archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Netwerk Dien je Stad | Movisie
  categorie Lokale vrijwilligersprojecten Wat is Netwerk Dien je Stad Jongeren die zich hebben aangesloten bij het netwerk helpen buurtbewoners op allerlei manieren Ze helpen andere kwetsbare jongeren geven huiswerkbegeleiding bij allochtone kinderen aan huis bezoeken dak en thuislozen knappen tuinen op doen klusjes of ruimen een verwaarloosde woning op Liefst niet één keer maar structureel Wat levert het op Ruim 1000 jongeren verrichten jaarlijks zo n 1 700 activiteiten Hoe werkt Netwerk Dien je Stad Het netwerk heeft als doel om hulp en netwerk te bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben Jongeren geven het samenleven in Ede vorm Edese jongeren hebben tijd en aandacht voor elkaar en voor de mensen om zich heen De jongeren zetten zich actief in voor de medemens Verschillende doelgroepen zijn met elkaar in contact en hebben waardevolle ontmoetingen Scholen maatschappelijke organisaties kerken en andere betrokkenen inspireren stimuleren onderwijzen en leren jongeren om zich vrijwillig voor een ander in te zetten Het dienen van de stad is een vanzelfsprekendheid De vrijwillige inzet en betrokkenheid van jongeren stimuleert inwoners van Ede in het samenleven en de inzet voor elkaar Onderlinge hulp is vanzelfsprekend het bouwt de gemeenschap op en draagt bij aan het sociale netwerk van mensen in Ede Jongeren ondernemen nieuwe initiatieven die bijdragen aan het samenleven en bevorderen de sociale cohesie en de onderlinge betrokkenheid Aanmelden van hulpvragen verloopt via het Meldpunt Vrijwillige Hulp Naast het verrichten van hulp organiseert het netwerk elk jaar een ontmoetingsfeest waarbij honderden hulpontvangers vrijwilligers en anderen bij elkaar komen om samen te eten elkaar te ontmoeten en geïnspireerd te worden om samen te leven Met wie wordt samengewerkt Woningcorporatie Woonstede Stichting Philadelphia Zorg Christelijke Hogeschool Ede Rabobank Vallei en Rijn scholen maatschappelijke organisaties kerken de gemeente Ede partners politieke partijen buurthuizen de Rotary Wat zijn de

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/netwerk-dien-je-stad (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Klaptafel | Movisie
  Vorige pagina Klaptafel praktijkvoorbeeld 1 november 2013 Medewerkers van het sociale wijkteam van Huis van de Buurt gaan regelmatig de buurt in om met bewoners over hun buurt te praten Onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee Klaptafel is een outreachende manier van werken waarbij belangrijke signalen kunnen worden opgepikt Wat is de klaptafel Medewerkers van het sociale wijkteam bellen aan nodigen bewoners uit en spreken mensen op straat aan Iedereen is van harte welkom Buurtgenoten kunnen zelf vertellen hoe ze hun buurt ervaren en welke wensen en ideeën er leven Tegelijkertijd komen buren ook met elkaar in gesprek Wat levert het op In 2012 zijn er 22 klaptafelinitiatieven geweest met totaal 190 deelnemers waarvan 160 nieuw Dit leverde 50 signalen op over veiligheid en overlast openbare ruimte onderhoud en leegstand eenzaamheid en onderlinge hulp huiselijk geweld mantelzorg Daarnaast werd er meer dan 35 keer om informatie en advies gevraagd werd er 22 keer doorverwezen en zijn er minstens 90 verbindingen gelegd bron jaarverslag 2012 Hoe werkt klaptafel De medewerkers van het sociale wijkteam zetten een klaptafel met stoelen koffie en thee ergens neer Iedereen wordt uitgenodigd om aan te schuiven Soms gaan er ook andere mensen mee Bijvoorbeeld een jongerenwerker een buurtregisseur iemand van een woningcorporatie van een zorginstelling of een andere belangstellende En telkens staan ze ergens anders Na een tijdje komen ze weer terug om te horen hoe het staat met de onderwerpen die eerder door de bewoners zijn aangedragen Zo houden ze een vinger aan de pols Met wie wordt er samengewerkt Huis van de Buurt Oostelijke Binnenstad IJsterk Website http www wcob nl index php id 160 Looptijd Vanaf 2010 Uitvoerende organisaties Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad Kleine Wittenburgerstraat 201 1018 LT Amsterdam T 020 6223879 E wijkcentrum wcob nl Plaats Amsterdam Bereik lokaal

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/klaptafel (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Frontlijnteam Leeuwarden | Movisie
  de wijk door de verwachtingen omstandigheden en vaardigheden van de bewoners zelf als uitgangspunt te nemen in de hulpverlening Outreachend werken Het Frontlijnteam gaat actief op zoek naar contact in de wijk door bij mensen aan te bellen en zijn langdurig in de wijk aanwezig De werkwijze van de sociale wijk teams is ongeveer hetzelfde als die van het Frontlijnteam Een groot verschil is echter dat er in het sociaal wijkteam de professionals nog niet aanbellen bij de wijkbewoners aan om te vragen wat ze graag anders zouden zien Er worden wel huisbezoeken gedaan maar pas op het moment dat het blijkt dat er iets fout gaat Hoe werkt Frontlijnteam Leeuwarden Er zijn flyers rondgedeeld waarop het team meldt dat ze bij de mensen langs komen Daarna zijn de frontlijnwerkers langs de huizen gegaan om zich te introduceren en inventariserende gesprekken te voeren over wat bewoners bezighoudt en wat ze zouden willen veranderen in hun leven of in de wijk Daarnaast wordt er gezocht naar de kansen en talenten van de bewoners De frontlijnwerker kijkt naar het hele systeem rondom de burger dus ook naar de familie de wijk en de straat Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt er per huishouden een verslag van de gesprekken en eventueel een plan van aanpak gemaakt De frontlijnwerker gaat indien nodig collectief of individueel met de bewoner aan de slag Het individuele traject is op maat gemaakt en richt zich op alle problemen van de bewoner Een collectief traject richt zich op het koppelen van wijkbewoners aan elkaar waarin het activeren van bewoners centraal staat Het Frontlijnteam heeft gekozen voor een persoonlijk aanpak omdat ze zich niet alleen wil richten op de probleemgevallen in de wijk maar zoveel mogelijk buurtbewoners wil bereiken om ze te laten profiteren van de aanpak Een ander doel van het Frontlijnteam is het bevorderen van sociale cohesie in de wijk door bijvoorbeeld samen met bewoners aan de slag te gaan met het organiseren van een cursus of een buurtbarbecue Daarnaast weten ze doordat ze veel contacten in de wijk hebben buurtbewoners aan elkaar te koppelen Met wie wordt er samengewerkt Werkplein Sociale dienst Kredietbank Nederland GGZ welzijnswerk MEE Friesland Zienn woonondersteuning Tjallingahiem Fier Fryslan sociale zaken Welzijn Centraal algemeen maat schappelijk werk Elkien en Woon Friesland Wat zijn de succesfactoren Het fronlijnteam moet voldoende capaciteit hebben zodat de medewerkers aanwezig kunnen zijn in de wijk op huisbezoek kunnen gaan en voldoende tijd hebben per casus Daarnaast leidt het generalistische werken tot grotere effectiviteit in het oplossen van problemen in huishoudens Maatschappelijke Kosten Baten Analyse MKBA Frontlijnteam Het frontlijnteam in de wijk Heechterp Schieringen in Leeuwarden heeft in vier jaar tijd een positief maatschappelijk saldo opgeleverd van ruim 2 miljoen euro De maatschappelijke winst is ruim 60 Dat wil zeggen dat iedere geïnvesteerde euro 1 60 oplevert De grootste financiële winst is gelegen in het voorkomen van escalaties en dus dure interventies en het overbodig maken van inzet van andere hulpverleners E e a blijkt uit de door LPBL

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/frontlijnteam-leeuwarden (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • CCV Database wijkinterventies | Movisie
  NL en Movisie organiseren op 17 september 2015 een congres voor gemeenten waarin de waarde van sociale ondernemingen centraal staat Kennisuitwisseling en leren van elkaar is cruciaal meld u ook aan Lees verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Buurtkracht CCV Database wijkinterventies Vorige pagina CCV Database wijkinterventies praktijkvoorbeeld 10 oktober 2013 Hier vindt u zo n 50 aanpakken met betrekking tot veiligheids of leefbaarheidsproblemen in de buurt allen beoordeeld op hun uitgangspunten effecten en praktische toepasbaarheid Website Klik hier voor de CCV database wijkinterventies Trefwoorden leefbaarheid best practices sociale veiligheid Kennisdossier Buurtkracht Deel Afdrukken Gerelateerd Straatkubus praktijkvoorbeeld 24 oktober 2014 Wijkenbeleid is te vaak symbolisch artikel 23 mei 2013 Schoon heel en werkzaam artikel 26 april 2013 Schoon heel en werkzaam publicatie 25 april 2013 Koppelwerk esi 1 november 2011 Buurtbemiddeling esi 1

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/ccv-database-wijkinterventies (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Deventer wijkaanpak | Movisie
  hun wijk worden aangepakt Tevens worden de lijnen tussen burger en bestuur als korter ervaren Wat is het Het idee van de Deventer Wijkaanpak is dat het initiatief om problemen aan te pakken bij de burger ligt en niet bij de lokale overheid De overheid onderkent daarmee de ervaringsdeskundigheid die in de wijken en buurten aanwezig is waardoor bewoners zich serieus genomen voelen Maatregelen om de leefbaarheid in wijken te verhogen worden deels vanuit het gemeentelijk beleid uitgevoerd en deels via het speciaal voor Wijkaanpak vastgestelde wijkbudget waarover bewoners zelf beslissen Hoe werkt het In de zeven wijken in Deventer worden wijkteams van bewoners samengesteld die worden ondersteund door de wijkmanager gemeente en een wijkopbouwwerker Raster welzijn Samen vormen zij een wijkkoppel Daarnaast is er voor iedere wijk een wijkwethouder Daarmee worden meer activiteiten bij de burger neergelegd maar wordt tegelijkertijd duidelijk dat de overheid niet haar handen van die burger aftrekt De Deventer wijkaanpak kent een tweejaarlijkse cyclus met een drietal stappen die samen met de bewoners worden doorlopen Samen op onderzoek om te bepalen wat anders beter kan in de wijk Samen kiezen van aan te pakken problemen en in te zetten ideeën SMART Samen aan de slag met het uitwerken van ideeën in concrete doelen en resultaten Voorwaarden vanuit gemeente Bestuurlijk draagvlak zowel bij het college van B W als in de raad Goed opgeleide mensen aan beide kanten Een goede samenwerking en vertrouwensband tussen gemeente en welzijnsinstelling Ruimte voor bewoners Begin niet met een blauwdruk maar experimenteer Voorwaarden vanuit welzijn Vraaggericht werken is nodig en professionals dienen aanwezig zijn op de plekken waar het allemaal gebeurt Dat vergt vaardigheden die niet iedere opbouwwerker heeft Daar moet je als organisatie keuzes in maken In de werving en selectie maar ook in het opleidingsbeleid Zichtbaarheid van de prestaties

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/deventer-wijkaanpak (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Praktijkvoorbeelden Buurtkracht | Movisie
  zodat zij kunnen reïntegreren naar reguliere arbeid of kunnen doorstromen naar dagbesteding Organisatie aanpak en werkwijze Stichting Wijk voor Wijk is gevestigd in de Buurtinterventieteam Morgenstond 16 april 2007 Het Haagse buurtinterventieteam BIT Morgenstond is een groep bewoners die in hun eigen wijk werken aan veiligheid en leefbaarheid Zij doen dit door in teams van twee personen één keer per week een ronde te lopen in de Go4it in Groningen 14 april 2007 Vergroten van de leefbaarheid en veiligheid op wijkniveau en jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding bieden als alternatief voor overlastgevend gedrag Aanleiding Jongeren die overlast veroorzaken hebben vaak geen zinvolle VoorUit 14 april 2007 Wilt u de contacten tussen allochtonen en jonge bewoners in wijken verbeteren Bent u op zoek naar jonge vrijwilligers die zich willen inzetten voor activiteiten voor met name allochtone buurtbewoners VoorUit scoort met de volgende Drie Generatie Centrum voor en door vrouwen 5 maart 2007 Het Drie Generatie Centrum in Utrecht biedt een ontmoetingsplek voor vrouwen uit de wijk Kanaleneiland Het is een centrum voor en door vrouwen doordat het volledig draait op de inzet van vrijwilligers In het centrum worden dagelijks Duurzame jongeren en bedrijven 18 januari 2007 Hoe kun je jongeren en bedrijven met elkaar verbinden rond het thema duurzaamheid Bijvoorbeeld door jongeren in het kader van hun maatschappelijke stage langs te laten gaan bij bedrijven en deze te screenen op de drie P s People Coöperatie Esbeek 18 januari 2007 Esbeek is een dorp met 1200 inwoners dat in de gemeente Hilvarenbeek ligt De coöperatie Esbeek is in 2007 opgericht door verontruste Esbekenaren om de vergrijzing van het Brabantse dorp tegen te gaan en de Boulevard voor het Welbevinden 1 januari 2007 De Boulevard van Welbevinden is een straat waar onder meer een ontmoetings en informatiecentrum voor buurtbewoners een welzijnsinstelling een verenigingsbureau een stadsbibliotheek een brandweerkazerne een architectenkantoor en Chasco Works Een veilige thuisbasis 17 januari 2006 Chasco Works is een werk en leefbaarheidsproject in de Chassébuurt in Amsterdam opgestart Deelnemers zijn jong volwassenen met een licht verstandelijke handicap Zij werken aan een schone en veilige buurt door het doen klussen Buurtacademie 15 mei 2005 De Buurtacademie is een vorm van locale volwasseneneducatie waarin de deelnemers centraal staan Op basis van hun vraag en belangstelling wordt een aanbod gedaan Deelnemen aan korte cursussen is goedkoop en vindt plaats in de eigen Seniores Priores 13 mei 2004 In het dorp Westwoud onderdeel van de gemeente Drechterland in Noord Holland omgeving Hoorn heeft de vereniging Seniores Priores in 2005 een winkel annex activiteitencentrum geopend Het is een project van de bevolking van Westwoud Van boerderij naar buurderij 13 mei 2004 Burgers van het platteland worden aandeelhouder in hun buurderij een organisatie aan wie de verantwoordelijkheid voor het beheer van een regio in vertrouwen kan worden overgelaten Binnen een buurderij kan sprake zijn van Woon en werkproject t Groene Sticht 10 mei 2004 t Groene Sticht is een innovatief nieuwbouwproject waarin verbinding tussen buurtbewoners en de ondersteuning en opvang van verschillende doelgroepen ex daklozen centraal

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/buurtkracht/praktijkvoorbeeld?page=2 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De krachten gebundeld | Movisie
  versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Buurtkracht De krachten gebundeld Vorige pagina De krachten gebundeld Stappen in dorps en buurtkracht krachtig samenwerken aan een lokale sociale agenda publicatie juni 2015 In heel Nederland werken dorpsbewoners en buurtgenoten samen aan het verbeteren van de leefbaarheid de instandhouding van voorzieningen en de komst van nieuwe faciliteiten Vaak met ondersteuning van hun gemeente en of professionals in de zorg Movisie volgde tussen 2012 en 2014 een aantal van deze initiatieven In het e boek Stappen in buurt en dorpskracht zijn 18 van deze projecten fasegewijs beschreven Met de publicatie De krachten gebundeld sluiten we dit traject op gepaste wijze af Een aantal bewoners vrijwilligers staan stil bij acties van toen en de huidige stand van zaken U leest over geslaagde krachttoeren maar ook over waarom het in sommige gevallen misging Ook verschillende professionals komen aan het woord De informatie is

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/krachten-gebundeld (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Sluitende verzorgingshuizen | Movisie
  sociale ondernemingen centraal staat Kennisuitwisseling en leren van elkaar is cruciaal meld u ook aan Lees verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning Sluitende verzorgingshuizen Vorige pagina Sluitende verzorgingshuizen Wie vangt de sociale functie op in de wijk publicatie maart 2015 Met het sluiten van verzorgingshuizen vallen voor oudere bewoners in de omgeving belangrijke voorzieningen weg zoals de gezamenlijke maaltijd dagactiviteiten ontmoeting en opvolging van personenalarmering Dat geldt in het bijzonder voor bewoners van aanleunwoningen die niet meer tegen het verzorgingshuis aan kunnen leunen Wie zijn aan zet om voor deze bewoners de sociale functie op te vangen En op welke manieren kun je dat doen Movisie deed een kwalitatief onderzoek bij met een landelijk werkende woningcorporatie en zeven locaties In deze publicatie worden de mogelijke oplossingen in kaart gebracht Auteur

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/sluitende-verzorgingshuizen (2015-06-23)
  Open archived version from archive •