archive-nl.com » NL » L » LEIDEN.NL

Total: 1141

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Leiden: Hondenbeleid in Leiden
  uitrenvelden met borden aangegeven Let op ook op de uitrenvelden moet de hondenpoep worden opgeruimd Download het kaartje met uitrengebieden PDF 11MB Hondenverbodsgebied Kinderen moeten vrij kunnen spelen zonder het risico in een drol te trappen Alle ingerichte openbare speelplaatsen zandbakken en speelweiden voor kinderen zijn verboden terrein voor honden Daarnaast heeft het college in januari 2006 een aantal hondenverbodsgebieden aangewezen Dit zijn de Burcht het Heempark en een viertal gebieden in polderpark Cronesteyn te weten het Weidevogelgebied Landgoedbos en hakhoutwal en het Reigerbos Handhaving hondenbeleid Handhaving op bovenstaande regels van het hondenbeleid vindt plaats door Gemeentelijke Opsporingsambtenaren GOA s Bij het niet naleven van de regels wordt de hondeneigenaar beboet Algemene Plaatselijke Verordening APV Met de vaststelling van de Kaderstellende nota stedelijk hondenbeleid in 2004 heeft de gemeenteraad bepaald dat er in Leiden overal een opruim en aanlijnplicht geldt Raadsvoorstel 04 0047 De vastgestelde regels in het kader van het hondenbeleid zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2 57 Loslopende honden artikel 2 57 lid 1 b betreft het verbodsgebied zijnde openbare kinderspeelplek artikel 2 58 Verontreiniging door honden In januari 2009 heeft de raad van de gemeente Leiden besloten dat de geldende opruimplicht voor hondenbezitters die visueel gehandicapt dan wel lichamelijk gehandicapt zijn en gebruik maken van rolstoel of scootmobiel niet langer van toepassing is op hen Raadsvoorstel 08 0124 Dit besluit is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening onder artikel 2 58 Verontreiniging door honden lid 3b Contact Meldingen bij overlast van hondenpoep loslopende honden honden op openbare kinderspeelplaatsen kunnen worden gemeld via het contactformulier op en telefonisch via tel 14 071 keuze 1 Woonomgeving Downloads Download een kaartje met uitrengebieden PDF 11MB a a a Zoeken Zoeken Home Sitemap Lees voor English Proclaimer en privacy Contact Openingstijden RSS Toegankelijke site Snel naar Loket Bestuur College van B en W Wie is wie Agenda college van B en W Besluiten Coalitieakkoord Contact Gemeenteraad Gemeentelijke organisatie Denk mee Collegebesluiten Besluiten burgemeester Schriftelijke vragen Financiën Leidse regelgeving English Projecten Parkeren Leiden verandert Zorg en ondersteuning Sociaal wijkteam Jeugdhulp Werk en inkomen Wonen Wijkvisie Zeeheldenbuurt Erfpacht Welstandsnota Startersleningen Nota Wonen 2020 Wonen boven Winkels Vastgoed in Leiden Home Home Erfpacht Gronduitgiften Aanbod vastgoed Beheer Onderhoud Parkeren Nieuws Contact Verkoop gemeentelijk vastgoed Woonfabriek Tieleman Dros Bouwen aan de stad Aalmarkt Combibad de Vliet Dieperhout De Nobel Garenmarkt parkeergarage Haagwegkwartier Haagwegterrein Jongerenvoorziening Stevenshof Lakenhal Lammermarkt Lammenschansdriehoek Leiden BioScience Park Leiden Noord Leidse Ring Noord Meelfabriek Merenwijk Nieuweroord Oegstgeesterweg OBSP Plesmanlaan Oostvlietpolder Oppenheimstraat Singelpark Stationsgebied Trekvaartplein Winkelcentrum Stevensbloem Leiden Bereikbaar Home Nieuws Fiets Openbaar Vervoer Auto Partners Over Leiden Bereikbaar Verkeershinder Contact Binnenstad Home Binnenstad in kaart Ruimtelijke ontwikkeling Binnenstad Index Documenten Contact Ruimtelijke ordening Structuurvisie en bestemmingsplan Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025 Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte Toets en Advies Commissie Openbare Ruimte Voorbereidingsbesluiten Uitgebreide WABO procedures Contact Aanbesteden Onderwijskansen Home Beleid VVE Schoolse periode Ouderbetrokkenheid KANS Contact Nieuwsarchief Ondernemen Alles over ondernemen Home Beleid Starters Ondernemerscontacten Agenda Contact Nieuws Heeft u al eHerkenning Alles over evenementen Alles over Horeca Alles

  Original URL path: http://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/natuur-en-milieu/hondenbeleid-in-leiden/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Leiden: Meeuwen
  Over meeuwen Jong geleerd is oud gedaan In de stad zie je Kokmeeuwen Stormmeeuwen Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen Alle meeuwensoorten zijn beschermd door de Flora en faunawet De stad een prima onderdak Meeuwen vinden in de binnenstad voldoende nestgelegenheid en voedsel Daken blijken een uitzonderlijk goede nestelpek voor meeuwen niet alleen in steden en dorpen langs de Nederlandse kust maar over de hele wereld De Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen nestelen in de stad op daken de Kokmeeuwen en Stormmeeuwen niet Een dak biedt goede bescherming Voor mensen liggen de nesten op lastig toegankelijke plaatsen en ze zijn daardoor moeilijk te vinden Voor roofdieren zoals de vos zijn de nesten onbereikbaar Met voedsel uit de stad is de overlevingskans van het stadsmeeuwenjong groot Lawaai Zeker in het broedseizoen van april tot eind augustus kunnen de meeuwen veel geluidsoverlast veroorzaken Als er jonge vogels zijn is er de meeste herrie De volwassen dieren beschermen hun jongen fanatiek en zijn erg luidruchtig Zwerfvuil Meeuwen zijn zeer behendig in het openscheuren van afvalzakken Veel rommel blijft op straat achter en waait overal naar toe Bevuiling door uitwerpselen De uitwerpselen van meeuwen blijven achter op gebouwen Door de opeenhoping van mest en nestmateriaal kunnen goten en regenpijpen verstopt raken Als er meeuwen op uw dak gebroed hebben is het verstandig in het najaan uw dak en goten te laten controleren Van ei tot kuiken Het eerste ei van het eerste legsel wordt meestal eind april of begin mei gelegd Zo n tachtig dagen later dus in de tweede helft van juli zullen de jongen dan uitvliegen Bij een laat eerste legsel of een vervolglegsel kan dat uitvliegen zomaar een maand later plaatsvinden Als de jonge meeuwen kunnen vliegen hebben ze geen binding meer met het nest maar zullen ze ongeveer een maand samen met hun ouders rondzwerven op zoek naar voedsel Daarna moeten de jonge meeuwen zelfstandig verder om na 4 of 5 jaar zelf te gaan broeden Als het nest of het eerste legsel verloren gaat doordat de eieren geroofd worden of het nest weggehaald wordt gaan de meeuwen meestal aan een tweede legsel beginnen Ze doen dit het liefst op dezelfde plek Met zo n tweede legsel kunnen ze tot in juni starten Na die tijd neemt de broeddrift af In de buurt van een nest met jonge meeuwen is er zo n 6 tot 7 weken veel meer activiteit geluid en verdedigend gedrag van de volwassen vogels En dus meer kans op overlast Afhaaladressen gele vuilniszakken zolang de voorraad strekt JUMBO Stationsweg 44 HEMA Haarlemmerstraat 130 DIRK Langegracht 3 Het Maredijkje Maredijk 45 SPAR Herenstraat 47 SPAR Lange Mare 78 80 Stadhuis Stadhuisplein 1 Alles over afval in Leiden a a a Zoeken Zoeken Home Sitemap Lees voor English Proclaimer en privacy Contact Openingstijden RSS Toegankelijke site Snel naar Loket Bestuur College van B en W Wie is wie Agenda college van B en W Besluiten Coalitieakkoord Contact Gemeenteraad Gemeentelijke organisatie Denk mee Collegebesluiten Besluiten burgemeester Schriftelijke vragen Financiën Leidse regelgeving English

  Original URL path: http://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/natuur-en-milieu/meeuwen/plan-van-aanpak-meeuwenoverlast-2011-2014/meeuwen/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Leiden: Feiten en cijfers
  verschijnt augustus 2015 Van de jaren 2013 tot en met 2015 zijn digitaal beschikbaar Kerncijfers Leiden 2015 digitale versie van de voudfolder PDF 4 6 Mb Kerncijfers Leiden 2014 digitale versie van de vouwfolder PDF 3 7 Mb Kerncijfers Leiden 2013 PDF 3 9 Mb Kerncijfers per district 2014 digitale versie van de poster PDF 1 7 Mb Kerncijfers per district 2013 PDF 1 2 Mb Kerncijfers Leiden 2014 Kerncijfers Leiden 2015 Staat van Leiden De Staat van Leiden is een uitgave van de afdeling van de gemeente Leiden die zich met onderzoek en statistiek bezighoudt De Staat van Leiden is bedoeld voor iedereen die om wat voor reden dan ook statistische en onderzoeksinformatie nodig heeft over de stad Leiden Het gaat veelal om informatie uit gemeentelijk of landelijk beschikbare statistische bronnen en uit diverse onderzoeken over Leiden De tabellen en grafieken worden in het rapport toegelicht De Staat is verschenen in 2011 2012 2013 en 2014 De Staat van Leiden 2013 is gepubliceerd als deel II van de Strategische Verkenningen 2014 2017 Hieronder kunt u de afzonderlijke hoofdstukken van 2012 2013 en 2014 inzien en downloaden 1 Bevolking 2 Bestuur en dienstverlening 3 Wonen 4 Veiligheid 5 Omgevingskwaliteit 6 Economie 7 Werk en inkomen 8 Toerisme en recreatie 9 Bereikbaarheid 10 Onderwijs 11 Sport 12 Cultuur 13 Jeugd 14 Welzijn en gezondheids zorg 15 Programma Binnenstad Stadsenquête Leiden De Stadsenquête Leiden is een gemeentebreed omnibusonderzoek Inwoners van de stad geven hierin hun mening over een groot aantal onderwerpen Van publieke dienstverlening tot de financiële situatie van de inwoners van Leiden van parkeren tot discriminatie van onderhoud van de wijken tot sportdeelname het komt allemaal aan bod De gemeente Leiden gebruikt de onderzoeksresultaten voor zowel de beleidsvoorbereiding beleidsevaluatie en de monitoring van beleid Rapporten van alle Stadsenquêtes digitaal beschikbaar De Stadsenquête is in 2015 voor de dertiende keer gehouden De eindrapporten van alle edities van de Stadsenquête zijn digitaal beschikbaar Onderzoeken Hieronder kunt u meer informatie vinden over enkele belangrijke onderzoeken die de gemeente zelf doet Alle uitkomsten staan ook in de Onderzoeksbank Stadsenquête De Stadsenquête is een grootschalige tweejaarlijkse enquête onder de Leidse bevolking LeidenPanel Het LeidenPanel is een digitaal panel met inwoners die over verschillende onderwerpen geraadpleegd worden JongerenPanel Het JongerenPanel is het digitale panel met inwoners van 12 t m 22 jaar Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijkse enquête over veiligheid en Leefbaarheid BOA feitenbladen In de BOA feitenbladen worden Leidse onderwerpen cijfermatig uitgediept Veel gezocht Afspraak maken Afval Contact Evenementen Fiets Fout Fiets Weg Horeca Iets gevonden Iets verloren Melding openbare ruimte Met DigiD Zonder DigiD Openingstijden Parkeren Paspoort Vacatures Verhuizen a a a Zoeken Zoeken Home Sitemap Lees voor English Proclaimer en privacy Contact Openingstijden RSS Toegankelijke site Snel naar Loket Bestuur College van B en W Wie is wie Agenda college van B en W Besluiten Coalitieakkoord Contact Gemeenteraad Gemeentelijke organisatie Denk mee Collegebesluiten Besluiten burgemeester Schriftelijke vragen Financiën Leidse regelgeving English Projecten Parkeren Leiden verandert Zorg en ondersteuning Sociaal wijkteam Jeugdhulp Werk en

  Original URL path: http://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/feiten-en-cijfers/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Leiden: Kerncijfers
  Evenementen Fiets Fout Fiets Weg Horeca Iets gevonden Iets verloren Melding openbare ruimte Met DigiD Zonder DigiD Openingstijden Parkeren Paspoort Vacatures Verhuizen a a a Zoeken Zoeken Home Sitemap Lees voor English Proclaimer en privacy Contact Openingstijden RSS Toegankelijke site Snel naar Loket Bestuur College van B en W Wie is wie Agenda college van B en W Besluiten Coalitieakkoord Contact Gemeenteraad Gemeentelijke organisatie Denk mee Collegebesluiten Besluiten burgemeester Schriftelijke vragen Financiën Leidse regelgeving English Projecten Parkeren Leiden verandert Zorg en ondersteuning Sociaal wijkteam Jeugdhulp Werk en inkomen Wonen Wijkvisie Zeeheldenbuurt Erfpacht Welstandsnota Startersleningen Nota Wonen 2020 Wonen boven Winkels Vastgoed in Leiden Home Home Erfpacht Gronduitgiften Aanbod vastgoed Beheer Onderhoud Parkeren Nieuws Contact Verkoop gemeentelijk vastgoed Woonfabriek Tieleman Dros Bouwen aan de stad Aalmarkt Combibad de Vliet Dieperhout De Nobel Garenmarkt parkeergarage Haagwegkwartier Haagwegterrein Jongerenvoorziening Stevenshof Lakenhal Lammermarkt Lammenschansdriehoek Leiden BioScience Park Leiden Noord Leidse Ring Noord Meelfabriek Merenwijk Nieuweroord Oegstgeesterweg OBSP Plesmanlaan Oostvlietpolder Oppenheimstraat Singelpark Stationsgebied Trekvaartplein Winkelcentrum Stevensbloem Leiden Bereikbaar Home Nieuws Fiets Openbaar Vervoer Auto Partners Over Leiden Bereikbaar Verkeershinder Contact Binnenstad Home Binnenstad in kaart Ruimtelijke ontwikkeling Binnenstad Index Documenten Contact Ruimtelijke ordening Structuurvisie en bestemmingsplan Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025 Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte Toets en Advies Commissie Openbare Ruimte Voorbereidingsbesluiten Uitgebreide WABO procedures Contact Aanbesteden Onderwijskansen Home Beleid VVE Schoolse periode Ouderbetrokkenheid KANS Contact Nieuwsarchief Ondernemen Alles over ondernemen Home Beleid Starters Ondernemerscontacten Agenda Contact Nieuws Heeft u al eHerkenning Alles over evenementen Alles over Horeca Alles over markten Publicaties Inspraak Vergunningen Bekendmakingen Bewonersbrieven Gemeenteberichten Archief Jongerenpanel LeidenPanel Leidse regelgeving Wet dwangsom Algemene Plaatselijke Verordening APV Overige Regelgeving Laatste nieuws Archief Perskamer RSS Stadskrant Klachten indienen bezorging Stadskrant Stadskrant archief Winterfotowedstrijd Wet openbaarheid bestuur Over de stad Huisvesting en opvang vluchtelingen Leiden en regio Veelgestelde vragen Mee met Leiden Home Nieuws BplusC Mobiliteit071

  Original URL path: http://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/feiten-en-cijfers/kerncijfers/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Leiden: BOA-berichten
  BOA berichten 2012 nummer 2 BOA berichten 2012 nummer 1 Veel gezocht Afspraak maken Afval Contact Evenementen Fiets Fout Fiets Weg Horeca Iets gevonden Iets verloren Melding openbare ruimte Met DigiD Zonder DigiD Openingstijden Parkeren Paspoort Vacatures Verhuizen a a a Zoeken Zoeken Home Sitemap Lees voor English Proclaimer en privacy Contact Openingstijden RSS Toegankelijke site Snel naar Loket Bestuur College van B en W Wie is wie Agenda college van B en W Besluiten Coalitieakkoord Contact Gemeenteraad Gemeentelijke organisatie Denk mee Collegebesluiten Besluiten burgemeester Schriftelijke vragen Financiën Leidse regelgeving English Projecten Parkeren Leiden verandert Zorg en ondersteuning Sociaal wijkteam Jeugdhulp Werk en inkomen Wonen Wijkvisie Zeeheldenbuurt Erfpacht Welstandsnota Startersleningen Nota Wonen 2020 Wonen boven Winkels Vastgoed in Leiden Home Home Erfpacht Gronduitgiften Aanbod vastgoed Beheer Onderhoud Parkeren Nieuws Contact Verkoop gemeentelijk vastgoed Woonfabriek Tieleman Dros Bouwen aan de stad Aalmarkt Combibad de Vliet Dieperhout De Nobel Garenmarkt parkeergarage Haagwegkwartier Haagwegterrein Jongerenvoorziening Stevenshof Lakenhal Lammermarkt Lammenschansdriehoek Leiden BioScience Park Leiden Noord Leidse Ring Noord Meelfabriek Merenwijk Nieuweroord Oegstgeesterweg OBSP Plesmanlaan Oostvlietpolder Oppenheimstraat Singelpark Stationsgebied Trekvaartplein Winkelcentrum Stevensbloem Leiden Bereikbaar Home Nieuws Fiets Openbaar Vervoer Auto Partners Over Leiden Bereikbaar Verkeershinder Contact Binnenstad Home Binnenstad in kaart Ruimtelijke ontwikkeling Binnenstad Index Documenten Contact Ruimtelijke ordening Structuurvisie en bestemmingsplan Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025 Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte Toets en Advies Commissie Openbare Ruimte Voorbereidingsbesluiten Uitgebreide WABO procedures Contact Aanbesteden Onderwijskansen Home Beleid VVE Schoolse periode Ouderbetrokkenheid KANS Contact Nieuwsarchief Ondernemen Alles over ondernemen Home Beleid Starters Ondernemerscontacten Agenda Contact Nieuws Heeft u al eHerkenning Alles over evenementen Alles over Horeca Alles over markten Publicaties Inspraak Vergunningen Bekendmakingen Bewonersbrieven Gemeenteberichten Archief Jongerenpanel LeidenPanel Leidse regelgeving Wet dwangsom Algemene Plaatselijke Verordening APV Overige Regelgeving Laatste nieuws Archief Perskamer RSS Stadskrant Klachten indienen bezorging Stadskrant Stadskrant archief Winterfotowedstrijd Wet openbaarheid bestuur Over de stad

  Original URL path: http://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/feiten-en-cijfers/boa-berichten/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Leiden: Staat van Leiden
  Contact Evenementen Fiets Fout Fiets Weg Horeca Iets gevonden Iets verloren Melding openbare ruimte Met DigiD Zonder DigiD Openingstijden Parkeren Paspoort Vacatures Verhuizen a a a Zoeken Zoeken Home Sitemap Lees voor English Proclaimer en privacy Contact Openingstijden RSS Toegankelijke site Snel naar Loket Bestuur College van B en W Wie is wie Agenda college van B en W Besluiten Coalitieakkoord Contact Gemeenteraad Gemeentelijke organisatie Denk mee Collegebesluiten Besluiten burgemeester Schriftelijke vragen Financiën Leidse regelgeving English Projecten Parkeren Leiden verandert Zorg en ondersteuning Sociaal wijkteam Jeugdhulp Werk en inkomen Wonen Wijkvisie Zeeheldenbuurt Erfpacht Welstandsnota Startersleningen Nota Wonen 2020 Wonen boven Winkels Vastgoed in Leiden Home Home Erfpacht Gronduitgiften Aanbod vastgoed Beheer Onderhoud Parkeren Nieuws Contact Verkoop gemeentelijk vastgoed Woonfabriek Tieleman Dros Bouwen aan de stad Aalmarkt Combibad de Vliet Dieperhout De Nobel Garenmarkt parkeergarage Haagwegkwartier Haagwegterrein Jongerenvoorziening Stevenshof Lakenhal Lammermarkt Lammenschansdriehoek Leiden BioScience Park Leiden Noord Leidse Ring Noord Meelfabriek Merenwijk Nieuweroord Oegstgeesterweg OBSP Plesmanlaan Oostvlietpolder Oppenheimstraat Singelpark Stationsgebied Trekvaartplein Winkelcentrum Stevensbloem Leiden Bereikbaar Home Nieuws Fiets Openbaar Vervoer Auto Partners Over Leiden Bereikbaar Verkeershinder Contact Binnenstad Home Binnenstad in kaart Ruimtelijke ontwikkeling Binnenstad Index Documenten Contact Ruimtelijke ordening Structuurvisie en bestemmingsplan Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025 Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte Toets en Advies Commissie Openbare Ruimte Voorbereidingsbesluiten Uitgebreide WABO procedures Contact Aanbesteden Onderwijskansen Home Beleid VVE Schoolse periode Ouderbetrokkenheid KANS Contact Nieuwsarchief Ondernemen Alles over ondernemen Home Beleid Starters Ondernemerscontacten Agenda Contact Nieuws Heeft u al eHerkenning Alles over evenementen Alles over Horeca Alles over markten Publicaties Inspraak Vergunningen Bekendmakingen Bewonersbrieven Gemeenteberichten Archief Jongerenpanel LeidenPanel Leidse regelgeving Wet dwangsom Algemene Plaatselijke Verordening APV Overige Regelgeving Laatste nieuws Archief Perskamer RSS Stadskrant Klachten indienen bezorging Stadskrant Stadskrant archief Winterfotowedstrijd Wet openbaarheid bestuur Over de stad Huisvesting en opvang vluchtelingen Leiden en regio Veelgestelde vragen Mee met Leiden Home Nieuws BplusC

  Original URL path: http://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/feiten-en-cijfers/staat-van-leiden/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Leiden: Stadsenquête
  Proclaimer en privacy Contact Openingstijden RSS Toegankelijke site Snel naar Loket Bestuur College van B en W Wie is wie Agenda college van B en W Besluiten Coalitieakkoord Contact Gemeenteraad Gemeentelijke organisatie Denk mee Collegebesluiten Besluiten burgemeester Schriftelijke vragen Financiën Leidse regelgeving English Projecten Parkeren Leiden verandert Zorg en ondersteuning Sociaal wijkteam Jeugdhulp Werk en inkomen Wonen Wijkvisie Zeeheldenbuurt Erfpacht Welstandsnota Startersleningen Nota Wonen 2020 Wonen boven Winkels Vastgoed in Leiden Home Home Erfpacht Gronduitgiften Aanbod vastgoed Beheer Onderhoud Parkeren Nieuws Contact Verkoop gemeentelijk vastgoed Woonfabriek Tieleman Dros Bouwen aan de stad Aalmarkt Combibad de Vliet Dieperhout De Nobel Garenmarkt parkeergarage Haagwegkwartier Haagwegterrein Jongerenvoorziening Stevenshof Lakenhal Lammermarkt Lammenschansdriehoek Leiden BioScience Park Leiden Noord Leidse Ring Noord Meelfabriek Merenwijk Nieuweroord Oegstgeesterweg OBSP Plesmanlaan Oostvlietpolder Oppenheimstraat Singelpark Stationsgebied Trekvaartplein Winkelcentrum Stevensbloem Leiden Bereikbaar Home Nieuws Fiets Openbaar Vervoer Auto Partners Over Leiden Bereikbaar Verkeershinder Contact Binnenstad Home Binnenstad in kaart Ruimtelijke ontwikkeling Binnenstad Index Documenten Contact Ruimtelijke ordening Structuurvisie en bestemmingsplan Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025 Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte Toets en Advies Commissie Openbare Ruimte Voorbereidingsbesluiten Uitgebreide WABO procedures Contact Aanbesteden Onderwijskansen Home Beleid VVE Schoolse periode Ouderbetrokkenheid KANS Contact Nieuwsarchief Ondernemen Alles over ondernemen Home Beleid Starters Ondernemerscontacten Agenda Contact Nieuws Heeft u al eHerkenning Alles over evenementen Alles over Horeca Alles over markten Publicaties Inspraak Vergunningen Bekendmakingen Bewonersbrieven Gemeenteberichten Archief Jongerenpanel LeidenPanel Leidse regelgeving Wet dwangsom Algemene Plaatselijke Verordening APV Overige Regelgeving Laatste nieuws Archief Perskamer RSS Stadskrant Klachten indienen bezorging Stadskrant Stadskrant archief Winterfotowedstrijd Wet openbaarheid bestuur Over de stad Huisvesting en opvang vluchtelingen Leiden en regio Veelgestelde vragen Mee met Leiden Home Nieuws BplusC Mobiliteit071 Erfgoed071 Cultuur071 Iedereen telt mee Leven in Leiden Stad van ontdekkingen Contact Monumenten Zwemmen in Leiden Stad buurt straat en wonen Nieuwjaarsreceptie Aanplakborden Digitale Stadsgids externe website Hofjeswoningen Jaarwisseling 2015 2016 Kerstbomen

  Original URL path: http://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/feiten-en-cijfers/stadsenquete/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Leiden: Duurzaam Leiden
  B en W Besluiten Coalitieakkoord Contact Gemeenteraad Gemeentelijke organisatie Denk mee Collegebesluiten Besluiten burgemeester Schriftelijke vragen Financiën Leidse regelgeving English Projecten Parkeren Leiden verandert Zorg en ondersteuning Sociaal wijkteam Jeugdhulp Werk en inkomen Wonen Wijkvisie Zeeheldenbuurt Erfpacht Welstandsnota Startersleningen Nota Wonen 2020 Wonen boven Winkels Vastgoed in Leiden Home Home Erfpacht Gronduitgiften Aanbod vastgoed Beheer Onderhoud Parkeren Nieuws Contact Verkoop gemeentelijk vastgoed Woonfabriek Tieleman Dros Bouwen aan de stad Aalmarkt Combibad de Vliet Dieperhout De Nobel Garenmarkt parkeergarage Haagwegkwartier Haagwegterrein Jongerenvoorziening Stevenshof Lakenhal Lammermarkt Lammenschansdriehoek Leiden BioScience Park Leiden Noord Leidse Ring Noord Meelfabriek Merenwijk Nieuweroord Oegstgeesterweg OBSP Plesmanlaan Oostvlietpolder Oppenheimstraat Singelpark Stationsgebied Trekvaartplein Winkelcentrum Stevensbloem Leiden Bereikbaar Home Nieuws Fiets Openbaar Vervoer Auto Partners Over Leiden Bereikbaar Verkeershinder Contact Binnenstad Home Binnenstad in kaart Ruimtelijke ontwikkeling Binnenstad Index Documenten Contact Ruimtelijke ordening Structuurvisie en bestemmingsplan Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025 Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte Toets en Advies Commissie Openbare Ruimte Voorbereidingsbesluiten Uitgebreide WABO procedures Contact Aanbesteden Onderwijskansen Home Beleid VVE Schoolse periode Ouderbetrokkenheid KANS Contact Nieuwsarchief Ondernemen Alles over ondernemen Home Beleid Starters Ondernemerscontacten Agenda Contact Nieuws Heeft u al eHerkenning Alles over evenementen Alles over Horeca Alles over markten Publicaties Inspraak Vergunningen Bekendmakingen Bewonersbrieven Gemeenteberichten Archief Jongerenpanel LeidenPanel Leidse regelgeving Wet dwangsom Algemene Plaatselijke Verordening APV Overige Regelgeving Laatste nieuws Archief Perskamer RSS Stadskrant Klachten indienen bezorging Stadskrant Stadskrant archief Winterfotowedstrijd Wet openbaarheid bestuur Over de stad Huisvesting en opvang vluchtelingen Leiden en regio Veelgestelde vragen Mee met Leiden Home Nieuws BplusC Mobiliteit071 Erfgoed071 Cultuur071 Iedereen telt mee Leven in Leiden Stad van ontdekkingen Contact Monumenten Zwemmen in Leiden Stad buurt straat en wonen Nieuwjaarsreceptie Aanplakborden Digitale Stadsgids externe website Hofjeswoningen Jaarwisseling 2015 2016 Kerstbomen Straatnamen Subsidieregeling Wijkinitiatieven Verbeterdebuurt Welstand en Monumentencommissie Wijken en buurten Winter Familie gezin jeugd en gezondheid Erepenning Gemeente Leiden Huiselijk geweld en kindermishandeling

  Original URL path: http://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/duurzaam-leiden/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive