archive-nl.com » NL » L » LSEM.NL

Total: 78

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Laatste LSEM Nieuws
  Buku Maluku tijdelijk gesloten Met ingang van 2014 ontvangt het LSEM geen subsidie meer Op dit moment is het LSEM bezig met de afbouw en worden geen nieuwe projecten en activiteiten ondernomen Het LSEM is tot half december 2013 vooral per mail bereikbaar info lsem nl Ondertussen Ergens Anders het thema van de boekenweek 2014 sluit naadloos aan bij de Molukse en Indische literatuur waar heimwee meerlagige identiteiten en geschiedenissen van moederland en vaderland terugkerende thema s zijn Het Beheersfonds LSEM organiseert in samenwerking met het Moluks Historisch Museum en het Indisch maandblad Moesson op zaterdag 15 maart een Molukse Literaire Middag in het MKC in Houten Daarmee zet het de traditie van literaire middagen van het LSEM voort Op deze Molukse Literaire Middag zijn er inleidingen van Pamela Pattynama Hans Straver en Geert Prins terwijl de Facebookgroep Molukse schrijvers en dichters acte de presence geeft De Toko Buku Maluku het Moluks Historisch Museum en Moesson zijn ook aanwezig met stands vol met bijzondere aanbiedingen Wat Molukse Literaire Middag 2014 Wanneer Zaterdag 15 maart 2014 12 30 17 00 uur Waar MKC Oud Wulfseweg 1 Houten Hoe duur 10 00 euro Informatie MolLitMid gmail com Speerpunten LSEM Jonge kind Anakmu

  Original URL path: http://www.lsem.nl/ (2014-02-24)
  Open archived version from archive


 • Over het LSEM
  door het Ministerie van OCW Het LSEM heeft als taak een bijdrage te leveren aan de emancipatie van Molukkers in Nederland Dit doet de instelling door ondersteuning te bieden aan Molukkers onderwijsgevenden en anderen die in hun werk met Molukkers te maken hebben Het LSEM richt zich op drie hoofdaspecten Verbetering van kansen in school en maatschappij Acceptatie in de school samenleving Ontwikkeling van identiteit als individu en als groep

  Original URL path: http://www.lsem.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=423&Itemid=2 (2014-02-24)
  Open archived version from archive

 • Missie en visie
  ondersteuning van ouders Culturalisering van onderwijs Met andere woorden onderwijs is nog steeds niet geculturaliseerd Met culturalisering wordt bedoeld dat onderwijs niet alleen als een gewoon goed wordt gezien binnen de Molukse gemeenschap maar ook dat er waarde aan wordt gehecht en meer betekenis aan wordt gegeven Ook wordt hiermee bedoeld dat jongeren meer assertief zijn en meer ambities hebben Hieraan ontbreekt het bij een grote groep Molukse jongeren en deze problematiek is deels cultureel specifiek Om deze ontwikkeling te kunnen ombuigen is specifieke kennis nodig van de Molukse doelgroep Daarnaast is tijd een belangrijke factor Het veranderen van patronen van groepen mensen kan niet binnen enkele jaren gerealiseerd zijn Daar kan soms een generatie overheen gaan Resultaten worden stap voor stap bereikt Gezien het feit dat de Molukse groep niet meer in beeld is bij overheden en scholen blijft de noodzaak bestaan om een apart orgaan te hebben dat juist voor Molukkers in de bres springt Een zogenoemde status aparte waarop vaak een beroep wordt gedaan laat zich dus niet zozeer kenmerken door de historische banden die de Molukse gemeenschap heeft met Nederland maar door het feit dat de Molukse groep weliswaar relatief klein is maar wel substantieel en te maken heeft met een specifieke problematiek Missie Het LSEM heeft de afgelopen twee decennia veel expertise opgebouwd om al dan niet samen met andere organisaties de hierboven omschreven problematiek zorgvuldig aan te kunnen pakken Daarbij kan het LSEM ook als voorbeeld dienen van overheidsbeleid ten aanzien van minderheden Daar waar jongere veelal overkoepelende organisaties en overheid zich voornamelijk lijken te richten op problematiek van tweedegeneratie migrantenkinderen heeft het LSEM de weg geplaveid met kennis over een derde generatie Dit maakt de positie van het LSEM sterk en onmisbaar Het onderwijs is niet alleen motor van de kenniseconomie maar educatie

  Original URL path: http://www.lsem.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=445&Itemid=86 (2014-02-24)
  Open archived version from archive

 • Medewerkers LSEM
  beschermd tegen spambots U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien Mw G Gulally Osmany Verkoopleider Toko Buku Maluku Gulally Osmany woont sinds 1996 in Nederland en is sinds 2008 verbonden aan het LSEM Het eerste jaar als taalstagiaire en vervolgens als verkoopleider van de Toko Buku Maluku Dit e mailadres is beschermd tegen spambots U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien Mw J Johanna Malawauw Medewerker financiele administratie Johanna Malawauw werkt sinds 1998 als financieel administrateur bij het LSEM Dit e mailadres is beschermd tegen spambots U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien Mw drs N Nanneke Wigard Stafmedewerker Taalbeleid Nanneke Wigard studeerde Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de universiteiten van Utrecht en Nijmegen koos vervolgens voor Museologie Nanneke is sinds 1994 werkzaam in het Museum Maluku als Manager Kenniscentrum en sinds 2010 één dag in de week bij het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers voor tekstredactie en activiteiten rond het Speerpunt Taal Dit e mailadres is beschermd tegen spambots U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien Dhr drs O Otjep Rahantoknam Stafmedewerker Het Jonge Kind Ouderbetrokkenheid en Opvoedingsondersteuning Otjep Rahantoknam studeerde pedagogiek aan de Rijksuniversiteit van Groningen Hij is sinds

  Original URL path: http://www.lsem.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=421&Itemid=23 (2014-02-24)
  Open archived version from archive

 • Bestuur
  Onderwijs en educatie Het jonge kind Taal Leerlingbegeleiding Ouderbetrokkenheid Monitoring Algemeen Jaarboeken Katern Papan Tulis Documentatiecentrum Collectie Actueel Contact Route Websites LSEM Bestuur Voorzitter Dhr ds O Matulessy Synode voorzitter Geredja Indjili Maluku GIM Secretaris Mw E Tuijnman Burgemeester Gemeente Overbetuwe Penningmeester Dhr J Tomatala Gepens ambtenaar Bestuurslid Dhr drs A Donkers Directeur bewegingsstudies Calo bij Hogeschool Windesheim Zwolle Bestuurslid Mw mr M Ohoioeloen Juridisch Adviseur Gemeente Arnhem Bestuurslid Dhr

  Original URL path: http://www.lsem.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=434&Itemid=88 (2014-02-24)
  Open archived version from archive

 • Speerpunten
  Collectie Actueel Contact Route Websites LSEM Speerpunten Aanpakken onderwijsachterstanden Op basis van de taakstelling van het LSEM heeft de organisatie een vijftal speerpunten benoemd Deze geven de thema s weer waaruit het LSEM de onderwijsachterstanden onder Molukse leerlingen aanpakt Alle activiteiten en projecten die het LSEM organiseert en uitvoert en de boeken die de instelling publiceert vallen onder de genoemde speerpunten En leveren een bijdrage aan de emancipatie van Molukkers

  Original URL path: http://www.lsem.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=435&Itemid=9 (2014-02-24)
  Open archived version from archive

 • Het Jonge Kind
  Het streven van het ministerie van OC W is dat in 2011 alle kinderen met een risico op een taalachterstand in het Nederlands deelnemen aan een programma voor voorschoolse educatie Deze intensieve aandacht voor VVE is grotendeels aan Molukse kinderen voorbijgegaan Dat komt enerzijds omdat in de Molukse gemeenschap de opvang van jonge kinderen nog vaak in eigen familie kring wordt geregeld Anderzijds omdat in de gemeentelijke beleidsplannen zelden aan Molukse kinderen wordt gedacht en dus ook geen pogingen worden gedaan om hen bij voorschoolse voorzieningen te betrekken Deelname aan voorschoolse voorzieningen is onder meer van belang om te komen tot vroegsignalering van taalachterstanden de eerste aanpak daarvan en het stimuleren van sociale vaardigheden onder meer door het contact met andere óók niet Molukse kinderen Onderzoek Uit het onderzoeksrapport Oog voor Molukse peuters LSEM 2009 blijkt dat er geen overzicht is van deelname van het aantal peuters van Molukse afkomst aan voorschoolse voorzieningen Om deze deelname te optimaliseren is het van belang om Molukse kinderen lokaal in beeld te krijgen Ook blijkt uit het onderzoek dat medewerkers van voorschoolse voorzieningen zich er vaak niet van bewust zijn dat Molukse peuters risico hebben een achterstand in het onderwijs op te lopen

  Original URL path: http://www.lsem.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=10 (2014-02-24)
  Open archived version from archive

 • Taal
  Molukse leescultuur Dit leidt tot de constatering dat een deel van de Molukse bevolkingsgroep inclusief veel kinderen te kampen hebben met laaggeletterdheid Ook jongeren die doorstromen naar hogere onderwijsvormen blijken op die niveaus nog op taalbarrières te stuiten bijvoorbeeld bij het uitvoeren van spreekopdrachten het maken van werkstukken en het schrijven van scripties Molukse kinderen lezen minder en met minder plezier dan Nederlandse kinderen De ervaring leert ook dat er binnen de Molukse gemeenschap relatief weinigen zijn die schrijven voor hun plezier Gezien het belang van lezen en schrijven voor de taal en persoonlijkheidsontwikkeling in het onderwijs op de arbeidsmarkt en in het sociale leven onderneemt het LSEM al geruime tijd activiteiten om het lezen en schrijven te bevorderen Daarnaast is gebleken dat aandacht voor mondelinge taalvaardigheid ook nog steeds nodig blijft en dan met name het uiten van de eigen mening het verwoorden van abstracte begrippen en het met elkaar in gesprek gaan over zaken die verder reiken dan de dagelijkse leefwereld Onderzoek Ten aanzien van taalvaardigheden van Molukkers heeft het LSEM diverse onderzoeken verricht of ondersteund die er voor zorgden dat de taalproblematiek van Molukse leerlingen werd geanalyseerd en dat producten konden worden ontworpen om die problemen aan te pakken In het menu Publicaties vindt u de publicaties die door het LSEM zijn uitgegeven Onderzoeken naar taalvaardigheden van Molukkers die zijn gepubliceerd door andere organisaties zijn opgenomen in het Onderwijs Documentatie Centrum van het LSEM Met een kleinschalig onderzoek enquête heeft het LSEM in 2010 bij scholen gepeild wat het huidige taalniveau is van Molukse leerlingen De enquête ging in op vragen over de struikelblokken voor Molukse leerlingen bij het aanleren van de Nederlandse taal en de kansen om de taalvaardigheden van Molukse leerlingen te verbeteren In 2011 heeft het onderzoek naar de taalontwikkeling van Molukse leerlingen een

  Original URL path: http://www.lsem.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=11 (2014-02-24)
  Open archived version from archive