archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nieuwsberichten Buurtkracht | Movisie
  onderzocht of deze welzijnswende ook leidde tot nieuwe vormen van maatschappelijk initiatief Directeur Hamit Meer geld beschikbaar voor de samenleving 8 juni 2015 Het aantal lokale fondsen heeft de laatste twee jaar een explosieve groei doorgemaakt In meer dan 50 gemeenten zijn lokale fondsen actief of in oprichting Lokale fondsen gaan een cruciale rol spelen in het succes van de Wijkteams missen historisch besef 4 juni 2015 Beleidsmakers en menig sociale professional hebben de hoopvolle opvatting dat wijk en buurt vanwege hun overzichtelijke schaal bij uitstek geschikt zijn om sociale problemen aan te pakken De verwachtingen over het verwezenlijken van Wees niet bang om burgers ruimte te geven 4 juni 2015 APELDOORN Durf te experimenteren met ruimte voor burgers Wees niet bang om de straat of de buurt de agenda te laten bepalen Kijk naar goede voorbeelden van maatschappelijke initiatieven in binnen en buitenland Wees niet bang dat Conferentie Langer Thuis de presentaties Inspirerende praktijken voor langer zelfstandig wonen 3 juni 2015 Een nieuwe functie voor een sluitend verzorgingshuis mensen met dementie langer thuis laten wonen of een marketingcampagne voor woningaanpassingen uitrollen Hoe pak je het aan wat zijn nieuwe tools en wie neemt de regie Op 27 mei Wijkinitiatieven hebben duwtje nodig 2 juni 2015 Vijf bouwstenen zijn cruciaal voor een succesvolle wijkaanpak Het doorbreken van initiatiefverlegenheid is er een van Gemeenten moeten weliswaar loslaten maar niet nadat ze burgers of wijken een zetje in de goede richting hebben Steeds meer mensen vinden elkaar voor hulp op WeHelpen 1 juni 2015 WeHelpen het online platform waar mensen hulp kunnen vragen aanbieden en organiseren maakte afgelopen jaar een sterke groei door Daardoor is WeHelpen inmiddels een nationale beweging van voor en door mensen rond burenhulp en Bewoners maken Agenda De spelregels moeten veranderen 1 juni 2015 Bewoners maken Agenda De spelregels moeten veranderen Dit is een origineel bericht van Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Bewoners willen meer ruimte en minder tegenwerking zo blijkt uit de BewonersAgenda Stad Participatiemaatschappij vraagt nieuw businessmodel 28 mei 2015 Nu de participatiemaatschappij formeel regeringsbeleid is geworden moeten maatschappelijke initiatieven nodig worden verlost van hun liefdadigheidsimago Georganiseerde burenzorg stadstuinieren en windcoöperaties hebben tenslotte Social enterprises hip hype of houdbaar 26 mei 2015 De behoefte aan ondernemingen die vooral streven naar een bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen in plaats van alleen winstmaximalisatie lijkt toe te nemen De terugtredende overheid is daarvan één van de oorzaken Den Haag komt met nieuwe wijkaanpak 26 mei 2015 In Den Haag komt een einde aan de krachtwijkenaanpak Hiervoor in de plaats komt een wijkaanpak nieuwe stijl In deze nieuwe aanpak ligt de nadruk niet langer op slopen en weer opbouwen van verpauperde wijken maar op Nieuw keurmerk voor sociaal ondernemen gelanceerd 26 mei 2015 Op woensdag 20 mei is het nieuwe Keurmerk Sociale Onderneming gelanceerd in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen Vier innovatieve bedrijven namen dit landelijke keurmerk in ontvangst uit handen van initiatiefnemer André Maatschappelijke initiatieven bereiken miljoen mensen 26 mei 2015 Gemeenten beschouwen maatschappelijke initiatieven worden ten onrechte vaak als goedbedoeld vrijwilligersgedoe

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/buurtkracht/nieuwsbericht (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Overheidsbeleid Buurtkracht | Movisie
  tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Kennisdossiers Buurtkracht Overheidsbeleid Buurtkracht Vorige pagina Overheidsbeleid Buurtkracht De Doe democratie Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving 9 juli 2013 Het kabinet wil ruimte en vertrouwen bieden aan maatschappelijk initiatieven en actief bijdragen aan de transitie naar meer doe democratie Maatschappelijke ontwikkelingen geven voldoende aanleiding om een kabinetsstandpunt te Kamerbrief Onderzoek Schoon heel en werkzaam 14 mei 2013 Reactie van de minister van Veiligheid en Justitie op het onderzoek Schoon heel en werkzaam Een wetenschappelijke beoordeling van sociale interventies op het terrein van buurtleefbaarheid Auteur Opstelten Beleidsbrief Wijkenaanpak en Vogelaarheffing 12 april 2013 In deze brief wordt ingegaan op de toekomst van de wijkenaanpak Daarbij wordt de bredere opgave om steden en dorpen leefbaar te maken en te houden betrokken Auteur Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aanbiedingsbrief voortgang leefbaarheid en wijkenaanpak 2012 24 oktober 2012 Aanbiedingsbrief van minister Spies BZK aan de Tweede Kamer over de voortgang bij de inzet op leefbaarheid en het programma wijkenaanpak 2012 Onder de noemer leefbaarheid lopen verschillende programma s vanuit haar Alle Stadjers bouwen mee Convenant 2010 2015 Menzis Zorgverzekeraar gemeente Groningen 1 januari 2010 De gemeente Groningen en zorgverzekeraar Menzis willen stimuleren dat burgers werken aan hun gezondheid actief meedoen in de maatschappij en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leefomgeving De burgemeester van Groningen en de Raad Een gezonde koers voor Valkenburg aan de Geul Lokaal uitvoeringsprogramma 2012 2015 1 januari 2010 Het lokale uitvoeringsprogramma van de

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/buurtkracht/overheidsbeleid (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Praktijkvoorbeelden Buurtkracht | Movisie
  Straatkubus 24 oktober 2014 De Straatkubus is een leefbaarheidsmonitor die gegevens uit het fysieke sociale en veiligheidsdomein in kaart brengt op straatniveau Met als doel dat lokale partners leefbaarheidsproblemen vroegtijdig kunnen signaleren BuurtWhatsApp 9 oktober 2014 Wat is een BuurtWhatsApp Een BuurtWhatsApp is een moderne vorm van buurtwacht Deze WhatsAppgroep richt zich op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk buurt dorp of stad De website www buurtwhatsapp nl SamenHoograven 3 oktober 2014 SamenHoograven brengt jonge en oude wijkbewoners met elkaar in contact Zo kunnen zij praktisch iets voor elkaar te betekenen Daarnaast worden ouderen gestimuleerd om van voorzieningen in de wijk gebruik te maken en aan Het Maastrichtse buurthulpproject Veur Elkaar Pottenberg 25 september 2014 Veur Elkaar is een burenhulpproject door én voor bewoners uit de Maastrichtse wijk Pottenberg die tijdelijk niet kunnen terugvallen op een eigen netwerk zoals vrienden buren en familie Wat doet Veur Elkaar Veur Elkaar Buurtsuper in Olderberkoop 1 juni 2014 De Buurtsuper Speciaal in Oldeberkoop voorziet in een tweeledige behoefte mensen met een beperking hebben zinvol werk en nemen deel aan de samenleving Inwoners van Oldebekoop kunnen hun boodschappen blijven doen in het eigen kleine Bronckhorst ontwikkelt samen met burgers een dorpsvisie 15 mei 2014 Gemeente Bronckhorst gemeente met 24 kernen kampt met krimp van het inwoneraantal en de daarmee samenhangende vermindering aan voorzieningen Het gemeentebestuur wil op zoek naar een balans tussen sturing en betrokkenheid In het Wijkprogrammagarage 29 april 2014 Met de wijkprogrammagarage kan elke gemeente onderzoeken of de wijkaanpak op koers ligt en welke verbeteringen nodig zijn Het is een APK voor de wijkaanpak of voor een wijkprogramma met als doel de wijkontwikkeling tegen het Placemaking 15 april 2014 Placemaking is een effectieve participatiemethodiek om burgers te betrekken bij het creëren van succesvolle openbare ruimtes Wat is Placemaking Placemaking is een methodiek om de gebruikers van een ruimte actief te Databank Wat Werkt in de Wijk 3 april 2014 Een vakgemeenschap gecombineerd met een do it yourself kennisbank Wijkprofessionals voeren in deze databank systematische beschrijvingen van hun projecten in en wisselen ervaringen uit tijdens intervisiebijeenkomsten Schouw 21 februari 2014 Met een instellings wijk of buurtschouw lopen deelnemers en betrokkenen door de locatie of buurt Tijdens de schouw geven deelnemers knelpunten aan spreken zij hun waardering uit en doen zij suggesties voor verbeteringen van hun StadsdorpZuid 13 februari 2014 StadsdorpZuid is een initiatief van bewoners in Amsterdam Zuid om te bevorderen dat senioren zo lang mogelijk actief gezond en veilig thuis kunnen blijven wonen en zelf de regie over hun eigen leven blijven voeren Wat is Community currency De Makkie 13 februari 2014 De Makkie is een programma in de Indische Buurt in Amsterdam waarbij buurtbewoners elkaar en de buurt kunnen helpen en in ruil daarvoor Makkies verdienen om hulp of producten te krijgen Het is een community currency een Schoonmaak in zelfbeheer 13 februari 2014 Woningcorporatie Eigen Haard biedt bewoners verschillende mogelijkheden om de gemeenschappelijke ruimtes in de portiekflats in eigen beheer te nemen Wat is Schoonmaak in zelfbeheer

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/buurtkracht/praktijkvoorbeeld (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Publicaties Buurtkracht | Movisie
  de transformatie vorm te geven In dit onderzoek is gekeken naar de huidige stand van zaken hoe zien deze teams er uit welke organisatievormen bestaan er en Uitgever Movisie Loshouden en meemaken Over samenredzaamheid en overheidsparticipatie 29 januari 2015 Het versoberen van de verzorgingsstaat zorgt voor een ingrijpende verandering in de verhouding tussen overheid en burger Het eigen regelvermogen staat voorop Het idee van samenredzaamheid is niet meer weg te denken en leidt tot nieuwe Uitgever Platform 31 Spanning en veerkracht De opgave van de transities en transformaties in 2015 29 januari 2015 2015 is het jaar van grote veranderingen in het sociale domein Met de transities krijgen gemeenten de verantwoordelijkheden voor ondersteuning zorg en participatie van burgers voor zowel jong als oud Het idee achter de Uitgever Movisie Help mij het zelf te doen Een pleidooi voor methodisch werken aan actief burgerschap 18 december 2014 Actief burgerschap staat meer dan ooit in de belangstelling Maar wat is er nodig om de opdracht om meer zelf te gaan doen te laten slagen Een belangrijk kenmerk van actief burgerschap is dat het initiatief bij burgers Uitgever Movisie en Platform 31 De participatietrilogie Vragen uit de praktijk antwoorden van ervarings deskundigen 3 november 2014 De verhouding tussen overheid en burger is sterk in beweging Op allerlei terreinen moeten burgers meer het heft in eigen hand nemen De participatietrilogie biedt een overzicht van onderzoek op het gebied van de volgende Uitgever Movisie Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt 8 oktober 2014 Vanuit de overheid wordt hoopvol uitgezien naar de bijdrage die buurtbewoners kunnen leveren aan het systeem van zorg en ondersteuning Dat past in de trend dat wij als burgers ook meer voor elkaar zullen moeten gaan doen Dit handboek Uitgever Movisie E magazine Sociaal Ondernemend 6 oktober 2014 Inspirerende verhalen en voorbeelden uit de praktijk van onder andere Granny s Finest Doenja Dienstverlening Buurtlab en Punt Welzijn Praktische tools die helpen ondernemender te werken Scherpe columns en interviews Lees het Uitgever Movisie Themadossier sport en leefbaarheid 18 september 2014 Bevolkingskrimp heeft grote maatschappelijke gevolgen voor de leefbaarheid Zowel in krimpen anticipeerregio s alsook op het platteland waar voorzieningen onder druk staan Minder leden een andere samenstelling van ledenbestand in Uitgever Hulp voor af en toe Ervaringen van burenhulpvragers en aanbieders in Den Haag Segbroek 8 september 2014 Initiatieven als de Burenhulpcentrale richten zich op burgers die iets willen doen voor hun buren maar alleen op momenten dat het hen uitkomt Verslag van een onderzoek onder 75 deelnemers hulpvragers en hulpaanbieders van de Uitgever Universiteit van Amsterdam Inwonerskracht en de rol van de lokale overheid Wat kunnen gemeenten doen om inwonerskracht te stimuleren 4 september 2014 De werkgroep Inwonerskracht heeft in opdracht van het landelijk Wmo projectleidersnetwerk de theoretische kennis over burgerkracht of inwonerskracht vertaald naar de lokale praktijk binnen gemeenten Ook hebben zij de Uitgever RadarGroep Gebiedsgerichte aanpak wonen welzijn en zorg Quick scan bij drie gemeenten 29 augustus 2014 Nu ouderen en mensen met

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/buurtkracht/publicatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Tools Buurtkracht | Movisie
  drie Voor je Buurt 1 mei 2014 Financiering nodig voor een buurtinitiatief Burgers overheden maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven werken via het crowdfundingplatform Voor je Buurt samen om initiatieven van burgers te realiseren en verduurzamen We gaan het anders doen 15 april 2014 Stappenplan voor wijkbewoners die zelf dagbesteding of buurthulp willen organiseren Voor wijkbenwoners die zelf dagbesteding of buurthulp willen organiseren is de tool We gaan het zelf doen ontwikkeld Op basis van Reflectie instrument De eigen kracht van je wijkteam 24 februari 2014 Eenvoudig instrument om de motivatie netwerken zeggenschap en kracht van alle teamleden in kaart te brengen Door de uitkomsten van de reflectietool onderling te bespreken kunnen afspraken gemaakt worden over wat door wie Dorpsbewoners maken het dorp 5 februari 2014 Actieve bewoners kunnen met behulp van deze methodieken de belangen en wensen van hun dorp scherp in beeld brengen De zelfredzame mondige burger zoals men die in Den Haag zo graag ziet is op het platteland in ruime mate De Vreedzame wijk 5 februari 2014 Bij De Vreedzame Wijk wordt de succesvolle methodiek De Vreedzame School toegepast op wijkniveau Kinderen leren op een vreedzame manier conflicten op te lossen en elkaar en andere buurtbewoners positief te benaderen Wat is De Leefbaarometer 15 april 2013 De Leefbaarometer geeft online informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken Het geeft de situatie in de wijk weer maar ook ontwikkelingen en achtergronden van de buurt De Leefbaarometer kan gebruikt worden bij Praktijkwijzer leefbaarheid 15 april 2013 De praktijkwijzer leefbaarheid is een gereedschapskist voor iedereen die werkt aan aan leefbare wijken Woningcorporatie Talis deelt haar eigen visie en ervaringen Deze praktijkwijzer leidt je stap voor stap door een project Thermometer Wonen Welzijn Zorg 14 juni 2012 De Thermometer Wonen Welzijn Zorg WWZ is een instrument om de verbinding tussen wonen welzijn en zorg binnen een gemeente zichtbaar te maken De Thermometer bestaat uit een vragenlijst in te vullen door u en door eventuele Info game wijkaanpak 7 mei 2012 Info game wijkaanpak is een simulatiespel om samenwerking in de wijkaanpak te bevorderen Dit kan zowel met collega s maar juist ook met samenwerkingspartners gespeeld worden Het simulatiespel de game wijkaanpak is Blokkendoos 13 juni 2011 De Blokkendoos is een methodiek die de leidraad vormt voor de procesgang van een haalbaarheidsonderzoek voor een Multifunctionele Accommodatie of Brede School Tijdens het proces dat leidt tot het Mutual Gains Approach 16 mei 2011 Mutual Gains Approach MGA is een beproefde en op de praktijk gebaseerde benadering van onderhandelingen Bij MGA staat niet het verdedigen van standpunten centraal maar het behartigen van werkelijke belangen Doorvragen naar de Denkhoeden methode 14 mei 2010 De zes denkhoeden methode is een techniek om samen tot het juiste besluit te komen Vanuit zes verschillende perspectieven kijken mensen naar een vraagstelling of probleem De techniek is ontwikkeld door Edward de Bono Het gaat uit Driedoelgroepenmethode 16 mei 2006 Vergrijzing en ontgroening zetten de leefbaarheid van het Nederlandse platteland onder druk Hoe kunnen gemeenten het tij keren De

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/buurtkracht/tools (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trainingen Buurtkracht | Movisie
  actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Kennisdossiers Buurtkracht Trainingen Buurtkracht Vorige pagina Trainingen Buurtkracht Burgers aan het stuur Startdatum Op aanvraag Burgerinitiatieven beginnen vaak hoopvol maar lopen vaak na verloop van tijd vast zonder dat duidelijk is wat de reden daarvoor is In deze training leert u werken met de succesvolle methodiek Burgers aan het stuur Met Buurthulp doe je zo Startdatum Op aanvraag Tijdens deze training staat de samenwerking met buurtbewoners in zorg en ondersteuning centraal U leert hoe u als professional buurthulpprojecten kunt initiëren en organiseren waarbij zelforganiserend vermogen van de buurt Culturele spanningen en radicalisering onder jongeren Startdatum Op aanvraag In sommige wijken lopen de spanningen hoog op In groepen onderling of tussen groepen jongeren Soms is er zelfs sprake van radicalisering jongeren wijzen radicaal de samenleving de regels normen en waarden af In deze training gaat u Do It Yourself Het zelforganiserend vermogen van mensen aanboren Startdatum Op aanvraag Wilt u werken vanuit de kracht van burgers en wijkbewoners en leren hoe u het zelforganiserend vermogen van uw doelgroep aanspreekt In deze training gaan we gericht aan de slag met het versterken van kennis houding en vaardigheden Netwerken en samenwerken in de wijk Startdatum Op aanvraag In deze training werken we aan het vergroten van uw effectiviteit in netwerken en samenwerkingsrelaties in de wijk Of het nu gaat om het ondersteunen van cliënten bij het versterken van hun netwerk of het omgaan met verschillende Sport en Wmo in uw gemeente Startdatum Op aanvraag Sport kan een grote rol spelen bij de invulling en uitvoering van de Wmo De maatschappelijke functie maakt de sport gewild én kansrijk voor het realiseren van belangrijke kabinetsdoelen op het gebied van preventie en Versterk de competenties van professionals in sociale wijkteams Startdatum Op aanvraag Start u met

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/buurtkracht/training (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Verwarring en ontwarring: het verschil tussen burger- en cliëntenparticipatie | Movisie
  Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Verwarring en ontwarring het verschil tussen burger en cliëntenparticipatie Vorige pagina Verwarring en ontwarring het verschil tussen burger en cliëntenparticipatie nieuwsbericht 14 april 2015 Cliëntenparticipatie van mensen die gebruik maken van de zorg of de sociale zekerheid is belangrijk Dat vindt de wetgever tenminste Gemeenten weten vaak niet wat ze aan moeten met de medezeggenschap van cliënten Is het goed om alle burgers mee te laten beslissen over beleid Of vertroebelt dat de zaak en is inbreng van cliënten onontbeerlijk In een artikel in Sociaal Bestek van deze maand bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie En hij geeft een bespiegeling op wat wenselijk is Bron Landelijke Cliëntenraad Downloads Type Grootte Verwarring en ontwarring burger en clientenparticipatie pdf 764 41 KB Kennisdossier Cliëntenparticipatie Trefwoorden burgerparticipatie cliëntenparticipatie Deel Afdrukken Gerelateerd Wmo 2015 wat is er veranderd artikel 25 januari 2015 De belangrijkste ontwikkelingen in cliënten en burgerparticipatie artikel 1 augustus 2014 De huidige inrichting van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/verwarring-ontwarring-verschil-tussen-burger-cli%C3%ABntenparticipatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Geheel vernieuwd: het Participatiewiel 2015 | Movisie
  eigen netwerk van mensen Dit moest een plek krijgen in het in 2010 door Movisie ontwikkelde Participatiewiel Professionals en beleidsmakers hebben meegedacht over hoe het Participatiewiel 2015 eruit moest zien Veel mensen gaven aan dat de rol van informele ondersteuning bij participatie in het nieuwe wiel terug moest komen Het oude wiel was erg gericht op professionele ondersteuning Dat is in het Participatiewiel 2015 meer in balans gebracht Internationaal gebruik Het Participatiewiel werd al gebruikt door gemeentelijke beleidsambtenaren om een visie op participatie aan op te hangen Welzijnsorganisaties gebruiken het Participatiewiel om hun focus te bepalen en cliënten om taal te geven aan hun doelen en de samenhang scherp te maken Het Participatiewiel wordt inmiddels ook in het buitenland gebruikt In Vlaanderen gebruikt de organisatie Levanto het wiel voor een methodiek Activerende zorgcoaching Met het wiel kunnen cliënten en hulpverleners hun doelen bepalen meten en stappen zetten richting verschillende vormen van werk De methodiek is goed beschreven en te vinden op www activerendezorgcoaching be Workshops en artikelen Op 29 januari 2015 werd het vernieuwde Participatiewiel 2015 aangeboden aan Marijke Vos voorzitter van de MOgroep tijdens de Participatieborrel na afloop van de bijeenkomst Iedereen aan de slag Meedoen naar vermogen en de uitreiking van de Participatieprijs 2015 Movisie gaat het vernieuwde Participatiewiel gebruiken in workshops en artikelen om met anderen na te denken in hoeverre mensen in hun denken centraal staan als het gaat om participatiebevordering of dat de systeemwereld overheerst Anderen bekeken ook Participatiewiel 2015 Publicaties februari 2015 Kennisdossier Participatie en activering Cliëntenparticipatie Trefwoorden participatie activering sociale netwerken participatiewet Deel Afdrukken Reacties Reacties Freya Pijnenborg schreef op 10 februari 2015 16 33 Wat jammer dat jullie de participerende medemens niet naar hun mening gevraagd hebben Er wordt zo veel voor mensen ontwikkeld in plaats van met Kunnen jullie me uitleggen waarom jullie juist als het gaat om participeren voor deze weg gekozen hebben Alvast bedankt voor jullie reactie Freya Pijnenborg beantwoorden Marjoke schreef op 16 februari 2015 18 55 Bedankt voor uw reactie Cocreatie met de mensen om wie het gaat vinden we erg belangrijk Daarom heeft het wiel vanaf september op de site gestaan met de vraag om reactie en ideeën Nog steeds staan we open voor aanvullingen dus die horen we graag beantwoorden Mia Muijsers schreef op 15 februari 2015 02 18 Mee eens beantwoorden Marjoke Verschelling schreef op 5 februari 2015 13 10 Bedankt voor de reacties De kop in de nieuwsbrief is inderdaad iets te scherp Het gaat ons niet om het loslaten van wetten en regels Het gaat erom dat we kijken vanuit de persoon in het midden en diens leefwereld De wetten en de activiteiten moeten daaraan ten dienst staan We hopen dat het wiel helpt bij die manier van kijken beantwoorden Marian schreef op 5 februari 2015 12 36 Waarschijnlijk wordt er bedoeld dat we de regels minder star moeten hanteren Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan welk vrijwilligerswerk wel en welk niet gedaan mag worden door een persoon die een bijstandsuitkering krijgt Belangrijker

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/geheel-vernieuwd-participatiewiel-2015 (2015-06-23)
  Open archived version from archive •