archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ongelijke zorg in het dorp | Movisie
  je het wel moeilijk Dat meedoen helpt om toegang te krijgen tot informele zorg blijkt wel uit positieve verhalen van mensen die via het verenigingsleven vriendschappen sloten met dorpsgenoten van wie zij later in het leven hulp en zorg ontvingen Maar de keerzijde kwam ook aan bod in de interviews Meneer Van Gennip zag bijna twintig jaar om naar een hulpbehoevende alleenstaande buurman Deze man ontwikkelde in de loop der jaren een ernstige schizofrene stoornis een vorm van pleinvrees en raakte steeds meer op een zijspoor De man vertoonde onaangepast gedrag hij liep bijvoorbeeld in zijn ondergoed buiten om de hond uit te laten Als gevolg hiervan was het ook vrij moeilijk om hulp te krijgen uit de omgeving Meneer Van Gennip Hij stond hier af en toe te roepen voor de deur in zijn pyjama of in zijn onderbroek buiten En dan was ik niet thuis Maar dan reageerden er ook geen andere mensen omdat ze dat natuurlijk toch een rare situatie vinden De buurman besluit op een zeker moment te stoppen met medicijngebruik Hij stelt zich actief en ondernemend op en zoekt meer contact in eerste instantie met buren in de straat Helaas krijgt hij toch weer terugvallen en wordt hij opgenomen Meneer Van Gennip Hij kwam slechter terug uit die opname van een aantal maanden Daarna ging het heel snel bergafwaarts Toen heb ik natuurlijk nog een aantal keren contact met hem gehad juist omdat het zo slecht ging Totdat er opeens een ambulance voor stond Toen was hij overleden Interviewer Och Meneer Van Gennip Ja Dus dit is wel een schrijnend geval vind ik waarin allerlei hulpverlenende instanties tekort hebben geschoten Inclusief natuurlijk hier de burenhulp en andere mensen hier Ik neem het niemand kwalijk want het is een situatie die hij helemaal aan zichzelf te danken heeft maar dit gebeurt dus ook in dorpjes en niet alleen in de grote stad Interviewer Ja Maar had dit dan voorkomen kunnen worden Meneer Van Gennip Ja dat denk ik wel Laat ik zeggen als je deel uitmaakt van één van de verenigingen of van de kerk als je maar aansluiting hebt op een bepaald gebied dan heb je natuurlijk dat je regelmatig contact hebt met dorpsgenoten En dat was bij hem gewoon heel erg moeilijk en daarom zeg ik ook ik neem het niemand kwalijk dat heeft hij zelf zo veroorzaakt alleen hij was ziek Uit dit citaat blijkt een zekere ambivalentie over de oorzaken van deze situatie enerzijds was de man ziek anderzijds veroorzaakte hij zelf ook problemen Duidelijk is in elk geval dat hij dusdanig out of place was dat hulp uit het dorp uitbleef Het staat in schril contrast met de hulp die een andere bewoner van het dorp wél kreeg in dezelfde periode Het betreft een voormalig agent die bij het uitoefenen van zijn functie werd neergestoken met permanente rolstoelafhankelijkheid tot gevolg Iedereen in Woudzicht wist om wie het ging de betreffende inwoner was bestuurslid van een prominente plaatselijke vereniging en bovendien werd het dramatische voorval uitgebreid uitgemeten in de pers aangezien er sprake was van geweld tegen een agent een held Omzien in Nederveld Het dorp Nederveld 1500 inwoners heeft ook een agrarisch karakter En een sterk protestantse signatuur de meeste mensen stemmen SGP Ook in Nederveld moet je laten zien dat je erbij wilt horen om aansluiting te vinden bij buurtgenoten maar de couleur locale is hier anders dan in Woudzicht Voor een buitenstaander lijkt een kerkelijke achtergrond de eerste voorwaarde maar de werkelijkheid is complexer Er staan namelijk maar liefst drie kerken die getuigen van kerkscheuringen en verdeeldheid Veel wezenlijker en eenduidiger dan kerkelijk lidmaatschap is dan ook het cultureel kapitaal dat iemand tentoonspreidt waaruit blijkt dat hij of zij bekend is met de do s don ts van de agrarische leefstijl Respect voor de zondagsrust is vanzelfsprekend belangrijk maar ook zelfvoorzienendheid ondernemerschap familiewaarden bescheidenheid soberheid en wars zijn van uiterlijk vertoon gelden als belangrijke idealen en principes Werken is belangrijker dan geleerd zijn Wie een zekere hardheid heeft een niet klagen maar aanpakken mentaliteit is in place in Nederveld Dat houdt in dat het er niet altijd zachtzinnig toegaat tussen mensen onderling Mevrouw Varseveld 45 jaar reformatorische achtergrond en moeder van zes kinderen schetst hoe dit uitpakt onder de jeugd van het dorp Boerenmensen kunnen zich soms niet goed uiten met woorden en dan gaan ze soms met daden sommige dingen doen Met verkiezingen bijvoorbeeld dan trekken ze soms die andere posters er af En dat is iets van deze gemeenschap ze kunnen niet goed praten Dat zie ik op school ook wel als ze het niet met elkaar eens zijn dan wordt het meteen stompen Ook in Nederveld is zichtbaarheid van belang Dat begint bij het contact leggen met buren en strekt zich uit over het verenigingsleven tussen ondernemers en op de dorpsschool Wie er op deze wijze in slaagt om mee te doen bouwt vriendschappen voor het leven in Nederveld al gaat men niet eens naar een kerk Tussen sommige dorpsgenoten ontstaan dan kortere of langdurende mantelzorgrelaties Zo wordt er via de dorpsschool allerlei informele hulp gemobiliseerd voor een moeder van acht kinderen die in verwachting is van een tweeling en bedrust moet houden In de context van het dorp Nederveld is dat een heel redelijke hulpvraag waarop veel respons komt Opvallend is in hoeveel interviews Nedervelders genoemd worden die met meerdere generaties in één huis of op één perceel wonen zoals de familie Varseveld De grootouders van deze familie woonden eerder in de stad waar ze nauwelijks overeenkomsten hadden met de buren Als voorbeeld noemen ze een buurvrouw die niet christelijk was en als hobby ballet had Daar weet je dan zelf weinig vanaf stelt grootmoeder Meer dan groeten zat er niet in Er wordt in Nederveld min of meer van uitgegaan dat binnen de gangbare netwerken van familie kerk en agrarische ondernemerskringen in hulpbehoeften wordt voorzien Alleenstaanden worden bij voorbaat meer in de gaten gehouden en krijgen incidenteel hulp Meneer Van Krefeld vertelt over een

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/ongelijke-zorg-dorp (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Buurthulp organiseren is te eenvoudig | Movisie
  Juist dat maakt het ingewikkeld stelt Wilco Kruijswijk projectleider en onderzoeker bij Movisie Movisie bundelde ervaringen van zes Buurthulpprojecten in de publicatie Buurthulp in 2014 Zodoende kwamen zij tot de conclusie dat je Buurthulp nooit moet zien als een kortdurend project dat je zomaar even opzet om te kijken of het wat is Dan stort het zo weer in weet Kruijswijk Budgets Buurthulp is niet slechts een oplossing maar vooral een aanvulling stelt de onderzoeker van Movisie Probleem kan zijn dat als gemeenten zich gaan bemoeien met burenhulp de budgets leidend worden Daar zijn actieve buurtbewoners nogal allergisch voor Is de inzet van buurtbewoners mogelijk interessant vanwege de landelijke budgetkorting op de thuiszorg Dat was ooit de vraag bij een buurthulpproject waarbij nadrukkelijk werd gesteld dat de buurtbewoners geen hulp in de huishouding zouden verlenen Het is begrijpelijk dat je wil sturen als je financiert maar dit helpt de burenhulp niet verder zegt Kruijswijk Wat moet je wel doen Het begint bij medemenselijkheid is het nuchtere antwoord Sluit als gemeente aan bij de wensen in de wijk en zie particuliere initiatiefnemers als een volwaardige partij dus niet pas als ze een stichting hebben opgezet En toon ook enthousiasme als je een initiatief goed vindt Dat klinkt toch als goed te doen Ja eigenlijk is het ingewikkeld omdat het zo eenvoudig is Het begint vaak simpelweg met de wijze van bejegening Het is best logisch allemaal Als een initiatiefnemer contact opneemt zou je bijvoorbeeld dus niet te lang moeten wachten om een formeel antwoord te geven Je kan best een kort vrij enthousiast bericht sturen om te zeggen dat je er later meer over kan vertellen En verder Geeft het de tijd Leg geen doelstellingen op van bovenaf Loop ook met een creatieve bril door de wijk Als iemand toch al inloopmaaltijden aanbiedt kan je daar het beste contact maken met de actieve buurtbewoners om maar een voorbeeld te noemen Hoe weten mensen eigenlijk dat er buurthulp is Ook daar helpt creativiteit In IJsselstein werden boekenleggers met uitleg en contactgegevens uitgedeeld huis aan huis in boodschappentassen met het logo van de organisatie erop In het Limburgse Roggel hielden ze een prijsvraag om de naam en het logo voor de buurtzorg te bedenken Waar wringt de schoen Er kan spanning zijn tussen burenhulp en zwaardere zorgvragen In de praktijk kan een grijs gebied ontstaan Als het goed is doen buurtbewoners lichte klussen om het zo voor intimi mogelijk te maken om zwaardere hulp te verlenen Het is per situatie de kunst te zien waar de grens ligt en thuiszorg of verpleging nodig is Meer informatie Download de publicatie Buurthulp in 2014 Dit interview werd ook gepubliceerd op gemeente nu Kennisdossier Zorg en ondersteuning Informele zorg Buurtkracht Trefwoorden buurthulp sociale wijkteams Deel Afdrukken Reacties Reacties janet van roosendaal schreef op 10 april 2014 13 31 Ik werk voor Manteling Wij ondersteunen en begeleiden zorgvrijwilligers en mantelzorgers Als de situatie te zwaar is voor burenhulp kan in onze regio Walcheren een zorgvrijwilliger ingezet worden

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/buurthulp-organiseren-te-eenvoudig (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Liever commerciële ‘burenhulp’? | Movisie
  af wat deze ontwikkeling betekent voor de status en bestaansgrond van vrijwillige hulp Wie voldoende geld heeft schakelt geen buur of vrijwilliger in maar een betaalde professional dat zou al een dominante opvatting kunnen zijn Zijn zorgvrijwilligers dan eigenlijk alleen bedoeld voor mensen met een laag inkomen Is nabuurschap alleen nog noodzakelijk als je niet de middelen hebt om hulp te betalen Zo redenerend wordt vrijwillige hulp gereduceerd tot gratis hulp niet meer Sommige vrijwilligersorganisaties hanteren inderdaad een inkomensgrens voor aanvragers van hulp Terwijl ik ervan overtuigd ben dat vrijwillige hulp iets anders biedt dan professionele hulp een eigen intrinsieke meerwaarde heeft of zou moeten hebben ten opzichte van betaalde zorg Geen omzien naar elkaar in een voorstandsbuurt Een praktijkvoorbeeld illustreert dit De wijkraad van de Haarlemse Koninginnebuurt benaderde mij om iets te komen vertellen over het onderwerp sociale samenhang Ik vond het een intrigerend verzoek omdat het hier een voorstandsbuurt betrof krap 5000 inwoners met een gemiddeld persoonlijk jaarinkomen van ruim 50 000 euro en een gemiddelde woningwaarde van ruim 500 000 euro Maar die mooie welvarende buurt zo leerde ik van bewoners omvatte ook een aantal minder gewaardeerde eigenschappen Allemaal nette mensen maar veelal op zichzelf gericht zo omschreef een bewoner het Ik woon hier al 40 jaar maar heb sommige buren in de straat nog nooit gesproken En dat scheen niet uitzonderlijk te zijn Men was graag op zichzelf onafhankelijk Er was consensus genoeg bewoners zouden later als ze oud en gebrekkig werden kiezen voor betaalde thuishulp om zoveel mogelijk onafhankelijk te blijven Maar dat was niet ieders eerste keuze Ten eerste niet voor de mensen die überhaupt geen keuze hadden ook in een voorstandsbuurt kunnen natuurlijk mensen wonen met een laag inkomen Ten tweede niet voor de mensen die wel het geld hadden maar andere idealen een zorgzame buurt waarin wederkerigheid prettig onderling contact en solidariteit de sfeer bepaalden Onbetaalde hulp had in hun beleving een sociale en symbolische meerwaarde ten opzichte van betaalde hulp De meerwaarde van vrijwillige hulp Zo bezien staat vrijwillige hulp dus niet op zichzelf als tegenhanger van betaalde hulp Betaalde hulp betreft primair een resultaatgerichte inspanning Maar vrijwillige hulp is meer dan de hulp op zich Het heeft ook een belangrijke symbolische waarde maakt deel uit van een persoonlijke kijk op kwaliteit van leven en samenleven in een buurt of dorp Het kan bijdragen aan het gevoel deel uit te maken van een lokaal sociaal verband Wie lichte vormen van hulp nodig heeft moet daarin kunnen voorzien Niet iedereen heeft de luxe om gezelligheid op bestelling in te huren Maar wat als dat je enige mogelijkheid is Omdat je geen bindingen hebt opgebouwd in je woonomgeving en je inkomen te hoog is om vrijwillige hulp te mogen inschakelen Is dat niet ook een vorm van armoede De vercommercialisering van burenhulp is een positieve ontwikkeling omdat het mogelijkheden toevoegt Maar onbetaalde hulp van lokale vrijwilligers of buren uit de straat blijft waardevol en belangrijk Je deel voelen van een lokaal sociaal verband

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/liever-commerci%C3%ABle-%E2%80%98burenhulp%E2%80%99 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Buurthulp in 2014 | Movisie
  is cruciaal meld u ook aan Lees verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning Buurthulp in 2014 Vorige pagina Buurthulp in 2014 Zes praktijkvoorbeelden publicatie februari 2014 Hoe kunnen we in een buurt of wijk onderlinge hulp en dienstverlening organiseren In Buurthulp in 2014 zes praktijkvoorbeelden beschrijft Movisie zes praktijkvoorbeelden van Buurthulp Al deze projecten brengen vraag en aanbod bij elkaar en allemaal doen zij dat op hun eigen wijze Een blauwdruk blijkt niet te bestaan maar in de praktijk zijn er wel veel mogelijkheden Bij iedere vorm van buurthulp speelt de vraag op welk schaalniveau gaan we aan de slag Dit kan variëren van een hele stad Haarlem of dorp Roggel tot en met een enkele buurt of wijk IJsselstein en Amsterdam Soms is er sprake van een particulier initiatief en weer in andere gevallen spelen de professionals de belangrijkste rol bij het draaien van het project Wie het initiatief ook neemt of de regie heeft bij Buurthulp gaat het er om dat de bewoners centraal staan wat willen zij Wat werkt voor hen Bij Buurthulp gaat het niet zozeer om wat werkt maar vooral om wat werkt in welke situatie Laat u inspireren door de deze zes praktijkvoorbeelden wanneer u zelf aan de slag gaat met Buurthulp Vergelijk de verschillende mogelijkheden in deze brochure en bepaal welke vorm het best bij uw buurt past Auteur Kruijswijk W Peters A

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/buurthulp-2014 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Buurtcommunities #9 Zorg van onderop | Movisie
  kunnen we allerlei rituelen en activiteiten die die liefde en kracht vertegenwoordigen Vermeer vertelt dat het plan is om De Kraanvogel zelfstandig elders in Amsterdam Oost voor te zetten Als mensen elkaar weten te vinden kunnen ze de kwaliteit van zorg enigszins op peil houden Zorgcoöperatie met burger aan het roer Willemien Visser is initiatiefnemer van Wijzelf Zorgcoöperaties Deze coöperaties behartigen de belangen van de zorgvragers en beogen de praktische zorg in en om het huis betrouwbaar en betaalbaar te houden Visser toont een foto van een oudere dame en haar kleindochter De kleindochter zocht gezelschap voor haar licht dementerende oma Zij heeft voor weinig geld iemand gevonden die eens in de twee weken spelletjes komt doen bij haar oma Die had ze nooit kunnen vinden zonder hulp van de Wijzelf Zorgcoöperatie De coöperatie begon in Zoetermeer en heeft daar inmiddels 70 leden en zo n 68 aanbieders Het bestuur bestaat uit vrijwilligers Willemien Visser legt uit hoe de Zorgcoöperatie in Zoetermeer werkt Mensen met een zorgvraag worden lid van de coöperatie We hebben een online platform ontwikkeld en dat geven we aan de burgercoöperatie Op dat platform kunnen de leden zelf hun eigen zorg regelen Hier kun je je hulpvraag stellen met daarbij een aantal wensen Die hulpvraag wordt alleen voorgelegd aan aanbieders die jij geselecteerd hebt De aanbieders werken zowel betaald als onbetaald De declaraties de facturering en de financiële overzichten worden via het online platform gemaakt De zorgvrager staat zelf aan het roer Het bestuur van de coöperatie hoeft alleen maar te kijken wie de aanbieders zijn eventueel te bemiddelen bij een conflict en aan promotie van het platform doen Wat zijn werkzame en belemmerende factoren van zorgcoöperaties Tranzo Tilburg University deed samen met Movisie onderzoek naar deze vorm van burgerinitiatief We hebben de belangrijkste conclusies op een rij gezet Bent u benieuwd naar het hele onderzoeksrapport Die is te lezen op de website van Tranzo Zelfhulpinitiatief gebaseerd op wederkerigheid Shazia Ishaq is oprichtster van stichting MOI een zelfhulpinitiatief gebaseerd op wederkerigheid in de Amsterdamse Indische Buurt Ze vertelt hoe ze op haar zeventiende tien jaar geleden begon met het runnen van de Bollywood videotheek die haar broer had opgezet Tegelijk moest ik de zorg van mijn ouders ook op me nemen maar ik merkte dat het helemaal niet goed geregeld was Toen ging ik het zelf maar opzetten We doen aan schuldhulpverlening aan maatschappelijke dienstverlening boekhouding Wij stimuleren sociaal ondernemerschap en gaan uit van de Voor wat hoort wat methodiek Het is van belang dat mensen niet terugvallen en daarom zorgen we via projecten voor een stukje empowerment Zodat mensen weer sterker in hun schoenen staan MOI heeft bewezen dat zorg van onderop ook professioneel is stelt Shazia Ishaq Wij zijn een wijkpartner van woningcorporatie Eigen Haard en helpen mensen met een huurachterstand Ik verwijs liever niet door naar officiële instanties omdat je daar te maken krijgt met bureaucratie Als er bijvoorbeeld een huisuitzetting dreigt doe ik er alles aan om dat te voorkomen bijvoorbeeld door

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/28899 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Bouwen aan Buurthulp | Movisie
  Kennisuitwisseling en leren van elkaar is cruciaal meld u ook aan Lees verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Informele zorg Bouwen aan Buurthulp Vorige pagina Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt publicatie oktober 2014 Vanuit de overheid wordt hoopvol uitgezien naar de bijdrage die buurtbewoners kunnen leveren aan het systeem van zorg en ondersteuning Dat past in de trend dat wij als burgers ook meer voor elkaar zullen moeten gaan doen Dit handboek helpt je om Buurthulp te organiseren Je ontdekt hoe je in jouw buurt interesse en betrokkenheid kan creëren voor Buurthulp hoe je een stuur groep opzet helpende handen werft zichtbaar wordt in de buurt keuzes maakt voor een goed matchingssysteem van vraag en aanbod en hoe je professionele partners erbij betrekt Maar ook hoe je de privacy en veiligheid waarborgt is een thema in dit handboek Zowel van de mensen die hulpverlenen als die hulpontvangen En ook hoe je wederkerigheid in Buurthulp introduceert om gelijkwaardigheid tussen buurtbewoners te vergroten Er bestaat geen blauwdruk van Buurthulp iedere buurt kent weer mensen met eigen bijzondere kennis en vaardigheden en in iedere wijk spelen verschillende behoeften aan hulp en ondersteuning Maar dat betekent niet dat iedereen opnieuw het wiel moet gaan uitvinden Dit handboek staat daarom vol met voorbeelden en verhalen uit de praktijk Misschien wel ter inspiratie voor jouw eigen buurthulpproject Auteur Kruijswijk W Hoek

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/bouwen-aan-buurthulp (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Deze pagina doorsturen | Movisie
  Werken bij Movisie Medewerkers Internationaal Pers Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken Relatiekrant MOVISIES Portfolio Nieuwsbrieven Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Meld u aan voor de Movisie Mail Met het lezen van de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Deze pagina doorsturen Vorige pagina Deze pagina doorsturen Bedankt voor het doorsturen van deze pagina Uw e mailadres Uw naam Verstuur naar Voeg meerdere adressen toe op verschillende lijnen of onderscheid ze met een komma Het volgende wordt gemaild Het recht van burgers om gemeenten uit te dagen Onderwerp van het bericht Uw naam stuurt u een pagina van de Movisie website Berichttekst Deze pagina van de Movisie website wordt u aanbevolen door Uw naam Uw persoonlijke boodschap Deel Afdrukken

  Original URL path: https://www.movisie.nl/forward?path=node/28918 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Het recht van burgers om gemeenten uit te dagen
  zij willen uitdagen Mochten buurtgenoten of wijkondernemers nog weinig weten over het Right to Challenge dan is het verstandig om daar eerst over te communiceren en vanuit de gemeente te overleggen welke criteria van belang kunnen zijn Alles is nog in ontwikkeling dat wil niet zeggen dat burgers moeten afwachten In tegendeel er zijn al veel initiatieven die al zijn gestart zonder het RTC concept maar wel in samenwerking met de gemeente en betrokken partijen Hieronder volgt daar ook een praktijkvoorbeeld van Archipel Welke stappen ondernemen burgers Stap 1 Zij maken hun uitdaging bekend bij de gemeente De gemeente is dan verplicht daarop te reageren Stap 2 De gemeente nodigt de uitdagers uit om een plan van aanpak te presenteren De burgers vermelden met welke middelen zij een dienst of taak willen overnemen en hoeveel de kosten daarvan zullen zijn Daarnaast is het van belang dat de burgers de sociale maatschappelijke meerwaarde duidelijk benoemen Wat is de meerwaarde als burgers deze taak oppakken Praktijkvoorbeeld in Amsterdam Oost het buurthuis Archipel Het buurthuis Archipel 5 in Amsterdam Oost opent 15 juni zijn deuren en is een praktijkvoorbeeld van hoe actieve betrokken bewoners samen met de gemeente een buurtinitiatief startten Aanvankelijk was het een buurthuis die gerund werd door een welzijnsinstelling en was alleen bedoeld voor kwetsbare groepen De actieve betrokken bewoners wilden graag een buurthuis die voor iedereen was en wilden meer verbindingen leggen in de buurt tussen kwetsbare en weerbare burgers Het afgelopen jaar hebben ze al hun ideeën met betrekking tot het buurthuis visie doelen kostenplaatje en activiteiten die ze willen gaan ondernemen in een plan verwerkt Wat kan de verantwoordelijke bij de gemeente doen Ziet uw gemeente de veranderende samenleving en de veranderende rol van de overheid en wil uw gemeente niet achterblijven bij deze ontwikkeling Zorg dan

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/artikel/recht-burgers-om-gemeenten-uit-te-dagen (2015-06-23)
  Open archived version from archive •