archive-nl.com » NL » M » METAFYSICA.NL

Total: 972

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Internal Structure of Crystals XIX
  of the present Class five more faces are generated making up a closed Form having the shape of a regular hexagon Figure 6 A two dimensional crystal according to Figure 5 Also here more symmetry is implied than that of the present Class The real symmetry will become appearant when the empty building blocks are furnished with the appropriate motifs The next possible face possible because it can be constructed as the edge of a stack of hexagonal building blocks is neither parallel nor perpendicular to any of the crystallographic axes It is constructed in the next Figure Figure 6a A possible face It is neither parallel nor perpendicular to any of the crystallographic axes We will concentrate on the blue part The axial system is given in red The 6 fold rotation axis as the only symmetry element of the present Class 6 is indicated by a small solid blue hexagon This axis is perpendicular to the plane of the drawing Introducing a face as specified above leads to its multiplication by 6 in virtue of the 6 fold rotation axis resulting in a Form of this Class The first stage of this generation is depicted in the next Figure Figure 6b An initial face blue part in Figure 6a is multiplied by the action of the 6 fold rotation axis The first stage of this is depicted here i e a second face is generated from the initial one The next Figure finishes this construction Figure 6c When a face as specified above is subjected to the symmetry element of the present Class five more faces are generated together making up a closed Form having the shape of a regular hexagon It can represent a crystal of this Class See next Figure Figure 6d A two dimensional crystal of the Class 6 of the 2 D Hexagonal Crystal System The hexagonal shape of this crystal is emphasized in the next Figure Figure 6e The same as Figure 6d but now with the hexagonal shape of the crystal emphasized These Forms can enter in combinations with each other as the next two Figures illustrate Figure 7 When a Form equivalent to the one in Figure 6 combines itself with a Form equivalent to the one in Figure 4 a crystal like the one indicated could be the result the corners of one hexagon are chopped off by another hexagon See also the next Figure Figure 8 A two dimensional crystal of the Class 6 of the 2 D Hexagonal Crystal System The crystal consists of two interpenetrating Forms We are now ready to investigate the atomic aspects presented to the environment by the possible crystal faces of the present Class 6 In order to do so we must consider the relevant Plane Groups The present Class is connected to only one Plane Group namely P6 Let us first depict a pattern as given earlier representing this Plane Group Figure 9 A periodic pattern of motifs representing Plane Group P6

  Original URL path: http://www.metafysica.nl/d2_lattice_19.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive


 • Internal Structure of Crystals XX
  drawn such that the rhomb shaped unit meshes are apparent The next Figure depicts this same pattern but now using smaller meshes Moreover NW SE lines are added to the net in order to visualize h e x a g o n a l building blocks Figure 17 A periodic pattern of motifs representing Plane Group P6mm Hexagonal building blocks can clearly be discerned three are highlighted Figure 18 Indication not yet a full construction of the atomic aspect presented to the environment by the lower right face depicted in Figure 3 Figure 19 Atomic aspect presented to the environment by the face specified above Figure 20 The same as Figure 19 but now with some coloration removed in order to highlight the motifs The face is indicated by a Incomplete motifs indicate unsatisfied or distorted chemical valences The atomic aspect presented to the environment by the upper right and right faces of the Form depicted in Figure 5 is considered in the next Figures Figure 21 Indication not yet a full construction of the atomic aspect of two faces of the Form depicted in Figure 5 The Class is 6mm the Plane Group is P6mm Figure 22 Atomic aspect of two faces of the Form depicted in Figure 5 Figure 23 The same as Figure 22 but now with some coloration removed in order to highlight the motifs The faces are indicated by b and c Incomplete motifs indicate unsatisfied or distorted chemical valences The atomic aspect of the face depicted in Figure 9 and present in the Form given in the Figures 11 12 and 13 is considered in the next Figures Figure 24 Indication not yet a full construction of the atomic aspect of the face depicted in Figure 9 Figure 25 Atomic aspect of the face specified above Figure 26 The same as Figure 25 but now with some coloration removed in order to highlight the motifs The face is indicated by d Incomplete motifs indicate unsatisfied or distorted chemical valences This concludes our exposition of the Class 6mm and with it our exposition of the 2 D Hexagonal Crystal System This moreover was the last 2 D Crystal System to be explained which means that we have completed our exposition of all two dimensional Crystal Classes and Systems The reason why we discussed the crystallography of two dimensional crystals at length is to obtain insight in the dependence of faces and Forms and that means of the symmetry and intrinsic shapes of crystals on their internal structure These dependence relations are in the case of two dimensional crystals relatively easy to grasp and to draw And because three dimensional crystals behave largely in the same way we now at the same time have obtained some insight in the way they get their symmetries and shapes The symmetries and shapes of three dimensional crystals also are dependent on their internal structure in the way as we see it in two dimensional crystal but the third dimension

  Original URL path: http://www.metafysica.nl/d2_lattice_20.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Nederlands Overzicht
  zijn z i j n d e n krachtens zichzelf ondanks het feit dat ze voortgebracht zijn door bottom up processen Zulke processen echter brengen niet slechts een veelheid van microscopische entiteiten samen tot een samengesteld ding zij genereren zo schijnt het nieuwe einheitliche dingen met een eigen identiteit en wezen Deze website onderzoekt deze processen in hun algemeenheid en stelt de eenheid van hun voortbrengsels vast Op deze wijze verkrijgen we zoiets als een bottom up holisme d w z een bottom up benadering die toch niet geheel reductionistisch is en tegelijkertijd een holistische benadering die toch niet helemaal top down is Dit alles kan echter niet op een geheel en al a priori wijze gedaan worden d w z door zuiver redeneren alleen Er moet daadwerkelijk naar de diverse bestaande dingen gekeken worden Ik heb dit gedaan met de ogen van de Natuurwetenschap En zo bespreek ik in het voorliggend onderzoek die dingen die echte intrinsieke reële dingen zouden kunnen zijn moleculen kristallen en organismen inclusief de mens Niet opgenomen in mijn onderzoek zijn atomen en astronomische objecten zoals sterren Aldoende bleek het nodig om een aantal technische details over die dingen uiteen te zetten bijvoorbeeld een inleidende uitleg betreffende de chemische binding de inwendige structuur van kristallen en enkele algemene fysische en chemische standen van zaken met betrekking tot de constitutie van levende wezens Deze zijn niet meer dan elementaire inleidingen en behoren als zodanig niet tot het eigenlijke onderzoek maar moeten m i toch geraadpleegd worden omdat zij geïntegreerd zijn in dat filosofisch onderzoek Zij zijn meegegeven omdat deze website uiteindelijk toch filosofen of filosofisch geïnteresseerden als eventuele lezers voor ogen heeft en deze over het algemeen weinig kennis lijken te hebben van dergelijke zaken Het hoofdprobleem in de beschouwingen op deze website het probleem of de Klassieke Substantie Accident Metafysica ook tegenwoordig nog steeds aanvaard kan worden met of zonder verbeteringen en als de laatste nodig zijn waarin zulke verbeteringen dan zouden moeten bestaan tracht ik op te lossen door het erbij betrekken van de moderne theorie van dynamische systemen En aldoende is inderdaad gebleken dat de Klassieke Substantie Accident Metafysica op succesvolle wijze kan worden aangepast aan moderne inzichten zonder al te veel wijzigingen De aldus resulterende metafysica verschijnt dan als moderne zijns leer die tot taak heeft de algemene zijns principes van dingen voorzover dingen uiteen te zetten De resultaten van de Natuurwetenschap zijn dan op te vatten als specificaties van deze algemene zijns principes Vanzelfsprekend kan vanwege de breedheid van het onderzoek niet geboogd worden op de presentatie van een eens en voor altijd definitieve oplossing Veel meer gedetailleerd onderzoek is nodig en wel in zulk een mate dat het één enkele onderzoeker niet alleen wat betreft tijd maar ook wat betreft competentie ver te boven gaat Maar er is in ieder geval een mogelijke r i c h t i n g voor verder onderzoek gepresenteerd en wel zo dat de filosofische dialoog open blijft naar vele vervolgrichtingen of naar totaal andere richtingen of benaderingen Wat nu volgt is een zeer beknopt o v e r z i c h t van zowel het daadwerkelijk op deze website uitgevoerde filosofisch onderzoek alsmede de presentatie van meer technische en informatieve verhandelingen De website bestaat uit een groot aantal Essays of Documents Dat zijn min of meer op zich zelf staande korte verhandelingen over een of ander onderwerp dat relevant is voor het gehele ondernemen op de site Sommige Essays zijn tamelijk lang en zijn dan verdeeld in Parts Verder zijn de Essays samengevat in diverse Series waarin de samengevatte Documents een gemeenschappelijk motief hebben In feite bestaat de website uit Drie Delen First Part of Website Second Part of Website Third Part of Website Als je in een zo n Deel bent dan is er een aanklikbare inhoudsopgave alleen van dat betreffende Deel in het linker frame en tevens op de eerste pagina van dat Deel Voor een volledig tabellarisch overzicht van de gehele website click de volgende link Na raadpleging van dat overzicht en het sluiten van dat scherm kom je echter weer op de Homepage waarna je wederom moet klikken voor deze Nederlandse tekst om er mee verder te kunnen gaan Hier dan de link COMPLEET TABELLARISCH OVERZICHT We gaan nu gewoon de hele website even doorlopen De eerste Serie Essays Non classical Series begint met de Homepage waarin het onderwerp van de site volgens twee gezichtspunten ingeleid wordt Ook heb ik daarin iets over mijzelf vermeld Verder vindt men er een uitgebreide aanklikbare inhoudsopgave betreffende First Part of Website De overige Essays van deze Serie bevatten het volgende Algemene beschouwingen en vooronderstellingen Een uitgebreide Inleiding Overzicht en Probleemstelling Een evaluatie van werk op dit gebied door anderen gedaan Status Quaestionis De aan mijn onderzoekingen ten gronslag liggende Kentheorie een theorie over op wat voor wijze kennis tot stand komt in ieder individueel mens en wat de geldigheid van menselijke kennis in het algemeen is Een behandeling van filosofische begrippen zoals Substantie Accident Wezen Bepaling Algemeenheid Reductionisme en Holisme Een uitleg en behandeling van dynamische systemen inclusief een aantal abstracte modellen voor zulke systemen Een verhandeling over een samengesteld Geheel en z n delen het Mixtum en z n elementen Een eerste verhandeling over het Principe van Individuatie Een zijns theoretische behandeling en interpretatie van werkelijke d w z concrete dingen Moleculen in het Essay over de chemische binding Kristallen en Organismen in het licht van een gereviseerde Substantie Accident Metafysica Inleidende Essays over computers en Artificial Life met de bedoeling om computer organismen zijns theoretisch ontologisch te belichten en te beoordelen Een min of meer f o r m e l e behandeling van de Substantie Accident Metafysica Mereotopologie Een korte nog niet voltooide verhandeling over waar de resultaten van de Quantummechanica precies moeten staan in mijn onderzoek Hier volgt een korte karakterisering van datgene waarover het voornamelijk in de Essays van deze Serie gaat Het is het centrale thema van de gehele website Het Wezen van een ding is volgens de Klassieke Zijns metafysica dàtgene in dat ding d w z inwonend in dat ding waardóór het ding inhoudelijk is wat het is Dit Wezen is dan iets dat c o n s t a n t blijft zolang het betreffende ding blijft bestaan ondanks allerlei veranderingen die plaats kunnen vinden in en aan dat ding Zo blijft Socrates wat hij is ondanks dat hij s zomers gebruind is door de zon en s winters niet Zijn lichaam verandert door het ouder worden maar hij blijft Socrates Zijn Wezen dat maakt wat hij is blijft gelijk onder wisselingen van mogelijke bepalingen Volgens het Nominalisme welker leer recht tegenover die van de Klassieke Zijns metafysica staat is dit echter niet zo Er bestaat geen Wezen d w z er is niet werkelijk zoiets in de dingen aanwezig dat zou beantwoorden aan datgene wat wij Wezen noemen Socrates heeft geen vaste watheid hij verandert voortdurend Maar omdat de veranderingen klein zijn identificeren wij Socrates als steeds hetzelfde ding en dat geven wij aan door het gebruik van een eigen naam of door het gebruik van termen zoals Wezen Dit Wezen zou hier ook kunnen slaan op het mens zijn van Socrates In dit geval zouden alle mensen hetzelfde wezen hebben Volgens het Nominalisme zouden deze termen slechts klassificatie gereedschap zijn om steeds een groep dingen aan te duiden die op elkaar lijken Die dingen van zo n groep lijken weliswaar op elkaar maar verschillen toch in alles De gemeenschappelijke term die deze groep aanwijst is niet meer dan een term en correspondeert niet met iets in de werkelijkheid In al de Essays van deze eerste Serie gaat het dan ook uiteindelijk om de vraag òf dingen zo n Wezen ook werkelijk kunnen hebben en zo ja welke dingen dan inderdaad zo n Wezen hebben en welke dingen niet en in het laatste geval waarom niet En in het geval van dingen met een Wezen moet worden gevraagd waar in het ding dat Wezen zetelt en wat voor zijnswijze het heeft De Klassieke Zijns metafysica heeft deze vragen nooit bevredigend kunnen beantwoorden en dus zou het kunnen zijn dat haar theorie verouderd is daar er inderdaad veel tegen ingebracht kan worden niet alleen van de zijde van het Nominalisme maar ook van de zijde van de Natuurwetenschap Door mijn benadering met behulp van de moderne theorie van dynamische systemen heb ik de vragen ten gunste van de Klassieke theorie kunnen oplossen Ieder echt ding zijnde dat vanwege zichzelf één is en dus niet een aggregaat een samenraapsel is is voortgebracht door een dynamisch systeem Dit systeem bestond aanvankelijk uit losse systeem elementen Deze elementen gaan vervolgens een interactie met elkaar aan resulterend in een of ander vast en stabiel patroon Dit voortgebrachte stabiele patroon van al of niet veranderde systeem elementen is nu ons ding en het Wezen van dat ding is identiek met de Dynamische Wet dat het genoemde dynamische systeem dirigeerde Deze dynamische wet komt niet van buiten maar is immanent inwonend in de elementen van het betreffende dynamische systeem echter op een verspreide wijze Ze is niet aanwezig in één van hen en ook niet als gehele wet in ieder van hen Ze is abstract Wat zijn deze systeem elementen Wel met betrekking tot in feite alle dingen zijn zij uiteindelijk de ATOMEN Inderdaad kan ieder ding opgevat worden als een combinatie of dans van atomen Deze zelf veranderen daarbij niet dat gebeurt alleen in kernreacties en radioactief verval van instabiele chemische elementen En als we zouden afdalen tot onder het niveau van een atoom om de uiteindelijke systeem elementen te vinden dan komen we in een bereik waar die zaken die we daar aantreffen niet meer als volwaardige zijnden dingen op te vatten zijn Zij zijn deficiente zijnden Dit vanwege hun merkwaardig quantum gedrag Zij zijn niet meer zoals gewone dingen volledig bepaald Zie het Essay over Quantummechanica De atomen kunnen dus systeem elementen zijn en aldus de dynamische wet herbergen In feite moeten we het zo uitdrukken Een collectie van verschillende losse atomen herbergt een groot aantal mogelijke dynamische wetten Het zijn echter de omstandigheden die bepalen welke wet in werking zal treden Als deze wet eenmaal in werking getreden is loopt het dynamische systeem en dat betekent dat de systeem elementen met elkaar interageren waardoor het dynamische systeem een aantal stadia doorloopt Dit wordt allemaal nader uitgelegd in de Essays van deze Serie Wanneer nu het dynamische systeem uitkomt op een stabiel regelmatig patroon van z n systeem elementen dan kunnen we zeggen dat er een Totaliteit gevormd is d w z een nieuw ding of zijnde Het Wezen van dit ding is dan de dynamiche wet van het dynamische systeem dat het ding gegenereerd heeft Dit alles is natuurlijk slechts een zeer beknopte schets van waarover het in de Non classical Series van Essays gaat Men moet deze raadplegen om het precies te weten De Homepage geeft twee goed begrijpelijke inleidingen vertrekkend vanuit twee gezichtspunten De tweede Serie Essays Classical Series concentreert zich op de historische wortels van de Substantie Accident Metafysica In feite liggen deze wortels bij Aristoteles 4 e eeuw voor Chr maar de theorie is dermate grondig uitgewerkt door St Thomas van Aquino 13 e eeuw na Chr dat we ons op zijn teksten concentreren Een aantal van deze teksten worden gegeven in een engelse vertaling vanuit het Latijn alsmede uitgelegd en bekommentarieerd De Essays van deze Serie gaan over Substantie Het individuum begrip d w z het een en ander gaat over de vraag Wat is een individu en door wat is iets een individu De Totaliteit d w z een ding voorzover het één zijnde is namelijk een geïntegreerd totaal van eigenschappen bepalingen Het Wezen en het Universele Essence and Universal Het analoge Zijn d w z echte zijnden en afgezwakte zijnden Substanties en Accidenten Het Mixtum en z n elementen Over de zijnswijze van de elementen in het door deze elementen samengestelde geheel b v een organisme De derde Serie Essays Critical Series bevat Essays die zich kritisch opstellen tegenover de Klassieke Substantie Accident Metafysica en wel in die mate dat het thematische bestaansrecht ervan in het geding is De Essays van deze serie gaan over De door en door Dynamische Wereld Theorie der Kennis verwerving De Species Individu Structuur van ieder zijnde Het Lichaam Geest Probleem Historisch Individuum Hier en nu Individuum De Nominalistische Kritiek Het Nominalisme beweert dat de meeste metafysische begrippen niet slaan op iets in de werkelijkheid maar voortkomen uit onze wijze van denken Het onderscheid tussen Substantie Wezen echte Eigenschap en Toestand Structurele Niveaus constateerbaar in ieder samengesteld ding De vierde Serie Essays Special Series gaat d i e p e r in op sommige dingen d w z sommige concrete zijnden die in de voorafgaande Essays veel aan de orde gekomen zijn namelijk Kristallen en Organismen Hier in deze vierde Serie gaan we een aantal aspecten van hun b o u w bekijken en wel in het bijzonder hun symmetrie en gestalte Naast de vele andere eigenheden van kristallen en organismen vat ik deze features symmetrie en gestalte op als bepaalde EFFECTEN van het Wezen van zo n ding In de eerste Serie Essays de Non Classical Series hebben we vastgesteld dat het WEZEN van een echt zijnde b v van een kristal of van een organisme identiek is met de DYNAMISCHE WET van dat dynamische systeem welke dat zijnde voortgebracht heeft of in principe voort kan brengen Deze dynamische wet is immanent inwonend in de elementen van dat dynamische systeem Zij is echter zoals reeds eerder gezegd op een v e r s p r e i d e manier er in aanwezig d w z de wet huist niet in een van die elementen en ook niet als gehele wet in ieder element De dynamische wet is dus in behoorlijke mate abstract Zij huist zoals ik in de eerste Serie Essays heb vastgesteld in het genotypische domein van het betreffende ding terwijl haar effecten in het fenotypische domein huizen De Speciale Serie Essays behandelt nu een aantal van deze effecten Er zijn natuurlijk veel soorten van zulke effecten Ik heb mij echter geconcentreerd op de effecten SYMMETRIE en GESTALTE van steeds een individueel ding Zij worden behandeld in de Essays van de Special Series en wel zoals gezegd met betrekking tot Kristallen en Organismen Ondanks het feit dat er een zekere analogie heerst tussen kristallen en organismen verschillen zij sterk in bouw en moeten hun symmetrieën en gestalten anders beoordeeld en behandeld worden Het eerste gedeelte van de Speciale Serie Essays bestrijkt de Kristallografie en behandelt na een korte inleiding over de interne bouw de externe bouw van kristallen Vervolgens wordt dieper ingegaan op de interne bouw van kristallen om te beginnen met behulp van zaken zoals die in imaginaire twee dimensionale kristallen te verwachten zijn Om de rest van de Essays te gaan zien moet de bezoeker op de laatste link van het linker frame klikken of op de laatste link van de inhouds opgave zoals die gegeven is op de homepage Vervolgens wordt verder gegaan met de inwendige bouw van reële d w z drie dimensionale kristallen Aangezien deze echter ingewikkeld zijn en tekeningen niet veel zullen bijdragen tot een betere voorstelling van die inwendige bouw ben ik genoodzaakt het een en ander langs meer wiskundige lijnen te behandelen De wiskundige theorie bij uitstek die s y m m e t r i e beschrijft analyseert en onderzoekt en speciaal de inwendige symmetrieën die translaties involveren ook van twee dimensionale objecten patronen is de Groepentheorie Deze theorie zal ons zeker inzicht geven in de interne bouw van drie dimensionale kristallen en tegelijk ook van de symmetrie die we in andere objecten vinden zoals organismen Verderop in de website zullen dan ook organismen worden onderzocht op hun symmetrie organische Promorphologie Aan een algemene behandeling van deze wiskundige theorie zijn meer dan 30 documenten gewijd Daarna volgt dan de uiteindelijke symmetrie theorie voor drie dimensionale kristallen die gebruik maakt van de Groepentheorie Alhoewel de documenten over deze Groepentheorie zo geschreven zijn dat iedereen ze kan begrijpen met relatief weinig wiskundige voorkennis kan de lezer ze eventueel overslaan want als we het twee dimensionale gebeuren als uiteengezet op deze website goed begrepen hebben dan hebben we toch wel een goed idee hoe het dan zit bij drie dimensionale kristallen Het extra symmetrie element dat er dan nog bij moet komen is de schroef as De Groepentheorie heeft ook een filosofische betekenis die naar mijn weten nergens wordt behandeld als het gaat over de symmetrie van natuurlijke objecten zoals kristallen en organismen Een bepaalde symmetrie van een gegeven object wordt beschreven door de betereffende symmetriegroup Deze laatste drukt niet het daadwerkelijke ontstaan uit van die betreffende symmetrie dat doet de dynamische wet plus begincondities die dat object met die symmetrie genereert In deze zin heeft the symmetriegroep geen causale betekenis Maar in een ander opzicht heeft ze dat wel De symmetriegroup IS namelijk de symmetrie van dat object in die zin dat als we vragen WAT die gegeven symmetrie nu eigenlijk is dan is het algemene antwoord dat ze een intrinsieke eigenschap van dat object is Maar als we dan vragen WAT die betreffende symmetrie in het bijzonder is dan vormt de symmetriegroup het enige echte antwoord De symmetriegroup beschrijft niet alleen de symmetrie ze IS die symmetrie Als zodanig is ze een immaterieële VORM in metafysische zin die opgenomen is in een materieel substraat en als VORM is ze een van de ontologische oorzaken van dat betreffende object Ze is een constituerend onderdeel van dat object van dat ding zonder zelf reeds een ding te zijn De STRUCTUUR van een natuurlijk ding is een van de producten van het dynamisch systeem dat dat ding gegenereerd heeft en SYMMETRIE is het belangrijkste aspect van STRUCTUUR Niet de gehele structuur kan uitgedrukt worden met symmetrie omdat symmetrie de opbouw van een ding beschrijft in termen van een fundamentele asymmetrische eenheid die op een

  Original URL path: http://www.metafysica.nl/nederlands_overzicht.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Total Overview Website
  between Substance Essence Genuine Property and State Structural Levels Special Series of documents The Structure of Crystals Revisited The Morphology of Crystals Derivation of Crystal Classes I Derivation of Crystal Classes II Derivation of Crystal Classes III Derivation of Crystal Classes IV Derivation of Crystal Classes V Derivation of Crystal Classes VI Isometric Crystal System Tetragonal Crystal System I Class 4 m 2 m 2 m Tetragonal Crystal System II Class 4mm Tetragonal Crystal System III Class 4 2m Tetragonal Crystal System IV Class 4 m Tetragonal Crystal System V Class 4 Tetragonal Crystal System VI Class 422 Tetragonal Crystal System VII Class 4 Hexagonal Crystal System I Class 6 m 2 m 2 m Hexagonal Crystal System II Class 6mm Hexagonal Crystal System III Class 6 m Hexagonal Crystal System IV Class 6 Hexagonal Crystal System V Class 622 Hexagonal Crystal System VI Class 3 2 m Hexagonal Crystal System VII Class 3 Hexagonal Crystal System VIII Class 6 m2 Hexagonal Crystal System IX Class 3m Hexagonal Crystal System X Class 6 Hexagonal Crystal System XI Class 3 Hexagonal Crystal System XII Class 32 Orthorhombic Crystal System I Class 2 m 2 m 2 m Orthorhombic Crystal System II Class mm2 Orthorhombic Crystal System III Class 222 Monoclinic Crystal System I Class 2 m Monoclinic Crystal System II Class 2 Monoclinic Crystal System III Class m Triclinic Crystal System I Class 1 Triclinic Crystal System II Class 1 Internal Structure of Crystals I The five fundamental 2 D Lattice Types Internal Structure of Crystals II 2 D Periodic Patterns P2 P1 P4mm P4gm P4 Internal Structure of Crystals III 2 D Periodic Patterns P2mm P2mg P2gg Internal Structure of Crystals IV 2 D Periodic Patterns C2mm Pm Pg Cm Internal Structure of Crystals V 2 D Periodic Patterns P6mm P6 P3m1 Internal Structure of Crystals VI 2 D Periodic Patterns P31m P3 Internal Structure of Crystals VII Summary of the 17 2 D Periodic Patterns Internal Structure of Crystals VIII 2 D Crystals Development of faces in P2 Internal Structure of Crystals IX 2 D Crystals Development of faces in P1 Pm Internal Structure of Crystals X 2 D Crystals Development of faces in Pg Pm Cm Internal Structure of Crystals XI 2 D Crystals Development of faces in P2mm P2gg Internal Structure of Crystals XII 2 D Crystals Development of faces in P2mg C2mm Internal Structure of Crystals XIII 2 D Crystals Development of faces in P4 P4mm Internal Structure of Crystals XIV 2 D Crystals Development of faces in P4gm Internal Structure of Crystals XV 2 D Crystals Development of faces in P3 Internal Structure of Crystals XVI 2 D Crystals Development of faces in P3 sequel Internal Structure of Crystals XVII 2 D Crystals Development of faces in P3m1 Internal Structure of Crystals XVIII 2 D Crystals Development of faces in P31m Internal Structure of Crystals XIX 2 D Crystals Development of faces in P6 Internal Structure of Crystals XX 2 D Crystals Development of faces in P6mm Continuation of this Series Special Series LINK to Second Part of Website Holistic World View a Holistic Philosophy as an alternative world view LINK to Third Part of Website Second Part of Website Continuation of the Special Series of documents Philosophy of Being LINK to First Part of Website Homepage Retrospect and Continuation Prelude to the Symmetry of three dimensional Crystals Group Theory Second Part of Website The Total Symmetry of 3 dimensional Crystals Part I Matrices The Total Symmetry of 3 dimensional Crystals Part II Group Theory C 12 D 2 Automorphism The Total Symmetry of 3 dimensional Crystals Part III Group Theory C 6 D 3 D 6 inner Automorphism The Total Symmetry of 3 dimensional Crystals Part IV Group Theory C 6 C 3 C 4 C 2 C 1 C 7 Automorphism The Total Symmetry of 3 dimensional Crystals Part V Group Theory C 12 Cosets Homomorphism The Total Symmetry of 3 dimensional Crystals Part VI Group Theory C 12 Cosets Homomorphism Sequel The Total Symmetry of 3 dimensional Crystals Part VII Group Theory C infinite D 3 Homomorphism D 6 C 2 D 2 The Total Symmetry of 3 dimensional Crystals Part VIII Group Theory D 6 Homomorphy Theory D 4 D 5 D infinite The Total Symmetry of 3 dimensional Crystals Part IX Group Theory C 4 xC 3 C 6 xC 2 C 2 xC 2 D 2 D 3 xC 2 The Total Symmetry of 3 dimensional Crystals Part X Group Theory C 4 xC 2 C 4i C 2 xC 2 xC 2 D 2 xC 2 Automorphisms The Total Symmetry of 3 dimensional Crystals Part XI Group Theory C infinite xC infinite C infinite xC 2 D infinite C infinite even odd Permutations The Total Symmetry of 3 dimensional Crystals Part XII Group Theory Relevance of Group Theory Classification of Simple Groups Symmetry Groups Indirect Product D 4 C 2 semiC 4 The Total Symmetry of 3 dimensional Crystals Part XIII Group Theory Sequel to Symmetry Groups A 4 S 4 O S 4 xC 2 O i A 5 A 5 xC 2 The Total Symmetry of 3 dimensional Crystals Part XIV Group Theory Cosets D 6 Q 6 The Total Symmetry of 3 dimensional Crystals Part XV Group Theory Conjugation Normal Subgroups D 4 A 4 Center Centralizer The Total Symmetry of 3 dimensional Crystals Part XVI Group Theory Homomorphism Quotient Groups Normal Subgroups D 3 D 4 A 4 C infinite C 5 C 4 The Total Symmetry of 3 dimensional Crystals Part XVII Group Theory Automorphism D 4 The Total Symmetry of 3 dimensional Crystals Part XVIII Group Theory Automorphism D 3 C 12 C 6 xC 2 Q 4 The Total Symmetry of 3 dimensional Crystals Part XIX Group Theory Automorphism Q 4 Q 6 S 4 The Total Symmetry of 3 dimensional Crystals Part XX Group Theory Periodic 2 D patterns P4mm The Total Symmetry of 3 dimensional Crystals Part XXI Group

  Original URL path: http://www.metafysica.nl/total_overview.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • using the site
  and if you like also without bold face click HERE If you don t see FRAMES and if you want them for easy navigating through the site and if your browser supports them then click HERE If your browser does NOT support FRAMES do NOT click there You can alternatively navigate through this site with the aid of the CONTENTS items listed below in the main frame If you want

  Original URL path: http://www.metafysica.nl/using.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • using the site
  Great minds discuss ideas Average minds discuss events Small minds discuss people So everybody can be a great mind if he wishes to be one

  Original URL path: http://www.metafysica.nl/minds.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • inhoud SITE 2
  Total Symmetry of 3 D Crystals Part VI Group Theory Sequel C 12 Cosets Homomorphism The Total Symmetry of 3 D Crystals Part VII Group Theory C infinite D 3 Homomorphism D 6 C 2 D 2 The Total Symmetry of 3 D Crystals Part VIII Group Theory D 6 Homomorphy theory D 4 D 5 D infinite The Total Symmetry of 3 D Crystals Part IX Group Theory C 4 xC 3 C 6 xC 2 C 2 xC 2 D 2 D 3 xC 2 The Total Symmetry of 3 D Crystals Part X Group Theory C 4 xC 2 C 4i C 2 xC 2 xC 2 D 2 xC 2 Automorphisms The Total Symmetry of 3 D Crystals Part XI Group Theory C infinite xC infinite C infinite xC 2 D infinite C infinite Even odd permutations The Total Symmetry of 3 D Crystals Part XII Group Theory Relevance of group theory Classification of simple groups Symmetry groups Indirect product D 4 C 2 semiC 4 The Total Symmetry of 3 D Crystals Part XIII Group Theory Sequel to symmetry groups A 4 S 4 O S 4 xC 2 O i A 5 A 5 xC 2 The Total Symmetry of 3 D Crystals Part XIV Group Theory Cosets D 6 Q 6 The Total Symmetry of 3 D Crystals Part XV Group Theory Conjugation Normal subgroups D 4 A 4 Center Centralizer The Total Symmetry of 3 D Crystals Part XVI Group Theory Homomorphism Quotient groups Normal subgroups D 3 D 4 A 4 C infinite C 5 C 4 The Total Symmetry of 3 D Crystals Part XVII Group Theory Automorphism D 4 The Total Symmetry of 3 D Crystals Part XVIII Group Theory Automorphism D 3 C 12 C 6 x C 2 Q 4 The Total Symmetry of 3 D Crystals Part XIX Group Theory Automorphism Q 4 Q 6 S 4 The Total Symmetry of 3 D Crystals Part XX Group Theory Periodic 2D patterns P4mm The Total Symmetry of 3 D Crystals Part XXI Group Theory Periodic 2D patterns P1 P2 P3 P4 The Total Symmetry of 3 D Crystals Part XXII Group Theory Periodic 2D patterns P6 Pm Pg P2mm P2gg P2mg The Total Symmetry of 3 D Crystals Part XXIII Group Theory Periodic 2D patterns Cm C2mm P4gm P6mm The Total Symmetry of 3 D Crystals Part XXIV Group Theory Periodic 2D patterns P31m P3m1 SEQUEL TO GROUP THEORY Two dimensional patterns Actual Structure and Growth of three dimensional Crystals The Chemical Lattice Types of Three dimensional Crystals The Shapes of Three dimensional Crystals The Thermodynamics of Crystal Growth Twin Crystals Tectology Series Introduction to Tectology Tectology Morphological Individuality Cells Organs Antimers Tectology Morphological Individuality Metamers Tectology Morphological Individuality Persons and Colonies Tectology Physiological Individuality Cells Organs Antimers Tectology Physiological Individuality Metamers Persons Colonies Basic Forms Promorphological System Introduction to Promorphology Anaxonia Homaxonia Polyaxonia Protaxonia Monaxonia Stauraxonia homopola Homopola sigmostaura Stauraxonia heteropola Homostaura isopola Homostaura anisopola Heterostaura

  Original URL path: http://www.metafysica.nl/turing/inhoud.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • HOMEPAGE 2
  of objects to be investigated in more detail are organisms These are however extremely complicated and not yet fully understood This is because they are historical beings owing their structures and functions to a long history of adaptations and transformations So we will investigate only two aspects of their structure The first aspect is the structure itself where we confine ourselves to macroscopic structure which here means the composition of organic bodies out of macroscopical form units The study of it is called Tectology by its founder Ernst Haeckel who worked in the first half of the nineteenth century This structure is interpreted as one of the effects of the dynamical law Essence of the given organism and this effect the mentioned macroscopical structure in turn determines the second aspect This second aspect is the global geometry of organic bodies The latter is pretty much understood and connects them in a way neatly to the aforementioned crystals This global geometry of organisms describes their stereometric basic form reflecting the basic symmetries of their shapes in terms of axes and their poles These basic symmetries are ultimately also the effects of the same dynamical law Essence of the given organism The science which deals with these symmetries axes and their poles is called Promorphology by again its founder Ernst Haeckel This Promorphology is relevant and appropriate for objects that show in contrast with single crystals parts that are oriented around one or more imaginary axes This means that those parts have different orientations with respect to each other while in single crystals the parts do not have different orientations with respect to each other An instructive example is a starfish It has five similar parts situated around an imaginary axis This is a quite different structure from that of a single crystal which is fully periodic i e it consists of a repetition of a unit in such a way that all units have the same orientation and those units are repeated in three directions In all cases where the parts are organized in a non periodic way and thus such that they have different orientations with respect to each other while at the same time not being just random aggregates of parts we will speak of a tectological structure of the given object Well Promorphology i e the study of the stereometric basic form of genuine beings is especially geared to objects having such a tectological structure It is clear that all organisms have a tectological structure so the founder of Promorphology Haeckel concentrated fully on them There are other objects that have a tectological structure for instance most human artefacts but these are not intrinsic beings their Essence lies outside them they are just aggregates When however we consider the structure of molecules we can conclude that they indeed do have a tectological structure and are at the same time intrinsic beings i e genuine beings And moreover there are intermediates between crystals and organisms with respect to possessing a tectological structure Many twinned crystals do indeed have a tectological structure because the members of such twins have different orientations with respect to each other while at the same time they are connected to each other in a regular fashion according to one or another twin law implying that twins are genuine beings So Promorphology can be applied to them After the discussion of the tectology of crystal twins and anticipating their promorphology we will treat of the tectological structure in organisms and show how a Promorphology can be based on such tectology This Organic Tectology implies the recognition of an organism as a composed morphological whole It is composed in a regular way of subordinated form individuals We will distinguish six orders of such form individuals i e we will distinguish six different types of morphological individuality The theme of i n d i v i d u a l i t y so important in the first part of our website recurs again In this way organic Tectology is a doctrine of organic macroscopical structure based on the composition of several subordinated form individuals making up the given organism This composition we will as has been said interpret as an intrinsic effect of the Essence of the given organism And then i e after we have dealt with Tectology we are finally ready for a full Promorphology of organisms and of crystal twins In fact I will deal with organic Promorphology right away and will append the promorphology of twinned crystals as inorganic examples within the treatment of the relevant promorphological categories In so doing we will determine the ideal stereometric basic form i e the promorphology of many organisms and will interpret this feature also as an intrinsic effect of the Essence of the given organism So with respect to organisms i e after the study of crystals we will study two features both intrinsic effects of the Essence of a given organism among a multitude of other intrinsic effects namely Macroscopical Structure investigated by Tectology and Stereometric Basic Form investigated by Promorphology It is clear that in doing all this we keep on having in mind our updated Substance Accident Metaphysics as was developed in the first part of our website but the strong emphasis on the structure of crystals crystal twins and organisms gives it the face of a NATURAL PHILOSOPHY The documents of this website continuation concerning three dimensional crystals thermodynamics of crystals and twin crystals are not yet worked out but will be so worked out soon The theory of organic Tectology on the other hand is completed and is followed by what could be called an application of it centering around physiological individuality in organisms It is followed in turn by the theoretical treatment of the mentioned organic Promorphology i e of the stereometric basic forms of organisms This treatment is also completed So the reader of this website continuation should start right away with Tectology starting with the document Introduction

  Original URL path: http://www.metafysica.nl/turing/index_a2.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive •