archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wijkzorgteam - Multiprobleem benadering in Enschede | Movisie
  zijn om hun problemen zelf op te pakken Het motto van de wijkteams is de inwoner zoveel mogelijk aan zet en de wijkcoach als ondersteuner Van belang is dat de inwoner zelf zoveel mogelijk meewerkt aan de oplossing van de problemen waar hij of zij mee kampt Een voordeel van de wijkteams is dat de wijkcoach dichtbij de wijkbewoners werkt Daardoor is er meer inzicht in hun krachten en talenten in hun omgeving maar ook in de voorzieningen die er in de wijk zijn De bedoeling van het wijkteam is dat elk gezin of individu als er problemen op meerdere gebieden zijn te maken krijgt met één plan van aanpak en zoveel mogelijk één hulpverlener Hierdoor hebben mensen met minder hulpverleners te maken Hoe werkt het project In alle vijf stadsdelen zijn wijkteams opgericht waarin minimaal één medewerker van elk van de 6 organisaties deelneemt als wijkcoach De wijkcoaches zijn werkzaam op het gebied van zorg en hulpverlening aan zogeheten multi probleem gezinnen Indien nodig roept de wijkcoach de hulp in van zognoemde expertisepartners Op de website staan zowel beleidsstukken als documenten die door de wijkcoaches gebruikt worden Wat zijn de succesfactoren Het samenwerkingsverband houdt in dat de wijkcoaches in dienst zijn van hun eigen moederorganisatie en in het team hun verschillende expertises inzetten om de individuen gezinnen te helpen Het uitgangspunt is door samen te werken in het team bekend te raken met elkaars werkwijze en expertise om de werkwijze op termijn zo generalistisch als mogelijk te maken Hierdoor wordt de hulpverlening efficiënter kortere doorlooptijden en effectiever integrale aanpak Er wordt samengewerkt met MEE Twente Livio de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening SMD Enschede Haaksbergen Bureau Jeugdzorg Overijssel RIBW Groep Overijssel en de Gemeente Ensche de Als het nodig is roept de wijkcoach hulp in van de Expertisepartners Tactus verslavings zorg

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/wijkzorgteam-multiprobleem-benadering-enschede (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Privacy en gegevensuitwisseling in wijkteams | Movisie
  Lees verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Privacy en gegevensuitwisseling in wijkteams Vorige pagina Privacy en gegevensuitwisseling in wijkteams 14 oktober 2015 De wijkverpleegkundige vertelt over de thuissituatie van mevrouw K de cliëntondersteuner deelt informatie over het welzijn van mevrouw K en de schuldhulpverlener over haar financiën Wat mag u eigenlijk weten En waar ligt de grens Hoe gaat u om met privacygevoelige informatie Leer wanneer en welke informatie u met het wijkteam deelt Tijdens de landelijke studiedag wordt ingegaan op Samenwerken binnen de wettelijke kaders van de Wmo Jeugdwet en Participatiewet Praktische voorbeelden wat zijn successen en knelpunten rondom privacy in het wijkteam Handvatten voor het omgaan met privacy in het sociaal domein Het beroepsgeheim in de praktijk EXTRA in de middag kunt u kiezen uit twee verdiepingssessies Informatie delen een wegwijzer

  Original URL path: https://www.movisie.nl/agenda/privacy-gegevensuitwisseling-wijkteams (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Wijkteams missen historisch besef | Movisie
  waarde van sociale ondernemingen centraal staat Kennisuitwisseling en leren van elkaar is cruciaal meld u ook aan Lees verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Wijkteams missen historisch besef Vorige pagina Wijkteams missen historisch besef nieuwsbericht 4 juni 2015 Beleidsmakers en menig sociale professional hebben de hoopvolle opvatting dat wijk en buurt vanwege hun overzichtelijke schaal bij uitstek geschikt zijn om sociale problemen aan te pakken De verwachtingen over het verwezenlijken van integratie en inclusie met sociale wijkteams zijn hooggespannen Toch is enige bescheidenheid gepast Terugblikkend in de tijd zien we dat buurt en wijkgericht werken geen nieuw fenomeen is en bovendien niet altijd even succesvol was Lees het volledige artikel Bron Sociale Vraagstukken Kennisdossier Zorg en ondersteuning Professionalisering Buurtkracht Trefwoorden sociale wijkteams Deel Afdrukken Gerelateerd Startmotor sociale wijkteams tools 17 december 2014 Opstarten sociale wijkteams artikel 26 november 2014 Welzijn Lelystad regisseert sociale wijkteams artikel 3 maart 2014 Versterk de competenties van professionals in sociale wijkteams training Naar een succesvol sociaal wijkteam dé

  Original URL path: https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/wijkteams-missen-historisch-besef (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Onderzoek naar wijkteams komt helaas nauwelijks van de grond | Movisie
  5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning Onderzoek naar wijkteams komt helaas nauwelijks van de grond Vorige pagina Onderzoek naar wijkteams komt helaas nauwelijks van de grond nieuwsbericht 30 maart 2015 Sociale wijkteams moeten het hoofd bieden aan complexe sociale regels Maar gemeenten verzuimen hun functioneren grondig te onderzoeken vindt Saskia Keuzenkamp We hebben de maatschappij met elkaar wel erg ingewikkeld gemaakt Er is verregaande taakspecialisatie bijvoorbeeld in de gezondheidszorg Maar ook voor het brede sociale domein geldt dat ouderenwerkers jongerenwerkers opbouwwerkers Wmo consulenten schuldhulpverleners jobcoaches gezinsvoogden woonbegeleiders noem maar op En er zijn tal van regelingen waarop kwetsbare burgers een beroep kunnen doen huurtoeslag zorgtoeslag combinatiekorting bijzondere bijstand kwijtschelding van gemeentebelastingen Soms werken die regelingen elkaar tegen of kennen ze allerlei uitzonderingsclausules Het is goed dat we voorzieningen hebben voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben maar ik ben enorm blij dat ik er niet van afhankelijk ben Het moet anders kunnen Eenvoudiger En beter Het is dan ook niet zo gek dat er op allerlei fronten vernieuwende initiatieven ontstaan Bekend zijn de sociale wijkteams die een grote vlucht nemen Die moeten integrale hulp bieden zodat mensen niet meer bij allerlei instanties hoeven aan te kloppen Onderzoek van Movisie laat zien dat inmiddels 69 procent van de gemeenten al met zulke teams werkt en dat nog eens 17 procent dat op korte termijn gaat doen Saskia Keuzenkamp is manager Effectiviteit bij Movisie en bijzonder hoogleraar Emancipatie bij de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit Lees het volledige artikel op socialevraagstukken nl Bron Sociale Vraagstukken

  Original URL path: https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/onderzoek-naar-wijkteams-komt-helaas-nauwelijks-grond (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Sociaal wijkteam, werk samen en versterk netwerken in de wijk | Movisie
  verbetert er als deze groepen meer gaan participeren Welke voordelen heeft het als bewoners elkaar beter leren kennen Als jullie daar als team meer over willen weten breng dan in kaart welke contacten de individuele teamleden al hebben met in formele organisaties en of personen in de wijk die daar iets over kunnen zeggen Neem de tijd om informatie hierover met elkaar uit te wisselen en maak als team een eigen inschatting van de situatie Door dit met elkaar te bespreken en scherp te formuleren krijgen jullie als wijkteam inzicht in belangrijke contacten en kunnen jullie samen met bewoners beslissen waar jullie en andere in formele partners in de wijk als eerste aan willen werken Stap 2 Breng als wijkteam het bestaande netwerk in kaart Als sociaal wijkteam zitten jullie niet op een eiland Om tot een goede samenwerking en netwerkvorming te komen is het belangrijk om na te gaan welke in formele organisaties en netwerken al betrokken zijn bij uiteenlopende activiteiten in de wijk Dit kun je bijvoorbeeld doen door het maken van een netwerkanalyse Zoek samen uit met welke partners je nu al samenwerkt wat anderen al doen en wat er nog mist Zo passeren in de casus verschillende typen bewoners organisaties voorzieningen en professionals de revue Enkele wijkteamprofessionals zijn al betrokken bij de in de casus genoemde probleemgezinnen en misschien ook op de hoogte van wat er al aan hulp en ondersteuningstrajecten loopt De informatie is meestal al bij individuele sociaal werkers aanwezig maar jullie moeten het als team nog wel rangschikken Maak als team vanuit het belang van deze gezinnen actief gebruik van de bestaande kennis van individuele sociale werkers over lopende trajecten én al betrokken in formele netwerken en organisaties om tot een integrale aanpak te komen Wees collegiaal gun elkaar iets en stel met elkaar te allen tijde het gezamenlijk belang van de bewoners voorop Stap 3 Bouw als wijkteam aan het versterken van in formele netwerken en samenwerkingsrelaties Welke contacten kunnen jullie als wijkteam aangaan met in formele netwerken en actieve burgers in de wijk De wijkanalyse en de netwerkanalyse zijn voor jullie team leidend in de keuzes die jullie maken in de aanpak van vragen en het versterken van in formele netwerken en samenwerkingsrelaties In Wijk W is het bijvoorbeeld lastig om nieuwe vrijwilligers te vinden die zich voor langere tijd willen inzetten en binden Het heeft weinig zin om een heel nieuwe netwerkstructuur op te bouwen door allerlei mensen ongericht te benaderen en met elkaar in contact te brengen Probeer echt doelgericht contacten te leggen met netwerkpartners en bewoners en maak je idee praktisch De essentie van jullie wijkteam is vooral het zoeken naar verbinding tussen en het beter laten functioneren van al bestaande in formele netwerken en zo nodig het stimuleren van nieuwe Richt jullie aandacht dus in eerste instantie op het jullie bekende en directe in formele netwerk Het kan natuurlijk zo zijn dat jullie als wijkteam op basis van de wijkanalyse nieuwe partners nodig hebben Dan is het

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/sociaal-wijkteam-werk-samen-versterk-netwerken-wijk (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Startmotor sociale wijkteams | Movisie
  leren van elkaar is cruciaal meld u ook aan Lees verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning Startmotor sociale wijkteams Vorige pagina Startmotor sociale wijkteams tools 17 december 2014 Een werkdocument Voor gemeenten maar ook voor sociale wijkteams om te gebruiken bij het opzetten van een of meer sociale wijkteams Centraal in deze Startmotor sociale wijkteams staat de aandrijving die bestaat uit drie onderdelen Eigen Kracht Burgerkracht en Beroepskracht In elke fase van het opzetten van wijkteams is het verstandig om hiernaar terug te keren naar dat wat de wijkteams beweegt Het is belangrijk dat een gemeente maar ook de samenwerkingspartners en het wijkteam zich continu voor ogen houdt wat de eigen kracht van burgers en cliënten is in hoeverre burgerkracht vanuit bijvoorbeeld informele netwerken dit kan ondersteunen en wat daarnaast beroepskracht van professionals moet betekenen Bij een sociaal wijkteam gaat het om het vinden van de balans tussen deze drie krachten De startmotor heeft geen vast beginpunt Er is zelfs geen voorgeschreven volgorde Maar starten zonder een visie draagt doorgaans weinig bij aan het draagvlak en het succes van een wijkteam Uitvoerende organisaties Movisie Ontwikkelaar Movisie Klik hier om naar de Startmotor Sociale wijkteams te gaan Kennisdossier Zorg en ondersteuning Professionalisering Buurtkracht Trefwoorden gemeenten sociale wijkteams Deel Afdrukken Contactpersonen Matthijs Terpstra M Terpstra movisie nl 030 78 92 061 Karin Sok K Sok movisie nl 030 78 92 076 Hilde van Xanten H Xanten movisie nl 030 78 92 167 Gerelateerd De gemeente Apeldoorn in transitie als gemeente in de regierol praktijkvoorbeeld 16 juni 2015 Wijkteams missen historisch besef nieuwsbericht

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/startmotor-sociale-wijkteams (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Sociale wijkteams werken integraal in de buurt | Movisie
  inkomen heeft om rond te komen maar ook wat het effect is op de opvoeding Want als je je kind niet kunt geven wat het nodig heeft omdat je weinig inkomen hebt kan dat veel extra stress geven Minder instanties over vloer Integraal werken zorgt voor minder verschillende hulpverleners en instanties over de vloer Van der Ven De hulpverlening kan beter op elkaar worden afgestemd Je wilt niet dat er voor iedere vraag weer een andere professional bij de cliënt aanklopt Christa Smit bijstandsconsulent van de Sociale Dienst en medewerker in het sociaal wijkteam in Beijum Groningen vertelt in Aan de slag met sociale wijkteams Movisie 2014 over hun nieuwe werkwijze Een voorbeeld van wat we nu anders doen is de aanpak van jeugdoverlast We werken in de nieuwe aanpak veel collectiever en meer integraal We houden bijvoorbeeld gezinsgesprekken met ouders in plaats van dat we alleen de jongeren betrekken in onze aanpak Door een goede mix van individueel en collectief en het beter benutten van het opbouwwerk worden problemen veel meer bij de wortel en minder verkokerd aangepakt en daardoor sneller opgelost De onderlinge lijnen zijn ook veel korter en in de onderlinge communicatie bellen sms en en appen we elkaar gemakkelijk Problemen worden veel meer bij de wortel en minder verkokerd aangepakt Oog voor de wijk Tegelijkertijd is integraal werken niet zomaar mensen bij elkaar zetten omdát je integraal wilt werken aldus Anneke van der Ven Je doet het vanwege de achterliggende vraag wat heeft deze wijk nodig De zwakke en sterke kanten kunnen in iedere wijk of in iedere dorpskern anders liggen Dat brengt andere vragen andere problemen en andere mogelijkheden met zich mee In Nijmegen zorgt de ZZG Zorggroep voor wijkverpleging in alle wijkteams van de stad Cecile Steentjes is ZZG programmamanager en coördinator van de wijkverpleging in de sociale wijkteams in de wijken van de stad Nijmegen Zij ziet in de praktijk dat ieder team anders is zo vertelt ze op de website van In voor zorg Geen wijk is hetzelfde Daarom heeft elk sociaal wijkteam een andere samenstelling Zijn er bijvoorbeeld veel ouderen in een wijk of jonge gezinnen dan zie je dat terug in de professionals die deel uitmaken van het team Vast vertegenwoordigd zijn wel altijd maatschappelijk werk een Wmo consulent opbouwwerker en een wijkverpleegkundige Het sociale wijkteam fungeert als de voelsprieten oren en ogen van de wijk en speelt in op de vragen die spelen bij de bewoners Gezamenlijke werkwijze Volgens Anneke van der Ven gaat integraal werken niet alleen over samen in een team zitten maar ook over een gezamenlijke werkwijze Er moet ruimte zijn om naar elkaar te luisteren en bijvoorbeeld samen een stijl van werken ontwikkelen Het helpt als je een vergelijkbare visie hebt op je werkwijze Als de politie of de sociale dienst in het wijkteam zitten kunnen de meningen over wat er nodig is gemakkelijk in strijd zijn met elkaar handhaven of ondersteunen Daar moet je dan samen uitkomen Een visie delen én een gezamenlijke werkwijze

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/29153 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Ouderenmishandeling: een DVD met handleiding | Movisie
  een cliënt patiënt of leerlingdossier of in een ander registratiesysteem Hoe legt u de handelingen bij het doorlopen van de meldcode vast Lees verder Vrijwilliger moet veilig kunnen werken Websites met vraag en aanbod van vrijwilligerswerk zijn populair Maar hoe veilig is het een compleet onbekende in huis te halen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Seksueel geweld Ouderenmishandeling een DVD met handleiding Vorige pagina Ouderenmishandeling een DVD met handleiding Je ziet het pas als je het gelooft publicatie juni 2013 Je ziet het pas als je het gelooft Het DVD pakket bestaat uit een DVD met vijf korte films en een handleiding van 27 pagina s Het is te gebruiken als onderdeel van algemene voorlichting over ouderenmishandeling of als materiaal bij een training voor beroepskrachten De casussen gaan over uit de hand gelopen mantelzorg financiële uitbuiting verwaarlozing mishandeling in zorginstellingen en seksueel misbruik Bekijk de trailer op YouTube Over de afgelopen jaren is er een stijgende trend in het aantal geregistreerde meldingen van ouderenmishandeling In de registraties 2012 is eveneens een lichte stijging te zien ten opzichte van 2011 De factsheet Registraties Ouderenmishandeling 2012 kunt u hieronder downloaden Lees meer over ouderenmishandeling op www movisie nl ouderenmishandeling Auteur

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/ouderenmishandeling-dvd-handleiding (2015-06-23)
  Open archived version from archive •