archive-nl.com » NL » M » MIMESIS.NL

Total: 178

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • de waakzaamheid van het hart | Woest & Vredig
  condemned and anathematized by the Holy Catholic and Apostolic Church and by the aforesaid four Holy Synods and if anyone does not equally anathematize all those who have held and hold or who in their impiety persist in holding to the end the same opinion as those heretics just mentioned let him be anathema Bron Fifth Ecumenical Council Constantinople II 553 Gelukkig onderscheidde men de praktische van de theoretische speculatieve geschriften van Evagrios en werden vertalingen van zijn Praktikos onder een andere naam verspreid Evagrios werd uiteindelijk gedeeltelijk gerehabiliteerd zij het wat laat Want pas aan het einde van de negentiende eeuw werd hij weer uit de vergetelheid gehaald Het werk Over het Gebed is een compositie van 153 teksten Deze is weer verdeeld in vijf reeksen De eerste reeks gaat over de voorbereidingen voor het gebed 1 Wanneer je het welriekende reukwerk wilt bereiden bestaande uit doorzichtige wierook kaneel kruidnagel en hars meng ze dan naar gelijk gewicht volgens de wet Exodus 30 34 Zij zijn de vier deugden Want als zij volledig zijn en onderling gelijk zal het verstand niet verraden worden 2 Een ziel die zich gereinigd heeft door de volheid van de geboden geeft zo een hechte ordening aan het verstand dat dit geschikt wordt om de begeerde staat te verwerven 3 Het gebed is de omgang van het verstand met God Welke staat behoort het verstand bereikt te hebben om zich onverstoorbaar te kunnen richten op zijn eigen Heer en zonder bemiddeling met Hem om te gaan 4 Als Mozes toen hij het aardse brandende braambos tachtte te naderen weerhouden werd totdat hij zijn sandalen had uitgetrokken Exodus 3 5 zou dan jij die de boven alle waarneming en begrip Verhevene wil zien en met Hem spreken je niet eerst van elke hartstochtelijke gedachte moeten ontdoen Nederlandse vertaling door Christofoor Wagenaar ocso Engelse vertaling naast Griekse grondtekst Teksten van Evagrios in de Philokalia Deel I Outline Teaching on Asceticism and Stillness in the Solitary Life Texts on Discrimination in respect of Passions and Thoughts Extracts from the Texts on Watchfulness On Prayer 153 Texts A Corpus of Evagrios Writings Evagrius Ponticus by Luke Dysinger Philokalia 5 Evagrios van Pontus De Antirrhetikos De strijd tegen de boze gedachten De Antirrhetikos van Evagrios is niet opgenomen in de Philokalia maar het is wel een van zijn bekendste werken Waarschijnlijk is Evagrios de eerste monnik die de hartstochten systematisch beschrijft Het tweede geschrift van Evagrios dat in de Philokalia is opgenomen Texts on Discrimination in respect of the Passions and Thoughts handelt over de hartstochten Evagrios noemt ze ook wel boze geesten en vergelijkt de strijd die we tegen hen moeten voeren met een veldslag Van de boze geesten die de praktike bestrijden staan in de krijg vooraan zij die tot taak hebben te prikkelen tot gulzigheid die ons geldzucht influisteren en die ons verleiden om menselijke eer te zoeken Alle overigen stappen achter hen aan en geven hun die door de eersten gewond zijn een volgende behandeling Want niemand kan in de handen van de geest van ontucht vallen als hij niet eerst aan de gulzigheid bezweken is En niemand kan trillen van toorn als hij geen spijzen geld en eer najaagt En niemand kan aan de boze geest van treurigheid ontsnappen als hij het derven van al deze zaken niet heeft meegemaakt Ook ontkomt niemand aan de hoogmoed het eerste voortbrengsel van de duivel als hij het derven van al deze zaken niet heeft meegemaakt Verhandeling over allerlei slechte gedachten vertaling door Christofoor Wagenaar ocso En niemand kan trillen van toorn als hij geen spijzen geld en eer najaagt Zijn leerling Cassianos neemt zijn indeling van de acht boze geesten over en via zijn geschriften bereikt deze de Westerse traditie waarin ze bekend worden onder de zeven hoofdzonden Evagrios onderscheidt vraatzucht lust hebzucht woede droefheid lusteloosheid ijdele glorie en trots Tegenover elke hartstocht plaatst hij een deugd Om de boze gedachte te bestrijden schrijft hij de Antiherrhetikos een methode om met teksten uit de Heilige Schrift vooral de Psalmen God s hulp te zoeken en de boze gedachte een halt toe te roepen De boze geesten in actie volgens de laat Middeleeuwse schilder Matthias Grünewald Uit de Antirrhetikos Tegen de lust 2 26 Against the soul that thinks that voluptous thoughts are more powerful than the commandments of God that are given to us in order to shake off this passion Ps 17 43 I will disperse them like dust in the wind like the dung in the streets will I tread them underfoot Tegen de neerslachtigheid 4 11 For the soul that is cast into gloom because of disturbances at night and imagines it will become perpetually dismayed i e mentally unbalanced because of its terror Lev 26 6 7 And I will give peace in your land and you shall sleep and none shall make you afraid and I will destroy the evil beasts out of your land Tegen de lusteloosheid 6 12 Against the thoughts of acedia that tear down my hope Ps 26 13 I believe that I shall see the good things of the Lord in the land of the living Tegen de trots 8 493 For the proud demon calling itself god Mt 15 11 not what goes into the mouth defiles a man but what comes out of the mouth this defiles a man Bron ldysinger com Psalmody and Prayer in the Writings of Evagrius Ponticus This book explores the writings of Evagrius Ponticus It seeks a connection between the seemingly disparate aspects of Evagrius mystical theology by approaching the relationship between psalmody and prayer from three perspectives First Evagrius life works and spiritual doctrine are presented followed by a description of the monastic discipline of psalmody as practised by Evagrius and his contemporaries Evagrius texts on the interrelationship between psalmody and prayer are then considered Second Evagrius recommendations on the usefulness of psalmody in healing of the passions are discussed Finally the biblical scholia are studied which facilitate what Evagrius called undistracted psalmody that is contemplation by means of the words used in psalmody of the person of Christ and of Christ s salvific work within creation Bron oxfordscholarship com A Corpus of Evagrios Writings Evagrius Ponticus by Luke Dysinger Philokalia 6 Johannes Cassianos 360 435 Johannes Cassianos is de derde woestijnvader die in de Philokalia is opgenomen Hij leefde in dezelfde tijd als Evagrios vestigde zich in Egypte bij de Kellia ging bij Evagrios van Pontus in de leer en sloot zich aan bij zijn kring van aanhangers van de omstreden Alexandrijnse theoloog Origines Johannes Cassianos is een Romein van geboorte maar waar hij geboren is en uit welke familie is onbekend Als jongeman trekt hij samen met zijn grote vriend Germanus naar het Heilig Land waar ze rond 380 intreden in een klooster in Betlehem Daar horen ze van de woestijnmonniken en na enkele jaren sluiten ze zich bij een kluizenaarsgemeenschap in Egypte aan Na jaren in eenzaamheid en meditatie te hebben geleefd brengt juist het gedachtegoed van woestijnvaders zoals Antonius hem terug naar de bewoonde wereld Er ontstaat een ernstig theologisch conflict over dat gedachtegoed en na 15 jaar moeten ze vluchten Terug in de wereld worden hij en zijn vriend Germanus medewerkers van de vurige bisschop Johannes Chrysostomus in Constantinopel Chrysostomos Gouden mond die zoals altijd geen blad voor zijn mond neemt raakt in conflict met de keizerin Hij en zijn medewerkers vluchten in 404 naar Rome Cassianos raakt daar bevriend met de later paus Leo de Grote Hij sticht een mannen en een vrouwenklooster in Marseille Daar draagt hij zijn inzichten en ervaringen over aan de monniken die zich rond hem verzamelen Cassianos schrijft zijn ervaringen op zodat anderen daar hun voordeel mee kunnen doen Zijn geschriften en die van zijn medebroeder Athanasius zullen tot de bestellers der oudheid gaan behoren Zij vormen de basis van het monnikendom in West Europa Cassianos wordt de vader van het kloosterleven in West Europa genoemd Bron mystiek mediapastoraat nl Teksten van Cassianos in de Philokalia Deel I On the Eight Vices On the Holy Fathers of Sketis and on Discrimination Johannes Cassianos wachters kapittel be Philokalia 7 Johannes Cassianos over de acht ondeugden Johannes Cassianos is in het westen vooral bekend geworden om zijn werk de Institutiones dat hij omstreeks 425 28 in Marseille schreef op verzoek van de bisschop Castor van Apt Provence Benedictus van Nursia zou een eeuw later veel aan dit werk ontlenen bij het opstellen van zijn monniksregel De Institutiones bestaan uit twaalf boeken die verschillende aspecten van het monniksleven beschrijven De eerste vier boeken gaan over de buitenkant de kleding het officie de psalmodie en wereldverzaking De acht overige boeken behandelen ieder een van de acht boze geesten die zijn leermeester Evagrios voor het eerst van elkaar heeft onderscheiden In de Philokalia zijn twee teksten van Johannes Cassianos opgenomen De eerste tekst over de acht boze geesten is door de samensteller de hl Nikodimos van de Heilige Berg overgenomen uit de boeken V XII van de Institutiones We gaan nu met Gods hulp dit vijfde boek samenstellen na de vier boeken die handelen over de inrichting van het kloosterleven willen we nu in de kracht van de Heer ons verleend dankzij het gebed de strijd aanvatten tegen de acht hoofd ondeugden namelijk ten eerste de gulzigheid dit is de begerigheid naar eten ten tweede de ontucht ten derde de filargyria waarmee de gierigheid wordt bedoeld of juister gezegd de geldzucht ten vierde de gramschap ten vijfde de droefheid ten zesde de lusteloosheid dit is de benauwdheid of de weerzin van het hart ten zevende de cenodoxia dit is de ijdel pralende glorie ten achtste de hoogmoed Nu we deze strijd op ons nemen hebben we eerbiedwaardige vader castor uw gebeden nog dringender nodig om hun zo subtiele zo verborgen en zo duistere natuur op te sporen zoals het behoort en daarna de oorzaken op een bevredigende manier uiteen te zetten en tenslotte de manier en de middelen om ervan te genezen aan te reiken Nederlandse vertaling Christofoor Wagenaar ocso De Institutiones verschenen in een Nederlandse vertaling onder de titel Instellingen leven en streven van monniken in 1984 als deel 26 in de reeks monastieke cahiers bij de Abdij Bethlehem te Bonheiden B For it is impossible for a person to deserve to triumph over a passion before he has understood that he is not able to obtain victory in the struggle by his own diligence and his own effort even though in order to be cleansed he must always be careful and attentive day and night Bron pigizois gr integrale tekst van de Institutiones engels Philokalia 8 Maximos de Belijder 580 662 Zijn naam dankt Maximos de Belijder aan zijn onvoorwaardelijke trouw aan de orthodoxie in een tijd dat zelfs de Byzantijnse keizer en de patriarch van Constantinopel de ketterij van het monothelisme waren gaan volgen Zijn trouw en standvastigheid werden hem niet bepaald in dank afgenomen want Maximos de Belijder werd vervolgd gemarteld en uiteindelijk verbannen Maar eerst nog werd zijn tong uitgesneden en zijn rechterhand afgehakt Toch is hij alles behalve monddood gemaakt In de Philokalia is geen andere vader te vinden van wie zoveel geschriften zijn opgenomen waaronder tweehonderd teksten waarin hij het dythelitisme verdedigt tegenover het monothelisme Maximos the Confessor wrote many theological works in defense of Orthodoxy Especially valuable are his instructions on the spiritual and contemplative life some of which are included in The Philokalia a collection of patristic instructions on prayer and the ascetic life In these ascetic instructions the spiritual profundity and perceptiveness of St Maximos thought is revealed Also an explanation of the Liturgy that has a great theological significance is included In 680 18 years after St Maximos death the sixth Ecumenical Council outlawed Monothelitism In addition to his theological and apologetic writings St Maximos left many writings on the Christian life and spiritual counsel for believers The second volume of The Philokalia compiled by Sts Nektarios of the Holy Mountain and Makarios of Corinth contains many writings of St Maximos including two hundred texts on Theology and the teachings of the Lord Jesus Christ texts on the nature of Christian love a treatise on the Lord s Prayer and various other teachings This book is currently in print Bron en wikipedia org Tropaar toon 3 Through thee the Spirit poured forth streams of teaching for the Church thou didst expound God the Word s self emptying and shine forth in thy struggles as a true Confessor of the Faith holy Father Maximos pray to Christ our God to grant us His great mercy Kondaak toon 8 O faithful let us acclaim the lover of the Trinity great Maximos who taught the God inspired Faith that Christ is to be glorified in two natures wills and energies and let us cry to him Rejoice O herald of the Faith Philokalia 9 Maximos de Belijder over de theosis Het tweede deel van de Philokalia wordt voor meer dan de helft gevuld met geschriften van Maximos de Belijder De paragrafen zijn in centuria gebundeld Maximos schrijft veel over het doel van het leven het worden als God In de Orthodoxe Kerk wordt het geestelijke doel van de mens met het woord theosis aangeduid Opvallend in onze tijd waarin New Age zoveel populariteit geniet is dat de Orthodoxie altijd spreekt over een relatie met de Ander waarin God altijd maar groter wordt en wijzelf steeds kleiner New Age als mix van oosterse mystiek en gnosis staat met het hogere Zelf dan ook lijnrecht tegenover de theosis waar de vaders en moeders van de Kerk over spreken God made us so that we might become partakers of the divine nature 2 Pet 1 4 and sharers in His eternity and so that we might come to be like Him cf 1 John 3 2 through deification by grace It is through deification that all things are reconstituted and achieve their permanence and it is for its sake that what is not is brought into being and given existence p 173 God made us so that we might become partakers of the divine nature A sure warrant for looking forward with hope to deification of human nature is provided by the incarnation of God which makes man god to the same degree as God Himself became man For it is clear that He who became man without sin cf Heb 4 15 will divinize human nature without changing it into the divine nature and will raise it up for His own sake to the same degree as He lowered Himself for man s sake This is what St Paul teaches mystically when he says that in the ages to come He might display the overflowing richness of His grace Eph 2 7 p 178 Deification briefly is the encompassing and fulfilment of all times and ages and of all that exists in either This encompassing and fulfilment is the union in the person granted salvation of his real authentic origin with his real authentic consummation This union presupposes a transcending of all that by nature is essentially limited by an origin and a consummation Such transcendence is effected by the almighty and more than powerful energy of God acting in a direct and infinite manner in the person found worthy of this transcendence The action of this divine energy bestows a more than ineffable pleasure and joy on him in whom the unutterable and unfathomable union with the divine is accomplished This in the nature of things cannot be perceived conceived or expressed p 240 Bron divinewill org Maximos de Belijder in de Philokalia deel II Four Hundred Texts on Love with a foreword to Elpidios the Presbyter Two Hundred Texts on Theology and the Incarnate Dispensation of the Son of God written for Thalassios Various Texts on Theology the Divine Economy and Virtue and Vice On the Lord s Prayer Philokalia 10 Symeon de Nieuwe Theoloog 949 1022 Het vierde deel van de Philokalia begint met twee teksten van Symeon de Nieuwe Theoloog Daarnaast is er nog een derde tekst The Three Methods of Prayer die aan hem wordt toegeschreven Naast deze drie teksten heb ik ook de Discourses van Symeon de Nieuwe Theoloog op de plank staan vertaald door C J deCatanzaro en verschenen bij de Paulist Press St Symeon was born in Galatia in Paphlagonia Asia Minor in 949 AD His parents Basal and Theophana were Byzantine provincial nobles St Symeon received only the basics of a primary Greek school education until he was about eleven years old He finished his secondary education at the age of 14 in the court of the two brother emperors Basil and Constantine Porphyrogenetes At 14 he met St Symeon the Studite who became his spiritual father and who led him into the life of asceticism and prayer Although he wanted to enter the famous monastery of the Stoudion at the age of 14 his spiritual father had him wait until he turned 27 During this period of preparation St Symeon s elder continued to counsel and guide him preparing him gradually for the monastic life even in the midst of worldly cares St Symeon occupied himself with the management of a patrician s household and possibly entered the service of his emperor as a diplomat and a senator While busy in the world he also strove to live a monk s life in the evenings spending his time in night vigils and reading the spiritual works of Mark the Hermit and Diadochus of Photike One of his elder s advice was if you desire to have always a soul saving guidance pay heed to your conscience and without fail do what it will instil in you His writings grew out of his preaching and from the spiritual direction given to those under his charge He is a writer sharing his experiences in prayer and the Triune The monks of Mount Athos eagerly read his works today in this Century s spiritual renewal His works are also being discovered by the Roman monasteries as they start to comprehend to wealth and beauty of his writings and personal experience Bron home it net au Tropaar Toon 3 Having received the Divine radiance in your soul Father Symeon you showed yourself a most brilliant luminary in the world You scattered its dark madness and convinced all men to seek what they lost the grace of the Holy Spirit Beseech Him fervently that He may grant us His great mercy Philokalia 11 Uitspraken van de woestijnvader Abba Filemoon In het tweede deel van de Philokalia is een tekst opgenomen over het leven van Abba Filemoon Deze woestijnvader moet geleefd hebben na Arsenios de Grote maar voor de verovering van Egypte door de Muzelmannen dus ergens tussen 445 en 640 Hij spreekt veel over het Jezusgebed Heer Jezus Christus Zoon van God ontferm U over mij zondaar dat hij ook wel de verborgen overweging of de eenvoudige overweging noemt als dé juiste houding om het hart te bewaken Want als onze ziel geniet van de beschouwing van het aanwezige Goed wendt zij zich niet naar het genot dat de hartstochten teweegbrengen Er is dus geen andere weg naar de hemel dan die van de volmaakte stilte van het ontvluchten van alle ondeugden van de verwerving van alle goeds van de volmaakte liefde tot God en van de verwantschap met Hem door heiligheid en rechtschapenheid Wie dit alles bereikt heeft zal spoedig ten hemel stijgen Maar als men tot deze hoogte wil geraken moet men zijn ledematen op aarde geheel en al versterven Kol 3 5 Want als onze ziel geniet van de beschouwing van het aanwezige Goed wendt zij zich niet naar het genot dat de hartstochten teweegbrengen Zij heeft zich afgekeerd van alle lichamelijke lusten om met zuivere onbevlekte overdenking Gods verschijning in zich op te nemen Grote waakzaamheid lichamelijke hardheid en reinheid van ziel zijn nodig wil God in ons hart Zijn woonplaats opslaan Ook moeten wij Gods geboden nakomen zonder enige overtreding Hij Zelf leert ons hoe we Zijn wetten feilloos kunnen onderhouden door Zijn eigen goddelijke daadkracht als zonnestralen in ons uit te storten door de Genade van de Geest die ons geschonken is vertaling Christofoor Wagenaar reeks monastieke cahiers nr 22 monachos net Philokalia 12 Symeon de Nieuwe Theoloog drie manieren van bidden De derde tekst van Symeon de Nieuwe Theoloog in de Philokalia Deel IV over drie manieren van bidden wordt aan hem toegeschreven There are three methods of prayer and attentiveness by means of which the soul is either uplifted or cast down Whoever employs these methods at the right time is uplifted but whoever employs them foolishly and at the wrong time is cast down Vigilance and prayer should be as closely linked together as the body to the soul for the one cannot stand without the other Vigilance first goes on ahead like a scout and engages sin in combat Prayer then follows afterwards and instantly destroys and exterminates all the evil thoughts with which vigilance has already been battling for attentiveness alone cannot exterminate them This then is the gate of life and death If by means of vigilance we keep prayer pure we make progress but if we leave prayer unguarded and permit it to be defiled our efforts are null and void Since then as we said there are three methods of attentiveness and prayer we should explain the distinctive features of each so that he who aspires to attain life and wishes to set to work may with firm assurance select what suits him best otherwise through ignorance he may choose what is worse and forfeit what is better Bron innerlightproductions com Philokalia 13 Hesaias de kluizenaar over de bewaking van het verstand Het oudste geschrift dat in de Philokalia is opgenomen staat op naam van een zekere Hesaias de kluizenaar Men is het er nog steeds niet over eens wie deze Hesaias moet zijn geweest Sinds 1899 gaat men er over het algemeen van uit dat hij een kluizenaar uit Gaza was die in 488 stierf Volgens een andere opvatting gaat het hier om een andere Hesaias namelijk die van de Sketis en dat zijn werkje 27 paragrafen dateert van omstreeks 400 Wanneer het verstand bevrijd is van elke hoop op de wereld van de zichtbare dingen is dat een teken dat de zonde in u gestorven is 8 Wanneer het verstand bevrijd is van elke hoop op de wereld van de zichtbare dingen is dat een teken dat de zonde in u gestorven is 9 Wanneer het verstand bevrijd is verdwijnt het beletsel dat zich tussen hem en God bevindt 10 Wanneer het verstand bevrijd is van al zijn vijanden en de sabbatsrust geniet verkeert het in een nieuw tijdperk en schouwt nieuwe en onsterfelijke zaken 15 Ik smeek u laat uw hart zolang u in uw lichaam verblijft toch niet onbewaakt De boer kan er nooit zeker van zijn dat zijn akker enige vrucht zal dragen want hij weet niet wat hem nog boven het hoofd hangt voordat hij alles in zijn schuur heeft opgeslagen Zo mag ook de mens zijn hart niet onbewaakt laten zolang hij adem in zijn neus heeft De mens weet niet met welke geestelijke hartstocht hij nog te maken zal krijgen voor zijn laatste ademtocht Daarom mag hij zijn hart niet onbewaakt laten zolang hij ademt Neen hij moet altijd tot God roepen om hulp en om Zijn barmhartigheid vertaling Christofoor Wagenaar ocso reeks monastieke cahiers nr 22 meer engelstalige teksten van de woestijnvaders Philokalia 14 Gregorios Palamas 1296 1359 Gregorios Palamas sluit de Philokalia Deel IV af met zes geschriften Hij is vooral bekend geworden door zijn dispuut met de monnik Barlaam over het Ongeschapen Licht Zijn betekenis voor de Orthodoxie is zo groot dat de Kerk de Tweede Zondag in de Grote Vasten de Zondag van Gregorios Palamas genoemd heeft Contrary to Barlaam Gregory asserted that the prophets in fact had greater knowledge of God because they had actually seen or heard God himself Addressing the question of how it is possible for humans to have knowledge of a transcendent and unknowable God he drew a distinction between knowing God in his essence in Greek ουσια and knowing God in his energies in Greek ενεργειαι He maintained the Orthodox doctrine that it remains impossible to know God in his essence God in himself but possible to know God in his energies to know what God does and who he is in relation to the creation and to man as God reveals himself to humanity In doing so he made reference to the Cappadocian Fathers and other early Christian writers Bron orthodoxwiki org Tropaar Toon 8 O light of Orthodoxy teacher of the Church its confirmation O ideal of monks and invincible champion of theologians O wonder working Gregory glory of Thessalonica and preacher of grace always intercede before the Lord that our souls may be saved Kondaak Toon 8 Holy and divine instrument of wisdom joyful trumpet of theology together we sing your praises O God inspired Gregory Since you now stand before the Original Mind guide our minds to Him O Father so that we may sing to you Rejoice preacher of grace St Gregory Palamas Cathedral Thessaloniki Greece where the saint s holy relics are enshrinedGregory further asserted that when the Apostles Peter James and John witnessed the Transfiguration of Jesus Christ on Mount Tabor that they were in fact seeing the uncreated light of God and that it is possible for others to be granted to see that same uncreated light of God with the help of repentance spiritual discipline and contemplative prayer although not in any automatic or mechanistic fashion He continually stressed the Biblical vision of the human person as a united whole both body and soul Thus he argued that the physical side of hesychastic prayer was an integral part of the contemplative monastic way and that the claim by some of the monks of seeing the uncreated light was indeed legitimate Like St Simeon the New Theologian he also laid great stress in his spiritual teaching on the vision of the divine light Bron orthodoxwiki org werken van Gregorios Palamas in de Philokalia Deel IV To the Most Reverend Nun Xenia A New Testament Decalogue In Defence of Those who Devoutly Practise a Life of Stillness Three Texts on Prayer and Purity of Heart Topics of Natural and Theological Science and on the Moral and Ascetic Life 150 Texts The Declaration of the Holy Mountain in Defence of Those who Devoutly Practice a Life of Stillness Philokalia 15 Philotheos van de Sinaï over boosheid Het derde deel van de Philokalia begint met een tekst van Philotheos van de Sinaï over de waakzaamheid van het hart De ziel wordt door de geesten van de boosheid met muren en wallen omsloten en geboeid met de ketenen der duisternis Het donker om haar heen belet haar te bidden zoals zij wil Zij ligt in het verborgene geboeid haar inwendige ogen kunnen niet zien Wanneer zij nu een aanvang maakt met te bidden tot God en door het Jezusgebed nuchter te zijn dan zal zij door het Jezusgebed van het donker verlost worden Op een andere manier komt ze er niet vanaf Zo komt de ziel erachter dat er binnen in het hart een andere worsteling een andere tegenstand en een andere oorlog bestaat die van de geesten der boosheid in de gedachten zoals trouwens de heilige Schriften getuigen Zij zeggen immers Als een machtige geest u overweldigt gun hem uw plaats niet De plaats van het verstand nu is zijn bevestiging in de deugd dus de nuchterheid Want men kan bevestigd zijn in de deugd maar ook in de ondeugd Er staat immers Gelukkig de man die niet naar de vergadering der goddelozen gaat en niet blijft staan op de weg er zondaars Psalm 1 En de Apostel zegt Houdt stand uw lendenen omgord met waarheid Ef 6 14 Bron Monastieke Cahiers nr 22 Bonheiden vertaling Christofoor Wagenaar Philokalia 16 gelezen Gedachtig zijn aan de dood en het oordeel uit Filokalia het innerlijk gebed door Alla Selawry I want it all and I want it now Pluk de dag Geniet ieder moment Wie herkent de geloofsartikelen van de hedonist niet Een welvarende wereld als de onze brengt in de eerste plaats hedonisten voort Gij zult genieten Ooit werden we in onze genotszoekerij afgeremd door de gedachte aan de dood In de Middeleeuwen was de dood veel concreter aanwezig dan in onze tijd ze lag letterlijk op straat De rijke burgers uit de Renaissance konden zich terugtrekken in artificiële paradijzen paleizen volgepakt met zintuigelijke prikkels die het leven vulden met plezier Tyrannen keizers en koningen hadden overigens nooit anders gedaan maar in de Renaissance werd het door de toegenomen welvaart voor de rijke burgers ook mogelijk om te leven als vorsten Vandaar dat we de geest van de Renaissance nu typeren als carpe diem en de geest van de Middeleeuwen als memento mori We zijn zelfs geneigd om het momento mori als primitief te beschouwen en het carpe diem als verstandig Want de dood komt toch wel en het is dom om daar voortdurend aan te denken als je nu van ieder moment genieten kunt Toch biedt de gedachte aan de dood toegang tot een inzicht dat we in onze jacht op het genot nooit zullen vinden De woestijnvaders spraken hierover In de Philokalia een verzameling geestelijke teksten wordt veel over de gedachte aan de dood gesproken omdat deze zo vruchtbaar is voor het geestelijke leven Nil Sorski zei zelfs Zoals de hongerige denkt aan brood zo denke de zoeker naar heil aan de dood Laten we eraan denken hoe onverwacht en plotseling de dood ons overvalt hoe vergankelijk alle aardse waarden zijn Kort is onze levensweg nauwelijks een wandeltocht te noemen want de wandelaar gaat waarheen hij wil en verblijft zolang hij wil in een herberg Wij moeten echter of we willen of niet deze wereld op afroep verlaten zonder dat we het willen achterhaalt ons het vreselijke geheim van de dood Moeizaam maakt de ziel zich los van het lichaam verbreekt zij door de natuur gegeven banden In dit bittere uur ziet zij wat sterven betekent en heft een grote klacht aan maar niemand kan haar nu helpen behalve God en haar eigen goede daden Johannes Chrysostomos Gedenk te sterven Ons lichaam wordt stof verrot en vergaat De ziel echter staat het onveranderbare gerechte oordeel van God te wachten Zolang de mens achteloos leeft vreest hij het uur van de dood komt hij dichter bij God dan vreest hij Zijn oordeel bij de gevorderde doet echter de liefde zowel de eerste als de tweede vrees verdwijnen Isaac de Syriër Bron Filokalia het innerlijk gebed door Alla Selawry Philokalia 17 gelezen de 27 Logoi van Abbas Hêsaias de Kluizenaar Abbas Hêsaias de Kluizenaar was een kluizenaar uit de vijfde eeuw en leefde in Gaza Er is niets over hem bekend maar de samenstellers van de Filokalia kozen zijn 27 Logoi in sommige versies 29 als de opening van deze compilatie van vaderteksten De Logoi gaan over de waakzaamheid van de nous het oog van het hart vaak vertaald met het verstand of het intellect Het onderscheiden van deugd en ondeugd met onze nous en de beoefening van de deugden en de strijd tegen de hartstochten is typerend voor de psychologie van de woestijnvaders Evagrios van Pontus wordt als de grondlegger gezien van de christelijke deugdenleer die ook in de 27 Logoi van Hêsaias de Kluizenaar centraal staat Het vrome en Godminnende gedachteleven is heer over de hartstochten zegt men Abbas Hêsaias de Kluizenaar Het huidige tijdsgewricht heeft behoefte aan gebed zoals winden hoge golven en springvloeden veroorzaakt door stormen aan een stuurman We zijn kwetsbaar voor de aanval van gedachten van deugd of ondeugd Het vrome en Godminnende gedachteleven is heer over de hartstochten zegt men Wij stilteminnende kluizenaars behoren met scherpzinnigheid en wakker van geest deugd en ondeugd te onderscheiden en uit elkaar te houden en te weten welke deugden wij moeten beoefenen als broeders of vaders aanwezig zijn Ook moeten wij weten welke de voornaamste deugd is en welke de tweede en de derde welke hartstocht de ziel en welke het lichaam betreft welke deugd eigen is aan de ziel welke aan het lichaam Ook vanuit welke deugd de hoogmoed het verstand een kaakslag geeft en uit welke ijdelheid voortkomt vanuit welke de woede nadert en uit welke de vraatzucht voortkomt Wij moeten immers slechte gedachten en elke hoogmoedige gedachte die zich verheft tegen de kennis van God neerhalen 2 Kor 10 5 Bron Abbas Hêsaias de Kluizenaar logoi 24 vert Chr Wagenaar osco Philokalia 18 opnieuw gelezen De weg van een pelgrim Na bijna twintig jaar las ik afgelopen week weer het verhaal van een Russische pelgrim Het is een klein en eenvoudig boekje dat ergens tussen 1853 en 1863 geschreven moet zijn Het manuscript werd jarenlang in een klooster bewaard voordat het in 1884 in Kazan gepubliceerd werd Buiten Rusland bleef het onbekend Pas in 1930 verscheen een Engelse vertaling Na de oorlog kwam er ook een Nederlandse vertaling De anonieme pelgrim verhaalt over zijn belevenissen op zijn pelgrimstocht door Siberië maar vooral over de kracht van het Jezusgebed Heer Jezus Christus Zoon van God ontferm U over mij zondaar Het enige dat de pelgrim in zijn ransel met zich meedraagt zijn een Bijbel en een exemplaar van de Philokalia Ilya Repin twee pelgrims Heer Jezus Christus Zoon van God ontferm U over ons De Philokalia is een verzameling geestelijke geschriften die tussen de vierde en veertiende eeuw in het Grieks geschreven zijn en in de achttiende eeuw door de heilige Nikodimos van de berg Athos gebundeld zijn Nikodimos tijdgenoot de Russische monnik Paisius Velichkovsky maakte een vertaling in het Kerkslavisch onder de naam ДОБРОТОЛЮБИЕ In de negentiende eeuw verschenen Russische vertalingen van Ignatius Brianchaninov 1857 en Theophan de kluizenaar 1877 Deze zorgden voor een opleving van het hesychasme in het tsaristische Rusland Het boekje De weg van een pelgrim maakt deze opleving heel concreet en persoonlijk The two levels of The Way of a Pilgrim the prayer method and the life of the wandering hermit give readers of either disposition entry to fresh approaches to prayer and to eremitism The authenticity of the homeless wanderer is well sustained by his simplicity of belief and practice Whether the reader is prompted to incorporate the Philokalia into a short list of religious classics or to count the narrative as a heartfelt testimony of the eremeticall life The Way of a Pilgrim has universal appeal The work complements and extends the traditions of spiritual simplicity while confirming the simplicity and insightfulness of the hermit life Bron hermitary com het innerlijk gebed in de Philokalia 1 Nicephorus Over de waakzaamheid van het hart 2 Gregorius van de Sinaï over gedachten hartstochten en deugden 3 Simeon de Nieuwe Theoloog over de drie vormen van gebed 4 Simeon de Nieuwe Theoloog over het geloof 5 Calistus en Ignatius aanwijzingen voor hesychasten Three Stages In the Practice of the Jesus Prayer Over deze blog Deze liefhebbersblog van Henk Johannes van den Heuvel 1963 bestaat sinds 2004 De laatste jaren ligt de nadruk op geschiedenis schilderkunst en film Reacties plaatsen is niet mogelijk maar via e mail kan altijd gereageerd worden Een school voor de ogen Onze ogen slijten De media bieden ons steeds weer beelden aan we worden bedolven onder beelden We krijgen een inflatie van beelden en daardoor verleren we het zien Wat het zien betreft zijn we analfabeten We kunnen niet lezen met onze ogen We kunnen de wereld niet meer begrijpen Onze ogen zijn nog meer verbruikt dan onze oren omdat het te chaotisch is Er wordt geprobeerd ons via visuele indrukken iets te verkopen We moeten niet begrijpen maar kopen Dat gebeurt voortdurend en daardoor zijn we niet in staat om met

  Original URL path: http://dekluizenaar.mimesis.nl/?page_id=4191 (2015-10-22)
  Open archived version from archive


 • Italiëgangers [ ] | Zoekresultaten | Woest & Vredig
  33 januari 2006 31 december 2005 34 november 2005 21 oktober 2005 9 september 2005 20 augustus 2005 8 juli 2005 1 juni 2005 3 mei 2005 9 april 2005 34 maart 2005 43 februari 2005 36 januari 2005 37 december 2004 31 november 2004 30 oktober 2004 32 september 2004 33 augustus 2004 5 Laatste 200 stukjes Stukje selecteren Utrechts Psalter Goya in Londen volg de meester 93 timbres du Levant volg de meester 92 volg de meester 91 volg de meester 90 The making of America volg de meester 89 de ziel van The Beatles John Lennon 75 in Cuypers kathedraal Goyaesque sprookje Le fabuleux destin d Elisabeth verdwijnen in het detail ver d w rongen werkelijkheid Rococo in Engeland hemel op aarde Heimat Die Kinofassung beroemde neushoorn Goethe Co 5 Goethe Co 4 Goethe Co 3 Goethe Co 2 Fingerspitzengefühl Goethe Co 1 typografische kakofonieën verpletterende Elephant fontastisch Ken Uzelve Goethe en de traagheid filisters en barbaren Groot Verhaal Barok in Vlaanderen staatspropaganda Goethe en de islam 3 Goethe en de islam 2 Goethe en de islam 1 colony collapse disorder Jij zegt het Parla più piano familievloek 2 familievloek 1 Lady W we zijn te ironisch de buik van het beest de mascotte van het Kwaad in kaart gebracht Heimat op Arte 2 Heimat op Arte 1 dead of the hippie luisterend werktuig geloofsfilosoof duistere dichteres huilende hyena metafysische navelstreng meer is meer Franklin Canada kunstwerk van het leven licht en duisternis in 1759 historisme in München van Grand Tour tot toerisme Oberbayern puinhoop Tuesday afternoon The Sound of Music 50th Anniversary Tour Een beetje vreemd 2 Eagle s Nest Schee kuhl bleim Wendelstein Een beetje vreemd 1 bureaucratisering van de geest volg de meester 88 volg de meester 87 totaalkunst weemoed bitterzoet 2 bitterzoet 1 volg de meester 86 eikel Napoleon volgens Roberts volg de meester 85 genadeklap volg de meester 84 Volg de meester 83 klein geluk volg de meester 82 200 jaar na Waterloo 4 200 jaar na Waterloo 3 Fritz Lang goes Bollywood volg de meester 81 200 jaar na Waterloo 2 200 jaar na Waterloo 1 volg de meester 80 volg de meester 79 volg de meester 78 paranoia strikes deep nationalisme in Brussel How I became orthodox 23 mei 1915 volg de meester 77 Copley het oude en het nieuwe Europa schieven architek verloren utopie Mechelen terug naar Sint Gilles a farewell to Mad Men 14 mei 1940 volg de meester 76 schetsboek 2015 18 schetsboek 2015 17 existentiële leegte painting with words 8 mei 1945 7 mei 1915 de geest uit de fles 5 mei 1975 who the is 11 Schollevaars Lepelaars 2 mei 1945 zelfbeeld 30 april 1945 29 april 1945 28 april 1945 27 april 1945 26 april 1945 25 april 1915 I will survive Facebook Holland 22 april 1915 21 april 1945 20 april 1945 la tour eiffel fantastique Alexander Napoleon Joséphine patriottisch epos 3 schetsboek 2015 16 schetsboek 2015 15 patriottisch epos 2 Christus is

  Original URL path: http://dekluizenaar.mimesis.nl/index.php?s=Itali%C3%83%C2%ABgangers+[++]&x=15&y=8 (2015-10-22)
  Open archived version from archive