archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • De autocipatieladder en de achterkant van de participatieladder | Movisie
  Relatiekrant MOVISIES Portfolio Nieuwsbrieven Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Gemeentecongres sociale ondernemingen Social Enterprise NL en Movisie organiseren op 17 september 2015 een congres voor gemeenten waarin de waarde van sociale ondernemingen centraal staat Kennisuitwisseling en leren van elkaar is cruciaal meld u ook aan Lees verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Programma Sociaal en Gezond Het Movisie programma Sociaal en Gezond legt verbindingen tussen gezondheid zelfredzaamheid en participatie Sociaal maakt gezonder ook als we een beperking of ziekte hebben Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Participatie en activering De autocipatieladder en de achterkant van de participatieladder Vorige pagina De autocipatieladder en de achterkant van de participatieladder publicatie juni 2014 Een kort essay over wat precies bewonersparticipatie inhoudt waarbij de auteur aandacht besteed aan motieven de participatieladder en zeggenschap en verantwoordelijkheid Auteur Hofman J Jaar van uitgave 2000 Aantal pagina s 4 Bron www vng nl Klik hier om dit document te downloaden pdf Kennisdossier Participatie en activering Buurtkracht Trefwoorden burgerparticipatie doe democratie cliëntenparticipatie

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/autocipatieladder-achterkant-participatieladder (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Zandbankmanagement | Movisie
  gemeenten waarin de waarde van sociale ondernemingen centraal staat Kennisuitwisseling en leren van elkaar is cruciaal meld u ook aan Lees verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Programma Sociaal en Gezond Het Movisie programma Sociaal en Gezond legt verbindingen tussen gezondheid zelfredzaamheid en participatie Sociaal maakt gezonder ook als we een beperking of ziekte hebben Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Participatie en activering Zandbankmanagement Vorige pagina Zandbankmanagement De theorie van doen publicatie juni 2014 Zandbakmanagement gaat over het spel van samenwerken tussen gemeente en burgers bij initiatieven van bewoners in hun wijk dorp of netwerk communities Zandbakmanagement kent als kern een visie op ontwikkelingen die gebaseerd is op de ambities en gedrevenheid van mensen die er mee aan de slag gaan De visie wordt beleefd als een gedeeld verlangen En is vooral verbindend door de waarden die herkend en op haar beurt versterkt worden door de deelnemers Waarden als samenwerken delen ruimte voor elkaar solidariteit plezier zelfbepaling creërend toevoegend Auteur Hofman J Uitgever Rode Wouw Jaar

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/zandbankmanagement (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Doe-democratie in vijf modellen | Movisie
  los van meedenken en meebeslissen Een tweede veel voorkomende beweging is die waarbij het meebeslissen en meedenken sterk met elkaar in verbinding staan maar het meedoen niet is aangehaakt en daardoor een andere kant uit draait Model 2 meedoen is niet aangehaakt Dit is met name het geval wanneer het meedenken is geregeld in formele raden en inspraakrondes waarbij voornamelijk beroepsvergaderaars als vertegenwoordigers van de burgers optreden Het beleids en bestuurscircuit praat zo al snel hetzelfde jargon en staat los van de praktijk Intussen zijn de doeners in die praktijk aan de slag Net als voor het eerste model geldt dat soms de bewegingen dezelfde kant uitlopen maar soms ook niet Het voordeel van dit model is dat er relatief snel en efficiënt besluiten genomen kunnen worden waarbij de input van de meedenkers helder is geregeld én van invloed is Ook heeft de waan van de dag minder impact op de dialogen die tussen denkers en beslissers gevoerd worden In het beste geval leidt dat tot visionair beleid en ambitieuze doelen Grote nadeel van dit model is dat de gemiddelde burger zich niet voldoende gerepresenteerd voelt en zich daardoor minder snel herkent in de raderen van het meedenken en meebeslissen In eigen straat buurt en wijk is de meedoener met allerhande leuke projecten bezig hij ervaart echter dat hij nooit gevraagd wordt of de kans krijgt om van zich te laten horen Ze bekokstoven van alles het risico is dat de meedoener ook de kansrijke ideeën en goede besluiten daardoor terzijde schuift Andersom kunnen meedenkers en meebeslissers dus over zaken praten waar ze zelf in de praktijk niet of nauwelijks ervaring mee hebben Juist in deze tijd van beoogde participatie van zoveel mogelijk burgers is dat niet handig Dit model werkt prima als vooral de grote lijn van belang is en er voldoende vertrouwen is in de lokale samenleving dat de meedenkers en meebeslissers in staat zijn om in cocreatie de lange termijn doelen te schetsen Herkent u echter dit model in uw gemeente en bent u er niet tevreden mee dan kunt u twee kanten uit U kunt naar het eerste model of u kunt zorgen dat de cirkel van meedoen meer aanhaakt bij de andere twee Hoe dat eruit ziet schetsen we in de laatste twee modellen Meebeslissen los van meedenken en meedoen Maar eerst nog de derde beweging In dit model staan doen en denken juist rechtstreeks met elkaar in verbinding en zweven de beslissers erboven Dit is het geval als de participatieve democratie zich kenmerkt door veel actieve doeners en de denkers zich voornamelijk informeel en sterk vanuit de praktijk organiseren Hun meedenkkracht richt zich dan in eerste instantie op het versterken van initiatieven en activiteiten Veel minder en minder effectief zijn de denkers bezig met het beïnvloeden van de beslissers Die beslissers in de representatieve democratie hebben zich teruggetrokken in eigen kring Zij nemen besluiten vooral op basis van formele macht en onderlinge uitwisseling Model 3 beslissers zweven boven denkers en doeners Dit model zien we terugkomen in gemeenten waar bedoeld of onbedoeld een duidelijke scheiding is aangebracht tussen participatie en representatie Bestuur en ambtenarij weten niet goed hoe ze moeten omgaan met andere vormen van inspraak en invloed laat staan met de doedemocratie Ze willen toch niet of zijn altijd tegen Burgers hebben er terecht of onterecht geen vertrouwen in dat hun stem wordt gehoord Wijkraden en buurtplatforms worden sterk uitvoeringsgericht en gaan vooral onderling verbinding aan want ze doen toch niets Het voordeel van dit model is dat er zeer veel lokale burgerkracht ontwikkeld kan worden Het bundelen van de doeners en denkers zorgt vaak voor mooie en gedreven initiatieven Waarvan overigens de vraag is of ze daadwerkelijk ten goede komen aan zoveel mogelijk burgers Juist de controlerende en inclusieve functie van de beslissers ontbreekt immers Daarnaast kan hier een improductieve wij zij cultuur ontstaan waarbij tegen zijn belangrijker wordt dan werken aan maatschappelijke vraagstukken Overigens is er een speciale omstandigheid waarin dit model ook duidelijk voordelen heeft namelijk als het rad van de beslissers vleugellam is Hét voorbeeld daarvan is de Belgische landspolitiek waar gedurende meer dan een jaar geen regering was Intussen bloeide het circuit van doeners en denkers op en bleek informeel van alles mogelijk wat in de representatieve democratie op schijnbaar onoverbrugbare tegenstellingen stuitte Herkent u dit model in uw gemeente en wilt u de kloof tussen formeel en informeel tussen representatief en participatief overbruggen dan komt u uit bij de volgende twee draaibewegingen Eén vliegwiel verschillende richtingen De eerste variant waarin alle raderen met elkaar in verbinding staan is een vliegwiel waarin die raderen meestal niet de zelfde kant uit draaien Doeners denkers en beslissers weten elkaar te vinden rond maatschappelijke vraagstukken waar ze elk vanuit hun eigen perspectief aan willen werken Ze herkennen en erkennen elkaars toegevoegde waarde Ze zijn het alleen lang niet altijd eens over de aanpak positie en beoogde resultaten Model 4 wel verbonden maar toch verschillende kanten op Dit vliegwiel zien we op dit moment in veel gemeenten opkomen Het besef dat samenwerking nodig is leeft bij burger en buurtinitiatieven Wmo en cliëntenraden en raadsleden Er is een oprechte wens om er gezamenlijk uit te komen Maar er is nog onwennigheid oude posities moeten verlaten worden het vertrouwen in de ander moet nog groeien Zeker als het dan spannend wordt aanzien invloed geld worden de stellingen betrokken en staat het eigen belang toch centraal Overigens is de frictie die dan ontstaat niet per se negatief Het kan veel duidelijk maken als een cliëntenraad en een gemeenteraad lijnrecht tegenover elkaar staan als een burgerinitiatief geen gehoor vindt bij een Wmo raad of de wethouder alleen maar in verkiezingstijd aandacht heeft voor het bewonersplatform Zolang dat maar gebeurt vanuit waardering en respect voor elkaars standpunten Anders doemt het eerste model snel op en is de doedemocratie uit beeld Het grote voordeel van dit model is dat alle drie de raderen daadwerkelijk met elkaar in verbinding staan Daardoor ontstaan kansen voor cocreatie efficiëntiewinst en een echte

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/doe-democratie-vijf-modellen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Het vliegwiel van de doe-democratie | Movisie
  zorgbehoeftigen in het dorp In een later stadium zal ook worden voorzien in de zorgbehoeften van gezinnen en jongeren Inmiddels is een derde van de volwassen bewoners lid van Austerlitz Zorgt De raderen in het vliegwiel Hieronder schetsen wij de drie losse raderen die samen het vliegwiel vormen We beschrijven ieder rad apart en laten vervolgens de onderlinge relaties zien 1 Het rad van meedoen Wie zitten in dit rad De doeners zijn actieve bewoners die zich samen inzetten voor hun leefomgeving zowel voor de fysieke ruimte als voor de onderlinge zorg en steun voor elkaar Zij ontplooien activiteiten als mantelzorg boodschappendiensten maar ook gezamenlijke moestuinen of nemen maatschappelijk vastgoed in de wijk in zelfbeheer Voorbeelden van buurthulp zijn te vinden in de publicatie Buurthulp in 2014 In het E book Stappen in buurt en dorpskracht zijn 25 initiatieven in buurten in beeld gebracht Doeners verzamelen zich in buurtcommunities buurtnetwerken coöperaties verenigingen wijk en buurtondernemingen en bewonersbedrijven De democratische doeners streven concrete doelen na Wanneer komen ze in actie Mensen willen zelf iets doen om hun leefomgeving te veranderen bijvoorbeeld om de verschraling van voorzieningen in hun buurt tegen te gaan of willen hulp bieden zonder meteen deel te hoeven uitmaken van een grotere vrijwilligers organisatie De democratische doeners streven concrete doelen na Dat kunnen zij doen in hun eigen kring of in interactie met anderen Voor het ontwikkelen van buurthulp in een burgerinitiatief bijvoorbeeld is het denkbaar dat zij de steun zoeken van burgers uit het wiel van de denkers Het kan een verschil maken dat de lokale Wmo raad een advies uitbrengt over het belang van de samenwerking tussen informele zorg en formele zorg Ook kan het helpen dat raadsleden hun doelen onderschrijven en een motie hierover indienen 2 Het rad van meedenken Wie zitten in dit rad De denkers zijn burgers die de overheid adviseren over de inrichting van de samenleving op allerlei terreinen waaronder zorg en welzijn Ze denken gevraagd en ongevraagd mee en ontwikkelen soms zelf beleidsvoorstellen Zodoende behartigen zij belangen van bepaalde bevolkingsgroepen individuele voorzieningen zoals huishoudelijke hulp of belangen van burgers in het algemeen participatiewet Ook kunnen ze door middel van inspraak hun bijdrage leveren aan de planvorming van de gemeente Door kennisontwikkeling of onderzoek voorzien ze de beslissers van informatie die helpt bij de beleidsvorming en evaluatie Denkers vinden we bijvoorbeeld terug in Wmo en cliëntenraden Die hebben een veelal bij verordening vastgelegde adviesrol richting het college van Burgemeester en Wethouders Ze hebben op die manier een officiële meedenk rol in de participatieve democratie Ook wijkraden en buurtplatforms hebben in de lokale samenleving een rol op dit vlak Kennisinstellingen vervullen eveneens een rol in het meedenken Wanneer komen ze in actie Burgers die meedenken willen graag het burgerperspectief voor het voetlicht brengen en de kennis en ervaring die zij hebben laten bijdragen aan beter beleid en daarmee aan een sterkere samenleving De overheid wil vanuit haar perspectief graag burgers betrekken bij beleidsvorming voor input van en draagvlak in de samenleving Om het

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/vliegwiel-doe-democratie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • G1000: burgerparticipatie in optima forma? | Movisie
  volgen Zelfs als de urgentie uit onszelf komt Waarom handelen we niet gewoon Als wij vinden dat er iets moet gebeuren dan hebben we die gemeente toch helemaal niet nodig Dat is nou die doe democratie En toch Het is kennelijk weerbarstiger dan dat Stel dat het wat is Van tevoren waren spelregels geformuleerd als laat elkaar uitspreken en reageer vanuit het positieve stel dat het wat is Meer bedoeld om houding en gedrag met elkaar af te spreken dan inhoudelijk te bepalen waar het wel en niet over mocht gaan Achteraf hoorde ik dat de gesprekken bij andere tafels minder harmonieus verliepen misschien ook wel omdat de thema s soms wat lastig te vertalen waren Aan sommige tafels waren mensen eindeloos aan het woord of ontstonden er kleine debatjes en discussies En dat gebeurt op organisatieschaal natuurlijk ook Wanneer onduidelijk is waar een proces uit zal komen wanneer spelregels eenzijdig worden opgelegd en er dus geen consensus is bedreigd dat de samenwerking Samen spelregels opstellen is dus wel een randvoorwaarde als je er met elkaar uit wilt komen Juist dat creëert transparantie Het lijkt zo basaal maar het is cruciaal Als trainer adviseur op het thema vrijwillige inzet ben ik verheugd over de aandacht voor de vormgeving en de organisatie Het was tot in de puntjes uitgedacht De vormgeving gaf het een professioneel karakter de netjes opgemaakte tafels nodigden uit en de eenvoudige maar prima catering gaf een gevoel van welkom Het ontbrak ons aan niets en dat gaf echt het gevoel dat de organisatie het serieus nam De dingen goed regelen is ook een vorm van waardering En waardering en beloning zijn ontzettend belangrijk als je wilt dat mensen zich vrijwillig inzetten Het lijkt zo basaal maar het is cruciaal Een overwegend witte bijeenkomst Het signaal vanuit de overheid is dat wij de burgers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor ons eigen leven Dat we moeten meedoen Nou dat hebben we ruimschoots gedaan Is het daarmee dan burgerparticipatie in optima forma Ondanks de massa die het evenement wist te mobiliseren bleef het een overwegend witte bijeenkomst Wonen er dan nauwelijks allochtonen en gehandicapten in Amersfoort Of voelen zij zich gewoon niet aangesproken door deze vorm van participeren Goed om te beseffen dat er andere vormen zijn die wellicht beter bij kwetsbare groepen passen Dan krijgen ook zij de kans om hun stem te laten horen Ongelovige reacties Uit mijn omgeving kreeg ik veel ongelovige reacties toen ik vertelde dat dit initiatief vanuit burgers kwam en niet vanuit de gemeente Maar de initiatiefnemers hebben vol overtuiging laten zien dat het kan Zij waren het die de gemeente betrokken en de gemeente heeft laten zien het te waarderen En kennelijk inspireert het ook In een poll geeft slechts een kwart van de deelnemers aan dat het nu aan het nieuw te vormen college is om met de plannen aan de slag te gaan Bijna 40 wil dat juist niet Uit het recent verschenen SCP rapport Burgermacht op eigen kracht blijkt dat

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/g1000-burgerparticipatie-optima-forma (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Plasterk over decentralisaties sociaal domein | Movisie
  heel erg groot geworden Je ziet dat mensen nadenken over hoe ze oud willen worden Dat je als je straks niet goed meer ter been bent toch je zelfstandigheid kunt behouden desnoods met de hulp van anderen De verandering naar meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid kost tijd Natuurlijk zullen er gevallen zijn waar het verkeerd uitpakt Dat moeten we signaleren en ten goede keren Maar de oplossing kan niet zijn dat het allemaal toch weer statelijke arrangementen worden Er zijn grenzen aan wat de omgeving kan doen Uit onderzoek blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking of met psychiatrische problemen maar heel beperkt aansluiting vinden in een wijk Institutionalisering is het meest onprettig voor de mensen zelf en ook het meest dure Daar kunnen we niet naar terug Het is beter en vanuit de kosten verstandig om toch in die buurt naar een arrangement te zoeken Het budget en de verantwoordelijkheid gaan naar de gemeenten Daar zit een bezuiniging bij maar het grootste deel van het budget blijft in tact En daarvoor kan nog steeds veel worden gedaan Je moet dan per keer kijken hoe iemand zich in die buurt toch met wat ondersteuning kan handhaven De afgelopen decennia zijn de mensen waar iets mee is uit het straatbeeld verdwenen en daarmee misschien ook de tolerantie voor die groep Die tolerantie moet weer groeien Ziet u grenzen aan mantelzorg Je houdt altijd een groep waar geen andere oplossing voor is dan professionele zorg Daartegenover ken ik ook bijvoorbeeld een ouder stel waarbij de man wordt opgenomen omdat hij wat vergeetachtig wordt en slecht ter been is Terwijl de vrouw het met een traplift en wat hulp nog best een tijdje met hem had kunnen redden De opname kost 50 000 per jaar en een traplift éénmalig 5 000 Al kun je de opname maar een of twee jaar uitstellen dat scheelt veel geld Dus het is maar net welk voorbeeld je pakt Natuurlijk zijn er ook gevallen dat je echt niet van mantelzorgers kunt vragen om het op te lossen Dan moet de gemeente bijspringen Heeft u er vertrouwen in dat de gemeenteraden die ondersteuning goed gaan regelen Ik heb er vertrouwen in dat gemeenten dat kunnen organiseren Het is geen gemeenteraadslid die dit gaat doen daar zit altijd een professional tussen Het gemeenteraadslid kan aan de ene kant volksvertegenwoordiger zijn en tegen de wethouder zeggen dit gaat niet goed Aan de andere kant want hij komt in de wijken en hij hoort de verhalen moet hij die zorg kunnen vertalen naar beleid Dat is de grote uitdaging voor de komende tijd Is het voor kleinere gemeenten lastiger Je kunt daar niet generaliserend over spreken Ik weet bijvoorbeeld dat Han Noten burgemeester van de gemeente Dalfsen met 27 000 inwoners zegt dat zij de jeugdzorg prima zelf kunnen uitvoeren Han Noten is een verstandige man dus ik geloof hem Natuurlijk zie je dat het in het algemeen in opwaartse zin wat extra druk oplevert om te kijken naar schaalvergroting Vroeger

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/plasterk-over-decentralisaties-sociaal-domein (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De wens is de vader van de participatiegedachte | Movisie
  vernieuwing van het sociaal domein in Amsterdam concluderen wij dat de aandacht vooral gericht is op het klaarstomen van de gemeentelijke organisatie voor het omgaan met burgerinitiatieven zoals soepeler regelgeving en flexibele ambtenaren De impliciete veronderstelling is dat de initiatieven er vanzelf komen als het ambtelijk apparaat er klaar voor is Zouden de beleidsmakers in hun achterhoofd uitgaan van een mensvisie waarin gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid vanzelfsprekend is Een visie waarin de kunstmatige verzorgingsstaat eigenlijk een sta in de weg is voor de natuurlijke participatiesamenleving Dit idee lijkt iets te rooskleurig Een blik op het verleden laat zien dat onbaatzuchtige onderlinge betrokkenheid geen gegeven was toen de verzorgingsstaat nog een wensdroom was Het verleden biedt geen grenzeloos houvast In beleidsstukken wordt vaak op de oude arbeiderswijken uit de jaren twintig tot vijftig gewezen daar zouden burenhulp en solidariteit exemplarisch zijn geweest Historici benadrukken echter dat onderlinge solidariteit twee belangrijke beperkingen kende Allereerst was wederkerigheid essentieel Mensen onderaan de ladder die niets konden geven stonden buiten het systeem Ten tweede was burenhulp voorbehouden aan bewoners die erbij hoorden In de arbeiderswijken kende elke straat een onbeschreven norm hoe men zich behoorde te gedragen Bewoners die hier niet aan voldeden konden fluiten naar solidariteit Het is dan ook niet verwonderlijk dat sommige oud bewoners in de Haagse Schilderswijk hoog opgaven van de onderlinge solidariteit in de jaren vijftig terwijl anderen er nooit iets van gemerkt hadden Tragisch genoeg waren het vooral de bewoners die de hulp het meest konden gebruiken de buitenbeentjes de echt armen die buiten het systeem vielen Het verleden biedt kortom geen grenzeloos houvast Ook in moderne tijd geldt ik geef opdat u geeft De bijdragen in de recente bundel De affectieve burger van Thomas Kampen Imrat Verhoeven en Loes Verplanke maakt duidelijk dat burgers het ook vandaag de dag niet vanzelfsprekend vinden om de zorgtaken voor hun buren van de overheid over te nemen Wel biedt de huidige tijd op het eerste gezicht een aantal mogelijkheden Allereerst is de moderne burger beter opgeleid en materieel minder kwetsbaar dan toen de verzorgingsstaat nog in de kinderschoenen stond er valt simpelweg meer te delen dan vroeger Dat biedt meer mogelijkheden voor wederzijdse ondersteuning Daarnaast maken de nieuwe technologische ontwikkelingen het mogelijk op een veel grotere schaal dan vroeger vraag en aanbod bij elkaar te brengen Toch zal nieuwe technologie niet de kip met de gouden eieren blijken Online sociale netwerken gaan net als in het echte leven maar zelden over de grenzen van de eigen sociale groep de geïsoleerde buurman is ook virtueel een buitenbeentje als hij überhaupt al online is Bovendien gelden op internet de wetten van do ut des ik geef opdat u geeft evenzeer als vroeger in arbeiderswijken Passiviteit is geen optie Het is met andere woorden onwaarschijnlijk dat de participatiesamenleving uit zichzelf verschijnt als de overheid zich terugtrekt Voor een overheid die de doe democratie nastreeft is passiviteit geen optie Wij zien twee voorwaarden voor een succesvolle overgang naar meer eigen verantwoordelijkheid Ten eerste is het

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/wens-vader-participatiegedachte (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Fan van OpMaat | Movisie
  De film Fan van OpMaat brengt in beeld wat het belang is van de rol en participatie van deze vrijwilligers Wat is Fan van OpMaat OpMaat is een ontmoetingspunt in het winkelcentrum van Neerbosch Oost waar verschillende maatschappelijke organisaties en actieve wijkbewoners samen werken aan verbinding in de wijk Wijkbewoners kunnen met al hun vragen en initiatieven bij de OpMaat terecht en vervolgens wordt dit gezamenlijk en met het oog op de eigen kracht van de bewoner s opgepakt De missie van OpMaat is om de krachten in de wijk te zoeken vinden en verbinden De vrijwilligers hebben een essentiële rol in het bereiken van de missie Door middel van de film wordt in beeld gebracht wat het geheim is van deze geweldige kracht van mensen Wat levert het op De film laat zien wat drie jaar OpMaat heeft opgeleverd biedt inzicht in de drijfveren van de vrijwilligers en maakt het belang van de positie en de rol van de vrijwilligers duidelijk Hoe werkt het De film vertelt het verhaal van vijf vrijwilligers die zich inzetten voor het ontmoetingspunt OpMaat Zij zijn gei nterviewd en gevolgd tijdens hun werk bij OpMaat De documentairemaker is te werk gegaan volgens de methode fly on the wall er is zo onopvallend mogelijk gewerkt zodat de personen die gefilmd werden zo min mogelijk het gevoel hadden dat ze gefilmd werden Er is gekozen voor verschillende typen vrijwilligers met uiteenlopende motivatie om vrijwilligerswerk te doen De vrijwilligers zijn gevolgd in hun persoonlijke leven tijdens hun werk en tijdens bijeenkomsten en activiteiten die rondom OpMaat georganiseerd werden Met wie wordt er samengewerkt Het ontmoetingspunt is een initiatief van Portaal Talis Standvast Wonen de Gemeenschap MEE Gelderse Poort Swon het seniorennetwerk Driestroom Dichterbij NIM Maatschappelijk werk Tandem Welzijn en Het Inter lokaal Iets voor U De Dvd

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/fan-opmaat (2015-06-23)
  Open archived version from archive