archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Voor wat hoort wat | Movisie
  beperking of ziekte hebben Lees verder Een oplossing voor verloren arbeidskracht Sociale firma s blijken van grote waarde te zijn voor mensen die tot dan toe een grote afstand tot de arbeidsmarkt hadden Een interview met Jamila Achahchah van Movisie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Participatie en activering Voor wat hoort wat Vorige pagina Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten publicatie november 2013 Onderzoek naar hoe de tegenprestatie door gemeenten vorm gegeven wordt in beleid en uitvoering In totaliteit hebben 78 gemeenten waarvan 24 gemeenten tot een samenwerkingsverband behoren aangegeven de tegenprestatie uit te voeren of hiermee bezig te zijn Van deze 78 voeren 35 gemeenten het beleid ook daadwerkelijk uit Het onderzoek richt zich op de gemeenten die zelf hebben aangegeven de tegenprestatie uit te voeren Deze verkennende studie bevat een feitelijke beschrijving van de wijze waarop die gemeenten de tegenprestatie in de praktijk vorm geven of gaan geven Auteur Inspectie SZW Directie Werk

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/wat-hoort-wat-0 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Vrijwilligerswerk door bijstandscliënten | Movisie
  gezonder ook als we een beperking of ziekte hebben Lees verder Inschrijving Vrijwilligersprijzen geopend De inschrijving van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2015 is geopend U kunt inschrijven in drie categorieën en maakt daarmee kans op 5 000 Lees verder Vrijwilliger moet veilig kunnen werken Websites met vraag en aanbod van vrijwilligerswerk zijn populair Maar hoe veilig is het een compleet onbekende in huis te halen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Vrijwillige inzet Vrijwilligerswerk door bijstandscliënten Vorige pagina Vrijwilligerswerk door bijstandscliënten Een verkennend onderzoek naar de gemeentelijke praktijk publicatie september 2014 Het debat over de tegenprestatie is al geruime tijd gaande Veel gemeenten hebben een voorschot genomen op de komende beleidswijzigingen door bijstandsgerechtigden meer dan voorheen te activeren tot participatie Dit verkennend onderzoek had als doel na te gaan hoe gemeenten vooruitlopend op de invoering van de Participatiewet in de praktijk vorm geven aan vrijwilligerswerk voor bijstandscliënten en hoe zij daarbij te werk gaan Daarbij is ook de rol meegenomen die vrijwilligerscentrales spelen bij de uitvoering van dit beleid Tevens is nagegaan hoe er in zorginstellingen wordt gewerkt met bijstandsvrijwilligers en wat de voorwaarden zijn om dit succesvol te laten verlopen Auteur R Dorenbos M van Niekerk Uitgever

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/vrijwilligerswerk-door-bijstandscli%C3%ABnten (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Regels rond vrijwilligerswerk als tegenprestatie | Movisie
  Ben Rooijakkers schreef op 24 september 2014 21 47 Mantelzorg mag dan wel als tegenprestatie gelden want dat wordt al een geruime tijd niet meer door onze landelijke bestuurders gezien als vrijwilligerswerk Voor wat hoort wat beantwoorden Ben Rooijakkers schreef op 24 september 2014 21 47 Mantelzorg mag dan wel als tegenprestatie gelden want dat wordt al een geruime tijd niet meer door onze landelijke bestuurders gezien als vrijwilligerswerk Voor wat hoort wat beantwoorden Carien van Eijsen schreef op 24 september 2014 20 54 de tegenprestatie is geen vrijwilligerswerk en toch raad ik mensen aan vrijwilligerswerk te gaan doen en dat op te geven als tegenprestatie Het gaat er toch om dat mensen participeren en iets terug doen voor hun uitkering Iets wat overiens de meesten heel prima vinden Ik vraag mensen zich in te zetten in vrijwilligerswerk en we kijken samen wat iemand wil doen Dat stimuleert de stap naar werk en geeft de mens weer vertrouwen in de toekomst Ik blijf dit de beste en meest succesvollef manier vinden Wat een gedoe met die regeltjes beantwoorden Carien van Eijsen schreef op 24 september 2014 20 54 de tegenprestatie is geen vrijwilligerswerk en toch raad ik mensen aan vrijwilligerswerk te gaan doen en dat op te geven als tegenprestatie Het gaat er toch om dat mensen participeren en iets terug doen voor hun uitkering Iets wat overiens de meesten heel prima vinden Ik vraag mensen zich in te zetten in vrijwilligerswerk en we kijken samen wat iemand wil doen Dat stimuleert de stap naar werk en geeft de mens weer vertrouwen in de toekomst Ik blijf dit de beste en meest succesvollef manier vinden Wat een gedoe met die regeltjes beantwoorden stefan schreef op 6 februari 2015 21 23 Er zijn mensen die ontslagen worden bij de platsoenendienst vervolgens moesten ze onbetaald vrijwilliger worden bij de platsoenendienst Het verdringt betaald werk Iemand dwingen tot onbetaalde arbeid is verboden de slavernij is voorbij Ik heb een voorstel gestuurd naar de overheid miljoenen kunnen konden bespaard zonder enige pijn ik heb genoeg gedaan ik kreeg nog niet eens een bedank email In meerdere gemeenten worden mensen in de zorg ingezet dan kunnen ze gratis werken en dan kunnen de managers in de zorg gewoon tonnen blijven verdienen Alleen al aan falende ict projecten hadden dit jaar 5 7 miljard aan kapitaalvernietiging tegen kunnen worden gegaan ik kan zo nog een hoop voorbeelden van kapitaalvernietiging van die orde noemen Het is niet normaal om managers in de zorg tonnen te betalen en vervolgens zorgverleners zoals verpleegkundigen te DWINGEN tot onbetaald werk De overheid laat grote bedrijven minder dan enkele procenten belasting betalen het gaat om honderden miljarden gemis op Europees niveau per jaar En dan mogen de politici fijn nog jaren tonnen salaris doorbetaald krijgen als wachtgeld Participeren is voor de buger en niet voor de politici geen discriminatie Recent onderzoek heft uitgewezen dat uw tegenprestatie niet tot zelden tot betaald werk leidt SLAVENDRIJVER beantwoorden Sabine van Erp schreef op 1 september

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/regels-rond-vrijwilligerswerk-tegenprestatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Participatiewet aangenomen; de bal ligt bij de gemeente | Movisie
  andere kleuring is voorzien werken is het nieuwe participeren En met de verwachte aanname van de derde decentralisatie de Wmo 2015 is er een breed wettelijk raamwerk gecreëerd waarin meedoen op het gehele spectrum van zorg welzijn leren en werken op lokaal niveau wordt ondersteund Meer werk met minder regeldruk De bedoeling van de Participatiewet is dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden met minder bureaucratie en regeldruk Het kabinet wil hiervoor onder andere de schotten weghalen tussen Wet werk en bijstand Wet sociale werkvoorziening en Wajong En de Wajong is voortaan alleen nog toegankelijk voor mensen die volledig en blijvend arbeidsongeschikt zijn Het kabinet en de sociale partners hebben in het sociaal akkoord afgesproken om 125 000 extra banen te creëren voor deze groep en werkgevers financieel te compenseren bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking Lokaal én regionaal De Participatiewet geeft gemeenten de centrale rol Werknemers en werkgevers moeten namelijk bij gemeenten aankloppen voor de noodzakelijke instrumenten en voorzieningen zoals loonkostensubsidie en beschut werk Veel gemeenten gaan samenwerken op regionaal niveau In 35 arbeidsmarktregio s worden werkbedrijven gevormd waarin verschillende betrokken partijen vertegenwoordigd zijn Tegelijkertijd wordt binnen gemeenten hard gewerkt aan het inrichten van sociale wijkteams om dienstverlening dichter bij de burger vorm te geven Invulling is aan de gemeente Naar verwachting zal er een aanzienlijke groep mensen zijn voor wie de komende jaren nog geen plaats op de arbeidsmarkt is Toch is meedoen het streven Gemeenten ontwikkelen daarom de komende jaren een brede participatievisie Waar gaan zij de nadruk op leggen Richten zij zich vooral op toegang tot de arbeidsmarkt of ook op andere vormen van actief meedoen aan de maatschappij En zal het gemeenten lukken om deze verschillende vormen goed op elkaar af te stemmen Verbinding met Wmo Ook binnen de nieuwe Wmo staat meedoen in de maatschappij centraal en veelal gaat het om mensen die een uitkering hebben en dus ook onder de Participatiewet komen te vallen Juist in de arbeidsmatige dagbesteding is de laatste jaren bijvoorbeeld veel gepionierd en zijn nieuwe werkvormen ontstaan Vormen die het potentieel van mensen met een arbeidsbeperking op allerlei manieren anders inzetten Voor gemeenten is het zaak om deze kwetsbare vormen van vernieuwing op te sporen en de gemaakte verbindingen tussen Wmo en participatiewet verder uit te bouwen Tegenprestatie en vrijwilligerswerk De maatregelen Wet werk en bijstand verplichten gemeenten in ieder geval een beleid te formuleren op de tegenprestatie naar vermogen Lokaal zijn grote verschillen in aanpak zichtbaar Belangrijk in het keuzeproces is om ook de mogelijkheden van aanbieders van plekken mee te nemen Veelal draait het dan toch om vormen van vrijwillige inzet De Werkwijzer Tegenprestatie biedt hierbij handvatten Participatie op eigen kracht Veel gemeenten zetten in op het vergroten van de eigen kracht van burgers Eigen kracht alleen is echter niet genoeg Het gaat niet alleen om willen en moeten maar om kunnen en mogen participeren Good practices laten zien dat een samenspel van mensen die geloven in hun

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/participatiewet-aangenomen-bal-ligt-gemeente (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Divosa-monitor 2014 | Movisie
  Sociaal maakt gezonder ook als we een beperking of ziekte hebben Lees verder Een oplossing voor verloren arbeidskracht Sociale firma s blijken van grote waarde te zijn voor mensen die tot dan toe een grote afstand tot de arbeidsmarkt hadden Een interview met Jamila Achahchah van Movisie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Participatie en activering Divosa monitor 2014 Vorige pagina Divosa monitor 2014 Verkenning voortgang implementatie Participatiewet publicatie mei 2014 Hoe gaan gemeenten hun beleidsvrijheid rondom de Participatiewet invullen De Divosa monitor verkenning over de implementatie van de Participatiewet biedt een eerste indruk op basis van een kwalitatief onderzoek onder twintig Divosa leden voorjaar 2014 Korte samenvatting Gemeenten harmoniseren werkgevergericht beleid op regionaal niveau De regionale werkbedrijven zijn veelal overlegplatforms De inrichting van de sociale werkvoorziening kan in veel gemeenten nog alle kanten op Veel onzekerheid over garantiebanen Samenhang 3 decentralisaties bijna alle gemeenten organiseren een centrale toegang met brede intake Samenhangend beleid alleen effectief bij toespitsing op mensen met multiproblematiek Auteur Dodeweerd M van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/divosa-monitor-2014 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Tegenprestatie: vrijwillig of verplicht? | Movisie
  De gemeenten Eindhoven Den Bosch Dordrecht en Arnhem kiezen voor een tegenprestatie waarbij sprake is van geen enkele verplichting voor de uitkeringsgerechtigden Arnhem heeft in haar Verordening Tegenprestatie Arnhem 2015 geraadpleegd op 11 juni 2015 onder artikel 4 als uitgangspunt opgenomen dat een tegenprestatie wordt verricht op basis van vrijwilligheid Over deze verordening van de gemeente Arnhem ontstond al eerder discussie in de regionale pers zie bijvoorbeeld de artikelen in de Gelderlander van 16 maart en 24 maart De VVD fractie in de gemeenteraad waarschuwde er al voor dat de verordening niet aan de wet voldeed Het leverde ook een telefoontje van Staatssecretaris Klijnsma op waarin zij haar zorgen uitte Volgens het Arnhemse college werd daarbij echter geen expliciet oordeel over de invulling door Arnhem uitgesproken Bron Binnenlands Bestuur Jrg 36 nr 21 Mei 2015 p 12 14 Duidelijkheid Nu maakt de staatssecretaris in de Verzamelbrief een eind aan de onduidelijkheid Zij schrijft onder punt 5 Er zijn aanwijzingen dat meerdere gemeenten een verordening maken waarin ze een uitsluitend vrijwillige tegenprestatie neerleggen Een dergelijke verordening voldoet niet aan de wet Vrijwilligheid behoeft geen wettelijke grondslag of verordening De wettelijke grondslag en de verordening zijn bedoeld om de tegenprestatie als een verplichting te kunnen opleggen Daarnaast kondigt zij een onderzoek aan van de inspectie SZW om te bezien of de gemeentelijke verordeningen Tegenprestatie aan de wet voldoen Blijven gemeenten hardleers en passen zij hun verordening Tegenprestatie niet aan conform de wet dan kunnen zij maatregelen van het kabinet tegemoet zien Verordeningen aanpassen De betreffende gemeenten zullen de tekst van hun verordeningen dus moeten aanpassen In de participatiewet geraadpleegd op 12 juni 2015 staat onder artikel 9c dat uitkeringsgerechtigden verplicht zijn om naar vermogen door het college opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten Teksten in gemeentelijke Verordeningen Tegenprestatie die het mogelijk

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/29144 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Position paper Gendersensitief beleid bij gemeenten | Movisie
  kennis bij gemeenten over EU migranten Maar liefst zeventig procent van de gemeenten waar EU migranten wonen ervaart problemen met deze nieuwkomers Gericht beleid ontbreekt echter bij een ruime meerderheid Lees verder Odensehuis winnaar Movisie Participatieprijs Op 29 januari 2015 ontving de Stichting Odensehuis uit handen van de jury een geldbedrag van 2500 en een pakket met prijzen Dit jaar was het thema van de Movisie Participatieprijs Het nieuwe verdelen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Informele zorg Position paper Gendersensitief beleid bij gemeenten Vorige pagina Position paper Gendersensitief beleid bij gemeenten publicatie juni 2015 Vrouwen en mannen hebben het min of meer even druk alleen besteden mannen het grootste deel van de week 32 uur aan taken die een inkomen opleveren terwijl vrouwen het grootste deel van de week 30 uur besteden aan taken die géén inkomen opleveren In hoeverre draagt mantelzorg als onderdeel van de onbetaalde arbeid bij aan de ongelijke verdeling In dit position paper is recent onderzoek verzameld over de verdeling van mantel zorgtaken tussen mannen en vrouwen Ook beschrijven de auteurs het resultaat van een rondgang langs gemeenten over de implicaties in de praktijk van het gedecentraliseerde beleid voor de M V verdeling van zorg en arbeid Op basis daarvan en van de input vanuit de Nederlandse Vrouwen Raad Atria Mezzo en Movisie wordt in het paper vervolgens een start gemaakt met het antwoord op de vraag hoe we de taken op het gebied van zorg en werk zo goed mogelijk kunnen verdelen Dit position paper vormde uitgangspunt voor een expertmeeting op 11 juni 2015 georganiseerd door de Nederlandse Vrouwen Raad ism Atria Mezzo en Movisie Tijdens deze bijeenkomst zijn de oplossingsrichtingen verder onderzocht Zie ook het persbericht Auteur Samenstelling en redactie Kruijswijk W Movisie Vethman V NVR Wierda E Atria Uitgever Nederlandse Vrouwen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/position-paper-gendersensitief-beleid-gemeenten (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trefwoord emancipatie | Movisie
  s met hun vaders door de jungle van Argentinië Vanwege hun geaardheid is de band moeizaam Lukt het hen om tijdens de barre tocht meer begrip Handboek TrotseZonenTrotseVaders Publicaties 20 mei 2015 TrotseZonenTrotseVaders is een methodiek waarmee professionals de betrokkenheid tussen vaders en zonen versterken Vaders worden zich bewust van het belang van hun rol als opvoeder en rolmodel Zonen worden gestimuleerd om na te denken over wie ze zijn en Beat the Macho op verschillende manieren man kunnen zijn Nieuwsberichten 7 mei 2015 Rutgers WPF Movisie en Soa Aids Nederland starten een nieuwe campagne Beat the Macho Deze campagne is voor jongens tussen 12 en 18 jaar die zich niet altijd herkennen in het stereotype beeld van de man als macho Op deze leeftijd is de druk om je als Blog Meisjes seks het is gewoon niet eerlijk Nieuwsberichten 8 maart 2015 De teneur is meisjes moeten zich netjes gedragen want anders brengen ze jongens in de verleiding Vrouwen horen het huishouden te doen en niet in bars te komen en foute kleding te dragen Dat zei een van de daders van de Blog Internationale Vrouwendag bestaat dat eigenlijk nog Nieuwsberichten 8 maart 2015 Meiden leuk om binnenkort weer bij elkaar te komen Zullen we afspreken op zondag 8 maart By the way dat is Internationale Vrouwendag Bestaat dat eigenlijk nog Dát staat in de mail van het vriendinnengroepje waarmee ik regelmatig eet En ik PERSBERICHT Odensehuis winnaar Movisie Participatieprijs Persberichten 29 januari 2015 Het Odensehuis Amsterdam is de winnaar van de derde Movisie Participatieprijs Op 29 januari 2015 ontving de Stichting Odensehuis uit handen van de jury een geldbedrag van 2500 en een pakket met prijzen Dit jaar was het thema van de Participatieprijs PERSBERICHT Kennisplatform Integratie Samenleving van start Persberichten 4 januari 2015 Kennisplatform Integratie Samenleving vormt de komende jaren een nieuw programma op het terrein van integratievraagstukken in Nederland Het stimuleert en faciliteert het actuele debat en biedt concrete handvatten voor vragen van overheden Uitreiking Movisie Participatieprijs 2014 Agenda Datum 29 januari 2015 Op 29 januari 2015 wordt de derde Movisie Participatieprijs uitgereikt in het Vorstelijk complex in Utrecht Welk project wint de derde Participatieprijs en dus 2 500 euro Welk van de 62 inzendingen is het succesvolle creatieve of vernieuwende project 1 2 3 4 volgende Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Agenda 1 Apply Agenda filter Artikelen 13 Apply Artikelen filter Effectieve sociale interventies 1 Apply Effectieve sociale interventies filter Nieuwsberichten 3 Apply Nieuwsberichten filter Overheidsbeleid 3 Apply Overheidsbeleid filter Persberichten 4 Apply Persberichten filter Praktijkvoorbeelden 3 Apply Praktijkvoorbeelden filter Publicaties 9 Apply Publicaties filter Tools 1 Apply Tools filter Kennisdossier Buurtkracht 2 Apply Buurtkracht filter Effectiviteit 1 Apply Effectiviteit filter Emancipatie en inclusie 35 Apply Emancipatie en inclusie filter Huiselijk geweld 2 Apply Huiselijk geweld filter Informele zorg 3 Apply Informele zorg filter Jeugd en meedoen 2 Apply Jeugd en meedoen filter LHBT emancipatie 4 Apply LHBT emancipatie filter Participatie en activering 11 Apply Participatie en activering filter

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/emancipatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive