archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gestuurde zelfsturing | Movisie
  5 000 Lees verder Vrijwilliger moet veilig kunnen werken Websites met vraag en aanbod van vrijwilligerswerk zijn populair Maar hoe veilig is het een compleet onbekende in huis te halen Lees verder Daalt het aantal vrijwilligers in Nederland Volgens het VU onderzoek Geven in Nederland 2015 zou er sprake zijn van een forse afname van het aantal vrijwilligers Is er daadwerkelijk sprake van een daling of blijft het aantal vrijwilligers min of meer constant We zetten de feiten op een rij Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Vrijwillige inzet Gestuurde zelfsturing Vorige pagina Gestuurde zelfsturing Decentralisaties en participatie in het sociaal maatschappelijk domein publicatie mei 2015 De decentralisaties zijn niet slechts een bestuurlijke operatie maar vooral ook een maatschappelijke operatie Deze operatie roept de vraag op of én hoe gemeenten de participatie van burgers in het sociale domein kunnen vergroten En wat kan de overheid doen om mensen uit zichzelf in beweging te brengen Het gaat om een groter beroep op vrijwillige inspanning door mensen die tegelijkertijd beleidsmatig moet Dit klinkt paradoxaal en dat is het ook Een essay over effectief overheidshandelen in die paradox van gestuurde zelfsturing Auteur D Bressers M van der Steen M van Twist Uitgever

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/gestuurde-zelfsturing (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Emancipatie in mantelzorg en werk? Liever meer keuzevrijheid! | Movisie
  dat vrouwen hier 48 uur per week aan besteden en mannen 51 uur per week Emancipatiemonitor 2014 Mannen en vrouwen zijn dus ongeveer even zwaar belast Ten koste van vrije tijd Wanneer mannen meer tijd aan zorg gaan besteden en vrouwen meer tijd aan werk zal dit voornamelijk ten koste gaan van de vrije tijd Het verlenen van zorg aan een naaste wordt namelijk door zorgverleners vaak als zo vanzelfsprekend gezien dat de tijd die hier aan besteed wordt vrijwel vaststaat Andere tijden andere zorg Daarnaast blijkt dat wanneer mensen meer gaan mantelzorgen dat vaak niet ten koste gaat van tijd voor betaalde arbeid Concurrentie tussen betaald werk en mantelzorg Om meer te kunnen gaan zorgen én meer kunnen gaan werken zouden mannen en vrouwen dus meer vrije tijd op moeten geven Terwijl vrije tijd juist kostbare hersteltijd is Effecten van meer of minder zorgen Dat vrouwen minder werken en vaker de verantwoordelijkheid voor zorgtaken op zich nemen heeft gevolgen voor hun financiële zelfstandigheid Maar ook voor de mannen die meer werken en minder zorgen zijn er negatieve gevolgen Veel mantelzorgers benoemen namelijk ook een mooie kant van het zorgen voor een naaste het brengt mensen dichter bij elkaar Het verlenen van zorg kan relationele banden versterken iets wat niet zorgende mannen dus missen Verkorte werkweek heeft weinig effect Er zijn verschillende initiatieven om werk en zorg gelijker te verdelen tussen mannen en vrouwen Uit een brainstorm van WOMAN Inc kwam bijvoorbeeld het idee de fulltime werkweek te verkorten naar vier dagen Uit het onderzoek Andere tijden andere zorg begin 2015 naar de effecten van een kortere werkweek blijkt echter dat slechts een kleine hoeveelheid van de extra tijd aan zorg voor kinderen huishouden mantelzorg en vrijwilligerswerk besteed zal worden Bovendien besteden vrouwen naar verwachting meer van hun extra tijd aan zorg dan mannen Een verkorte werkweek zou dus geen gevolgen hebben voor een gelijkere verdeling van werk en zorg tussen mannen en vrouwen Verschillende waarden over zorg en werk De mogelijkheid om de verdeling van werk en zorg tussen mannen en vrouwen te veranderen is beperkt aldus het onderzoek van het Verwey Jonker Instituut In het algemeen zijn namelijk zowel mannen als vrouwen tevreden over de verdeling van arbeid zorg en inkomen Uit internationale onderzoeken blijken mannen en vrouwen verschillende waarden te hechten aan werk en zorg mannen geven werk meer prioriteit vrouwen vinden zorg vaak belangrijker Maar ook in Nederland blijken vrouwen al tijdens hun studie de combineerbaarheid van werk en zorg belangrijker te vinden dan mannen Aanbod van Arbeid 2014 SCP De voorkeur voor het anderhalfverdienersmodel blijkt diepgeworteld Andere tijden andere zorg De vragen hoe kunnen mannen gestimuleerd worden meer mantelzorg te verlenen en hoe kunnen vrouwen gestimuleerd worden meer te werken zijn wellicht niet de juiste Bewuste keuzes Is het in plaats van een gelijkere verdeling niet belangrijker dat zowel mannen als vrouwen een bewuste keuze kunnen maken om naar eigen voorkeur te werken en te zorgen Zijn vrouwen zich er bijvoorbeeld voldoende van bewust dat

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/29164 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Artikelen | Movisie
  in de Donderberg structuur dinsdag 19 mei 2015 Er zijn verspreid over het hele land veel mooie voorbeelden van buurtbewoners die zelf het heft in handen nemen Omdat ze samen een probleem aan willen pakken of iets moois willen realiseren van groen in de wijk tot de instandhouding van een buurtsuper Sociaal wijkteam individuele vragen blijken vaak gemeenschappelijke vragen Deel 3 in de serie competenties voor sociale wijkteams dinsdag 19 mei 2015 Als sociaal wijkteam ben je vaak bezig met het zoeken naar oplossingen voor individuele vragen van bewoners Maar soms blijken die individuele vragen gemeenschappelijke vragen te zijn Dan is het beter om deze vragen op straat of buurtniveau op te Zorgcoöperaties een burgerinitiatief in ontwikkeling maandag 18 mei 2015 Burgers regelen de lokale zorg en ondersteuning steeds meer zelf Een vorm is de zorgcoöperatie een lokaal netwerk van burgers die zelf de zorg organiseren Ook professionele hulpverleners kunnen hier deel van uitmaken Wat zijn werkzame en belemmerende Gemeenten zien mantelzorgers nog onvoldoende maandag 11 mei 2015 Het is hoog tijd dat we als gemeenten de krachten bundelen rond informele zorg Een interview met Sjoerd Tolsma wethouder Súdwest Fryslân en portefeuillehouder informele zorg in de commissie Sociaal Domein van de VNG Movisie en de VNG Mediationvaardigheden aan de keukentafel zo gek nog niet donderdag 7 mei 2015 Heeft u er al één gevolgd een cursus over het voeren van keukentafelgesprekken In het hele land steken ze de kop op Goed voorbereid het gesprek ingaan is voor alle partijen belangrijk Kennis en vaardigheden van mediation kunnen daarbij helpen om echt Daalt het aantal vrijwilligers in Nederland De cijfers op een rij vrijdag 1 mei 2015 In de pers is er veel aandacht voor het nieuwste VU onderzoek Geven in Nederland 2015 Voor het eerst zou er sprake zijn van een

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikelen?page=2 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Artikelen | Movisie
  In Theater als middel om te leren in de zorg dinsdag 21 april 2015 Goed communiceren met cliënten en mantelzorgers hoe doe je dat als zorgmedewerker in de praktijk De kanteling in de zorg van zorgen voor naar zorgen dat vraagt om een andere manier van werken en denken van zorgmedewerkers Theater biedt een leuke Samen aan het werk tegen jeugdwerkloosheid Overheid onderwijs en bedrijfsleven zondag 19 april 2015 Jeugdwerkloosheid neemt nog steeds toe met name onder migrantenjongeren Jongeren schreeuwen om werk maar de maatschappij laat hun talenten veelal onbenut De aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is daarom een belangrijk aandachtspunt voor de Bed bad brood en andere scenario s donderdag 16 april 2015 Het debat over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers is hoog opgelopen na de uitspraak van het Comité van ministers Kunnen gemeenten opvang blijven bieden En zal het Rijk hen hierbij ondersteunen Movisie inventariseerde het huidige beleid van Transitie jeugdzorg een overzicht Laatste update 15 april 2015 woensdag 15 april 2015 Sinds 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg Wat is er veranderd in de nieuwe Jeugdwet En hoe verhoudt de wet zich tot de Participatiewet de Wmo en het stelsel Passend Onderwijs Een overzicht Gemeenten verantwoordelijke voor Tussen twee vuren bicultureel en LHBT woensdag 15 april 2015 Een grote groep mensen in Nederland groeit op in een andere cultuur met eigen tradities en gewoonten Dit noemen we bicultureel zijn naast je Nederlandse achtergrond heb je ook een band met minimaal nog één andere cultuur Gemiddeld ligt onder Gebrek aan kennis bij gemeenten over nieuwe EU migranten woensdag 15 april 2015 Gemeenten hebben meer behoefte aan kennis over de leefsituatie van migranten uit Midden Oost en Zuid Europa Sinds de uitbreiding van de Europese Unie is het aantal EU migranten fors toegenomen Maar liefst zeventig

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikelen?page=3 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Artikelen | Movisie
  april 2015 Veel gemeenten sluiten contracten af met GGz aanbieders voor 2015 als overgangsperiode Dat laat de monitor voortgang Wmo 2015 van GGZ Nederland en de RIBW Alliantie zien Dit is positief maar omdat dit kortlopende contracten zijn leeft er bij Filmfestival Cinema Senior de kracht van ouderen in beeld Stuur uw korte film in woensdag 8 april 2015 Ze hebben meer sociale contacten ze lachen en ze durven meer Dat zijn slechts enkele van de veranderingen die ouderen voelen nadat ze mee hebben gedaan aan een sociaal artistiek project Kunst kan van grote waarde zijn voor het welzijn van ouderen Om Cliënt écht centraal Gebruik social media woensdag 8 april 2015 Integreer social media in de ondersteuning in het sociaal domein Dat was de belangrijkste boodschap aan welzijnsland tijdens de lancering van het boek Social Media in Zorg en Welzijn in maart Dit boek biedt op een toegankelijke wijze tips handvatten en Nieuw wijkteamswerken nl je wijkteam professioneel organiseren woensdag 8 april 2015 In veel gemeenten zijn sociale wijkteams aan de slag Ze hebben als taak integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Maar hoe doe je dat De website Heeft een zelfstandig team leiding nodig dinsdag 7 april 2015 Heeft het sociaal werk nog sturende managers nodig Vincent de Waal schetste in zijn lekenpraatje de noodzaak van teamleiders Hij promoveerde onlangs op de innovatiekracht van het middenkader in het sociaal werk Teamleiders maken het mogelijk dat teams De transformatie in Amsterdam Zuidoost Nieuwe structuur cultuur en werkwijze maandag 6 april 2015 Hoe maak je van de transities in het sociale domein daadwerkelijk een transformatie in de zorg hulp en ondersteuning voor burgers Hoe verander je niet alleen de structuur maar ook de cultuur en werkwijzen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikelen?page=4 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Artikelen | Movisie
  willen we onderbouwen Voorzitter erkenningscommissie interventies Godfried Engbersen donderdag 26 maart 2015 Godfried Engbersen is de kersverse voorzitter van de erkenningscommissie Maatschappelijke Ondersteuning Participatie en Veiligheid die interventies in het sociaal domein op effectiviteit gaat beoordelen Wat wil Engbersen hoogleraar in Rotterdam en Social media in zorg en welzijn zorgt dat beter Een boekrecensie donderdag 26 maart 2015 Op 26 maart 2015 presenteerden Juliette van der Wurff en Maaike Gulden hun boek Social media in zorg en welzijn dat zorgt beter Volgens de auteurs bieden social media volop kansen om het echt anders te doen om werkzaamheden slimmer te organiseren en Plan nodig voor ouderen in aanleunwoningen Wie vangt de sociale functie van het sluitende verzorgingshuis op donderdag 19 maart 2015 Ouderen in aanleunwoningen krijgen te maken met het verdwijnen van voorzieningen door de sluiting van verzorgingshuizen De sociale functie zoals een ontmoetingsruimte en de gezamenlijke maaltijden kan hiermee wegvallen Jan Willem van de Maat en Buurtcommunities zorg van onderop Interview met Mellouki Cadat over Doe Democratie maandag 16 maart 2015 Pakhuis De Zwijger in Amsterdam organiseert op maandag 23 maart samen met de Indische Buurt Communities Kracht in NL en Movisie de negende Buurtcommunities bijeenkomst Zorg van onderop Vanuit Movisie is adviseur én actieve burger Mellouki Cadat al twee Mensen worden pas echt blij als ze met elkaar iets tot stand brengen Birgit Oelkers over community building maandag 16 maart 2015 Community building is een ambacht zegt Birgit Oelkers een van de gangmakers van het programma Buurtcommunities een samenwerking van de Indische Buurt Community Kracht in NL Movisie en Pakhuis de Zwijger Echte communitybuilders moeten tegen een Een effectieve systeemaanpak van partnergeweld Wat is de betekenis van gender donderdag 12 maart 2015 De regiovisies die gemeenten maken over de aanpak van geweld in huiselijke kring zijn bijna overal in

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikelen?page=5 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Artikelen | Movisie
  dinsdag 3 maart 2015 In Heerlen laat de burgemeester op een rij zetten wat er vooraf ging aan de huiselijk geweld zaak van vorige week waarbij een moeder haar zoontje ombracht Zoals vaker na een calamiteit zoeken de politiek en de media naar een verklaring voor de escalatie Toegang naar meedoen wijkteams instrumenten en tips maandag 2 maart 2015 Het eerste contact tussen mensen met een ondersteuningsvraag en de gemeente vindt plaats in het zogenaamde keukentafelgesprek Hier wordt de vraag verhelderd de te bereiken resultaten worden vastgesteld en de toegang tot meedoen en ondersteuning bepaald Explosieve groei inzet sociale wijk teams woensdag 11 februari 2015 Sociale wijk teams zijn voor veel gemeenten hét middel om de decentralisaties aan te pakken In 2014 had 69 van de gemeenten al één of meerdere wijk teams In 2015 werkt 86 van de gemeenten hiermee Dit blijkt uit het onderzoek Sociale wijkteams in 100x100 Doe democraten woensdag 11 februari 2015 Hoe verenig je de participatieve democratie en de representatieve democratie De correspondenten van het 100x100 initiatief staken een thermometer in hun lokale bestuur Afgelopen week verscheen een publicatie met hun bevindingen De patiënt blijkt zeker Lokaal LHBT beleid uitgelicht gemeente Westland Iedereen doet ertoe en doet mee woensdag 11 februari 2015 Gemeente Westland is koploper LHBT emancipatie sinds 2012 Zij maakt werk van inclusief beleid voor lesbische homo bi en transgenderburgers Wethouder Marga de Goeij van de Klugt vertelt hoe haar gemeente ervoor zorgt dat LHBT s zichzelf kunnen zijn Sociaal wijkteam werk samen en versterk netwerken in de wijk Deel 2 in de serie competenties voor sociale wijkteams maandag 9 februari 2015 Het succes van een sociaal wijkteam wordt mede bepaald door de kwaliteit van de samenwerking met andere informele partners en netwerken in de wijk Als individueel sociaal werker heb je misschien

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikelen?page=6 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Artikelen | Movisie
  professionals in zorg en ondersteuning die zich bezighouden met de extramurale begeleiding van nieuwe groepen cliënten is er goed nieuws En wel in de vorm van een overzicht van 29 begeleidingsmethoden Deze methoden hebben zich Sociale firma s een oplossing voor verloren arbeidskracht woensdag 28 januari 2015 Sociale firma s blijken van grote waarde te zijn voor mensen die tot dan toe een grote afstand tot de arbeidsmarkt hadden Veel werkgevers hebben bezwaren om mensen uit kwetsbare groepen aan te nemen bedrijfsrisico imagoschade bij de klant Het verzorgingshuis sluit wat nu Langer Thuis onderzoekt de mogelijkheden woensdag 28 januari 2015 Komende jaren sluiten naar verwachting van het ministerie van VWS minimaal zo n 180 verzorgingshuizen de deuren Daardoor vallen voor oudere bewoners in de wijk belangrijke voorzieningen weg Denk aan maaltijdvoorziening dagactiviteiten en 24 uurs zorg Langer thuis met Alzheimer Oproep aan gemeenten en sociaal ondernemers dinsdag 27 januari 2015 Dementie komt steeds vaker voor in onze samenleving en vraagt veel aandacht en zorg Hoe wordt u een dementievriendelijke gemeente Kunt u hier als sociaal ondernemer ook mee aan de slag In dit artikel vindt u verschillende inspirerende initiatieven Wij Wmo 2015 wat is er veranderd zondag 25 januari 2015 Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de nieuwe wet en de oude Wmo In dit artikel vindt u de belangrijkste op een rij Gemeenten breder verantwoordelijk voor participatie en zelfredzaamheid Gemeenten hebben in de nieuwe Wmo een bredere Family Justice Centers in Europa Première film en uitkomsten van tweejarige project dinsdag 20 januari 2015 Het Europese Family Justice Center project verzorgde vorige week een afsluitend congres in Brussel In een Family Justice Center zit de gehele keten die betrokken is bij de aanpak van huiselijk geweld politie en justitie reclassering opvang en Hoe laat u een cliënt aan het

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikelen?page=7 (2015-06-23)
  Open archived version from archive •