingen die we niet kunnen waarmaken Een opmerking tot slot Er staat in deze motie de zins snede wanneer de projectontwikkelaar niet

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/220-motie-pvda-van-hoornestraat (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • Jaarrekening 2014 en tussenrapportage 2015
  bedanken dan ook de ambtenaren voor deze inspanning Het is prettig om te kunnen constateren dat er vorig jaar geld is overgebleven dat is beter dan dat je nu zou moeten constateren dat we zo n zelfde bedrag tekort zouden komen want van schulden wordt niemand blij de situatie in Griekenland geeft dat heel duidelijk aan Maar iets prettig vinden betekent in de ogen van Leefbaar Ridderkerk nog niet dat je dan automatisch tevreden moet zijn ook niet bij een overschot Je kunt je dan namelijk afvragen of het begrip reëler begroten wat ook al in de bijdrage van de VVD naar voren is gebracht wat in voorgaande jaren door meerdere partijen is gevraagd om toe te passen wel zijn uitwerking heeft gehad die ervan werd verwacht Ook kun je je afvragen of het overschot niet betekent dat er op verschillende fronten te behouden is omgegaan met het verstrekken van uitgaven of dat er misschien te weinig aan is gedaan om diegene die recht hebben op een uitkering of tegemoetkoming in welke vorm dan ook te bereiken om ze te informeren over de mogelijkheden Voorzitter het is niet anders we hebben een overschot en Leefbaar Ridderkerk is er geen voorstander van om dat bedrag in één keer op te souperen hoe aantrekkelijk dat ook lijkt tenzij het bijdraagt aan de verlaging van de structurele lasten maar daar zie ik vanavond geen voorstel voor op tafel liggen De kosten van de 3 decentralisaties zijn nog steeds niet volledig in beeld dus voorzichtigheid omtrent de besteding van het overschot is dus op zijn plaats We kopen er niets voor om nu voor Sinterklaas te gaan spelen en dat we dat dan op een later tijdstip weer terug moeten draaien Wat ons betreft gaan we met het overschot om zoals in het raadsbesluit

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/219-jaarrekening-2014-en-tussenrapportage-2015 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Kadernota 2016
  lager uit zou komen maar al met al geeft dit voor de komende drie jaar een positief beeld Ridderkerk staat er financieel goed voor een fors weerstandsvermogen en een vastgestelde ondergrens van 20 miljoen algemene reserve Ridderkerk scoort op dit punt gemiddeld hoger dan andere vergelijkbare gemeenten Ook het overschot van de rekening 2104 heeft ook de nodige discussie opgeleverd Het motto scherper en realistisch is ook voor Leefbaar Ridderkerk van toepassing Je kunt beter aan het eind iets te kort komen dan jaar na jaar de bestemmingsreserve te vullen Ridderkerk telt volgens de armoedemonitor gemiddeld bijna 6 aan huishoudens die van het wettelijk sociaal minimum moeten rond komen terwijl het landelijk gemiddelde 11 5 is In dit kader heeft Leefbaar bij de raadsvergadering van vorige week een motie ingetrokken die er uiteindelijk op neer kwam om het college te vragen te onderzoeken naar de mogelijkheden voor gratis openbaar vervoer voor de verschillende doelgroepen binnen onze gemeente Ik geeft nu vast aan hier bij de begrotingsbehandeling in november op terug te komen Voorzitter Zoals in de kadernota staat aangegeven is de inzet voor de komende tijd gericht op een structureel sluitende begroting nieuw voor oud en vooral Reëel Begroten De ontwikkelingen die vanuit landelijke wetgeving op ons af komen kunnen en mogen we niet naast ons neerleggen en hebben nu eenmaal financiële gevolgen Wat betreft de wensen die uit het collegeprogramma voortvloeien daar worden een aantal thema s benoemd doch zonder indicatieve kosten In de begrotingsbehandeling zullen hierover keuzes moeten worden gemaakt In eerdere vergaderingen hebben we gevraagd om vooral een goed communicatietraject voor de inwoners op te tuigen communiceren doen we samen Leefbaar Ridderkerk ziet uit naar de verdere uitwerking van de onderdelen van dit plan De toekomstvisie voorheen structuurvisie en door de veranderende rol van de overheid en

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/222-kadernota-2016?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Windmolens Ridderkerk
  april 2012 is er door Leefbaar Ridderkerk en VVD in een amendement Windmolens De tekst indertijd De mogelijke bouw van 3 windmolens met een hoogte van 100 120 m vinden wij niet wenselijk hebben aangegeven te willen wijzigen in De mogelijke bouw van windmolens vinden wij niet wenselijk Om ieders geheugen op te frissen dit amendement is aangenomen met Voor 25 LR VVD PvdA CDA CU SGP en Tegen 2

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/221-windmolens-ridderkerk?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Motie PvdA van Hoornestraat
  aan het einde van de procedure aangekomen Juridisch en democratisch gezien staat de ontwikkelaar niets meer in de weg om het project te gaan starten Wie dat wel wil zal naar de Raad van State moeten stappen Het hele traject heeft overigens nu bijna 8 jaar geduurd Meerdere wethouders inclusief Wethouder Sjon Stout heeft zich hierover gebogen Deels met succes Deels met de boodschap dat we aan inhoudelijk ZONDER medewerking van de ontwikkelaar NIETS meer aan dit project kunnen veranderen Hoe moeilijk die conclusie ook is En hoe graag we ook zouden willen Voorzitter feiten zijn feiten Ook voor Leefbaar Ridderkerk De omwonenden en andere belanghebbenden verdienen een eerlijk antwoord Leefbaar Ridderkerk voelt er niets voor om een rookgordijn op te trekken ten behoeve van de bühne Of goedkope politiek te gaan bedrijven ten behoeve van de kiezer Zijn er partijen die het wel doen Wie de schoen past trekke hem aan We gaan voor feiten en eerlijkheid ten behoeve van de inwoners van Ridderkerk Hoezeer we ook de bezwaren van de omwonenden begrijpen Meegaan met deze motie schept verwachtingen die we niet kunnen waarmaken Een opmerking tot slot Er staat in deze motie de zins snede wanneer de projectontwikkelaar

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/220-motie-pvda-van-hoornestraat?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Jaarrekening 2014 en tussenrapportage 2015
  situatie in Griekenland geeft dat heel duidelijk aan Maar iets prettig vinden betekent in de ogen van Leefbaar Ridderkerk nog niet dat je dan automatisch tevreden moet zijn ook niet bij een overschot Je kunt je dan namelijk afvragen of het begrip reëler begroten wat ook al in de bijdrage van de VVD naar voren is gebracht wat in voorgaande jaren door meerdere partijen is gevraagd om toe te passen wel zijn uitwerking heeft gehad die ervan werd verwacht Ook kun je je afvragen of het overschot niet betekent dat er op verschillende fronten te behouden is omgegaan met het verstrekken van uitgaven of dat er misschien te weinig aan is gedaan om diegene die recht hebben op een uitkering of tegemoetkoming in welke vorm dan ook te bereiken om ze te informeren over de mogelijkheden Voorzitter het is niet anders we hebben een overschot en Leefbaar Ridderkerk is er geen voorstander van om dat bedrag in één keer op te souperen hoe aantrekkelijk dat ook lijkt tenzij het bijdraagt aan de verlaging van de structurele lasten maar daar zie ik vanavond geen voorstel voor op tafel liggen De kosten van de 3 decentralisaties zijn nog steeds niet volledig in beeld dus voorzichtigheid omtrent de besteding van het overschot is dus op zijn plaats We kopen er niets voor om nu voor Sinterklaas te gaan spelen en dat we dat dan op een later tijdstip weer terug moeten draaien Wat ons betreft gaan we met het overschot om zoals in het raadsbesluit staat omschreven namelijk ruim een half miljoen toe te voegen aan de reserve sociaal domein en het restant toe te voegen aan de algemene reserve de rentecomponent daarvan zou je dan voorlopig kunnen aanwenden om iets anders mee te kunnen financieren als je het overschot eenmaal hebt uitgegeven

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/219-jaarrekening-2014-en-tussenrapportage-2015?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Digitale dienstverlening
  dienstverlening Op operationeel niveau is het van belang om handen en voeten te geven aan servicenormen Zorg intern voor duidelijkheid over de producten en diensten waarin de komende tijd nog wordt geïnvesteerd om verder te digitaliseren Stem het aanbod van digitale diensten beter af op de wensen en vooral de behoefte van gebruikers Maak een investeringsplan en zorg voor borging van uitgangspunten verbeter de bekendheid van de digitale producten op de website en verbeter de vindbaarheid van producten en diensten via de gemeentewinkel online Het college heeft in haar brief aan de rekenkamercommissie de conclusies en aanbevelingen onderschreven Dit zal in een plan van aanpak worden verwerk In de brief stelt het college ook dat niet het aanbod van de gemeente leidend is maar juist de vraag van de inwoner is leidend Het rapport is uitgebreid en met een aantal sprekende praktijkcasussen op gebied van de website Toch zet Leefbaar Ridderkerk nog wel wat vraagtekens zo is de dienstverlening gewaardeerd op 7 1 maar dat kan een momentopname zijn In de eindconclusie staat aangegeven dat de kwaliteit een wisselend beeld oplevert Dat zou kunnen doordat er volgens het rapport het aanbod nogal summier is Voorzitter Leefbaar Ridderkerk spreekt haar waardering uit naar de rekenkamercommissie over het gevoerde onderzoek en de eindrapportage Voor wat betreft het raadsvoorstel leefbaar Ridderkerk stemt in met het voorstel zoals genoemd bij de punten 1 t m 4 Communicatie Van Digitale dienstverlening naar communicatie is niet zo n grote stap Maar wat is communicatie nu precies en welke processen liggen hieraan ten grondslag Onder communicatie verstaan we elke boodschap die de ene persoon naar een ander uitzendt Elk gedrag verbaal en non verbaal in de aanwezigheid van anderen waarvan we ons bewust zijn is communicatie Zelfs als we niet willen communiceren communiceren we dit Goed communiceren

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/218-digitale-dienstverlening (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Digitale dienstverlening
  behoefte van gebruikers Maak een investeringsplan en zorg voor borging van uitgangspunten verbeter de bekendheid van de digitale producten op de website en verbeter de vindbaarheid van producten en diensten via de gemeentewinkel online Het college heeft in haar brief aan de rekenkamercommissie de conclusies en aanbevelingen onderschreven Dit zal in een plan van aanpak worden verwerk In de brief stelt het college ook dat niet het aanbod van de gemeente leidend is maar juist de vraag van de inwoner is leidend Het rapport is uitgebreid en met een aantal sprekende praktijkcasussen op gebied van de website Toch zet Leefbaar Ridderkerk nog wel wat vraagtekens zo is de dienstverlening gewaardeerd op 7 1 maar dat kan een momentopname zijn In de eindconclusie staat aangegeven dat de kwaliteit een wisselend beeld oplevert Dat zou kunnen doordat er volgens het rapport het aanbod nogal summier is Voorzitter Leefbaar Ridderkerk spreekt haar waardering uit naar de rekenkamercommissie over het gevoerde onderzoek en de eindrapportage Voor wat betreft het raadsvoorstel leefbaar Ridderkerk stemt in met het voorstel zoals genoemd bij de punten 1 t m 4 Communicatie Van Digitale dienstverlening naar communicatie is niet zo n grote stap Maar wat is communicatie nu precies en welke processen liggen hieraan ten grondslag Onder communicatie verstaan we elke boodschap die de ene persoon naar een ander uitzendt Elk gedrag verbaal en non verbaal in de aanwezigheid van anderen waarvan we ons bewust zijn is communicatie Zelfs als we niet willen communiceren communiceren we dit Goed communiceren doe je samen dus niet alleen gericht op zenden maar ook vooral ontvangen Luisteren In de motie 2014 12 werd het college gevraagd een gedegen integraal communicatieplan voor raad en college voor te leggen in de raadscommissie In de daarop volgende raad van 23 april heeft de raad besloten om

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/218-digitale-dienstverlening?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-01-05)
  Open archived version from archive