archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wijkondernemingen | Movisie
  Publicaties Trainingen Advies Over Movisie Over Movisie Organisatie Werken bij Movisie Medewerkers Internationaal Pers Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken Relatiekrant MOVISIES Portfolio Nieuwsbrieven Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Gemeentecongres sociale ondernemingen Social Enterprise NL en Movisie organiseren op 17 september 2015 een congres voor gemeenten waarin de waarde van sociale ondernemingen centraal staat Kennisuitwisseling en leren van elkaar is cruciaal meld u ook aan Lees verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Buurtkracht Wijkondernemingen Vorige pagina Wijkondernemingen begrippenlijst 12 april 2013 Omschrijving Ondernemingen met een commerciële en maatschappelijke doelstelling die zich richten op dienstverlening aan de wijk waar ze zijn gevestigd ontstaan uit onafhankelijke maatschappelijke initiatieven van bewoners die hun collectieve betrokkenheid combineren met ondernemerschap Kennisdossier Buurtkracht Deel Afdrukken 2013 Stimulansz Thesaurus Zorg en Welzijn Movisie nieuwsbrief Relatiekrant MOVISIES Tijdschrift Sociale Vraagstukken

  Original URL path: https://www.movisie.nl/begrippenlijst/wijkondernemingen (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Wijkteams | Movisie
  Sociale Vraagstukken Relatiekrant MOVISIES Portfolio Nieuwsbrieven Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Gemeentecongres sociale ondernemingen Social Enterprise NL en Movisie organiseren op 17 september 2015 een congres voor gemeenten waarin de waarde van sociale ondernemingen centraal staat Kennisuitwisseling en leren van elkaar is cruciaal meld u ook aan Lees verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning Wijkteams Vorige pagina Wijkteams begrippenlijst 31 januari 2014 Omschrijving Teams die in een wijk opereren zoals teams met mensen uit verschillende disciplines gemeente politie opbouwwerk woningcorporaties die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van een wijk groepen wijkbewoners soms aangevuld met beroepskrachten die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van hun wijk politieteams met een wijk als werkgebied of zelfsturende kleinschalige teams van wijkverpleegkundigen Kennisdossier Zorg en ondersteuning Buurtkracht

  Original URL path: https://www.movisie.nl/begrippenlijst/wijkteams (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Moeder- en vadercentra | Movisie
  naleven van de basisprincipes van de interventie zoals zelforganisatie en zelfbeheer en diversiteit Doelgroep De doelgroep van de interventie Moeder en vadercentra bestaat uit kwetsbare vrouwen en mannen die niet of nauwelijks participeren in de samenleving De interventie richt zich op alle mensen die in de wijk wonen ongeacht cultuur afkomst leeftijd of achtergrond Het gaat om mannen en vrouwen met of zonder kinderen Doel Het doel van Moeder en vadercentra is dat kwetsbare bewoners in aandachtwijken hun kwaliteiten in kunnen zetten en de vaardigheden hebben om structureel deel te nemen aan de samenleving Aanpak Een moeder of vadercentrum is een buurtgerichte voorziening en heeft een eigen locatie De bezoekers dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het centrum Zij kunnen deelnemen meehelpen vrijwilligerswerk doen of coördinator worden De eigen kracht van mannen en vrouwen staat centraal De basisprincipes van moedercentra zijn zelforganisatie en zelfbeheer open aanbod werk wordt beloond kinderen horen erbij vrouwen nemen de leiding diversiteit ongedeeld leven en netwerk Voor vadercentra zijn dat meedenken meebeslissen en meedoen open aanbod coachend vaderschap werk en zorg zichtbaar maken mannen ondersteunen elkaars leiderschap sociale en culturele diversiteit integrale aanpak en netwerk Uitvoerende organisaties Een moeder of vadercentrum kan zelfstandig functioneren of als onderdeel van een welzijnsorganisatie Onderzoek Uit de zes belangrijkste onderzoeken naar de praktijkervaringen met de interventie kwam naar voren dat het interculturele karakter de laagdrempeligheid en de veilige omgeving belangrijke succesfactoren zijn Bezoekers groeien van consument naar producent Als het vrijwilligersbeleid goed geregeld is in de centra is er meer sprake van ontwikkeling van de bezoekers Knelpunten hebben vooral te maken met het niet consistent naleven van de basisprincipes van de interventie zoals zelforganisatie en zelfbeheer en diversiteit Er is geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de interventie of van vergelijkbare interventies Samenvatting werkzame elementen Door het principe van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/moeder-vadercentra (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Wijk en Psychiatrie | Movisie
  tweezijdig gericht is zowel op de persoon die vanwege beperkingen niet zo gemakkelijk deel uitmaakt van de samenleving als op de omgeving waar die persoon mee zou willen doen De Presentiebenadering benadrukt dat aansluiting met kwetsbare personen die zich niet meer in tel voelen vraagt om een zorgvuldige bejegening waarbij de professional niet zijn eigen agenda op de voorgrond stelt maar de percepties van de ander Kwartiermaken en presentie zijn sterk gelieerd aan de rehabilitatiebenadering waarbij het erom gaat mensen met psychosociale beperkingen te ondersteunen bij het vergroten van hun kwaliteit van leven en het vervullen van sociale rollen Een MSS is een gecoördineerd netwerk van personen diensten en voorzieningen waarvan kwetsbare mensen zelf deel uitmaken en dat hen en eventueel aanwezige mantelzorgers op vele manieren ondersteunt bij het participeren in de samenleving In de visie op empowerment van Van Regenwortel 2008 gaat het om het ontwikkelen van trekkracht of pull in de samenleving voor mensen die anders zijn naast de push uit de reguliere voorzieningen Praktijkervaringen Er zijn twee interne evaluatieonderzoeken gedaan naar de praktijkervaringen met de methode Wijk en Psychiatrie Brettschneider et al 2007 Karbouniaris Wilken 2012 De professionals die de methode uitvoeren zijn positief over het werken ermee en de behaalde resultaten Professionals zijn enthousiast over de activiteiten die zijn gericht op beïnvloeding van beeldvorming Wijk en Psychiatrie draagt volgens de professionals niet alleen bij aan een betere participatie van de doelgroep in de buurt maar ook aan de betekenis van het welzijnswerk voor een doelgroep die voorheen niet zo in beeld was Ook de deelnemers zijn positief over Wijk en Psychiatrie De meeste geïnterviewde deelnemers doen nieuwe contacten op tijdens de activiteiten en samenkomsten van WeP Dit helpt hen om niet verder in een sociaal isolement te verkeren Echter deelnemers hebben ook te kennen gegeven dat de uitwisseling primair met situatiegenoten plaatsvindt en dat slechts op enkele plekken sprake is van integratie met andere buurtbewoners Verder ervaren de deelnemers dat WeP een positieve bijdrage levert aan het vinden van zinvolle tijdbesteding Effectonderzoek Er is een intern monitoringonderzoek beschikbaar naar WeP Karbouniaris Wilken 2012 Hieruit blijkt dat 15 van de 34 geïnterviewde deelnemers iets actiefs doen in de buurt Ook komt uit dit onderzoek naar voren dat 15 geïnterviewde deelnemers geen leegte meer om zich heen ervaren tegenover acht die dit wel ervaren Ondanks dat een aantal deelnemers een leegte om zich heen ervaart hebben 26 deelnemers van Wijk en Psychiatrie het gevoel er weer bij te horen in de samenleving Samenvatting werkzame elementen Samenwerking tussen zorg en welzijnsaanbieders in een maatschappelijk steunsysteem op wijkniveau gericht op mensen met een psychische beperking in een achtergestelde positie Toeleiding van cliënten van zorgorganisaties naar algemene welzijns voorzieningen in de wijk De inzet van professionals die als consulent intermediair en kwartiermaker fungeren en op een outreachende presentiegerichte wijze werken Signalering van sociaal isolement en het bieden van bijbehorende ondersteuning van deze specifieke doelgroep door welzijnsprofessionals en vrijwilligers Het organiseren van passende activiteiten voor de doelgroep die tevens een brugfunctie kunnen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/wijk-psychiatrie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kulturhuske | Movisie
  bereikt door een huiskamer en podium in de wijk te creëren dat door middel van eigen culturele activiteiten ook echt van de wijk en haar bewoners is Doelgroep Kulturhuske richt zich op alle bewoners van de wijk met aandacht op de in de wijken aanwezige diversiteit etniciteit sekse leeftijd en sociaaleconomische status Aanpak Een betrokken woningcorporatie stelt een leegstaande woning ruimte ter beschikking voor Kulturhuske Met een budget vanuit de samenwerkende organisaties bestaande uit gemeente corporatie en welzijnsinstelling wordt Kulturhuske ingericht Vanaf dat moment ligt de nadruk op de betrokkenheid en inbreng van bewoners Ondersteund door een medewerker van de welzijnsorganisatie stellen de bewoners de programmering van activiteiten zelf samen Dit is heel laagdrempelig georganiseerd en het initiatief ligt bij de bewoners Koken verhalen vertellen muziek of cursussen worden door henzelf verzorgd Mensen kunnen tijdens veel activiteiten vrij inlopen waardoor het huiskameridee duidelijk in stand blijft Tijdens de activiteiten is wel altijd een beroepskracht aanwezig Er is tevens een aantal betrokken vrijwilligers Zij helpen met het werven van nieuwe bewoners en om activiteiten in goede banen te leiden Materiaal Kulturhuske huiskamer en podium van de wijk Handboek voor cultuur als praktisch participatiemiddel voor en door wijkbewoners geschreven door Wouter Muller uitgegeven in 2012 door SCALA Welzijnswerk in Hengelo Naast het handboek is er ook een boek met dvd beschikbaar over Ma2 Kulturhuske in Hengelo Uitvoerende organisaties De uitvoering van de methode Kulturhuske ligt in handen van de wijkbewoners zelf Zij worden daarbij ondersteund door een welzijnsorganisatie sociaal cultureel werk en opbouwwerk en gefaciliteerd door de woningcorporatie en de gemeente Ontwikkelaar SCALA Welzijnswerk Arie Fröberg 074 255 30 00 www scalawelzijn nl Onderbouwing Voor de onderbouwing van de methode verwijst de ontwikkelaar naar visies over onder andere cultuurparticipatie en burgerschap Participatie in cultuur leidt volgens Matarasso 1997 in Bosker 2010 onder andere tot persoonlijke ontwikkeling bevordert de sociale cohesie en versterkt het gemeenschapsgevoel Cultuur op kleine schaal zoals Kulturhuske dit aanbiedt heeft daarmee impact op de participatie van bewoners vooral voor hen die niet vanzelfsprekend deelnemen aan cultuur Schnabel 2000 legt de verbinding tussen culturele competenties en goed burgerschap Deelname aan culturele en kunstactiviteiten bevordert het evenwicht tussen individuele vrijheid en maatschappelijke betrokkenheid van bewoners Door dit evenwicht ook wel sociale cohesie genoemd wordt goed burgerschap vanzelfsprekender Praktijkervaringen Er zijn twee interne evaluatieonderzoeken naar Kulturhuske gedaan SCALA Welzijnswerk 2012a SCALA Welzijnswerk 2012b Daarnaast heeft één van de ontwikkelaars interviews gehouden met enkele bewoners deelnemers en een professional Muller 2012 Belangrijke succesfactoren zijn de professionele ondersteuning die aanwezig is en een vaste groep vrijwilligers die zich inzetten voor Kulturhuske Er moet echter voor gewaakt worden dat niet steeds dezelfde groep bewoners komt het moet laagdrempelig voor alle bewoners blijven Daarnaast moet Kulturhuske aanvullend blijven aan bestaande voorzieningen er moet geen concurrentiegevoel ontstaan Bewoners onderstrepen het succes van de laagdrempeligheid Men leert veel mensen van diverse culturen kennen Ook buiten Kulturhuske om verhoogt dit het onderlinge contact Bewoners merken ook op dat de ondersteuning door de beroepskracht en vaste vrijwilligers onmisbaar is Effectonderzoek

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/kulturhuske (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Gedragscodes | Movisie
  geen wegen zien om aan negatieve gevoelens en situaties een positieve draai te geven Door een Gedragscodeproject zullen deze sluimerende conflicten eerder in de kiem gesmoord worden of op een goede manier afgehandeld of aangepakt worden Praktijkervaringen Er is door het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid evaluatieonderzoek uitgevoerd Bongers Langeveld 2011 De conclusie uit dit onderzoek is dat de uitvoerders de ondersteuning door middel van een stappenplan als nuttig en prettig hebben ervaren hoewel de praktijk soms weerbarstiger is dan het model Verder is geconcludeerd dat deze projecten vooral een goede invloed hebben op de sociale cohesie in de wijk Over de invloed op de daadwerkelijke hoeveelheid vandalisme en vernielingen en overlast zijn de meningen verdeeld Een kleine groep bewoners heeft de eigen wijk in de vragenlijsten die gebruikt zijn voor de evaluatie na afloop van de projecten een hoger rapportcijfer gegeven voor de algemene leefbaarheid Effectonderzoek De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode Dergelijk onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch zie 6 1 Samenvatting werkzame elementen Door samen met bewoners leefregels te formuleren worden de sociale cohesie en verbetering van het leefklimaat in de wijk bevorderd Probleemanalyse en prioritering liggen aan de basis van de leefregels Handhaving het formuleren van leefregels wordt gecombineerd met het maken van afspraken over naleving en eventuele sancties De leefregels gaan over concrete gedragingen en worden duidelijk vastgelegd waardoor de resultaten meetbaar zijn Het proces staat centraal waarbij er vanaf het begin aandacht is voor draagvlak evaluatie en borging Samenwerking zowel bewoners gemeente welzijn en politie als woningcorporaties zijn bij de totstandkoming en handhaving van de leefregels betrokken Praktijkvoorbeeld Velsen De wijk Velserbroek nieuwbouwwijk en meer precies de straat Wieringer Aak bestaat uit 135 huishoudens Hier was sprake van ernstige overlast van jeugd Bewoners gingen gebukt onder geluidsoverlast en volgens hen was er veel troep op straat Hierover was ruzie ontstaan tussen bewoners en jongeren De buurt had hiervoor de nodige aandacht gevraagd bij onder andere de burgemeester de gemeenteraad en de politie Om de problemen op te lossen zette de politie extra capaciteit in Ondertussen bleef er onduidelijkheid bestaan over het gebruik van de openbare ruimte terwijl er nog steeds overlast werd ervaren In het kader van het nieuwe wijkgericht werken was Velserbroek uitgeroepen tot pilotwijk en ondertussen was buurtbemiddeling gestart Met Gedragscodes wilde Velsen bereiken dat jongeren en buurtbewoners samen regels opstelden om de leefbaarheid in de buurt te bevorderen Er is draagvlak gecreëerd onder zowel bewoners als jongeren Beide groepen stemden tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in met de pilot In Velsen lag het projectleiderschap bij de gemeente Naast de beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid zaten ook de regisseur wijkgericht werken en de afdelingsmanager agogische diensten van Stichting Welzijn Velsen en een wijkagent van Velserbroek in de projectgroep Naast de projectgroep was er een werkgroep gevormd met buurtbewoners jongeren en professionals wijkbeheerder projectvoorbereider groen en coördinator wijkafspraken van Stichting Welzijn Velsen De projectgroep in Velsen werd in stap 2 gevormd In stap 1 vonden

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/gedragscodes (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Thuis op Straat (TOS) | Movisie
  TOS praktijken in Rotterdam Amsterdam Leiden Voorschoten Breda en Bergen op Zoom Ontwikkelaar Ton Huiskens Eigenaar TOS Centraal Contactpersoon Peter Hartog 010 437 61 11 peter hartog thuisopstraat nl Onderbouwing Thuis op Straat is ontwikkeld als alternatief voor het veelal naar binnen gekeerde en aanbodgerichte sociaal cultureel werk Daarnaast heeft de TOS methode een kritische visie ontwikkeld op de professionalisering zoals die onder meer in het welzijnswerk heeft plaatsgevonden TOS is in de praktijk ontwikkeld en heeft in grote mate het karakter van een georganiseerde zoektocht naar vernieuwing in het sociale domein zowel naar vorm als naar inhoud Karyotis Tudjiman Masson De Jong 2005 De methode is geïnspireerd door het opbouwwerk en het bedrijfsleven De benadering van de buurt als levend systeem en het uitgangspunt dat het niet voor de mensen gedaan kan worden maar met en door bewoners gedaan moet worden is gebaseerd op het opbouwwerk Broekman 1998 TOS maakt hierbinnen ook gebruik van de voor en doormethode Voorman 2003 in TIJ 2012 peer education methode Voorham 2003 in Tij 2012 en betekenisvol aanwezig zijn dat onderdeel is van de presentietheorie van Baart 2001 in TIJ 2012 Daarnaast is TOS een maatschappelijke franchise geïnspireerd op het commerciële franchisesysteem zoals onder meer McDonald s hanteert Dit biedt korte lijnen een dynamische relatie en een duidelijk kader Boonstra Van Wonderen 2009a Praktijkervaringen TOS medewerkers ervaren drie succesfactoren voor de activiteiten goed weten wat de kinderen leuk vinden flexibel kunnen inspelen op de vraag van kinderen door goed naar hen te luisteren en ervoor te zorgen dat de kinderen weten wat ze aan TOS hebben door op vaste dagen en tijden op het plein aanwezig te zijn Boonstra Mak Van Wonderen 2009c Over de positieve effecten van TOS op het gedrag van kinderen zijn de medewerkers het eens Over de vraag hoe duurzaam die effecten zijn zijn de meningen verdeeld In elk geval is een langdurige aanwezigheid van TOS belangrijk in verband met het opbouwen van vertrouwen Volgens sommige medewerkers draagt de methode ook bij aan gedrag en ontwikkeling van kinderen op de langere termijn Boonstra e a 2009c Jongeren met een bijbaan ervaren dat zij plezier respect en ervaring terugkrijgen voor het werk dat zij bij TOS doen Een ruime meerderheid bevestigt dat zij hun kansen op de arbeidsmarkt hiermee vergroot hebben en dat de ervaring heeft bijgedragen aan zelfvertrouwen ambitie en motivatie Boonstra Van Wonderen 2009b Zowel een deel van de ouders als van de kinderen geeft aan zich buiten veiliger te voelen als TOS er is Volwassen buurtbewoners noemen vier ervaren effecten van TOS meer saamhorigheidsgevoel meer veiligheid in de wijk meer buitenspelende kinderen en kinderen die zich beter zijn gaan gedragen Karyotis e a 2005 Effectonderzoek Van 2009 tot 2014 werkt het Verwey Jonker Instituut in opdracht van ZonMw aan een effectstudie met quasi experimenteel design in de praktijk naar de methode Thuis op Straat Hierin wordt onderzocht of TOS werkelijk de emotionele en sociale veiligheid voor kinderen 8 14 jaar verbetert het sociaal gedrag van kinderen bevordert

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/thuis-straat-tos (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Vijf Sterren Dorpen | Movisie
  door BOKD te Assen Op de website www vijfsterrendorpen nl is ook ander voorbeeldmateriaal beschikbaar Uitvoerende organisaties De methode wordt toegepast door welzijns of maatschappelijke organisaties of zzp ers die met dorpen of wijken werken In het project wordt de lokale welzijnsorganisatie betrokken als deelnemer adviseur en eventueel eigenaar of uitvoerder van één van de vervolgprojecten Ook de dorpsbelangenorganisatie is nauw betrokken en eventueel de gemeente Ontwikkelaar Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drenthe Dhr Luit Hummel 0592 31 51 21 www bokd nl Onderbouwing De ontwikkelaars hebben voor de onderbouwing van de methode gebruik gemaakt van de visie op burgerparticipatie van Tonkens 2010 in Van Straaten Hofman 2011 Daarin is na overheid in de naoorlogse jaren en markt jaren negentig nu burgerparticipatie het leidende principe bij het organiseren van de samenleving Bovendien is gebruik gemaakt van het kernkwaliteitenkwadrant van Ofman 2006 in Van Straaten Hofman 2011 om tot een analyse te komen van de huidige situatie en tot concrete stappen voor verbetering daarvan Praktijkervaringen Uit een evaluatie Müller 2012 van de praktijkervaringen van de professional en de cliënt burger blijkt dat de deelnemende dorpen enthousiast zijn Zowel uitvoerders als deelnemers geven aan dat het goed is dat de sterrenwerker een onpartijdige derde is die niet uit het dorp zelf komt Daardoor kan deze persoon dingen in gang zetten die vanuit de bewoners zelf moeilijk tot stand zouden komen lastige vragen stellen en deelnemers bij de les houden Soms was het lastig de ondernemingszin van de burgers uit het sterrenteam wat af te remmen en de tijd te nemen voor het betrekken en mobiliseren van andere burgers De deelnemende burgers zijn erg enthousiast zowel over de huiskamergesprekken als over de slotbijeenkomst en het behaalde resultaat Ook geven ze aan elkaar op een andere manier te hebben leren kennen Effectonderzoek De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode of van soortgelijke methoden Dergelijk onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch Samenvatting werkzame elementen Het verbeteren van welzijn en leefbaarheid in het dorp door bewoners gezamenlijk de kwaliteiten én uitdagingen te laten benoemen Procesbegeleiding door de vijfsterrenwerker als een relatieve buitenstaander draagt bij aan een open sfeer waarin bestaande impasses kunnen worden doorbroken nieuwe gesprekken ontstaan en bewoners waar nodig worden uitgedaagd om verder te gaan Het initiatief ligt bij een divers samengesteld sterrenteam van sleutelfiguren uit het dorp jong en oud man en vrouw meer of minder betrokken bij het dorp nieuwkomers en geboren en getogen dorpelingen Door de huiskamergesprekken en de slotbijeenkomst vindt verbreding plaats naar de gehele gemeenschap dit draagt bij aan het draagvlak bij en de betrokkenheid van de bewoners Via het kernkwaliteitenkwadrant wordt geanalyseerd waar het dorp sterk in is en waar juist aandachtspunten liggen Resultaten worden geborgd en verankerd door afspraken te maken met de contactambtenaar van de gemeente waarin het dorp ligt de lokale welzijnsinstelling en andere relevante partijen en door een jaarlijkse Sterren APK Praktijkvoorbeeld De beschrijving van onderstaand praktijkvoorbeeld is gebaseerd op Gasteren Vijfsterrendorp uitgegeven in april 2010

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/vijf-sterren-dorpen (2015-06-23)
  Open archived version from archive