archive-nl.com » NL » L » LEUSSENBROEK.NL

Total: 35

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ondernemingsrecht en de Notaris
  dient te worden gestort Bij de uitgifte van nieuwe aandelen hebben de zittende aandeelhouders een voorkeursrecht Dit voorkeursrecht is in de wet voorgeschreven en wordt verder uitgewerkt in de statuten van de vennootschap De uitgifte van nieuwe aandelen in de B V dient eveneens plaats te vinden door middel van een notariële akte Bestuur en vertegenwoordiging Een N V of een B V wordt vertegenwoordigd door het bestuur ook wel directie genoemd Het bestuur kan bestaan uit één of meer bestuurders directeuren Ook rechtspersonen kunnen tot directeur worden benoemd De wijze van vertegenwoordiging alsmede de vertegenwoordigingsbevoegheid wordt geregeld in de statuten van de vennootschap De directeuren worden benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders tenzij het een zogenaamde grote vennootschap als bedoeld in de wet betreft Deze grote vennootschappen zijn verplicht een Raad van Commissarissen in te stellen welke Raad van Commissarissen in die gevallen ook de directeuren benoemd en ontslaat De directeuren zijn in beginsel niet aansprakelijk voor de handelingen van de vennootschap Dit ligt slechts anders indien bijvoorbeeld in een procedure een directeur aansprakelijk wordt gesteld voor door hem verricht onbehoorlijk bestuur in de vennootschap zoals hiervoor omschreven Eenmanszaak maatschap vennootschap onder firma commanditaire vennootschap coöperatie Behalve in de vorm van een rechtspersoon kan de onderneming ook worden gedreven in de vorm van een niet rechtspersoonlijkheid hebbend lichaam of vorm zoals een eenmanszaak maatschap vennootschap onder firma of een afgeleide daarvan de commanditaire vennootschap Bij een niet rechtspersoonlijkheid hebbende ondernemingsvorm is de ondernemer in de regel aansprakelijk met zijn gehele privé vermogen Eenmanszaak Een eenmanszaak spreekt voor zich Er is een ondernemer die een onderneming drijft voor eigen rekening en risico Deze onderneming is in de regel ingeschreven in het Handelsregister Een ondernemer met een eenmanszaak is met zijn gehele privé vermogen aansprakelijk voor de schulden van zijn onderneming Het is onder meer om deze reden dat veel ondernemers die gehuwd zijn kiezen voor het opmaken van huwelijksvoorwaarden om zo de vermogens tussen de beide echtgenoten te scheiden Vennootschap onder firma maatschap Een vennootschap onder firma of een maatschap is een samenwerkingsverband tussen twee of meerdere ondernemers maten of vennoten die een gezamenlijk doel nastreven De inbreng van de maten vennoten kan bestaan uit arbeid geld of goederen Het is niet verplicht om ieder een gelijke inbreng te doen De rechten en verplichtingen tussen de maten vennoten wordt bepaald door de maatschapsovereenkomst of vennootschapsakte waarin tevens de winstverdeling en bevoegdheden van de maten vennoten wordt geregeld Deze akte kan onderhands worden opgemaakt doch het verdient aanbeveling daarvoor de notaris te raadplegen die deze ook voor u kan opstellen Een maatschap wordt meestal gebruikt als samenwerkingsverband tussen vrije beroepsbeoefenaren alsmede in de agrarische praktijk en treedt in de regel niet onder een ondernemingsnaam naar buiten op In een maatschap zijn de maten ieder voor een gelijk deel aansprakelijk voor de maatschapsschuld ook met hun privé vermogen Een vennootschap onder firma v o f dient te worden ingeschreven in het Handelsregister met daarbij de omschrijving van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/ondernemingsrecht.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Contactformulier voor Notaris
  offerte Meer Contactformulier Wilt u meer informatie over een bepaald onderwerp Of wilt u graag een kostenopgave Wij nemen graag contact met u op zonder dat de kostenteller meteen gaat lopen Uw e mailadres Uw naam Telefoonnummer U kunt hier uw vraag stellen Ons privacybeleid is van toepassing algemeen in onze organisatie Onroerend goed Familierecht Ondernemingsrecht Notariskosten wij nemen graag contact met u op specialismen in onze organisatie Estate planning

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/contact-formulier.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Estate-planning en de Notaris
  huwelijksvermogensrecht en het erfrecht spelen een grote rol bij de estate planning Estate planning richt zich op het treffen van zodanige regelingen dat het vermogen overgaat van een generatie op de volgende op een zodanige wijze dat zo min mogelijk belasting verschuldigd is Bij belasting moet dan met name worden gedacht aan successierechten en aan schenkingsrecht Estate planning mag zich verheugen in een toenemende belangstelling Dit is niet vreemd aangezien steeds meer mensen een vermogen van enige omvang bezitten Estate planning is echt niet alleen van belang voor degenen die een groot vermogen hebben Ook de bezitters van kleine of middelgrote vermogens kunnen door het treffen van een goede regeling fiscale voordelen behalen Relatief kunnen de voordelen bij kleine en middelgrote vermogens zelfs groter zijn dan bij grote vermogens Door bijvoorbeeld tijdens leven alvast aan uw kinderen te schenken waarbij de vrijstellingen kunnen worden benut is uw toekomstige nalatenschap kleiner en daarmee het bij uw overlijden te betalen successierecht Maar ook schenkingen die de vrijstellingen te boven gaan kunnen voordelig zijn omdat de progressie in het belastingtarief daarmee wordt gedrukt Bij estate planning wordt aandacht besteed aan het doen van schenkingen maar ook aan het opstellen van het juiste testament

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/estate-planning.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Agrarische praktijk
  bestemmingsplannen ruilverkaveling milieuzorg enzovoorts Voor de agrarische ondernemer is het van groot belang om een aanspreekpunt met een lage drempel in de buurt te hebben waar hij met alle vragen en problemen op deze gebieden terecht kan Ons kantoor heeft vanuit zijn oorsprong al een duidelijke betrokkenheid bij de agrarische wereld Wij beschikken over specialistische kennis en veel ervaring op agrarisch gebied Per slot van rekening liggen onze kantoren midden tussen de agrarische bedrijven Vanwege onze deskundigheid op dit gebied zijn wij aangesloten bij de Vereniging voor Agrarische Specialisten in het Notariaat kortweg VASN genoemd een landelijke organisatie van notariskantoren die specifieke agrarische kennis in huis hebben De vereniging verzorgt onder meer cursussen voor haar leden om de vakkennis bij de tijd te houden en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de wet en regelgeving uit te wisselen Het VASN lidmaatschap geldt als keurmerk voor een kwalitatief superieure dienstverlening op agrarisch gebied Bij ons kunt u aankloppen voor informatie en advies betreffende zaken als de pachtwet ruilverkaveling maatschappen vennootschappen onder firma en besloten vennootschappen huwelijksvoorwaarden en testamenten die toegesneden zijn op het agrarische vlak en uiteraard de zo belangrijke problematiek van de bedrijfsopvolging Zoals gezegd de drempel is laag

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/agrarisch-recht.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Schepen en Woonarken
  Ook scheepshypotheken verzorgen wij In sommige gevallen is registratie bij het kadaster verplicht bijvoorbeeld als u hypotheek wilt vestigen op uw vaartuig De regelgeving omtrent scheepsregistratie is niet altijd even doorzichtig Een scheepshypotheek de verkoop van uw boot het kan soms net even anders lopen dan u verwacht had Wij adviseren u graag over welke zaken u zelf kunt regelen en wanneer medewerking van de notaris wettelijk vereist is Meer

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/schepen.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Workflow Van Leussen Van den Broek Notarissen
  het tegendeel waar gebleken Juist doordat wij zo efficiënt georganiseerd zijn zijn wij niet alleen in staat om voordelig te offreren maar behoren wij volgens recente cijfers van het kadaster zelfs aantoonbaar tot de notariskantoren met de laagste foutmarges Wij hebben gemerkt dat een efficiënt werkproces inmiddels een uitermate belangrijk instrument is geworden en durven te stellen dat dit een belangrijke pijler van ons kantoor is De positieve geluiden van

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/efficiente-workflow.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Tarieven Onroerend Goed
  2 uur van ons een vrijblijvende kostenopgave U kunt ons ook even bellen Dan krijgt u de offerte direct Ons telefoonnummer is 0184 641600 Uw e mailadres Aanhef dhr mw Uw naam Telefoon Datum overdracht KOOPSOM HYPOTHEEKSOM De offerte die u van ons ontvangt is gebaseerd op aankoop van en of hypotheekvestiging op 1 kadastraal perceel Mocht dit anders zijn in uw geval dan kunt u dat hieronder toelichten Ons

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/tarieven-onroerend-goed.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Tarieven Familierecht
  met ons opnemen voor een vrijblijvende kostenopgave 1 los testament honorarium 175 00 ctr registratie 6 50 btw 38 12 totaal 219 62 2 gelijkluidende testamenten honorarium 215 00 ctr registratie 13 00 btw 47 88 totaal 275 88 samenlevingscontract honorarium 185 00 ctr registratie 13 00 btw 41 58 totaal 239 58 combinatie 2 gelijkluidende testamenten en 1 samenlevingscontract honorarium testamenten 183 00 ctr registratie 13 00 honorarium samenlevingscontract

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/tarieven-familierecht.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive •