archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Het recht van burgers om gemeenten uit te dagen | Movisie
  het Right to Challenge binnen de Nederlandse gemeenten In 2014 zijn in Amsterdam Arnhem Eindhoven Rotterdam Utrecht en andere gemeenten moties met betrekking tot Right to Challenge aangenomen In Utrecht kunnen burgers de gemeente al uitdagen en Amsterdam en Rotterdam onderzoeken de mogelijkheden Voor het gehele overzicht van het LSA met o a de stand van zaken Right to Challenge kunt u hier terecht Wat kunnen burgers met het Right to Challenge Bewoners en of wijkondernemers kunnen door middel van het Right to Challenge aangeven dat zij bepaalde bestaande publieke taken willen overnemen van de overheid Hier moeten zij wel argumenten voor kunnen aanvoeren hoe de uitvoering bijvoorbeeld efficiënter en goedkoper of kwalitatief beter kan Stel dat buurtbewoners zelf meer zeggenschap willen over het groenbeheer dan kunnen zij die zeggenschap opeisen De exacte criteria zullen maatwerk zijn en de beoordeling daarvan kan door zowel de gemeente als door bewoners zelf gebeuren Daarnaast kan zowel aanspraak op het uitvoeren van taken als op de regie opdrachtgeverschap gemaakt worden Stel dat buurtbewoners zelf meer zeggenschap willen over het groenbeheer dan kunnen zij die zeggenschap opeisen maar ook de uitvoering zelf ter hand nemen Het is voor burgers belangrijk om zoveel mogelijk draagvlak in hun buurt te creëren voor wat zij willen uitdagen Mochten buurtgenoten of wijkondernemers nog weinig weten over het Right to Challenge dan is het verstandig om daar eerst over te communiceren en vanuit de gemeente te overleggen welke criteria van belang kunnen zijn Alles is nog in ontwikkeling dat wil niet zeggen dat burgers moeten afwachten In tegendeel er zijn al veel initiatieven die al zijn gestart zonder het RTC concept maar wel in samenwerking met de gemeente en betrokken partijen Hieronder volgt daar ook een praktijkvoorbeeld van Archipel Welke stappen ondernemen burgers Stap 1 Zij maken hun uitdaging bekend bij de gemeente De gemeente is dan verplicht daarop te reageren Stap 2 De gemeente nodigt de uitdagers uit om een plan van aanpak te presenteren De burgers vermelden met welke middelen zij een dienst of taak willen overnemen en hoeveel de kosten daarvan zullen zijn Daarnaast is het van belang dat de burgers de sociale maatschappelijke meerwaarde duidelijk benoemen Wat is de meerwaarde als burgers deze taak oppakken Praktijkvoorbeeld in Amsterdam Oost het buurthuis Archipel Het buurthuis Archipel in Amsterdam Oost opent 15 juni zijn deuren en is een praktijkvoorbeeld van hoe actieve betrokken bewoners samen met de gemeente een buurtinitiatief startten Aanvankelijk was het een buurthuis die gerund werd door een welzijnsinstelling en was alleen bedoeld voor kwetsbare groepen De actieve betrokken bewoners wilden graag een buurthuis die voor iedereen was en wilden meer verbindingen leggen in de buurt tussen kwetsbare en weerbare burgers Het afgelopen jaar hebben ze al hun ideeën met betrekking tot het buurthuis visie doelen kostenplaatje en activiteiten die ze willen gaan ondernemen in een plan verwerkt Wat kan de verantwoordelijke bij de gemeente doen Ziet uw gemeente de veranderende samenleving en de veranderende rol van de overheid en wil uw gemeente niet

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/28918 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Wmo competenties voor sociale wijkteams: Zichtbaar en er op af | Movisie
  dit te concretiseren gaan we uit van de fictieve Wijk W met bijbehorende wijkanalyse pdf Zie ook de uitwerking van de competenties in gedragskenmerken Stap 3 Bepaal waar de focus ligt van ieder teamlid Om goed zichtbaar te worden en te weten op wie je af moet stappen is het belangrijk om na te gaan met wie jullie als team contact willen hebben Gebruik de bevindingen uit de wijkanalyse daarbij als uitgangspunt Bepaal wie in het team contact opneemt met welke specifieke bewonersgroepen uit de wijkanalyse Deze keuze kunnen jullie maken op basis van interesses voor bepaalde groepen mensen en of op basis van de expertise van een teamlid Een andere mogelijkheid is om in tweetallen te werken waarbij één teamlid al kennis over en ervaring heeft met die groep en de ander daarin geïnteresseerd is In Wijk W zoekt de jongerenwerker de jongeren in de wijk op en neemt een maatschappelijk werker mee die meer met jongeren wil werken Zo zet je leren van elkaar centraal en verbreden jullie elkaars ervaring en kennis Stap 4 Stel een aantal acties op Als jullie hebben afgesproken waar de focus ligt van ieder teamlid bepalen jullie met welk doel je op jouw bewonersgroep af gaat en waar de urgentie ligt Ook hierbij is de wijkanalyse leidend In die van Wijk W is te lezen dat in bepaalde buurten relatief veel meldingen zijn van geluids overlast door gezinnen met verschillende problemen Voordat je eventueel in duo s op zo n gezin af gaat bedenk je wat de inzet is wat je wilt bereiken en vanuit welke rol je in contact wilt komen met het gezin Het is belangrijk om helder te krijgen waar de pijnpunten liggen van de gezinsleden en wat jij voor hen kan betekenen Op die manier is de kans groter dat zij open staan voor contact Daarnaast bepaal je in overleg met alle betrokkenen gezin buurtbewoners en professionals welke problemen van het gezin het meest urgent zijn Bij een gezin in Wijk W is dat bijvoorbeeld het welzijn en plezier van de kinderen Het streven is dat deze gezinnen jou als een betrouwbaar toegankelijk en laagdrempelig aanspreekpunt zien Het opbouwen van deze relatie kost tijd maar is nodig om samen aan de slag te gaan met hun problemen Stap 5 Bouw verder aan relaties met bewoners door zichtbaar te blijven Als het contact stabieler is geworden met de gezinnen in Wijk W helpen leden van het sociale wijkteam hen om positieve contacten te leggen met de buurt Ook helpen zij de gezinnen om ondersteuning te krijgen vanuit de voorzieningen die aanwezig zijn in de wijk Zo is er voor kinderen in Wijk W een bouwspeeltuin en een kinderboerderij Het wijkteam legt hier in samenspraak met de gezinnen contact mee om te kijken of ze activiteiten organiseren die met name ook voor de kinderen uit de probleemgezinnen aantrekkelijk zijn Bij het leggen van contact met de gemeente over ontbrekende voorzieningen is het van belang om daar de bewoners zelf bij te

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/wmo-competenties-sociale-wijkteams-zichtbaar-er-af (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trefwoord wijkzorg | Movisie
  Jaar van de Ruimte De Vinex opende met Tot in 2015 Nu is het zover En wat nu Dit jaar zoeken we naar nieuwe Samen Een in Feijenoord Praktijkvoorbeelden 4 september 2014 Samen één in Feijenoord is sinds 2007 een actief netwerk van bedrijven maatschappelijke organisaties en instellingen in de sectoren zorg welzijn wonen en participatie in de deelgemeente Feijenoord met als uiteindelijke doel om de gezondheid en de Door imago welzijnswerk kan samenwerking mislukken Artikelen 7 april 2014 Zorg en Welzijn moeten steeds meer samenwerken maar dat is niet altijd eenvoudig Beide sectoren hebben een eigen aanpak en een eigen manier van denken Jan Willem van de Maat deed onderzoek naar wat precies het succes van een goede samenwerking bepaalt De Buurtvaders Marokkaans buurtvaderproject Al Wasl Praktijkvoorbeelden 12 december 2013 Het buurtvaderproject Al Wasl werkt aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Laak Den Haag aan het verbeteren van de communicatie met en tussen buurtbewoners aan het aanscherpen van de sociale controle in het stadsdeel vormt een DoorDeWijks Praktijkvoorbeelden 6 oktober 2013 DoorDeWijks staat voor betaalbare hulp binnen de wijk Dit levert werkgelegenheid op en biedt hulp aan diegene die wat ondersteuning of gezelschap kan gebruiken ook zonder indicatie De jury van de MOVISIE Participatieprijs 2012 noemt DoorDeWijks als een The big change 6 hoe organiseert u samenwerking in de wijk Artikelen 4 september 2013 1 januari 2015 is het zover gemeenten gaan van start met de Participatiewet de jeugdzorg en de begeleiding persoonlijke verzorging De voorbereidingen zijn in volle gang Veel gemeenten kiezen voor wijkgericht werken MOVISIE en Vilans geven Kamerbrief Zorg en ondersteuning in de buurt Overheidsbeleid 14 oktober 2011 Kamerbrief van minister Schippers VWS met de stand van zaken van de noodzaak om zorg en ondersteuning in de buurt te versterken inclusief een overzicht van initiatieven op dit terrein Kamerbrief van minister Schippers VWS met de stand van zaken van Welzijn Zorg WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Publicaties 1 april 2013 De MOgroep heeft onderzoek laten doen waaruit blijkt dat slim samenwerken in de wijk het welzijn van burgers verhoogt en zorgkosten verlaagt Burgers kunnen met de juiste begeleiding langer thuis wonen en doen minder snel een beroep op The big change 4 hoe organiseert u maatwerk voor burgers Artikelen 15 juli 2013 1 januari 2015 is het zover gemeenten gaan van start met de Participatiewet de jeugdzorg en de begeleiding persoonlijke verzorging De voorbereidingen zijn in volle gang Gemeenten krijgen minder geld en zien tegelijkertijd een groeiende groep 1 2 volgende Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Agenda 1 Apply Agenda filter Artikelen 6 Apply Artikelen filter Overheidsbeleid 1 Apply Overheidsbeleid filter Praktijkvoorbeelden 5 Apply Praktijkvoorbeelden filter Publicaties 2 Apply Publicaties filter Kennisdossier Buurtkracht 5 Apply Buurtkracht filter Emancipatie en inclusie 1 Apply Emancipatie en inclusie filter Informele zorg 1 Apply Informele zorg filter Maatschappelijke zorg 1 Apply Maatschappelijke zorg filter Participatie en activering 1 Apply Participatie en activering filter Professionalisering 3 Apply Professionalisering filter Vrijwillige inzet 1

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/wijkzorg (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Sociaal wijkteam: individuele vragen blijken vaak gemeenschappelijke vragen
  nog andere zaken in de buurt spelen waar mensen last van hebben Deze opzet is laagdrempelig Bovendien zijn mensen eerder geneigd hun hart te luchten bij iemand die ze al kennen Kortom zichtbaar zijn en erop af Leg zowel contact met de mensen die overlast veroorzaken als met degenen die zeggen er last van te hebben Blijf onpartijdig Ga integer om met de opbrengsten en vertel wat je van plan bent te gaan doen Maak je eigen rol duidelijk en geef aan dat je weliswaar het initiatief neemt maar dat de oplossing van de bewoners gezamenlijk moet komen Stap 3 verbind als wijkteam vragen en dus bewoners met elkaar Zijn klachten van bewoners verzameld Dan is het tijd om bewoners met elkaar te verbinden zodat ze samen aan een oplossing kunnen werken De inzet van het wijkteam is om het gesprek tot stand te brengen Het mooiste is als bewoners begrip voor elkaar kunnen opbrengen en tot afspraken komen hoe de overlast kan worden verminderd Er zijn vele manieren om bewoners bij elkaar te brengen Via een straattafelsessie bijvoorbeeld portiekgesprekken of het organiseren van een bijeenkomst in het buurtcentrum Hier vragen jullie bewoners te vertellen wat zij anders willen zien of ze mee willen helpen aan de oplossing en wat ze kunnen doen Soms is het mogelijk om via social media eerste oplossingsrichtingen op te vragen Bijvoorbeeld door een oproep te doen op de Facebookpagina van de wijk In het geval van Wijk W kiezen we daar niet voor Geluidsoverlast ligt hiervoor te gevoelig Voor bijeenkomsten nodigen jullie ook andere betrokken professionals uit zoals de maatschappelijk werker de jongerenwerker en de sociaal makelaar Hou het aantal professionals zo beperkt mogelijk Dat geeft bewoners de gelegenheid zelf het voortouw te nemen Geef als sociaal wijkteam sowieso het goede voorbeeld door met iedereen in gesprek te blijven alle mensen gelijkwaardig te behandelen en wat er ook gebeurt onpartijdig te zijn Als sociaal wijkteam spelen jullie een belangrijke verbindende rol bij het in gesprek gaan en blijven met overlastgevers en mensen die juist overlast ervaren De methodiek van de motiverende gespreksvoering is hierbij cruciaal De kunst is om te zoeken naar oplossingen zonder dat mensen met de vinger naar elkaar gaan wijzen of stigmatiseren Daar is veel overtuigingskracht voor nodig maar dat is juist de expertise van de sociaal werker Laat alle deelnemers bijvoorbeeld zoeken naar overeenkomsten Wat bindt hen Of nodig ze uit om gezamenlijke interesses te benoemen Zo leren bewoners niet alleen elkaar maar vooral ook elkaars kwaliteiten en potenties beter kennen Geef als sociaal wijkteam sowieso het goede voorbeeld door met iedereen in gesprek te blijven alle mensen gelijkwaardig te behandelen en wat er ook gebeurt onpartijdig te zijn Stap 4 draag als wijkteam het initiatief aan de bewoners over Nu individuele vragen op jullie initiatief aan elkaar zijn geknoopt gaan bewoners samen aan de slag met het zoeken naar oplossingen voor in dit geval het geluidsoverlastprobleem Stap voor stap leggen jullie het initiatief terug bij de bewoners Jullie blijven

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/artikel/sociaal-wijkteam-individuele-vragen-blijken-vaak-gemeenschappelijke-vragen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Integraal werken stelt hoge eisen aan vakmanschap | Movisie
  verticale poot van de T geeft de vakspecifieke competenties van de professional weer de horizontale balk staat voor de gemeenschappelijke uitgangspunten en competenties Voor de wijk opereert de professional als generalist Binnen zijn team is hij specialist Leefgebieden Mensen in de wijk hebben vaak vragen op meerdere leefgebieden die sterk op elkaar inwerken Denk aan werkloosheid schuldenproblematiek slechte gezondheid opvoedingsproblemen of relatieproblemen Het oplossen van het ene probleem kan zo weer onderuitgehaald worden door het andere Een integrale werkwijze waarin de vragen in hun onderlinge samenhang worden benaderd ligt daarom voor de hand Dat is effectiever en waarschijnlijk ook goedkoper Onzichtbare vraagstukken Verder zijn er onzichtbare vraagstukken zoals mensen met een psychiatrische achtergrond met een steeds kleiner sociaal netwerk en een risico van verwaarlozing Eenzaamheid wordt eerder opgemerkt door professionals die de wijk en de bewoners goed kennen Deelnemen aan wijkactiviteiten vrijwilligerswerk of beschermde werkvormen zorgen voor structuur sociale contacten en zingeving Wie legt het contact en welke aanpak werkt het beste Dat is de vraag binnen het wijkteam Participatiecoaches Bij veel gemeenten speelt de vraag of ook medewerkers van de sociale dienst moeten worden ingezet in sociale wijkteams Lelystad en Groningen zijn hiermee aan het pionieren Het is nog te vroeg om hieruit lessen te trekken De verwachting is wel dat gemeenten de invoering van de Participatiewet aangrijpen om in wijken met langdurige werkloosheid of jeugdwerkloosheid participatiecoaches in te zetten ofwel door participatiecoaches daadwerkelijk op te nemen in wijkteams ofwel door een schil van gemakkelijk toegankelijke en gespecialiseerde professionals te organiseren Het is nog te vroeg om sociale wijkteams een succes te noemen Vakmanschap Met het bij elkaar zetten van professionals van uiteenlopende disciplines heb je nog geen wijkteam Elke beroepskracht heeft eigen competenties en een eigen visie op zijn werk Er zijn verschillen in mandaten en bevoegdheden Ook zijn er beroepscodes beroepsethiek en beroepswaarden die professionals hoog in het vaandel hebben Samenwerken kan grote dilemma s oproepen over het al dan niet delen van gevoelige informatie het moment van ingrijpen in onwenselijke of onwettige situaties of het omgaan met vertrouwensrelaties Het is nog te vroeg om sociale wijkteams een succes te noemen Veel hangt af van wat de professionals ervan weten te maken Er zal een stevig beroep worden gedaan op hun flexibiliteit en vakmanschap Goed kunnen samenwerken vereist inzicht in ieders persoonlijke en gemeenschappelijke kwaliteiten in de eigen en collectieve deskundigheid en in de grenzen hiervan Lees meer over de tien competenties waar in het huidige werk volgens Welzijn Nieuwe Stijl en de Wmo de nadruk op ligt Paul Vlaar is adviseur Vakmanschap bij Movisie Dit artikel verscheen op donderdag 27 maart 2014 in het opinieblad Sprank Meer weten Zie www movisie nl socialewijkteams Kennisdossier Professionalisering Buurtkracht Trefwoorden integrale teams activering sociale wijkteams Deel Afdrukken Reacties Reacties ruud cramer schreef op 10 april 2014 15 05 In dit stuk wordt volgens mij wel de integratie van hulpverlening door de professionals besproken maar er wordt geen aandacht besteed aan vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers die in het sociale domein ook

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/integraal-werken-stelt-hoge-eisen-aan-vakmanschap (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Ondernemend gedrag faciliteren en stimuleren | Movisie
  ligt een plan van Movisie om competentiemanagement te implementeren Wens tot samenwerking Sinds de start van het implementatietraject is bij Radius het nodige veranderd Op organisatieniveau zoekt de instelling concrete toenadering tot andere welzijn en zorgaanbieders in omgeving en regio om het concurrentiegevoel plaats te laten maken voor de wens tot samenwerking Ook zet Radius concrete lijnen uit bij potentiële opdrachtgevers partners waaronder het lokale bedrijfsleven woningcorporaties en zorgverzekeraars Zo heeft Radius bijvoorbeeld een slimme coalitie gesloten met woningcorporatie Mooiland Beide organisaties houden de aanbestedingskalender goed in de gaten om ook in andere gemeenten voet aan de grond te krijgen Verder houden Radius medewerkers scherp in de gaten welke diensten ze in omliggende gemeenten aan de man vrouw kunnen brengen en welke diensten meer etalageruimte verdienen gewoon omdat ze goed zijn Deze aanpak werpt zijn vruchten af Andere organisaties tonen interesse en maken graag gebruik van de opgedane kennis en ervaring van Radius De organisatie is niet bang om nee te verkopen Radius is constant in gesprek met vijf gemeenten in het Land van Cuijk om transities transformaties en veranderingen vanuit één visie aan te pakken En Radius zet mensen contacten uit het eigen netwerk in als ambassadeurs van haar projecten een ideale manier om ook andere gemeenten en partijen enthousiast te maken Ook nieuw is de zakelijke opstelling van Radius De ondernemende organisatie is niet bang om nee te verkopen als de kwaliteit van haar dienstverlening in het geding is Snel zaken doen Op medewerkerniveau heeft Radius de nodige ondernemende slagen gemaakt Er is meer aandacht gekomen voor PR en het marketing communicatiebeleid zodat Radius medewerkers zichzelf en hun organisatie op een bewustere manier kunnen profileren Door de kwaliteit van dienstverlening explicieter te benoemen is de naamsbekendheid bijvoorbeeld toegenomen Radius investeert ook in faciliteiten voor haar medewerkers Iedere medewerker kan beschikken over een tablet die toegang geeft tot het Radius netwerk en snel zaken kunnen doen met burgers en partners mogelijk maakt Ook gebruikt een groeiend aantal medewerkers social media zoals Twitter Facebook en LinkedIn Dit om in beeld te blijven bij cq vindbaar te zijn voor vaste partners en mogelijke andere interessante partijen Verder whats appen Radius medewerkers met hun professionele partners en klanten om zaken snel af te stemmen of te regelen Ook krijgen uitvoerende medewerkers hulp om de passie voor hun werk nog gerichter in te zetten Zo laten ze via social media zien waarom ze doen wat ze doen Duidelijker profileren Nu het raamwerk staat is het zaak voor Radius om ondernemend gedrag van en in de organisatie te verankeren Dit doet de organisatie onder meer door het functioneren van personeel anders in te steken en ondernemend werken van uitvoerende medewerkers te koppelen aan Wmo competenties Radius beseft dat het nog de nodige stappen moet zetten Zo voert het gesprekken met nieuwe financieringspartijen zoals zorgverzekeraars Preventieve inzet betekent minder dure zorg en daar heeft een zorgverzekeraar ook belang bij Ook heeft Radius een plan gemaakt waarmee het zich gerichter en actieve richting politiek en de

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/ondernemend-gedrag-faciliteren-stimuleren (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Welzijn Lelystad regisseert sociale wijkteams | Movisie
  iemand doorverwijst naar zorg of naar hulpverlening De regie op de uitvoering en doorontwikkeling ligt ook bij Welzijn Lelystad wij pakken het weer op met onze partners De gemeente regisseert het beleid op hoofdlijnen en maakt de financiële keuzes De gemeente kent daarmee professionele ruimte toe aan de sociale teams Gevolg is dat de innovatie vanuit de praktijk goed op gang komt bijvoorbeeld de samenwerking met een gezondheidscentrum in Waterwijk Het is gelukt om de werkwijze van Welzijn op recept neer te zetten Als je bijvoorbeeld psychosociale problemen hebt en geïsoleerd bent geraakt kun je van de huisarts een doorverwijzing krijgen naar welzijn Als je een plek zoekt in de maatschappij waar je je prettig voelt en je weer tot je recht komt gaan we je daarbij helpen Convenant tussen zorgverzekeraar ziekenhuis eerstelijnszorg en gemeente Bijzonder aan de situatie met de sociale wijkteams in Lelystad is ook dat er een convenant is gesloten tussen zorgverzekeraar Achmea het ziekenhuis de eerstelijnszorg en de gemeente Bij Achmea bestaan de zelfde ideeën om preventief en dichtbij te werken en het meer vanuit de eigen verantwoordelijkheid van mensen te organiseren Iedereen lijkt nu gefocust op de nieuwe taken van de gemeente door de transities maar de rol van zorgverzekeraars wordt ook heel groot Wijkteams versus burgerkracht Hoe verhouden de sociale wijkteams zich tot burgerkracht en bewonersinitiatieven We staan open voor gekke ideeën of vragen niet alleen voor problemen Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we contact kregen met een dame die een picknick wilde organiseren en het op die manier over gezondheidsthema s wilde hebben Een team heeft haar van informatie voorzien zodat ze het helemaal op haar eigen manier kon organiseren Dat is uitgegroeid tot een serie bijeenkomsten waarbij mensen allerlei vraagstukken oppakken Bottleneck tijdsinzet De bottleneck zit op dit moment bij de tijdsinzet die bij dit soort ondersteuning vraagt vertelt Van Laar De inzet van de maatschappelijk werker en de medewerker van Kwintes was in 2013 nog beperkt De handrem moet er nu af om op een grotere schaal goed in te spelen op de eigen kracht Het gaat erom met bewoners het gesprek te voeren wat ze eigenlijk willen en wat ze zelf kunnen doen Meer collectieve arrangementen Ook is nog winst te halen met de inzet van meer collectieve arrangementen Met de verandering in de zorg staat er financiële druk op voorzieningen als dagbesteding We denken dat dat deels anders kan en hebben er ook de plekken voor Zo hebben we nu een succesvolle autistensoos Als je wilt dat zoiets succesvol is moet je zorgen voor een veilige gestructureerde omgeving Onze opbouwwerkers en beheerders spelen daarbij een grote rol alles moet goed geregeld zijn en ze moeten goed met de vrijwilligers kunnen omgaan Alle teams de wijk in In 2014 moeten alle teams in de wijk gaan werken Mensen die nu nog beperkt in de wijk werken vliegen nu af en toe vanuit de moederorganisatie de wijk in Dat wordt anders Verder maken we per hulpvrager een individueel ondersteuningsplan

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/welzijn-lelystad-regisseert-sociale-wijkteams (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Sociaal wijkteam: individuele vragen blijken vaak gemeenschappelijke vragen | Movisie
  te brengen Hoe denken bewoners over dit probleem Wie heeft er last van en wie veroorzaken de overlast Gebruik bestaande contacten in de buurt voor het verzamelen van informatie Bijvoorbeeld actieve bewoners of iemand van jullie team die bij gezinnen in een overlaststraat over de vloer komt Een externe hulpverlener uit jullie netwerk kan ook In het geval van wijk W zijn de maatschappelijk werker en de jongerenwerker al betrokken De oplossing moet van de bewoners gezamenlijk komen Als er nog geen sociaal makelaar in het wijkteam is is dit het moment om ook die te betrekken Daarnaast kun je in je wijkteam afspreken dat je steeds vraagt of er nog andere zaken in de buurt spelen waar mensen last van hebben Deze opzet is laagdrempelig Bovendien zijn mensen eerder geneigd hun hart te luchten bij iemand die ze al kennen Kortom zichtbaar zijn en erop af Leg zowel contact met de mensen die overlast veroorzaken als met degenen die zeggen er last van te hebben Blijf onpartijdig Ga integer om met de opbrengsten en vertel wat je van plan bent te gaan doen Maak je eigen rol duidelijk en geef aan dat je weliswaar het initiatief neemt maar dat de oplossing van de bewoners gezamenlijk moet komen Stap 3 verbind als wijkteam vragen en dus bewoners met elkaar Zijn klachten van bewoners verzameld Dan is het tijd om bewoners met elkaar te verbinden zodat ze samen aan een oplossing kunnen werken De inzet van het wijkteam is om het gesprek tot stand te brengen Het mooiste is als bewoners begrip voor elkaar kunnen opbrengen en tot afspraken komen hoe de overlast kan worden verminderd Er zijn vele manieren om bewoners bij elkaar te brengen Via een straattafelsessie bijvoorbeeld portiekgesprekken of het organiseren van een bijeenkomst in het buurtcentrum Hier vragen jullie bewoners te vertellen wat zij anders willen zien of ze mee willen helpen aan de oplossing en wat ze kunnen doen Soms is het mogelijk om via social media eerste oplossingsrichtingen op te vragen Bijvoorbeeld door een oproep te doen op de Facebookpagina van de wijk In het geval van Wijk W kiezen we daar niet voor Geluidsoverlast ligt hiervoor te gevoelig Voor bijeenkomsten nodigen jullie ook andere betrokken professionals uit zoals de maatschappelijk werker de jongerenwerker en de sociaal makelaar Hou het aantal professionals zo beperkt mogelijk Dat geeft bewoners de gelegenheid zelf het voortouw te nemen Geef als sociaal wijkteam sowieso het goede voorbeeld door met iedereen in gesprek te blijven alle mensen gelijkwaardig te behandelen en wat er ook gebeurt onpartijdig te zijn Als sociaal wijkteam spelen jullie een belangrijke verbindende rol bij het in gesprek gaan en blijven met overlastgevers en mensen die juist overlast ervaren De methodiek van de motiverende gespreksvoering is hierbij cruciaal De kunst is om te zoeken naar oplossingen zonder dat mensen met de vinger naar elkaar gaan wijzen of stigmatiseren Daar is veel overtuigingskracht voor nodig maar dat is juist de expertise van de sociaal werker Laat alle deelnemers

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/28891 (2015-06-23)
  Open archived version from archive •