archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vouchersysteem | Movisie
  te verbeteren Davelaar e a 2001 Weling e a 2000 Het Vouchersysteem sluit hierbij aan door de regie over zowel het initiatief als de uitvoering en de regie over het budget in handen van bewoners te geven Henk Cornelissen persoonlijke communicatie 8 februari 2010 Praktijkervaringen Van de G31 gemeenten werken zestien gemeenten met het Vouchersysteem Evaluaties wijzen uit dat het systeem overwegend goed ontvangen wordt Bewoners ervaren het Vouchersysteem als positief Het is toegankelijk en laagdrempelig het aantal initiatieven dat wordt ingediend is doorgaans hoog en bewoners zeggen er veel van te leren Tonkens Kroese 2009 Jacobs 2010 Engbersen e a 2010 Meijering Van Rooijen 2010 Feijt 2010 Onderzoek wijst uit dat gemeenten over het algemeen een grote diversiteit aan bewoners weten te betrekken Het Vouchersysteem draagt ertoe bij dat mensen elkaar treffen en dat er nieuwe verbanden tussen groepen bewoners tot stand komen Tonkens Kroese 2009 Jacobs 2010 Vooral wanneer een regiegroep goed ondersteund wordt wanneer regiegroepen bestaan uit zowel al actieve als nog niet actieve burgers en wanneer de regiegroep regelmatig samenkomt is het Vouchersysteem succesvol Tonkens Kroese 2009 Jacobs 2010 Ambtenaren ervaren dat meer bewoners zich interesseren voor de verbetering van de buurt en vinden het Vouchersysteem over het algemeen goed werken Tijdens het ondersteunen van regiegroepen lopen zij soms echter tegen verschillende dilemma s aan waaronder juridische problemen botsingen tussen ambtenaren en burgers hoge werkdruk door de noodzakelijke begeleiding botsingen tussen groepen burgers en het verantwoorden van de burgerinitiatieven naar collega ambtenaren Engbersen e a 2010 Tonkens Kroese 2009 Effectonderzoek De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode Dergelijk onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch zie praktijvoorbeeld 1 Samenvatting werkzame elementen Het Vouchersysteem is gemakkelijk toegankelijk en daardoor laagdrempelig Bewoners hebben de regie over het budget en de verdeling van het budget Bewoners bedenken zelf wat nodig is voor hun wijk in plaats van een meer topdown benadering waarbij bewoners geïnformeerd worden hen om advies wordt gevraagd of waarbij bewoners met professionals mogen meebeslissen Een gevarieerde groep bewoners wordt geactiveerd door het Vouchersysteem Een gevarieerde groep bewoners komt met elkaar in contact en werkt samen in een regiegroep De methode kan aangepast worden aan de lokale situatie door gebruik van een modelverordening Bewoners leren inhoudelijke discussies met elkaar te voeren om gedegen beslissingen te nemen Praktijkvoorbeeld Deze casus is gebaseerd op een artikel uit de nieuwsbrief LSA Bewonersberichten www lsabewoners nl De namen zijn geanonimiseerd en het artikel is ingekort Het Vouchersysteem in de Amsterdamse Dapperbuurt Startbijeenkomst Er zitten honderd mensen in de zaal bij de startbijeenkomst van het Vouchersysteem in de Dapperbuurt Marga Mulder van de welzijnsorganisatie ondersteunt het voucherproject en leidt de avond De regiegroep stelt zich voor zij zijn de buurtbewoners die zullen bepalen welke bewonersinitiatieven kunnen plaatsvinden De spelregels worden uitgelegd en er worden ter inspiratie voorbeelden genoemd van bewonersinitiatieven die eerder zijn uitgevoerd Mensen luisteren en stellen vragen Wat nu als ik een idee heb dat meer kost dan 10 000 euro Dan

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/vouchersysteem (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • PAja! | Movisie
  24 24 Verwey Jonker Instituut Jodi Mak JMak verwey jonker nl 030 230 07 99 Onderbouwing PAja is ontstaan in de praktijk en sluit aan bij beleidsontwikkelingen in de maatschappelijke opvang en de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo waarbij de kwetsbare burger een belangrijke stem krijgt Een belangrijke inspiratiebron is het concept audit Mak et al 2009 een systematisch en onafhankelijk onderzoek om te bepalen in hoeverre de kwaliteit binnen een project is geregeld en gewaarborgd Andere uitgangspunten voor PAja zijn ervaringen uit soortgelijke projecten Mak et al 2009 zoals de Voor en doormethode het Rotterdamse idee van de Projectgarages de verbetergroepen en andere vormen van cliëntenraadplegingen in de maatschappelijke opvang PAja maakt gebruik van peer research Volgens Noom De Winter 1999 in Mak et al 2009 is dat een vorm van onderzoek waarin jongeren uit een bepaalde groep optreden als medeonderzoekers van problemen die zich binnen dezelfde doelgroep voordoen Het begrip empowerment ligt hieraan ten grondslag het proces waarbij individuele relatief machteloze personen met elkaar in dialoog treden met als doel om via collectieve actie hun omgeving te veranderen Volgens Baertveld 2003 in Mak et al 2009 is peer research een instrument voor empowerment van jongeren in relatie tot volwassenen Praktijkervaringen PAja is van oktober 2008 tot en met juni 2009 ontwikkeld en getest bij vier instellingen van de Volksbond in Amsterdam Mak et al 2009 De jongeren waardeerden vooral de interviewvaardigheden en de persoonlijke ontwikkeling Ook was er waardering voor de welwillendheid van de medewerkers De jongeren spraken hun voorkeur uit voor het werken met een kleine groep en noemden de onafhankelijke voorzitter als pluspunt De professionals in de instellingen hebben de keuringen als leerzame en nuttige bijeenkomsten ervaren Ze hebben een beter beeld gekregen vanuit jongeren of cliëntenperspectief Als pluspunten noemden ze dat de discussies goed geleid werden dat er externe begeleiders aanwezig waren bij de verschillende bijeenkomsten en dat de jongeren goed voorbereid waren en goed presenteerden Aandachtspunten waren de volle agenda tijdens de bijeenkomsten de tijd die ze in PAja moesten investeren de haalbaarheid van de oplossingen het inlevingsvermogen de reflectie en de diepgang van de jongeren en het draagvlak in de organisatie Effectonderzoek De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode Dergelijk onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch zie praktijkvoorbeeld 1 Samenvatting werkzame elementen Keuring van voorzieningen vanuit cliëntenperspectief Jongeren in de rol van onderzoeker Jongeren worden getraind waardoor hun vaardigheden toenemen Jongeren en professionals bedenken samen oplossingen welke vastgelegd worden in een reparatieplan Actief betrekken van jongeren bij de implementatie van de voorstellen Follow up in een herkeuringsbijeenkomst wordt doorgenomen of hetgeen is afgesproken ook daadwerkelijk is gebeurd Praktijkvoorbeeld De hieronder beschreven casus is gebaseerd op de evaluatie van de PAja pilot in Amsterdam Mak et al 2009 In dit voorbeeld is te zien hoe een gedeelte van het reparatieplan eruit kan zien In het najaar van 2008 zijn zestien jongeren geworven vanuit de vier Volksbondinstellingen Er zijn flyers gemaakt en uitgedeeld en er is een

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/paja (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Wijktheater | Movisie
  en door wijkbewoners uit een volkswijk Rijnierse en Risa persoonlijke communicatie 8 september 2010 Van Erven 2001 De methode Wijktheater is vanuit de praktijk ontwikkeld en er zijn geen expliciete referenties met betrekking tot theoretische onderbouwing in het handboek te vinden Toch kan de methode wel worden geplaatst binnen een traditie waarin theater diende als middel om het publiek politiek en sociaal bewust te maken Documentair theater en vormingstheater ontstaan aan het eind van de jaren zestig van de twintigste eeuw zijn hier voorbeelden van Deze theatersoorten kenmerkten zich door een stijl waarmee men via toneel de samenleving wilde beïnvloeden De theaterstukken hadden meestal als uitgangspunt een actueel sociaal gegeven waarop de acteurs konden improviseren Praktijkervaringen Uit een vijftal onderzoeken naar ervaringen van spelers blijkt dat het werken met wijktheater tot merkbare resultaten leidt Zo merkte de regisseur van de voorstelling Vlucht van Stut Theater gaande het proces en vooral tijdens de voorstellingen veranderingen op bij de spelers Negatieve gedachten die de boventoon voerden maakten vaker plaats voor positieve gedachten Daarnaast beet de groep minder van zich af werd opener energieker en actiever Leden van de groep gaven aan dat de voorstelling Vlucht voor hen voelde als van ons allemaal en de spelers hadden het idee dat zij hun eigen verhaal vertelden Ook geeft een aantal spelers aan meer zelfvertrouwen te hebben gekregen en opener te zijn geworden Cerovecki en Zwart 2010 Uit evaluaties onder bezoekers blijkt dat voorstellingen positief worden ontvangen Zwart 2010 Zwart 2009 Poelman 2009 De Graaf 1994 Vooral het goede spel de herkenbare verhalen en de locatie van de voorstellingen worden positief gewaardeerd Zwart 2009 Ook blijken veel bezoekers tot vier maanden na het zien van de voorstelling er nog regelmatig aan teruggedacht te hebben Tevens blijkt dat grofweg een derde van de ondervraagde bezoekers een positiever beeld heeft van de wijk na het zien van de voorstelling Zwart 2009 Zwart 2010 Ook blijkt uit evaluaties dat 40 van de bezoekers aangeeft meer inzicht gekregen te hebben in de cultuur die centraal stond in de voorstelling Zwart 2010 Effectonderzoek De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode Dergelijk onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch zie praktijkvoorbeeld 1 Samenvatting werkzame elementen De mensen zelf als uitgangspunt subject nemen Het werken met bewoners uit de wijk zelf Het werken met geleefde verhalen De herkenning van elkaars verhalen Het bespreken en delen van ervaringen en emoties Improviseren tijdens voorbereidingen Optreden voor publiek Praktijkvoorbeeld De hieronder beschreven casus is een verkorte weergave van een door Bours 2005 beschreven project De Poort 1997 In 1996 werden we Bours e a gevraagd door het buurtwerk in Ondiep Zuilen om in de Fruitbuurt in Utrecht een wijktheaterproject te ontwikkelen Het buurtwerk in Noord west had dit idee opgepikt van buurtbewoner en speler Hans Loermans Hans had op straat gehoord hoe een kleinkind aan haar oma vroeg Maar vertel dan eens oma hoe was dat dan vroeger met die Hooiepoort De Hooiepoort of kortweg De Poort

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/wijktheater (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonatelier | Movisie
  het atelier veel nieuwe mensen hadden leren kennen en dat het contact met de anderen tijdens de bijeenkomst goed was Uit een aantal reacties van deelnemers blijkt dat de Woonateliers bijdragen aan meer allochtone bewonersparticipatie in de wijk Toch zijn er bij de bewoners twijfels over de haalbaarheid van het dromen en voor sommige deelnemers blijkt de gespreksstof te ingewikkeld Tot slot is er onder de deelnemers vaak onduidelijkheid over wat er precies met de resultaten van het Woonatelier wordt gedaan Effectonderzoek De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode Dergelijk onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch zie 6 1 Samenvatting werkzame elementen De rol van een betrokken trainer opbouwwerker en inhoudsdeskundige is in een Woonatelier niet leidend maar volgend De professionals staan in dienst van de bewoners en erkennen de kennis en bekwaamheid van de bewoners Allochtone bewoners een groep die meestal niet actief betrokken is worden actief betrokken bij discussies en besluiten In een Woonatelier komen de professionals en de ambtenaren naar de buurthuizen toe De bewoners bepalen de sfeer waarin het gesprek plaats vindt Een Woonatelier wijkt sterk af van de gangbare vergadercultuur in plaats van alleen maar te praten gaan deelnemers van een woonatelier op onderzoek uit maken ze gebruik van visuele communicatie en leren ze hun dromen en behoeften in concrete onderwerpen te vertalen Leren staat in een Woonatelier centraal Een Woonatelier leidt tot inzicht in wat betrokkenen zelf belangrijk vinden Deelnemers aan een Woonatelier bouwen netwerken op en krijgen meer respect voor anderen en eventuele verschillen tussen mensen Door een Woonatelier raken mensen meer gehecht aan hun wijk ze raken meer betrokken en gaan daardoor met zorg met hun wijk om Praktijkvoorbeeld Woonatelier Breda Geeren Zuid In samenwerking met adviesbureau Palet en in opdracht van Gemeente Breda en Woningstichting Singelveste voerde FORUM van november 2006 tot en met januari 2007 een Woonatelier uit De gemeente was van plan om nieuwe woningen te bouwen woningen te renoveren en groot onderhoud uit te voeren en om woningen te slopen De gemeente en de woningcorporatie wilden dat voorzieningen diensten en producten in de toekomst beter zouden aansluiten op de vraag van bewoners De ervaring was dat het zicht op deze vraag niet eenduidig was en dat met bestaande participatievormen steeds dezelfde bewoners bereikt werden Het doel van het Woonatelier was dan ook de betrokkenheid van autochtone en allochtone bewoners in de wijk Geeren Zuid vergroten Onderstaande beschrijving is gebaseerd op de eindrapportage van het Woonatelier Breda Geeren Zuid Sohilait 2007 De opstartfase De opstartfase van het Woonatelier nam ongeveer een half jaar in beslag Eind 2005 voerden Palet en FORUM verkennende gesprekken met de gemeente Breda en Woningstichting Singelveste Daarna stelden de gemeente Breda Palet en FORUM met de input van Singelveste een plan van aanpak op Vervolgens is een planning voor de organisatie en uitvoering van het Woonatelier aan de gemeente en Woningstichting Singelveste voorgelegd Het werven van de deelnemers Ruim twee maanden voor de start van het

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/woonatelier (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Dorpsagenda met dorpswaardering | Movisie
  vragen en problemen inzichtelijk te maken verzamelt de dorpsorganisatie informatie met behulp van een enquête De planvormingfase Op basis van de enquête wordt duidelijk welke onderwerpen er spelen in het dorp De werkgroepen werken hiervoor plannen en ideeën uit Deze plannen resulteren aan het eind van deze fase in een Dorpsagenda opgesteld door de Agendacommissie De afrondingsfase In deze fase legt de Agendacommissie de Dorpsagenda voor aan het dorp en stellen de bewoners de Dorpsagenda vast Vervolgens wordt de Dorpsagenda aangeboden aan de dorpsorganisatie die het presenteert aan de buitenwereld de gemeente en andere relevante maatschappelijke organisaties die kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van punten De evaluatiefase Partijen kijken terug op het proces dat is doorlopen en formuleren lessen voor zichzelf en voor de aanpak als geheel Het doorlopen van de fasen gebeurt gedurende één of meer bijeenkomsten onder leiding van een procesbegeleider De dorpsbewoners verdelen de verschillende taken die aan bod komen onder de deelnemende bewoners op basis van hun capaciteiten en competenties Materiaal Het volgende handboek is beschikbaar Dorpsagenda met dorpswaardering Procesbeschrijving en handleiding geschreven Jannie Schonewille Ria de Graaf Huits en Leo Hardus uitgegeven in 2006 door STAMM Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Drenthe Ontwikkelaar STAMM CMO 0592 394 400 www stamm nl Onderbouwing Het instrument Dorpswaardering is gebaseerd op het Engelse Village Appraisals waarbij dorpsbewoners door middel van zelfonderzoek de problemen behoeften bedreigingen kansen en wensen in hun dorp identificeren Uit evaluatieonderzoeken in Groot Brittannië blijkt dat Village Appraisals leidt tot actieve betrokkenheid van dorpsbewoners bij hun leefomgeving ook op langere termijn Engbersen et al 2005 De ontwikkelaar van de methode Dorpsagenda met Dorpswaardering verwijst voor de onderbouwing verder niet naar uitgebreidere visies theorieën of wetenschappelijke onderzoeken Praktijkervaringen De uitvoering van de methode Dorpsagenda met Dorpswaardering is vooral in handen van dorpsorganisaties Daarnaast zijn ook de gemeente en andere partijen zoals waterschap provincie of woningcorporaties betrokken De methode is in Drenthe meerdere malen toegepast Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar de praktijkervaringen van de professionals en bewoners met Dorpsagenda met dorpswaardering Rigter 2007 Derijcke et al 2004 In algemene zin spreken professionals en bewoners zich positief uit over het werken met de methode Wel blijkt dat bewoners vooral gericht zijn op concrete resultaten terwijl procesbegeleiders en beleidsmakers bij het beoordelen van het resultaat focus leggen op het verloop van het proces Rigter 2007 Bewoners geven aan meer zelfvertrouwen te hebben na deelname aan Dorpswaardering en veel geleerd te hebben Zij doen nieuwe contacten op en er ontstaan nieuwe activiteiten Rigter 2007 Ook vinden zij dat het proces heeft bijgedragen aan een positief gevoel van zelfsturing en dat de communicatie tussen de verschillende partijen in het dorp is toegenomen Er waren echter ook negatieve geluiden over de gebruiksvriendelijkheid van de enquête Derijcke et al 2004 Effectonderzoek De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode noch is dergelijk onderzoek bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch gevonden Samenvatting werkzame elementen Doordat bewoners samen werken aan een Dorpsagenda leren dorpelingen elkaar kennen en ontstaat er meer nieuwe

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/dorpsagenda-dorpswaardering (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • ABCD | Movisie
  Om initiatief te kweken en aansluiting te vinden is het belangrijk dat de initiatieven daadwerkelijk vanuit de bewoners komen en dat er met kleinschalige activiteiten begonnen wordt die zich uit kunnen breiden naar grotere groepen actieve bewoners Kleine en snelle resultaten quick wins zijn goed voor de motivatie en het vertrouwen voor echte wijkontwikkeling is echter langdurige inzet en een langetermijnvisie van belang De meer aanbodgerichte systemen waarin de professionals werken veroorzaken soms spanningen Een stevige verbinding tussen en goede kennisdeling met de verschillende partijen kan weerstand wegnemen Effectonderzoek Veranderingsonderzoek typering E van een pilot in de wijk Lijmbeek in Eindhoven Bodd 2005 met een nulmeting tussenmeting en eindmeting laat een duidelijke groei zien in het aantal vrijwilligersinitiatieven van drie via 13 een jaar later naar 16 twee jaar na de start van het ABCD project Verder zijn er geen wetenschappelijke effectonderzoeken gevonden die directe of indirecte aanwijzingen leveren voor de effectiviteit van de methode Samenvatting werkzame elementen Wijkontwikkeling en vernieuwing van binnenuit en bottom up Focus op capaciteiten in plaats van op problemen en tekortkomingen Initiatieven met weinig tot geen hulp van buitenaf Erkennen en voortbouwen op bestaande informele netwerken Het tot stand brengen van nieuwe sociale relaties Representatief leiderschap en vertegenwoordiging in de wijk Wijkspecifieke invulling van de methode Een combinatie van kleine snelle resultaten en wijkontwikkeling op de lange termijn Praktijkvoorbeeld Een goed voorbeeld van een casestudy is de ABCD pilot die in wijk Lijmbeek in Eindhoven heeft plaatsgevonden Bodd 2005 In 2000 werd het ABCD E project voor Lijmbeek gepresenteerd onder toeziend oog van de Amerikaanse ontwikkelaar van de methode John McKnight Als doel werd gesteld de negatieve spiraal in Lijmbeek West te doorbreken waardoor het weer een prettige wijk zou worden om in te wonen en leven Lijmbeek als matte wijk Eind 2000 werd de methode door Hogeschool Fontys uitgelegd aan verschillende commissies verenigingen en groepen uit Lijmbeek Men besloot dat de methode een kans was om de gesignaleerde problemen in de gemeenschap gezamenlijk en succesvol aan te pakken Er werd begonnen met een nulmeting en een eerste inventarisatieronde De informanten zijn verdeeld in vier groepen bewoners ondersteuners overheid en wijkprofessionals Uit die inventarisatie kwam naar voren dat Lijmbeek een rustige matte wijk is en in een fase van verandering verkeert Er waren veel nieuwe jonge en allochtone bewoners en daardoor kwamen er andere waarden en normen in de wijk Er woonden veel ouderen en alleenstaanden en het ontbrak aan de middengroep 25 40 jaar De samenhang was verdwenen Lijmbeek was zeer matig georganiseerd Er waren niet of nauwelijks activiteiten in de wijk Lijmbeek had verder vooral last van beleid in andere wijken met name Woensel West Lijmbeek viel tussen wal en schip wat betreft voorzieningen en professionele aandacht Het was geen impulswijk er was geen buurthuis je en er waren geen georganiseerde netwerken Er waren geen concrete voorbeelden van zelforganiserend vermogen behalve de bewonerscommissie Het devies was daarom ook om niet te hard van stapel te lopen en het project aan te passen aan

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/abcd (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Bijspringer | Movisie
  een Bijspringer team dat enquêtes afneemt bij alle bewoners uit een wijk of dorp om te inventariseren of mensen vrijwilligerswerk zouden willen doen en zo ja welk type werk Na de inventarisatie wordt een vrijwilligerssteunpunt opgericht Van daaruit koppelensteunpuntvrijwilligers potentiële vrijwilligers aan vacatures bij organisaties in de omgeving De Bijspringer kan ook ingezet worden binnen een vrijwilligersorganisatie om de vrijwilligers en de achterban effectiever in te zetten de werkdruk voor vrijwilligers te verlagen en het werkklimaat te verbeteren Na de doelbepaling en de inventarisatie van de actuele stand van zaken wordt dan gekozen voor een reorganisatie of een geleidelijk veranderingsproces ter verbetering van de positie van vrijwilligers Materiaal Er bestaat een vijfdelig handboek waarbij formats en andere hulpmiddelen geleverd worden verkrijgbaar via de website van Scala www scala welzijn nl Vrijwilligerswerk Ondersteuning vrijwilligerswerk Handboeken Bijspringer methode De handboeken Ontwikkelaar Stichting Scala Moskampweg 3 5 8431 GB Oosterwolde Postadres Postbus 8 8430 AA Oosterwolde Tel 0516 567 220 E mail info scala welzijn nl Onderbouwing Voor de onderbouwing van de probleemanalyse is gebruik gemaakt van een onderzoek in de gemeente Ooststellingwerf SGBO 1997 Hieruit bleek dat de deelname aan verenigingen vrijwilligerswerk en sociale netwerken met name sportverenigingen en kerken redelijk groot is ongeveer een derde is actief als vrijwilliger Tegelijkertijd werd de verwachting geuit dat de beschikbaarheid van vrijwilligers afneemt terwijl de behoefte aan vrijwilligers zal stijgen Ook bleek het potentieel aan nieuwe vrijwilligers vrij groot van de mensen die nog geen vrijwilliger zijn overwoog een derde vrijwilligerswerk te gaan doen Op basis van deze uitkomsten is men op zoek te gaan naar een manier om vrijwilligers te werven en te binden Welzijnsorganisatie Stichting Scala heeft de methode De Bijspringer vervolgens via een pilot ontwikkeld De ontwikkelaar maakte daarbij verder geen gebruik van uitgebreidere visies theorieën of wetenschappelijke onderzoeken Praktijkervaringen De methode is op diverse plekken in Nederland toegepast Er zijn doorgaans vrijwilligers en of welzijnsorganisaties betrokken bij de organisatie van een Bijspringer project Uit de praktijkervaringen van de uitvoerders van de methode namelijk de projectcoördinatoren de professionals de vrijwillige enquêteurs en de Steunpuntvrijwilligers blijkt veel enthousiasme voor de outreachende werkwijze Westerhof De Leeuw 2003 Juist door letterlijk langs de deuren te gaan blijken mensen meer vrijwilligerswerk te kunnen en te willen doen dan je zou verwachten Ook raken mensen geïnteresseerd door de informatie van de enquêteurs over de variatie van en flexibele mogelijkheden in het vrijwilligerswerk Het geeft vervolgens veel voldoening wanneer er een geschikte match te maken valt tussen een potentiële vrijwilliger en een vrijwilligersorganisatie Effectonderzoek In zes evaluatierapporten staan outputmetingen die een cijfermatige indicatie geven van het effect van het werken met de methode De Bijspringer Hieruit blijkt dat in de gemeente Ooststellingwerf in de periode 1999 2008 via De Bijspringer jaarlijks 100 250 vrijwilligers daadwerkelijk actief geworden zijn in vrijwilligersorganisaties Tijdens een experiment van anderhalf jaar in Nieuwegein zijn 27 geënquêteerden bij vrijwilligersorganisaties geplaatst De ontwikkelaar voert verder geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode noch is dergelijk onderzoek bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/bijspringer (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • EVC-procedure vrijwilligerscompetenties | Movisie
  en stimuleert de verdere ontwikkeling van de vrijwilligers Doelgroep De methode is gericht op alle vrijwilligers die competenties opgedaan in het vrijwilligerswerk zichtbaar willen maken met de focus op vrijwilligers die zich verder willen ontplooien Aanpak Kern van de methode is dat de vrijwilliger met ondersteuning van een begeleider binnen de vrijwilligersorganisatie zichzelf beoordeelt op de binnen de methode geformuleerde competenties Vervolgens verzamelt hij bewijzen voor de competenties die hij heeft ontwikkeld Het geheel wordt door een onafhankelijke beoordelaar beoordeeld In de methode worden vier stappen doorlopen een begingesprek om de methode te introduceren en afspraken te maken zelfbeoordeling en de verzameling van bewijzen beoordeling van de verzamelde bewijzen door een onafhankelijk beoordelaar een eindgesprek waarin de beoordeling wordt besproken het persoonlijk ontwikkelplan wordt gemaakt en het bewijs van deelname wordt uitgereikt Materiaal Er is een handleiding voor de methode bestaande uit vier delen het portfolio met toelichting voor de vrijwilliger en handleidingen voor begeleider beoordelaar en vrijwilligersorganisatie In 2010 komt een nieuwe versie van de handleiding uit Website www movisie nl evc Ontwikkelaar Marjet van Houten en Els Hofman MOVISIE Postbus 19192 3501 DC Utrecht 030 7892000 Onderbouwing Aanleiding voor de ontwikkeling van de EVC procedure vrijwilligers waren positieve ervaringen met andere EVC procedures in zowel Nederland als andere landen in Europa EVC is een beloftevol instrument dat zich in verschillende contexten al had bewezen Duvekot 2004 Ter voorbereiding op de ontwikkeling van de procedure zijn twee verkenningen uitgevoerd om de haalbaarheid en wenselijkheid van EVC in het vrijwilligerswerk te onderzoeken Dam Frietman 2003 Klaeijsen Dam 2004 Daarnaast hebben de ervaringen in de pilots IVIO Opleiding en Didactiek 2005 bijgedragen aan de ontwikkeling van de procedure en de onderliggende visies De belangrijkste elementen daaruit zijn terug te vinden onder 5 de werkzame elementen Praktijkervaringen Er heeft nog weinig evaluatieonderzoek naar EVC plaats gevonden De hieronder beschreven praktijkervaringen van de begeleiders zijn gebaseerd op drie publicaties Boersma Konijn 2008 Hollander Baan 2008 IVIO Opleiding en Didactiek 2005 De ervaringen van vrijwilligers zijn niet in de literatuur beschreven De methode wordt onder meer toegepast in moedercentra en welzijnsorganisaties Het is een onderdeel van het project Duizend en één Kracht gericht op de participatie van allochtone vrouwen EVC is ook ingevoerd in drie instellingen voor maatschappelijke opvang Binnen Scouting Nederland wordt EVC breed toegepast De pilot versie van de methode werd als complex en tijdrovend ervaren over de bijgestelde methode zoals in de databank beschreven is dit signaal niet meer afgegeven De resultaten zijn vooral gelegen in het vergroten van het zelfvertrouwen van de vrijwilligers meer zelfinzicht en het stimuleren van verdere ontwikkeling Daarnaast wordt aangegeven dat EVC het makkelijker maakt om mensen van buiten de vrijwilligersorganisatie waar de ervaring is opgedaan te laten zien welke competenties zijn verworven Effectonderzoek De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode Dergelijk onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch zie 6 1 Naar de effecten van op formele kwalificatie gerichte EVC procedures zie 1 9 is wel onderzoek

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/evc-procedure-vrijwilligerscompetenties (2015-06-23)
  Open archived version from archive •