archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Inkoop en kwaliteit in de Wmo | Movisie
  op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Kwaliteitsbeleid in de Wmo kans voor gemeenten Wat is kwaliteit in de Wmo Dit artikel biedt gemeenten aanknopingspunten om hun beleid en daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Inkoop en kwaliteit in de Wmo Vorige pagina Inkoop en kwaliteit in de Wmo Aandachtspunten en praktische tips publicatie mei 2015 De leidraad Inkoop en kwaliteit in de Wmo schetst de inkoopprocedures en de keuzemogelijkheden voor gemeenten In het tweede deel van deze leidraad wordt aangegeven welke aspecten van belang zijn om de kwaliteit van de begeleiding persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf te kunnen beoordelen onder meer bij aanbestedingen Auteur D Kloosterman Uitgever Aandacht voor iedereen Jaar van uitgave 2013 Aantal pagina s 26 Bron www aandachtvooriedereen nl Klik hier om dit document te downloaden pdf

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/inkoop-kwaliteit-wmo (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Zelftest cliëntondersteuning voor gemeenten | Movisie
  Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning Zelftest cliëntondersteuning voor gemeenten Vorige pagina Zelftest cliëntondersteuning voor gemeenten tools 24 april 2015 De zelftest is een instrument om lokaal de dialoog aan te gaan over de inrichting van de cliëntondersteuning zoals in de WMO 2015 opgesteld In dialoog over cliëntondersteuning De zelftest is een instrument om lokaal de dialoog aan te gaan over de inrichting van de cliëntondersteuning zoals in de WMO 2015 opgesteld Cliëntondersteuning die versterkt en integraal is georganiseerd Cliëntondersteuning is onafhankelijke ondersteuning voor burgers die bestaat uit informatie advies en algemene ondersteuning en bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie Cliëntondersteuning is gericht op een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning preventieve zorg zorg jeugdhulp onderwijs welzijn wonen werk en inkomen Wie kunnen de test gebruiken De gemeente kan met de zelftest het eigen beleid kritisch bekijken Cliëntvertegenwoordigers kunnen met de zelftest toetsen of de gemeente voldoet aan de wettelijke eisen voor cliëntondersteuning Samen kunnen zij met een ingevulde test in dialoog over de inrichting van de cliëntondersteuning Vragen om te toetsen In de zelftest zijn vragen opgenomen voor het toetsen van het gemeentelijke beleidsplan of de cliëntondersteuning onafhankelijk is georganiseerd en uitgevoerd wordt of de cliëntondersteuning levensbreed wordt ingezet levensbreed betekend gerixht op alle levensgebieden waaronder maatschappelijke ondersteuning preventieve zorg zorg jeugdhulp onderwijs welzijn wonen werk en inkomen of de cliëntondersteuning toegankelijk is voor iedere bewoner of bewoners worden geïnformeerd over de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntonderteuning van de kwaliteit van de cliëntondersteuning hoe inspraak van bewoners op de cliëntondersteuning is geregeld Ontwikkelaar De VNG heeft in opdracht van het ministerie van VWS deze zelftest ontwikkeld in samenwerking met Ieder in Landelijke Cliëntenraad Landelijk Platform GGZ Koepel van ouderenorganisaties CSO Landelijk Platform Cliëntenraden MEE en de koepel van Wmo raden Klik

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/zelftest-cli%C3%ABntondersteuning-gemeenten (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Oplossingsgericht werken | Movisie
  dit nummer Bestel m nu alvast Lees verder Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning Oplossingsgericht werken Vorige pagina Oplossingsgericht werken DIRECT NAAR esi 11 augustus 2014 Oplossingsgericht werken is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt De hulpverlener onderzoekt samen met de cliënt zijn gewenste toekomst en welke hulpbronnen de cliënt en zijn sociale netwerk in huis heeft om problemen aan te pakken en de gewenste situatie te bereiken Oplossingsgerichte hulpverlening is een systeemgerichte en doelgerichte methodiek Het doel van oplossingsgericht werken is dat de cliënt de door hem gewenste situatie bereikt en ook in de toekomst in staat is zijn hulpbronnen in te zetten Aan de interventiebeschrijving wordt op dit moment hard gewerkt Binnenkort vindt u hier alle beschikbare informatie over de interventie de onderbouwing de praktijkervaringen en de effectiviteit Tot die tijd kunt u meer informatie vinden op de websites www solutions centre nl www oplossingsgericht nu www cirkels info en www re sourcetenc nl Kennisdossier Zorg en ondersteuning Zelfregie Professionalisering Participatie en activering Effectiviteit Trefwoorden sociale netwerken hulpverlening eigen kracht Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Thema Buurtontwikkeling 26 Apply Buurtontwikkeling filter Diversiteit 14 Apply Diversiteit filter Eenzaamheid 15 Apply Eenzaamheid filter Huiselijk geweld 27 Apply Huiselijk geweld filter Jongerenparticipatie 14 Apply Jongerenparticipatie filter

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/oplossingsgericht-werken (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kwaliteitsbeleid in de Wmo: kans voor gemeenten | Movisie
  dat ook bruikbaar is voor het formuleren van inkoopcriteria Kans De wet verplicht gemeenten lokaal kwaliteitsbeleid te ontwikkelen dat zich uitstrekt over de volle breedte van de maatschappelijke ondersteuning en de algemene en maatwerkvoorzieningen die daarbij horen Hier ligt een mooie kans voor gemeenten om een kwaliteitscyclus te realiseren waarin de partijen met elkaar werken aan verbetering en borging van de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning De kwaliteitscyclus ligt dicht bij de bekende beleidscyclus Dit lijkt misschien iets nieuws of weer iets extra s wat gemeenten moeten oppakken maar een kwaliteitscyclus ligt dicht bij de bekende beleidscyclus van gemeenten Een kwaliteitscyclus gaat uit van vier stappen plan do check act die cyclisch worden doorlopen Ook in de beleidscyclus gaat het erom met elkaar een beleidsplan te maken en vast te stellen plan deze uit te voeren do en vervolgens ook inhoudelijk en financieel te evalueren check De kunst is om de uitkomsten van die evaluatie vervolgens te gebruiken voor vernieuwing verbetering of correctie van het beleid Toetsen en borgen De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning te toetsen De wet geeft daarvoor een aantal aanknopingspunten te weten 1 Het cliëntervaringsonderzoek dat als wettelijke verplichting in de Wmo is opgenomen art 2 5 1 Dit jaarlijkse onderzoek onder cliënten die maatschappelijke ondersteuning ontvangen levert een beeld op hoe de gebruikers het beleid ervaren Gemeenten kunnen de uitkomst betrekken bij het verbeteren van de kwaliteit van beleid en uitvoering De uitdaging hierbij is om niet alleen de ervaringen van mensen die gebruik maken van een maatwerkvoorziening te onderzoeken maar ook die van mensen die geholpen zijn met vrijwillige inzet en algemene voorzieningen 2 De resultaatmeting die gemeenten in hun beleidsplan moeten opnemen art 2 1 2 6 Hierin moeten zij aangeven welke resultaten zij willen bereiken welke criteria zij hanteren om resultaten te meten en welke outcome criteria zij hanteren naar aanbieders De resultaten moeten jaarlijks aan de gemeenteraad worden gerapporteerd art 2 5 3 Ook moeten gemeenten onderzoeken hoe de dienstverlening optimaal kan worden afgestemd op andere diensten die de cliënt ontvangt Dat doen zij door samen te werken met zorgverzekeraars en zorgaanbieders Op welke manier gemeenten deze resultaatmeting vorm geven staat hen vrij Zij kunnen daarbij genoegen nemen met een tevredenheidsonderzoek maar kunnen dit ook aangrijpen om meer te doen De Movisie brochure Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo biedt nog meer aanknopingspunten voor toetsing en borging Het college wijst personen aan die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde of krachtens deze wet 3 Toezicht op uitvoering van de Wmo taken en op naleving van de afspraken die gemaakt zijn over de te leveren kwaliteit Artikel 6 1 van de Wmo Gemeenten beleggen dit bijvoorbeeld bij de GGD die hiervoor inspecteurs aanstelt Het is daarbij de uitdaging toezicht in de Wmo anders te benaderen dan toezicht in de gezondheidszorg Het is weinig zinvol om je bij de Wmo alleen op de wetten regels procedures standaarden etc te

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/28668 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trefwoord meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling | Movisie
  mij Het is niet de eerste keer dat ze dit zegt Dit jaar zijn haar ouders volgens haar verhalen al Kenniscafé Informatie delen in het kader van de Wet meldcode Agenda Datum 22 juni 2015 Movisie organiseert op maandag 22 juni 2015 een kenniscafé over dossiervorming en informatie delen in het kader van de Wet meldcode Deze bijeenkomst is speciaal voor gemeenteambtenaren en professionals werkzaam bij sociale wijkteams Deelname is gratis Sociale wijkteams ga de meldcode gebruiken Artikelen 10 april 2015 Wat betekent de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de sociale wijkteams Op 16 maart 2015 organiseerde Movisie hierover een kenniscafé Conclusie de meldcode is niet alleen verplicht het is vooral een handig stappenplan voor wijkteams Training Wet Meldcode voor Hogescholen Trainingen Startdatum 3 november 2015 Wat betekent de Wet meldcode voor de opleiding in het algemeen en voor diverse professionals zoals docenten vertrouwenspersonen SLB ers en decanen in het bijzonder Wat betekent het stappenplan voor het handelen bij vermoedens van geweld Hoe kan de Waarom leren we niet structureel van ernstige incidenten Artikelen 3 maart 2015 In Heerlen laat de burgemeester op een rij zetten wat er vooraf ging aan de huiselijk geweld zaak van vorige week waarbij een moeder haar zoontje ombracht Zoals vaker na een calamiteit zoeken de politiek en de media naar een verklaring voor de escalatie Train de trainer Huiselijk Geweld voor aandachtsfunctionarissen Trainingen Incompany Bent u aandachtsfunctionaris voor huiselijk geweld en of kindermishandeling binnen uw organisatie En wilt u uw vaardigheden verbeteren op het gebied van voorlichting training en consultatie In deze train de trainer leert u als aandachtsfunctionaris op Wet Meldcode voor Hogescholen Trainingen Incompany Sinds juli 2013 bestaat de Wet op de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Wat betekent de Wet op de meldcode voor verschillende professionals in het onderwijs Docenten

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trefwoord signalering | Movisie
  Samenwerking in de Wijk Agenda Datum 5 maart 2015 Het consortium CBO Movisie en Vilans organiseert op donderdag 5 maart een tweede bijeenkomst rondom de thema s Vroegsignalering en Samenwerken in de Wijk De focus van deze bijeenkomst ligt op de implementatie van onderstaande projecten Even Buurten Om Straatkubus Praktijkvoorbeelden 24 oktober 2014 De Straatkubus is een leefbaarheidsmonitor die gegevens uit het fysieke sociale en veiligheidsdomein in kaart brengt op straatniveau Met als doel dat lokale partners leefbaarheidsproblemen vroegtijdig kunnen signaleren Wat is Straatkubus De Seksueel geweld tegen kinderen het topje van de ijsberg Artikelen 5 juni 2014 In het rapport Op Goede Grond concludeert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld NRM tegen Kinderen dat teveel slachtoffers buiten beeld blijven of vallen In iedere stap van de aanpak zijn drempels aanwezig waardoor zowel Herder op zijn hoede Tools 6 december 2013 Wilt u het bespreekbaar maken van seksueel misbruik in uw kerk op de agenda zetten en bent u benieuwd hoe andere kerken dat doen Vanaf de kansel aandacht besteden aan huiselijk geweld Inspiratie opdoen voor een stappenplan om tot een veilig jeugdwerk te Factsheet Huiselijk geweld Publicaties 18 november 2013 In deze factsheet vindt u feiten en cijfers over de aard en omvang de gevolgen preventie signalering en hulpverlening van en beleid over huiselijk geweld Uitgever MOVISIE Jaar van uitgave 2013 Aantal pagina s 8 Methodiek Veerkracht Tools 26 augustus 2013 Veerkracht gaat over methodisch werken met kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt en daardoor met hun moeder in de Vrouwenopvang verblijven Veerkracht is gericht op het versterken van de eigen kracht van kinderen en hun ouders Daarmee is Wanneer spreken we van een vermoeden van loverboyproblematiek Artikelen 10 juli 2013 Het veld lijkt soms in verwarring als het gaat om het benoemen van seksuele problematieken Te vaak krijgen wij casussen van vermoedelijke loverboyproblematiek die vaag zijn Het betreft een vermoeden dus het mag ook vaag zijn Maar het moet wel Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Artikelen 21 februari 2013 Slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties vragen zelden uit zichzelf hulp Signalering van geweld door professionals is dus belangrijk om het geweld te stoppen en hulp te kunnen bieden Er is echter vaak sprake van 1 2 3 volgende Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Agenda 2 Apply Agenda filter Artikelen 4 Apply Artikelen filter Overheidsbeleid 1 Apply Overheidsbeleid filter Praktijkvoorbeelden 10 Apply Praktijkvoorbeelden filter Publicaties 2 Apply Publicaties filter Tools 9 Apply Tools filter Kennisdossier Buurtkracht 3 Apply Buurtkracht filter Cliëntenparticipatie 12 Apply Cliëntenparticipatie filter Emancipatie en inclusie 1 Apply Emancipatie en inclusie filter Huiselijk geweld 11 Apply Huiselijk geweld filter Informele zorg 1 Apply Informele zorg filter Maatschappelijke zorg 1 Apply Maatschappelijke zorg filter Seksueel geweld 5 Apply Seksueel geweld filter Zelfregie 1 Apply Zelfregie filter Zorg en ondersteuning 1 Apply Zorg en ondersteuning filter Trefwoord signalering 28 Apply signalering filter kwaliteitsnormen 4 Apply kwaliteitsnormen filter cliëntenparticipatie 3 Apply cliëntenparticipatie filter dak en thuislozen 3 Apply dak en

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/signalering (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trefwoord beroepskrachten | Movisie
  Hilde van Xanten en Annelies Kooiman vertellen hoe ze sociale wijkteams ondersteunen in de startfase Hilde van Xanten Vanochtend had ik een Laat je meerwaarde als professional zien Artikelen 28 oktober 2014 Grijp de decentralisatieoperatie als kans aan om je meerwaarde als sociaal werker te laten zien Dat was de belangrijkste boodschap tijdens de conferentie Wmo werkplaatsen die op 10 oktober 2014 werd gehouden Veel sprekers benadrukten ook het belang van Zorg en welzijnsorganisaties worstelen met vrijwillige verantwoordelijkheid Artikelen 20 maart 2014 Lokale overheid welzijns en zorgorganisaties hebben hooggespannen verwachtingen van de vrijwillige inzet van burgers Op zorg en welzijn wordt enorm bezuinigd waardoor veel beroepskrachten hun baan verliezen De verantwoordelijkheid voor zorg en Tijd voor vitaliteit Trainingen Incompany Elk mens wil zich graag prettig en energiek voelen Persoonlijk maar ook in de organisatie waarin hij of zij werkt Toch besteden organisaties vaak weinig aandacht aan vitaliteit bij medewerkers en aan een vitale organisatie Movisie biedt pakkende en Zorg Beter met Vrijwilligers wat is er bereikt Artikelen 8 januari 2014 Nu de tweede fase 2011 2013 van het project Zorg Beter met Vrijwilligers is afgerond zetten projectleiders Cecil Scholten en Jolanda Elferink de belangrijkste opbrengsten op een rij Deelnemers zijn erin geslaagd om verbeteringen te implementeren te PERSBERICHT Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl nog weinig effect voor cliënt Persberichten 11 december 2013 Frontliniewerkers vinden dat er goed is gezaaid maar oogsten wil nog niet lukken Uitvoerende beroepskrachten en vrijwilligers omarmen de uitgangspunten van de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl Toch zien zij nog niet dat de cliënt of de burger PERSBERICHT Sociologiestudente UvA wint Movisie Scriptieprijs 2013 Persberichten 21 november 2013 Nathalie Groot van de Universiteit van Amsterdam is winnaar van de eerste Movisie Scriptieprijs 2013 Haar onderzoek naar het sociale netwerk tijdens Eigen Kracht conferenties werd geprezen door de nieuw verkregen inzichten die direct toepasbaar zijn in 1 2 3 4 5 volgende Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Artikelen 13 Apply Artikelen filter Nieuwsberichten 2 Apply Nieuwsberichten filter Persberichten 2 Apply Persberichten filter Publicaties 26 Apply Publicaties filter Tools 5 Apply Tools filter Trainingen 1 Apply Trainingen filter Kennisdossier Buurtkracht 4 Apply Buurtkracht filter Cliëntenparticipatie 1 Apply Cliëntenparticipatie filter Effectiviteit 6 Apply Effectiviteit filter Huiselijk geweld 8 Apply Huiselijk geweld filter Informele zorg 2 Apply Informele zorg filter LHBT emancipatie 1 Apply LHBT emancipatie filter Professionalisering 32 Apply Professionalisering filter Vrijwillige inzet 7 Apply Vrijwillige inzet filter Zelfregie 1 Apply Zelfregie filter Zorg en ondersteuning 4 Apply Zorg en ondersteuning filter Trefwoord beroepskrachten 49 Apply beroepskrachten filter competenties 10 Apply competenties filter professionalisering 6 Apply professionalisering filter samenwerking 6 Apply samenwerking filter vrijwilligers 6 Apply vrijwilligers filter huiselijk geweld 5 Apply huiselijk geweld filter inzetbaarheid 5 Apply inzetbaarheid filter evaluatieonderzoek 4 Apply evaluatieonderzoek filter professionele zorg 4 Apply professionele zorg filter beroepsprofielen 3 Apply beroepsprofielen filter frontliniepeiling 3 Apply frontliniepeiling filter professionaliteit 3 Apply professionaliteit filter sociale professionals 3 Apply sociale professionals filter welzijnswerk 3 Apply welzijnswerk filter wetenschappelijk onderzoek 3 Apply wetenschappelijk

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/beroepskrachten (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Meldcode en dossiervorming
  een vermoeden ontstaat van kindermishandeling of huiselijk geweld Deze stappen leiden beroepskrachten door het proces vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding Doel van de meldcode is een effectieve aanpak van signalen en vermoedens De vijf stappen die de beroepskracht zet moeten worden vastgelegd in een cliënt patiënt of leerlingdossier of in een ander registratiesysteem Dit factsheet gaat over het vastleggen van informatie in verband met de stappen van de meldcode Auteur Jansen L en Movisie Uitgever Movisie Jaar van uitgave 2015 Aantal pagina s 7 Movisie Movisie Inhoudelijke deskundige anboe Downloads Type Grootte meldcode en dossiervorming 2 pdf 135 78 KB Kennisdossier Huiselijk geweld 1 Trefwoorden meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 signalering 4 beroepskrachten 5 Movisie nieuwsbrief Relatiekrant MOVISIES Tijdschrift Sociale Vraagstukken Kennisdossiers Buurtkracht Cliëntenparticipatie Effectiviteit Emancipatie en inclusie Huiselijk geweld Informele zorg Jeugd en meedoen LHBT emancipatie Maatschappelijke zorg Participatie en activering Professionalisering Seksueel geweld Vrijwillige inzet Zelfregie Zorg en ondersteuning Sitemap Colofon Disclaimer Privacy MOVISIE Catharijnesingel 47 3511 GC Utrecht Postbus 19129 3501 DC Utrecht T 030 789 20 00 E info movisie nl KvK 302 161 39 Bron URL https www movisie nl publicaties

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/publicaties/meldcode-dossiervorming (2015-06-23)
  Open archived version from archive