archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Deze pagina doorsturen | Movisie
  Organisatie Werken bij Movisie Medewerkers Internationaal Pers Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken Relatiekrant MOVISIES Portfolio Nieuwsbrieven Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Meld u aan voor de Movisie Mail Met het lezen van de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Deze pagina doorsturen Vorige pagina Deze pagina doorsturen Bedankt voor het doorsturen van deze pagina Uw e mailadres Uw naam Verstuur naar Voeg meerdere adressen toe op verschillende lijnen of onderscheid ze met een komma Het volgende wordt gemaild Nieuw wijkteamswerken nl je wijkteam professioneel organiseren Onderwerp van het bericht Uw naam stuurt u een pagina van de Movisie website Berichttekst Deze pagina van de Movisie website wordt u aanbevolen door Uw naam Uw persoonlijke boodschap Deel Afdrukken Movisie

  Original URL path: https://www.movisie.nl/forward?path=node/28487 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Nieuw: wijkteamswerken.nl - je wijkteam professioneel organiseren
  voor start Goed voorwerk zorgt ervoor dat wijkteams werken Er is een visie nodig Een uitvoeringsplan En een organisatiemodel dat ruimte biedt aan wijkteams die werkenderwijs kunnen leren en ontwikkelen Samenwerken Binnen je team werk je samen met verschillende disciplines Vanuit je team werk je samen met professionals vrijwilligers én inwoners Dat vraagt wat van je vakmanschap Vragen van burgers Methodisch werken dat doe je als sociaal professional met vakmanschap Je gebruikt verschillende methodieken en instrumenten Of het nu gaat om signalering preventie onderzoek van de hulpvraag opstellen van het hulpverleningsplan of om casemanagement Actief burgerschap Burgerschap floreert door methodisch werken en beproefde interventies toegepast door sociale professionals Daardoor benut de gemeenschap beter de eigen kracht burgerkracht en buurtkracht Achter de schermen In de werkwijze van wijkteams zitten regels en procedures die voortkomen uit wetgeving of gebruikt worden voor monitoring en sturing op doelen en resultaten Dat heeft invloed op jouw dagelijkse praktijk Voor wie De website is bedoeld voor medewerkers en teamleiders van sociale wijkteams Zij kunnen de kennis adviezen en tips direct gebruiken in hun dagelijkse praktijk Jouw input telt In de komende periode wil Movisie de website wijkteamswerken nl 5 verder aanvullen en actualiseren Mis je onderwerpen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/artikel/nieuw-wijkteamswerkennl-je-wijkteam-professioneel-organiseren (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Wijkkompas. Handvatten voor wijkgericht werken | Movisie
  het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Transities en transformaties in 2015 Laat vanzelfsprekendheden los experimenteer en reflecteer Geef professionals de ruimte en trek samen op in de driehoek burgers professionals en beleidsmakers Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning Wijkkompas Handvatten voor wijkgericht werken Vorige pagina Wijkkompas Handvatten voor wijkgericht werken tools 1 februari 2015 Handvatten voor het starten met wijkgericht werken Wijkgericht werken Hoe doe je dat Hoe start je op Hoe krijg je de wijk in beeld Hoe werk je preventief in de wijk Op welke manieren zijn bewoners te betrekken bij de wijk Hoe stimuleer je zelfredzaamheid en eigen kracht Hoe werk je samen Hoe maak je verbinding tussen formele en informele zorg Hoe zorg je voor toegang tot ondersteuning en zorg In dit Wijkkompas staat kort en bondig omschreven hoe je wijkgericht werken in het sociale domein start Er zijn veel links opgenomen naar bronnen en meer informatie Ontwikkelaar Vilans Klik hier voor de Wijkkompas Kennisdossier Zorg en ondersteuning Trefwoorden sociale wijkteams wijkgericht werken Deel Afdrukken Gerelateerd Nieuw wijkteamswerken nl je wijkteam professioneel organiseren artikel 8 april 2015 Effectief keukentafelgesprek training Versterk

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/wijkkompas-handvatten-wijkgericht-werken (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Opstarten sociale wijkteams | Movisie
  gaat het om het vinden van de balans tussen deze drie krachten Ga naar de startmotor Hoge verwachtingen Hilde Ik merk dat de verwachtingen over sociale wijkteams erg hoog zijn Alsof alle problemen meteen kunnen worden opgelost door het wijkteam Annelies Terwijl het tijd kost voordat een team goed draait Vaak zitten er mensen in die elkaar voor het eerst zien Hilde Of die maar een paar uur per week hiervoor hebben Het is belangrijk dat de mensen in sociale wijkteams gefaciliteerd worden dat ze tijd en experimenteerruimte krijgen Bijvoorbeeld om met elkaar te komen tot een eenduidige en integrale manier van vraagverhelderen Het is belangrijk dat de mensen in sociale wijkteams gefaciliteerd worden dat ze tijd en experimenteerruimte krijgen Annelies Ook speelt de vraag hoe kom je als wijkteam dichter bij de bewoners hoe doe je een laagdrempelig aanbod Ik adviseer sociale wijkteams om zo snel mogelijk een gezamenlijke werkwijze af te spreken Ook zullen teams keuzes moeten maken voor het registreren van informatie We zien dat dit soms lastig is omdat men gewend is aan een bepaalde aanpak en verplichte registratie vanuit de moederorganisatie Deskundigheidsbevordering Annelies Recent sprak ik een coördinator van een sociaal wijkteam over wat ze minimaal nodig zouden hebben aan training Daar bleek echter geen geld voor gereserveerd en dat is jammer Je leert veel al doende maar een wijkteam kan ook veel hebben aan training in specifieke vaardigheden of aan coaching om zich als team te ontwikkelen Hilde Als team moet je uitvinden welke deskundigheid je in huis hebt en wat je nog te leren hebt Annelies knikt Deskundigheidsbevordering is iets om bewust over na te denken Wat kan ons helpen om een stevig team te worden van alle markten thuis Bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering over werken met andere doelgroepen werken vanuit zelfregie of over het adequaat voeren van een casusbespreking Vanuit Movisie coachen en trainen we diverse wijkteams Stappenplan voor een sociaal wijkteam Formuleer de doelstellingen opdracht Bepaal de rol van de gemeente Bepaal de organisatievorm Bepaal de samenstelling van het wijkteam Bepaal de benodigde competenties van de professionals Bepaal mandaat en handelingsruimte Bepaal waar u de vraagverheldering en toegang belegt Bepaal de wijze van signaleren Bepaal de verhouding tussen het wijkteam en de tweede ring Leg de eisen omtrent de huisvesting bereikbaarheid en zichtbaarheid vast Bepaal de rol van de kwartiermaker of coördinator Leg de globale taken van het wijkteam vast Bepaal hoe tijdens het werken in het team resultaten gemonitord worden Belangrijke thema s voor voor training sociale wijkteams in de startfase Werken vanuit zelfregie en versterk het netwerk van de burger Effectieve gesprekken voeren in het kader van de Wmo Netwerken en samenwerken in de wijk Handen uit de mouwen in de wijk praten over geweld achter de voordeur U kunt ook met Movisie een compleet pakket samenstellen Kijk op www movisie nl trainingen voor het overzicht van trainingen Zoekt u een hulpmiddel om de aanwezige en te ontwikkelen competenties te bepalen Movisie biedt de reflectietool Maatschappelijke Ondersteuning Feiten over sociale wijkteams

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/opstarten-sociale-wijkteams (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Zes randvoorwaarden voor sociale wijkteams | Movisie
  voordelen worden ervaren door wijkgericht te werken Het gaat dan om een betere uitwisseling tussen professionals kortere lijnen betere doorverwijzing groeiend vertrouwen van buurtbewoners en vormen van coproductie Ook blijkt dat een generalistische en integrale aanpak juist bij multiproblematiek effectiever en goedkoper werkt Effectiviteit en efficiëntie nemen toe doordat afstemming binnen het team kan plaatsvinden Lof dus voor de opbrengsten van het werken in wijkteams Hogere kwaliteit tegen lagere kosten Er is echter wel een aantal voorwaarden en aandachtspunten om deze vruchten blijvend te kunnen plukken en de aanpak duurzaam door te kunnen ontwikkelen Welke randvoorwaarden komen we in de praktijk en literatuur tegen 1 Heldere visie en opdracht Op basis van de ideeën van bewoners maatschappelijke organisaties én gemeente moeten duidelijke kaders en afspraken bestaan over de werkwijze en de verwachte opbrengsten Deze geven helderheid en veiligheid in het team Dankzij de kaders hebben zij handelings en experimenteerruimte het mandaat om buiten de gebruikelijke paden en het eigen taakgebied te denken en te handelen Sok et al 2013 2 Lokale diversiteit Van Arum en Lub 2014 concluderen dat veel beleid met betrekking tot sociale wijkteams vaag en generiek is geformuleerd De uitdaging aan gemeenten is de lokale diversiteit te omarmen en de vraag en de mogelijkheden van bewoners bijvoorbeeld via een wijkanalyse als uitgangspunt te nemen bij de inrichting van de eerste lijn en de bemensing van de sociale wijkteams zie ook Sok et al 2013 3 Integraal werken De integrale manier van werken waarbij de diverse specialisten elkaar aanvullen en van elkaars kennis gebruik maken is essentieel om extra kwaliteit te leveren tegen minder kosten Deze nieuwe manier van werken is echter niet iets dat je even snel kunt invoeren de ervaring leert dat er twee tot vier jaar nodig is om je zo n nieuwe aanpak eigen te maken 4 Ruimte voor leren en experimenteren De leden van wijkteams hebben ruimte nodig om met elkaar te leren werken van elkaar te leren en ondertussen hun eigen expertise op peil te houden Bijvoorbeeld door in duo s op pad te gaan bij huisbezoeken en daarin van elkaars zienswijze en expertise te leren 5 Betrokken ambtenaren en cliëntenparticipatie Ambtenaren en bestuurders zouden zich allereerst moeten verdiepen in de uitvoering van de nieuwe aanpak en de gevolgen ervan op de werkvloer én in huishoudens Een werkelijke herziening van het sociale domein lukt alleen wanneer de gemeente samen met bewoners cliënten én partners formuleert voor welke maatschappelijke opgave ze staat en hoe men daar in de gemeente aan wil werken 6 Monitoring en evaluatie Om zicht te krijgen op de effecten van het werken met sociale wijkteams moeten gemeenten de ontwikkelingen blijvend monitoren en evalueren Alleen dan lukt het om de ingezette koers en werkwijze te toetsen en te verbeteren Voorwaarde voor het kunnen inrichten van een monitor met indicatoren is dat gemeenten samen met bewoners en aanbieders uitvoerders heldere doelstellingen formuleren en hun verwachtingen over het werken met wijkteams expliciteren zie ook Van den Bosch 2013 Het versterken van burgerkracht

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/zes-randvoorwaarden-sociale-wijkteams (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Sociale wijkteams: handen uit de mouwen! | Movisie
  en transformatie Hulp dichtbij de burger korte lijnen ontschotting sociale wijkteams kunnen hierin zeker een uitkomst bieden maar dan moeten we het wel goed aanpakken Het valt me op dat sommige teams blijven hangen in de vorm overlegstructuren Overleg is belangrijk om het werkproces goed in te richten maar ga vooral ook aan de slag om te ontdekken wat werkt Hiervoor zijn verschillende competenties nodig zoals snel en proactief kunnen reageren en organisatieoverstijgend denken Nieuwe inzichten en kennis Maar hoe organiseert u zo n goedwerkend wijkteam Movisie ondersteunt bij het opzetten en toerusten van sociale wijkteams Doordat we al bij de ontwikkeling van veel teams betrokken zijn geweest is hier veel kennis over in huis Annelies We bieden verschillende publicaties en trainingen voor beleid en uitvoering in sociale wijkteams Bijvoorbeeld over het voeren van effectieve gesprekken in het kader van de Wmo hoe kun je als professional met de cliënt op zoek naar oplossingen en mogelijkheden in het netwerk Of de aanpak van geweld achter de voordeur Voor beleidsmedewerkers van gemeenten is het van groot belang om goed geïnformeerd te zijn over de risico s van geweld achter de voordeur zodat zij beleid vorm kunnen geven Samen werken we aan nieuwe inzichten versterken we competenties en verbreed je contacten met andere professionals en ervaringsdeskundigen Kortom we ondersteunen gemeenten en wijkteams op verschillende manieren om dit experiment goed aan te pakken Soms is informatie voldoende soms biedt een teamcoach of vakgerichte training een steun in de rug Startmotor Sociale Wijkteams Na de zomer lanceert Movisie een nieuwe digitale tool voor gemeenten De Startmotor Sociale Wijkteams helpt om overzicht te krijgen in alles wat erbij komt kijken om wijkteams goed in te richten De tool bestaat vooral uit lijstjes tips en checklists Binnenkort te downloaden op movisie nl Meer informatie Bekijk ons

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/sociale-wijkteams-handen-uit-mouwen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuw: wijkteamswerken.nl - je wijkteam professioneel organiseren | Movisie
  zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Nieuw wijkteamswerken nl je wijkteam professioneel organiseren Reageer op reactie Vorige pagina Reageer op reactie Nieuw wijkteamswerken nl je wijkteam professioneel organiseren artikel 8 april 2015 In veel gemeenten zijn sociale wijkteams aan de slag Ze hebben als taak integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Maar hoe doe je dat De website www wijkteamswerken nl geeft daar antwoord op 50 kwesties Op de website komen een kleine 50 kwesties kort en bondig aan bod van vraagverheldering tot samenwerken en van buurthulp organiseren tot hoe te handelen bij een calamiteit Elk onderwerp wordt kort toegelicht aangevuld met handige links naar methodieken goede voorbeelden en stappenplannen De website is geordend rond vijf thema s Klaar voor start Goed voorwerk zorgt ervoor dat wijkteams werken Er is een visie nodig Een uitvoeringsplan En een organisatiemodel dat ruimte biedt aan wijkteams die werkenderwijs kunnen leren en ontwikkelen Samenwerken Binnen je team werk je samen met verschillende disciplines Vanuit je team werk je samen met professionals vrijwilligers én inwoners Dat vraagt wat van je vakmanschap Vragen van burgers Methodisch werken dat doe je als sociaal professional met vakmanschap Je gebruikt verschillende methodieken en instrumenten Of het nu gaat om signalering preventie onderzoek van de hulpvraag opstellen van het hulpverleningsplan of om casemanagement Actief burgerschap Burgerschap floreert door methodisch werken en beproefde interventies toegepast door sociale professionals Daardoor benut de gemeenschap beter de eigen kracht burgerkracht en buurtkracht Achter de schermen In de werkwijze van wijkteams zitten regels en procedures die voortkomen uit wetgeving of gebruikt worden voor monitoring en sturing op doelen en resultaten Dat heeft invloed op jouw dagelijkse praktijk Voor wie De website is bedoeld voor medewerkers en teamleiders van sociale

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/28487 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Archipel: een buurthuis nieuwe stijl
  maatschappelijke activiteiten die aansluit bij de wijk en de behoeften van de buurtbewoners Het kernteam onderzoekt nu verschillende vormen van bewonersoverleggen en participatievormen Bestudeerd wordt hoe bewoners kunnen melden waaraan behoefte is en wie specifieke taken op zich kan nemen Belangrijk hierbij is dus dat er niet alleen gepraat moet worden maar dat ook de handen uit de mouwen gestoken worden Bewoners moeten het veel meer zelf gaan doen in plaats van ergens melding van maken Wat waren cruciale factoren om dit proces te laten slagen Feye van Olden Belangrijk is dat er een aantal actieve bewoners is die zich willen inzetten voor hun buurt Daarnaast zijn er ook een aantal betrokken ambtenaren van stadsdeel Oost in Amsterdam die het proces van zelfbeheer ondersteunen de vergunningen de criteria transparantie van subsidieregelingen open staan voor nieuwe ideeën etc Een deel van de inkomsten gaat Archipel met eigen activiteiten genereren Komend jaar zullen we het initiatief goed monitoren en evalueren zodat we naar verbeterpunten kunnen kijken Welke rol heeft right to challenge hierin gespeeld Van Olden Voor de buurtbewoners weinig Stadsdeel Oost gaat het Right to Challenge nu binnen de Wmo opnemen maar het gaat ook meer om de co creatie samenwerking die al plaatsvindt waarbij de gemeente de burger ook vertrouwen en ruimte durft te geven Stadsdeel Oost wil met Archipel verder nadenken over de vraag welke taken bewoners groepen kunnen gaan uitvoeren zoals pleinbeheer en specifieke zorgtaken Hoe zou je het aanbod van Archipel typeren Kernwoorden voor het aanbod van buurthuis Archipel zijn Groepen mengen er wordt een omgeving gecreëerd waarin kwetsbare bewoners in contact kunnen komen met bewoners waarmee het relatief goed gaat Dit houdt in dat een groot deel van de programmering van het buurthuis voor beide groepen interessant is om aan deel te nemen Divers dit is

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/artikel/archipel-buurthuis-nieuwe-stijl (2015-06-23)
  Open archived version from archive