archive-nl.com » NL » M » MAASTRICHTSEGEVELSTENEN.NL

Total: 171

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • soorten
  muur op de vlucht gesneuveld 1947 Het eigenaardige is dat het chronogram op de steen het jaartal 1948 geeft terwijl het bordje het correcte 1947 vermeldt In dit geval is er dus sprake van een perfide chronogram Om toch het juiste jaartal als uitkomst te krijgen was op het eerdere bordje in de Latijnse tekst op het nieuwste bordje daarom wijselijk weggelaten de laatste hoofdletter I in het woord IrrItI geschreven met een kleine letter i als IrrIti In een van de ingezonden brieven werd zelfs de een of andere onverlaat ten tonele gevoerd die ontevreden over het mank gaan van het chronogram de derde I van IrrIti later vergroot zou hebben Nu bezit het Natuurhistorisch Museum naast een van die neergeschoten zwijnen in opgezette vorm ook een steen met als afbeelding een andere versie van hetzelfde gebeuren maar wel met dezelfde tekst waarin IrrIti achteraan inderdaad met een kleine letter i geschreven is Maastricht chronogrammenstad Chronogrammen op gevelstenen 1600 2000 Maastricht Achter het Vleeshuis 20 Maastricht Achter het Vleeshuis 21 Maastricht Ambyerstraat Kerk Amby aDVenIt CzarUs MosChoVIe CLeMentIs ChrIstI sUbsIDIo aeDes aUspICe Deo trIno Uno feLICIter ConDItae de Tsaar van Moscovië is hier gekomen 1717 met hulp van de barmhartige Christus 1760 dit huis is op gelukkige wijze gesticht onder bescherming van de goddelijke drieëenheid 1865 Maastricht Bogaardenstraat 1 binnenplaats Maastricht Bogaardenstraat 1 binnenplaats Maastricht Bonnefantenmuseum depot Infra sCrIptI proVIsores posVerVnt restaVrarvntqVe ao qVaDragesIMo LapIDeM eX opposIto restaVrarVnt aC hVnCCe posVerVnt proVIsores eXCUssae aLba e rosae DICaVIMUs de ondergetekende toezichthouders hebben deze steen geplaatst en het huis gerestaureerd in het veertigste jaar 1640 de steen hier tegenover door de toezichthouders hersteld en deze geplaatst 1893 wij hebben dit huis toegewijd aan de uitgehouwen witte roos 1777 Maastricht Boschstraat 51 Maastricht Boschstraat 71 73 achtergevel Maastricht Boschstraat 71 73 achtergevel ManU DeI ConstrUCta tUI CoeLestI ptr oMnIpotens ope protega t a eDes hoChtanae saCrae MonbeCa antIstIta CaVLae strVXI tV strVCtIs Vtere posterItas gebouwd door de hand van uw God 1717 de almachtige Vader bescherme met zijn hemelse hulp dit huis 1652 i k Mombeeck overste van de gewijde Hochtse schaapstal heb dit gebouwd gij nageslacht gebruik het gebouwde 1590 Maastricht Calvariestraat Klevarie Maastricht Calvariestraat Klevarie Maastricht Cannerweg 262 achtergevel speCVLo DoLorVM In CaLVarIo patIenteM DILIge Ioannes VangeLen LIberIs aeDIfICabaM toegewijd aan de spiegel der smarten 1710 bemin de op Calvarië lijdende 1710 ik Johannes van Geleen bouwde dit huis voor mijn kinderen 1710 Maastricht Ezelmarkt Bonnefantenkerk Maastricht Grote Looiersstraat 15 achtergevel Maastricht Grote Looiersstraat 19 erIt sepULChro DoMInI gLorIa LIneaM hIC Dabat aqVIs haeC prIMo DIe IUnII InCepta Het graf des Heren zal glorie deelachtig worden 1709 dit gaf de lijn peil aan van het water 1658 dit huis begon men te bouwen op de eerste juni 1711 Maastricht Grote Looiersstraat 27 Maastricht Grote Looiersstraat 4 zijgevel Maastricht Heugemer Pastoorstraat kerk Heugem MartInI pUra LIberaLItate ConDItUr MaChIna braXanDIs eXUrgo strUCta farInIs o aeDes rUrsUs eXUrgens te tUUs patronUs MIChaeL arChangeLUs serVet u it zuivere liefdadigheid van Martinus wordt dit huis

  Original URL path: http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/bekeken/chronogrammen.htm (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • uithangtekens
  Boschstraat 72 Boschstraat 109 Bredestraat 7a Grote Staat 34 Hoogbrugstraat 28 Kakeberg 6 Kersenmarkt 10 Kleine Staat 16 Koestraat 14 16 M Smedenstraat 9 Plankstraat 6 Platielstraat 15 St Bernardusstr 18 Sporenstraat 5 Stokstraat 6 Stokstraat 12 Stokstraat 29 Tongersestraat

  Original URL path: http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/bekeken/Uithangtekens/borden1.htm (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • brandplaatjes
  stellen welke maatschappij onder welke voorwaarden de schade zou vergoeden c q een beloning zou toekennen aan het betrokken brandweerkorps dat er alles aan had gedaan om de schade te beperken De schildjes in kwestie worden heel karakteristiek brandverzekeringsplaatjes genoemd of kortweg brandplaatjes Als woord komt brandplaatje wel voor in de Grote van Dale doch niet of nòg niet in de onschuldige betekenis die wij eraan geven Doordat de brandplaatjes in onze stad veelal in overschilderde staat verkeren zijn ze doorgaans slecht waarneembaar maar àls ge ze eenmaal hebt ontdekt dan gelukt het toch wel aan de hand van de erop ingestanste allegorische voorstelling initialen of namen vast te stellen om welk type plaatje het gaat De assuradeuren die Maastrichtse panden tegen brandschade verzekerden waren in verschillende plaatsen gevestigd w o Tiel Den Bosch Rotterdam Antwerpen Brussel Luik Aken en Keulen Telkens verdwijnen er weer enige van deze niet door enige instantie beschermde objecten uit ons stadsbeeld Het is spijtig te moeten constateren dat er inmiddels geen enkel plaatje meer aanwezig is dat uit Tiel Rotterdam of Luik stamt We weten echter dat zich enkele exemplaren afkomstig van de bedoelde vestigingen in bewaring bevinden bij particulieren en dat er ook enkele aan een grote verzameling beheerd door een assurantiekantoor zijn toegevoegd Ons huidig brandplaatjesbestand dat zult ge begrijpen is heel wat minder groot dan het was omstreeks de eeuwwisseling van 1900 maar Maastricht bezit toch in vergelijking tot andere steden een benijdenswaardig aantal exemplaren van wel elf verschillende typen Hoe komt het eigenlijk dat Maastricht relatief veel exemplaren telt en waarom genieten zij zo weinig bekendheid Wel vroeger namen deze schildjes een opvallende positie in Eerst nadat ze in onbruik raakten geschiedde er iets merkwaardigs Men bleef door de jaren heen namelijk vasthouden aan de gewoonte de panden rood of

  Original URL path: http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/bekeken/brandplaatjes/brandplaatjes.htm (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • SMV
  met de latere bouw van de voorliggende versterkingstorens een begin gemaakt Het is opvallend dat hij deze gedenksteen in zijn later verzamelwerk Bolwerk der Nederlanden slechts zijdelings vermeldt Herbenus ontleende bepaalde jaartallen zoals 1427 1450 1459 en 1464 vermoedelijk aan ingemetselde gedenkstenen Van het jaartal 1459 werkzaamheden aan de Tongersepoort lijkt dit wel vast te staan Morreau geeft de tekst niet wel geeft hij aan Gedenksteen Tongersepoort 1459 Thans Stadsmagazijn Limmel De steen kwam echter in 1983 niet meer voor op de inventarislijst van het Bonnefantenmuseum en mag dus als verloren worden beschouwd Aengelacht soe waert dies thoren Naedat Christus was geboren Dusent CCCC ende LIX joier Op Sint Mercusdaich dats woier vertaling Met de bouw van deze toren begon men in 1459 op de feestdag van de H Marcus 25 april links duidelijk zichtbaar de verbindingsmuur tussen de vooruitgesprongen toren en de walmuur maquette Paul Tieman M Herbenus De Trajecto instaurato 1485 vertaling M van Heijst Over Hersteld Maastricht 1984 p 15 W Bachienne Vaderlandsche Geographie 1779 deel V p 855 HPH Eversen Maasgouw 1882 p 676 LJ Morreau in Maasgouw 1969 p 82 LJ Morreau Bolwerk der Nederlanden 1979 p 43 J Brabant Tongersepoort ca 1860 Theodor Weijnen Tongersepoort tijdens de afbraak 1868 Sint Maartensbuitenpoort stadzijde poort buiten de Wijcker Grachtstraat In 1450 was in de noordoosthoek van de nieuw aangelegde Wijckse omwalling in een waltoren een uitgang uitgespaard de zogenaamde Bolwerkpoort die honderd jaar later uitgebouwd werd tot een nieuw verdedigingswerk Het is tijdens die grote verbouwing dat aan de kant van de stad de hieronder genoemde gedenksteen van 1544 geplaatst werd en een andere van 1546 boven de met de stadsster gekroonde uitgang naar de veldzijde De poort verviel rond 1633 als doorgang en werd toen opgenomen in het nieuwe Sint Maartensbastion Simon de Bellomonte detail stadspanorama 1575 Vooraan 34 de Bolwerkpoort met daarachter de Sint Maartenspoort aan de Wijcker Grachtstraat De hier afgebeelde poort is echter die van aan de Rechtstraat en moet gesitueerd worden op de plek van die andere mysterieuze toren in de richting van de kruittoren Voor het gemak heeft de tekenaar ook het verloop van de wal vanaf de Bolwerkpoort richting Maas vergeten De steen aan de veldzijde bleef zichtbaar de tweede steen aan de binnenzijde werd bij de aanleg van het Sint Maartensbastion gedeeltelijk ingebouwd De tekst was toen niet meer te ontcijferen doordat een muur dwars op de gedenksteen was geplaatst zoals Schaepkens in 1864 nog aangeeft Opmerkelijk is dat bij zijn beschrijving niet een tekening van de Sint Maartensbuitenpoort geplaatst werd maar een met de inkijk in een poortgebouw dat niets anders dan de oude achterliggende Sint Maartenspoort aan de Wijcker Grachtstraat kan zijn geweest Zou Schaepkens deze mogelijk als onderdeel van het bastion gezien hebben Het is waarschijnlijk ook Schaepkens die onbekend met de bijna onleesbare tekst een verminkte en vaak onbegrijpelijke weergave van het opschrift gemaakt heeft Onbekend A Schaepkens Inscription sous l ancienne porte St Martin ca 1850 archief LGOG nr 10132 Eversen moet de steen gezien hebben nadat deze uitgebroken was en de tekst beter leesbaar Sprenger herontdekte hem veertig jaar later Uit de precieze manier waarop hij de steen beschreven heeft met oog voor details en dat mocht je W Sprenger als architect wel toevertrouwen mag je afleiden dat de schrijver de steen ook werkelijk gezien heeft en wel nog heel Anders had hij dat wel vermeld Dat was dus toen denkelijk in het museum dezelfde steen die in 1978 in brokstukken en niet meer compleet bij Publieke Werken lag De restanten in aanmerking genomen komt zijn weergave van de tekst behoudens enkele aantoonbare overschrijffouten en afwijkende lay out het dichtst bij het origineel Naar het museum is overgebracht een rechthoekige Naamsche steen groot 0 98 m op 0 75 m afkomstig van St Maartenspoort te Wijk Daarop staat met Gothische letters Tou syeg es myne raet wael ghewaeckt en es nyet quaet en acht dyne vijant nyet toe cleyn helt got voer ouge n int gemen myt got blyeff ich eyn maeckt alle tijt onversaecht myt behulp mijnen beyden lansheren blijff ich alle tijt in eren lens meys enden ernnenberch paymeester a o 1544 restanten van de Sint Maartensbuitenpoortsteen foto 1978 bij Publieke Werken Sprenger gaf verder de volgende beschrijving Aan de rechterzijde van den tweede en derde regel is in een cirkel de vijfpuntige stadsster uitgebeiteld Tussen de voorlaatsten en den laatsten regel zijn nog aan de rechterzijde in veel kleinere letters de woorden uitgekapt enden ernnenberch Deze betekenen vermoedelijk in den Arenberch ze behoren dan bij de naam lens meys Laurentius Meys die gehuwd was met een dochter van Thomas van den Ketel alias in den Arenbergh NB De Maasgouw 1882 blz 676 leest echter cronenberch gedeeltelijke reconstructie met behulp van de overgebleven stukken vertaling die ich en myn zijn de verpersoonlijking van de stad Maastricht Let goed op je zaak dat is mijn raad Op je hoede zijn kan nooit kwaad Denk niet te geringschattend over je vijand Vertrouw bij alles op God met God s hulp blijf ik bestaan blijf ik altijd onoverwinnelijk met de hulp van de beide landsheren bi sschop van Luik en de hertog van Brabant kan mij nooit iets gebeuren Laurentius Meys wonende in de Arensberg stadsontvanger in het jaar 1544 De verschillende schrijvers zijn het er niet over eens waar Lens Meys woonde Of dat nu in de Cronenberch was het pand in de Maastrichter Brugstraat nr 26 waar de gevelsteen IN DEN GECROONDEN BERGH AU MONTAGNE COURONNEE uithangt dan wel in de Arenbergh de ernnenberch in de Grote Staat nr 27 met de gevelsteen van een dubbelkoppige arend die met zijn poten op een berg staat en die nu te zien is op de Grote Gracht nr 21 De gothische letters c en e lijken veel op elkaar maar de derde letter is na bestudering van de foto eerder een n dan een o zodat Sprenger wel eens gelijk zou kunnen hebben In 1983 stond op de inventarislijst van graf jaar gedenk

  Original URL path: http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/bekeken/vesting/poorten.htm (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • uithangtekens
  Romanusweg SURINGARSCHOOL 1923 Grote Staat 32 BURY S MEUBILEERINRICHTING T MODELHUIS Herbenusstraat 121 122 GARAGE L BOLLEN Jekerstraat 2 4 JOS PIETERS DOLHAIN Koningin Emmaplein 10 HALTE DU TRAM Koningin Emmaplein 12 D ALSACE VERS GLONS CHEMINS DE FER VICINAUX VERS MAESEYCK Mariastraat 25 SMEDERIJ J A BOGMAN Oeverwal 3 9 BROUWERIJ DE RIDDER Rechtstraat 23 BOUCHERIE TH NIJST STOSSBERG St Nicolaasstraat 34 ELECTRISCHE BROOD EN BANKET BAKERIJ Wolfstraat 18

  Original URL path: http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/bekeken/bedrijvigheid.htm (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • VMG..een podium voor makers van gevelstenen
  Vrienden van Maastrichtse gevelstenen De makers van gevelstenen

  Original URL path: http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/bekeken/makers-keuze.htm (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • links gevelstenensites
  van Amsterdam HermanSouer nl Met Herman Souer langs gapers en gevelstenen Goudacity nl Goudse gevelsteenwandeling Kleinekerkstraat nl Gevelstenen in Harlingen Noviomagus nl Gevelstenen in Nijmegen Enseignes en pierres sculptées de Liège Gevelstenen in Luik Bouwhistorie Rotterdam Gevelstenen uit stadsdriehoek Rotterdam

  Original URL path: http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/bekeken/links.htm (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • OORLOGSMONUMENTEN in Maastricht
  Maastrichtse oorlogsgedenktekens Maastrichtse oorlogsslachtoffers straatnamen A B C D G H K L M N O P R S T U V W Z aanvulling

  Original URL path: http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog-top.htm (2016-04-25)
  Open archived version from archive •