archive-nl.com » NL » L » LEEFBAARRIDDERKERK.NL

Total: 473

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • De Boomgaard
  waarbij iedereen tevreden zal zijn Daarvoor zal je alle voor en tegens op een rijtje moeten zetten en alle mogelijke scenario s de revue moeten laten passeren van wat er na welke beslissing dan ook zou kunnen gaan gebeuren Een bijna onmogelijke opgave maar er zijn ongetwijfeld partijen die zich daaraan wagen Wij van Leefbaar Ridderkerk zullen ons daar niet mee inlaten speculeren met onzekerheden laten we graag aan andere over niet omdat wij geen fantasie hebben om mogelijkheden die zouden kunnen ontstaan te bedenken maar omdat we liever van zekerheden uitgaan Kijken we naar de kosten die gemoeid zijn om de Boomgaard in bezit te krijgen ruim 1 miljoen gemeenschapsgeld wat weliswaar al op de plank ligt dan zijn wij van Leefbaar Ridderkerk en als ik tijdens de behandeling in de commissie goed heb opgelet ook andere partijen van mening dat dat bedrag in de toekomst beter aan andere zaken kan worden besteed In het geval van de Boomgaard zijn er ook zekerheden en wel dat een Boomgaard ook vanaf de openbare weg groen oogt daarvoor hoef je niet perse door een Boomgaard heen Daarbij hebben we de zekerheid van een gerechtelijke uitspraak die er ligt Een gerechtelijke uitspraak die tot stand is gekomen door gebruik te maken van de mogelijkheden die ons democratisch stelsel zoals we dat in Nederland kennen biedt Wie zijn wij democratisch gekozen volksvertegenwoordigers om die uitspraak naast ons neer te leggen nu zie ik sommige al denken beide keuzes gaan toch uit van handhaven Ja dat klopt handhaven en opleggen van dwangsommen maar bij keuze 1 wordt dat gevolgd door de zekerheid van het opstarten van de procedure tot een bestemmingsplan wijziging Het opleggen van een verplichting afgedwongen door het vooruitzicht van een dwangsom om daarna de afgedwongen verplichting teniet te doen gaat Leefbaar

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/210-de-boomgaard?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • Tijdelijk gebruik Molensteeg 34 / 36
  de panden waar het over gaat nog niet bestempeld als Gemeentelijk Monument waardoor het toch nog op termijn gemakkelijk mogelijk blijft dat de panden worden gesloopt En sloop daar hebben we in Ridderkerk ervaring mee als ik zo voor mij uitkijk en door muren heen zou kunnen kijken dan zou ik een grote lege plek zien een plek waar eens een bijzonder karakteristiek gebouw heeft gestaan en voor mij persoonlijk ook een waardevol gebouw immers mijn lagereschooltijd zo noemde je dat toen heb ik daar doorgebracht Als ik nu bedenk hoe mooi een gerestaureerde Kuyperschool eruit zou kunnen hebben gezien dan moet ik opletten dat ik niet wordt overmand door emotie Vaak wordt gezegd dat omkijken naar wat is geweest geen nut heeft maar nu lijkt het er toch op dat we van het verleden hebben geleerd misschien moeten we toch wat vaker achterom kijken Voorzitter de kosten om het pand nr 34 voor tijdelijke verhuur geschikt te maken zijn niet terug te verdienen op de mogelijke huurder op zich jammer maar het bedrag is niet van een dusdanige hoogte dat deze wat Leefbaar Ridderkerk betreft onoverkomelijk is om met het voorstel in te stemmen En als we het toch over kosten hebben in de stukken valt te lezen dat wanneer het pand nr 34 leeg zou blijven staan er kosten moeten worden gemaakt voor beveiliging hadden we dat bij andere panden ook maar gedaan Onwetendheid over het ware maakt dat je in het duister tast dat geld ook nu want na de beantwoording van de vele vragen in de commissie hebben wij toch nog wat vragen aan de wethouder Ten eerste wat hebben wij de beoogde burger die graag zijn geboortehuis wil gaan bewonen nu meer te bieden dan gebakken lucht want we weten nog niet wat er in

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/205-tijdelijk-gebruik-molensteeg-34-36?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Bewegend Verbinden
  daar waar hulp noodzakelijk is zal de gemeente als aanjager en regievoerder optreden Vraag kunt u hierbij voorbeelden noemen Uit de bijdragen bleek dat er nadrukkelijk behoefte is aan nieuwe kaders waaraan ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen kunnen worden getoetst Daarom zegt u in het voorstel dat er bewust gekozen is om eerst de kaders vast te stellen om vervolgens een gedragen uitvoeringsplan te kunnen ontwikkelen Na vaststelling van deze kadernota zal er een uitvoeringsprogramma samen met de partners worden ontwikkeld vraag kan de wethouder hier iets over zeggen en hoe dit dan in z n werk gaat Deze kadernota gaat niet alleen over sport maar ook over bewegen want een actieve leefstijl kan leiden tot een gezond lichaam minder lichamelijke en psychische klachten Daar kan leefbaar Ridderkerk zich in vinden Sporten kan bij een vereniging of op school maar ook individuele sporters dienen de mogelijkheid te hebben ongeorganiseerd hun conditie op peil te houden of hun lichaam te teisteren door in weer en wind hun favoriete hardloop rondje Ridderkerk te doen De rijksoverheid heeft sport en bewegen hoog op de agenda staan Zij hanteert de insteek dat bewegen verder reikt dan het sporten en vraagt verbindingen te leggen met andere beleidsvelden In de uitvoering zullen ongetwijfeld een aantal ontwikkelingen aandacht moeten krijgen Sport en bewegen in de buurt inzet van buurtsportcoaches combinatiefunctionarissen sportimpuls en niet te vergeten het jeugdsportfonds hieruit kunnen kinderen die opgroeien in gezinnen met lage inkomens gebruik van maken Leefbaar Ridderkerk vindt dat de gemeente hierin een voortrekkersrol dient te hebben Ambities Er wordt aangegeven dat er duidelijke kaders en richting wordt aangegeven aan de partners collega s en burgers Maar de nota geeft ook aan welke ambities en wensen het college per beleidsveld heeft Denk hierbij aan Jeugdzorg Participatiewet WMO Leefbaar Ridderkerk

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/204-bewegend-verbinden (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Bewegend Verbinden
  er bewust gekozen is om eerst de kaders vast te stellen om vervolgens een gedragen uitvoeringsplan te kunnen ontwikkelen Na vaststelling van deze kadernota zal er een uitvoeringsprogramma samen met de partners worden ontwikkeld vraag kan de wethouder hier iets over zeggen en hoe dit dan in z n werk gaat Deze kadernota gaat niet alleen over sport maar ook over bewegen want een actieve leefstijl kan leiden tot een gezond lichaam minder lichamelijke en psychische klachten Daar kan leefbaar Ridderkerk zich in vinden Sporten kan bij een vereniging of op school maar ook individuele sporters dienen de mogelijkheid te hebben ongeorganiseerd hun conditie op peil te houden of hun lichaam te teisteren door in weer en wind hun favoriete hardloop rondje Ridderkerk te doen De rijksoverheid heeft sport en bewegen hoog op de agenda staan Zij hanteert de insteek dat bewegen verder reikt dan het sporten en vraagt verbindingen te leggen met andere beleidsvelden In de uitvoering zullen ongetwijfeld een aantal ontwikkelingen aandacht moeten krijgen Sport en bewegen in de buurt inzet van buurtsportcoaches combinatiefunctionarissen sportimpuls en niet te vergeten het jeugdsportfonds hieruit kunnen kinderen die opgroeien in gezinnen met lage inkomens gebruik van maken Leefbaar Ridderkerk vindt dat de gemeente hierin een voortrekkersrol dient te hebben Ambities Er wordt aangegeven dat er duidelijke kaders en richting wordt aangegeven aan de partners collega s en burgers Maar de nota geeft ook aan welke ambities en wensen het college per beleidsveld heeft Denk hierbij aan Jeugdzorg Participatiewet WMO Leefbaar Ridderkerk is benieuwd hoe deze beleidsvelden in samenhang kunnen worden gebracht vooral Sport en Bewegen in relatie tot de participatiewet voorbeelden genoeg zoals tegenprestaties om vrijwilligerswerk te doen bij sportverenigingen of zoals in Rotterdam plaatsvindt mensen fit te krijgen door middel van een programma waarin mensen zonder werk een paar keer

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/204-bewegend-verbinden?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Bijdrage Veiligheid
  namelijk meerdere berichten dat er behoorlijk overlast wordt ervaren in met name het Reyerpark en rond het Cruijff court te Slikkerveer Graag zouden wij zien dat hier meer aandacht voor komt Waarbij wij ons terdege bewust zijn dat ook jongeren een plek verdienen om te kunnen hangen echter wel zonder overlast te veroorzaken voor de omgeving Zoals gebruikelijk verzoeken wij melders een en ander ook kenbaar te maken bij de juiste instantie zodat hierop actie kan worden ondernomen Verder hebben wij het actieprogramma Veiligheid in 2015 in goede orde mogen ontvangen Op de vraag in de commissie Leven van 8 januari 2015 of dit maatwerk voor Ridderkerk betrof werd deze vraag door de portefeuillehouder volmondig met ja beantwoord In de weekmail is aanvullend door de portefeuillehouder vermeld dat de doelstellingen in het actie programma meer SMART geformuleerd gaan worden Wat ons betreft een goede ontwikkeling waarbij wij ook het terugdringen van jeugdoverlast graag toegevoegd zien De opmerking dat Overheid en politie het niet alleen kunnen en de burger nodig hebben onderschrijven wij van harte Samen werken aan een schoon heel en veilig Ridderkerk daar staat Leefbaar voor Meermalen wordt in het actieprogramma het toepassen en gebruiken van de Social Media genoemd Toch zijn wij zeer benieuwd hoe dit dan ingezet gaat worden wetende dat er slechts 1 twitcop daadwerkelijk actief is op de Social Media en er 1 minder actief is in Ridderkerk Natuurlijk zijn we er van bewust dat Social Media niet het medium is om klachten te melden al zie je steeds vaker dat er meerdere agenten twitter gestuurd werken of aangeven dat melden via een direct message mogelijk is Er is daar kennelijk bij de Nationale Politie nog geen algemene richtlijn voor Tevens kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat er over Ridderkerkse zaken zeer

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/203-bijdrage-veiligheid (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Bijdrage Veiligheid
  overlast te veroorzaken voor de omgeving Zoals gebruikelijk verzoeken wij melders een en ander ook kenbaar te maken bij de juiste instantie zodat hierop actie kan worden ondernomen Verder hebben wij het actieprogramma Veiligheid in 2015 in goede orde mogen ontvangen Op de vraag in de commissie Leven van 8 januari 2015 of dit maatwerk voor Ridderkerk betrof werd deze vraag door de portefeuillehouder volmondig met ja beantwoord In de weekmail is aanvullend door de portefeuillehouder vermeld dat de doelstellingen in het actie programma meer SMART geformuleerd gaan worden Wat ons betreft een goede ontwikkeling waarbij wij ook het terugdringen van jeugdoverlast graag toegevoegd zien De opmerking dat Overheid en politie het niet alleen kunnen en de burger nodig hebben onderschrijven wij van harte Samen werken aan een schoon heel en veilig Ridderkerk daar staat Leefbaar voor Meermalen wordt in het actieprogramma het toepassen en gebruiken van de Social Media genoemd Toch zijn wij zeer benieuwd hoe dit dan ingezet gaat worden wetende dat er slechts 1 twitcop daadwerkelijk actief is op de Social Media en er 1 minder actief is in Ridderkerk Natuurlijk zijn we er van bewust dat Social Media niet het medium is om klachten te melden al zie je steeds vaker dat er meerdere agenten twitter gestuurd werken of aangeven dat melden via een direct message mogelijk is Er is daar kennelijk bij de Nationale Politie nog geen algemene richtlijn voor Tevens kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat er over Ridderkerkse zaken zeer terughoudend getwitterd wordt dan wel via facebook gecommuniceerd wordt Dat terwijl dit zeker niet als onrust veroorzakend wordt ervaren Juist is het de kracht van Social Media om inwoners te betrekken en om het bewustzijn te vergroten zich mede verantwoordelijk te voelen voor de veiligheid in de eigen wijk en

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/203-bijdrage-veiligheid?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Leefbaar rent mee met Santa Run
  loop Het winkelende publiek zag tientallen uitgedoste deelnemers een rondje rennen van 3 kilometer door het centrum De loop werd georganiseerd door Sport en Welzijn en Rotary Ridderkerk De opbrengst van de Santa Run in Ridderkerk ruim 4000 euro gaat

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/nieuws/197-leefbaar-rent-mee-met-santa-run?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Bijdrage Programma Duurzaamheid
  voor voorstellen voor duurzaamheid en milieu En wij feliciteren hem vanavond met het behaalde resultaat In relatief korte tijd staat duurzaamheid op de agenda en zijn de eerste kenmerken zichtbaar geworden Wij realiseren ons dat communicatie en bewustwording zowel bij burgers als ook bij bestuurders cruciaal is in dit traject Hierop moet voldoende worden ingezet Inmiddels liggen er zonnepanelen op het gemeentehuis en werken Ridderkerkse ondernemers samen om gezamenlijk duurzame

  Original URL path: http://www.leefbaarridderkerk.nl/onderwerpen/leefomgeving/155-bijdrage-programma-duurzaamheid?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-01-05)
  Open archived version from archive