archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeenten kunnen winst van sociale ondernemingen vergroten | Movisie
  een steeds onmisbaarder onderdeel van het Nederlandse sociaal economische landschap Knelpunten Alle reden om sociale ondernemingen te steunen vindt de SER want de sociale ondernemer gaat verder waar een andere ondernemer stopt Des te jammer is het dat veel sociaal ondernemers de nodige drempels ervaren De SER noemt er vijf Knelpunten bij het meten van impact Met name het in kaart brengen van maatschappelijke baten is nog altijd lastig en prijzig Beperkte herkenning en erkenning Omdat het een jonge sector is zijn sociale ondernemingen nog niet overal bekend en vertrouwd Ook is het onderscheid met commerciële en goede doelenorganisaties niet altijd helder Knelpunten bij financiering Zoals eerder al werd geconstateerd in dit rapport weten investeerders en sociale ondernemingen elkaar nog lang niet altijd te vinden Ook kunnen sociaal ondernemers vaak niet puur op prijs concurreren terwijl inkopers onvoldoende rekening houden met het maatschappelijk rendement Belemmeringen door wet en regelgeving Juist sociaal ondernemers hebben vaak met verschillende beleidsterreinen binnen gemeenten te maken Daartussen zit in het algemeen weinig aansluiting Ook is er weinig ruimte voor experimenten Knelpunten bij overheidsinkoop Als overheden alleen naar laagste prijs kijken ondervinden sociale ondernemingen daar nadeel van Ook maken beleidsverschillen tussen gemeenten het lastig om werkzaamheden uit te breiden Download het ontwerpadvies op de website van de SER De genoemde hinderpalen zijn niet nieuw Ze lijken bijvoorbeeld sterk op de zes punten die door Social Enterprise NL vorig jaar in een leaflet voor gemeenten zijn benoemd De SER bekrachtigt daarmee dat het nodig is om een aantal maatregelen te nemen Zij ziet met name een rol voor de overheid om de positie van sociale ondernemingen te versterken Gemeenten aan zet De SER benoemt drie rollen voor de overheid agenderen faciliteren en inkopen Agenderen begint bij het erkennen van de waarde die sociale ondernemingen hebben bij het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelen Vervolgens kunnen gemeenten hun kennis over sociale ondernemingen vergroten Dit helpt om tot ontschotting te komen Overigens hebben platforms van sociale ondernemingen natuurlijk zelf ook een rol om zichtbaar te zijn bij overheden De volgende stap is dat overheden onnodige belemmeringen in wet en regelgeving wegnemen en alle vormen van innovatieve bedrijvigheid een zetje in de rug geven bijvoorbeeld door financiële injecties en fiscale impulsen Ook kunnen gemeenten ondersteuning bieden bij impactmeting Ten slotte zijn gemeenten een grote inkoper van diensten en producten Door slim gebruik te maken van aanbestedingsregels en juist maatschappelijke doelen een grote waarde toe te kennen worden sociaal ondernemers aantrekkelijker Daarnaast kunnen gemeenten regels en procedures op elkaar afstemmen en vereenvoudigen En het helpt als er een duidelijk aanspreekpunt voor sociaal ondernemers is Aan de slag Kom op 17 september naar het Gemeentecongres Gemeenten kunnen samen met sociaal ondernemers dus het nodige doen om meer sociaal ondernemerschap mogelijk te maken En zo de maatschappelijke winst te vergroten Hoe dat concreet en praktisch kan komt aan de orde op het congres De social enterprise als business partner van de gemeente Samen werken aan meer waarde Movisie en Social Enterprise NL organiseren deze praktijkbijeenkomst

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/gemeenten-kunnen-winst-sociale-ondernemingen-vergroten (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Buurtcommunities #10 De ondernemende burger | Movisie
  jaren 90 in een deplorabele staat en de woningcorporatie wilde er iets nuttigs mee doen voor de wijk Bewonersorganisaties en het wijkplatform wilden aanvankelijk niet in het bestuur gaan zitten maar met een groep medestanders besloot Klein Nienhuis een bewonersbedrijf te gaan opzetten De helft van de huurders krijgt woonbegeleiding en anderen hebben problemen met alcohol drugs of schulden Volgens Klein Nienhuis kan het Bruishuis niet meer verslaafde bewoners aan omdat de veiligheid soms in het geding komt Het Bruishuis heeft plannen voor een filmhuis met een podium voor bijvoorbeeld popbands uit de wijk dat met subsidie van sociale fondsen tot stand komt Er is geen financiële relatie met de gemeente maar we willen eerst nog meer activiteiten voor de wijk ontwikkelen Met onze speeltuin en het wijkrestaurant van Philadelphia leveren we al een flinke bijdrage in de wijk Alevitische Vereniging houdt Amersfoorts buurthuis overeind Levent Aykul is voorzitter van de stichting buurtcentrum t Middelpunt in de Amersfoortse wijk Zielhorst die door de Alevitische Vereniging is opgekocht De gemeente wilde zes buurtcentra sluiten en daarop kocht de liberaal islamitische vereniging in 2013 t Middelpunt Zo wilde de vereniging met 130 leden voor zichzelf ruimte behouden en door de verhuur van overige ruimtes ook een sociale functie voor de wijk De gemeente vroeg wel liefst 400 000 voor het pand een bedrag dat de vereniging in vijftien jaar moet zien af te lossen Inmiddels blijkt dat het moeite kost de exploitatie met de inkomsten uit verhuur rond te krijgen vertelt Levent Aykul Zo moeten de leden jaarlijks 4000 bijleggen terwijl de inkomsten uit verhuur van ruimtes niet altijd zeker zijn Volgens Walter Klein Nienhuis zit de gemeente Amersfoort op rozen met de overeenkomst De Alevitische Verenging houdt de sociale functie van het buurtcentrum overeind en het kost de gemeente helemaal niks De administratie was een zooitje De verantwoordelijk wethouder Gert Boeve beweerde destijds zelf niet te weten hoeveel het pand waard was want de administratie was een zootje Maar volgens Paul Suijkerbuijk projectleider van het Portaal Open Data had de gemeente veel meer inzicht moeten geven in de financiering van buurthuizen Het lijkt nu net of het financiële belang van de gemeente vooropstond en niet zozeer het belang van een buurthuis met een buurtfunctie De circulaire wijk Buiksloterham in Amsterdam Noord Het derde initiatief is de ontwikkeling van een zogeheten circulaire wijk in het voormalige bedrijventerrein Buiksloterham in Amsterdam Noord In 10 jaar tijd moeten dat drieduizend woningen worden De eerste bewoners wilden van de wijk een duurzame wijk maken De wijk moest zelfvoorzienend worden op energiegebied met zo min mogelijk afval en uitstoot zero emission en bijdragen aan de lokale economie In de praktijk blijken de ambities op het gebied van duurzaamheid sterk af te hangen van de individuele ambities van bewoners zegt blijkt uit het verhaal van bewoonster Sanne van den Aakster Op de vraag wat de bewoners nu als gemeenschap bindt erkent van den Aakster dat er nauwelijks kaders zijn voor de ontwikkeling van het gebied Ik ben

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/buurtcommunities-10-ondernemende-burger (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Buurtcommunities #9 Zorg van onderop | Movisie
  de belangen van de zorgvragers en beogen de praktische zorg in en om het huis betrouwbaar en betaalbaar te houden Visser toont een foto van een oudere dame en haar kleindochter De kleindochter zocht gezelschap voor haar licht dementerende oma Zij heeft voor weinig geld iemand gevonden die eens in de twee weken spelletjes komt doen bij haar oma Die had ze nooit kunnen vinden zonder hulp van de Wijzelf Zorgcoöperatie De coöperatie begon in Zoetermeer en heeft daar inmiddels 70 leden en zo n 68 aanbieders Het bestuur bestaat uit vrijwilligers Willemien Visser legt uit hoe de Zorgcoöperatie in Zoetermeer werkt Mensen met een zorgvraag worden lid van de coöperatie We hebben een online platform ontwikkeld en dat geven we aan de burgercoöperatie Op dat platform kunnen de leden zelf hun eigen zorg regelen Hier kun je je hulpvraag stellen met daarbij een aantal wensen Die hulpvraag wordt alleen voorgelegd aan aanbieders die jij geselecteerd hebt De aanbieders werken zowel betaald als onbetaald De declaraties de facturering en de financiële overzichten worden via het online platform gemaakt De zorgvrager staat zelf aan het roer Het bestuur van de coöperatie hoeft alleen maar te kijken wie de aanbieders zijn eventueel te bemiddelen bij een conflict en aan promotie van het platform doen Wat zijn werkzame en belemmerende factoren van zorgcoöperaties Tranzo Tilburg University deed samen met Movisie onderzoek naar deze vorm van burgerinitiatief We hebben de belangrijkste conclusies op een rij gezet Bent u benieuwd naar het hele onderzoeksrapport Die is te lezen op de website van Tranzo Zelfhulpinitiatief gebaseerd op wederkerigheid Shazia Ishaq is oprichtster van stichting MOI een zelfhulpinitiatief gebaseerd op wederkerigheid in de Amsterdamse Indische Buurt Ze vertelt hoe ze op haar zeventiende tien jaar geleden begon met het runnen van de Bollywood videotheek die haar broer had opgezet Tegelijk moest ik de zorg van mijn ouders ook op me nemen maar ik merkte dat het helemaal niet goed geregeld was Toen ging ik het zelf maar opzetten We doen aan schuldhulpverlening aan maatschappelijke dienstverlening boekhouding Wij stimuleren sociaal ondernemerschap en gaan uit van de Voor wat hoort wat methodiek Het is van belang dat mensen niet terugvallen en daarom zorgen we via projecten voor een stukje empowerment Zodat mensen weer sterker in hun schoenen staan MOI heeft bewezen dat zorg van onderop ook professioneel is stelt Shazia Ishaq Wij zijn een wijkpartner van woningcorporatie Eigen Haard en helpen mensen met een huurachterstand Ik verwijs liever niet door naar officiële instanties omdat je daar te maken krijgt met bureaucratie Als er bijvoorbeeld een huisuitzetting dreigt doe ik er alles aan om dat te voorkomen bijvoorbeeld door er via de media aandacht voor te vragen Als dat ook niet lukt verwijs ik door naar bijvoorbeeld Doorstroomhome Doorstroomhome de oplossing die helemaal niets kost Doorstroomhome ontstond vanuit buurtcentrum De Meevaart in de Indische Buurt We merken dat een groeiend aantal mensen tussen wal en schip vielen vertelt initiatiefnemer Pierre Mehlkopf Iedereen kan het overkomen je raakt baan kwijt je

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/buurtcommunities-9-zorg-onderop (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Het recht van burgers om gemeenten uit te dagen | Movisie
  terecht Wat kunnen burgers met het Right to Challenge Bewoners en of wijkondernemers kunnen door middel van het Right to Challenge aangeven dat zij bepaalde bestaande publieke taken willen overnemen van de overheid Hier moeten zij wel argumenten voor kunnen aanvoeren hoe de uitvoering bijvoorbeeld efficiënter en goedkoper of kwalitatief beter kan Stel dat buurtbewoners zelf meer zeggenschap willen over het groenbeheer dan kunnen zij die zeggenschap opeisen De exacte criteria zullen maatwerk zijn en de beoordeling daarvan kan door zowel de gemeente als door bewoners zelf gebeuren Daarnaast kan zowel aanspraak op het uitvoeren van taken als op de regie opdrachtgeverschap gemaakt worden Stel dat buurtbewoners zelf meer zeggenschap willen over het groenbeheer dan kunnen zij die zeggenschap opeisen maar ook de uitvoering zelf ter hand nemen Het is voor burgers belangrijk om zoveel mogelijk draagvlak in hun buurt te creëren voor wat zij willen uitdagen Mochten buurtgenoten of wijkondernemers nog weinig weten over het Right to Challenge dan is het verstandig om daar eerst over te communiceren en vanuit de gemeente te overleggen welke criteria van belang kunnen zijn Alles is nog in ontwikkeling dat wil niet zeggen dat burgers moeten afwachten In tegendeel er zijn al veel initiatieven die al zijn gestart zonder het RTC concept maar wel in samenwerking met de gemeente en betrokken partijen Hieronder volgt daar ook een praktijkvoorbeeld van Archipel Welke stappen ondernemen burgers Stap 1 Zij maken hun uitdaging bekend bij de gemeente De gemeente is dan verplicht daarop te reageren Stap 2 De gemeente nodigt de uitdagers uit om een plan van aanpak te presenteren De burgers vermelden met welke middelen zij een dienst of taak willen overnemen en hoeveel de kosten daarvan zullen zijn Daarnaast is het van belang dat de burgers de sociale maatschappelijke meerwaarde duidelijk benoemen Wat is de meerwaarde als burgers deze taak oppakken Praktijkvoorbeeld in Amsterdam Oost het buurthuis Archipel Het buurthuis Archipel in Amsterdam Oost opent 15 juni zijn deuren en is een praktijkvoorbeeld van hoe actieve betrokken bewoners samen met de gemeente een buurtinitiatief startten Aanvankelijk was het een buurthuis die gerund werd door een welzijnsinstelling en was alleen bedoeld voor kwetsbare groepen De actieve betrokken bewoners wilden graag een buurthuis die voor iedereen was en wilden meer verbindingen leggen in de buurt tussen kwetsbare en weerbare burgers Het afgelopen jaar hebben ze al hun ideeën met betrekking tot het buurthuis visie doelen kostenplaatje en activiteiten die ze willen gaan ondernemen in een plan verwerkt Wat kan de verantwoordelijke bij de gemeente doen Ziet uw gemeente de veranderende samenleving en de veranderende rol van de overheid en wil uw gemeente niet achterblijven bij deze ontwikkeling Zorg dan dat de rol van facilitator en netwerker aandacht krijgt en creëer ruimte voor initiatieven van buitenaf De dialoog hierover aangaan is een begin Nu kan er gekeken kan worden onder welke voorwaarden publieke taken en diensten deels overgenomen kunnen worden De inwoners kunnen dan co producent worden en beter inspelen op lokale behoeften Wat doen we vanuit

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/recht-burgers-om-gemeenten-uit-te-dagen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Sociaal wijkteam: individuele vragen blijken vaak gemeenschappelijke vragen | Movisie
  het geval van wijk W zijn de maatschappelijk werker en de jongerenwerker al betrokken De oplossing moet van de bewoners gezamenlijk komen Als er nog geen sociaal makelaar in het wijkteam is is dit het moment om ook die te betrekken Daarnaast kun je in je wijkteam afspreken dat je steeds vraagt of er nog andere zaken in de buurt spelen waar mensen last van hebben Deze opzet is laagdrempelig Bovendien zijn mensen eerder geneigd hun hart te luchten bij iemand die ze al kennen Kortom zichtbaar zijn en erop af Leg zowel contact met de mensen die overlast veroorzaken als met degenen die zeggen er last van te hebben Blijf onpartijdig Ga integer om met de opbrengsten en vertel wat je van plan bent te gaan doen Maak je eigen rol duidelijk en geef aan dat je weliswaar het initiatief neemt maar dat de oplossing van de bewoners gezamenlijk moet komen Stap 3 verbind als wijkteam vragen en dus bewoners met elkaar Zijn klachten van bewoners verzameld Dan is het tijd om bewoners met elkaar te verbinden zodat ze samen aan een oplossing kunnen werken De inzet van het wijkteam is om het gesprek tot stand te brengen Het mooiste is als bewoners begrip voor elkaar kunnen opbrengen en tot afspraken komen hoe de overlast kan worden verminderd Er zijn vele manieren om bewoners bij elkaar te brengen Via een straattafelsessie bijvoorbeeld portiekgesprekken of het organiseren van een bijeenkomst in het buurtcentrum Hier vragen jullie bewoners te vertellen wat zij anders willen zien of ze mee willen helpen aan de oplossing en wat ze kunnen doen Soms is het mogelijk om via social media eerste oplossingsrichtingen op te vragen Bijvoorbeeld door een oproep te doen op de Facebookpagina van de wijk In het geval van Wijk W kiezen we daar niet voor Geluidsoverlast ligt hiervoor te gevoelig Voor bijeenkomsten nodigen jullie ook andere betrokken professionals uit zoals de maatschappelijk werker de jongerenwerker en de sociaal makelaar Hou het aantal professionals zo beperkt mogelijk Dat geeft bewoners de gelegenheid zelf het voortouw te nemen Geef als sociaal wijkteam sowieso het goede voorbeeld door met iedereen in gesprek te blijven alle mensen gelijkwaardig te behandelen en wat er ook gebeurt onpartijdig te zijn Als sociaal wijkteam spelen jullie een belangrijke verbindende rol bij het in gesprek gaan en blijven met overlastgevers en mensen die juist overlast ervaren De methodiek van de motiverende gespreksvoering is hierbij cruciaal De kunst is om te zoeken naar oplossingen zonder dat mensen met de vinger naar elkaar gaan wijzen of stigmatiseren Daar is veel overtuigingskracht voor nodig maar dat is juist de expertise van de sociaal werker Laat alle deelnemers bijvoorbeeld zoeken naar overeenkomsten Wat bindt hen Of nodig ze uit om gezamenlijke interesses te benoemen Zo leren bewoners niet alleen elkaar maar vooral ook elkaars kwaliteiten en potenties beter kennen Geef als sociaal wijkteam sowieso het goede voorbeeld door met iedereen in gesprek te blijven alle mensen gelijkwaardig te behandelen en wat er ook gebeurt

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/sociaal-wijkteam-individuele-vragen-blijken-vaak-gemeenschappelijke-vragen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Buurtkracht: wat werkt en wat niet? | Movisie
  de eerste acties van de Donderbergse wijkraad is het benoemen van voor haar belangrijke punten Zo wil de wijkraad gaan werken aan collectieve belangen mét en niet vóór de bewoners Verder besluiten leden van de wijkraad via eigen waarneming en gesprekken met bewoners te onderzoeken wat er in hun Donderberg leeft Ieder lid benadert tien bekende en minder bekende wijkbewoners om informatie op te halen en behoeften te peilen Uit gesprekken met wijkbewoners komen een aantal initiatieven waarop de wijkraad vol wil inzetten waaronder examentraining en de woonzorgbrigade Examentraining en zomerschool Bewoners van onze wijk hebben vaak niet de financiële ruimte om hun kinderen die er in het laatste middelbare schooljaar niet zo goed voor staan naar examentraining te sturen vertelt Josette Thissen opbouwwerkster in Donderberg Als ze niet slagen voor hun examen en daardoor misschien van school moeten is er een flinke kans dat ze ontsporen Een groepje bewoners heeft samen met leden van de wijkraad een examentraining georganiseerd Studerende jongeren uit de wijk rolmodellen dus zijn bereid gevonden om onder begeleiding van twee middelbare schooldocenten de eindexamenkandidaten bij te spijkeren Met succes 90 van de leerlingen is geslaagd Er wordt subsidie aangevraagd bij het Ministerie van OC W om de examentraining de komende jaren uit te breiden naar een zomer en zaterdagschool Woonzorgbrigade In de nieuwe Wmo ligt de nadruk op het zorgen voor elkaar Ook in Donderberg krijgt welzijn nieuwe stijl langzamerhand gestalte vertelt Josette Enerzijds wonen er hulpbehoevende mensen in de wijk die geen recht meer hebben op professionele hulp en niet of nauwelijks beschikken over een eigen netwerk Anderzijds zijn er mensen die graag helpen en of een uitkering hebben Deze uitkeringsgerechtigden zijn verplicht om af en toe met een vuilprikker door de wijk te gaan maar zij kunnen veel meer en zinvoller werk doen Een groep bewoners is langs de deuren gegaan om behoeften te inventariseren Vaak zeggen mensen dat ze niets nodig hebben Ik adviseer om goed door te vragen en verder te kijken Als de voortuin een oerwoud is zeg je Maar het kost u wel wat moeite om het voortuintje te onderhouden Vaak blijken mensen dan toch wel graag hulp te krijgen bij het schoffelen het boodschappen doen of andere dingen Is er meer nodig dan leggen we alsnog de link met professionals De Donderberg structuur in 5 stappen Er komt een initiatief of signaal van bewoners binnen bij de wijkraad De wijkraad peilt of dit iets is waar meer mensen in de wijk behoefte aan hebben Zo ja de wijkraad nodigt bewoners uit om mee te werken aan de uitvoering van het initiatief Zij vormen samen een initiatiefgroep waar een lid van de wijkraad zich bij aansluit Als het goed gaat met de initiatiefgroep schuift het wijkraadlid naar de achtergrond Uiteraard kan de groep bij vragen altijd aankloppen Voordeel van deze opzet is de minimale belasting op wijkraadleden Initiatieven zijn echt van en voor de wijk Bewoners zelf aan het roer De wijkraad verzet bergen goed werk maar moet niet

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/buurtkracht-wat-werkt-wat-niet (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Zorgcoöperaties: een burgerinitiatief in ontwikkeling | Movisie
  van de zorg bij aan het saamhorigheidsgevoel van buurt of dorpsbewoners De Gast vervolgt Het zou best kunnen dat het voor veel ouderen aantrekkelijk is om te wonen in een gemeente waar een zorgcoöperatie actief is En dat is weer goed voor de lokale middenstand Zorgcoöperaties kunnen zo op meerdere vlakken waarde creëren betere en goedkopere zorg meer sociale samenhang en een aantrekkelijke woonomgeving 2 Nogal wat belemmerende factoren Zorgvragers lopen allereerst aan tegen de hoeveelheid papierwerk Daarnaast blijven huisarten en ziekenhuizen vaak doorverwijzen naar de voor hun bekende thuis zorgorganisaties in plaats van naar de zorgcoöperatie Betaalde zorgverleners zien het niet kunnen krijgen van vaste uren als knelpunt Het wordt daardoor moeilijk om als kostwinner te fungeren Ook blijkt de grens tussen werk en privé niet altijd helder je werkt immers in eigen buurt of dorp en je hebt een grote mate van zelfstandigheid Zorgverleners zijn daardoor thuis nog weleens met de situatie van de zorgvrager bezig of worden door hen opgebeld na werktijd Voor initiatiefnemers werkt de hoeveelheid aan regelgeving belemmerend Daarnaast worden factoren als het niet meewerken van andere reguliere instellingen en het niet faciliteren door de gemeente als belemmerend gezien 3 Eerder om tafel met bewoners Dat gemeenten een belemmerende factor kunnen zijn werd Ad Pijnenborg ook duidelijk Hij is betrokken bij zorgcoöperatie Hoogeloon Ik heb meegemaakt dat burgers met ideeën komen waarvoor ze al draagvlak hebben De gemeente reageert vervolgens demotiverend Zo worden ontwikkelingen van burgerinitiatieven in de kiem gesmoord Volgens Pijnenborg is dat echt een probleem Volgens hem gaan gemeenten eerder met professionals zorgaanbieders en woningcorporaties om tafel dan met burgers Pijnenborg vertelt Ik maakte deze week mee dat een gemeente met de zorgaanbieders en de woningcorporatie een plan gemaakt hebben om dit aan de burgers voor te leggen Met al voorgekookte projecten Zo gaat de burger dus niet doen wat de gemeente wil bereiken Niet alle gemeenten smoren een burgerinitiatief in de kiem Sommige gemeenten zijn positief en benieuwd naar wat een zorgcoöperatie voor een gemeente kan betekenen Tranzo onderzocht in het kader van het onderzoek een zorgcoöperatie waarbij de gemeente het voorstel deed om samen te gaan werken Movisie organiseert samen met Social Enterprise NL op 17 september het Gemeentecongres De Waarde van Sociale Ondernemingen Wilt u weten hoe gemeenten niet alleen drempels kunnen wegnemen maar zorgcoöperaties en andere sociale ondernemingen juist kunnen stimuleren en ondersteunen Meld u hier aan om als eerste op de hoogte gesteld te worden van programma updates Tot nu toe een onontgonnen terrein Zorgcoöperaties passen in een tijd van een terugtredende overheid die een beroep doet op burgerkracht Ze zijn een voorbeeld van zelfsturing gestoeld op het principe van met elkaar voor elkaar Er is binnen Nederland nog weinig onderzoek gedaan naar het fenomeen zorgcoöperatie De eerste onderzoeken zijn kleinschalig en beschrijvend Het onderzoek van Tranzo in samenwerking met Movisie geeft een eerste wetenschappelijk inzicht in de factoren die een rol spelen bij de oprichting en voortzetting van zorgcoöperaties vanuit het perspectief van zowel zorgontvangers zorgverleners als

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/zorgco%C3%B6peraties-burgerinitiatief-ontwikkeling (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Artikelen Buurtkracht | Movisie
  vragen gemeenschappelijke vragen te zijn Dan is het beter om deze vragen op straat of Buurtkracht wat werkt en wat niet Een inkijkje in de Donderberg structuur 20 mei 2015 Er zijn verspreid over het hele land veel mooie voorbeelden van buurtbewoners die zelf het heft in handen nemen Omdat ze samen een probleem aan willen pakken of iets moois willen realiseren van groen in de wijk tot de instandhouding van Zorgcoöperaties een burgerinitiatief in ontwikkeling 19 mei 2015 Burgers regelen de lokale zorg en ondersteuning steeds meer zelf Een vorm is de zorgcoöperatie een lokaal netwerk van burgers die zelf de zorg organiseren Ook professionele hulpverleners kunnen hier deel van uitmaken Wat zijn Succesvolle communities organiseren zich niet op één manier Paul Basset over het programma Buurtcommunities 22 april 2015 Communities worden opgericht om de wereld wat mooier te maken en communityleiders zijn mooie mensen Dat zegt Paul Basset adviseur op het gebied van burgerinitiatieven en een van de trekkers van het programma Buurtcommunities in Pakhuis Nieuw wijkteamswerken nl je wijkteam professioneel organiseren 8 april 2015 In veel gemeenten zijn sociale wijkteams aan de slag Ze hebben als taak integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Maar hoe doe je dat De Filmfestival Cinema Senior de kracht van ouderen in beeld Stuur uw korte film in 8 april 2015 Ze hebben meer sociale contacten ze lachen en ze durven meer Dat zijn slechts enkele van de veranderingen die ouderen voelen nadat ze mee hebben gedaan aan een sociaal artistiek project Kunst kan van grote waarde zijn voor het welzijn Learning by doing op de Zuid Afrikaanse manier Leren organiseren in de participatiesamenleving 30 maart 2015 In Nederland gaan we er te makkelijk van uit dat bewoners zelfredzaam zijn en zelf hun bezigheden kunnen organiseren Dat geldt echter lang niet voor iedereen In Zuid Afrika is het uitgangspunt anders daar wordt begonnen met het leren Plan nodig voor ouderen in aanleunwoningen Wie vangt de sociale functie van het sluitende verzorgingshuis op 20 maart 2015 Ouderen in aanleunwoningen krijgen te maken met het verdwijnen van voorzieningen door de sluiting van verzorgingshuizen De sociale functie zoals een ontmoetingsruimte en de gezamenlijke maaltijden kan hiermee Buurtcommunities zorg van onderop Interview met Mellouki Cadat over Doe Democratie 17 maart 2015 Pakhuis De Zwijger in Amsterdam organiseert op maandag 23 maart samen met de Indische Buurt Communities Kracht in NL en Movisie de negende Buurtcommunities bijeenkomst Zorg van onderop Vanuit Movisie is adviseur én actieve burger Mensen worden pas echt blij als ze met elkaar iets tot stand brengen Birgit Oelkers over community building 17 maart 2015 Community building is een ambacht zegt Birgit Oelkers een van de gangmakers van het programma Buurtcommunities een samenwerking van de Indische Buurt Community Kracht in NL Movisie en Pakhuis de Zwijger Echte Explosieve groei inzet sociale wijk teams 12 februari 2015 Sociale wijk teams zijn voor veel gemeenten hét middel om de decentralisaties aan te

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/buurtkracht/artikel (2015-06-23)
  Open archived version from archive