archive-nl.com » NL » M » METALEKTROPENSIOEN.NL

Total: 95

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • PME, het Pensioenfonds van de Metalektro
  voldoende bij De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds van de Metalektro PME is in het eerste kwartaal van 2015 uitgekomen op 102 3 was 104 1 eind vierde kwartaal 2014 De beleidsdekkingsgraad is onder de nieuwe wetgeving vanaf 2015 bepalend voor beleidsbeslissingen zoals indexatie premiebepaling maar ook kortingen Het totale rendement in het eerste kwartaal was 9 3 Franswillem Briët voorzitter PME De pensioenverplichtingen namen het eerste kwartaal met maar liefst 5 9 miljard toe Dat is een toename in één kwartaal die ongeveer gelijk is aan de gehele jaarloonsom van onze bedrijfstak Een dergelijke stijging van de verplichtingen is zelfs met een totaal rendement van 9 3 niet bij te houden Ons vermogen nam het eerste kwartaal 3 6 miljard toe De almaar dalende rente vergroot de kans op de noodzaak van nieuwe maatregelen volgend jaar Onze deelnemers en gepensioneerden dreigen zo de dupe te worden van het rentebeleid van de Europese Centrale Bank Lage rente domineert Lage dekkingsgraden De rente waartegen pensioenverplichtingen moeten worden berekend daalde in het eerste kwartaal naar 1 22 dit had tot gevolg dat de voorziening voor de pensioenverplichtingen weer verder toenam De pensioenverplichtingen stegen het eerste kwartaal maar liefst 15 Het effect van de rentedaling op de pensioenverplichtingen heeft grotere gevolgen voor de dekkingsgraad dan het positieve rendement op de beleggingen Hoge rendementen Het totaal rendement in het eerste kwartaal bedroeg 9 3 Het positieve rendement is voor een belangrijk deel het resultaat van de daling van de rente die in het eerste kwartaal opnieuw een niet eerder gezien laag niveau bereikte Hierdoor behaalden obligaties weer een hoog rendement 6 1 Ook de andere beleggingen droegen positief bij aan het positieve totaalrendement Omdat de rente op obligaties in sommige gevallen zelfs negatief is geworden kiezen beleggers ervoor om meer in onder andere aandelen en vastgoed te investeren Hierdoor stijgen deze beleggingen ook in waarde Indekking tegen effecten lage rente De effecten van de gedaalde rente op de pensioenverplichtingen en daarmee op de dekkingsgraad zijn enorm Om deze effecten te beperken dekt PME zich voor 50 in tegen de effecten van rentebewegingen De renteafdekking zorgt er eveneens voor dat het risicoprofiel van het fonds vrij laag blijft Afdekking van het renterisico heeft PME in het eerste kwartaal een bijdrage aan het totaal rendement geleverd van 2 3 Hierbij moet worden opgemerkt dat bij een stijgende rente het omgekeerde geldt dan kost deze afdekking rendement Samenvatting cijfers 1e kwartaal 2015 Het vermogen steeg in het eerste kwartaal met 3 6 miljard tot 43 1 miljard De pensioenverplichtingen stegen in deze periode met 5 9 miljard tot 44 7 miljard De beleidsdekkingsgraad is in het eerste kwartaal gedaald tot 102 3 104 1 eind 2014 De actuele dekkingsgraad op basis van de DNB rente kwam eind eerste kwartaal uit op 96 5 102 0 eind 2014 Rendement eerste kwartaal inclusief renteafdekking 9 3 Verloop van de dekkingsgraad Overzicht van de dekkingsgraad en resultaten van de beleggingen De rendementen van de verschillende beleggingscategorieën het subtotaal en het totaalrendement

  Original URL path: https://www.metalektropensioen.nl/nieuws/resultaten-eerste-kwartaal-2015-pensioenverplichtingen-5-9-miljard-euro-gestegen (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • PME, het Pensioenfonds van de Metalektro
  miljard maar had nog miljarden meer moeten toenemen om een stijging van de dekkingsgraad op te leveren Dat is toch ongelooflijk Zeker als je bedenkt dat de totale jaarlijkse loonsom in de bedrijfstak zo n 5 5 miljard is Door de enorme toename van de verplichtingen met meer dan 20 is onze dekkingsgraad echter niet gestegen maar gedaald naar 102 Dat kan ik niet meer uitleggen aan onze deelnemers Indien door ECB beleid de rente laag wordt gehouden moet goed gekeken worden naar de positie van de pensioenfondsen De deelnemers mogen hier niet de dupe van worden Negatief effect van de rentedaling overheerst bij de ontwikkeling van dekkingsgraad Het totaal rendement in 2014 bedroeg liefst 17 8 In 2014 daalde de rente tot het laagste niveau ooit gemeten Hierdoor behaalden obligaties en de strategische renteafdekking een hoog rendement Ook de andere beleggingen droegen bij aan het positieve totaal rendement Aandelen vastgoed en alternatieve investeringen behaalden een goed rendement Het negatieve effect van de rentedaling op de pensioenverplichtingen heeft echter nog grotere gevolgen voor de dekkingsgraad dan het positieve rendement op de beleggingen De rente daalde in het vierde kwartaal van 2 14 naar 1 89 Dit had tot gevolg dat de voorziening voor de pensioenverplichtingen weer verder toenam De pensioenverplichtingen stegen alleen al het vierde kwartaal met 5 In heel 2014 namen de verplichtingen met ruim 20 toe De dekkingsgraad daalde door al deze ontwikkelingen in 2014 van 104 3 naar 102 0 Indekking tegen effecten lage rente De effecten van de gedaalde rente op de pensioenverplichtingen en daarmee op de dekkingsgraad zijn enorm PME dekt zich in tegen de effecten van rentebewegingen waardoor deze beperkt worden Afdekking van het renterisico heeft PME in 2014 een totaalrendement van 5 5 opgeleverd Toenemende kans op een verlaging van de pensioenen na 2015 Vanaf 2015 is een nieuw Financieel Toetsingskader van toepassing Deze nieuwe regels brengen zwaardere buffereisen met zich mee maar ook de mogelijkheid van het spreiden van eventueel benodigde verlagingen van de pensioenen Op basis van de nieuwe wet en regelgeving moet PME een nieuw herstelplan maken Een mogelijke maatregel een verlaging van de pensioenen is voor 2015 niet aan de orde Het effect van de ECB beleid zoals een aanhoudend lage rente kan na 2015 wel maatregelen nodig maken en kan zo een enorme impact hebben voor deelnemers en gepensioneerden Samenvatting cijfers 4e kwartaal 2014 Het vermogen steeg in het vierde kwartaal met 1 9 miljard tot 39 5 miljard toename 2014 totaal 7 2 miljard Maar de pensioenverplichtingen namen in het vierde kwartaal met 2 1 miljard nog sterker toe tot 38 8 miljard toename 2014 totaal 7 8 miljard De dekkingsgraad van PME is in het vierde kwartaal van 2014 licht gedaald van 102 6 naar 102 0 Dit is de dekkingsgraad berekend op basis van de door DNB voorgeschreven methodiek 3 maandsrentemiddeling UFR Eind 2013 kwam de dekkingsgraad uit op 104 3 Vanaf 1 januari 2015 is een beleidsdekkingsgraad van kracht Dit is het gemiddelde van

  Original URL path: https://www.metalektropensioen.nl/nieuws/resultaten-vierde-kwartaal-2014-grote-gevolgen-door-ontwikkelingen-financiele-markten (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • PME, het Pensioenfonds van de Metalektro
  wereld kunnen we niets veranderen En er is meer waar we niet aan kunnen sleutelen Bijvoorbeeld aan het feit dat de gemiddelde Nederlander steeds langer leeft en dus ook veel langer van zijn pensioen geniet En dat dit veel extra geld kost waar in het verleden niet genoeg voor gespaard is Maar ook al kunnen we niet toveren in gesprek gaan kunnen we wel Om zaken toe te lichten en te verduidelijken En vooral om naar u te luisteren Wij hopen dat u onze blogs met plezier leest en dat u erop reageert Alvast mijn hartelijke dank Eric Uijen Algemeen directeur PME Terug naar het overzicht Eric Uijen Sinds 1 juni 2015 is Eric algemeen directeur en voorzitter van het dagelijks bestuur bij PME Eric Uijen 1959 heeft meer dan dertig jaar ervaring als dienstverlener bestuurder en toezichthouder voor pensioenfondsen In vorige functies was hij onder meer werkzaam als directeur bij Cordares SPO Pensioenfonds Horeca Catering MN Pensioenfonds Stork en Notarieel Pensioenfonds Reacties Arie Stuijt schreef op donderdag 19 november 2015 om 13 57 uur Veel succes U treedt aan in een periode dat een organisatie professioneel moet worden om aan de eisen van de deelnemers te kunnen voldoen Deels is dat PME meestal gelukt Ik hoop op betere verhoudingen en werkelijke communicatie Op werkelijke deelnemerszeggenschap zal ik niet rekenen Dat os uit het systeem georganiseerd en kan niet terugkomen Jammer voor onze nazaten die toch 1 5 van hun inkomen in hoofdzakelijk blind vcertrouwen aan ons fonds overlaten Op deze reactie reageren Erik Daae schreef op donderdag 19 november 2015 om 19 11 uur Geachte heer Uijen Ik hoop van harte dat het u beter zal lukken dan uw voorgangers betreffende het uitbetalen van het toegezegde pensioen zonder kortingen en met indexering Op deze reactie reageren Gerrit Maas schreef op vrijdag 20 november 2015 om 08 50 uur Hallo Eric Het verhaal wat jij deze week bij het VGM in Hengelo heb gebracht was duidelijk en daarbij zullen alle aanwezigen er van doordrongen zijn dat er in de komende tijd nog van alles kan gebeuren prima verhaal Groetend Gerrit Maas Op deze reactie reageren Michel Dingemans schreef op vrijdag 20 november 2015 om 16 10 uur Nu de banken waaronder ook de RABO bank de hypotheekmarkt niet interessant meer vinden ligt de kan voor PME om hierin te duiken een prima kans om goed rendement te behalen Veel mensen betalen een huur die hoger is dan de rente aflossing op de hypotheekwaarde van het pand waarin ze wonen Toch kunnen deze huurders hiervoor geen hypotheek afsluiten waarbij de totale kosten lager zijn dan de huur die ze betalen Volgens mij liggen hier kansen voor een win win situatie voor zowel de huurders als PME Misschien de gedachten hierover te laten gaan en een constructie gaan bedenken om van de huurders kopers te maken en het langere termijn rendement van PME zeker te stellen Op deze reactie reageren Michel Dingemans schreef op vrijdag 20 november 2015 om 16 10 uur

  Original URL path: https://www.metalektropensioen.nl/blog/kennismaken?cms%5BcategoryID%5D=125&cms%5Bcm1095%5D%5Bquote%5D=1&cms%5Bcm1095%5D%5Bmessage%5D=33 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • PME, het Pensioenfonds van de Metalektro
  u over alles wat met het pensioenfonds te maken heeft Maar toveren kunnen we helaas niet Aan de moeilijke economische omstandigheden in de wereld kunnen we niets veranderen En er is meer waar we niet aan kunnen sleutelen Bijvoorbeeld aan het feit dat de gemiddelde Nederlander steeds langer leeft en dus ook veel langer van zijn pensioen geniet En dat dit veel extra geld kost waar in het verleden niet genoeg voor gespaard is Maar ook al kunnen we niet toveren in gesprek gaan kunnen we wel Om zaken toe te lichten en te verduidelijken En vooral om naar u te luisteren Wij hopen dat u onze blogs met plezier leest en dat u erop reageert Alvast mijn hartelijke dank Eric Uijen Algemeen directeur PME Terug naar het overzicht Eric Uijen Sinds 1 juni 2015 is Eric algemeen directeur en voorzitter van het dagelijks bestuur bij PME Eric Uijen 1959 heeft meer dan dertig jaar ervaring als dienstverlener bestuurder en toezichthouder voor pensioenfondsen In vorige functies was hij onder meer werkzaam als directeur bij Cordares SPO Pensioenfonds Horeca Catering MN Pensioenfonds Stork en Notarieel Pensioenfonds Reacties Arie Stuijt schreef op donderdag 19 november 2015 om 13 57 uur Veel succes U treedt aan in een periode dat een organisatie professioneel moet worden om aan de eisen van de deelnemers te kunnen voldoen Deels is dat PME meestal gelukt Ik hoop op betere verhoudingen en werkelijke communicatie Op werkelijke deelnemerszeggenschap zal ik niet rekenen Dat os uit het systeem georganiseerd en kan niet terugkomen Jammer voor onze nazaten die toch 1 5 van hun inkomen in hoofdzakelijk blind vcertrouwen aan ons fonds overlaten Op deze reactie reageren Erik Daae schreef op donderdag 19 november 2015 om 19 11 uur Geachte heer Uijen Ik hoop van harte dat het u beter zal lukken dan uw voorgangers betreffende het uitbetalen van het toegezegde pensioen zonder kortingen en met indexering Op deze reactie reageren Gerrit Maas schreef op vrijdag 20 november 2015 om 08 50 uur Hallo Eric Het verhaal wat jij deze week bij het VGM in Hengelo heb gebracht was duidelijk en daarbij zullen alle aanwezigen er van doordrongen zijn dat er in de komende tijd nog van alles kan gebeuren prima verhaal Groetend Gerrit Maas Op deze reactie reageren Michel Dingemans schreef op vrijdag 20 november 2015 om 16 10 uur Nu de banken waaronder ook de RABO bank de hypotheekmarkt niet interessant meer vinden ligt de kan voor PME om hierin te duiken een prima kans om goed rendement te behalen Veel mensen betalen een huur die hoger is dan de rente aflossing op de hypotheekwaarde van het pand waarin ze wonen Toch kunnen deze huurders hiervoor geen hypotheek afsluiten waarbij de totale kosten lager zijn dan de huur die ze betalen Volgens mij liggen hier kansen voor een win win situatie voor zowel de huurders als PME Misschien de gedachten hierover te laten gaan en een constructie gaan bedenken om van de huurders kopers te maken en het langere

  Original URL path: https://www.metalektropensioen.nl/blog/kennismaken?cms%5BcategoryID%5D=125&cms%5Bcm1095%5D%5Bquote%5D=1&cms%5Bcm1095%5D%5Bmessage%5D=37 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • PME, het Pensioenfonds van de Metalektro
  te maken heeft Maar toveren kunnen we helaas niet Aan de moeilijke economische omstandigheden in de wereld kunnen we niets veranderen En er is meer waar we niet aan kunnen sleutelen Bijvoorbeeld aan het feit dat de gemiddelde Nederlander steeds langer leeft en dus ook veel langer van zijn pensioen geniet En dat dit veel extra geld kost waar in het verleden niet genoeg voor gespaard is Maar ook al kunnen we niet toveren in gesprek gaan kunnen we wel Om zaken toe te lichten en te verduidelijken En vooral om naar u te luisteren Wij hopen dat u onze blogs met plezier leest en dat u erop reageert Alvast mijn hartelijke dank Eric Uijen Algemeen directeur PME Terug naar het overzicht Eric Uijen Sinds 1 juni 2015 is Eric algemeen directeur en voorzitter van het dagelijks bestuur bij PME Eric Uijen 1959 heeft meer dan dertig jaar ervaring als dienstverlener bestuurder en toezichthouder voor pensioenfondsen In vorige functies was hij onder meer werkzaam als directeur bij Cordares SPO Pensioenfonds Horeca Catering MN Pensioenfonds Stork en Notarieel Pensioenfonds Reacties Arie Stuijt schreef op donderdag 19 november 2015 om 13 57 uur Veel succes U treedt aan in een periode dat een organisatie professioneel moet worden om aan de eisen van de deelnemers te kunnen voldoen Deels is dat PME meestal gelukt Ik hoop op betere verhoudingen en werkelijke communicatie Op werkelijke deelnemerszeggenschap zal ik niet rekenen Dat os uit het systeem georganiseerd en kan niet terugkomen Jammer voor onze nazaten die toch 1 5 van hun inkomen in hoofdzakelijk blind vcertrouwen aan ons fonds overlaten Op deze reactie reageren Erik Daae schreef op donderdag 19 november 2015 om 19 11 uur Geachte heer Uijen Ik hoop van harte dat het u beter zal lukken dan uw voorgangers betreffende het uitbetalen van het toegezegde pensioen zonder kortingen en met indexering Op deze reactie reageren Gerrit Maas schreef op vrijdag 20 november 2015 om 08 50 uur Hallo Eric Het verhaal wat jij deze week bij het VGM in Hengelo heb gebracht was duidelijk en daarbij zullen alle aanwezigen er van doordrongen zijn dat er in de komende tijd nog van alles kan gebeuren prima verhaal Groetend Gerrit Maas Op deze reactie reageren Michel Dingemans schreef op vrijdag 20 november 2015 om 16 10 uur Nu de banken waaronder ook de RABO bank de hypotheekmarkt niet interessant meer vinden ligt de kan voor PME om hierin te duiken een prima kans om goed rendement te behalen Veel mensen betalen een huur die hoger is dan de rente aflossing op de hypotheekwaarde van het pand waarin ze wonen Toch kunnen deze huurders hiervoor geen hypotheek afsluiten waarbij de totale kosten lager zijn dan de huur die ze betalen Volgens mij liggen hier kansen voor een win win situatie voor zowel de huurders als PME Misschien de gedachten hierover te laten gaan en een constructie gaan bedenken om van de huurders kopers te maken en het langere termijn rendement van PME zeker te stellen

  Original URL path: https://www.metalektropensioen.nl/blog/kennismaken?cms%5BcategoryID%5D=125&cms%5Bcm1095%5D%5Bquote%5D=1&cms%5Bcm1095%5D%5Bmessage%5D=39 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • PME, het Pensioenfonds van de Metalektro
  gemiddelde Nederlander steeds langer leeft en dus ook veel langer van zijn pensioen geniet En dat dit veel extra geld kost waar in het verleden niet genoeg voor gespaard is Maar ook al kunnen we niet toveren in gesprek gaan kunnen we wel Om zaken toe te lichten en te verduidelijken En vooral om naar u te luisteren Wij hopen dat u onze blogs met plezier leest en dat u erop reageert Alvast mijn hartelijke dank Eric Uijen Algemeen directeur PME Terug naar het overzicht Eric Uijen Sinds 1 juni 2015 is Eric algemeen directeur en voorzitter van het dagelijks bestuur bij PME Eric Uijen 1959 heeft meer dan dertig jaar ervaring als dienstverlener bestuurder en toezichthouder voor pensioenfondsen In vorige functies was hij onder meer werkzaam als directeur bij Cordares SPO Pensioenfonds Horeca Catering MN Pensioenfonds Stork en Notarieel Pensioenfonds Reacties Arie Stuijt schreef op donderdag 19 november 2015 om 13 57 uur Veel succes U treedt aan in een periode dat een organisatie professioneel moet worden om aan de eisen van de deelnemers te kunnen voldoen Deels is dat PME meestal gelukt Ik hoop op betere verhoudingen en werkelijke communicatie Op werkelijke deelnemerszeggenschap zal ik niet rekenen Dat os uit het systeem georganiseerd en kan niet terugkomen Jammer voor onze nazaten die toch 1 5 van hun inkomen in hoofdzakelijk blind vcertrouwen aan ons fonds overlaten Op deze reactie reageren Erik Daae schreef op donderdag 19 november 2015 om 19 11 uur Geachte heer Uijen Ik hoop van harte dat het u beter zal lukken dan uw voorgangers betreffende het uitbetalen van het toegezegde pensioen zonder kortingen en met indexering Op deze reactie reageren Gerrit Maas schreef op vrijdag 20 november 2015 om 08 50 uur Hallo Eric Het verhaal wat jij deze week bij het VGM in Hengelo heb gebracht was duidelijk en daarbij zullen alle aanwezigen er van doordrongen zijn dat er in de komende tijd nog van alles kan gebeuren prima verhaal Groetend Gerrit Maas Op deze reactie reageren Michel Dingemans schreef op vrijdag 20 november 2015 om 16 10 uur Nu de banken waaronder ook de RABO bank de hypotheekmarkt niet interessant meer vinden ligt de kan voor PME om hierin te duiken een prima kans om goed rendement te behalen Veel mensen betalen een huur die hoger is dan de rente aflossing op de hypotheekwaarde van het pand waarin ze wonen Toch kunnen deze huurders hiervoor geen hypotheek afsluiten waarbij de totale kosten lager zijn dan de huur die ze betalen Volgens mij liggen hier kansen voor een win win situatie voor zowel de huurders als PME Misschien de gedachten hierover te laten gaan en een constructie gaan bedenken om van de huurders kopers te maken en het langere termijn rendement van PME zeker te stellen Op deze reactie reageren Michel Dingemans schreef op vrijdag 20 november 2015 om 16 10 uur Nu de banken waaronder ook de RABO bank de hypotheekmarkt niet interessant meer vinden ligt de kan voor PME om hierin

  Original URL path: https://www.metalektropensioen.nl/blog/kennismaken?cms%5BcategoryID%5D=125&cms%5Bcm1095%5D%5Bquote%5D=1&cms%5Bcm1095%5D%5Bmessage%5D=41 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • PME, het Pensioenfonds van de Metalektro
  met u over alles wat met het pensioenfonds te maken heeft Maar toveren kunnen we helaas niet Aan de moeilijke economische omstandigheden in de wereld kunnen we niets veranderen En er is meer waar we niet aan kunnen sleutelen Bijvoorbeeld aan het feit dat de gemiddelde Nederlander steeds langer leeft en dus ook veel langer van zijn pensioen geniet En dat dit veel extra geld kost waar in het verleden niet genoeg voor gespaard is Maar ook al kunnen we niet toveren in gesprek gaan kunnen we wel Om zaken toe te lichten en te verduidelijken En vooral om naar u te luisteren Wij hopen dat u onze blogs met plezier leest en dat u erop reageert Alvast mijn hartelijke dank Eric Uijen Algemeen directeur PME Terug naar het overzicht Eric Uijen Sinds 1 juni 2015 is Eric algemeen directeur en voorzitter van het dagelijks bestuur bij PME Eric Uijen 1959 heeft meer dan dertig jaar ervaring als dienstverlener bestuurder en toezichthouder voor pensioenfondsen In vorige functies was hij onder meer werkzaam als directeur bij Cordares SPO Pensioenfonds Horeca Catering MN Pensioenfonds Stork en Notarieel Pensioenfonds Reacties Arie Stuijt schreef op donderdag 19 november 2015 om 13 57 uur Veel succes U treedt aan in een periode dat een organisatie professioneel moet worden om aan de eisen van de deelnemers te kunnen voldoen Deels is dat PME meestal gelukt Ik hoop op betere verhoudingen en werkelijke communicatie Op werkelijke deelnemerszeggenschap zal ik niet rekenen Dat os uit het systeem georganiseerd en kan niet terugkomen Jammer voor onze nazaten die toch 1 5 van hun inkomen in hoofdzakelijk blind vcertrouwen aan ons fonds overlaten Op deze reactie reageren Erik Daae schreef op donderdag 19 november 2015 om 19 11 uur Geachte heer Uijen Ik hoop van harte dat het u beter zal lukken dan uw voorgangers betreffende het uitbetalen van het toegezegde pensioen zonder kortingen en met indexering Op deze reactie reageren Gerrit Maas schreef op vrijdag 20 november 2015 om 08 50 uur Hallo Eric Het verhaal wat jij deze week bij het VGM in Hengelo heb gebracht was duidelijk en daarbij zullen alle aanwezigen er van doordrongen zijn dat er in de komende tijd nog van alles kan gebeuren prima verhaal Groetend Gerrit Maas Op deze reactie reageren Michel Dingemans schreef op vrijdag 20 november 2015 om 16 10 uur Nu de banken waaronder ook de RABO bank de hypotheekmarkt niet interessant meer vinden ligt de kan voor PME om hierin te duiken een prima kans om goed rendement te behalen Veel mensen betalen een huur die hoger is dan de rente aflossing op de hypotheekwaarde van het pand waarin ze wonen Toch kunnen deze huurders hiervoor geen hypotheek afsluiten waarbij de totale kosten lager zijn dan de huur die ze betalen Volgens mij liggen hier kansen voor een win win situatie voor zowel de huurders als PME Misschien de gedachten hierover te laten gaan en een constructie gaan bedenken om van de huurders kopers te maken en het

  Original URL path: https://www.metalektropensioen.nl/blog/kennismaken?cms%5BcategoryID%5D=125&cms%5Bcm1095%5D%5Bquote%5D=1&cms%5Bcm1095%5D%5Bmessage%5D=45 (2016-01-05)
  Open archived version from archive