archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wijkprogrammagarage | Movisie
  goede weg Hebben we de doelen nog scherp voor ogen Waar loopt het goed en waar stagneert het Wat kunnen we doen om het wijkprogramma nog succesvoller te maken Wat levert het op Een programmagarage is in principe geschikt om elk soort wijkaanpak of wijkprogramma een stap vooruit te helpen of nieuw leven in te blazen Een wijkprogrammagarage verschaft een nieuwe kijk op inhoudelijke kansen en samenwerking in de wijk het biedt mogelijkheden om vastgeroeste patronen te doorbreken onderhuidse conflicten op tafel te krijgen of een heldere organisatie op poten te zetten In Gelderland is veel positieve ervaring opgedaan met de wijkprogrammagarage Zo is er gewerkt aan een jarenlang slepend conflict tussen gemeente en corporatie Een aantal wijken in Nijmegen heeft de agenda voor de toekomst op orde gebracht In Tiel zijn de brede school en in Doetinchem een multifunctionele accommodatie een stap dichterbij gekomen en in de Arnhemse Zuidwijken kregen de wijkprogramma s een stevige impuls Hoe werkt de Wijkprogrammagarage De wijkprogrammagarage bestaat uit 7 stappen Intakegesprek In een intakegesprek met de stad worden de centrale thema s benoemd welke wijk en welk programma nemen we onder de loep En welke thematiek speelt daarbij Dynamische krachtenveldanalyse De analyse geeft een beeld van de sterkten en zwakten en mogelijke verbeterpunten waarom gaan zaken zoals ze gaan Wat gaat goed en wat mist er Wie zijn de spelers in het veld Focusgesprek In een bijeenkomst op maat bespreken de deelnemers de wijkaanpak op basis van aangrijpingspunten uit de krachtenveldanalyse Uitwerking creatieve groepssessie Met alle direct betrokkenen worden de benoemde handvatten opgepakt goed doorgesproken en uitgewerkt in concrete actieplannen Taken worden verdeeld verantwoordelijkheden benoemd en werkafspraken gemaakt De knoppensessie In deze sessie wordt met de eindverantwoordelijken geborgd dat de actiepunten en werkafspraken voor verbetering versnelling op de korte en langere termijn daadwerkelijk

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/wijkprogrammagarage (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Placemaking | Movisie
  levert het op Succesvolle openbare ruimtes deze hebben een positieve invloed op gezondheid lokale economie sociale cohesie en culturele ontwikkeling van een wijk Concrete resultaten van een Placemakingtraject zijn bijvoorbeeld programma van eisen voor de ontwerper architect voor de herinrichting van de ruimte beheersplan van de fysieke ruimte met participatie door de buurtbewoners of gebruikers participatieplan voor de sociale kwaliteit van de openbare ruimte b v toezicht houden activiteitenplan voor de openbare ruimte met participatiedeel door de buurtbewoners Minder tastbaar maar evenwel ervaren bij de uitvoering van Placemaking een verbeterde relatie tussen burgers en gemeente een hogere waardering voor de openbare ruimte een aantrekkelijke woonomgeving met een positief effect op de woningmarkt koop en huur tijdwinst bij inspraak en bezwaarprocedures Hoe werkt Placemaking Elf uitgangspunten vormen de achterliggende visie van Placemaking Gebruikers zijn de expert over het gebruik van de ruimte Betrek ze vroegtijdig en continu Je maakt samen een plek niet een ontwerp Vorm ondersteunt het gebruik en niet andersom Je kunt het niet alleen zoek samenwerking met betrokkenen Men zegt altijd dat het niet kan maar laat je niet stoppen Je kunt al veel zien door te observeren Ontwikkel een ambitieuze visie maak korte en langetermijndoelen Maak dubbele functies en combinaties Start met de bloemen met ander woorden kijk welke snelle en goedkope verbeteringen snel gedaan kunnen worden Geld is niet de kwestie Geld volgt visie Kleinschalig is goedkoper Samenwerking met partners biedt nieuwe mogelijkheden Je bent nooit klaar management en beheer vormen de sleutel Met wie wordt er samengewerkt In de volgende gemeenten hebben al placemaking trajecten plaatsgevonden waarbij is samengewerkt met de gemeente Zoetermeer Vlaardingen Lansingerland Barendrecht Ridderkerk Vlaardingen Maassluis en Amsterdam Wat zijn de succesfactoren De kracht van Placemaking is gelegen in de participatievorm en de achterliggende principes de gebruikers ervaren eigenaarschap en verantwoordelijkheid omdat

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/placemaking (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Databank Wat Werkt in de Wijk | Movisie
  Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Effectiviteit Databank Wat Werkt in de Wijk Vorige pagina Databank Wat Werkt in de Wijk praktijkvoorbeeld 3 april 2014 Een vakgemeenschap gecombineerd met een do it yourself kennisbank Wijkprofessionals voeren in deze databank systematische beschrijvingen van hun projecten in en wisselen ervaringen uit tijdens intervisiebijeenkomsten Daarnaast maakt de vakgemeenschap onderzoek mogelijk naar de effectiviteit van de beschreven projecten Door deze uitwisseling van kennis werkt de vakgemeenschap aan effectievere en efficiëntere interventies in de wijk Op dit moment zijn al ruim 300 interventies in deze databank ingevoerd Website http www watwerktindewijk nl Kennisdossier Effectiviteit Buurtkracht Trefwoorden interventies achterstandswijken wijkgericht werken wijkenaanpak Deel Afdrukken Gerelateerd Toolbox preventieve wijkaanpak publicatie 14 april 2014 Werkzame elementen bij buurtontwikkeling

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/databank-wat-werkt-wijk (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Schouw | Movisie
  maakt de deelnemer mee Deelnemers lopen een door de gemeente vooraf uitgezette route Tijdens het lopen maken zij foto s films of tekeningen Ook vullen zij indien gewenst een vooraf opgestelde vragenlijst in Na afloop bespreken zij hun ervaringen met een afvaardiging van de gemeente Wat maakt de gemeente mee De gemeente gebruikt de instellings wijk of buurtschouw om bewoners mee te laten denken en praten over de omgeving Hierdoor krijgt de gemeente een goed overzicht van de ervaringen van de bewoners en inzicht in knelpunten en verbeterpunten Deelname van meerdere partijen ambtenaren wethouder buurtbewoners andere stakeholders maakt het mogelijk om verschillende standpunten en oplossingen te bespreken Wat kan de gemeente met de resultaten Door deze methode betrekt de gemeente bewoners actief bij het opsporen en verbeteren van knelpunten Zij krijgt op deze manier adviezen en suggesties die aansluiten bij de wensen en verwachtingen van deelnemers Door ook beleidsmedewerkers buurtorganisaties en andere stakeholders uit te nodigen en standpunten gezamenlijk te bespreken ontstaat een breed draagvlak voor de gekozen oplossing Het vergroot het vertrouwen van burgers en cliënten zij voelen dat er naar hen geluisterd wordt en ze voelen zich serieus genomen door de gemeente Wat is er ooit al mee bereikt PAja staat voor Participatie Audits in opvang zorg en welzijn De kern van deze methodiek is dat cliënten in zorg en welzijnsvoorzieningen zelf hun begeleiding of opvang beoordelen Ze voeren na een traject met intensieve kennismaking en training als keuringsteam een onderzoek uit onder medebewoners of medegebruikers van voorzieningen Wat vinden zij van de opvang en begeleiding En hoe denken de cliënten dat de kwaliteit verbeterd kan worden De resultaten worden tijdens een herkeuringsbijeenkomst besproken met het management waarna verbeteringen worden doorgevoerd middels een reparatieplan Na een aantal maanden vindt er een herkeuringsbijeenkomst plaats waarin door het jongerenkeuringsteam wordt

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/schouw (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Community currency De Makkie | Movisie
  inwisselen voor kortingen en of producten bij lokale winkeliers en organisaties Wat levert het op Bewoners worden via Makkies gestimuleerd om hun talenten in te zetten en te ontwikkelen en dragen tegelijkertijd iets bij aan de buurt Voor bewoners levert het op dat zij Makkies verdienen waarmee zij activiteiten kortingen en producten kunnen krijgen bij lokale sponsorende winkeliers en organisaties en zij leren bovendien nieuwe mensen in hun buurt kennen Hoe werkt De Makkie Bewoners zetten zich in voor andere buurtbewoners door hen te helpen bij klusjes zoals boodschappen doen de hond uitlaten of de belastingaangifte Maar zij kunnen zich ook inzetten voor lokale organisaties die activiteiten door en voor de buurt organiseren Met de inspanningen verdienen de bewoners Makkies Hebben bewoners een hulpvraag Dan kunnen zij deze op de marktplaats zetten en de geboden hulp belonen met eerder verdiende Makkies Wie geen hulpvraag heeft maar wel Makkies heeft verdiend kan deze verzilveren voor producten uitstapjes kortingsbonnen voor winkeliers en meer Op de website www makkie cc kunnen bewoners uit de Indische Buurt aangeven of zij hulp willen bieden hulp nodig hebben zich aanmelden om mee te doen in buurtprojecten en zien waar ze hun verdiende Makkies kunnen verzilveren Mensen die zich aantoonbaar niet kunnen inzetten voor de buurt of buurtbewoners en dus geen Makkies kunnen verdienen kunnen Makkies krijgen uit het Makkie fonds Bewoners kunnen hun verdiende Makkies ook doneren aan het fonds Met wie wordt samengewerkt De Makkie is een initiatief van het partnerschap De Makkie Dit partnerschap bestaat uit Samen Indische Buurt een samenwerkingsverband van de wonincorporaties Ymere De Alliantie Eigen Haard en Stadsdeel Oost de Makassarplein Community en Qoin Qoin een organisatie die community currencies ontwerpt en ontwikkelt is een van de trekkers van het initiatief Op hun website vind je veel voorbeelden terug van initiatieven die elders gelanceerd zijn Zo is er de Brixton pound in de Londense wijk Brixton en de Bristol pound in de stad Bristol Wat zijn succesfactoren De betrokkenheid van veel lokale organisaties met een functie in de buurt en door bewoners gedragen buurtinitiatieven zijn een kritische factor in het succes De welwillendheid van veel ondernemers om Makkies te accepteren voor een korting op hun product of dienst als verzilverpartner van Makkie Sterk herkenbaar merk met een aantrekkelijke look feel De gezamenlijke opruimacties en bijdragen die geleverd worden bij evenementen door buurbewoners De verdergaande samenwerking met de Indische Buurt Community Toevoegen van twee actieve buurtbewoners aan de Makkie projectgroep Offline bereikbaarheid meerdere Makkie infopunten in de buurt en samenwerken met maatschappelijk middenveld MOI Burennetwerk Civic BOOT Aandachtspunten Realiseer bij de voorbereiding en introductie betrokkenheid en inspraak van bewoners Houd buurtbewoners regelmatig op de hoogte van ontwikkelingen rondom Makkie Positioneer Makkies niet als een soort geld Daarmee wordt het vergeleken met de euro en beschouwd als inferieur en onhandig Positioneer Makkies meer als een cadeaubon of voucher waar je serieus leuke dingen voor kunt krijgen Leg de nadruk bij de introductie van een programma als Makkie in eerste instantie op het verdienen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/community-currency-makkie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Schoonmaak in zelfbeheer | Movisie
  vraagstuk aan te pakken Lees verder Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Buurtkracht Schoonmaak in zelfbeheer Vorige pagina Schoonmaak in zelfbeheer praktijkvoorbeeld 13 februari 2014 Woningcorporatie Eigen Haard biedt bewoners verschillende mogelijkheden om de gemeenschappelijke ruimtes in de portiekflats in eigen beheer te nemen Wat is Schoonmaak in zelfbeheer Veel portiekflats uit de jaren vijftig tot zeventig hebben relatief veel gemeenschappelijke ruimten zoals portieken galerijen en bergingen Bij de flats van woningcorportie Eigen Haard zijn de bewoners niet tevreden over het onderhoud en schoonmaak van deze gemeenschappelijke ruimtes Het eigen beheer van de openbare ruimtes levert verschillende voordelen op niet alleen een kostenbesparing maar ook meer betrokkenheid en betere kwaliteit Wat levert het op Eigen inkoop door bewoners van schoonmaakdiensten biedt de mogelijkheid om op de kosten te besparen Zelfbeheer biedt de mogelijkheid tot een hogere kwaliteit van schoonmaak en toezicht doordat bewoners directer contact hebben met de schoonmakers Daarnaast biedt het de mogelijkheid tot meer onderling contact tussen bewoners meer sociale binding en uiteindelijk meer leefbaarheid Hoe werkt Schoonmaak in zelfbeheer De woningcorporatie heeft het proces van schoonmaken uiteengelegd in een aantal onderdelen of rollen Deze varieren van toezicht tot uitvoering Elk van die rollen kan worden overgedragen aan de huurders zelf Uiteindelijk heeft de corporatie zes theoretische combinaties teruggebracht tot drie mogelijkheden Met wie wordt er samengewerkt Woningcorporatie Eigen Haard bewonersgroepen ingehuurde schoonmakers Wat zijn de succesfactoren Inzet van menskracht vrijwilligers voor uitvoering en of toezicht Een breed aanbod van uitvoerders Administratie ondersteuning door woningcorporatie Uitvoerende organisaties Woningcorporatie Eigen Haard Postbus 67065 1060 JB Amsterdam T 020 6 801 801 E info eigenhaard nl Plaats Amsterdam Trefwoorden doe democratie

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/schoonmaak-zelfbeheer (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Ontmoetingscentrum Prinsenhof | Movisie
  de buurbewoners zo veel mogelijk leidend zijn voor de diensten en activiteiten die Prinsenhof aanbiedt Ouderen en mensen met een verstandelijke en sociale beperking kunnen door het vrijwilligerswerk hun vaardigheden en kwaliteiten blijven inzetten en met elkaar in contact komen Het ontmoetingscentrum heeft een grand café en biedt verschillende activiteiten op het gebied van beweging creativiteit entertainment en educatie Daarnaast zijn er verschillende gezondheidspunten in het centrum aanwezig waar de buurtbewoners een medische check kunnen krijgen Het succes van Ontmoetingscentrum Prinsenhof Het hoofdeffect van Prinsenhof is participatie en activering Het centrum verzorgt dagbesteding voor mensen met een verstandelijke of sociale beperking en vrijwilligerswerk voor de ouderen Dit geeft beide groepen kracht en meer eigenwaarde Ook wordt hiermee de kans op vereenzaming onder beide groepen teruggebracht Aangezien Prinsenhof het idee van een civil society nastreeft zorgen de vrijwilligers voor elkaar en voor de bezoekers Langer meedoen in de samenleving door zelf actief en betrokken te blijven lijkt te werken binnen Prinsenhof Prinsenhof heeft daarnaast een belangrijke signaalfunctie voor sociaal isolement buiten het centrum De vrijwilligers een buurtteam en andere betrokken organisaties hebben goed zicht op wat er in de omliggende flats gebeurt en bieden hulp waar mogelijk Men neemt zichtbaar verantwoordelijkheid voor elkaar Historie samenwerkingspartners en achterliggende filosofie Het ontmoetingscentrum is tot stand gekomen uit een intensief samenwerkingsverband tussen wooncorporatie Woonstad Rotterdam welzijnsorganisatie Pameijer en zorgorganisatie Laurens De kerngedachte dat het ontmoetingscentrum er is voor en door de bewoners loopt als een rode draad door het centrum Het eigen belang van de betrokken organisaties en financiers is ondergeschikt aan de wensen van de bewoners die zich hebben verenigd in een bewonersvereniging Alle stappen die de betrokken organisaties willen zetten worden nauw afgestemd met deze vereniging Website www ontmoetingscentrumprinsenhof nl Evaluatie Om de effecten te meten die het ontmoetingscentrum bewerkstelligt wordt er

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/ontmoetingscentrum-prinsenhof (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De Smederijen | Movisie
  gemeente en drie corporaties De laatste vier organisaties hebben budget overgeheveld naar bewoners die daarover het budgetbestedingsrecht hebben zij bepalen wat er met het geld in de wijk of de buurt gerealiseerd wordt Wat levert het op De Smederijen creëren naast een enorme lijst met interessante projecten ook een grote betrokkenheid bij de inwoners van de gemeente Hoogeveen Zo waren er in 2010 20 nitiatiefgroepen waarin in totaal 120 burgers actief waren Er zijn 410 ideeen ingediend waarvan 192 uitgekozen werden voor realisatie bij de uitvoering van de gekozen ideeeen waren 4800 burgers betrokken In 2012 is gestart met de doorontwikkeling van De Smederijen Hier zijn zowel inwoners als professionals van de zes partnerorganisaties van De Smederijen bij betrokken Er zijn vier thema s uitgewerkt vraag en inzet inwoners en professionals organisatie verbindingen en bezuinigingen Hoe werkt de Smederijen Ideeën inventariseren Bewoners kunnen een initiatiefgroep vormen Deze groep inventariseert de ideeën van de bewoners Iedereen kan lid worden van zo n initiatiefgroep Onder begeleiding van een gebiedsregisseur bespreken de bewoners de ideeën met de zes partnerorganisaties De gebiedsregisseur werkt namens de zes samenwerkende organisaties Korte klap en lange klap Ieder jaar is er budget voor het uitvoeren van de korte klapprojecten Deze projecten zijn vrij eenvoudig en snel te realiseren Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het aanschaffen van een geluidsinstallatie in het dorpshuis of het organiseren van een festival Lange klapprojecten zijn complexer en kostbaarder Deze projecten vragen om samenwerking afstemming en een zoektocht naar geld Realisatie hiervan duurt langer Een voorbeeld is het vergroten van een buurthuis of het herinrichten van een park Stuurgroep Bij lange klapprojecten speelt de stuurgroep van De Smederijen een belangrijke rol In deze stuurgroep zitten zes vertegenwoordigers van de samenwerkende organisaties en vier bewoners Zij beoordelen de steun van bewoners en professionals voor

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/smederijen (2015-06-23)
  Open archived version from archive •