archive-nl.com » NL » M » MIJNZORGNET.NL

Total: 12

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MijnZorgnet.nl
  uw patiënten goed en snel beantwoorden en onzekerheden op tijd weg nemen Uw gegevens Verzamel uw medische gegevens op een extra beveiligde omgeving Zo heeft u alles op één plek bij elkaar U kunt deze gegevens ook delen met uw zorgverleners en naasten Laagdrempelig contact We maken contact mogelijk tussen patiënten en zorgverleners Altijd en overal Dit biedt voordelen voor beide partijen Zo kan verbeterde communicatie zorgen voor betere samenwerking tussen patiënt en zorgverlener Sneller helpen en sneller geholpen worden Persoonlijk gezondheidsdossier De wereld verandert Er is een beweging zichtbaar waarbij het niet het zorgsysteem van de zorgverlener maar de patiënt als persoon het vertrekpunt is Patiënten kunnen ook steeds meer gaan beschikken over tools waarmee zij het zorgproces kunnen sturen vanuit hun intentie Het persoonlijk gezondheidsdossier van MijnZorgnet is hiervan een voorbeeld Het is een plek op internet waarvan de patiënt eigenaar is en waar de mogelijkheid bestaat om informatie over je gezondheid op te slaan te delen en te bespreken De informatie kan bestaan uit dagboeken geschreven door de patiënt geüploade bestanden met medische informatie en modulaire toepassingen van derden zoals formulieren keuzehulpen voor gezamenlijke besluitvorming en vragenlijsten De patiënt kan mensen die hij relevant acht voor zijn gezondheid uitnodigen om lid te worden van zijn persoonlijk gezondheidsdossier Dat kunnen bijvoorbeeld huisartsen medisch specialisten en fysiotherapeuten zijn maar ook familieleden of vrienden Leden van een zorgteam hebben toegang tot de persoonlijke gegevens en kunnen daarover communiceren Alle activiteiten in het persoonlijk gezondheidsdossier worden gelogd Op deze manier kan de patiënt zien wie en wanneer op bezoek is geweest Identificatie en authenticatie op MijnZorgnet verloopt via DigiD voor patiënten en naam en wachtwoord met BIG validatie voor zorgverleners Na het maken van een profiel kunnen patiënten hun persoonlijk gezondheidsdossier inrichten en aan de slag gaan Voordelen voor patiënten Op

  Original URL path: https://www.mijnzorgnet.nl/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • MijnZorgnet.nl
  deelt u uw medische informatie met uw zorgverleners en naasten Enkele voordelen op een rij Regie over uw zorgproces Informatie uitwisselen in een veilige online omgeving Medische vragen stellen wanneer u dat uitkomt Uw medische informatie op één plek bewaren Uw mantelzorgers betrekken bij uw zorgproces Direct aanmelden Wilt u ook uw eigen dossier beheren en communiceren met uw zorgverleners Meld u dan nu aan Aanmelden is gratis en kost

  Original URL path: https://www.mijnzorgnet.nl/voordelen-voor-patienten (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • MijnZorgnet.nl
  beantwoorden en onzekerheden op tijd weg te nemen Daarnaast is het belangrijk om te kunnen overleggen met collega s MijnZorgnet helpt u hierbij Enkele voordelen op een rij Vragen van patiënten beantwoorden wanneer u dat uit komt Online overleggen met collega s Op de hoogte blijven van wat er leeft onder uw patiënten Direct aanmelden Wilt u ook eenvoudig communiceren met uw patiënten Meld u dan nu aan Aanmelden is

  Original URL path: https://www.mijnzorgnet.nl/voordelen-voor-zorgverleners (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • MijnZorgnet.nl
  van de website Over MijnZorgnet Groepen en digitale poli 39 s Profielen amp Instellingen Ga Kies een onderwerp Kies hiernaast één van de onderwerpen waarover u de veel gestelde vragen wilt zien MijnZorgnet nieuwsbrief Wilt u de nieuwsbrief van MijnZorgnet

  Original URL path: https://www.mijnzorgnet.nl/veel-gestelde-vragen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • MijnZorgnet.nl
  114 6500 HB Nijmegen Neem contact op Uw naam Verplicht Uw emailadres Verplicht Geen geldig adres Het onderwerp van uw bericht Uw bericht Verplicht Verstuur bericht MijnZorgnet nieuwsbrief Wilt u de nieuwsbrief van MijnZorgnet ontvangen We houden u maandelijks op

  Original URL path: https://www.mijnzorgnet.nl/over-mijnzorgnet (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • MijnZorgnet.nl
  patiënten die ingelogd hebben op www mijnzorgnet nl NAW gegevens ter identificatie van de gebruiker BSN benodigd vanwege authenticatie met DigiD Bijnaam geeft de mogelijkheid tot het anonimiseren van berichten Interesses worden weergegeven op profielpagina van de gebruiker Sociale media links worden weergegeven op profielpagina van de gebruiker Relaties stelt de gebruiker in staat om contacten bij te houden Bijdragen weergave van de bijdrage van de gebruiker op de website Berichten het mogelijk maken van privé berichtenverkeer tussen de gebruikers onderling De volgende gegevens worden verzameld die betrekking hebben op zorgverleners die ingelogd hebben op www mijnzorgnet nl NAW gegevens ter identificatie van de gebruiker UZI pas serienummer benodigd vanwege identificatie met UZI pas Interesses worden weergegeven op profielpagina van de gebruiker Sociale media links worden weergegeven op profielpagina van de gebruiker Relaties stelt de gebruiker in staat om contacten bij te houden Bijdragen weergave van de bijdrage van de gebruiker op de website Berichten het mogelijk maken van privé berichtenverkeer tussen de gebruikers onderling Persoonlijke gegevens worden alleen verstrekt al u daar toestemming voor heeft gegeven Dit zal u expliciet gevraagd worden Indien MijnZorgnet uw gegevens wil gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven zijn zal MijnZorgnet contact met

  Original URL path: https://www.mijnzorgnet.nl/privacy (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • MijnZorgnet.nl
  zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens en u zult anderen geen toegang verlenen tot MijnZorgnet nl met behulp van uw inloggegevens U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen van uw inloggegevens gebruik maken met of zonder uw toestemming of wetenschap in de periode totdat u MijnZorgnet op de hoogte stelt van ongeoorloofd gebruik Indien u merkt dat er sprake is van misbruik van uw inloggegeven kunt u dat melden aan MijnZorgnet door een email te zenden aan helpdesk mijnzorgnet nl 7 Profiel Bij aanmelding wodt u gevraagd een Profiel aan te maken Daarna kunt u altijd het Profiel wijzigen of de mate van openbaarheid wijzigen U staat er jegens MijnZorgnet voor in dat de informatie die u via het Profiel aan MijnZorgnet verstrekt compleet naar waarheid en juist is waaronder uw persoonsgegevens zoals uw naam en uw e mailadres U stemt ermee in dat MijnZorgnet de gegevens in het Profiel opslaat en gebruikt in verband met het beheer van uw Account en dat de gegevens van het Profiel aan anderen Beschikbaar worden gesteld in overeenstemming met de door u gekozen mate van openbaarheid Raadpleeg voor het gebruik van uw persoons gegevens ook het Privacybeleid U mag geen Profiel aanmaken op naam van een andere persoon tenzij die andere persoon u hiervoor toestemming heeft gegeven U mag geen naam van een andere persoon als weergegeven naam kiezen tenzij die andere persoon u daarvoor toestemming heeft gegeven Gebruikers jonger dan 16 jaar moeten toestemming hebben van ouders of voogd voor het aanmaken van een Profiel Door het accepteren van de Gebruiksvoorwaarden garandeert u dat u ofwel 16 jaar of ouder bent ofwel toestemming hebt van ouders of voogd voor het aanmaken van een Profiel Opheffen van een Profiel is op elk gewenst moment mogelijk Dit doet u door een verzoek te richten aan helpdesk mijnzorgnet nl U bent zich bewust dat de door u geplaatste Content ook na het opheffen van het Profiel Beschikbaar gesteld blijft via MijnZorgnet nl onder vermelding van de weergegeven naam oud gebruiker De Content zelf wordt niet geanonimiseerd de daarin door u gebruikte persoons namen blijven dus beschikbaar tenzij u deze zelf wijzigt 8 Content Beschikbaar stellen Als Gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor het Beschikbaar stellen en voor de inhoud van uw Content Omdat MijnZorgnet B V hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid draagt vrijwaart u MijnZorgnet en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van Gebruikers of derden die gebaseerd zijn op de inhoud van de door u Beschikbaar gestelde Content waaronder ook aanspraken wegens onjuistheid onnauwkeurigheid ongeschiktheid onrechtmatigheid onvolledigheid of niet actueel zijn van de Content Alle door MijnZorgnet gemaakte kosten en geleden schade die op enigerlei wijze verband houdt met dergelijke aansprakelijkheden zullen door u worden vergoed Als Gebruiker gaat u ermee akkoord dat de Content die u Beschikbaar stelt op MijnZorgnet nl gebruikt zal worden door andere Gebruikers van MijnZorgnet nl U bepaalt echter zelf de mate van openbaarheid van de Content door te kiezen voor het Beschikbaar stellen van Content in open of gesloten of persoonlijke Communities dan wel door te kiezen voor privéberichten MijnZorgnet draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het Beschikbaar stellen van Content aan groepen van Gebruikers als gevolg van uw keuze Als Ingelogde Gebruiker erkent u dat het mogelijk is dat de Content die u Beschikbaar stelt door andere Gebruikers wordt gebruikt op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in de Gebruiksvoorwaarden Ook erkent u dat het mogelijk is dat Content die door andere Gebruikers Beschikbaar wordt gesteld persoonlijke gegevens over u kunnen bevatten MijnZorgnet B V is niet aansprakelijk voor enige handelingen van Gebruikers of derden in strijd met de Gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling voor schending van privacy door andere Gebruikers of derden of voor enig ander onrechtmatig handelen van Gebruikers of derden ten aanzien van door u Beschikbaar gestelde Content 9 Verboden Content Hier volgt een niet uitputtende opsomming van Content die u als Gebruiker in ieder geval niet Beschikbaar mag stellen via MijnZorgnet nl waarbij geldt dat het ter beoordeling is van MijnZorgnet of bepaalde Content wel of niet is toegestaan Content die geen betrekking heeft op gezondheidszorg of gezondheid en of ziekte rg of gezondheid en of ziekte Content die discriminerend is terzake uiterlijk ras religie geslacht cultuur afkomst of anderszins discriminerend is Content die anderszins kwetsend te noemen is Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen Content die oproept tot geweld tegen en of lastig vallen van een ander of anderen Content die naar de mening van MijnZorgnet in strijd is met de goede zeden of goede smaak gewelddadig is of een link bevat naar websites met een dergelijke inhoud Content waarin persoonlijke gegevens worden opgevraagd of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld er beschikking worden gesteld Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MijnZorgnet commerciële activiteiten zijn gemoeid Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten Content waarmee privacyrechten van derden worden geschonden Content die in strijd is met wet regeling verordening andere toepasselijke regelgeving of de Gebruiksvoorwaarden 10 Kennisgeving onrechtmatige Content MijnZorgnet is niet verplicht toe te zien op het Gebruik van MijnZorgnet nl en op de inhoud van de Content op MijnZorgnet nl Indien u als Gebruiker van mening bent dat door MijnZorgnet uw rechten of rechten van derden geschonden zijn door het Beschikbaar stellen van Content door MijnZorgnet kunt u dit melden bij MijnZorgnet door een email te zenden aan helpdesk mijnzorgnet nl Indien u als Gebruiker van mening bent dat uw rechten of rechten van derden geschonden zijn door het Beschikbaar stellen van Content door een andere Gebruiker of indien u van mening bent dat de Content met inachtneming van de Gebruiksvoorwaarden op andere wijze onrechtmatig is kunt u kunt u MijnZorgnet hiervan op de hoogte stellen door een email te zenden aan helpdesk mijnzorgnet nl MijnZorgnet zal de kennisgeving onderzoeken en indien daartoe aanleiding

  Original URL path: https://www.mijnzorgnet.nl/gebruiksvoorwaarden (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • MijnZorgnet - Veel gestelde vragen / Algemeen
  of gebruikersnaam niet meer weet dan staan er op het inlogscherm links waarmee u uw gebruikersnaam kan opvragen en uw wachtwoord opnieuw kunt instellen Wat is DigiD Wat is DigiD DigiD staat voor digitale identiteit Het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren U kunt zelf uw DigiD aanvragen op http www digid nl Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf samenstelt zodat u ze makkelijk kunt onthouden Kan iedereen mijn gegevens zien als ik inlog via DigiD Dit kan niet Ook MijnZorgnet bv kan niet bij uw persoonlijke gegevens die u via uw DigiD heeft ingevuld zoals bijvoorbeeld uw belastingsaangifte of zorgtoeslag Persoonlijke gegevens die u invult bij uw profiel worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd Hierbij houdt MijnZorgnet bv zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens Wbp stelt MijnZorgnet bv heeft voldaan aan de meldingsplicht conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens Wbp en is opgenomen onder nummer 1447170 MijnZorgnet bv verstrekt uw contactgegevens niet aan derden tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven Meer informatie kunt u vinden in onze Privacy Statement Waarom moet ik inloggen met mijn DigiD Bij een loket kunt u zich identificeren met een legitimatiebewijs paspoort rijbewijs of identiteitskaart Op internet kan dit niet Wij willen echt dat niemand anders dan u uw gegevens kan zien op MijnZorgnet nl Daarom krijgt ú alleen toegang tot uw gegevens met uw persoonlijk DigiD inlogcode Waarom is er gekozen voor DigiD en niet voor een andere inlogmethode Met de Persoonlijke Zorgcommunity bieden we een functionaliteit waarmee patiënten en zorgverleners onderling kunnen communiceren in een beveiligde omgeving In deze omgeving wordt gewerkt met medische gegevens Wij zijn ertoe verplicht hier zorgvuldig mee om te gaan en

  Original URL path: https://www.mijnzorgnet.nl/veel-gestelde-vragen/algemeen (2015-12-02)
  Open archived version from archive