archive-nl.com » NL » M » MENTERINFO.NL

Total: 496

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • GEMEENTEHUIS SLUIT EERDER VANAF 1 JANUARI | www.menterinfo.nl
  Gemeentebestuur Gemeenteraad Griffier Raadsvergadering Raadscommissie Participatieraad Bezwaar Beroep Gemeentelijke organisatie Algemene informatie Belastingen en kwijtschelding Publiekszaken Afval Rampen instructie wijzer Menterwolde Meeden Muntendam Noordbroek Zuidbroek Informatiegids Belangrijke telefoonnummers Overige informatie Verenigingen Bedrijven Sport opstellingen v v Meeden v v Muntendam v v Z N C V K M Muntendam Zuvoc MAC Menterwolde Activiteiten Vacatures Steunpunten Zoekveld Zoeken Contact Tarieven adverteren Contact Disclaimer Best bekeken Historische Kring Menterwolde Museumconcert in het NNTTM Actie 5 mei comité Noordbroek Overhoekjes Daleweg krijgen vorm Poëzieweek in Zuidbroek en Veendam Verhalen uit Menterwolde De donkere doagen veur kerst De zwaarte retriever gaait op raante van d riepe zitten Hai kikt mit zien traauwe hondenogen noar zien boas op asof e zeggen wil Dou k die t zo noar t zin Lees meer U bent hier Home GEMEENTEHUIS SLUIT EERDER VANAF 1 JANUARI Per 1 januari 2016 is het gemeentehuis op maandag t m donderdag gesloten voor het publiek vanaf 16 30 uur Op de vrijdag is het gemeentehuis om 12 00 uur gesloten Gemeentehuis 19 januari eerder gesloten Op dinsdag 19 januari 2016 is het gemeentehuis vanaf 13 00 uur gesloten in verband met een interne bijeenkomst Oud papier Dagelijks Tennisclub Muntendam Duurkenakker 4 Muntendam

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/13120 (2016-01-30)
  Open archived version from archive


 • Belastingen 2016 en kwijtschelding | www.menterinfo.nl
  Een gebruiker van een niet woning krijgt ook nog een aanslag voor de gebruikersheffing OZB Als in een niet woning ook wordt gewoond hoeft voor het woongedeelte geen gebruikersbelasting te worden betaald OZB wordt geheven van degene die op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster als eigenaar staat geregistreerd De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak Tarieven per jaar Eigenaren woningen 0 1727 niet woningen 0 3224 Gebruikers niet woningen 0 2579 Zie voor meer informatie www menterwolde nl WET WAARDERING ONROERENDE ZAKEN WET WOZ Volgens de Wet WOZ moeten alle onroerende zaken jaarlijks worden gewaardeerd In het afgelopen jaar zijn alle onroerende zaken daarom opnieuw gewaardeerd Voor het belastingjaar 2016 is uitgegaan van het bedrag dat uw pand of grond waard was per 1 januari 2015 Deze waarde is van toepassing voor de gemeentelijke onroerende zaakbelastingen OZB waterschapsomslag gebouwd van het Waterschap en de inkomstenbelasting van de rijksbelastingdienst Met dagtekening 29 februari 2016 ontvangt u de waardebeschikking Wet WOZ Voor de waardebepaling heeft de gemeente informatie tot zijn beschikking over de onroerende zaak zoals eventuele vraag en verkoopprijzen Kadastergegevens luchtfoto s cycloramaís 360 gr panoramafoto s van de omgeving Verder zijn bij de gemeente de kenmerken van de woning geregistreerd en worden gegevens over verandering aan een onroerende zaak bijgehouden De waarde van een onroerende zaak is afgeleid van verkoopprijzen van vergelijkbare onroerende zaken die rond de waardepeildatum zijn verkocht Het vergelijkingsobject hoeft niet identiek te zijn Met de eventuele afwijkingen in de objectkenmerken is bij de berekening rekening gehouden HONDENBELASTING De aanslag wordt opgelegd aan de houder van één of meerdere honden Voor honden die gehouden worden in een kennel of die verblijven bij een handelaar geldt een afwijkend tarief Honden die dienen als blindengeleidehond of als gehandicaptenhond worden gehouden zijn vrijgesteld van deze belasting Dit geldt ook voor honden die worden gehouden door politieambtenaren en zijn bedoeld voor het uitoefenen van bewakings of opsporingsdiensten Tarieven per jaar Eerste hond 38 33 Tweede hond 38 33 Derde hond 38 33 Kennel 76 66 TOERISTENBELASTING Er wordt toeristenbelasting geheven van ondernemers die gelegenheid bieden voor overnachting van personen die niet staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie Tarief Per persoon per overnachting 1 07 RIOOLHEFFING Voor het direct of indirect aangesloten zijn van een eigendom op de gemeentelijke riolering of IBA wordt een rioolheffing geheven Deze heffing wordt geheven van de persoon die op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster als eigenaar staat geregistreerd Tarief per jaar Per aansluiting 258 61 AFVALSTOFFENHEFFING Voor ieder perceel waardoor of namens de gemeente als gevolg van de Wet milieubeheer afval wordt ingezameld wordt een belasting geheven van de persoon die gebruik maakt van het perceel Tarieven per jaar Per perceel 207 68 Per aanbieding Grijze container 140 ltr 5 84 Grijze container 240 ltr 10 01 Afvalzak in ondergrondse container 2 08 MARKTGELDEN Voor een standplaats op een warenmarkt in de gemeente wordt marktgeld geheven Tarieven voor elke standplaats Per dag of

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/13104 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning: | www.menterinfo.nl
  Hai kikt mit zien traauwe hondenogen noar zien boas op asof e zeggen wil Dou k die t zo noar t zin Lees meer U bent hier Home Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning Burgemeesters en wethouders van de gemeente Menterwolde maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning en meldingen hebben ontvangen Het dossiernummer en de datum van ontvangst staan tussen haakjes vermeld kappen van 10 bomen in verband met dunning op het perceel Spitsbergen 2 9636TD te Zuidbroek 2015 0122 22 december 2015 gewijzigde aanvraag voor aanbouw achter de woning aan de Nieuweweg 89 9649AC te Muntendam 2015 0123 24 december 2015 realiseren van een garage met carport aan de Huygensstraat 27 9636CA te Zuidbroek 2015 0124 26 december 2015 Verleende vergunningen In de afgelopen periode zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend Het uitbreiden van de rijwielstalling op station Zuidbroek aan de Stationsstraat 5 9636BA in Zuidbroek 2015 0104 23 december 2015 Het realiseren van een bedrijfsgebouw aan de Europaweg tussen 11 en 19 9636HT in Zuidbroek 2015 0109 23 december 2015 Als belanghebbe kunt u zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen In het bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam adres de dagtekening een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden Het beluit treedt direct in werking ook al wordt er bezwaar gemaakt Bent u van mening dat zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist het besluit niet in werking zou moeten treden dan kunt u bij de rechtbank Noord Nederland in Groningen een verzoekschrift indienen om voorlopige voorziening te treffen Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is gemaakt Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang Melding Wet Milieubeheer Bij

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/13103 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • KERSTBOMENINZAMELING 2016 | www.menterinfo.nl
  Meeden v v Muntendam v v Z N C V K M Muntendam Zuvoc MAC Menterwolde Activiteiten Vacatures Steunpunten Zoekveld Zoeken Contact Tarieven adverteren Contact Disclaimer Best bekeken Historische Kring Menterwolde Museumconcert in het NNTTM Actie 5 mei comité Noordbroek Overhoekjes Daleweg krijgen vorm Poëzieweek in Zuidbroek en Veendam Verhalen uit Menterwolde De donkere doagen veur kerst De zwaarte retriever gaait op raante van d riepe zitten Hai kikt mit zien traauwe hondenogen noar zien boas op asof e zeggen wil Dou k die t zo noar t zin Lees meer U bent hier Home KERSTBOMENINZAMELING 2016 Na de jaarwisseling zamelt de gemeente huis aan huis gratis kerstbomen in Leg de kerstboom al vroeg in de ochtend zichtbaar aan de kant van de weg zie hieronder het inzamelschema Wij verzoeken u de bomen zo veel mogelijk op één of meerdere plekken in uw straat te verzamelen Inzamelschema 4 januari Noordbroek en Meeden 7 januari Zuidbroek 8 januari Muntendam Tripscompagnie en Borgercompagnie Omdat de bomen naar een composteerbedrijf gaan worden alleen schone bomen meegenomen geen slingers en dergelijke in de boom laten zitten De bomen mogen met of zonder kluit zijn Er worden alleen kerstbomen opgehaald dus geen losse kersttakken Andere

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/13102 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS | www.menterinfo.nl
  Best bekeken Historische Kring Menterwolde Museumconcert in het NNTTM Actie 5 mei comité Noordbroek Overhoekjes Daleweg krijgen vorm Poëzieweek in Zuidbroek en Veendam Verhalen uit Menterwolde De donkere doagen veur kerst De zwaarte retriever gaait op raante van d riepe zitten Hai kikt mit zien traauwe hondenogen noar zien boas op asof e zeggen wil Dou k die t zo noar t zin Lees meer U bent hier Home GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Er gelden rond de feestdagen andere openingstijden dan dat u gewend bent Donderdag 31 december Oudejaarsdag vanaf 15 00 uur gesloten daarmee vervalt ook de avondopenstelling van bureau Publiekszaken Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag gesloten Op maandag 4 januari 2016 is het gemeentehuis vanaf 10 00 uur open Hiermee vervallen ook het telefonisch spreekuur voor Werk Inkomen Uitkeringsadministratie WMO en het GKB spreekuur De inloop ochtend voor Werk Inkomen Uitkeringsadministratie start om 10 00 uur In geval van geboorte en overlijdensaangifte kunt u bellen met tel 06 55763509 GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BRENGSTATION Rond de feestdagen gelden er andere openingstijden voor het brengstation in Muntendam Beperkt open 31 december van 08 00 12 00 uur Extra open 28 t m 30 december van 09 00 17 00 uur Gesloten 1 en

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/13101 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • D.G. van den Noortbad | www.menterinfo.nl
  Daleweg krijgen vorm Poëzieweek in Zuidbroek en Veendam Verhalen uit Menterwolde De donkere doagen veur kerst De zwaarte retriever gaait op raante van d riepe zitten Hai kikt mit zien traauwe hondenogen noar zien boas op asof e zeggen wil Dou k die t zo noar t zin Lees meer U bent hier Home D G van den Noortbad Tarieven openingstijden enkelbad t m 17 jaar 65 2 20 enkelbad 18 jaar e o 3 05 10 badenkaart t m 17 jaar 65 18 15 10 badenkaart 18 jaar e o 28 25 abonnement t m 17 jaar 65 52 45 per 4 maand abonnement 18 jaar e o 70 55 per 4 maand Recreatief zwemmen dinsdag 08 00 11 30 uur 18 30 19 30 uur alle leeftijden 19 30 20 30 uur 18 jaar en ouder woensdag 08 00 11 00 uur 19 00 20 00 uur alle leeftijden 20 00 21 00 uur 18 jaar en ouder donderdag 08 00 11 30 uur 13 00 14 15 uur vrijdag 08 00 10 30 uur 18 30 20 00 uur zondag 10 00 11 45 uur Basisschooljeugd woensdag 14 00 16 00 uur entree 1 00 Kleuterzwemmen donderdag

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/13100 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Werk in uitvoering | www.menterinfo.nl
  Rampen instructie wijzer Menterwolde Meeden Muntendam Noordbroek Zuidbroek Informatiegids Belangrijke telefoonnummers Overige informatie Verenigingen Bedrijven Sport opstellingen v v Meeden v v Muntendam v v Z N C V K M Muntendam Zuvoc MAC Menterwolde Activiteiten Vacatures Steunpunten Zoekveld Zoeken Contact Tarieven adverteren Contact Disclaimer Best bekeken Historische Kring Menterwolde Museumconcert in het NNTTM Actie 5 mei comité Noordbroek Overhoekjes Daleweg krijgen vorm Poëzieweek in Zuidbroek en Veendam Verhalen uit Menterwolde De donkere doagen veur kerst De zwaarte retriever gaait op raante van d riepe zitten Hai kikt mit zien traauwe hondenogen noar zien boas op asof e zeggen wil Dou k die t zo noar t zin Lees meer U bent hier Home Werk in uitvoering Wegwerkzaamheden stremmingen Herstel betonplaten Aannemersbedrijf Olthof uit Sappemeer begint deze week met het herstellen van betonplaten van fietspaden en wegen De aannemer begint met het uitbreken en opnieuw storten van beton in het fietspad van Meeden richting Westerlee Woensdag wordt een gedeelte van het betonpad aan het Westeind aangepakt Voor donderdag voert Olthof herstelwerk uit in Tripscompagnie Vrijdag en de week erna volgt een combinatie van werkzaamheden aan zowel het Westeind als in Tripscompagnie De aannemer informeert de direct betrokken bewoners via een

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/13084 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS | www.menterinfo.nl
  Daleweg krijgen vorm Poëzieweek in Zuidbroek en Veendam Verhalen uit Menterwolde De donkere doagen veur kerst De zwaarte retriever gaait op raante van d riepe zitten Hai kikt mit zien traauwe hondenogen noar zien boas op asof e zeggen wil Dou k die t zo noar t zin Lees meer U bent hier Home GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Er gelden rond de feestdagen andere openingstijden dan dat u gewend bent Donderdag 24 december vanaf 15 00 uur gesloten daarmee vervalt ook de avondopenstelling van bureau Publiekszaken Vrijdag 25 december Eerste Kerstdag gesloten Donderdag 31 december Oudejaarsdag vanaf 15 00 uur gesloten daarmee vervalt ook de avondopenstelling van bureau Publiekszaken Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag gesloten Op maandag 4 januari 2016 is het gemeentehuis vanaf 10 00 uur open Hiermee vervallen ook het telefonisch spreekuur voor Werk Inkomen Uitkeringsadministratie WMO en het GKB spreekuur De inloop ochtend voor Werk Inkomen Uitkeringsadministratie start om 10 00 uur In geval van geboorte en overlijdensaangifte kunt u bellen met tel 06 55763509 GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BRENGSTATION Rond de feestdagen gelden er andere openingstijden voor het brengstation in Muntendam Beperkt open 24 en 31 december van 08 00 12 00 uur Extra open 28 t m 30 december

  Original URL path: http://www.menterinfo.nl/node/13083 (2016-01-30)
  Open archived version from archive •