archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ondernemen in welzijn? Het kan! | Movisie
  inspiratiesessie op 11 april kijken nog wat onwennig Inderdaad zo n veertig mensen waren er wel Maar waar was de rest Dat alle welzijnsorganisaties in Nederland op zoek moeten naar andere partners en financieringsbronnen is intussen toch wel duidelijk Had het misschien iets te maken met de plek van de bijeenkomst tijdens de Week van de Ondernemer georganiseerd voor het midden en kleinbedrijf En tsja welzijnsorganisaties zijn geen bedrijf en beschouwen zich vaak ook niet als ondernemer Houding Niet alleen Theo Schuyt maar ook de sprekers na hem tonen aan dat die houding echt moet veranderen Trots zijn op je producten en maatschappelijke waarde laten zien waar je goed in bent en kansen grijpen als ze zich voordoen Dat is kort gezegd het advies van alle sprekers Het gaat dus om houding en vaardigheden Je hoeft niet persé een onderneming van je stichting te maken maar zonder ondernemingszin wordt het lastig om je maatschappelijke missie te bereiken Gezamenlijk servicepunt Hoe doe je dat in de praktijk In de gemeente De Ronde Venen is een aparte stichting opgericht die als servicepunt opereert voor alle vragen van burgers Alle Nou bijna wel De 13 beroepskrachten die er werken zijn namelijk niet alleen aanspreekpunt voor Wmo vragen en huisvestingsaangelegenheden maar ook voor bankzaken zorgvragen en vrijwilligerswerk De lokale Rabobank is aanstichter van deze samenwerking omdat zij de toeloop naar hun filialen zagen afnemen maar wel graag de dienstverlening aan hun klanten in stand wilden houden Nu zijn er dus op vier plekken vaste inloopplekken en rijdt er een mobiel servicepunt langs de kleine kernen Met daarin generalisten die nu eens de pet van de bank opzetten en dan weer van de welzijnsstichting Wijkeconomie Net zo inspirerend is het voorbeeld van Doenja uit Utrecht Als moderne sociaal makelaar zijn ze bezig met het versterken van de wijkeconomie De redenatie is simpel als er meer werk in de wijk is zijn er meer huishoudens met een hogere bestaanszekerheid Daarnaast ontstaat er een beter investeringsklimaat wat weer nieuwe ondernemers trekt En dat is weer goed voor de wijkbeleving de veiligheid en de betrokkenheid Jan Buijze van Doenja voegt toe Je moet natuurlijk wel doen wat je zegt dus wij zetten onze opdrachten ook uit in de wijken waar we actief zijn Daarnaast gaat Doenja actief samenwerking aan met bedrijven in de omgeving Dat start vaak met een doedag voor bedrijven Aan het eind van een succesvolle dag bij een biertje vraag ik dan of ze niet meer willen betekenen voor de buurt lacht Jan Dat heeft onder andere al geleid tot een opleidingsprogramma voor allochtone moeders met Tempo Team Resultaat acht deelnemers hebben een baan Het gaat om betrokkenheid Theo Schuyt geeft nog een aantal praktische tips haal in je bestuur mensen binnen die de verbinding hebben met nieuwe financiers Beschouw fondsenwerving niet als een taak maar als een organisatieverandering waarbij vooral de top naar buiten gaat om contacten te leggen En vraag nooit om geld maar om betrokkenheid Dat lijkt makkelijk Maar de ervaring leert

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/ondernemen-welzijn-kan (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • De gemeente Apeldoorn in transitie; als gemeente in de regierol | Movisie
  van vraagstukken op het terrein van zorg en welzijn De bewoners steunen deze participatiedoelstelling maar willen tijd om deze omslag te maken Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling Wat doet het Bewoners gemeente en maatschappelijke organisaties hebben randvoorwaarden benoemd om de zelfredzaamheid van bewoners te versterken De hiervoor noodzakelijke faciliteiten van de gemeente welzijnswerk en de zorg zijn tevens in beeld gebracht Met deze kanteling wil de gemeente invulling geven aan welzijn nieuwe stijl de terugtredende overheid en de versterking van de participatie van bewoners Tevens wordt op deze manier een forse bezuinigingsdoelstelling gerealiseerd Wat is het Drie bijeenkomsten voor professionals en buurtbewoners hebben geleid tot inzicht in de toekomstige vraagstukken op het terrein van zorg en welzijn o m toenemende vergrijzing eenzaamheid onder oudere bewoners problemen bij opvoeden en opgroeien Professionele organisaties blijven het vangnet van de zwaardere zorgvragen en in samenwerking met de informele zorg geven zij invulling aan de kanteling en welzijn nieuwe stijl In de bijeenkomsten is door bewoners en professionals aangegeven welk huidig professioneel aanbod naar wens functioneert en wat er beter zou kunnen Dit is verwerkt in de aanbevelingen voor de toekomst Hoe werkt het Door de wijkgerichte bijeenkomsten hebben bewoners en de professionals stilgestaan bij de huidige en toekomstige problemen in de wijk en het professioneel aanbod van zorg en welzijnsdiensten De gemeente heeft tijdens die bijeenkomsten haar inzet en mogelijkheden voor de komende jaren toegelicht Hierdoor is een goede basis gelegd voor de omslag richting versterken van de participatie en het draagvlak Professionele organisaties kunnen elkaar beter vinden en efficiënter samenwerken Dit komt hulpverlening aan de bewoners ten goede De gemeente heeft inzicht in de stappen die zij moet zetten om een goede zorgstructuur neer te zetten en middelen die nodig zijn om het draagvlak

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/gemeente-apeldoorn-transitie-gemeente-regierol (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Conferentie Langer Thuis: de presentaties | Movisie
  een sluitend verzorgingshuis mensen met dementie langer thuis laten wonen of een marketingcampagne voor woningaanpassingen uitrollen Hoe pak je het aan wat zijn nieuwe tools en wie neemt de regie Op 27 mei 2015 vond de conferentie Langer Thuis plaats met ruim 180 deelnemers vanuit gemeenten woningcorporaties zorg en welzijnsorganisaties cliëntenorganisaties en ondernemers Wethouder Agnes Schaap schetste de proactieve aanpak rond bewust wonen van de gemeente Wijchen en haar partners Marnix Norder voorzitter Aanjaagteam langer zelfstandig wonen ging in op het belang van het scherp krijgen van de opgave rond wonen welzijn en zorg en de rol van de gemeente en haar partners daarin Goed aanbod om langer zelfstandig te wonen ontstaat niet vanzelf Ook maakten de deelnemers in verschillende workshops kennis met innovatieve programma s en praktijken Bekijk de presentaties uit de workshops Workshop 1 Sluiting verzorgingshuizen en All inclusive pension Ellen Olde Bijvank adviseur en schrijver van de evaluatie All inclusive pension Maikel Stolte hospitality manager DrieGasthuizenGroep Annette van Duivenvoorden projectleider Platform31 Workshop 2 Sociale woningvoorraad en langdurige zorgvragers Penny Senior adviseur Aedes Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg Claartje Sadée Stade Advies namens gemeente Utrecht Wouter Schepers woningcorporatie Bo Ex Workshop 3 Aanjaagrol woningaanpassingen eigenaar bewoners Sabine Verkroost adviseur en mede auteur van De Drempel van Jan Henk Langes programma adviseur wonen sociaal profiel Provincie Gelderland Workshop 4 Dementie zelfstandig thuis wonen Andrea Kuijpers adviseur Spectrum Sylvia Lambrichs beleidsadviseur welzijn zorg gezondheid gemeente Wijchen Workshop 5 Nieuw samenspel met burgerinitiatieven en right to challenge Hilde van Xanten senior adviseur Movisie Ivo Nienhuis senior adviseur en onderzoeker Spectrum Workshop 6 Gebiedsgerichte aanpak voor passende arrangementen Netty van Triest senior projectleider Platform31 Guido de Ruiter Advies Procesmanagement Wonen Welzijn Zorg Workshop 7 Sluitende verzorgingshuizen wie vangt de sociale functie op Jan Willem van de Maat onderzoeker Movisie Jacko de With Movisie

  Original URL path: https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/conferentie-langer-thuis-presentaties (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Gemeenten kunnen winst van sociale ondernemingen vergroten | Movisie
  jammer is het dat veel sociaal ondernemers de nodige drempels ervaren De SER noemt er vijf Knelpunten bij het meten van impact Met name het in kaart brengen van maatschappelijke baten is nog altijd lastig en prijzig Beperkte herkenning en erkenning Omdat het een jonge sector is zijn sociale ondernemingen nog niet overal bekend en vertrouwd Ook is het onderscheid met commerciële en goede doelenorganisaties niet altijd helder Knelpunten bij financiering Zoals eerder al werd geconstateerd in dit rapport weten investeerders en sociale ondernemingen elkaar nog lang niet altijd te vinden Ook kunnen sociaal ondernemers vaak niet puur op prijs concurreren terwijl inkopers onvoldoende rekening houden met het maatschappelijk rendement Belemmeringen door wet en regelgeving Juist sociaal ondernemers hebben vaak met verschillende beleidsterreinen binnen gemeenten te maken Daartussen zit in het algemeen weinig aansluiting Ook is er weinig ruimte voor experimenten Knelpunten bij overheidsinkoop Als overheden alleen naar laagste prijs kijken ondervinden sociale ondernemingen daar nadeel van Ook maken beleidsverschillen tussen gemeenten het lastig om werkzaamheden uit te breiden Download het ontwerpadvies op de website van de SER De genoemde hinderpalen zijn niet nieuw Ze lijken bijvoorbeeld sterk op de zes punten die door Social Enterprise NL vorig jaar in een leaflet voor gemeenten zijn benoemd De SER bekrachtigt daarmee dat het nodig is om een aantal maatregelen te nemen Zij ziet met name een rol voor de overheid om de positie van sociale ondernemingen te versterken Gemeenten aan zet De SER benoemt drie rollen voor de overheid agenderen faciliteren en inkopen Agenderen begint bij het erkennen van de waarde die sociale ondernemingen hebben bij het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelen Vervolgens kunnen gemeenten hun kennis over sociale ondernemingen vergroten Dit helpt om tot ontschotting te komen Overigens hebben platforms van sociale ondernemingen natuurlijk zelf ook een rol om zichtbaar te

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/28838 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De ondernemende burger | Movisie
  aan Lees verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Buurtkracht De ondernemende burger Vorige pagina De ondernemende burger De woelige wereld van lokale initiatieven publicatie maart 2015 Het fenomeen burgerinitiatief maakt de tongen los Sommigen zien een nieuwe democratie gloren anderen ontwaren vooral uitbuiting van vrijwilligers Marcel Ham en Jelle van der Meer werpen een blik achter de schermen van een twaalftal burgerinitiatieven Wie zijn die ondernemende burgers die onbetaald een buurthuis runnen een zwembad overnemen of een zorgcoöperatie beginnen Wat is hun motivatie wat presteren ze en hoe komen ze aan geld En hoe onafhankelijk zijn ze van de overheid Dit boek is een kritisch onderzoek naar de woelige wereld van de lokale initiatieven Met verhalen die inzicht en verdieping geven Marcel Ham is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/ondernemende-burger (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trefwoord bewonersinitiatieven | Movisie
  Vraagstukken Relatiekrant MOVISIES Portfolio Nieuwsbrieven Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Meld u aan voor de Movisie Mail Met het lezen van de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Zoeken op trefwoord Trefwoord bewonersinitiatieven Vorige pagina Trefwoord bewonersinitiatieven 1 zoekresultaat voor trefwoord bewonersinitiatieven Buurtcommunities 10 De ondernemende burger Artikelen 21 mei 2015 Veel nieuwe bewonersinitiatieven zijn op zoek naar geld om te kunnen overleven Dat is het beeld dat oprijst uit het boek De ondernemende burger van Marcel Ham en Jelle van der Meer Vier ondernemende initiatiefnemers uit het boek vertelden op maandag Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Categorieën Artikelen 1 Apply Artikelen filter Kennisdossier Buurtkracht 1 Apply Buurtkracht filter Trefwoord bewonersinitiatief 1 Apply bewonersinitiatief filter bewonersinitiatieven 1 Apply

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/bewonersinitiatieven (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Buurtcommunities #10 De ondernemende burger
  niet in het bestuur gaan zitten maar met een groep medestanders besloot Klein Nienhuis een bewonersbedrijf te gaan opzetten De helft van de huurders krijgt woonbegeleiding en anderen hebben problemen met alcohol drugs of schulden Volgens Klein Nienhuis kan het Bruishuis niet meer verslaafde bewoners aan omdat de veiligheid soms in het geding komt Het Bruishuis heeft plannen voor een filmhuis met een podium voor bijvoorbeeld popbands uit de wijk dat met subsidie van sociale fondsen tot stand komt Er is geen financiële relatie met de gemeente maar we willen eerst nog meer activiteiten voor de wijk ontwikkelen Met onze speeltuin en het wijkrestaurant van Philadelphia leveren we al een flinke bijdrage in de wijk Alevitische Vereniging houdt Amersfoorts buurthuis overeind Levent Aykul is voorzitter van de stichting buurtcentrum t Middelpunt in de Amersfoortse wijk Zielhorst die door de Alevitische Vereniging is opgekocht De gemeente wilde zes buurtcentra sluiten en daarop kocht de liberaal islamitische vereniging in 2013 t Middelpunt Zo wilde de vereniging met 130 leden voor zichzelf ruimte behouden en door de verhuur van overige ruimtes ook een sociale functie voor de wijk De gemeente vroeg wel liefst 400 000 voor het pand een bedrag dat de vereniging in vijftien jaar moet zien af te lossen Inmiddels blijkt dat het moeite kost de exploitatie met de inkomsten uit verhuur rond te krijgen vertelt Levent Aykul Zo moeten de leden jaarlijks 4000 bijleggen terwijl de inkomsten uit verhuur van ruimtes niet altijd zeker zijn Volgens Walter Klein Nienhuis zit de gemeente Amersfoort op rozen met de overeenkomst De Alevitische Verenging houdt de sociale functie van het buurtcentrum overeind en het kost de gemeente helemaal niks De administratie was een zooitje De verantwoordelijk wethouder Gert Boeve beweerde destijds zelf niet te weten hoeveel het pand waard was want de administratie was een zootje Maar volgens Paul Suijkerbuijk projectleider van het Portaal Open Data had de gemeente veel meer inzicht moeten geven in de financiering van buurthuizen Het lijkt nu net of het financiële belang van de gemeente vooropstond en niet zozeer het belang van een buurthuis met een buurtfunctie De circulaire wijk Buiksloterham in Amsterdam Noord Het derde initiatief is de ontwikkeling van een zogeheten circulaire wijk in het voormalige bedrijventerrein Buiksloterham in Amsterdam Noord In 10 jaar tijd moeten dat drieduizend woningen worden De eerste bewoners wilden van de wijk een duurzame wijk maken De wijk moest zelfvoorzienend worden op energiegebied met zo min mogelijk afval en uitstoot zero emission en bijdragen aan de lokale economie In de praktijk blijken de ambities op het gebied van duurzaamheid sterk af te hangen van de individuele ambities van bewoners zegt blijkt uit het verhaal van bewoonster Sanne van den Aakster Op de vraag wat de bewoners nu als gemeenschap bindt erkent van den Aakster dat er nauwelijks kaders zijn voor de ontwikkeling van het gebied Ik ben alleen maar bewoner van de wijk al voordat er überhaupt sprake was van circulariteit Achteraf wordt er nu een stempel geplakt op iets wat

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/artikel/buurtcommunities-10-ondernemende-burger (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • ‘Succesvolle communities organiseren zich niet op één manier’ | Movisie
  om burgers doe mee met de overheid maar overheid doe mee met de burgers Ik zie de hele beweging van communities nieuwe initiatieven en van de doe democratie als een verrijking van de representatieve democratie Het is belangrijk dat initiatiefnemers ook ambtenaren hierin meenemen het is samen zoeken naar hoe je dit doet Het gaat om samen schuren dan gaat het glimmen Het gaat om samen schuren dan gaat het glimmen Gedrevenheid Het succes van de communities wordt volgens Basset bepaald door het belang van de onderwerpen in combinatie met de gedrevenheid van de initiatiefnemers De initiatieven doen ertoe Het succes ontstaat door de gedrevenheid van de mensen die er mee bezig zijn Initiatieven geven ook invulling aan de eigen droom en het komt dus niet van buitenaf Deelnemers voelen zich aangesproken en gaan meedoen met grote inzet met heel hun heel Energie en zorgcoöperaties Voorbeelden van succesvolle communities zijn er te over schetst Basset Ik vind energie en zorgcoöperaties heel inspirerend In energiecoöperaties produceren mensen hun eigen duurzame energie met zonnecollectoren en windmolens Op de website www hieropgewekt nl staan talloze energiecoöperaties Bij zorgcoöperaties gaat het over mensen die zelf hun zorg inkopen De buurt zegt wat hebben we nodig aan zorg en dat gaan we inkopen Ze draaien het hele proces eigenlijk om Dat spreekt me heel erg aan Zelf aan de gang met energie besparen Of neem de Hilversumse Meent een wijk waarvan de bewoners zeiden dat ze ook echt weer een wijk wilden worden Ze wilden weer iets met elkaar gaan hebben Een groot project is dat ze bezig zijn gegaan met energie besparen Mensen gaan zelf aan de gang de gemeente steunt dat en Hoom het bedrijf met energieadviseurs van Alliander steunt dat Samen vormen ze een krachtteam dat met duurzame energie aan de slag gaat zonnepanelen isolatie dubbel glas De ene bewoner doet het vanwege comfortverhoging de ander vanuit milieuoverwegingen Intussen worden ook de sociale relaties in de wijk versterkt Drijfveren De avonden over Buurtcommunities laten zien welke diversiteit aan communities er bestaat Er gebeurt zo veel Elke nieuwe aflevering bevat voor mij nieuws Ik leer welke drijfveren mensen hebben om zich in te zetten voor communities hoe je het organiseert Hoe krijg je het als community voor elkaar die dynamiek interesseert me heel erg Er zijn vele wegen die naar Rome leiden Mensen uit de leefwereld zoeken het best passende pad Het haalt mij vaak ook uit mijn eigen frame het idee dat het maar op een bepaalde manier zou kunnen De avonden over Buurtcommunities laten zien welke diversiteit aan communities er bestaat Community building in Oeganda Ook de avond over community building in Oeganda was voor Paul verrassend Daarbij bleek dat de succesvolle initiatieven altijd eerst goed bekijken wat ze zelf kunnen Vervolgens gaan ze eventueel overheden en fondsen vragen wat ze eraan kunnen bijdragen De Oegandese CEW IT methodiek is daarop gebaseerd Ook de succesvolle communities in Nederland doen het zo wat wil ik wat doe ik en vanuit kracht anderen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/%E2%80%98succesvolle-communities-organiseren-zich-niet-%C3%A9%C3%A9n-manier%E2%80%99 (2015-06-23)
  Open archived version from archive •