archive-nl.com » NL » L » LEUSSENBROEK.NL

Total: 35

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Referenties
  notaris loont Bron De Telegraaf DGN Publishers B V Van Leussen Van den Broek notarissen behoren tot de goedkoopste van ons land Wie het gehele pakket overziend de allervoordeligste is valt moeilijk te zeggen U zult ze in ieder geval niet in de grote steden tegenkomen maar wel in dorpen en stadjes verder lezen Forse leegloop notarisfirma s Bron Financieel Dagblad 29 juli 2009 Sommige kantoren herstellen enigszins van de

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/referenties.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Woning Kopen? Uw Notaris voor de overdracht van uw huis!
  om daadwerkelijk over de verkochte woning te beschikken Zo is het belangrijk om na te gaan of de verkoper eerder gehuwd is geweest of dat verkoper de woning uit een nalatenschap heeft verkregen Voorts gaat de notaris via onderzoek bij het kadaster na of er bijzondere verplichtingen zoals bijvoorbeeld erfdienstbaarheden of voorkeursrechten van derden bestaan met betrekking tot het verkochte De bevindingen van de notaris worden op basis van de voorwaarden uit de koopovereenkomst gecombineerd in de leveringsakte het document dat verkoper en koper samen met de notaris tekenen Indien van toepassing stelt de notaris ook een hypotheekakte op en vraagt hij bij de hypotheekbank de gelden op om de koopsom te kunnen voldoen Na ondertekening dient de notaris een afschrift van de akte van levering en eventueel van de hypotheekakte in bij het kadaster waarmee de koper de nieuwe eigenaar is omhoog Moet ik bij de notaris langs gaan Indien de koper voor de financiering van de aankoop een hypotheek nodig heeft is zijn persoonlijke aanwezigheid bij de notaris wettelijk verplicht De verkoper kan te allen tijde een volmacht tekenen en hoeft dus niet aanwezig te zijn bij de overdracht omhoog Hypotheek regelen Nadat u de koopovereenkomst heeft getekend wilt u zich wellicht oriënteren op de keuze van een hypotheekverstrekker Heeft u een hypotheekbank gevonden dan zal deze de geldlening niet direct aan u verstrekken Het geldverkeer loopt doorgaans via de notaris die de onderliggende afspraken tevens zal vastleggen in een hypotheekakte omhoog Wat kost een leveringsakte In de koopovereenkomst wordt bepaald voor wiens rekening de kosten van de overdracht zijn Vrij op naam wil zeggen dat de kosten van de overdracht inclusief eventueel BTW en overdrachtsbelasting voor rekening van de verkoper geschiedt De kosten van de hypotheekakte vallen hier echter niet onder Kosten koper houdt in dat de

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/woning-kopen.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Hypotheekakte | Van Leussen Van den Broek Notarissen
  u in ruil daarvoor uw woning als onderpand beschikbaar stelt Het beschikbaar stellen als onderpand is wat hypotheekverlening inhoudt u geeft een onderpand dus u geeft hypotheekrecht De wet schrijft voor dat een hypotheek alleen via notariële akte tot stand kan komen De werkwijze voor het totstandkomen van een hypotheek is als volgt Ten eerste kiest u via een financieel adviseur of direct via een bank een hypotheekvorm uit die bij u past De bank zal u vervolgens indien u aan bepaalde inkomensvereisten voldoet en dergelijke een offerte toezenden die u voor akkoord kunt terugsturen Na acceptatie door de bank zal deze aan de notaris het verzoek doen een hypotheekakte op te stellen voor u U wordt schriftelijk hierover door de notaris geïnformeerd met het verzoek contact op te nemen voor het maken van een afspraak Afhankelijk van de vraag of wellicht een oude hypotheek moet worden afgelost daarvan moet immers bij de oude bank een eindafrekening worden opgevraagd zit u ongeveer 2 weken later bij de notaris aan tafel om de akte te tekenen Nadat de notaris de benodigde stukken heeft opgemaakt en verzonden zal hij de werkdag na ondertekening van de akte en na bevestiging dat het kadaster

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/hypotheekakte.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Zelf woning verkopen
  samen Bij de koop van onroerend goed is dit anders dat is bepaald in de Nederlandse wetgeving Verkoopt u uw woning dan tekent u eerst een document waarin u onder meer de koopprijs en de opleverdatum overeenkomt met de koper Dit document wordt de koopakte genoemd Om ervoor te zorgen dat de nieuwe koper daadwerkelijk de eigenaar van de woning wordt is tussenkomst van de notaris vereist door middel van een leveringsakte De leveringsakte wordt door verkoper en koper getekend op de datum die in de koopakte is overeengekomen Ook de koopprijs wordt pas op die datum via een aparte bankrekening bij de notaris voldaan Zodra de leveringsakte door de notaris is ingeschreven bij het kadaster is de koper de nieuwe eigenaar omhoog Moet een koopovereenkomst altijd schriftelijk Ja sinds 2003 dient volgens de Nederlandse wetgeving een overeenkomst tot verkoop van een woning aan een particulier schriftelijk te worden aangegaan Een mondelinge overeenkomst is niet rechtsgeldig omhoog Wie stelt de koopakte op De koopakte kunt u in principe zelf opstellen echter veel handiger is het om ons notariskantoor de koopakte voor u te laten opstellen Dit doen wij in overleg met verkoper en koper snel en zeer voordelig Het enige dat wij van u terugvragen is dat wij ook de uiteindelijke leveringsakte mogen passeren omhoog Wat gebeurt er na de koopakte Om ervoor te zorgen dat de nieuwe koper daadwerkelijk de eigenaar van de woning wordt dienen er door de notaris een aantal wettelijke procedures te worden gevolgd Hij stelt een zogeheten leveringsakte op die door verkoper en koper dient te worden getekend en hij zorgt voor verrekening van de koopsom en de eventuele af te lossen hypotheek Zodra de leveringsakte door de notaris is ingeschreven bij het kadaster is de koper de nieuwe eigenaar omhoog Kan de koopakte even wachten Na het tekenen van de koopakte heeft de koper een wettelijk geregelde bedenktijd van 3 dagen Hoe langer u het tekenen van een koopakte uitstelt hoe langer u als verkoper in onzekerheid blijft Een koopakte die eenmaal onherroepelijk is na het verstrijken van de bedenktijd zorgt weliswaar niet direct voor de eigendomsoverdracht maar is wel bindend omhoog Moet ik bij de notaris langsgaan Nee zodra de koopakte door ons is opgesteld ontvangt u deze per per e mail of per reguliere post U en de koper kunnen de koopakte zelf ondertekenen u hoeft hiervoor niet langs te komen Na ondertekening ontvangen wij de koopakte graag zo spoedig mogelijk retour zodat wij de leveringsakte voor u kunnen opmaken Ook voor het tekenen van de leveringsakte hoeft u als verkoper niet op ons kantoor langs te komen U mag desgewenst een volmacht afgeven aan één van onze medewerkers omhoog Wat kost het laten opstellen van een koopakte De koopakte kost slechts 95 00 Het opstellen van een koopakte doen wij in overleg met verkoper en koper snel en voor slechts 95 00 Dit is gezien onze ruime ervaring niet alleen praktisch voor u maar ook voor ons omdat wij uw gegevens

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/zelf-woning-verkopen.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Hypotheek royeren (doorhalen) uit het kadaster
  geen actie te ondernemen De kosten voor doorhaling vindt u terug op uw eindafrekening inzake de verkoop Als u een nieuwe hypotheek afsluit die eerste in rangorde wordt zal de nieuwe bank eisen dat de bestaande inschrijving ten gunste van een andere geldverstrekker wordt doorgehaald Ook hier zal de notaris de vorige hypotheekhouder om medewerking tot doorhaling verzoeken U hoeft zelf geen actie te ondernemen De kosten voor doorhaling vindt u terug op uw eindafrekening inzake de oversluiting omhoog Wat zijn de voordelen van vooraf doorhalen Let op U kunt een hypotheek pas laten doorhalen als deze geheel is afgelost Bent u voor de aflossing afhankelijk van de verkoopopbrengst van uw woning of van een nieuwe hypothecaire lening dan kan pas worden doorgehaald op het moment van verkoop of oversluiting Het doorhalingsproces wordt dan geruisloos door de notaris in werking gezet U hoeft geen actie te ondernemen Heeft u echter uw hypotheek reeds afgelost Dan bent u vrij om uw hypotheek te laten doorhalen via een notaris De voordelen hiervan zijn onder meer U heeft de kosten van doorhaling in de hand omdat u de notaris kiest Dit is anders in het geval de koper van uw woning een notaris aanwijst U voorkomt administratieve vervuiling en vertraging Hoe ouder een hypotheek is hoe moeilijker het dikwijls voor een bank te achterhalen is of de lening nog loopt Indien u een nieuwe hypotheekofferte aanvraagt bespoedigt u het beoordelingstraject voor de nieuwe bank omhoog Wat doet de notaris precies De notaris gaat bij de betrokken geldverstrekker na of de hypotheeklening daadwerkelijk is afgelost Vervolgens maakt de notaris een zogeheten royementsvolmacht op die hij aan de geldverstrekker toezendt Zodra de door de geldverstrekker ondertekende volmacht retour is ontvangen kan de volmacht worden verwerkt in een royementsakte Dit is een officieel door de notaris

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/hypotheek-royeren.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Samenlevingscontract en de notaris
  te sluiten Fiscaal voordeel Te denken valt aan een aanzienlijke besparing op erfbelasting ingeval van overlijden van één van de partners Fiscaal voordeel Als u gaat samenwonen kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen U kunt er dan voor kiezen om elkaar als fiscale partner aan te wijzen Voordat u gaat samenwonen wilt u waarschijnlijk vastleggen wie wat gaat betalen van wie welke spullen zijn en hoe een en ander na beëindiging van de relatie wordt afgewikkeld Om als ongehuwd samenlevenden in aanmerking te komen voor het partnerpensioen verlangen pensioenfondsen doorgaans een exemplaar van een notarieel samenlevingscontract omhoog Wat regelt een samenlevingscontract niet Zou u trouwen in gemeenschap van goederen dan worden alle door de partners ingebrachte goederen en vermogens ineens gemeenschappelijk Bij het aangaan van een samenlevingscontract is dit niet het geval Wel kunt u regelingen treffen met betrekking tot goederen die u vanaf dat moment zult gaan verkrijgen Samenwonende partners zijn niet automatisch elkaars erfgenaam U kunt uw nalatenschap regelen middels een testament waarbij u bijvoorbeeld elkaar tot erfgenaam benoemt maar ook rekening kunt houden met andere mogelijke erfgenamen Daarom is het verstandig een samenlevingscontract af te sluiten in combinatie met 2 testamenten Dit kost totaal slechts 399 00 omhoog Is een notariële akte altijd vereist Hoewel het mogelijk is om uw afspraken onderling op papier te zetten is het met het oog op de juridische rechtskracht jegens derde partijen denk aan de belastingdienst pensioenfondsen kinderen noodzakelijk dat u er voor kiest een samenlevingscontract notariëel vast te leggen omhoog Moeten wij bij de notaris langsgaan Ja vanwege het persoonlijke karakter van het samenlevingscontract nodigt de notaris u uit op kantoor voor een persoonlijk gesprek waarin de verschillende mogelijkheden met u besproken worden Daarna volgt een afspraak om het samenlevingscontract bij de notaris

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/samenlevingscontract.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Testament en de Notaris
  hij zij de beschikking heeft over het hele vermogen door het opnemen van een renteclausule kan met name bij het overlijden van de langstlevende een besparing van belasting worden bereikt zodat de kinderen minder erfbelasting verschuldigd zijn Vruchtgebruik Bij deze testamentvorm wordt ervoor gezorgd dat de langstlevende de beschikking houdt over alle spullen De kinderen zijn meestal de erfgenamen Het erfdeel van de kinderen hoeft de langstlevende niet uit te keren want hij zij heeft daarvan het vruchtgebruik Afhankelijk van de omvang van de nalatenschap en het pensioen van de langstlevende is door de langstlevende en of de kinderen erfbelasting verschuldigd De langstlevende betaalt de door de kinderen verschuldigde erf belasting omdat hij zij de beschikking heeft over het hele vermogen Deze vorm kan fiscaal voordelig zijn als er in de bezittingen zaken zijn waar gedurende het leven van de langstlevende nog een grote waardestijging te verwachten is Op het moment dat de langstlevende overlijdt vervalt het vruchtgebruik en zijn de kinderen volledig eigenaar zonder dat over de waardestijging erfbelasting betaald hoeft te worden Tweetrapsmaking Bij deze testamentvorm wordt de langstlevende enig erfgenaam de kinderen worden dus onterfd Verder wordt bepaald dat alles wat de langstlevende over heeft van dat erfdeel na diens overlijden toekomt aan de kinderen Door deze testamentvorm hoeft de langstlevende geen erfbelasting te betalen voor de kinderen want die zijn immers geen erfgenaam De kinderen moeten na het overlijden van hun ouders erfbelasting betalen over beide nalatenschappen Nadeel van deze regeling is dat er een goede administratie moet worden bijgehouden van hetgeen de langstlevende heeft geërfd en dat het zeer waarschijnlijk is dat er in totaal meer erfbelasting verschuldigd is dan bij een wettelijke verdeling of vruchtgebruik omdat de fiscale voordelen die in die testamenten verwerkt worden niet bij een tweetrapsmaking gelden Voordeel is dat als

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/testament.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Voogdijregeling Van Leussen Van den Broek Notarissen
  na het overlijden hoeft te beslissen of hij de aanwijzing aanvaardt Overtuig uzelf dus van diens bereidheid om te zijner tijd de voogdij op zich te nemen Een voorbeeld Stel dat u na het overlijden van uw partner zou hertrouwen dan wordt uw nieuwe partner niet vanzelf voogd over uw kinderen U dient dit bij testament te regelen omhoog Hoe regel ik voogdij U bepaalt zelf de inhoud van een voogdijregeling Wel schrijft de wet voor dat de voogdijbenoeming geschiedt bij notariële akte Aangezien de regeling pas in werking treedt na uw overlijden dient een voogdijregeling in de vorm van een testament te worden opgesteld U dient dus bij de notaris langs te gaan een zelfgemaakt document is niet rechtsgeldig omhoog Wat gebeurt er met mijn huidige testament U kunt natuurlijk uw eventuele huidige testament ongewijzigd laten maar aangezien uw voogdijregeling toch in de vorm van een testament wordt opgesteld verzorgen wij graag zonder veel meerkosten de aanpassing van uw huidige testament omhoog Wie kan ik tot voogd benoemen Voogdij kan door één of twee personen worden uitgeoefend Is er één voogd dan dient deze er zorg voor te dragen dat de minderjarige wordt verzorgd en opgevoed Hij behoeft dit niet zelf te doen en hij heeft jegens de minderjarige geen onderhoudsplicht Dit is anders indien er twee voogden zijn Zij zijn verplicht de minderjarigen zelf te verzorgen en op te voeden en zij zijn gedurende de voogdij onderhoudsplichtig omhoog Geldt voogdij ook voor toekomstige kinderen U kunt de voogdij regelen over uw kinderen in het algemeen dus ook over uw eventuele toekomstige kinderen U hoeft dan dus niet opnieuw naar de notaris omhoog Wat als mijn ex partner ook voogd is Indien u gescheiden bent kunt u een beschermingsbewind regelen U voorkomt dan dat het vermogen dat uw minderjarige

  Original URL path: http://www.leussenbroek.nl/voogdijregeling.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive •