archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 10 stappen om te komen tot een kleine supermarkt | Movisie
  Intentieovereenkomst afsluiten met samenwerkingspartners en of organisaties die willen participeren in het initiatief Herwen Actief gebruikte de resultaten uit het onderzoek van stap 2 om partijen te overtuigen de intentieovereenkomst te tekenen In dit geval waren dat de dorpsbelangenorganisatie de organisatie voor dagbesteding het schoolbestuur van de basisschool de woningstichting en de gemeente Hierdoor werd het draagvlak nog verder versterkt Winkelier zoeken Een supermarkt zoeken die een dependance wil starten in de kleine kern In Herwen is dit niet gelukt Stichting vereniging of coöperatie oprichten De supermarkt heeft zijn eigen stichting in Herwen Naast voorzitter secretaris en penningmeester is er een bestuurslid personeelszaken materiaal storingen en check hygiëne vergunningen regels conform eisen Voedsel en Warenautoriteit Zij zochten naar vrijwilligers Elke dag heeft een coördinator voor de vrijwilligers Projectplan schrijven Het projectplan moet in ieder geval de doelstelling achtergrond en haalbaarheid van het project bevatten en ook de activiteiten die uitgevoerd moeten worden om het doel te bereiken In de financiële paragraaf staat de investeringsbegroting en de meerjaren exploitatiebegroting Tijdens stap 2 heeft de dorpsbelangenorganisatie gevraagd bewoners mee te doen aan een tientjesactie Zo was er een extra buffer Fondsen werven Het projectplan is in Herwen met een aanvraag ingediend bij het Oranjefonds De winkel is een ontmoetingsplek en zorgt voor verbinding in het dorp Vrijwilligers zullen de winkel runnen Aanvraag subsidie provincie Met de financiering van de gemeente woningstichting en het Oranjefonds op zak diende de stichting een aanvraag in bij de provincie Gelderland in kader van de regels Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen Bevoorrading van de winkel Indien stap 4 niet gelukt is moet de stichting de bevoorrading organiseren In Herwen is een overeenkomst met een groothandel gesloten en met de bakker slager en groenteboer uit naburige dorpen Servicepunt voor bewoners van het dorp De supermarkt kan extra service bieden voor het dorp door bijvoorbeeld de mogelijkheid aan te bieden om extra te pinnen en om pakketjes op te kunnen halen Wat levert een winkel in een kleine kern op De winkel biedt plaats om nieuws te delen met elkaar en bij te praten Dit zorgt voor sociale cohesie in de kern Oudere mensen zijn niet meer zo afhankelijk van kinderen vrienden buren en bekenden om aan contant geld of dagelijkse boodschappen te komen In de winkel in Herwen werken twee mensen met een beperking Dit gebeurt onder begeleiders van de instelling waar zij wonen Doordat de winkel in een kleine kern is met vertrouwde gezichten ontstaan er een aantal voordelen De winkel biedt hulp bij het verzamelen van de boodschappen en een vertrouwde hulp bij het pinnen van contant geld Ook kunnen winkelmedewerkers persoonlijk advies aan de klant geven Wat zijn de succesfactoren De draagvlak in de kern om een winkel te openen was groot en de bewoners voelen zich betrokken De winkel heeft veel vrijwilligers Aan de eerste aanmelders voor vrijwilliger is gevraagd om zelf een paar vrijwilligers erbij te zoeken voor de dag die zij in de winkel zouden staan Hierdoor is een hecht groepje per dag ontstaan

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/10-stappen-om-te-komen-tot-kleine-supermarkt (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Postzegelpark | Movisie
  biedt buurtbewoners een toegankelijke plek om samen te komen Met de realisatie van een postzegelparken wil de Stichting Postzegelparken luchtige toevoegingen als kunstuitingen verticaal groen fonteintjes en kioskjes opnemen in de openbare ruimte De parkjes vormen huis en hobbykamers in de openlucht Door betrokkenheid van de bewoners bij de totstandkoming en het onderhoud van een postzegelpark zijn de gebieden veiliger en toegankelijker en verbetert de sfeer Een postzegelpark stelt buurtbewoners in de gelegenheid om elkaar op een laagdrempelige manier te ontmoeten in de openbare ruimte Wie doet wat Voor een goed functionerend postzegelpark werken bewoners en andere partijen uit de buurt zoals woningcorporatie samen bij de totstandkoming inrichting en beheer Nadat buurtbewoners en partijen in de buurt hebben meegedacht over de inrichting van een plek en de identiteit nemen zij een deel van het beheer van de plek over Dit beheer en onderhoud kan uiteenlopen van sleutelbeheer onderhoud van het groen het beheren van een stukje moestuin het organiseren van gezamenlijke onderhoudsacties met de buurt en vuil prikken Passend bij alle bewoners Met de realisatie van postzegelparken worden plekken in de buurt gecreëerd met verschillende identiteiten die passen bij de bewoners Daarnaast komen in de totstandkoming van een postzegelpark uiteenlopende groepen buurtbewoners bijeen Een postzegelpark is niet verbonden aan leeftijd afkomst of sociale status Het meedenken over de buurt groen en het tuinieren verbindt mensen Het maakt dat mensen elkaar ontmoeten elkaar beter leren kennen en soms zelfs gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten Met wie wordt samengewerkt Bewoners woningcorporaties sociale professionals ondernemers en deel gemeente werken samen bij de totstandkoming van postzegelparken Stichting Postzegelparken kan bewoners of professionals met een initiatief voor de openbare ruimte op weg helpen in het vinden van financiering contact met de gemeente en buurtbewoners of het ontwerp Website www postzegelparken nl Looptijd Het eerste

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/postzegelpark (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Straatkubus | Movisie
  kaart brengt op straatniveau Met als doel dat lokale partners leefbaarheidsproblemen vroegtijdig kunnen signaleren Wat is Straatkubus De Straatkubus is een geografisch informatiesysteem ontwikkeld door gemeente Almere en haar lokale partners De ambitie van gebruikers van de Straatkubus is om problemen aan te pakken als deze nog behapbaar zijn Omdat de Straatkubus tot op straatniveau kan inzoomen ontstaat een goed beeld van beginnende trends en ontwikkelingen die al dan niet in samenwerking met elkaar de vitaliteit en leefbaarheid in straten onder druk kunnen zetten Wat levert de Straatkubus op De Straatkubus is een hulpmiddel bij het vroegtijdig signaleren van leefbaarheidsproblemen De monitor is een communicatie instrument Het helpt lokale partners bij het voeren van het gesprek over trends en ontwikkelingen wat aandacht krijgt en hoe wordt samengewerkt bij de aanpak van gesignaleerde problemen Zo wordt het mogelijk passende maatregelen te nemen op het moment dat problemen nog behapbaar zijn om zo financiële middelen gericht in te kunnen zetten en kostbare hersteloperaties achteraf te voorkomen Wat brengt Straatkubus in beeld In het systeem wordt informatie over bijvoorbeeld bevolkingssamenstelling inkomen huurachterstanden zorgconsumptie en schooluitval verzameld Deze informatie kan tot op straatniveau op 6 positie postcode niveau bijvoorbeeld 1234 AB worden weergegeven en geanalyseerd De Straatkubus bevat informatie uit gemeentelijke administraties bijvoorbeeld het aantal woningen bijstandsuitkeringen en schooluitval Deze gegevens worden aangevuld met openbare CBS data en extern ingekochte data zoals het gemiddelde woningwaarde en koopkracht De Straatkubus bevat alleen geaggregeerde gegevens waarbij een selectie met minder dan vijf waarnemingen niet wordt getoond Inzoomen op de stad Door signalen op straatniveau te koppelen aan statistieken helpt de Straatkubus bij het onderbouwen van wat er op straat speelt Door nieuwe bruggen te slaan tussen gegevens in verschillende domeinen en partijen kan er veel dichter op de huid van de stad worden gekropen Dit voorkomt

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/straatkubus (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • BuurtWhatsApp | Movisie
  Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Buurtkracht BuurtWhatsApp Vorige pagina BuurtWhatsApp praktijkvoorbeeld 9 oktober 2014 Wat is een BuurtWhatsApp Een BuurtWhatsApp is een moderne vorm van buurtwacht Deze WhatsAppgroep richt zich op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk buurt dorp of stad De website www buurtwhatsapp nl biedt een platform die toont waar BuurtWhatApps in Nederland zijn zodat buurtbewoners zich erbij aan kunnen sluiten Een beheerder kan hier ook zijn groep aanmelden Hoe werkt een BuurtWhatsApp De BuurtWhatsApp is een groepsapp via de applicatie WhatsApp waar buurtbewoners voor aangemeld kunnen worden door de beheerder van de groep Een buurtbewoner kan in deze groep een verdachte situatie melden en eventueel foto s delen De andere bewoners kunnen de situatie mee in de gaten houden terwijl de politie ingelicht wordt Het zorgt voor een paar extra ogen en oren in de wijk In sommige van deze groepen zijn ook de wijkagenten al aangesloten hoewel het voorlopig een burgerinitiatief blijft Belangrijk voor het slagen van de BuurtWhatsApp is dat er geen andere soorten berichten gedeeld worden omdat de groep groot kan worden en belangrijke berichten dan over het hoofd gezien worden Deze groepen kunnen aangemeld worden op de website van BuurtWhatsApp Iets voor u De groepsapp is een laagdrempelige manier om met elkaar in contact te komen wanneer er iets verdachts gebeurt in de buurt WhatsApp is een veelgebruikte applicatie voor de smartphone waar deze tool gebruik van maakt Via de site www buurtwhatsapp is te vinden of er al een BuurtWhatsApp is voor uw buurt en is er de mogelijkheid uw nieuwe groep aan te melden voor de site Ontwikkelaar De ontwikkelaar biedt een platform om zichtbaar te maken waar BuurtWhatsApps zijn in Nederland Zij staan los van het gebruik van Whatsapp Dit initiatief is gestart in 2014

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/buurtwhatsapp (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • SamenHoograven | Movisie
  gestimuleerd om van voorzieningen in de wijk gebruik te maken en aan activiteiten mee te doen Wat is SamenHoograven SamenHoograven is een sociaal netwerk met als doel oudere buurtbewoners te ondersteunen Het gaat uit van de kracht van senioren en biedt hen de mogelijkheid het eigen netwerk te creëren vast te houden of uit te breiden Secundair is SamenHoograven voor alle wijkbewoners die graag iets voor een ander betekenen SamenHoograven brengt mensen samen voor bijvoorbeeld aan koffieochtenden in de bibliotheek spelletjes doen wandelen samen andere activiteiten ondernemen of boodschappen voor elkaar doen Wat levert het op Door een omgeving te creëren waarin wijkbewoners het samen gezellig hebben en elkaar helpen kunnen ouderen langer zelfstandig én prettig in hun wijk Hoograven blijven wonen Bijna dagelijks wordt het coördinatiepunt gebeld of gemaild met een hulpvraag of vragen om informatie Daarnaast zijn via huisbezoeken hulpvragen van ouderen opgehaald en behandeld Veertig vrijwilligers uit de wijk hebben zich aangemeld Naar aanleiding van wensen van ouderen zijn tal van activiteiten opgezet zoals een vaste koffieochtend in de Bibliotheek Hoe werkt SamenHoograven SamenHoograven werkt outreachend en gaat uit van de eigen kracht van ouderen Ouderen kunnen bij SamenHoograven terecht met hulpvragen Elke hulpvraag wordt afzonderlijk bekeken en beoordeeld SamenHoograven werft actief vrijwilligers onder meer voor het afleggen van huisbezoeken Deze vrijwilligers krijgen een training en worden gecoacht Verder worden ouderen uit de wijk gestimuleerd een bijdrage aan de samenleving te leveren bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of burenhulp Daarnaast worden de deelnemende organisaties gestimuleerd activiteiten te ontwikkelen waar ouderen behoefte aan te hebben Met wie wordt er samengewerkt AxionContinu woonzorgcentrum Tolsteeg De Zonnebloem Rode Kruis Marcuskerk Rehobothkerk Huisartsenpraktijk Detmoldstraat Wijkconnect Nieuw Rotsoord VWCUtrecht Gezondheidscentrum Hoograven Portaal Utrecht Portes Vooruit Stade Steunpunt mantelzorg U centraal Buurtzorg Careyn Indigo Humanitas Hoogravens Belang GG GD Iets voor U

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/samenhoograven (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Het Maastrichtse buurthulpproject Veur Elkaar Pottenberg | Movisie
  van de computer of hulp bij correspondentie en verweerschriften Op initiatief van bewoners Op initiatief van Buurtontwikkeling Pottenburg is de opbouwwerker van Trajekt in 2012 gevraagd de buurt te helpen bij het opzetten van Veur Elkaar Samen met een denktank bestaande uit 10 bewoners uit Pottenberg is het project op maat gemaakt zodat het voldoet aan de behoefte van de wijkbewoners Ook is gekeken hoe het project het beste in de buurt gelanceerd kon worden Via diverse wegen zijn vrijwilligers geworven en is bekendheid gegeven aan het project In mei 2013 is het project op het buurtfeest van Pottenberg officieel van start gegaan Ondertussen wordt regelmatig aandacht gevraagd voor het project zodat nieuwe deelnemers zich aanmelden Het project heeft een folder en een kaartje ontwikkeld Voor en door bewoners Bewoners kennen hun buurt tenslotte het beste en zijn vanaf stap 1 bij het project betrokken waardoor projecteigenaarschap wordt gecreëerd Hoe werkt het Veur Elkaar is op gezette tijden bereikbaar via een telefoonnummer dat beheerd wordt door een van de vrijwilligers de telefoondienst De klus wordt genoteerd doorgegeven aan de coördinatoren en zij maken een afspraak met de hulpvrager om de klus te gaan beoordelen Aanvragen die veel te zwaar zijn en eigenlijk door een professioneel bedrijf gedaan moeten worden komen niet in aanmerking Ook checkt de coördinator of er geen ondersteunend netwerk aanwezig is waar de hulpvrager bij terecht kan Wanneer de coördinator dit allemaal bekeken heeft en heeft besloten dat het een Veur Elkaar klus is wordt hij in het systeem gezet en doorgezet naar één of twee vrijwilligers die de klus gaan uitvoeren Wanneer er veel vraag is naar bepaalde hulp die nog niet wordt aangeboden dan zoekt Veur Elkaar gericht naar een vrijwilliger die dat wel kan bieden Om de resultaten van het project goed te volgen en te borgen checkt de coördinator na uitvoering van een klus altijd of zowel de hulpvrager als de vrijwilliger tevreden is en of er zaken zijn die beter kunnen In drie Maastrichtse wijken Veur Elkaar Pottenberg kent als voorloper en inspiratiebron Veur Elkaar Mariaberg dat al bijna zes jaar draait in de wijk Mariaberg Zij hebben een eigen website link http www veur elkaar nl draaien zelfstandig richten zich op wederkerigheid en ruildiensten Daarin verschilt de opzet van Mariaberg met Pottenberg dat nu nog primair een vrijwillige hulpdienst is en geen ruildienst Een vergelijkbaar burenhulpinitiatief draait ook in de noordoostelijke wijk Nazareth Limmel In deze wijk is onder meer een ruilwinkel opgezet Meerwaarde voor de buurt én voor vrijwilligers Naast het voordeel dat wijkbewoners hebben bij het deelnemen aan dit project hebben ook betrokken vrijwilligers voordeel van hun inzet De vrijwilligers die veelal een afstand tot de arbeidsmarkt hebben ontplooien kansen en ontwikkelen vaardigheden Daarnaast ondersteunen en helpen de vrijwilligers elkaar bij het uitvoeren van taken Ook dit vergroot de vaardigheden van vrijwilligers en vergroot hun kunnen De opbouwwerker van Trajekt begeleidt de vrijwilligers en gebruikt in de terugkoppeling aan haar werkgever de participatieladder om resultaten te benoemen t a

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/maastrichtse-buurthulpproject-veur-elkaar-pottenberg (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Buurtsuper in Olderberkoop | Movisie
  moeilijk verder weg hun dagelijkse boodschappen kunnen doen hebben baat bij een buurtsuper Sociale ontmoetingsplaats Veel buurtsupers in kleine dorpen en oude wijken verdwijnen Daarmee verdwijnt voor bewoners niet alleen een stuk gemak uit de wijk maar ook de dagelijkse sociale ontmoetingsplaats in de gemeenschap In de Friese dorpen Oldeberkoop en Wirdum bedacht zorgaanbieder Talant een oplossing zij namen de winkels over en gebruiken de winkels nu als trainings en werkplek voor clienten Via arbeidsmatige dagbesteding leefbaarheid op peil houden In 2003 nam zorginstelling Talant de eerste noodlijdende buurtsuper over en maakte er een buurtsuper speciaal van De buurtsuper draait onder leiding van de zorginstelling en in de winkel werkt ondersteunend personeel samen met mensen met een beperking De Buurtsuper is een gewone winkel met hetzelfde assortiment als andere supermarkten Daarnaast zijn er enkele extra s een postagentschap een hoek met woonaccessoires gemaakt op andere dagbestedingslocaties van Talant en een bezorgdienst Talant werkte in dit initiatief samen met het Vilans en met het reguliere bedrijfsleven namelijk met de supermarktketen de Spar en Prisma Food Retail B V In de regio twente is in 2006 de eerste buurtsuper geopend Daarnaast is de Dr A Fuldauerstichting in samenwerking met Philadelphia Zorg in 2009 in Beckum gestart met de oprichting en vestiging van een volgende Buurtsuper vestiging Win win situatie De buurtsupers creëren een win win situatie mensen met een beperking hebben zinvol werk en nemen deel aan de samenleving Bovendien leveren de winkels een bijdrage aan het op peil houden van de leefbaarheid van het dorp of wijk Met sluiting bedreigde buurtwinkels kunnen blijven bestaan Na de eerste Buurtsupers in de Friese dorpen Oldeberkoop en Wirdum volgden er al snel meer in Lonneker Epe Apeldoorn Veere Escharen Naarden en Gasselte Ook in andere plaatsen staan Buurtsupers op stapel Samenwerkingspartners Zorginstelling Talant Spar

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/buurtsuper-olderberkoop (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Bronckhorst ontwikkelt samen met burgers een dorpsvisie | Movisie
  balans tussen sturing en betrokkenheid In het traject rond de totstandkoming van de visie Kaders toekomstbestendig Bronckhorst heeft de gemeente actief burgers en maatschappelijke organisaties betrokken Wat doet het In de notitie Kaders toekomstbestendig Bronckhorst worden de kaders aangegeven waarin het gemeentebeleid gaat worden vormgegeven In de notitie is een duidelijke plek voor de eigen verantwoordelijkheid van inwoners Bijeenkomsten met burgers vormden belangrijke input voor de notitie De gemeente heeft de indruk dat de bijeenkomsten bewustwording bij de inwoners teweeg heeft gebracht De gemeente is ook bevestigd in de eigen ideeën en heeft een indruk gekregen waar de grootste zorgen bij de burgers liggen zoals bv voorzieningen die verdwijnen waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan Wat is het Het is een uitdaging voor het gemeentebestuur de regie houden aantal instellingen verminderen subsidie en toch instellingen met de wortels in de gemeenschap behouden Er zijn vijf bijeenkomsten voor burgers en zes bijeenkomsten met maatschappelijke organisaties georganiseerd De betrokkenheid van de inwoners blijkt groot zo werd iedere bijeenkomst door ongeveer honderd mensen bezocht Tijdens deze bijeenkomsten is op basis van heldere uitgangspunten gesproken over de toekomst van Bronckhorst Deze uitgangspunten waren minder inwoners vergrijzing terugtredende overheid en minder overheidsfinanciën Vanuit de input uit deze bijeenkomsten is de visie geschreven Hoe werkt het Inwoners moeten weten dat hun inbreng ertoe doet Dat betekent dat kaders niet vooraf vastgesteld moeten worden maar er ruimte is om deze in te vullen aan de hand van de inbreng van de inwoners Deze inbreng kon gegeven worden via de bijeenkomsten De gemeente nodigde de inwoners huis aan huis hiervoor uit De verenigingen waaronder dorpsbelangenorganisaties zijn op naam uitgenodigd De bijeenkomsten zijn in de kernen zelf gehouden Voorwaarden De visie is leidraad bij alle plannen van de gemeente Communicatie naar inwoners over de visie Samenwerking en

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/bronckhorst-ontwikkelt-samen-burgers-dorpsvisie (2015-06-23)
  Open archived version from archive •